! نوشتن آرام بخش است | سوال هاي امتحاني علوم اجتماعي راهنمايي

نمونه سوالات مطالعات هشتم خرداد

به نام خدا              نام و نام خانوادگی:                                کلاس:                         مدرسه:                  کلاس هشتم 5

صحیح غلط1

1-     بیشتر مردمان آسیا از نژاد سفید پوست هستند.                   ص                    غ

2-     مرز میان دو قاره آسیا و اروپا رشته کوه آرال است.               ص                    غ

3-     رسانه ها روی باور ها و افکار و رفتار انسانها اثری ندارند.          ص                    غ

4-     جمعیت درهمه جای قاره آسیا یکسان توزیع نشده است.         ص                    غ

5-     در اطراف دره نیل مزارع پنبه وجود دارد.                            ص                    غ

6-      اروپائیان از نژاد سفید پوست هستند.(5/0نمره)                     ص                    غ

 

جاخالی:2

 

7-     کره جنوبی، تایوان، سنگاپور‌ و هنگ کنگ، به  ........................ مشهورند.

8-     چنگیز خان برای اداراه کشور، مجموعه قوانینی را به عنوان ............................... تدوین کرد و به اجرا گذاشت.

9-     خواجه نظام الملک چندین مدرسه در شهرهای مختلف بنیان گذاشت که همگی آن ها ..................... خوانده می شد.

10- مواد مخدر، موادی هستند که مصرف آن ها تغییراتی روی ................. ایجاد می کنند و باعث کم شدن هوشیاری و بی حسی و بی حالی می شوند.

11-  مهمترین کشورصنعتی آسیا، ................... است.

12- دین مسیح به سه مذهب بزرگ .................................... ، .................................... و ارتدوکس تقسیم می شود.

 

چهار جوابی: 5/1

13- طویل ترین رود جهان چه نام دارد؟

الف) دانوب              ب) نیل                 ج) گنگ                    د) ولگا

14- کانال سوئز، قاره آسیا را از کدام قاره جدا می کند؟

 الف)آمریکای شمالی           ب)اروپا                    ج)امریکای جنوبی                   د)افریقا

15- رئیس قوّه مجریه،..........................نام دارد.(5/0نمره)

الف)رهبر              ب)رئیس جمهور                 ج)رئیس مجلس                  د) رئیس مجمع تشخیص مصلحت

 

ادامه دهید:1

16-  به طور کلی، دلتاها زمین های مناسبی برای ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................... 

17-  ناهمواریهای جوان ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................... 

18- وصل کردنی؛    قسمتهای مربوط به هم را به همدیگر وصل کنید: 5/1

                                                                                           ترکیه و امارات متحده عربی                                            

                                 صادرات نفت و سفر حجاج                                       عربستان

                                جنگ و اشغال نظامی توسط امریکا                             عراق و افغانستان

                                رونق گردشگری یا تجارت و بازرگانی                           چین

                                 کشورهای وسیع منطقه جنوب غربی آسیا                    ایران و عربستان

 

 

کوتاه جواب:

19- هر ارتباط از چه عناصری تشکیل شده است؟ آن ها را نام ببرید75/0

20- رئیس جمهور چگونه انتخاب می شود؟25/0

21- کدام آسیب های اجتماعی نوجوانان را تهدید می کند؟ (5/0

22- کشور های تولید کننده برنج آسیا کدامند؟(دو مورد)1

23- چرا حضرات علی (ع) بعد از به حکومت رسیدن ابوبکر سکوت نمود؟

24- نخستین اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه چه بود؟ (5/0نمره)

25- بودجه را تعریف کنید.1

26-  علل گرایش افراد به موادّ مخدّر کدام اند؟ (1نمره)

27- آب و هوای مدیترانه ای چه ویژگی هایی دارد؟1

28- چرا کشور ایران در منطقه جایگاه ویژه ای دارد؟(سه مورد)5/1

29- درنقشه ای به مقیاس  فاصله ی دو شهر 25 سانتی متر است.فاصله این دو شهر در طبیعت چند کیلو متر است؟ (با راه حل)2

30- چرا کناره های آفریقا برای پهلو گرفتن کشتی ها چندان مناسب نیستند؟5/1

31- چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان محکم نبود؟5/1

32- اهمیت حفر کانال پاناما را بنویسید.5/1

33- دریاچه های شرق افریقا چگونه به وجود آمده اند؟(5/0نمره)

34- طولانی ترین رود اروپا چه نام دارد؟(5/0نمره)       

35-  پیامبر(ص) همواره پیروانش را به رعایت چه اصولی درجنگها توصیه می نمود؟ (5/0نمره)

36-  جدول زیر راکامل کنید

ویژگی ها

اروپای پیر

اروپای جوان

قله ها:

 

 

دره ها:

 

 

دامنه کوه ها:

 

 

زمین لرزه وفعالیت های آتشفشانی:

 

 

 

 

     از دو سوال زیر یکی را به اختیار جواب دهید

37- منشأ سیاه پوستانی که امروزه در قاره امریکا زندگی می کنند، کجاست؟ شرح دهید.5/1

38- چه عواملی موجب پیشرفت و توسعه آمریکای شمالی شده است؟(سه مورد)5/1

39- اگر قرار بود از یکی از اشخاص تاریخی سوالی بپرسید، چه کسی را انتخاب می کردید و از ایشان چه می پرسیدید؟

 

نمونه سوالات مطالعات نهم

نمونه سوالات طراحی شده توسط دانش آموزان کلاس نهم سه، مدرسه نمونه دولتی امید انقلاب ناحیه یک اردبیل

از درس 13 تا درس آخر (درس 24)

سوالات درس 13

1_درست یا نادرست را انتخاب کنید.                                                                         درست               نادرست

_انقلاب مشروطیت در زمان ناصرالدین شاه رخ داد.                                                        

_در نظام پادشاهی مشروطه شاه اختیارات زیادی دارد.

