Từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt | Glosbe
Glosbe sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất
Đã hiểu!

Glosbe

Từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt

Thêm bản dịch

Hãy giúp chúng tôi xây dựng từ điển tốt nhất.

Glosbe là một dự án dựa trên cộng đồng được tạo ra bởi những người giống như bạn.

Vui lòng thêm các mục nhập mới vào từ điển.

39.451
Cụm từ
2.100.036
Ví dụ

Ngôn ngữ Tiếng Đức

Khu vực
Native to: Primarily German-speaking Europe, also in the worldwide German-speaking diaspora Official language in: 6 countries  Austria  Belgium  Germany  Liechtenstein  Luxembourg   Switzerland 3 dependencies South Tyrol (Italy) 31 communes in Poland 9 municipalities in Brazil Several international institutions
Người dùng
90.000.000

Ngôn ngữ Tiếng Việt

Khu vực
Native to: Vietnam Official language in:  Vietnam Association of Southeast Asian Nations
Người dùng
75.000.000

Tham gia cùng hơn 600.000 người dùng và giúp chúng tôi xây dựng từ điển tốt nhất trên thế giới.

Thêm bản dịch

Thay đổi gần đây

Đã tạo bản dịch: Blutzoll de Số người chết vi
Ngoc Chi Vu, 1 month ago
Đã tạo bản dịch: epik de thể văn tự sự vi
evelyn, 2 months ago
Xóa chi tiết bản dịch: hervorbringen de tạo ra vi
Cong Hoan, 2 months ago , không hoàn toàn đúng
Bản dịch đã được xác nhận: hervorbringen de tạo nên vi
Cong Hoan, 2 months ago
Đã tạo bản dịch: hervorbringen de tạo ra vi
Cong Hoan, 2 months ago
Bản dịch đã được xác nhận: Hof de khu vườn vi
Cong Hoan, 2 months ago

Thêm bản dịch

Hãy giúp chúng tôi xây dựng từ điển tốt nhất.

Glosbe là một dự án dựa trên cộng đồng được tạo ra bởi những người giống như bạn.

Vui lòng thêm các mục nhập mới vào từ điển.