Photos
Posts

Fred過去曾唱過不少慘情歌如《熊貓》、《投降吧》等,並得到不俗的市場反應,今次《星光》卻一轉口味,改唱甜蜜浪漫作品如《一個人的永恆》,「《一個人的永恆》聽落好似好慘,其實係一首幾浪漫嘅歌,而且喺我咁多首歌入面最甜蜜嘅一首作品,相比之前嘅大碟以慘情歌為主,如果我再唱《熊貓》、《投降吧》呢類歌我會變成有創傷後遺症嘅病人一樣。」Fred笑言。

他續說:「無論唱情歌或慘情我都好,其實各有長短處,往往慘情歌較受歡迎,我覺得呢樣應該同大家聽歌習慣有關,通常開心嘅時候只會聽到旋律,唔開心嘅時候反而會聽到歌詞,會比較留意字眼上嘅細節,所以普遍慘情歌較易有共鳴。」

Fred對大碟製作過程感到有所得著,由其是早前緬甸探訪之行:「我覺得《雲彩》為整張專輯加入唔少靈魂,因為呢首歌係我之前去緬甸探訪一班孤兒而有感而發,今次之行令我體會好多,令我更加學懂珍惜眼前嘅所有。」

Posts