MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Nationell risk- och förmågebedömning

Vartannat år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. I år lanserar MSB också en populärversion av NRFB som heter Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Under skogsbrandssäsongen 2021 finns här information om våra förstärkningsresurser och den aktuella beredskapen för våra flygande resurser. Här finns också material för att informera om brandrisk och eldningsförbud.

Förändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras den 1 augusti 2021. För verksamheter som hanterar explosiva varor kommer det innebära omfattande förändringar av rutinerna vid tillståndsprövningar, både för företag och för myndigheter.

Appen Brandrisk Ute

Appen hjälper dig hålla koll på brandrisken i skog och mark. Du kan också kontrollera status för eldningsförbud. Ladda ner den till din iPhone, iPad eller Androidenhet.

Nyheter

23 juni 2021
Klockan 11.04

Ideella organisationer utbildar allmänheten i första hjälpen och vattensäkerhet på uppdrag av MSB

Inom MSB:s arbete för att stödja samhällets beredskap för olyckor och kriser finns det utbildningsuppdrag som utförs av ideella organisationer. Några av uppdragen handlar om första hjälpen, vattensäkerhet och att förebygga drunkning.
22 juni 2021
Klockan 7.00

Detta behöver vi kraftsamla kring för att stärka civil beredskap

Samhällets aktörer och enskilda individer har ägnat kraft åt att hantera den pågående pandemin och konsekvenserna av denna och detta kommer att fortsätta under en lång tid framöver. Samtidigt behöver vi förbereda samhället för kommande stora olyckor, kriser, och ytterst ett eventuellt krig.
18 juni 2021
Klockan 13.42

Uppbyggnaden av Nationellt cybersäkerhetscenter fortsätter

Inom kort väntas de första tjänsterna tillsättas. Det nationella cybersäkerhetscentret är en del av att förbättra Sveriges cybersäkerhet. Uppbyggnaden pågår successivt och målsättningen är att vara fullt operativt under 2023. Onsdagen den 16 juni genomförde statsråden Mikael Damberg och Peter Hultqvist ett digitalt besök och fick en beskrivning av det pågående arbetet.
Till toppen av sidan