ادامه نوشته

مطالعات نهم میان ترم اردیبهشت95

به نام خدا    نام و نام خانوادگی ...............    کلاس .........مطالعات نهم    میان ترم           اردیبهشت95

 

1-  محور اصلی مقاومت اقتصادی .............. است. 5/0

2- فرهنگ پديده اي ...................... است ، يعني از طريق زن به ارث نمي رسد . 5/0
3- اولين و مهم ترين كانون اجتماعي شدن فرد ..................  است . 5/0

4- بنيان خانواده بر ............................... استوار است . 5/0

 

 

5- فرمان مشروطیت به وسیله چه کسی صادر شد؟ 5/0

     الف)مظفرالدین شاه J           ب) ناصرالدین شاهJ              ج)محمد علی شاه J              د) احمد شاهJ

6-کودتای 28مرداد1332 بادخالت کدام کشورها صورت گرفت؟5/0

الف)انگلیس و آمریکا J              ب)  فرانسه و انگلیسJ             ج) روسیه و آمریکا J         د) آمریکا و فرانسه J 

 

 

7- مناسبت تاریخ های زیر را بنویسید. 75/0

26 دی ماه 1357 (                              )

12 بهمن1357(                                                         )

31 شهریور 1359 (                                        )

 

 

8- مجاهدان مشروطه خواه در تبریز، به رهبری چه کسانی علیه استبداد محمدعلی شاه دست به قیام زدند؟5/0

 

9- مهم ترین خواسته مردم در بست نشینی حرم عبدالعظیم چه بود؟5/0

 

10- نهضت ملی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟ 5/0

 

11- روش مبارزاتی افرادی مانند شهیدمطهری  و دکتر شریعتی چگونه بود؟5/0

 

12- اولین گام درتشکیل خانواده متعادل وسالم چیست؟ 5/0

 

13- عناصر هويت يك ملت را بنویسید. 75/0

 

 

14- جنگ جهانی اول کدام کشورها به متحدین معروف بودند؟1

 

15- در فرايند اجتماعي شدن ، مهم ترين لايه هاي فرهنگ كه به افراد آموخته مي شوند چيست؟1

 

16- اهداف امریکایی ها از انجام تغییرات اجتماعی واقتصادی درایران چه بود؟1

 

17- امام خمینی در عاشورای1342 در مدرسه فیضیه شاه را درمورد چه مسائلی بازخواست ومحکوم کردند؟دومورد 1

 

18- علت قیام 19 دی ماه مردم قم چه بود؟1

 

 

19- معايب تك فرزندي را بنويسيد ؟ (به نظر صاحب نظران تك فرزندي چه پيامدهاي نامطلوب فردي و اجتماعي دارد) دو مورد1

 

 

20- اجتماعي شدن يا جامعه پذيري چيست ؟1

21- هويت چيست ؟ 1

 

22- چه عواملي موجب ناسازگاري والدين و فرزندان مي شود؟2مورد1

 

23-برخي از كارهايي كه به سازگاري زن و شوهر كمك مي كنند، كدامند؟دومورد1

 

 

24- برای اینکه در کارها بهره وری بیشتری داشته باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ (دو مورد).5/1

 

25- كاركردهاي خانواده را بنویسید. 5/1

 

سوالات فصل ده ، یازده و دوازدهم مطالعات نهم

سوالات متن فصل دهم- درس19

-1ازدواج(نكاح) چه نوع پیمانی است ؟ و براي رفع كدام نياز انسان است؟

ادامه نوشته

سوالات متن فصل ششم تا نهم مطالعات نهم

 

 

 

سوالات متن فصل ششم – درس 12

1شكست هاي نظامي و سياسي از روسيه و انگلستان در دوره قاجار چه نتيجه اي داشت؟ ايرانيان را متوجه پيشرفت هاي علمي و صنعتي كشورهاي اروپايي كرد .

 

ادامه نوشته

مجموعه سوال وجواب مطالعات اجتماعي هشتم

مجموعه سوال وجواب مطالعات اجتماعي هشتم درس 1تا 12 (نوبت اول)

(دوره اول متوسطه)

 

این سوال ها از وبلاگ آقای علیرضا اسمعیلی از منطقه 8 تهران کپی شده است.که

از ایشان تشکر میشود

 

ادامه نوشته

مجموعه سوال وجواب مطالعات اجتماعي نهم

سوالات درس 1 تا 11مطالعات همراه باپاسخ دوره اول متوسطه.

تهیه و تنظیم این سوالات از جناب  آقای علیرضا اسمعیلی از منطقه 8 تهران است که در اینجا از ایشان تشکر و قدردانی می شود.

سوالات متن فصل اولدرس 1

1-جایگاه زمین درفضا را بیان کنید؟

زمین ما بخش کوچکی از منظومه خورشیدی است؛ منظومه ای متشکل از یک ستاره به نام خورشید و اجرام آسمانی متعدد که در مدارهای پیرامون آن میگردند

...

 

ادامه نوشته

نمونه سوال کلاس هفتم. خردادی

صحیح- غلط

  1. شروع کشاورزی موجب شدکه انسان ها یکجانشین شدند؟ (5/0نمره)    صحيح           غلط
  2. کشورما ایران دارای منابع آب محدود است.(5/0نمره)                           صحيح           غلط
  3. مهمترین عامل تخریب زیستگاهها، فعالیت های نادرست انسانها بوده است. صحيح           غلط (5/0نمره)
ادامه نوشته

نمونه سوال هفتم خرداد 94

                  سوال خرداد مدرسه تیزهوشان ناحیه یک اردبیل در خرداد 94

صحیح غلط

1-   ایران در بین کشورهای همسایه خود کشوری نسبتاً پرجمعیت است. 5/0                                                   صحيح                           غلط  

2-   شروع کشاورزی موجب شدکه انسان ها یکجانشین شدند.  5/0                                                      صحيح                          غلط 

ادامه نوشته

سوالات مطالعات اجتماعی اول دبیرستان(دوره اول)

سوالات مطالعات اجتماعی اول دبیرستان(دوره اول) کلاس هفتم

سوالات هر درس جداگانه در ادامه آمده است.

