Ruptura i legitimació interactiu.pdf
You are on page 1of 318

RUPTURA I LEGITIMACI

DINSTICA
A LEDAT MITJANA
Ruptura i legitimaci dinstica a ledat mitjana
Ruptura i legitimaci
dinstica a ledat mitjana

Flocel Sabat, ED.

Reuni cientfica
XVII Curs dEstiu Comtat dUrgell
Celebrat a Balaguer els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2012
sota la direcci de Flocel Sabat i Maite Pedrol

L L E I D A, 2 0 1 5
dels articles: els autors
d'aquesta edici: Pags Editors, S L
Sant Salvador, 8 25005 Lleida
editorial@pageseditors.cat
www.pageseditors.cat
Primera edici: febrer de 2015
ISBN: 978-84-9975-584-7
DL L 112-2015
Imprs a Arts Grfiques Bobal, S L
www.bobala.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicaci
Direcci General del Patrimoni Cultural
Arxiu Comarcal de la Noguera

Grup de Recerca Consolidat


en Estudis Medievals
ESPAI, PODER I CULTURA
Universitat de Lleida
NDEX

PRLEG
Ruptura i legitimaci dinstica a l'Edat Mitjana, Flocel Sabat . . . . . 9

CONFERNCIES
Cmo se legitima una ruptura dinstica? Un problema tpico de la cultura poltica
bajomedieval, Jos Manuel Nieto Soria . . . . . . . . . . . 21
Les ruptures dynastiques dans les royaumes barbares (V-VII sicles), Bruno
Dumezil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ruptura territorial y legitimidad poltica, Gabriel Martnez-Gros
. . . . . 59
5
Causas sociales y legitimidad de la ruptura dinstica en el mundo tardobizantino,
Moschos Morfakidis . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
La ruptura truncada: la muerte de Otn III, Glauco Maria Cantarella . . . 85
Dynastic Ruptures and Legitimacy in an Elective Monarchy: The Holy Roman
Empire, 1245-1314, Malte Prietzel. . . . . . . . . . . . . 95
Expressions contradictoires de la nostalgie captienne au milieu du XIV sicle:
rupture ou continuit dynastique?, Gilles Lecuppre. . . . . . . . . 113
Discursos de legitimacin de la dinasta Trastmara (1366-1388),
Covadonga Valdaliso. . . . . . . . . . . . . . . . 127
El comtat dUrgell i el Comproms de Casp, Prim Bertran. . . . . . . 143
Forme della legittimazione e aspirazioni dinastiche. Note sui regimi signorili
dellItalia nord-orientale (secoli XIII-XIV), Gian Maria Varanini . . . . . 171
Rupture and legitimacy in Scandinavia (11th-15th centuries), Kurt Villads
Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Dynastic Ruptures in the Wars of the Roses, Michael Hicks
. . . . . . . 205
NDEX

DEBATS

Sobre la ruptura i la legitimaci


. . . . . . . . . . . . . . . 215
LEuropa septentrional i les ruptures dinstiques . . . . . . . . . . 227
Discursos de legitimaci a la pennsula Ibrica . . . . . . . . . . . 229
LEuropa meridional i les ruptures dinstiques . . . . . . . . . . . 247

TAULA RODONA

DINASTIES I RUPTURES A LA PENNSULA IBRICA:


PATRONS O MODELS SEMBLANTS?
Presentacin, Miguel ngel Ladero . . . . . . . . . . . . . . 263
Ruptura y continuidad en las crisis dinsticas navarras (1328-1512), Fermn
Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Avs: la difcil invencin de una legitimidad, Luis Miguel Duarte . . 271
Acceso de los Trastmara al trono de Castilla, Carlos Estepa
. . . . . 275
El compromiso de Caspe: Ruptura dinstica o modelo de estado?, Flocel
Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
6 Colloqui . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 291

Fotografies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Relaci dinscrits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Prleg
FLOCEL SABAT

Ruptura i legitimaci
dinstica a lEdat Mitjana
FLOCEL SABAT

S
embla inherent a lexercici del poder lexistncia de ruptures i de consegents
processos de legitimaci, dacord amb els valors imperants a la respectiva societat.
Desprs que, en el segle IV, el Cristianisme aconsegueixi imposar la ideologia do-
minant i, per tant, conquerir les nocions dortodxia i veritat amb qu regular el poder i
condicionar el relat histric1, en la Hispania visigoda Isidor de Sevilla adapta la mxima
horaciana2 at pueri ludentes Rex eris aiunt, si recte facies3 en la celebrrima expressi
rex eris si recte facies4, sabent que aquesta rectitud ser definida sota uns parmetres
cristians5. Aix es justifica la tasca del sobir sota una norma especfica, cosa que, de
retruc, en cas dincompliment dels seus deures, atorga legitimaci a diferents graus de
queixa fins a la deposici. El sobir medieval, per la prpia definici del poder, no pot
ser arbitrari i, corollariament, est sotms als processos de legitimaci que podrien 9
desautoritzar-lo arran de les prpies mancances en el compliment del seu deure6.
De tota manera, la legitimaci del poder s, en realitat, un argumentari sobre el que
justificar els corresponents equilibris de fora. Els qui acaparen una destacada posici en
la societat desitgen veure traslladada aquesta situaci en lexercici del poder. Per aix,
de la mateixa manera que els processos acumulatius estan perennement en funcionament,
el poder sobir no s mai estable sin en permanent tensi. La pressi, la negociaci

