【Emily】藍絲壹傳媒外慶祝 被票控違限聚 - 20200811 - 港聞 - 每日明報 - 明報新聞網

港聞

港聞二

【Emily】藍絲壹傳媒外慶祝 被票控違限聚

【明報專訊】「藍絲」噚日熱烈慶祝壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反《港區國安法》被捕,「保衛香港運動」發起人傅振中聯同其他「藍絲」,下晝3點半手持香檳到壹傳媒大樓外,喺行人路上展示印有「資助暴動 刑事檢控黎智英」嘅橫額。有兩名自稱「藍絲」嘅人仲開花炮賀一賀,結果被警方要求佢哋清理番啲垃圾。

上 / 下一篇新聞