درس اول

1) منظورازحق چيست؟(1نمره)

2) انسانهاازابتدای خلقت وتولد دارای حقوق.............................میشوند. (5/0نمره)

الف)طبيعي ب)اجتماعي ج)فردي د)فطري

3) مهمترين حق انسانهاچيست؟(5/0نمره)

 

ادامه نوشته

سوال نوبت اول 90- جغرافی اول دوم و سوم

 
 
 

نام ونام خانوادگي :

..............................................

کلاس :

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبيل

اداره آموزش وپرورش ناحيه ي 1 اردبيل

مدرسه ي راهنمايي امام صادق(ع)

آزمون درس : جغرافی اول راهنمايي

ديماه        / 10 /90 نوبت امتحانی اول

مدت آزمون : َ 60

رديف

بارم

1

2

3

4

قله ي مهم زاگرسِ خشك، دنا است.                                                   ص              غ

کشور ما ایران ، از کشورهای خاورمیانه نیست.                          ص              غ

نزديكترين اقيانوس به ايران، اقیانوس هند است                                      ص              غ                        

دين اسلام يكي از عوامل نزديكي كشورهاي خاورميانه به يكديگر است .     ص              غ

5/0

5/0

5/0

5/0

5

 

6

 

7

 

8

 كشور آفريقايي كه جزء خاورميانه است؟             

   الف) مراكش                       ب) عراق                 ج) مصر                 د )اتيوپي

پرجمعيت ترين شهر ناحيه ي كوهستاني كداميك از شهرهاي زير است ؟ 

       الف) اراك                    ب)زنجان                          ج)تبريز                     د )تهران  

بلند ترين فلات آسيا كدام گزينه است ؟

                       الف) آناتولي                          ب)ايران                 ج)تبت                  د )مغولستان

پرباران ترين ناحيه آب و هوايي ايران، ناحيه ......... مي باشد.  

  الف) ناحيه كوهستاني            ب)  بياباني و نيمه بياباني                    ج)  معتدل خزري              د) کوهپایه ای

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

9

10

11

 

در آذربايجان و زاگرس مرطوب به دليل بارش فراوان كشت    ................    رواج دارد .

مهم ترين عاملي كه بر آب و هواي كوهستاني اثر مي گذارد عامل  .............................. است

بلند ترين قله ي جهان ......................    و بلند ترين قله ي ايران  ............................  است .

 

5/0

5/0

1

12

13

14

15

دو دشت بزرگ ايران كدامند؟                                                                                                              

دوقله ي آتش فشاني آذربايجان كدامند ؟

ارتفاع نقاط مختلف زمين را چگونه اندازه گيري مي كنند ؟       

دما و ارتفاع چه رابطه اي با هم دارند ؟

1

1

1

1

                                                                        بقیه در صفحه بعد

ادامه سوالات

 

14

 

15

 

16

 

 

17

 

جلگه را تعریف کنید!

 

دوعلت تخريب جنگل و مراتع در ايران كدام است ؟

 

دومورد از اهميت پوشش گياهي استپ كوهي را بنويسيد.   

 

 

زاگرس مرطوب چیست؟

 

 

1

 

2

 

2

 

 

2

18

  در نقشة زير، نام هر پديده را با شماره آن در جاي خود مشخص كنيد. (می توانید شماره ها را روي نقشه بنويسيد.)

 

 

1-    خليج فارس   

 

2-    درياچة اروميه   

 

3-    قلّه دماوند   

 

4-    قلّه سبلان       

 

5-    رود ارس    

 

6-    درياي خزر    

                                                                                                    

              

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   موفق باشید !!!

3

                                                            طراح سوال: جاهدزاده                                                                  جمع بارم

20

 
 

نام ونام خانوادگي :

...........................................

کلاس :

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبيل

اداره آموزش وپرورش ناحيه ي 1 اردبيل

مدرسه ي راهنمايي امام صادق(ع)

آزمون درس : جغرافي دوم راهنمایی

ديماه       / 10 /90

مدت آزمون : 60 دقیقه

رديف

بارم

1

2

3

علت تشكيل درياچه هاي شرق آفريقا شكستگي هاي پوسته ي زمين بوده است.   ص               غ

خط استوا و اطراف آن داراي آب و هواي گرم و مرطوب است .                   ص               غ

نژاد مردم آفريقا بيشتر زرد پوست است .                                                ص                غ

5/0

5/0

5/0

4

 

5

 

6

طويل ترين رود جهان كه در آفريقا ودركشور مصر جريان دارد ؟

   الف) زامبز                 ب) هوانگهو                   ج)کنگو                   د)نيل

ناحيه اي كه داراي يك فصل خشك و يك فصل باراني است ؟

     الف) توندرا              ب) جنگل هاي سبز         ج)ساوان                د)استپ بياباني

جلگه بين النهرين از آبرفت كدام رودها بوجود آمده اند ؟

    الف) گنگ و سند        ب) دجله و فرات            ج) ارس و اترك           د)سيحون و جيحون

5/0

 

5/0

 

5/0

7

8

9

10

بزرگترين قاره ي روي زمين ...........................نام دارد .

پرجمعيت ترين كشور جهان ..........................است .

براي تعيين وضعيت آب و هوايي هرمنطقه بايد ميزان .............. و .................. را در طول چندين سال اندازه گيري كنيم.

مهم ترين كشور صنعتي آسيا ......................... است .

5/0

5/0

1

5/0

11

اين مفاهيم را تعريف كنيد.

الف ) اقيانوس:

 ب)دلتا :

ج)آمارگیر :

د) گسل:           

 

1

1

1

1

12

دو کشور تو لید کننده ی نفت در قاره ی آسیا را نام ببرید.

5/0

بقیه سوالات در پشت همین ورقه

                                                                      ادامه سوالات

 

13

14

15

16

 

در اطراف دره ی نیل چه محصول مهمی به دست می آید ؟

چرا سرزمين تبت همانند سرزمين هاي قطبي در تمامي روزهاي سال سرد است ؟

از اثرات مثبت بادهاي موسمي يك مورد بنويسيد .

چرا  در نواحی مرتفع فلات تبت و همالیا جمعبیت کم است ؟ ( یک مورد)

 

5/0

5/0

5/0

5/0

17

18

 

19

 

20

 

21

 

 

 

 

         

شهرهای مقدس مسلمانان را نام ببرید.( دو مورد)

چرا آفریقا قاره ای گرم و بی زمستان است ؟         

                                                     

چرا كناره هاي آفريقا براي پهلو گرفتن كشتي ها و ساختن بندر چندان مناسب نيست ؟

 

چهار فلات آسیا از غرب به شرق را نام ببرید.

 

از روي نقشه ي گنگ ، جاهاي خالي زير را تكميل نماييد.                               3

1- قله..................... 2- بيابان ................... 3- كانال.......................

4- رود................. 5 - درياچه................. 6- اقيانوس......................

                                                                                                                               2

                                                                    4

                                                                       خط استوا                                           

                                                            1                                                                       6  اقیانوس ؟

                                   5

 

1

1

 

1

 

2

 

3

                                       طراح سوال:  فرهاد جاهدزاده                                                                   جمع بارم

20

 

 

نام ونام خانوادگي :

کلاس :

نوبت امتحانی  : اول

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبيل

اداره آموزش وپرورش ناحيه ي 1 اردبيل

مدرسه ي راهنمايي امام صادق(ع)

آزمون درس : جغرافي سوم راهنمايي

ديماه         / 10/90

مدت آزمون : 60 دقیقه

رديف

 

بارم

1

 

2

 

3

يكي از معروف ترين مدل در آموزش جغرافيا ميز شن است.       ص                 غ

مقياس                 از مقياس                    بزرگتر است .            ص                  غ

بر اثر آزاد شدن انرژی درون زمین زلزله ایجاد می شود.          ص                  غ

5/0

5/0

5/0

4

 

5

به خميدگي يا چين خوردگي به سمت بالا .................و به خميدگي يا چين خوردگي به سمت پايين ...............گويند.

درطبيعت به شكستگي ها، كه با اختلاف ارتفاع لايه هاي رسوبي همراه است ، .....................مي گويند .

1

5/0

6

 

 

 

 

7

 

 

 

8

به مجموعه اي ازنقشه ها كه در يك كتاب جمع آوري شده باشد چه مي گويند ؟

      نقشه             اطلس                   عكس جغرافيايي                 دایره المعارف  

چه عاملي دربيابان ها سبب وزش بادهاي نسبتأشديد مي شود ؟

     يخچال ها           کمبود رطوبت                     تفاوت دما                    وجود تپه ها

عامل اصلي پيدايش شير كوه در يزد چيست ؟

چين خوردگي              بالا آمدن مواد مذاب                 شكست در زمين                آتش فشان

5/0

 

5/0

 

5/0

9

 

10

 

11

توده اي از مواد مذاب انباشته شده در زير زمين كه راهي به خارج ندارد چه ناميده مي شود ؟

وسيع ترين درياچه ي روي زمين چه نام دارد ؟

قسمت هاي مختلف يك سيلاب را در شکلی رسم کرده و نام هر قسمت را بنویسید.

 

5/0

5/0

5/1

12

 

13

حوضه چیست ؟

 

ازدهانه ي آتش فشان فعال ، چه موادي خارج مي شود ؟

ادامه سوالات

1

 

5/1

14

 

مفاهيم زير را تعريف كنيد .

الف ) رسوب  و رسوب گذاری:

 

ب) دهانه يا مصب رود:

ج)ناهمواري:

 

5/1

 

1

1

 

 

15

 

 

16

 

 

 

17

 

 

18

 

ميزان نفوذ پذيري آب در زمين به چه عواملي بستگي دارد ؟

 

زمين لرزه ها در روي زمين چه تغييراتي ايجاد مي كنند ؟(2مورد )       

 

از ابزار و وسايلي كه به يادگيري جغرافيا كمك مي كند ،4 مورد نام ببريد .

 

انواع نمودارهای جغرافیایی را فقط نام ببريد .

 

 

 

 

                               موفق كسي است كه فكر مي كند مي تواند موفق شود .

 

1

 

2

 

2

 

2

                                                             فرهاد جاهدزاده                                                               جمع بارم

20

سوال نوبت اول90- تاریخ اول دوم و سوم

نام ونام خانوادگي :

..............................................

کلاس :

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبيل

اداره آموزش وپرورش ناحيه ي 1 اردبيل

مدرسه ي راهنمايي امام صادق(ع)

آزمون درس : تاریخ اول راهنمايي

ديماه        / 10 /90 نوبت امتحانی اول

مدت آزمون : َ 60

رديف

بارم

1

2

3

 حاكم مصر، فرعون مي گفتند.                                                          ص               غ                                                                                      

آريايي ها سرزميني كه وارد آن شده بودند،  مصر ناميدند.                       ص               غ                                                      

سرزمين هاي ميان دورود خانه ي دجله و فرات ،بين النهرين ناميده مي شدند.  ص              غ                     

درهرحادثه تاريخي پندهاي ارزشمندي نهفته است.                                    ص                  غ                                        

5/0

5/0

5/0

5/0

4

5

6

7

 كار اصلي كوچ نشينان ........................ بود .                                                                    

چيزي كه بيش از همه زندگي يكجا نشيني را رونق بخشيد، شروع .........................بود .                       

مردم ..............................  با استفائه از لوله هاي سفالي،شبكه ي آبرساني ايجاد كرده بودند.

به واسطه ي قوم پارس بود كه آب هاي جنوب ايران، به نام ...................... ناميده شد و تاكنون به اين نام شناخته

مي شود.

5/0

5/0

5/0

5/0

8

 

9

 

10

 

11

پايتخت دولت ايلام كدام شهر بود ؟                                                                                                                              

             الف )سارد                 ب) شوش                 ج)   نينوا            د)   تب   

پيامبر ايران باستان چه كسي بود ؟                                                                        

 الف )موسي                 ب)  نوح                      ج) زردشت                   د)   ابراهيم

نخستين شهرها در كجا به وجود آمدند ؟      

          الف)در دشت  ها              ب) دربيابان ها             ج) بر روي تپه ها         د)دركنار رودها  

تپه باستاني سيلك در نزديكي كدام شهر قرار دارد ؟                                                                                               

                الف) تهران                               ب) شيراز                         ج) اصفهان                 د) كاشان

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

12

 

13

 

14

 

در جامعه ي روستايي، وظیفه اصلی ریش سفید چه بود؟

 

اختراع مهم سومري ها چه بود ؟

 

سه گروه بزرگ  آريايي ها را فقط نام ببريد.(دو مورد کافی است)

 

5/0

 

5/0

1

                                                                        بقیه در صفحه بعد

ادامه سوالات

 

14

 

15

 

16

 

كدام يك از پيامبران الهي در مصر رسالت خود را به انجام رساندند؟

 

چرا كوچ نشينان از جايي به جاي ديگر مي رفتند ؟

 

چرا عده اي از آريايي ها فلات ايران را براي سكونت برگزيدند؟                                                                                       

 

1

 

1

 

1

 

17

 

 

18

 

 

19

 

20

 

 

21

 

چرا روستاييان خانه هايشان راكنار يكديگر مي ساختند؟  دودليل بنويسيد.

 

 

چرا آريايي ها مهاجرت كردند ؟ ( 3 مورد بنويسيد )                                                                                                        

 

 

دو  دليل براي  قدرتمند شدن مادها بيان كنيد.

 

 

حمورابي كه بود و چه كرد ؟             

 

 

 

چرا چادرنشينان به راحتي توانستند كشورسومرراتصرف كنند ، 2 دليل بنويسيد؟ 

 

 

 

                                                                                                              موفق باشید !!!

 

5/1

 

 

5/1

 

 

2

 

 

2

 

 

2

                                                                            جاهدزاده                                                                  جمع بارم

20

 

نام ونام خانوادگي :

...........................................

کلاس :

اداره کل  آموزش و پرورش استان اردبيل

اداره آموزش وپرورش ناحيه ي 1 اردبيل

مدرسه ي راهنمايي امام صادق (ع)

آزمون درس : تاريخ دوم راهنمايي

ديماه      / 10 /90

مدت آزمون :  60 دقیقه

رديف

بارم

1

2

3

سلمان فارسي پيشنهادكردكه براي مقابله با دشمن در شمال مدينه خندقي حفر كنند.     ص                 غ

نخستين كسي كه از عباسيان به حكومت رسيد،هارون الرشيد بود.                         ص                 غ

ورود پيامبر به مدينه را بايد آغاز حكومت اسلامي دانست.                                  ص                 غ

5/0

5/0

5/0

 

4

5

6

7

 

سرپرست مسلماناني كه به حبشه هجرت كردند.........................بود .

سخنراني دو شخصيت بزرگ ..................و ....................حقيقت واقعه ي كربلا و چهره ي واقعي يزيد را روشن كرد.

پيامبر مردم را به مدت ....................... طور پنهاني به اسلام دعوت كرد.

پيامبر اسلام پس از ورود به مدينه ابتدا .................... بنا نهاد.

    

5/0

1

5/0

5/0

8

 

9

شهر بغداد در زمان كدام خليفه بنا شد ؟

     الف) منصور            ب)هارون الرشيد             ج) سفاح                    د) مأمون

جنگ صفين بين چه كساني رخ داد ؟

     الف) حضرت علي (ع) و معاويه               ب)خوارج و معاويه                    ج)خوارج و حضرت علي (ع)

5/0

 

5/0

10

 

11

 

12

 

13

چرا اشراف قريش از پيشرفت اسلام احساس خطر مي كردند ؟            

 

غزوه چیست ؟

 

كدام قسمت از ايران در زمان خلافت عثمان فتح نشد ؟چرا ؟

 

چرا پس از جنگ جمل حضرت علي (ع)كوفه را مركز خلافت خويش قرار داد ؟          

1

 

1

 

1

 

1

بقیه سوالات در پشت ورقه

ادامه سوالات

 

14

 

15

 

16

 

 

17

 

چرا قتل و عام برمكيان،دولت عباسيان را به مشكلات فراوان دچار كرد ؟

 

امام حسن (ع) با چه شرایطی با معاویه صلح کرد؟

 

چرا در جريان جنگ ها، امام علي (ع) ابتدا دستور حمله نمي داد ؟

 

 

چرا اما م علي بعد از عمر به خلافت نرسيد؟       

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

18

 

19

 

 

20

 

 

21

 

پيامبر (ص) مردم را به چه چيزهايي دعوت مي كرد ؟ (3 مورد )

 

هدف مأمون از انتخاب امام رضا به وليعهدي چه بود ؟

 

 

دوعلت سقوط بني اميه را بنويسيد .

