Posts

今晚金剛、方皓玟仲會親臨戲院跟觀眾見面,大派禮物添!真喺有得睇、有得玩、有得食!巴打、絲打快啲約埋班friend,今晚戲院見喇!

No photo description available.
Buddy Cops 刑警兄弟

睇完《刑警兄弟》去《鮮入圍煮》有安格斯手切肥牛食(價值$158)喔!😀

條款及細則:
- 顧客可於任何時段內憑電影「刑警兄弟」票尾到「鮮入圍煮」換領價值$158之安格斯手切肥牛乙份。
- 本券有效期至2016年8月31日。...
- 每檯限用一張優惠卷。
- 4人同行,方可使優惠券。
- 入座前須預先聲稱使用那款優惠卷。
- 本券不可兌換現金或其他物品。
- 影印本無效。如經塗改或嚴重損毀不整,即為無效。
- 本券逾期無效。若有任何爭議,「鮮入圍煮」保留本券細則的最終決定權。

See More
Photos
Posts