Rock in Finnish, translation, English-Finnish Dictionary

rock    

IPA: /ɹɑk/, roks, /ɹɒk/, rok; Type: verb, noun;
 • kivi
  { noun }
  large stone or boulder
  precious stone or gem
  mass of projecting rock
  natural mineral aggregate
  naturally occurring solid aggregate of one or more minerals or mineraloids
  materiaali, joka muodostuu mineraaleista ja luokitellaan mineraalisisältönsä mukaan.
  1|irtonainen kappale kiveä
  a conspicuous, isolated rocky mass
  It's getting dark early around here. The sun seems to drop like a rock when autumn rolls around.
  Tällä alkaa tulla pimeää aikaisin. Aurinko tuntuu tippuvan niin kuin kivi, kun tulee syksy.
 • kallio
  { noun }
  something strong, stable, and dependable
  hill or island without vegetation
  mass of projecting rock
  1|kallioperän näkyvä, ei maaperän peittämä osa
  Any aggregate of minerals that makes up part of the earth's crust. It may be unconsolidated, such as sand, clay, or mud, or consolidated, such as granite, limestone, or coal.
  Seen at a distance, the rock looked like a human face.
  Etäältä kallio näytti ihmiskasvoilta.
 • keinuttaa
  { verb }
  move gently back and forth
  Tom didn't want to rock the boat, so he held his peace.
  Tom ei halunnut keinuttaa venettä, joten hän pysyi hiljaa.
 • rock
  { noun }
  style of music
  A music style characterized by basic drum-beat, generally 4/4 riffs, based on (usually electric) guitar, bass guitar, drums, and vocals.
  I love music, especially rock.
  Minä rakastan musiikkia, erityisesti rockia.
 • luoto
  { noun }
  hill or island without vegetation
  mass of projecting rock
 • keinua
  { verb }
  move gently back and forth
  Now I don't want to rock any more not on land and not at sea.
  Nyt en halua enää keinua, en maalla enkä merellä.
 • kari
  { noun }
  mass of projecting rock
  1|maantiede
  Rocks hidden beneath the surface threatened to wreck the entire congregation.
  Pinnan alle kätkeytyneet karit uhkasivat saattaa koko seurakunnan haaksirikkoon.
 • rokki
  { noun }
  style of music
  A music style characterized by basic drum-beat, generally 4/4 riffs, based on (usually electric) guitar, bass guitar, drums, and vocals.
  The rock concert was called off because the singer fell ill.
  Rokki-konsertti peruttiin, koska laulaja sairastui.
 • rokata
  { verb }
  to play, perform, or enjoy rock music
  You guys, all I can say is, let's rock.
  Kaikki mitä voin sanoa teille on, että nyt rokataan.
 • kivilaji
  { noun }
  distinctive composition of minerals
  We found that the real answer lay in understanding how some rocks are formed.
  Saadaksemme oikean vastauksen meidän on ymmärrettävä, miten jotkin kivilajit syntyvät.
 • keikuttaa
  { verb }
  cause to shake or sway violently
  That means: ‘don’t rock the boat, guys – we are all in this together’.
  Se tarkoittaa, että: "Älkääpäs, pojat, keikuttako – samassa veneessä tässä ollaan."
 • keinunta
  { noun }
  act of rocking
  The T-bar must therefore be restrained by applying an appropriate lateral load during the rocking motions.
  Tankoa on sen vuoksi pidätettävä kohdistamalla siihen riittävä sivusuuntainen kuormitus keinunnan aikana.
 • keikkua
  { verb }
  sway or tilt violently back and forth
  The average guy don't rock the boat,'cause he wants to climb aboard it.
  Tavallinen kaveri ei keikuta venettä, - koska hän haluaa kavuta siihen.
 • tikkunekku
  { noun }
  confectionary made from sugar
 • keinutus
  { noun }
  act of rocking
  Everyone knows rocking a lizard will put him into attack mode.
  Kaikki tietävät että liskon keinutus tekee siitä vihaisen.
 • rulettaa
  { verb }
  slang : to be very favourable or skilful
  slang: to be very favourable or skilful
  ''slang'': to be very favourable or skilful
 • jääkuutio
  { noun }
  lump of ice
 • tollo
  { noun }
  unintelligent person
 • jää
  { noun p }
  lump of ice
  If we do not move in this direction, our credibility will hit rock-bottom.
  Jos emme etene tässä mielessä, uskottavuutemme jää kyseenalaiseksi.
 • kivenlohkare
  { noun }
  large stone or boulder
  The pathway became more and more difficult, and I had to jump from one rock to another.
  Reitti kävi yhä vaikeammaksi, ja minun piti hyppiä kivenlohkareelta toiselle.