 

 

حضرت علی (ع) هنگام پذیرش مقام خلافت با چه مشکلاتی روبرو بود؟( دو مورد)

 

 

 

5/1

 

5/1

 

 

2

 

 

2

                                                          فرهاد جاهدزاده                                                                       جمع بارم

20

 

نام ونام خانوادگي :

کلاس :

نوبت امتحانی  : اول

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبيل

اداره آموزش وپرورش ناحيه ي 1 اردبيل

مدرسه ي راهنمايي امام صادق (ع)

آزمون درس : تاريخ سوم راهنمايي

ديماه     / 10 /90

مدت آزمون : 60

رديف

بارم

1

2

عهد نامه ی گلستان بین ایران و روسیه امضاء شد.      ص                   غ

فرمان مشروطیت را ناصرالدین شاه صادر کرد.           ص                    غ

5/0

5/0

3

 

4

 

5

 

6

موسس سلسله قاجار چه كسي بود؟                                   دور جواب صحیح خط بسته بکشید!

     نادر شاه               شاه سلطان حسين                     شاه اسماعيل                    آغا محمد خان

مهم ترين فتح نادر كجا بود ؟

     بصره            بحرين                    قندهار                        هند

بر اساس قرارداد گلستان كدام مناطق  ايران به روسيه واگذار شد ؟

      ارمنستان                       باكو گنجه                  تبريز                     آذربايجان

نفوذ بيگانگان و كسب امتيازات بي شمار توسط آنان در دوره ي كدام پادشاه اتفاق افتاد ؟

     فتحعلي شاه           مظفرالدين شاه                 ناصرالدين شاه                    آغامحمد خان

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

7

8

9

دوره ي زمامداری  ........................  اوج شکوفایی سیاسی و اقتصادی ایران بود.

شهر  ...........  پاتیتخت حکومت زندیه بود.

كريم خان به جاي عنوان پادشاهي، لقب ......................... را براي خود برگزيده بود .

5/0

5/0

5/0

10

11

12

فرقه ي بابيه از سوي كدام كشور ها حمايت مي شد ؟ (یک مورد)

امتنیازتی که ناصرالدین شاه به بیگانگان واگذار کرد را نام ببرید.

از دانشمدان دوره ي صفويان دو مورد نام ببريد.

5/0

5/0

5/0

13

قرون جدید شامل چه زمانی از تاریخ اروپاست؟

1

ادامه سوالات

14

15

16

اولين كشورهاي استعمارگر كدامند ؟

در آغاز انقلاب مشروطه مهم ترين خواسته ي مردم چه بود ؟

بناهاي مهمي كه كريم خان در شيراز بنا نمودند ،كدامند ؟

1

1

1

 

17

 

18

 

19

 

دلایل اصلی شکست صفويان در جنگ چالدران چه بود؟

 

از اقدامات اميركبير3 مورد بنويسيد.

 

منظور از انقلاب صنعتي چيست ؟

 

5/1

 

5/1

 

5/1

 

20

 

21

 

22

 

اقدامات مهم شاه اسماعيل كدامند ؟         

 

مهمترین عوامل ضعف و سقوط حکومت صفوي کدامند  ؟ دو مورد.

 

جامعه ی عصر صفوی از چه گروههایی تشکیل می شد ؟

 

 

2

 

2

 

5/1

                                                  نام و نام خانوادگي طراح سوال: فرهاد جاهدزاده                                       جمع بارم

20

سوال نوبت اول90- اجتماعی اول دوم و سوم

نام ونام خانوادگي :

..............................................

کلاس :

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبيل

اداره آموزش وپرورش ناحيه ي 1 اردبيل

مدرسه ي راهنمايي امام صادق(ع)

آزمون درس : اجتماعي اول راهنمايي

ديماه        / 10 /90 نوبت امتحانی اول

مدت آزمون : َ 60

رديف

بارم

1

2

3

 به موقع آب دادن به گلدانهاي منزل نشان دهنده احساس مسئوليت ماست.            ص            غ                  

 خانواده اولين گروه رفع كننده نيازهاي ماست.                                                   ص             غ  

 سرپرستي اعضاي خانواده اكثر مواقع، بر عهده پدر است .                                   ص             غ  

5/0

5/0

5/0

4

5

6

 حاصل احساس مسئوليت مشترك داشتن خانواده اي  مهربان  و .....................است.      

 نخستين گروهي كه شما عضو آن هستيد ،..................... مي باشد.    

 برنامه به ما كمك مي كند تا كارهاي خود را بهتر انجام دهيم واز انجام كارهاي ..................... غافل نشويم. 

5/0

5/0

5/0

7

 

8

 

9

كدام يك ازموارد زير جز نيازهاي غير مادي مي باشد ؟     

الف)خوراك                   ب) پوشاك                  ج) مسكن                  د) محبت كردن  

اگر پدر خانواده در مورد انتخاب محلي براي گردش و مسافرت نظر ساير اعضاي خانواده را بپرسد چه كاري

انجام داده است؟  الف)گذشت         ب)  مشورت         ج) همكاري       د)  احساس مسئوليت

فردي كه كاري را بر عهده مي گيرد چگونه بايد آن را انجام بدهد ؟

الف)آنرا با علاقه و دلسوزي انجام دهد                                  ب)  انجام دادن آن ار از ياد ببرد

ج)توجهي به كاري كه انجام مي دهد نداشته باشد

5/0

 

5/0

 

5/0

 

10

 

11

 

12

 

13

 

نظم را تعريف كنيد.          