1 Ral Gonzlez, La idea de Romanitas en el pensamiento histrico-poltico de Prudencio, Toga y daga.


Teora de la praxis de la poltica en Roma, Gonzalo Bravo, Ral Gonzlez (eds.), Editorial Signifer, Madrid, 2010, p.
349-350.
2 Joseph Canning, Medieval political thought 300-1450, Routledge, Abigdon, 2005, p. 191.
3 Horatium, Epistularum, librum I.I., v. 59-60 (Horaci, Stires i epstoles, Fundaci Bernat Metge, Barcelona,
1927, p. 76)
4 Isidoro de Sevilla, Etimologas, 9, 3, 4, eds. Jos Oroz, Manuel Antonio Marcos, Manuel Cecilio Daz y
Daz, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1982, vol. 1, col. 342).
5 Jesucrist s el model, seguint amb Isidor de Sevilla: Ipse est enim rex pacis, quia per ipsum reconciliamur
Deo. Ipse est rex iustitiae, quia ipse veniet, ut discernat sanctos ab impiis. Idem quoque unus sacerdos, et rex, quia ad
redemptionem omnium hostiam Deo Patri se ipsum obtulit et ut verus rex in praesenti saeculo populum suum regit et in
futuro iudicabat (Isidorus Hispalensis, Questiones in Veterum Testamentum, XI, 9; Patrologia Latina Database, disc.
2).
6 Herv Oudart, Jean-Michel Picard, Jolle Quaghebeur (eds.), Le Prince, son peuple et le bien commun. De
lAntiquit tardive la fin du Moyen ge, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2013.
PRLEG

i, en definitiva, el pacte sinstallen en la base de poder. Per aix la fragmentation of


political power is one of the aspects of early feudalism7. En el sobir, el patrimoni, sigui
sota una concepci privada o pblica, esdev una bossa per a donacions carregades de
sentit en aquest context. Ben clarament, les regles de la feudalitat amb qu articular
la societat configuren un marc de legitimitat basat en lacord mutu, assolit desprs de
mesurar les respectives forces. Conseqentment, les convinences assoleixen una posici
central en la perfilaci del poder feudal8.
La noci collectiva de lsser hum medieval, que no est sol sin que sempre forma
part dun conjunt de solidaritat9, facilita que les elits, siguin del caire que siguin, puguin
presentar-se invocant la representativitat: the richest and most established burgesses or
citizens of a town, like the bishops and nobles of a kingdom, were those who were qualified
to speak and judge on behalf of the community of which thet were perceived as the most
solid, respectable and responsable members10. La importncia de la representativitat la va
subratllar Henry John Randall: The idea of representation in the political sense was not
prominent, thoug it existed in the ancient world, but as a fundamental political principle
it is a gift of a Middle Ages to ourselves11.
La representativitat remet a la comunitat: Representation was not a matter of repre-
senting individuals (hence the frequent vagueness about who attended or had the right to
attend meetings), but of representing communities12. Limpuls econmic del segle XII13,
acompanyat duna forta petja en les viles i ciutats, tant urbanstica14 com social,15 s
coetani als esforos intellectuals i poltics per definir i precisar el reconeixement dun
poder popular: The revolutionary consequences of twelfth-century masters reactionary
agenda are evident elsewhere. Exegetes endowed the people with constitutional rights and
10
advocated popular duties with far-reaching at least in theory political consequences16.
s la llavor que fructifica en el segle XIII, tant grcies a laportaci filosfica i teolgica
del realisme aristotlicotomista17 com mitjanant la influent obra dautors com Marsili
de Pdua que concreten un model de societat adient per a la puixana del collectiu

7 Joseph R. Strayer, On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton University Press, Princeton,
1970, p. 14.
8 Adam J. Kosto, Making Agreements in Medieval Catalonia. Power, Order, and the Written Word, 1000-1200,
Cambridge University Press, Cambridge, 2001, p. 26-294.
9 Flocel Sabat, Els referents histrics de la societat: identitat i memria, LEdat Mitjana. Mn urb i
espai imaginat, Editorial Afers, Catarroja-Barcelona, 2012, p. 13-15.
10 Susan Reynolds, Medieval urban history and the history of political thought, Urban History Yearbook,
Leicester Univeristy Press, Leicester, 1982, p. 15.
11 Henry John Randall, The creative centuries. A study in Hsitorical development, Logman Green and Co.,
Londres-Nova york-Toronto, 1947, p. 248.
12 Susan Reynolds, Medieval urban history..., p. 15.
13 Robert-Henri Bautier, The economic development of Medieval Europe, Thomas and Hudson, Londres, 1971,
p. 79-109.
14 Alberto Grogmann, La citt medievale, Editori Laterza, Bari, 2003, p. 32-41.
15 Jos Mara Monsalvo, Las ciudades europeas del medioevo, Editorial Sntesis, Madrid, 1997, p. 127-130.
16 Philippe Buc, Principes gentium dominantur eorum: Princely Power Between Legitimacy and Illegitimacy
in Twelfth-Century Exegesis, Cultures of Power. Lordship, Status and Process in Twelfth-Century Europe, Thomas N.
Bisson (ed.), University of Pennsylvania Press, Filadlfia, 1995, p. 324-325.
17 Maurice de Wulf, The System of Thomas Aquinas, Dover Publications, Nova York, 1959, p. 117-128.
FLOCEL SABAT

popular18, el qual, seguint la mxima aristotllica19, passa a centrar el millor dels


governs possibles per a la societat20. Al llarg del segle XIV altres autors, com Baldo
de Ubaldis21 afinen laval teric per a la puixana de les elits urbanes, tal com difon
Francesc Eiximenis, qui compendia amb nitidesa lordre en la prelaci del poder en
especificar que la comunitat no alag senyoria per amor del regidor, mas eleg regidor
per amor de si matexa22.
El dret rom, difs des del segle XII23, ha aportat una carcassa jurdica amb qu
avalar els drets dels collectius municipals, per tamb els pertanyents a tots els altres
participants en la cursa i el concert del poder, comenant pels monarques i seguint
pels nobles, els quals ara poden tant veure ben justificada lacumulaci de jurisdicci,
drets i rendes, si cal mitjanant sistemes de doble domini24, com alhora ser plenament
reconeguts per a regir gents25. En lafermament del patrimoni i de la puixana assolida
en el context feudal semmarca el pas de la parentela al llinatge i, destacadament, la
consolidaci daquest com a base de preservaci i continutat del poder, abandonant
les frmules precedents com el cosinatge que menava a la dispersi, i afermant la con-
catenaci del lligam mitjanant la transmissi agntica26 i lelaboraci duna especfica
memria del propi llinatge27. La posici cabdal assolida aix pel llinatge es consolida i
s comunament assumit com a fil conductor de la legitimitat en la noblesa28. El llinatge
passa a ser el punt inicial per tal de conixer la vlua de qualsevol bar: A aquesta
coneixena ha a esser en tres maneres; la primera de quiny linyatge vnen; la segona de
quinyes maneres et costumes sn; la tercer quinys fets han fet29. No s destranyar, doncs,