 • lohkare
  { noun }
  large stone or boulder
  Tom hid under a huge rock.
  Tom piiloutui lohkareen alle.
 • huuhtoa
  { verb }
  be washed and panned
 • ravistelu
  { noun }
  act of rocking
 • keikunta
  { noun }
  act of rocking
 • keikutus
  { noun }
  act of rocking
 • ravisuttaa
  { verb }
  disturb the mental or emotional equilibrium
  At approximately 9 p.m., three heavy thuds rocked the Gustloff.
  Noin klo 21 kolme raskasta jymähdystä ravisutti Gustloffia.
 • panna vauhtia
  to thrill or excite
 • jääpala
  { noun }
  lump of ice
 • tuutia
  { verb }
 • vuori
  { noun }
  This high island of rock has attracted climbing enthusiasts from all over the world.
  Tämä yksinäinen korkea vuori on vetänyt puoleensa kiipeilijöitä joka puolelta maailmaa.
 • heiluttaa
  { verb }
  A little girl started rocking the carriage when it reached the top.
  Pieni tyttö alkoi heiluttaa koria, kun se oli korkeimmillaan.
 • järisyttää
  { verb }
  I don't like to kiss and tell, but your friend rocked my world one magical night in November.
  En puhu yksityisasioista, mutta ystäväsi järisytti maailmaani eräänä marraskuun yönä.
 • tuudittaa
  { verb }
  When dad died, you were the one who rocked me to sleep.
  Kun isä kuoli, sinä tuuditit minut uneen.
 • horjua
  { verb }
 • huojua
  { verb }
 • paasi
  { noun }
 • kiikuttaa
  { verb }
 • heilahdella
  { verb }
 • Kivi
  { proper }
  Pokémon type
  Rock breaks scissors. Scissors cut paper. Paper smothers rock.
  Kivi särkee sakset. Sakset leikkaavat paperin. Paperi tukahduttaa kiven.
 • jäät
  { verb noun }
  You ever get picked up for selling rock, we're the guys to know.
  Jos jäät kiinni, autamme sinua.
 • vuorilaji
 • heilua
  { verb }
  I felt like I needed to rock, and I didn't want anyone to see.
  Minun oli pakko heilua, enkä halunnut kenenkään näkevän.
 • kallistus
  { noun }
 • keinahdus
  { noun }
  Rock once for yes, twice for no. Oh.
  Yksi keinahdus tarkoittaa " kyllä ".
 • kallistella
  { verb }
 • rock’n’roll
  { noun }
 • karamelli
  { noun }
  All I have is a piece of hard rock candy.
  Minulla on vain pala kovaa karamellia.
 • tikkukaramelli
  { noun }
 • heilunta
  { noun }
 • huojahdus
  { noun }
 • huojunta
  { noun }
 • kallistuma
  { noun }
 • keikahtaa
  { verb }
 • rock and roll
  { noun }
  Can't help but make a fellow wonder who'll be the next king of rock and roll.
  Voi vain ihmetellä, kuka on rock and rollin seuraava kuningas.
 • rock ’n’ roll
  { noun }
  Everybody says it' s just like rock and roll
  Kaikki sanoo se on ihan kuin rock' n roll
 • rock-and-roll
  { noun }
  Can't help but make a fellow wonder who'll be the next king of rock and roll.
  Voi vain ihmetellä, kuka on rock and rollin seuraava kuningas.
 • rock-musiikki
  { noun }
  Recently, I have been doing a study Of mice subjected to rock -'n'- roll music.
  Olen tehnyt tutkimusta hiiristä, jotka on altistettu rock-musiikille.
 • rokki (music)
 • tuki ja turva
  { noun }
  You are the rock of this whole family
  Olet koko perheen tuki ja turva.
A lump or cube of ice.
(UK, uncountable) A type of confectionery made from sugar in the shape of a stick, traditionally having some text running through its length.
(US, slang) A crystalized lump of crack cocaine.
(US, slang) An unintelligent person, especially one who repeats mistakes.
(South African, slang, derogatory) An Afrikaner.
(US, slang) In poker, an extremely conservative player who is willing to play only the very strongest hands.
(transitive and intransitive) To move gently back and forth.
(transitive) To cause to shake or sway violently.
(intransitive) To sway or tilt violently back and forth.
(transitive and intransitive, of ore etc.) To be washed and panned in a cradle or in a rocker.
(transitive) To disturb the emotional equilibrium of; to distress.
(intransitive, slang) To excel.
An act of rocking.
A style of music characterized by basic drum-beat, generally 4/4 riffs, based on (usually electric) guitar, bass guitar, drums, and vocals.
(intransitive) To play, perform, or enjoy rock music, especially with a lot of skill or energy.
(intransitive) (slang) To be very favourable or skilful.
(transitive) to thrill or excite, especially with rock music
