010 Informaci� i Tr�mits per Tel�fon - Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificaci�

Identificaci� en proc�s...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificaci�, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tr�mit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tr�mit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la p�gina

Enviant dades del tr�mit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tr�mit

Estem signant i registrant el vostre tr�mit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest proc�s pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la p�gina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'est� generant el document que s'haur� de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tr�mit.
 
Aquesta operaci� pot trigar uns segons...

Proc�s de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Proc�s de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la seg�ent informaci� obligat�ria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al seg�ent pas.

Tancar missatge

010 Informaci� i Tr�mits per Tel�fon

La Seu electr�nica permet realitzar tots els tr�mits de l'Ajuntament per internet durant les 24h del dia els 365 dies de l'any.

Per identificar-se i per signar formularis a la Seu electr�nica �s necessari un certificat digital o un sistema d'identificaci� i signatura electr�niques dels admesos en la nostra plataforma.

En cas de no disposar de certificat electr�nic personal (idCAT, DNIe, FNMT ...) es pot obtenir l'idCAT m�bil , sistema d'identificaci� i signatura electr�niques del Consorci d'Administraci� Oberta de Catalunya, que permet fer tr�mits signats per internet d'una manera f�cil i �gil, amb les mateixes garanties que un certificat digital.

En cas de persones f�siques no obligades que no disposin de les eines necess�ries per relacionar-se electr�nicament amb l'administraci�, poden fer les tramitacions de forma presencial, sempre amb cita pr�via.

Per a m�s informaci� podeu trucar al servei del 010 Informaci� i tr�mits per tel�fon.

Adre�a

Ca de la Uni�, 36 1 (08221 Terrassa)
Coordenades 41.561749942, 2.0096847689

Parcialment accessible. Planta baixa accessible. Primera i segona planta no accessibles.

Com contactar

Correu electr�nic:     010infotramits@terrassa.cat
P�gina web:     010 Informaci� i Tr�mits per Tel�fon

Tel�fon:     010 - - 900 922 010 (desde fora de Terrassa)

Horaris

Horari habitual: De dilluns a dijous de 8.00 a 19.00 h. i divendres i vig�lies de festiu de 8.00 a 14.30 h.

Altres horaris 2023:

Del 2 al 5 de gener, del 3 al 14 d'abril, de l'1 de juny al 29 de setembre, 4 de desembre i del 27 al 29 de desembre de dilluns a dijous de 8.00 a 15.00 h. i divendres i vig�lies de festius de 8.00 a 14.30 h.

Agost de dilluns a dijpus de 8.00 a 15.00 h. i divendres de 8.00 a 14.30 h.

Festius locals 2023: 6 d'abril (Dijous Sant) i 3 de juliol (Festa Major).

Observacions / M�s informaci�

Les trucades al Servei 010 s�n gratuites.

Informaci� sobre Pol�tica de protecci� de dades: http://www.terrassa.cat/ca/proteccio-dades-atencio-ciutadana

Pol�tica de Protecci� de dades

Responsable del tractament: Ajuntament de Terrassa

Base jur�dica del tractament: missi� inter�s p�blic, exercici de poders p�blics, compliment legal i/o consentiment inequ�voc al posar-se en contacte amb l'Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gesti� del servei peticionat.

Delegat de Protecci� de dades: delegatprotecciodades@terrassa.cat

Finalitat: registre, atenci� i gesti� del dret de les persones a comunicar-se amb l'Ajuntament i/o empreses municipals dependents, per atendre o donar resposta a una petici�, consulta, reclamaci� etc.

Categories de les dades: aquelles que s'estimi necess�ries per a poder tramitar la sol�licitud.

Exercici de drets: podeu exercici els drets d'acc�s, rectificaci�, supressi�, dret a la limitaci� del tractament, portabilitat o oposici� al tractament, mitjan�ant els formularis de la Seu Electr�nica, adre�ant-vos al correu electr�nic protecciodades@terrassa.cat o a qualsevol oficina d'atenci� ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa. En tot cas, la persona afectada pot presentar una reclamaci� davant de l'Autoritat Catalana de Protecci� de Dades.

Terminis o criteris de conservaci� de les dades: les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qu� es varen facilitar i per depurar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar, a m�s dels per�odes establerts en la normativa d'arxius i documentaci�.

Pol�tica de protecci� de dades: http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades

Mapa de situaci� de la oficina
(Feu clic sobre el pl�nol per veure'l ampliat)

Tr�mits que es poden fer en aquesta oficinaVeure els tr�mits depenents d'aquesta oficina
La meva carpeta ciutadana