11
18 Jeannine Quillet, La philosophie politique de Marsile de Padove, Librairie Philosophique J. Vrin, Pars,
1970, p. 75-82.
19 Aristteles, Poltica, libro III, cap. 7-9 (ed.) Julin Maras, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1983, p. 80-85).
20 Marsile de Padove, Le dfenseur de la paix (ed.) Jeannine Quillet, Librairie J. Vrin, Pars, 1968, p. 85-87.
21 Joseph Canning, The political though of Baldus de Ubaldis, Cambridge University Press, Cambridge, 1987,
p. 93-227.
22 Francesc Eiximenis, Dotz llibre del cristi, cap. 156 (ed.) Xavier Renedo, Universitat de Girona-Diputaci
de Girona, Girona, 2005, vol. 1, p. 338).
23 Andr Gouron, Un assaut en deux vagues: la diffusion du droit romain dans lEurope du XIIe sicle, El
Dret Com i Catalunya. Actes del Ier Simposi Internacional (Barcelona, 25-28 de maig de 1990), Aquilino Iglesia (ed.),
Fundaci Noguera, Barcelona, 1991, p. 47-63.
24 Grard Giordanengo, Les feudistes (XIIe-XVe s.), El Dret com i Catalunya. Actes del IIon Simposi
Internacional (Barcelona, 31 maig 1 juny de 1991), Aquilino Iglesia (ed.), Fundaci Noguera, Barcelona, 1992, p.
67-88.
25 Jos ngel Sesma, La nobleza bajomedieval y la formacin del estado moderno en la Corona de Aragn,
La noblesa peninsular en la Edad Media. VI Congreso de Estudios Medievales, Fundacin Snchez-Albornoz, vila,
1999, p. 372-374.
26 Martin Aurell, La noblesse en Occident (Ve-XVe sicle), Armand Colin-Masson, Pars, 1996, p. 63-65.
27 Jos Enrique Ruiz Domnec, La memoria de los feudales, Argot, Barcelona, 1984, p. 123-269.
28 Elspeth Kenney, The Quest for Identity and the Importance of Linege in Thirteenth-Century French Prose
Romance, The Ideals and Practice of Medievla Knighthood. II Papers from the third Strawbery Hill Conference (1986),
Christopher Harper-Bill, Ruth Harvey (eds.), The Boydell Press, Wolfeboro, 1988, p. 70-86.
29 Prspero de Bofarull, Procesos de las antigues cortes y Parlamentos de Catalua, Aragn y Valencia,
Establecimiento litogrfico y tipogrfico de D. Jos Eusebio Monfort, Barcelona, 1850, vol. 6, p. 23.
PRLEG

que sorgeixi una literatura genealgica, a fi destablir, amb tot linters reivindicatiu, el
respectiu livro de Linhagens, com fa a Portugal el comte D. Pedro Barcelos30.
Els mateixos valors que, en els segles centrals de ledat mitjana, singularitzen els
nobles, tamb ornen al monarca, el qual, com a primer dels barons, haur dexcellir
en atributs com el valor, i encara nafegir altres propis de la seva posici eminent,
com sobretot emetre justcia31. El poder de cada sobir va essent avalat no sols pel dret
romanista32 sin tamb per laristotelisme que justifica la importncia del cap sobre els
membres que configuren el cos de la societat33. De manera destacada, la mateixa noci
de llinatge que assisteix als nobles sadequa perfectament al monarca. Dacord amb les
explicacions fisiolgiques, la comprensi s plenament fsica, perqu en lengendrament
es transmeten els trets fsics i tamb les virtuts i defectes morals34. La continutat del
llinatge serigeix en la base dinstica que ha de sostenir la corona, tal com procuren
afermar les monarquies en el segle XIII: desde ese momento, la verdadera legitimacin
del rey fue dinstica, independientemente de la aprobacin o consagracin de la Iglesia
y de la eleccin del pueblo35. La voluntat divina que sost tota la societat acaba dafer-
mar la funci de la dinastia, com ja ha estat percebut en el cas portugus: as orgens
dos monarcas portugueses radicariam na genealogia de um rei providencialmente eleito
pela divindade, para seu campeo na causa da Cristiandade hispnica e ocidental36.
Conseqentment, la dinastia t una missi en el guiatge de la Corona que li ha estat
confiada. Per aix Pere el Cerimonis davant les corts generals reunides a Monts el
1383 reivindica que la dinastia ha construt el pas: nos podem dir ques reys dArag els
comtes de Barchinona sn estats als lur sotmesos larchs et liberals, et en lurs juhs justs
e eguals et a lurs enamichs cavallers e triumphals, havent estat els avantpassats els qui
12
configuraren fsicament el pas, ats que conqueriren molt de lurs enamichs et vehins37.