(transitive) to do something with excitement yet skillfully
(transitive) To wear (a piece of clothing, outfit etc.) successfully or with style; to carry off (a particular look, style).
(countable) distaff
(uncountable) The flax or wool on a distaff.
(uncountable) The naturally occurring aggregate of solid mineral matter that constitutes a significant part of the earth's crust.
A mass of stone projecting out of the ground or water.
A boulder or large stone.
A large hill or island having no vegetation.
(figuratively) Something that is strong, stable, and dependable; a person who provides security or support to another.
(geology) Any natural material with a distinctive composition of minerals.
(slang) A precious stone or gem, especially a diamond.
distaff
The flax or wool on a distaff.
Some formations of minerals.
A large hill or island having no vegetation.
Something that is strong, stable, and dependable; a person who provides security or support to another.
A lump or cube of ice.
A type of confectionery made from sugar in the shape of a stick, traditionally having some text running through its length.
A crystallized lump of crack cocaine.
Some people.
Some fish.
A basketball.
A closed hand, a handshape resembling a rock, that beats scissors and loses to paper.
An act of rocking; a rocking motion; a sway.
Archaic form of [i]roc[/i] (mythical bird)
A style of music characterized by basic drum-beat, generally 4/4 riffs, based on (usually electric) guitar, bass guitar, drums, and vocals.
To move gently back and forth.
To cause to shake or sway violently.
To sway or tilt violently back and forth.
To be washed and panned in a cradle or in a rocker.
To disturb the emotional equilibrium of; to distress; to greatly impact (most often positively).
To do well or to be operating at high efficiency.
to make love to or have sex with someone.
To play, perform, or enjoy rock music, especially with a lot of skill or energy.
To be very favourable or skilful; excel; be fantastic.
to thrill or excite, especially with rock music
to do something with excitement yet skillfully
To wear (a piece of clothing, outfit etc.) successfully or with style; to carry off (a particular look, style).
A music style characterized by basic drum-beat, generally 4/4 riffs, based on (usually electric) guitar, bass guitar, drums, and vocals.
rolling from side to side
rock (cradle)
Any aggregate of minerals that makes up part of the earth's crust. It may be unconsolidated, such as sand, clay, or mud, or consolidated, such as granite, limestone, or coal.
natural mineral aggregate
mass of projecting rock
large stone or boulder
hill or island without vegetation
something strong, stable, and dependable
distinctive composition of minerals
precious stone or gem
lump of ice
confectionary made from sugar
crystalized lump of crack cocaine
unintelligent person
move gently back and forth
cause to shake or sway violently
sway or tilt violently back and forth
disturb the mental or emotional equilibrium
act of rocking
style of music
to play, perform, or enjoy rock music
slang : to be very favourable or skilful
to thrill or excite
a genre of popular music originating in the 1950s; a blend of black rhythm-and-blues with white country-and-western; "rock is a generic term for the range of styles that evolved out of rock'n'roll."
a lump or mass of hard consolidated mineral matter; "he threw a rock at me"
(figurative) someone who is strong and stable and dependable; "he was her rock during the crisis"; "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church"--Gospel According to Matthew
hard bright-colored stick candy (typically flavored with peppermint)
material consisting of the aggregate of minerals like those making up the Earth's crust; "that mountain is solid rock"; "stone is abundant in New England and there are many quarries"
pitching dangerously to one side
(slang) a million dollars.
cause to move back and forth; "rock the cradle"; "rock the baby"; "the wind swayed the trees gently"
move back and forth or sideways; "the ship was rocking"; "the tall building swayed"; "She rocked back and forth on her feet"
a slang expression for a million dollars.
    Show declension of rock

