Vägen ut i världen börjar på Lundsberg


 • VÄGEN UT I VÄRLDEN BÖRJAR PÅ LUNDSBERG

  Fyll i din intresseanmälan idag.

  INTRESSEANMÄLAN
 • EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP

  Unikt läge och naturen som närmaste granne.

  LÄS MER
 • EN MODERN INTERNATSKOLA

  Fyll i din ansökan idag.

  ANSÖKAN ELEV

Lundsbergs skola är en modern internatskola med en 100-årig historia. Här går elever från hela Sverige samt från större delen av världen. I vissa fall är det 5:e generationen som går på skolan. Med fokus på varje enskild individ ska Lundsbergs skola ge eleven möjlighet att växa och utvecklas optimalt. Kunskapsmässigt i skolan men även socialt, kulturellt samt ur en hälsomässig aspekt, efter sina individuella förutsättningar. En sund själ i en sund kropp är skolans motto sedan grundandet 1896 och det gäller lika mycket nu som då.

Share by: