Videos
逃恥新春講肺炎 跌破小粉紅玻璃心 (順道談東京疫情)
366
15
2:30 ,市民逐漸由尖沙咀往旺角方向通行。
225
5
【一貼再貼】話我知,點解唔係打人班暴徒被控,而係市民被控暴動
237
63
Posts

2月28日,本是結婚紀念日,本來亦訂了檯食飯。
我好多謝呢個世界有那麼好的家人、朋友一直支持我,使我33年黎安穩而幸福,係我對唔住你地,比唔到幸福大家。

Photos