【Emily】網民質疑安心篤數 薛永恒:有3%海外下載量唔奇 - 20210224 - 港聞 - 每日明報 - 明報新聞網

港聞

港聞二

【Emily】網民質疑安心篤數 薛永恒:有3%海外下載量唔奇

【明報專訊】政府上周要求市民進入指定處所同食肆要用「安心出行」App掃描二維碼或登記個人資料,安心出行噚日下載量已增加到279萬,但網民日前發現程式喺多個非洲同太平洋島國嘅程式商店排行第一,引起「付費刷榜」嘅質疑。創科局長薛永恒話,唔少人從外國返港,有2%至3%海外下載量唔出奇。

網民指非洲等下載稱冠

網民日前發現,安心出行喺安提瓜和巴布達、巴哈馬、伯利茲、百慕達嘅程式商店中,「健康與健身」類別排第一,被質疑港府係咪「用錢谷下載量」。薛永恒噚日喺港台《千禧年代》話,睇過279萬嘅登記,超過97%都喺香港,唔知道Apple或Google嘅商店排名榜係點安排;而據佢理解,好多香港人可能喺唔同地方留學、做嘢,佢哋用手提電話登記安心出行,所以紀錄就顯示喺其他國家,有幾個百分點嘅海外下載量,佢覺得唔出奇。

部分地區實際下載僅數次

資科辦:不清楚排行準則

政府資科辦亦喺facebook發帖,話根據官方應用程式商店資料顯示,部分安心出行下載量排第一位嘅地區,實際下載次數僅數次,而開曼群島、巴哈馬、百慕達甚至係「0」。資科辦話唔清楚排行榜嘅準則,亦唔評論相關資料嘅真確性,但提醒大家對網上資訊要小心求證,切勿輕信。

上 / 下一篇新聞