Officers: CHIEF SECURITIES LIMITED 致富證券有限公司

CHIEF SECURITIES LIMITED 致富證券有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au-Yeung, Yiu Wing 歐陽耀榮 Rep 2021-05-17
2 Au, Ka Chun (SFC:BNO609) 區嘉俊 Rep 2018-09-18
3 Au, Kwun Mo 區君模 Rep 2007-03-05
4 Chan, Chak Ki 陳澤其 Rep 2017-07-18
5 Chan, Chi Chiu (SFC:BBK150) 陳賜超 Rep 2014-08-14
6 Chan, Choon Choy 陳駿材 Rep
7 Chan, Jack Wing Tai 陳永泰 M Rep 2016-05-16
8 Chan, Ka Man (SFC:BBW601) 陳嘉汶 Rep 2021-03-18
9 Chan, Ka Wa (SFC:AOX337) 陳嘉華 RO 2017-09-19
10 Chan, Man Chung (SFC:ANH834) 陳萬松 Rep 2006-04-27
11 Chan, Ngai Ka 陳毅嘉 Rep 2019-08-29
12 Chan, Ngai Wan 陳毅耘 Rep
13 Chan, Nim Yan Calvin 陳念恩 Rep 2015-04-08
14 Chan, Sheung Fai 陳尚輝 Rep 2021-08-11
15 Chan, Siu Bik 陳少碧 Rep 2017-06-21
16 Chan, Tsan Yu 陳贊宇 RO 2013-11-28
17 Chan, Tsz Shan (SFC:BRQ117) 陳芷珊 Rep 2021-09-02
18 Chan, Yuen Ching (SFC:AOX338) 陳婉貞 Rep 2015-01-21
19 Chau, Peter Chung Kai 周松堦 82 M RO
20 Chen, Pui Shan 陳珮珊 Rep 2021-05-20
21 Cheng, Alvin Yu King 鄭宇擎 M Rep 2018-06-01
22 Cheng, Bo Wan 鄭寶雲 Rep 2013-11-08
23 Cheng, Pang Fai 鄭鵬輝 Rep 2019-11-12
24 Cheng, Yuet Ying 鄭月英 Rep 2019-09-02
25 Cheung, Chi Kin (SFC:AFF123) 張志堅 Rep 2017-06-02
26 Cheung, Ka Keung 張家強 Rep 2006-05-12
27 Cheung, Tak Ming (SFC:BGD988) 張德明 56 M RO 2015-09-30
28 Cheung, Tsz Ho 張子浩 Rep 2018-01-15
29 Cheung, Wai Yip (SFC:BQO612) 張偉業 Rep 2020-12-28
30 Cheung, Wan Tim 張雲添 Rep 2018-05-29
31 Cheung, Yan Kit (SFC:BPT168) 張人傑 Rep 2020-07-16
32 Cheung, Yat Sing 張日陞 Rep 2016-07-20
33 Chiu, Kam Hung 趙錦鴻 Rep 2020-10-05
34 Chiu, Sing Wai 趙陞威 Rep 2021-03-08
35 Chiu, Tak Hung 趙德鴻 RO 2017-11-21
36 Choi, Sai Wai 蔡世懷 Rep 2004-04-21
37 Choi, Shui Man (SFC:APD246) 蔡瑞文 Rep 2016-02-16
38 Chong, Chi Ho 莊志豪 Rep 2006-06-03
39 Chow, Sum Yin 鄒昕言 Rep 2016-06-24
40 Chu, Ming Sun 朱銘燊 Rep 2020-03-12
41 Chu, Weng Nin 朱永年 Rep 2008-12-17
42 Chung, Hiu Lam (SFC:BRG412) 鍾曉林 Rep 2021-06-04
43 Chung, Man Hei (SFC:BPE850) 鍾汶希 Rep 2020-01-14
44 Chung, Tsz Yan 鍾芷茵 Rep 2017-06-19
45 Hang, Chi Ping 幸志平 Rep 2017-07-19
46 Hang, Chi Ying Toby 幸志瑩 Rep 2017-07-18
47 Ho, Chau Yin 何秋燕 Rep 2015-02-03
48 Ho, Pui Man (SFC:BGZ456) 何珮文 Rep 2016-02-24
49 Ho, Suk Ching 何淑晴 Rep
50 Ho, Wai Kam 何慧琴 Rep 2021-01-25