                                                                       

همكاري يعني چه؟

                                               

نقش چيست؟                

 

ازگروهایی که در مدرسه و محله می شناسید دومورد نام ببرید!                                                                         

 

1

 

1

 

1

 

1

                                                                         بقیه در صفحه بعد

ادامه سوالات

 

14

 

براي رفع دلتنگي وناراحتي دوري از خانواده، چه كارهايي مي توانيم انجام دهيم؟ (2 مورد)

 

1

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

چرا انسانها با محيطِ پيرامون خود ارتباط برقرار مي كنند؟

 

 

مهمترين هدف مشترك خانواده چيست؟      

 

           

فايده هاي مشورت را بنويسيد.(2 مورد)

 

 

5/1

 

 

5/1

 

5/1

 

18

 

 

19

 

 

20

 

عمل كردن به نقش يعني چه؟ و چه تاثيري  بر روابط اعضاي خانواده دارد ؟ 

 

 

از ويژگيهاي افراد مورد مشورت، 4 صفت را بنويسيد.

 

 

از وظایف ما، در خانواده،  2 مورد نام ببرید.

 

2

 

 

2

 

 

2

                                                                               جاهدزاده                                                                  جمع بارم

20

 

نام ونام خانوادگي :

...........................................

کلاس :

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبيل

اداره آموزش وپرورش ناحيه ي 1 اردبيل

مدرسه ي راهنمايي امام صادق(ع)

آزمون درس : اجتماعي دوم راهنمايي

ديماه       18  / 10 /90

مدت آزمون : َ 60

رديف

بارم

1

2

3

امروزه هر موسسه مي كوشد تا بخشي از نيازهاي فردي و اجتماعي مردم را برطرف كند     ص                      غ

مهمترین وظیفه بانک آموزش فرزندان است .                                                            ص                      غ

هرچه محيط خانواده سالم باشد فرزندان بهتري خواهيم داشت .                                        ص                     غ

5/0

5/0

5/0

4

5

6

اولين گروهي كه انسانها در آن به دور هم جمع شده اند ......................نام دارد .

كاركنان بانك كشاورزي استان اردبيل يك گروه ....................... است.

يكي از مهم ترين چيزهايي كه محيط زندگي مارا آلوده مي كند ................. است.

5/0

5/0

5/0

7

 

8

کالای وا سطه در یونان قدیم چه بود ؟

    الف) گوسفند               ب) چای                ج) قند                    د)ماهی خشک

کدام دسته از افراد زیر گروه محسوب می شود ؟

    الف) مسافران یک اتوبوس                           ب) تماشاگران حاظر در یک ورزشگاه

   ج) افراد منتظر در صف نانوایی                     د) دوستان و همکلاسی ها

5/0

 

5/0

9

 

10

 

11

 

12

گروه را تعريف كنيد .

 

سپرده چيست ؟                

 

ويژگي هاي اصلي يك گروه كدامند ؟

 

دو مورد از ويژگي هاي گروه هاي دومين ( گروه اداري ) را بنويسيد .

1

 

1

 

1

 

1

بقیه در صفحه بعد

ادامه سوالات

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

بانک از ما چه انتظاراتي دارد ؟(3 مورد )

 

 

انواع سپرده در بانكها را نام ببريد. (3 مورد )

 

 

چرا خانواده ها قبيله ها را تشكيل دادند؟

 

 

تقسيم كار با تخصصي شدن كار ها چه رابطه اي دارد؟             

 

 

 

5/1

 

 

 

5/1

 

 

5/1

 

 

5/1

17

 

 

18

 

 

19

از كارها و خدمات شهرداري در شهر 2 مورد بنويسيد .

 

 

چه عواملي باعث به وجود آمدن موسسات مختلف شد ؟

 

 

چرا انسانها برای پاکیزه نگه داشتن محیط زیست خود تلاش می کنند؟

 

 

2

 

 

2

 

 

2

                                                             طراح سوال: جاهدزاده                                                                  جمع بارم

20

 

 

نام ونام خانوادگي :

کلاس :

نوبت امتحانی اول

ااره کل آموزش و پرورش استان اردبيل

اداره آموزش وپرورش ناحيه ي  1 اردبيل

مدرسه ي راهنمايي امام صادق (ع)

آزمون درس : اجتماعي سوم راهنمایی

ديماه          / 10 /90

مدت آزمون : 60 دقیقه

رديف

بارم

1

2

3

4

وظيفهء اصلي مجلس وضع قوانين است.      ص                     غ                دور جواب درست خط بسته بکشید!

رئيس قوه ي مجريه رهبر است.            ص                      غ

پرداخت مالیات نوعی هنجار حکومتی است .    ص                  غ

اعضاي مجلس خبرگان را مردم انتخاب مي كنند .   ص                  غ

5/0

5/0

5/0

5/0

5

6

7

8

همه موسسات جامعه به دنبال يك هدف هستند و آن رفع .......................... است.

مهمترين ركن حكومت اسلامي ..................آن است.

در يك جامعه وظايف موسسات گوناگون به وسيله ي ......................... هماهنگ مي شود .

همه ی قوانین در  ........................ به تصویب مي رسند .

5/0

5/0

5/0

5/0

9

 

10

 

11

 

12

به بايد ها و نبايدهايي كه روزمره به رفتار ما جهت مي دهند چه مي گويند ؟

    قانون            حكومت               هنجار                  هيچكدام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چند سال یک بار انتخاب می شوند؟

   2 سال            4 سال              3 سال              7 سال

اعضاي مجلس خبرگان را چه كساني انتخاب مي كنند ؟

    نمايندگان مردم                رهبر                    مردم                    رئيس جمهور

روزانه، سه وعده غذا خوردن  چه نوع هنجاري است؟

    هنجار اجتماعي           هنجار حكومتي                  هنجار ديني                هيچكدام

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

13

استيضاح به چه معني است ؟

                                     

5/0

ادامه سوالات در ص بعد

ادامه سوالات

14

15

رئيس مجلس چه وظيفه اي دارد ؟

تنوع حكومتها به چه عواملي بستگي دارد؟(دو مورد)

5/0

1

 

16

17

 

وظيفه ي مجلس خبرگان چيست ؟

دو نمونه از قوانینی که در مدرسه رعایت می کنید را بنویسید.