30 Ftima Regina Fernandes, Discursos e estrategias de poder na Idade Mdia Peninsular, Anais. VII
EIEM-Encontro Internacional de Estudos Medievais. Idade Mdia: permanncia, actualizao, residualidade, Roberto
Pontes, Elizabeth Das Martins (eds.), Premius Editora, Fortaleza, 2009, p. 292-293.
31 Raymonde Foreville, La typologie du roi dans la littrature historiographique anglo-normande aux XIe et
XIIe sicles, tudes de Civilisation Mdivale (IXe-XIIe siecles). Mlanges offerts Edmond-Ren Labande loccassion
de son dpart la retraite et du XX anniversaire du C..S.C.M., Universit de Poitiers, Poitiers, sense data, p. 275-292.
32 Walter Ullmann, The Development of the Medieval idea of Sovereignty, English Historical Review, 61
(Oxford, 1946), p. 1-33.
33 Roberto Lambertini, Governo ideale e riflessione poltica dei fratri mendicanti nella prima met del
Trecento, Etica e poltica: le teorie del fratri mendicanti nel due e trecento. Atti del XXVI Convegno internazionale (Assisi,
15,17 ottobre 1998), Centro Italiano di Studi sullAlto Medioevo, Spoleto, 1999, p. 237-239.
34 Danielle Jacquart, Claude Thomasset, Sexualidad y saber mdico en la Edad Media, Editorial Labor,
Barcelona, 1989, p. 55-57.
35 Ernst H. Kantorowitcz, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teologia poltica medieval, Ediciones Akal,
Tres Cantos, 2012, p. 332.
36 Carla Serapicos, Representaes da Realeza na Cronstica Medieval Portuguesa. A Dinastia de Borgonha,
Edies Colibri, Lisboa, 2004, p. 115.
37 Josep Maria Sans (dir.), Cort General de Monts 1382-1384, Departament de Justcia de la Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 1992, p. 80.
FLOCEL SABAT

El profetisme, que ja en el segle XIII beneficia corones com la catalanoaragonesa38 i


que sendinsar en el joc poltic coetani39, prpiament no seria ms que la capacitat
dassolir, en el context espiritualista40, el contingut daquests designis.
Situar, aix, la base del poder regi en la continutat duna dinastia ben avalada
pels seus mrits i per la voluntat divina contribueix poderosament al discurs de preemi-
nncia rgia. Per, alhora, no deixa de sotmetres a la fragilitat inherent a la seqncia
biolgica. A Frana el 1328 Carles IV mora deixant una esposa embarassada duna filla,
i a Portugal el 1383 Pere I fineix sense successi. Hom cercar en aquests moments
laval argumental, com la consulta efectuada a la universitat de Pars en el primer
cas41, per b que es posa en evidncia el veritable estat del poder baixmedieval, per la
qual cosa sn els estaments els qui adopten les decisions sota el format dels respectius
parlaments, plantejament que en el primer cas portar la corona cap als Valois i en el
segon cap als Avis. Daquesta manera, en realitat, les grands jouent nouveau un rle
effectif dans le choix du roi, en paraules de Claude Gauvard42, posici que es justifica
pels drets inherents invocats pels representants de la collectivitat, com valora Luis de
Sousa Rebelo arran de lactuaci de les corts portugueses designant el rei el 1385, tot
evidenciant que a nao era, portanto, a detentora de un poder latente, de un poder em
principio, que no se manifestava enquanto o seu exerccio estivesse entregue a un chefe
que merecesse confiana i que es pogus prorrogar sempre per herana43.
La consolidaci dinstica de la monarquia no eximeix, doncs, de qu sajusti
als seus deures, i els estaments, invocant la seva representativitat, napareixen com a
garants. Els deures feudals vers els seus sbdits i la pressi daquests44 es complemen-
taran amb la densa insistncia moral sobre el b com45, que prpiament qualla en tots
13
els agents involucrats amb el poder dels darrers segles medievals46, al mateix temps
que el monarca no deixar dassumir les creixents responsabilitats que se li exigeixen

38 Martin Aurell, Eschatologie, spiritualit et politique dans la confdration catalano-aragonaise (1282-


1412), Fin du monde et signes des temps. Visionnaires et prophtes en France mridionale (fin XIIIe-dbut XVe sicle),
ditions Privat, Toulouse, 1992, p. 191-231.
39 Catherine Daniel, Les prophties de Merlin et la culture politique (XIIe-XVIe sicle), Brepols, Turnhout,
2007, p. 181-460.
40 Franois-Xavier Putallaz, Insolente libert. Controverses et condamnations au XIIIe sicle, ditions
Universitaires de Fribourg-ditions du Cerf, Friburg-Pars, p. 127-162.
41 Michel Pastoreau, La guerre de Cent Ans et le redressement de la France, Librairie Larousse, Pars, 1988,
p. 2.
42 Claude Gauvard, La France au Moyen ge du Ve au XVe sicle, Presses Universitaires de France, Pars,
1996, p. 313.
43 Luis de Sousa Rebelo, A concepo do poder em Ferno Lopes, Livros Horizonte, Lisboa, 1983, p. 41-42.
44 Jess Fernndez, La corte condal: una limitacin fctica a los poderes de la autoridad condal en la
Catalua de la alta edad media, Revista Jurdica de Catalua, 81 (Barcelona, 1982), p. 119-149.
45 M. S. Kempshall, The common good in late medieval political thought, Oxford University Press, Oxford,
1999, p. 339-362.
46 Flocel Sabat, Expresses da representatividade social na Catalunha tardomedieval, Identidades e
Fronteiras no Medioevo Ibrico, Juru Editora, Curitiba, 2013, p. 54-55.
PRLEG

