Photos
Posts

呢間公司最近係荃灣千色店條行人天橋派宣傳單張~~~

多謝<<東張西望>>尋晩報導左呢件事~~~
公道自在人心, 希望大家唔好遇到呢d裝修黑店~~~>.<

Posts