GQ Fashion well 周詠軒+黃騰浩 | GQ Taiwan

people

GQ Fashion well 周詠軒+黃騰浩

[#iframe: //www.youtube.com/embed/uwv97nrSS1g?rel=0]

GQ Fashion well 周詠軒+黃騰浩 拍攝幕後花絮

GQ 推薦

movie

【GQ片單推薦】不只是《教父》!10 部不能錯過的好萊塢黑幫電影

movie

【GQ經典片單Vol.011】《辛德勒的名單》:片長超過 3 小時也還是要一看再看的經典!