dacord als nous reptes baixmedievals47, fitats en un renovat marc econmic, social i
axiolgic48. En aquest context, el permanent pacte en qu sha consolidat lexercici de
la sobirania49, ser sempre tens, perqu les respectives parts volen arribar a lacord en
la millor posici possible. Per aix els estaments aparentaran la ruptura a fi de forar
el tracte, com en els emblemtics deseiximents del segle XIII, exposats individualment
per nombrosos nobles catalans contra el seu rei, a qui, seguint les regles del regiment
feudal, acusen de no complir els seus deures com a senyor50. I, sobretot, en els segles
segents les topades concitaran prou interessos com per exigir un canvi en el tron, amb
la contundncia viscuda a la Castella del segle XIV51 i a lAnglaterra del segle XV52.
En tots els casos, ms enll de les raons de la topada i del objectius de cada conten-
dent, hi cal un immediat aval que justifiqui el trencament i legitimi la nova dinastia
dacord amb laxiologia que regula la societat53. De fet, si el poder rau en el conjunt de
la poblaci, aquesta ha de procedir contra el prncep que, amb el seu comportament,
no sols distorsiona lordre54 sin que arriba a amenaar la collectivitat en actuar com
un tir55, dacord amb largumentari filosfic, especialment aristotlic, progressivament
desplegat a mesura que les prpies tensions requereixen de respostes justificatives56.
Les bases assentades a ledat mitjana, en la seva prpia controvrsia, es projecten
en els segles posteriors. La permanent transmissi dels drets a travs de la generaci
biolgica permet, en ple segle XVI, mantenir aspiracions al tron angls ocupat pels Tudor
per part dels possessors dels drets servats en branques laterals dels Lancaster57. En sentit

14 47 Alain Boureau, La religion de ltat. La construction de la Rpublique tatique dans le discurs thologique
de lOccident mdival (1250-1350), Les Belles Lettres, Pars, 2006, p. 265-270.
48 Giacomo Todeschini, Richesse Franciscaine. De la pauvret volontaire la Socit de march, ditions
Verdier, Lagrasse, 2008, p. 143-274.
49 James M. Blythe, Ideal Government and the Mixt Constitution in the Middle Ages, Princeton University
Press, Princeton, 1992, p. 39-307.
50 Flocel Sabat, El poder soberano en la Catalua bajomedieval: definicin y ruptura, Coups dtat la
fin du Moyen ge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, Franois Foronda, Jean-Philippe Genet,
Jos Manuel Nieto (eds.), Casa de Velzquez, Madrid, 2005, p. 484-498.
51 Julio Valden, Enrique II (1369-1379), Diputacin Provincial de Palencia-Editorial La Olmeda, Palencia,
1996, p. 20-93.
52 J. R. Lander, The War of the Roses, Capricorn books, New York, 1967; Anthony J. Pollard, The wars of the
Roses. Macmillan, Basingstoke, 2001; Michael Hicks, The Wars of the Roses, Yale Univerrsity Press, New Haven-Londres,
2010.
53 Covadonga Valdaliso, Historiografa y legitimacin dinstica. Anlisis de la Crnica de Pedro I de Castilla,
Universidad de Valladolid, Valladolid, 2010.
54 Thierry Dutour, Le Prince perturbateur meu de volont sans mie de raison et les sujets mcontents:
recherche sur les opinions collectives dans le royaume de France la fin du Moyen ge, Le Prince, son peuple et le
bien commun. De lAntiquit tardive la fin du Moyen ge, Herv Oudart, Jean-Michel Picard, Jolle Quaghebeur
(eds.), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2013, p. 349-353.
55 Jos Manuel Nieto, La comunidad poltica amenzada: debates en torno a la tirania en el Occidente
medieval (siglos XII al XV), Lespai del mal, Flocel Sabat (ed.), Pags Editors, Lleida, 2005, p. 181-211.
56 Jos Manuel Nieto, El tiranicidio en Castilla entre el teologismo y el humanismo: una influencia portuguesa
y dos italianas, La Pennsula Ibrica entre el Mediterrneo y el Atlntico. Siglos XIII-XIV, Manuel Gonzlez, Isabel
Montes (eds.), Sociedad Espaola de Estudios Medievales-Diputacin de Cdiz, Sevilla-Cdiz, 2006, p. 525-534.
57 John Ashdown, The lancastrian claim to the throne, The Ricardian, 13 (Langley, 2003), p. 35-38.
FLOCEL SABAT

contrari, es poden negar els drets al tron a partir de denegar o matisar la continutat
dinstica en la transmissi natural, tal com expressa Jean Bodin el 1590 a la Frana
aclaparada per la guerra de religi: la Couronne de France nest pas hereditaire: aussi
le Roy de France nest jamais cens et reput comme heritier de son predecesseur, et par
cette raison, nest tenu aucunement de ses debtes personnelles58. De fet, si la legitimitat
es situa en els estaments, aquests poden acaparar tots els drets i denegar-los a la pre-
tesa continutat dinstica: els representants estamentals catalans, que havien participat
en lelecci del rei a Casp el 141259, no dubten el 1462 en deposar el monarca que
consideren que ha incomplert els deures legislatius60 i quan el 1466 mora el sobir
escollit pels estaments, aquests respecten el seu testament en els aspectes personals,
per lignoren ostensiblement pel que fa a la designaci del successor a la corona, en
entendre que aquesta pertany als representants dels estaments61.
Aquestes situacions retornen latenci historiogrfica als discursos justificatius del
poder, amb totes les seves implicacions durant la seva elaboraci, difusi i recepci.
Precisament, en les darreres dcada sha anat obrint pas la represa duna histria pol-
tica renovada, sobretot entorn del concepte de poder62, el qual permet enllaar la gesti
poltica no sols amb la incidncia econmica63 sin, destacadament, amb els moviments
socials64 i les expressions culturals65, observant una cura ben concreta vers les idees que
sostenen el raonament i la gesti poltica66, sempre ben imbricades amb els mecanismes
de cohesi i exclusi- en la societat estudiada67, els quals sn assumits i empentats
des de lexercici del poder. Aquesta base sha combinat amb la pregunta sobre els mots
i la seva significaci, a fi darribar a lutillatge mental propi dels homes i dones del
15

