881903.com 商業電台 - 視電台 | 【講香港人話】 香港人有咩想講?

【講香港人話】 香港人有咩想講?

觀看次數:2,041

2016年09月13日

【講香港人話】即係咩啊?講香港人嘅說話?定係講香港人會講嘅說話啊?聽講粗口都好似係,香港人成日都會講嘅嘢... 身為香港人嘅你,又有啲咩想講嘅說話?

已複製連結