List of Vietnamese subdivisions by GDP

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The article lists Vietnam's province-level divisions by Gross regional domestic product (GRDP). Each province's GRDP is listed in both the national currency VND, and at nominal U.S. dollar values according to annual average exchange rates and according to purchasing power parity (PPP).

2019[edit]

List of Vietnamese Region by 2019 GRDP
Rank Region Population GRDP

(billion VND)

GRDP

(billion USD)

Percapita

(USD)

1 Southeast 17,074,300 2,192,303 94,349 5,525
2 Red River Delta 21,566,400 1,753,394 75,460 3,498
3 Mekong River Delta 17,804,700 823,170 35,426 1,989
4 South Central Coast 9,382,300 529,548 22,789 2,428
5 North Central Coast 10,674,600 433,361 18,650 1,747
6 Northeast 7,559,700 347,553 14,957 1,978
7 Central Highlands 5,871,100 272,562 11,730 1,997
8 Northwest 4,643,000 189,886 8,172 1,760
List of Vietnamese provinces by 2019 GRDP
Rank Provinces GRDP

(billion VND)

GRDP

(billion USD)

Growth
1 Thành phố Hồ Chí Minh[1] 1.331.440 57,3007 8,30%
2 Hà Nội[2] 920.272 39,6054 7,37%
3 Đồng Nai[3] 300.278 13,0419 8,00%
4 Bình Dương[4] 282.999 12,2909 9,01%
5 'Hải Phòng'[5] 195.540 8,4925 16,26%
6 Bắc Ninh Province[6] 161.708 7,0240 10,60%
7 Bà Rịa-Vũng Tàu Province[7] 149.574 6,4961 7,20%
8 Thanh Hóa Province[8] 146.242 6,3510 15,16%
9 Quảng Ninh[9] 145.946 6,3392 12,60%
10 Nghệ An[10] 115.676 5,0240 8,77%
11 Hải Dương Province[11] 109.200 4,7478 9,10%
12 'Cần Thơ'[12] 103.225 4,4832 7,50%
13 Long An[13] 103.143 4,4796 9,53%
14 Thái Nguyên Province[14] 98.547 4,2800 10,44%
15 Vĩnh Phúc Province[15] 94.498 4,1040 8,03%
16 Quảng Nam[16] 91.677 3,9153 8,11%
17 'Đà Nẵng'[17] 90.023 3,9098 7,86%
18 Bắc Giang Province[18] 88.259 3,7727 15,96%
19 Kiên Giang[19] 87.284 3,7912 7,51%
20 Tiền Giang Province[20] 82.682 3,5897 7,24%
21 Đắk Lắk[21] 78.687 3,4175 7,82%
22 Lâm Đồng[22] 78.433 3,4064 8,14%
23 Khánh Hòa[23] 76.569 3,3250 7,36%
24 Bình Định[24] 74.729 3,2460 7,32%
25 An Giang[25] 74.297 3,2268 6,52%
26 Quảng Ngãi Province[26] 73.568 3,1951 9,60%
27 Tây Ninh Province[27] 71.166 3,0908 8,01%
28 Thái Bình Province[28] 68.142 2,9595 10,53%
29 Đồng Tháp[29] 67.732 2,9417 6,92%
30 Gia Lai[30] 66.158 2,8733 8,00%
31 Hưng Yên Province[31] 65.746 2,8554 9,64%
32 Hà Tĩnh Province[32] 63.236 2,8300 20,80%
33 Bình Thuận[33] 62.340 2,7448 7,91%
34 Nam Định Province[34] 58.736 2,5510 8,10%
35 Phú Thọ Province[35] 57.353 2,3480 8,34%
36 Bình Phước Province[36] 56.846 2,4689 7,63%
37 Cà Mau Province[37] 53.229 2,3116 7,00%
38 Sóc Trăng Province[38] 49.346 2,1432 7,20%
39 Thừa Thiên - Huế Province[39] 47.428 2,0600 7,08%
40 Sơn La Province[40] 47.223 2,0509 5,59%
41 Ninh Bình[41] 47.205 2,0502 9,27%
42 Vĩnh Long[42] 47.121 2,0465 6,17%
43 Trà Vinh[43] 45.778 2,0061 9,56%
44 Hà Nam[44] 44.613 1,9376 11,05%
45 Lào Cai Province[45] 43.634 1,8951 10,23%
46 Bến Tre Province[46] 41.851 1,8176 7,05%
47 Hòa Bình Province[47] 40.867 1,7749 8,36%
48 Bạc Liêu Province[48] 37.719 1,6382 8,36%
49 Phú Yên Province[49] 36.352 1,5790 8,21%
50 Quảng Bình Province[50] 33.285 1,4440 7,03%
51 Lạng Sơn Province[51] 30.355 1,3184 8,36%
52 Hậu Giang Province[52] 29.763 1,2926 7,08%
53 Đắk Nông Province[53] 29.227 1,2681 7,32%
54 Tuyên Quang Province[54] 28.084 1,2197 8,04%
55 Quảng Trị Province[55] 27.494 1,1940 7,12%
56 Yên Bái Province[56] 27.404 1,1902 6,31%
57 Ninh Thuận[57] 24.288 1,0549 10,25%
58 Hà Giang Province[58] 20.772 0,7610 6,76%
59 Kon Tum Province[59] 20.057 0,8711 8,10%
60 Điện Biên Province[60] 15.750 0,6840 7,15%
61 Lai Châu Province[61] 14.998 0,6540 7,22%
62 Cao Bằng Province[62] 14.429 0,6267 7,15%
63 Bắc Kạn Province[63] 9.765 0,4272 6,20%

