在月初的時候曾經介紹過有關褐根病的資訊,沒相到不到一個月又有因為褐根病而塌樹的意外,雖然這一次的塌樹意外並沒有造成人命的傷亡, 但最令人詫異的是該樹是由渠務署負責保養,言而卻在毫無預警的情況下塌了下來再者該樹同時是有列入古樹名木冊,具有價值的古樹,到底這問題應該歸咎渠務署的管理不善還是褐根病的錯呢?

相信大家係路邊看風景的時候,都會看到一種樹木,佢地的花就好像一些5個花瓣的菊花一樣,但係菊花不是一個樹木所生出來的花朵,唔通香港出現新的品種?其實這棵樹就係黃槐。

中文名稱:黃槐
英文名稱:Sunshine Tree( Senna surathensis)
花期:全年⋯⋯
科: 蘇木科
高度: 高4-7米
習性: 落綠喬木

葉:葉一對對的向外面伸出,有7-9對。
花:總形花序,但樣子就好像菊花一樣
果:果實就好像更長更彎的腰豆一樣

於大圍拍攝

查看更多
未提供相片說明。
未提供相片說明。

相信大家在秋天的時候都會看到一些樹木,它們的樹葉都會變成紅色,例如大花紫薇和楓香,那今次的介紹的樹木品種就係楓香了,相信大家一定會曾經看到這種特別的樹木。

中文名稱:楓香
英文名稱:Sweet Gum( Liquidamber formosana)
花期:3-6月⋯⋯
科: 金縷梅科
高度: 高30米
習性: 落綠喬木
樹幹: 筆直,樹皮有一些直紋,好像一個格仔一樣
葉:葉子就好像半個海星一樣,有3個尖角,係葉的邊邊有一些鋸齒

楓香係秋天的時候葉片就會變紅,有好大的觀賞價值,在山上變紅的時候更牙成了一幅美麗的風景照。假如大家有時候的時候,不如跟大家一起到山下觀看這些美麗的景色吧。

資料來源:台灣野生植物資料庫

查看更多
未提供相片說明。
未提供相片說明。

相信大家對樹都有一定的認識,但是如果想睇到咁多美麗的樹木和花,那我就向大家推廣一下沙田公園這個好景點啦。

沙田公園原名沙田中央公園,位於沙田新城市廣場附近,旁邊就係沙田中央圖書館。沙田公園分成多個特色公園,種植了10多萬棵植物,品種多達400種,當中也有不少罕見的品種,也有不少常見的植物,例如血桐、洋紫荊等等,令大家可以感受一下猶如在石屎森林中心的綠洲的感覺。

除此之外,公園也有很多有特色的地方,例如藝術廊、日影廊等等,令大家好像回到古時的中國庭園一樣,可能令大家在觀看樹木的時候,另有一番感受。

未提供相片說明。
未提供相片說明。

大家有冇見過以下既情況呢,其實香港在樹木管理方面仍有改善空間, , 好多關於樹木既意外都係由以下既原因而引起。就好像下面兩幅圖,

第一幅的樹根已伸展至馬路旁, 若司機不為意可引致交通意外。

而第二幅樹的樹皮至樹幹出現嚴重損壞,若不加以進行樹木健康檢查, 可能會導致樹木倒塌而出現人命傷亡。要避免悲劇再次發生, 政府需要在依方面加以管理同檢測, 例如樹木風險評估同修剪樹木等等。

未提供相片說明。
未提供相片說明。

今日我地要介紹既係菩提樹,菩提樹又可稱佛樹,道樹。而菩提樹對於佛教信眾而言就是聖樹,因為聽說釋迦牟尼成佛之處就在菩提樹下。而菩提樹的特別之處就係佢既葉好似魔鬼魚形狀,而且尾部較尖同長。
名稱(中):菩提樹
名稱(英):Ficus religiosa
科: 桑科
高度: 高15-25米⋯⋯
習性: 常綠喬木
樹幹: 平滑和筆直,樹皮為灰色
花期: 9-11月
葉:網狀葉脈,表面平滑有光澤,心形,有一個明顯延伸的頂端尾尖
果: 小無花果
圖片來源: 攝於彩雲商場附近
資料來源: http://resources.edb.gov.hk/trees/main_page1.html

