ROMANOV, Konstantin Nikolaevič in "Enciclopedia Italiana"