treaty of paris-tagalog - Brainly.ph
Ang Treaty of Paris ay isang kasunduan nang dalawang nasyon nang bansang Estados Unidos at ang Kaharian nang Espanya na nilagdaan noong 1898 para matigil ang alitan at laban sa dalawang bansa ang Spanish-American War at ito rin ang nagbigay nang daan upang makamkam nang Estados Unidos ang mga lugar na nasasakopan nang Espanya ang Cuba,Puerto Rico,Guam,at ang Pilipinas.Nagbigay nang tulong pinansyal ang Estados Unidos sa Espanya nang 20 milyon Dolyar o katumbas ang isang bilyon na pesos na pera sa panahon natin ngayon para sa mga sira sa digmaan.Ito rin ang nag ugat sa Philippines-American War dahil gustong sakupin nang bansang Estados Unidos ang Pilipinas.

New questions in Araling Panlipunan

kabilang ba ang lgbt sa isyung pangkasarian?​
aksyon na pwedeng gawin sa isyung pangkasarian tulad ng in vitro fertilization​
Gawair 1: Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong.1. Paano naimpluwensiyahan ng mga pagbabago noong Renasimyento ang kaisipan ng mga taga- Europa hing … gil sa paglalayag?2. Sa iyong palagay, alin sa mga pangunahing dahilan ng pagpunta ng mga Europeo sa Asya ang pinakamahalagasa paglulunsad ng mga ekspedisyon? Ipaliwanag ang iyong sagot.3. Paano nabago ng tunggalian ng Espanya at Portugal ang pagkakahati ng mga teritoryo sa mundo?4. Ano ang naging kahalagahan ng kalakalan ng mga produktong pampalasa sa mga paglalakbay ng mga tagaEuropa?5. Ano - ano ang naging mga layunin ng mga bansang Olandiya, Pransiya, at Britanya sa kanilang pagpasok salarangan ng eksplorasyon?​
2. Paano natin mapapahalagahan at maiaangat ang kalagayan ng kababaihang Asyano sa kasalukuyan?​
Sumulat ng halimbawa sa bawat kategorya sa pang-ekinomikong pakinabang ng mga likas na yaman.Pakinabang sa Kalakal at Produkto. Pakinabang sa Turismo. … Pakinabang sa Enerhiya.pa sagot po salamat:)​
Pinagtibay ang Saligang Batas 1935.Panuto: Isulat sa patlang kung ano o sino ang tinutukoy sa bawat bilang.1. Namuno sa unang misyong pangkalayaan na … binuo ng 40 kasapi patungongEstados Unidos.​
. Ipaliwanag ang kahulugan ng siniping saknong batay sa hinihingi.O pagsintang labis ang kapangyarihansampung mag-aama'y iyong nasasaklaw!pag ikaw ang … nasok sa puso ninuman,hahamaking lahat masunod ka lamang.Pagpapakahulugan batay sa teksto:Pagpapakahulugan batay sa katotohanan ng mga nangyayari sa lipunan:​
What is the method of colonialism in south asia? not a g o o g l e answer please
Isa sa mahalagang kontibusyon ang naiambag ng mga Amerikano sa pangkabuhayan ng mga Pilipino.Ito ay ang
Tama o Mali 1..nanlaban ang mga hapones sa mga dayuhan bago lumagda sa kasunduan sa kanagawa.2.estratehiko ang lokasyon ng japan para sa mga dayuhan.3 … .mabilis na umunlad ang ekonomiya ng japan sa pagbubukas ng mga daungan nito sa mga kanluranin.​