查看更多
未提供相片說明。
未提供相片說明。

今日我地要介紹既係日本葵,大家可能平時係屋宇見到一些植物,看來好像棕櫚,但係個身又有好多突刺,到底E棵係咩植物來呢,今日就向大家介紹下啦。日本葵又稱江邊刺葵,依種樹係棕櫚科黎講算比較細小的一種。而日本葵的特別之處就係佢既樹幹,佈滿老葉脫落後留低既葉柄基部,形狀好似三角形既針刺。
名稱(中):江邊刺葵(日本葵)
名稱(英):Phoenix roebelenii
科: 棕櫚科
高度: 大約1-3米⋯⋯
習性: 常綠喬木
樹幹:佈老葉脫落後遺下的葉柄基部,呈三角形狀
花期: 4-5月
葉: 羽狀複葉,每片葉長大約一米
果:橢圓形核果
圖片來源:攝於牛池灣附近
資料來源:http://resources.edb.gov.hk/trees/main_page1.html

查看更多
未提供相片說明。
未提供相片說明。

大家知唔知依棵係咩樹呢?冇錯就係雞蛋花啦, 睇落去好似鹿既觸角一樣。雞蛋花又名緬梔子。其實點解佢叫雞蛋花呢, 咪就係佢既花顏色好似煎出黎既雞蛋一樣囉。另外, 佢既花都有食物同藥用價值, 將d花曬乾後焗茶, 唔單止味道芳香,仲可以清熱止咳tim.下面將會基本資料等大家認識下。
名稱(中): 雞蛋花
名稱(英):Plumeriaobtusa
科: 夾竹桃科
高度: 大約1-3米⋯⋯
習性: 落葉喬木
樹幹:較堅硬, 割切樹幹時會有白色乳液滲出
花期: 每年8-9月
葉: 葉互生,質地較厚,矩圓狀橢圓形
果: 黑褐色木質果

查看更多
未提供相片說明。
未提供相片說明。
未提供相片說明。

大家可能在街上比較少見到大量的白千層一起的現象,因為城市實在沒有空間種植白千層,相信大家對白千層都深感興趣吧,那大家就可以到城門水塘一起觀看大量的白千層在一起的現象吧。

在城門水塘有數百棵白千層密麻麻的種在一起,因為白千層種植在行人通道上,就形成了城門水塘著名的景觀─白千層走道。當水塘的水滿溢的時候,就會出現水淹白千層現象,係香港是一個比較稀有的現象。

另外,由於白千層走道給人一個古老的感覺,所以有好多香港的武俠片都會在此地拍攝武打場面。

⋯⋯

最後,除了大家可以欣賞這片美麗的景觀外,也可以來此地作影片回憶,了解到香港多年來的變化。

資料來源:香港樹木谷
http://hktree.com/hktree/Melaleuca%20quinquenervia.htm

查看更多
未提供相片說明。
未提供相片說明。

相信大家走到街上的時候,有時都會看到一棵樹,它的樹皮就好像快脫落一樣,唔通E棵樹生長有問題?其他唔係,E個就係白千層的生理特徵。
名稱(中): 白千層
名稱(英): Paper- bark tree
科學名稱:Melaleuca capuputi
科: 桃金娘科⋯⋯
高度: 可達88米以上
習性: 在全年內佢的葉冠都係葉色
樹皮:樹幹的樹皮一層層的,會好像一張紙一樣剝落。
葉:單葉,它的質地就好像皮革一樣,而且磨碎的時候有一陣香味。
花:白色,就像刷子一樣。
在張曉風的《白千層》提到,白千層的樹皮就好像脫也脫不完一樣,代表了即使受到了別人不斷的傷害,都能夠寬容大度地接受,希望大家也能夠找出樹木對自己的意義,對自己的處事可能有很大的幫忙。

查看更多
未提供相片說明。
未提供相片說明。
未提供相片說明。

大樹下說故事(2)

相信大家都等左個故事好耐啦,到底榕樹的命運將會如何?以下會為大家分解。

榕樹的願望(下)⋯⋯
其實我也曾經想過逃走,重返過住平凡但快樂的日子。於是,我把身子傾斜,逃離這種生活。但是,村民卻認為我身體過重,便加裝鐵欄圍著我。逃走不成,只好希望他們不要對我更差,因為我和人們仍然是朋友。