58 Jean Bodin, Selected Writing on Philosophy, Religion and Politics, Paul Lawrence Rose (ed.), Librairie
Droz, Ginebra, 1980, p. 91.
59 Flocel Sabat, Per qu hi va haver un Compromis de Casp?, Els valencians en el Comproms de Casp,
Instituci Alfons el Magnnim, Valncia, 2013, p. 45-119.
60 Jaume Vicens Vives, Juan II de Aragn (1398-1479): monarquia y revolucin en la Espaa del siglo XV,
Urgoiti Editores, Pamplona, 2003, p. 211-277; Alan Ryder, The Wreck of Catalonia. Civil War in the Fifteenth Century,
Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 80-105.
61 Josep Maria Sans (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Departament de la Presidncia
de la Generalitat de Catalunya, 1994, vol. 1, p. 188.
62 Jaume Aurell, La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos, Universitat de
Valncia, Valncia, 2005, p. 164-169.
63 El retorn a la dada arxivstica, ms que al sotmetiment a les grans lnies explicatives permet afinar, en el
coneixement de ledat mitjana, la veritable incidncia del factor econmic (Emiliano Fernndez, La Historia econmica:
un filn que se agota?, Problemas actuales de la historia, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca,
1994, p. 81-82).3
64 Entre daltres, es pot veure: Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la accin
colectiva y la poltica, Alianza Editorial, Madrid, 1997.
65 Entre daltres, es pot veure: John Street, Poltica y cultua popular, Alianza Editorial, Madrid, 2000.
66 Aix, ms que la intenci amb qu es redactaren els textos, interessa apreciar-ne la seva incidncia dins
dun especfic marc axiolgic (Richard Tuck, Historia del pensamiento poltico, Formas de hacer Historia, Peter Burke
(ed.), Alianza Editorial, Madrid, 1993, p. 209-254).
67 Bronislaw Geremek, Entre lo individual y lo colectivo, historia social o historia moral?, New history,
Nouvelle Histoire. Hacia una Nueva Historia, Jos Andrs Gallego (ed.), Editoral Actas, Madrid, 1993, p. 88-90.
PRLEG

perode estudiat68, cosa que ha obligat a revisar les lnies de pensament que bastiren
la cosmovisi i lhermenutica aleshores emprades en la percepci de les idees i de
lentorn69, aix com la semitica del llenguatge70, obrint la significaci de les paraules i
els gestos del poder a una completa contextualitzaci.
En aquest marc, el recorregut historiogrfic recent ha prestat especfica atenci a
indagar el poder com exercici de dileg entre els diferents membres de la societat, en
tant que tots, en la seva respectiva posici, sn partcips dun joc que no pot deixar de
ser tens sha definit explcitament com a conflicte71 i que, per tant, involucra tots els
vessants de lexpressivitat72 a fi delaborar uns discursos de legitimaci73 basats en una
memria adient74, els quals han de culminar en una veritable relaci contractual entre
els tinents del poder75. Aquest context de renovaci conceptual ha estat acompanyat i
empentat per lestmul sorgit en trobades cientfiques especfiques entorn a la ruptura en
la transmissi del poder, sigui per lefecte de congiuri, assassini, tracolli ed altri imprevisti
nella storia del potere76 o directament preguntant-se per si es pot parlar de coups dtat
la fin du Moyen ge77. Queda clar, en qualsevol cas, que la perspectiva ha de ser
comparativament europea, sobretot perqu, en un moment dimportant circulaci de les

68 Marc Bald, Introducci a la histria. Praxi, estructura i canvi, Publicacions de la Universitat de Valncia,
Valncia, 2009, p. 102-103.
69 Superant, doncs, una histria de la filosofia del perode medieval absolutament aliena a la realitat vivencial
coetnia (Roger Chartier, Filosofia i histria: un dileg, Les raons del passat. Tendncies historiogrfiques actuals,
16 Agust Colomies, Vicent S. Olmos (eds.), Editorial Afers, Catarroja-Barcelona, 1998, p. 86).
70 La millora de perspectives en lestudi del poder i lexpressi poltica a ledat mitjana no pot ser aliena a
les noves vies consolidades, a la fi del segle XX, entorn a lanlisi dels textos: Marina S. Brownlee, Kevin Brownlee,
Stephen G. Nichols, The New Medievalism, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-Londres, 1991; Gabrielle
Spiegel, The Past as Text. The Theory and Practice of Medieval Historiography, The Johns Hopkins University Press,
Baltimore-Londres, 1997.
71 En aquest sentit, sn desmentar: Jos Manuel Nieto (ed.), La monarqua como conflicto en la Corona
castellano-leonesa (c. 1230-1504), Slex, Madrid, 2006; Jos Manuel Nieto (ed.), El conflicto en escenas. La pugna
poltica como representacin en la Castilla bajomedieval, Slex, Madrid, 2010.
72 Es pot veure, en aquesta lnia: Franois Foronda, El espanto y el miedo. Golpismo, emociones polticas y
constitucionalismo en la Edad Media, Editorial Dykinson, Madrid, 2013.
73 Es poden citar: Patrick Henriet (ed.), A la recherche de lgitimits chrtiennes. Reprsentations de lespace
et du temps dans lEspagne mdievale (IXe-XIIIe sicle), ENS ditions-Casa de Velzquez, 2003; Isabel Alfonso, Hugh
Kennedy, Julio Escalona (eds.), Building legitimacy. Political Discourses and Forms of Legitimacy in Medieval Societies,
Brill, Leiden-Boston, 2004.
74 Es pot veure, per exemple a: Jon Andoni Fernndez, Jos Ramn Daz (eds.), Memoria e historia. Utilizacin
poltica de la Edad Media, Slex, Madrid, 2010.
75 Sn desmentar: Franois Foronda, Ana Isabel Carrasco (eds.), Du contrat dalliance au contrat politique.
Cultures et socits poltiques dans la pninsule Ibrique la fin du Moyen ge, Centre National de la Recherche
Scientifique-Universit de Toulouse le Mirail, Tolosa de Llenguadoc, 2007; Franois Foronda, Ana Isabel Carrasco
(eds.), El contrato poltico en la Corona de Castilla. Cultura y Sociedad polticas entre los siglos X y XVI, Editorial
Dykinson, Madrid, 2008.
76 Glauco Maria Cantarella, Francesco Santi, I re nudi. Congiure, assassini, tracolli ed altri imprevisti nella
storia del potere, Centro Italiano di Studi sullAlto Medioevo, Spoleto, 1996.
77 Franois Foronda, Jean-Philippe Genet, Jos Manuel Nieto (eds.), Coups dtat la fin du Moyen ge?
Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, Casa de Velzquez, Madrid, 2005.
FLOCEL SABAT