References[edit]

 1. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội TP. Hồ Chí Minh năm 2018". Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Retrieved 10 May 2020.
 2. ^ "Niêm giám thống kê Hà Nội 2018" (PDF). Cục thống kê Hà Nội. Retrieved 10 May 2020.
 3. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Đồng Nai năm 2018". Báo Đồng Nai, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Retrieved 10 May 2020.
 4. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Bình Dương năm 2018". UBND tỉnh Bình Dương. Retrieved 10 May 2020.
 5. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Hải Phòng năm 2018". UBND thành phố Hải Phòng. Retrieved 10 May 2020.
 6. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Bắc Ninh năm 2018". Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Retrieved 10 May 2020.
 7. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Retrieved 10 May 2020.
 8. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Thanh Hóa năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. Retrieved 10 May 2020.
 9. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Quảng Ninh năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh. Retrieved 10 May 2020.
 10. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Nghệ An năm 2018". Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Retrieved 10 May 2020.
 11. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Hải Dương năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Hải Dương. Retrieved 10 May 2020.
 12. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Cần Thơ năm 2018". Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Retrieved 10 May 2020.
 13. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Long An năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Long An. Retrieved 10 May 2020.
 14. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Thái Nguyên năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên. Retrieved 10 May 2020.
 15. ^ "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 Vĩnh Phúc". Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Retrieved 10 May 2020.
 16. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Quảng Nam năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam. Retrieved 10 May 2020.
 17. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Đà Nẵng năm 2018". Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Retrieved 10 May 2020.
 18. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Bắc Giang năm 2018". Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang. Retrieved 10 May 2020.
 19. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Kiên Giang năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang. Retrieved 10 May 2020.
 20. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Tiền Giang năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang. Retrieved 10 May 2020.
 21. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Đắk Lắk năm 2018". UBND tỉnh Đắk Lắk. Retrieved 10 May 2020.
 22. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Lâm Đồng năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng. Retrieved 10 May 2020.
 23. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Khánh Hòa năm 2018". Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa. Retrieved 10 May 2020.
 24. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Bình Định năm 2018". Văn phòng UBND tỉnh Bình Định. Retrieved 10 May 2020.
 25. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Đồng Tháp năm 2018". Đài truyền hình tỉnh Đồng Tháp. Retrieved 10 May 2020.
 26. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Quảng Ngãi năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi. Retrieved 10 May 2020.
 27. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Tây Ninh năm 2018". Báo Tây Ninh, Đảng bộ Tây Ninh. Retrieved 10 May 2020.
 28. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Thái Bình năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Thái Bình. Retrieved 10 May 2020.
 29. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Lâm Đồng năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng. Retrieved 10 May 2020.
 30. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Gia Lai năm 2018". UBND tỉnh Gia Lai. Retrieved 10 May 2020.
 31. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Hưng Yên năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên. Retrieved 10 May 2020.