然而,他們對我越來越差。起初,他們會給我水,為我施肥和插上香燭。慢慢地,肥料沒有了,換來更多香燭。後來,村民更做起生意,說只要把一個繫著橙的「寶碟」,拋到我的手裏,願望便能達成。於是,吸引了更多的人拋「寶碟」。我的雙手承受越來越多的壓力。人們啊,我們不是朋友嗎?為什麼你們要這樣傷害我。我不是你們的生財工具!也許,你們一直只是利用我,「朋友」,可能只是我一廂情願的想法。

我的名字叫「願望」,諷刺的是,為什麼我的願望卻偏偏不能實現。當上天實現你們的「願望」時,我卻不能有任何「願望」。當你們拋更多的「願望」時,我卻得到更多的「絕望」。為何上天那麼不公平呢?難到追求平凡地過每一天,真的是奢侈「願望」嗎?

日復一日,年復一年。轉眼已經過了五十年,我由一個年輕的伙子變成老年的伯作。我對我的「願望」已經沒有希望,反正,我的餘生只剩下大約十年。過多十年,我也不用再受苦了。可是,我還是忍不住,「啪!」,我的手被壓斷了。

「特別新聞報告,今日下午大埔林村願望樹的樹枝突然斷下。幸好,事件只造成兩名市民受輕傷。政府已派人監察榕樹的健康情況,並清除樹上的「寶碟」和拆除鐵欄.......同時,政府也派人監察各區樹木的情況,避免意外再次發生。

幾年後的一天......

「爸爸,那是什麼樹?」
「那是一棵細葉榕,它曾是一棵願望樹,掛著無數的「寶碟」。」
「那「寶碟」呢?「願望」在那裏?」
「因為我們令無受傷,雖然它無法再掛著無數的「寶碟」。但它卻承載著「願望」,就是人與樹木和平共存。我想,這個「願望」一定可以達成,你看,四處的樹木不是很漂亮嗎?」
「嗯!」
此時,風起了。旁邊的那棵細葉榕不斷搖曳著枝條沙沙地響,似乎是對剛才那對父子的對話作出回應。從前,它被稱為「林村守護神」。現在,它是真正的守護者。
(完)

註:此文為記念大埔林村許願樹斷枝一事而改編。
圖片來源:
地理入門__大埔
http://ihouse.hkedcity.net/~hm1203/links/hk-taipo.htm
大埔林村許願樹 (2007)
http://www.hkhappy4u.com/viewtopic.php?f=27&t=4166

查看更多
未提供相片說明。
未提供相片說明。

相信大家到達沙田公園的時候,都會見到一棵奇怪的樹,佢的果實就好像縮細版的芒果一樣,但顏色就係紅色,唔通香港又出現了新的芒果品種? 其實不是,其實E棵樹就係 海杧果,係市區也十分常見的的。
名稱(中): 海杧果
名稱(英): Cerbera manghas
科: 夾竹桃科
高度: 可達8米以上⋯⋯
習性: 常綠小喬木
樹皮:樹幹表面充滿了非常明顯的直紋和橫紋。
花期: 4-11
葉:單葉互生,在樹枝的末端輪生,就好像風車一樣,而且葉尖特別明顯。
花:白色,5塊花瓣好像風車一樣
果:縮小版的芒果,但外面有好多纖維素,方便他係水面浮來浮去。
PS:大家唔好以為E棵樹好像芒果一樣,但係它其實係危險的,它的果實和樹汁都有好高的毒性,大家千其唔可以亂處理樹木掉下來的果實,否則可能有生命危險的。
資料來源:於沙田公園拍攝

查看更多
未提供相片說明。
未提供相片說明。
未提供相片說明。

講左木棉既故事又點會唔講佢既資料呢,相信各位係街上面都成日見到木棉..又其是佢依家無葉有花既時候重易見到..佢啲花多都跌成街都係,小編見到會當佢係個波咁踢:DD但有啲婆仔會拎佢黎曬乾黎用?用黎做咩?唔通佢地情竇初開,十月芥菜??緊係唔係喇.一陣講你知.
名稱(中): 木棉
名稱(英): Bombax malabaricum.
科: 木棉科
高度: 可達25米以上⋯⋯
習性: 落葉喬木
樹皮:樹幹表面長滿圖錐形的刺狀瘤塊(玩HAPPY CORNER最岩:D)
花期: 4月份
葉:葉互生,掌狀複葉,每片葉有5-7塊小葉,小葉呈橢圓形,葉端狹窄尖銳,基部尖削.
花:花兩性,整齊排列,花鮮紅色,呈鐘形,由五枚呈覆瓦狀排列的花瓣組成,肉質花瓣質地厚.
果:巨型長圓形蒴果,成熟時會爆出最黑人憎既棉花四周圍飛.
題外話:五花茶其中一隻花就係佢喇...啲婆仔就係拎佢黎整五花茶.
圖片來源:ivantako.pixnet.net, http://blog.xuite.net/yykoon/blog/, kplant.biodiv.tw
資料來源:http://resources.edb.gov.hk/trees/