51 Ho, Yui Him 何銳謙 Rep 2019-08-29
52 Hong, Xinan 洪璽楠 Rep 2019-06-10
53 Hui, Chan Hei 許燦熙 Rep
54 Hui, Lap Wai 許立偉 Rep 2005-12-21
55 Hung, Fan Tak 孔繁德 Rep 2021-06-04
56 Hung, Tak Wai (SFC:BLC110) 孔德唯 Rep 2017-09-26
57 Ip, Yu Hin 葉宇軒 Rep 2014-10-29
58 Jin, Jiaqi 靳佳琦 Rep 2018-09-03
59 Jin, Zilin (SFC:BEI695) 金子琳 Rep 2014-10-17
60 Ko, Kai San 高啟申 RO 2020-10-09
61 Ko, Tak Keung 高得強 Rep 2009-05-19
62 Kong, Wing Hau 江榮厚 Rep 2003-12-01
63 Kot, Chin Wan 葛展昀 Rep 2019-05-24
64 Kwan, Hoi Wai 關凱威 Rep 2009-09-22
65 Kwok, Chau Keung 郭秋強 Rep 2017-06-23
66 Kwok, Christine Po Shan 郭寶珊 F Rep 2019-08-14
67 Kwok, Hang Kin (SFC:BNN101) 郭行健 Rep 2018-08-30
68 Kwok, Ka On 郭家安 44 M RO 2010-05-10
69 Kwok, Keng Chee 郭勁之 Rep 2009-08-04
70 Kwok, Kin Pong (SFC:APC264) 郭健邦 RO 2019-11-13
71 Kwok, King Wai 郭景威 Rep 2017-06-01
72 Lam, Jonathan Sze King 林思勁 M Rep 2013-02-25
73 Lam, Kin Pong 林健邦 Rep 2018-04-18
74 Lam, Yuk Wah (SFC:APL828) 林煜華 Rep 2007-08-24
75 Lau, Chi Pun 劉志斌 Rep 2010-12-08
76 Lau, Mei Mui 劉美梅 Rep 2003-04-10
77 Lau, Tat San 劉達燊 Rep 2021-05-07
78 Lau, Terry Chi Chiu 劉志超 Rep 2019-03-26
79 Lau, Wai Sum 劉慧心 Rep 2017-08-24
80 Lau, Wing Tong (SFC:AKV006) 劉永棠 Rep 2016-10-19
81 Law, Lai Fun 羅麗芬 Rep 2019-08-27
82 Law, Lok Tak 羅樂德 Rep 2017-07-31
83 Law, Tsz Ming 羅梓銘 Rep 2018-05-31
84 Lee, Chun Fai (SFC:BCF870) 李振輝 Rep 2013-11-06
85 Lee, Siu Fung (SFC:AWW160) 李兆豐 55 M RO 2015-05-15
86 Lee, Yuet Ming 李乙銘 Rep 2007-11-12
87 Leung, Chi Hang (SFC:BMX521) 梁志恒 Rep 2018-05-21
88 Leung, Choi In 梁彩燕 Rep 2014-06-30
89 Leung, Hoi Yuet 梁愷悅 Rep 2017-01-09
90 Leung, Kin Kei 梁健基 Rep 2011-06-23
91 Leung, Larry Ching Ping 梁正平 M Rep 2014-07-30
92 Leung, Suet Ling 梁雪玲 Rep 2003-04-10
93 Leung, Sui Chung 梁帥聰 Rep 2021-01-26
94 Leung, Yee Tak (SFC:AVY560) 梁以德 Rep 2010-09-28
95 Li, Bo (SFC:AMN738) 李波 40 M RO 2019-01-07
96 Li, Chi Tung 李志東 Rep 2021-08-04
97 Li, Tak Hong (SFC:AOB022) 李德康 Rep 2019-02-22
98 Li, Wai Chiu (SFC:BFK690) 李偉釗 Rep 2015-06-05
99 Liu, Cham Yin 廖湛賢 Rep 2014-09-30
100 Liu, Ho Fai 廖浩輝 Rep 2018-07-05
101 Lo, I Man 盧苡汶 Rep 2018-02-12
102 Lo, Lok Sum 盧洛森 Rep 2019-04-23
103 Lo, Yiu Man (SFC:BMG156) 盧耀文 Rep 2018-02-05
