TVB「狂野港姐」廖慧儀的舊愛Sam,昨疑受情困墮樓亡,終年27歲。Sam胞妹昨接受《蘋果》訪問,指曾透過IG 私訊廖慧儀,告知哥哥的噩耗,但對方已讀不回!Sam胞妹更公開哥哥的遺書,內容全部都是廖慧儀!直至遺書曝光後,受千夫所指的廖慧儀,昨晚8時許終於在IG蒲頭回覆Sam胞妹,第一句不是慰問痛失兄長和唯一兒子的舊愛家人,而是問Sam胞妹:「公開遺言係Sam嘅意願?」

以下是廖慧儀和Sam胞妹在IG私訊的留言內容:

Sam胞妹:「只是跟你說一下,你都不會care。」(昨早將哥哥噩耗通知廖慧儀,並轉發哥哥的遺書。)

廖慧儀:「公開遺言係Sam嘅意願?」(昨晚8時14分回覆)

Sam胞妹:「that’s what you care」

廖慧儀:「因為呢篇嘢,佢一早打好咗,11 月嘅時候,佢正係比(畀)咗我一位好朋友,我好朋友11月收到,佢無提起無比(畀)我睇過,呢幾個月辛苦你,好好照顧自己同屋企。」

Sam胞妹指昨早11時許pm廖慧儀,但沒有任何回覆,直至8個小時後,才收到她的私訊,但第一句卻是責問公開遺言,「感覺有點冷淡,屋企人聽到佢咁樣,都覺得好心淡!」

走不出情傷的Sam,原來一早已寫好千字遺書,他在死前作出最後控訴,內容全是他最愛的廖慧儀,回憶兩人的甜蜜過往,但她參選港姐後一切都變了,「你瞞騙我、隱瞞我,在我最需要你的時候,你用無數個大話瞞住我跟另一個人出去,當你在做這些事時,你有否想過對我做成的心理打擊陰影會有多大?」

廖慧儀昨晚終在IG回覆Sam胞妹。(受訪者提供)
廖慧儀昨晚終在IG回覆Sam胞妹。(受訪者提供)
廖慧儀舊愛Sam昨日疑受情困墮樓亡,終年27歲。(資料圖片)
廖慧儀舊愛Sam昨日疑受情困墮樓亡,終年27歲。(資料圖片)
「狂野港姐」廖慧儀。(資料圖片)
「狂野港姐」廖慧儀。(資料圖片)
廖慧儀對舊愛墮樓亡反應冷淡。(網上圖片)
廖慧儀對舊愛墮樓亡反應冷淡。(網上圖片)
Sam留下千字文遺書,內容全部都是廖慧儀。(網上圖片)
Sam留下千字文遺書,內容全部都是廖慧儀。(網上圖片)
廖慧儀自舊愛墮樓亡後,至今仍潛水避傳媒。(網上圖片)
廖慧儀自舊愛墮樓亡後,至今仍潛水避傳媒。(網上圖片)