查看更多
未提供相片說明。
未提供相片說明。
未提供相片說明。
未提供相片說明。

其實樹木同好多動植物一樣各也有自已合適生長的地區及氣候,所以並不是甚麼地方都能夠栽種,否則除了可能會浪費大量的資源外,甚至可能會造成嚴重的生態災難!

hk.news.yahoo.com
【晴報專訊】近月是櫻花盛放的季節,不少市民飛到日、韓賞櫻。港府正計劃在新界地區試種植櫻花,若試行成功,市民最快可於2018年初在香港賞櫻。為了滿足港人賞櫻熱潮,土木工程署計劃在大埔、屯門、元朗等新界地區研究種櫻花的可行性,並試種小量山櫻。土木工程署高級園境師張美馨坦言:「香港本身是不適合種植櫻花,因櫻花一般在高緯度地方生長,需要清新空氣和低窪地區。 ...
【晴報專訊】近月是櫻花盛放的季節,不少市民飛到日、韓賞櫻。港府正計劃在新界地區試種植櫻花,若試行成功,市民最快可於2018年初在香港賞櫻。為了滿足港人賞櫻熱潮,土木工程署計劃在大埔、屯門、元朗等新界地區研究種櫻花的可行性,並試種小量山櫻。土木工程署高級園境師張美馨坦言:「香港本身是不適合種植櫻花,因櫻花一般在高緯度地方生長,需要清新空氣和低窪地區。 ...

小編想大家認識樹之餘,其實樹都有佢地自己既故事呀,今次係分享木棉樹的故事:

木棉花盛開時,是燃燒的火炬,它的樹幹,總是很高很直。當春天來到時,木棉花已在枝頭怒放,紅炎的花朵,就像是熊熊燃燒的構火,照亮了整片天空。 今日我想講一個有關木棉樹既故事比大家知,我想問下大家知唔知木棉樹既花名?我諗應該好多人也知道它既別名是英雄樹。咁大家知唔知呢個名既由來?等我講比大家知拉。話說在海南島五指山,有位英雄叫吉貝,他多次率領黎族人民抗禦外敵,屢連戰功,得到人民的愛戴。後因叛徒出賣,被敵人圍困在大山上,身中數箭,仍屹立山巔,身軀化為一株木棉樹,箭翎變為樹枝,鮮血化成殷紅的花朵。後人為紀念他尊稱木棉為英雄樹,把木棉花稱為英雄花。黎族人民為了表示對民族英雄吉貝的懷念與崇敬,每逢男女結婚之日,都要精心種植一株木棉樹。相傳宋代蘇東坡被貶海南時,當地黎族人民曾經贈他木棉製成的吉貝布衣,蘇東坡以詩致謝:“遺我吉貝衣,海風令夕寒”。

圖片來源:itainan.com.tw, blog.roodo.com

未提供相片說明。
未提供相片說明。
樹木與我更新了他們的封面相片。
可能是顯示的文字是「樹木與我 與」的圖像

坊間常說:「三月苦戀,四月相思」,這其實是指 3月是苦楝開花的季節,4月是台灣相思開花的季節。當步入四月,街上的台灣相思紛紛長滿黃色的花球。但是美麗的事背後都會帶著相應的代價,而在台灣相思美麗黃色的花球背後相信就是在街邊清潔工人的怨聲。今日介紹的就是成日令到街邊清潔姐姐煩惱既台灣相思。台灣相思係香港算係入侵種當中生得最快最多既一種黎.
名稱(中): 台灣相思
名稱(英): Acacia confuse Merr.
科: 含羞草科
高度: 可達15米 ⋯⋯
習性: 常綠喬木
樹皮:表面平滑
花期: 4-10月份
果期: 8至12月份
葉:羽狀複葉,長大後小葉退化
花:頭狀花序球形,單生或2-3個簇生於葉腋,直徑約1厘米
果:莢果扁平,乾時深褐色,有光澤
題外話: 台灣相思係入侵種來的,在香港樹木業界中台灣相思常被稱為「短命種」這因台灣相思在香港的壽命只有一百年左右,相對其他的樹較為命短,因而得名.加上係香港台灣相思死亡率係好高:D
圖片來源: www.conservancy.org.hk, missjean-lessismore.blogspot.com
資料來源: 香港常見樹木圖鑑