Rock

Type: proper, noun;
 • Rock
  { noun }
  I love music, especially rock.
  Minä rakastan musiikkia, erityisesti rockia.
 • rock
  { noun }
  One of the music genres that appears under Genre classification in Windows Media Player library. Based on ID3 standard tagging format for MP3 audio files. ID3v1 genre ID # 17.
  I love music, especially rock.
  Minä rakastan musiikkia, erityisesti rockia.
 • John Rock
  { noun }
  Mr. Tally was instrumental in helping my colleague, John Rock.
  Herra Tally oli elintärkeä apu kollegalleni John Rockille.
A topographic surname for someone living near a rock or an oak ( atter + oke ).
A male given name transferred from the surname.
(preceded by "the" or "The") Nickname of Gibraltar.
(preceded by "the" or "The") Nickname of the prison on Alcatraz Island, USA.
(Canada, preceded by "the" or "The") Nickname of the island of Newfoundland in the Canadian province of Newfoundland and Labrador.
A topographic surname for someone living near a rock or an oak ( atter + oke ).
A male given name transferred from the surname.
Nickname of Gibraltar.
Nickname of the prison on Alcatraz Island, USA.
Nickname of the island of Newfoundland in the Canadian province of Newfoundland and Labrador.
One of the music genres that appears under Genre classification in Windows Media Player library. Based on ID3 standard tagging format for MP3 audio files. ID3v1 genre ID # 17.
United States gynecologist and devout Catholic who conducted the first clinical trials of the oral contraceptive pill (1890-1984)

Picture dictionary

Similar phrases in dictionary English Finnish. (66)

acid rock
Acid rock, acid rock, happorock, psykedeelinen rock
arenaceous rock
hiekkakivi
art rock
progressiivinen rock, taiderock
Black Rock Desert
Black Rock Desert
blues rock
bluesrock
Cape Rock Thrush
kapinkivikkorastas
comedy rock pop
huumorirock
For Those About to Rock We Salute You
For Those About to Rock We Salute You
garage rock
garage rock
Gothic Rock
goottirock
Guianan Cock-of-the-Rock
oranssiharjakotinga
hot-rock penstemon
Penstemon deustus
indie rock
indie rock
instrumental rock
Instrumentaalirock
Instrumental rock
instrumentaalinen rock
math rock
math rock
Mentai Rock
Mentai rock
Montane Dry Rock Moss
Vuorikivisammal
Oil Rocks
Oil Rocks
parent rock
emäkivi, emäkivilaji
pet rock
lemmikkikivi
plutonic rock
batoliitti, plutoni, syväkivilaji
post-rock
Post-rock
progressive rock
progressiivinen rock, taiderock
psychedelic rock
happorock, psykedeelinen rock
Punk rock
punk-rock
rock along
edetä hyvin
Rock and Roll All Nite
Rock and Roll All Nite
Rock Around the Clock
Rock Around the Clock
rock balancing
Kivien tasapainotus
rock band
rock-yhtye, rockyhtye, rokkibändi
rock bass
Ambloplites rupestris, Centropristis philadelphica
rock bottom
aallonpohja, alin mahdollinen taso, alin taso, kaikkein alin taso, pohja, pohjanoteeraus
rock brake
Polypodium virgianum, kalliosaniainen, saniainen
rock bunting
vuorisirkku
rock cake
rock cake
rock candy
karamelli, kivisokeri, tikkukaramelli
rock cavy
Kalliomarsu
rock climbing
Kalliokiipeily, kalliokiipeily, kiipeily, vuorikiipeily
rock concert
rokkikonsertti
rock crab
Cancer irroratus, taskurapu
rock cress
pitkäpalko
Rock Cresses
Pitkäpalot
rock dove
Columba livia, kalliokyyhky, kesykyyhky, pulu
rock drill
kivipora, pora, porauskruunu
rock face
kalliopinta, kallioseinämä
rock festival
rockfestivaali
Rock Firefinch
Nigerianruusupeippo, nigerianruusupeippo
rock glacier
Kivijäätikkö, kivijäätikkö
Rock Never Stops Tour
Rock Never Stops
Rock Pratincole
kivikkopääskykahlaaja
Rock Sparrow
Kalliovarpunen, kalliovarpunen
Snow Rock-moss
Lumikarstasammal
Solid Ball of Rock
Solid Ball of Rock
Symphonic Rock
sinfoninen rock
Volcanic rock
Vulkaniitti
War Rock
War Rock
We Will Rock You
We Will Rock You
When We Rock, We Rock, and When We Roll, We Roll
When We Rock, We Rock, and When We Roll, We Roll
White-throated Rock Thrush
mantsuriankivikkorastas