idees com fou la medieval, es gener un marc conceptual ben similar, b que adaptat
al vigor dels participants en el joc del poder en cada territori78.
El curs destiu-reuni cientfica Comtat dUrgell, celebrat ininterrompudament a
Balaguer des de 1996, no podia deixar dassumir, el 2012, una reflexi historiogrfica
sobre ruptura i legitimaci dinstica a ledat mitjana. Sobretot perqu feia sis-cents anys
que havia tingut lloc el comproms de Casp, el canvi dinstic esdevingut permanent
referncia en la memria de la Corona dArag, secularment realimentada fins als nos-
tres dies79 i perqu daquest canvi nhavia derivat, de retruc, la fi del comtat dUrgell,
efemride apartada de la remembrana de la ciutat80, per que al darrer ter del segle
XX sha anat imposant com a record identitari de Balaguer81. Grcies a la participaci
de destacats investigadors, entre el 4 i el 6 de juliol de 2012 es pogu reflexionar a
Balaguer sobre la recerca de legitimitat en els canvis dinstics medievals, tant en la
societat islmica (Gabriel Martnez-Gros) com en la cristiana (Jos Manuel Nieto So-
ria), amb totes les implicacions amb lEsglsia que, precisament, cerc arguments de
legitimitat enmig del propi cisma (Hlne Millet); resseguir els processos viscuts tant
en els primers regnes germnics (Bruno Dumezil) com en limperi Bizant (Moschos
Morfakidis), per a prosseguir en les problemtiques inherents a lImperi Germnic
(Glauco Maria Cantarella, Malte Prietzel) i apreciar com es desenvoluparen i resolgue-
ren les tensions a les monarquies baixmedievals, a partir dels casos de Frana (Gilles
Lecuppre), Anglaterra (Michael Hicks) i els regnes escandinaus (Kurt Villads Jensen).
El recorregut no seria complert sense indagar en la ruptura i legitimitat en la Itlia de
les comunes i els prnceps (Gian Maria Varanini, Marco Gentili). La Pennsula Ibrica
esdev un escenari idoni per endinsar-se en problemtiques especfiques: la inviabilitat
17
dun regne insuficientment legitimat com el de Mallorca (Antoni Riera), els efectes
dun canvi dinstic sobre els considerats adversaris, com sesdevingu en els dominis
del gran perdedor del comproms de Casp (Prim Bertran) i lelaboraci dels discursos
justificatius desprs de canvis bruscos com el viscut a la Castella que rep els Trastamara
(Covadonga Valdaliso). Precisament, la successi de canvis dinstics en tots els regnes
de la Pennsula Ibrica dins duna cronologia ben propera per mitjanant procediments
diferents, obliga a preguntar-se pels patrons o models existents, propiciant aix la taula
rodona presidida per Miguel ngel Ladero i participada per Fermn Miranda, Luis Miguel

78 Jacques Le Goff, LEuropa meticcia del medieovo, Europa in costruzione. La forza delle identit, la
ricerca di unit (secoli IX-XIII), Giorgio Cracco, Jacques Le Goff, Hagen Keller, Gherardo Ortalli (eds.), Societ
Editrice il Mulino, Bolnia, 2006, p. 23-28.
79 Flocel Sabat, El comproms de Casp, Histria de la Corona dArag, Ernest Belenguer, ed. Edicions
62, Barcelona, 2007, vol. 1, p. 187-190.
80 Al 1925, a Balaguer el Sant Crist s lnica valor coneguda i visitada, i la reivindicaci dun increment en
latractiu turstic i cultural local no esmenta la memria comtal, b que es basa en el perode medieval per preguntar-se
perqu a Balaguer no es promociona el magnfic Mercadal, ni lesglsia i el campanar de Santa Maria, ni les muralles,
ni lhorta ubrrima ni el sec pl doliveres i poblat de masies (El turisme passa de llarg..., Pla i muntanya, 1/7
(Balaguer, 1925), p. 3).
81 Josep Vallverd, Encisos de Balaguer, Balaguer riu, Joan Farr, Marias Brians, Josep Vallverd
(eds.), Lunwerg editores, Barcelona-Madrid, 1999, p. 9-14.
PRLEG

Duarte, Carlos Estepa i Flocel Sabat. La riquesa de la trobada propici larticulaci de


quatre debats temtics: Sobre la ruptura i la legitimaci, Europa enfront de la ruptura
dinstica, Ruptura i legitimaci des de models imperials i Discursos de legitimaci a la
Pennsula Ibrica, presidits respectivament per Jos Ramon Daz de Durana, Carlos
Laliena, Ferran Garcia-Oliver i Pau Cateura.
La present publicaci pretn perpetuar la intensitat de la trobada i lintercanvi
didees que es van propiciar. Per aix shan incls les transcripcions dels debats, el recull
de la taula rodona i els textos dels conferenciants, llevat, tan sols, dels corresponents a
Hlne Millet, Antoni Riera i Marco Gentile.
Hores dara, per, sobretot trobem a faltar la presncia de Jean-Pierre Barraqu,
catedrtic dhistria medieval a la Universit de Pau et Pays de lAdour, amb qui ens
unia una comuna preocupaci en la recerca i una sincera amistat, plasmada en les
seves intervencions en les trobades celebrades a Balaguer el 2008 i el 2009. La seva
prematura desaparici, el juny de 2013, just quan preparvem aquestes actes, ens omple
de tristesa i ens esperona a continuar les vies empentades per ell amb tanta illusi de
treballar i de viure.