104 Lui, Wai Chiu 雷偉超 Rep 2012-11-27
105 Luk, Ka Chun (SFC:AXO221) 陸嘉駿 Rep 2021-09-27
106 Luo, Ming (SFC:AQI799) 羅明 Rep 2008-01-23
107 Mak, Tat Cheuk 麥達卓 Rep
108 Mok, Wai Fan 莫惠芬 Rep 2021-01-12
109 Mok, Wai Hung (SFC:AGW412) 莫偉鴻 Rep 2014-10-14
110 Mok, Yik Tung 莫易東 Rep 2013-10-25
111 Ng, Fion Siu Mui 吳少梅 50 F RO 2004-08-02
112 Ng, Hung Leung 吳鴻良 Rep 2017-03-29
113 Ng, Kwok Kuen (SFC:ABM053) 吳國權 Rep 2006-03-29
114 Ng, Wai Ping (SFC:AWC089) 吳慧萍 Rep 2010-10-15
115 Ngai, Wai Lam 魏葳霖 Rep 2016-10-04
116 Or, Yu Yeung 柯宇揚 Rep 2017-10-31
117 Siu, King Hang 蕭敬行 Rep 2017-01-04
118 Siu, Tak Wai 蕭德威 Rep 2018-05-09
119 So, Ka Kit 蘇家傑 RO 2019-12-23
120 Sze, Yuk Lung 施育龍 Rep 2017-08-01
121 Tam, Sze Hang 譚思衡 Rep 2021-09-10
122 Tang, Chat Tong (SFC:AMG896) 鄧澤堂 RO 2010-06-25
123 Tang, Kai Long (SFC:BPC273) 鄧堦朗 Rep 2019-11-12
124 Tong, Wai Pang 唐煒鵬 Rep 2014-05-05
125 Tsang, Chun Ming (SFC:BGX428) 曾駿銘 Rep 2016-01-27
126 Tsang, Chun Sing 曾俊升 Rep 2021-09-27
127 Tse, Ka Cheung 謝家祥 Rep 2020-06-08
128 Tung, Nam On 童南安 Rep 2016-03-29
129 Wan, Kwok Chu 尹國柱 Rep 2017-10-09
130 Wey, Meirong 魏美蓉 Rep 2009-06-09
131 Wong, Alice Yuk Ping 黃玉萍 F Rep 2014-08-19
132 Wong, Hee Man 汪禧文 Rep 2003-04-10
133 Wong, Kitty Mei Kiu 黃美嬌 F Rep 2004-02-05
134 Wong, Raymond Chung Kwok 黃仲國 M Rep 2019-05-30
135 Wong, Shing Kwan (SFC:BFO971) 王承坤 Rep 2018-02-23
136 Wong, Ting Fung 黃霆鋒 Rep 2019-09-19
137 Wong, Yee Kae 黃奕凱 Rep 2021-04-16
138 Wu, Hin Cheong 胡顯昌 Rep 2007-12-28
139 Yan, Ka Lok (SFC:ARK078) 甄家樂 Rep 2017-04-13
140 Yang, Jing (SFC:AXL919) 楊靖 Rep 2011-06-23
141 Yao, Lingling 姚玲玲 Rep 2009-11-23
142 Yau, Ting Fung 尤庭鋒 Rep 2017-01-19
143 Ye, Haiya 葉海亞 RO 2013-09-30
144 Yeung, Chak Nam 楊澤南 RO 2021-05-27
145 Yeung, Hoi To 楊凱滔 Rep 2017-12-14
146 Yeung, Kwok Kei 楊國基 Rep 2015-09-25
147 Yeung, Tat Ho 楊達浩 Rep 2017-07-31
148 Yip, Ming Wong 葉銘旺 Rep 2016-12-13
149 Yu, Yiu Kuen Stephen 余耀權 M Rep 2019-10-03
150 Yuen, Chi Leung 袁治樑 Rep 2015-10-20
151 Yuen, Siu Chung (SFC:ALB988) 袁少中 Rep 2004-09-20
152 Zhang, Yuer 張玉儿 Rep 2016-09-20
153 Zhao, Jian (SFC:ASK086) 趙劍 Rep 2009-03-26
154 Zhao, Yue (SFC:BFK717) 肇越 55 M Rep 2015-05-19

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top