 32. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Hà Tĩnh năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Retrieved 10 May 2020.
 33. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Bình Thuận năm 2018". Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Retrieved 10 May 2020.
 34. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Nam Định năm 2018". Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. Retrieved 10 May 2020.
 35. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Phú Thọ năm 2018". Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ. Retrieved 10 May 2020.
 36. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Bình Phước năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Bình Phước. Retrieved 10 May 2020.
 37. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Cà Mau năm 2018". Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau. Retrieved 10 May 2020.
 38. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Sóc Trăng năm 2018". Báo Sóc Trăng, Đảng bộ tỉnh. Retrieved 10 May 2020.
 39. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Thừa Thiên - Huế năm 2018". Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế. Retrieved 10 May 2020.
 40. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Sơn La năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Sơn La. Retrieved 10 May 2020.
 41. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Ninh Bình năm 2018". Báo Ninh Bình, Đảng bộ tỉnh. Retrieved 10 May 2020.
 42. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Vĩnh Long năm 2018". Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long. Retrieved 10 May 2020.
 43. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Trà Vinh năm 2018". Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Retrieved 10 May 2020.
 44. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Hà Nam năm 2018". UBND tỉnh Hà Nam. Retrieved 10 May 2020.
 45. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Lào Cai năm 2018". UBND tỉnh Lào Cai. Retrieved 10 May 2020.
 46. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Bến Tre năm 2018". Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre. Retrieved 10 May 2020.
 47. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Hòa Bình năm 2018". Báo Hòa Bình, Đảng bộ tỉnh. Retrieved 10 May 2020.
 48. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Bạc Liêu năm 2018". Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu. Retrieved 10 May 2020.
 49. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Phú Yên năm 2018". Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Retrieved 10 May 2020.
 50. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Quảng Bình năm 2018". UBND tỉnh Quảng Bình. Retrieved 10 May 2020.
 51. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Lạng Sơn năm 2018". UBND tỉnh Lạng Sơn. Retrieved 10 May 2020.
 52. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Hậu Giang năm 2018" (PDF). UBND tỉnh Hậu Giang. Retrieved 10 May 2020.
 53. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Đắk Nông năm 2018". Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Retrieved 10 May 2020.
 54. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Tuyên Quang năm 2018". Báo Tuyên Quang, Đảng bộ tỉnh. Retrieved 10 May 2020.
 55. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Quảng Trị năm 2018". Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Retrieved 10 May 2020.
 56. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Yên Bái năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Yên Bái. Retrieved 10 May 2020.
 57. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Ninh Thuận năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận. Retrieved 10 May 2020.
 58. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Hà Giang năm 2018". Báo Hà Giang, Đảng bộ tỉnh. Retrieved 10 May 2020.
 59. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Kon Tum năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Kon Tum. Retrieved 10 May 2020.
 60. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Điện Biên năm 2018". UBND tỉnh Điện Biên. Retrieved 10 May 2020.
 61. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Lai Châu năm 2018". Cục Thống kê tỉnh Lai Châu. Retrieved 10 May 2020.
 62. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Cao Bằng năm 2018". Đài truyền hình tỉnh Cao Bằng. Retrieved 10 May 2020.
 63. ^ "Tình hình kinh tế, xã hội Bắc Kạn năm 2018". UBND tỉnh Bắc Kạn. Retrieved 10 May 2020.