Từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt | Glosbe
Glosbe sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất
Đã hiểu!

Glosbe

Từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt

Thêm bản dịch

Hãy giúp chúng tôi xây dựng từ điển tốt nhất.

Glosbe là một dự án dựa trên cộng đồng được tạo ra bởi những người giống như bạn.

Vui lòng thêm các mục nhập mới vào từ điển.

39.457
Cụm từ
2.100.036
Ví dụ

Ngôn ngữ Tiếng Đức

Khu vực
Native to: Primarily German-speaking Europe, also in the worldwide German-speaking diaspora Official language in: 6 countries  Austria  Belgium  Germany  Liechtenstein  Luxembourg   Switzerland 3 dependencies South Tyrol (Italy) 31 communes in Poland 9 municipalities in Brazil Several international institutions
Người dùng
90.000.000

Ngôn ngữ Tiếng Việt

Khu vực
Native to: Vietnam Official language in:  Vietnam Association of Southeast Asian Nations
Người dùng
75.000.000

Tham gia cùng hơn 600.000 người dùng và giúp chúng tôi xây dựng từ điển tốt nhất trên thế giới.

Thêm bản dịch

Thay đổi gần đây

Đã tạo bản dịch: widerlich de tồi tệ vi
Birne Gilmore, 4 weeks ago
Đã tạo bản dịch: schlecht de tồi tệ vi
Birne Gilmore, 4 weeks ago
Đã tạo bản dịch: gräßlich de tồi tệ vi
Birne Gilmore, 4 weeks ago
Đã tạo bản dịch: fürchterlich de tồi tệ vi
Birne Gilmore, 4 weeks ago
Đã tạo bản dịch: furchtbar de tồi tệ vi
Birne Gilmore, 4 weeks ago
Đã tạo bản dịch: abscheulich de tồi tệ vi
Birne Gilmore, 4 weeks ago

Thêm bản dịch

Hãy giúp chúng tôi xây dựng từ điển tốt nhất.

Glosbe là một dự án dựa trên cộng đồng được tạo ra bởi những người giống như bạn.

Vui lòng thêm các mục nhập mới vào từ điển.