Example sentences with "rock", translation memory

add example
en Here the rocks yield founts of courage,
fi Näämme rohkeuden virtain
en Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil-shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks.
fi Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi
en On the rocks, please.
fi JäiIIä, kiitos.
en ROCK (Symbolic)
fi KALLIO (kuvaannollinen)
en The rocks have been in place for a long time, Lee.
fi Kivet ovat olleet tuossa kauan.
en The Rock.
fi Kallio.
en 8207 | Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning, or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools | Manufacture: –from materials of any heading, except that of the product, and–in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product | |
fi 8207 | Vaihdettavat työkalut käsityökaluja (myös mekaanisia) tai työstökoneita varten (esim. puristusta, meistausta, kierteittämistä, porausta, avartamista, aventamista, jyrsimistä, sorvaamista tai ruuvinkiertämistä varten), myös metallinvetolevyt, metallinpuristussuulakkeet sekä työkalut kallionporausta tai maankairausta varten | Valmistus: –minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja–jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta | |
en And never underestimate 15 beers, a little enlightenment, and the power of " Rob Base and DJ EZ Rock "
fi Älä koskaan aliarvioi 15 kaljaa, vähäistä sivistystä ja Rob Basen ja DJ EZ Rockin voimaa.
en Seal rocks
fi Tiivistekivet
en Product obtained by partial solubilisation of ground rock phosphate with sulphuric acid or phosphoric acid and containing as essential ingredients monocalcium phosphate, tricalcium phosphate and calcium sulphate
fi Valmiste, joka saadaan, kun raakafosfaatti liukenee osittain rikki- tai fosforihappoon ja joka sisältää pääasiassa monokalsiumfosfaattia, trikalsiumfosfaattia ja kalsiumsulfaattia
en You could smoke every rock in this city, but you will not get this one off of your conscience.
fi Ymmärrätkö? Vaikka polttaisit koko kaupungin kamat se ei poistaisi tätä omaltatunnoltasi.
en It's just more rock.
fi Aina vaan lisää kiveä.
en Get me another Jack on the rocks!
fi Anna uusi viski jäillä.
en Joanne lives up in the mountains with her Canadian rock musician husband.
fi Joanne asuu vuorilla kanadalaisen rockmuusikkomiehensä kanssa.
en The boy with fair hair lowered himself down the last few feet of the rock and began to pick his way toward the lagoon.
fi " Vaaleatukkainen poika laskeutui - viimeiset metrit kalliolta - ja alkoi kulkea kohti laguunia.
en What shows that Peter did not misinterpret Jesus’ words about the “rock-mass,” and who did Paul say was the “rock-mass”?
fi Mikä osoittaa, ettei Pietari tulkinnut väärin Jeesuksen sanoja ”kalliosta”, ja kenen Paavali sanoi olevan ”kallio”?
en ♪ The trout's rocking out ♪ The blackfish, she sings
fi Ja laulaakin saa tuo tietenkin
en Shallow Rooting Depth || Depth (cm) from soil surface to coherent hard rock or hard pan. || £ 30cm
fi Matala juurisyvyys || Syvyys (cm) maan pintakerroksesta yhtenäiseen kallioon tai kovaan maakerrokseen || £ 30cm
en Next time, I knock your rocks into the next county.
fi Ensi kerralla lyön kivesi seuraavaan maakuntaan.
en Excuse me, aren't you Nick Rivers, the American rock and roll star?
fi Ettekö olekin Nick Rivers, amerikkalainen rock-tähti?
en The fertilisers must not contain Thomas slag, aluminium calcium phosphate, calcined phosphates, partially solubilised phosphates or rock phosphates
fi Lannoitteet eivät saa sisältää tuomaskuonaa, alumiinikalsiumfosfaattia, kalsinoituja fosfaatteja, osittain liuenneita fosfaatteja tai raakafosfaatteja.
en MdK combines all the activities of the former German Democratic Republic in the potash and rock salt sectors.
fi MdK:hon on keskitetty kaikki entisessä Saksan demokraattisessa tasavallassa harjoitettu kalium- ja vuorisuolatuotealan toiminta.
en * Struck rock at Horeb and water gushed forth, Ex.
fi * Mooses iski vettä kalliosta Horebin luona, 2. Moos.
en Curious little ball of rock, gas and water, isn't it?
fi Maapallo: mielenkiintoinen kivi -, kaasu - ja vesipallo, eikö totta?
en The region where Aydın İnciri are produced is characterised by deep, sandy-clay soils, enriched by organic materials and lime originating from gneiss or schist and gneiss parent rock.
fi Aydın İnciri -viikunoiden tuotantoalueella on syvä, hiedan ja hiesun sekainen maaperä, jota rikastavat orgaaninen aines ja gneissistä tai liuskekivestä ja gneissiemäkalliosta peräisin oleva kalkki.
Showing page 1. Found 18090 sentences matching phrase "rock".Found in 27 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.