 

1

1

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

آيا انسان  مي تواند بدون قانون زندگي كند ؟  چرا؟

 

براي ايجاد نظم وهماهنگي در جامعه، مردم وموسسات چه وظايفي دارند؟( 3مورد)

 

وظیفه ی سازمان انرژی اتمی ایران چیست؟

 

دو وظيفه از وظايف همه حكومتها را بنويسيد.

 

از وظايف واختيارات مجلس4 مورد نام ببريد.

 

از اركان اصلي حكومت اسلامي 4 مورد نام ببريد.

 

                                                                                                                                                                              

5/1

 

5/1

 

5/1

 

5/1

 

2

 

2

                                                      طراح سوال: جاهدزاده                                                   جمع بارم

20

جغرافی اول راهنمایی - خرداد 89

ادامه نوشته

اجتماعی دوم راهنمایی- خرداد 89

ادامه نوشته

تاریخ دوم راهنمایی- خرداد 89

ادامه نوشته

نمونه سوالات خردادی اجتماعی دوم راهنمایی

ادامه نوشته

نمونه سوالات خردادی جغرافی دوم راهنمایی

ادامه نوشته

نمونه سوالات خردادی تاریخ دوم راهنمایی

ادامه نوشته

نمونه سوالات خردادی -اجتماعی اول راهنمایی

نمونه سوالات خردادی جغرافی اول راهنمایی

ادامه نوشته

نمونه سوال خردادی تاریخ اول راهنمایی

ادامه نوشته

مجموعه سوالهاي تاريخ ،جغرافي و اجتماعي سوم راهنمايي (خردادي و شهريوري)

اين سوالها، كه مجموعه سوالهاي تاريخ ،جغرافي و اجتماعي سوم راهنمايي (خردادي و شهريوري) مي باشد، با كوشش دانش آموزان مدرسه راهنمايي امام صادق (ع) ناحیه ی ۱ اردبیل و بنده، از ميان سوالات خرداد و شهريور سالهاي 83-84-85-86-87-88 گردآوري شده است!

اميد است كه مورد استفاده هرچه بيشتر دانش آموزان سال سوم راهنمايي در سراسركشور عزيزمان ايران ، قرار گيرد!

دانش آموزان عزيز و تلاشگري كه در اين جمع آوري اين مجموعه زحمت كشيدند:عليرضا پيله رودي - حسين آقابالازاده - پويا بشاش- مهدي ابراهيمي از كلاس سوم ۲ و ميلاد سلحشور- ميثم حكمتي - سهند زاهدي پور - عرفان جاويد- مجيد علي قلي وند- پويا فياض- شاهين احمدي از كلاس سوم ۱ مدرسه ي امام صادق سري الفِ ناحيه ي  يك اردبيل وساير دانش آموزان عزيزي كه شايد اسم زيبايشان از خاطرم رفته است!      

ادامه نوشته

سوالات خردادي(نهايي) درس اجتماعي سوم راهنمايي سالهاي گذشته در استان اردبيل

 

سوالهاي خردادي(نهایی) اجتماعي سال سوم راهنمايي- سالهاي

 ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ در مدارس استان اردبيل

ادامه نوشته

سوالات خردادي(نهايي) درس جغرافي سوم راهنمايي سالهاي گذشته درمدارس استان اردبيل

 

سوالهاي خردادي درس جغرافياي سال سوم راهنمايي

 

 سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱  در مدارس استان اردبيل

ادامه نوشته

سوالات خردادي درس تاريخ سوم راهنمايي سالهاي گذشته استان اردبيل

 

سوالهاي خردادي (نهایی)تاريخ سوم راهنمايي

 سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ در مدارس استان اردبيل

ادامه نوشته

نمونه سوالات نهايي(خرداد ، شهريور ) اجتماعي سال سوم راهنمايي

       

صحيح يا غلط :

پيش گيري از وقوع جرم در جامعه از مجازات مجرم اهميت بيشتري دارد .                             

عالي ترين مقام رسمي كشور رئيس جمهور است .                         

در كشور هاي پيشرفته ،اقليت هاي مذهبي در مجلس قانون كذاري نماينده ندارند .                 

اعضاي مجلس خبرگان را مردم انتخاب مي كنند .                                                   

 

ادامه نوشته

نمونه سوالات نهايي ( خرداد يا شهريور) تاريخ سال سوم راهنمايي در سال هاي گذشته

             

 صحيح غلط :

مصدق براي تسلط براوضاع كشور از شاه خواست كه وزارت جنگ را به او بسپارد .

در زمان نخست وزيري حسنعلي منصور لايحه ي انجمن هاي ايالتي وولايتي به تصويب مجلس رسيد .

قاجارها يكي از طوايف مغول بودند .                                              

 فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه صادر شد .               

ادامه نوشته

نمونه سوالات نهايي (خرداد يا شهريور) جغرافي سال سوم راهنمايي

                 صحيح يا  غلط :

ناهمواري ها همواره شكل ثابتي ندارند .                           

اقيانوس هند بزرگترين پهنه آب اقيانوسي است .                 

علت اصلي گرم شدن زمين يا سرد شدن آن فاصله ي زمين از خورشيد است .            

طول شبها در فصل تابستان بيشتر است                   

 

ادامه نوشته

جغرافی دوم راهنمایی - نوبت اول 88

ادامه نوشته