【Emily】謝偉俊律師行代表彭卓棋區諾軒 話兩人搵佢 Paul:爭公義可一齊 - 20210306 - 港聞 - 每日明報 - 明報新聞網

港聞

港聞二

【Emily】謝偉俊律師行代表彭卓棋區諾軒 話兩人搵佢 Paul:爭公義可一齊

【明報專訊】民主派初選47人被控違反《港區國安法》,當中15人原本獲准保釋,但律政司即場覆核,案件今日會喺高等法院處理,Emily望望審訊表,被告之一、南區區議員彭卓棋嘅應訊代表係「謝偉俊律師行」,本身係建制派嘅立法會議員謝偉俊(Paul)就同Emily講,佢哋律師樓亦會代表同案被告、立法會前議員區諾軒。Paul話係兩人搵佢,佢自己都有幫手處理,相信大家都有意願探討可唔可以行中間路線,「唔一定要藍黃分得咁清楚,可以溝通,爭取公義可以一齊」。

會否憂建制不滿?

稱兩營都可能有意見

大律師公會主席夏博義早前代表另一國安法案件被告、「第二代美國隊長」馬俊文,備受建制派攻擊。被問到會唔會擔心建制陣營不滿,Paul就話唔同陣營都可能有意見,例如黃營會認為點解搵藍營律師,藍營就會諗點解接黃營嘅案件,但新形勢下各方應該重新探索合作空間。

會唔會擔心自己步夏博義後塵遭受攻擊?Paul認為政治考慮不能避免,但上到庭主要都係講法律,佢認為毋須太負面攻擊國安法,否則對案件未必有好處,會諗點樣比較「溫柔、精準」處理,又認為大形勢下點樣爭取支持同情,更加重要。被問到對案情樂唔樂觀,Paul話對彭卓棋相對樂觀,因為佢參與成分較少,區諾軒就較「棘手」,如果喺以往普通法傳統原則下,保釋理應問題不大,但國安法下點處理,大家仲學習緊。

相關字詞﹕彭卓棋 謝偉俊 區諾軒 立法會議員 立法會

上 / 下一篇新聞