查看更多
未提供相片說明。
未提供相片說明。

人會病,樹會唔會病嫁?其實樹同人一樣都會有病.嚴重啲可以令一棵樹死亡.係台灣最常見既樹病叫"褐根病"(小編稱佢為樹癌.)咁先睇睇呢篇新聞"大樹壓死孕婦 BB倖存 "蘋果日報.23.12.2014.個棵樹經檢查後其實係患上褐根病,導致樹木倒下做成悲劇,咁咩叫褐根病??

褐根病係由褐根病菌(Phellinus noxius)所引起,褐根病菌主要為害根部及莖基部,或者直接為害樹皮的輸導組織,樹皮環狀壞死,導致水份及養份之輸送遭受阻礙受而死亡.受感染的樹木會出現全株黃化、萎凋、小葉化,樹冠葉片變的稀疏,最後枯死(不過通常見到呢啲病症都已經差唔多死).植株愈大,枯死的時間愈長.而病徵有兩種,即慢性立枯及急性立枯.急性立枯的植株可於數星期內死亡;而慢性立枯的最明顯病徵包括樹冠葉片逐漸稀疏、黃萎、小葉化及落葉,樹木可於數月至一、兩年內死亡,其結構亦會變得不穩固。
1. 傳播方法:
褐根病主要靠根系接觸傳播,但亦可能在無意中通過泥土中受感染的碎木或子實體產生擔孢子傳播.其次白蟻都係最常見的傳播途徑,佢地會食因病而腐爛的樹皮再帶到去其他樹到.⋯⋯
2. 褐根病有無得醫嫁??
褐根病至今仍未有有效的治療方法.
3. 如果感染左應該點樣去處理?
其實最有方法就係成棵連根拔起,一條根都唔可以比佢留底,將周圍泥消毒或清走,好多時好似香港咁所有樹都種到好近,就算整走左有病的樹,其實周圍既樹已經因為根搭根感染.所以要險查清楚周圍既樹有無感染到.所謂預防勝於治療,只要定期檢查並妥善處理感染褐根病的樹木及地點,可防止病情蔓延.

查看更多

大樹下說故事(1)

我地呢個專頁希望以有趣的形式介紹樹木,當然唔會只叫大家死記資料啦!而呢個系列會以故事方式講述有關樹木的事情,讓大家思考我們與樹的到底有怎樣關係。

編按: 此文為版主中學時期的作文,為真人真「樹」改編。因此在時間上作了修改,方便大家閱讀。

⋯⋯

榕樹的願望(上)

我的心中,一直有一個小小的願望……就是平平凡凡地過每一天。
在很久很久以前,我出生在大埔林村。我被取名為榕,我不知道是誰給我命名,反正村裏的人們都是這樣叫我。我每天在廟前的空地曬太陽,呼吸新鮮空氣。生活平凡,但十分寫意,快樂。
一直到五十年前的一天,我的命運便從此改寫了。那時,有一個颱風吹襲村落,有很多兄弟都被吹得東歪西倒。我長得比較胖,所以我沒有倒下。第二天,村民便發現村裏的大樹大多都被吹倒,只有我仍然屹立不倒。他們便我稱為「林村守護神」,每天都來用香蠋來拜祭我,向我祈求。我感到十分高興,因為多了人們探望我,村裏也因此熱鬧起來。
不久,有個婦人高興地向村民宣佈,她向我祈求後,家裏的小孩突然病癒。村民更加相信我是一棵神樹。於是,村民有什麼願望都來求我。巧合地,他們的願望都實現了。從此,我的名字由榕改成願望。
當我改了名字後,便吸引了大量的外地人來到林村,把更多的香蠋插在我的腳下。以往,人不算多,它們只能令我感到痕癢。現在,它們不但令我的腳掌感到刺痛外,香蠋的熱力還令我身體多處灼傷。光榮背後竟然是痛苦的根源,真希望當時我也和兄弟一同倒下。

(欲知後事如何 且聽下回分解)

查看更多