18
Conferncies
Cmo se legitima una ruptura
dinstica? Un problema tpico de la
cultura poltica bajomedieval1
JOS MANUEL NIETO SORIA*

L
os esfuerzos dirigidos a legitimar opciones polticas en el contexto de las crisis
sucesorias y dinsticas resultan del mayor inters desde el punto de vista de la 1

evolucin de la cultura poltica bajomedieval, siendo desde esta perspectiva desde


la que se abordarn las cuestiones que aqu sern objeto de consideracin2. Este inters
proviene de, al menos, cuatro hechos.
Primero, que el proceso de confrontacin al que da lugar un conflicto dinstico
supone una oportunidad excepcional para que afloren distintas alternativas polticas,
generando un proceso de concurrencia con posibilidades de contribuir a modificar el
modelo de relacin poltica preexistente.
Segundo, que los esfuerzos de legitimacin promovidos son el resultado y consecuen-
cia del propio desarrollo de la cultura poltica de la poca en la que necesariamente
tienen que enraizar sus lgicas de justificacin. Este hecho nos debe hacer pensar en el
proceso de complejizacin y de ampliacin reflexiva que esa cultura poltica experiment
hacia fines del medievo.

* Jos Manuel Nieto Soria (Madrid, 1958) s catedrtic dhistria medieval a la Universidad Complutense de
Madrid. Entre les seves obres destaquen: Fundamentos ideolgicos del poder real en Castilla: siglos XIII-XVI (Madrid,
1988); Medievo constitucional: historia y mito poltico en los orgenes de la Espaa contempornea (Madrid, 2007);
Propaganda y opinin pblica en la historia (Valladolid, 2007); Gobernar en tiempos de crisis: las quiebras dinsticas
en el mbito hispnico (Madrid, 2008).
1 Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigacin HAR2013-42211-P de la Secretara de Estado de
Investigacin, Desarrollo e Innovacin.
2 Desde esa perspectiva de cultura poltica bajomedieval convendr tener en cuenta para las cuestiones aqu
consideradas, entre otros, los siguientes textos centrados preferentemente en la historia bajomedieval inglesa, dada su
riqueza en cuanto a episodios de conflictividad dinstica: Linda S. Clark (ed.), The Fifteenth Century. Political Culture
in Late Medieval Britain, The Boydell Press, Woodbridge, 2004, vol. 4; Michael Hicks, English Political Culture in
the Fifteenth Century, Routledge, Londres-Nueva York, 2002; Bjrn Weiler, English Political Culture in the Fifteenth
Century, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2007; Simon Walker, Political Culture in Later Medieval England, University
Press, Manchester, 2006.
CMO SE LEGITIMA UNA RUPTURA DINSTICA?

Tercero, que las iniciativas de legitimacin resultantes de las exigencias y de los


aportes de la cultura poltica preexistente inducan a la creacin de nuevas elaboraciones
que contribuan a su enriquecimiento y transformacin.
Y, finalmente, cuarto, que la propia riqueza creativa de tales procesos de legitima-
cin podra constituir un sntoma de la nueva complejidad que las monarquas, como
forma de gobierno, haban ido adquiriendo. En este sentido habrn de apuntar algunas
de las conclusiones finales.
Partiendo de estos cuatro hechos que contribuyen decisivamente a valorar el
importante significado que las crisis dinsticas adquieren desde la perspectiva de la
evolucin y caracterizacin de la cultura poltica, interesar, en primer lugar, poner de
relieve la evidente interaccin que se produce entre crisis dinstica y cultura poltica,
observando cmo se conduce aqulla en respuesta a los medios y demandas que esta le
plantea y cmo sta se transforma en funcin de la utilizacin de esos medios y de la
respuesta a esas demandas. Del mismo modo, en segundo lugar, se prestar atencin a
las que aqu se han considerado como principales lgicas de legitimacin de la ruptura
dinstica, las cuatro siguientes: el consenso, la tirana, la comunicacin y la memoria,
valorando su relevante papel como instrumentos al servicio de la legitimacin de las
rupturas dinsticas.
Para la comprobacin de tales lgicas legitimadoras se har especial referencia a
experiencias histricas de crisis dinsticas acaecidas en Inglaterra y Castilla. A pesar de
que tradicionalmente la historiografa haya considerado sus modelos polticos como bien
representativos de formas de organizacin muy diferentes, veremos, en cambio, que su
valoracin comparativa puede ofrecer resultados significativos desde la perspectiva aqu
22
adoptada, mostrando hasta qu punto nos sitan ante un ncleo problemtico comn al
que se le dan respuestas bastante prximas.
Antes de entrar en ello, convendr no dejar de apuntar una ltima consideracin
previa. Ni que decir tiene que uno de los principales instrumentos de legitimacin de
una determinada opcin poltica en un proceso de crisis sucesoria era el recurso a la
guerra, siendo precisamente los conflictos dinsticos los detonantes principales de la
mayor parte de las confrontaciones blicas bajomedievales, tales como la Guerra de los
Cien Aos, la Guerra de las dos Rosas3, o buena parte de los conflictos blicos que
acaecen en la Pennsula Ibrica en los que contienden los distintos reinos peninsulares
unos contra otros, con frecuente participacin extrapeninsular.
Bien podra afirmarse, de hecho, que la prctica totalidad de los principales con-
flictos blicos bajomedievales tuvieron alguna implicacin desde el punto de vista de
algn conflicto dinstico en curso. Sin embargo, la propia tendencia a la complejizacin
de la historia poltica y a la adquisicin de un mayor perfil cultural puede llevarnos a
convertir en secundarias lo que son expresiones tpicas de la historia poltica, como es

3 Desde esta perspectiva de lucha dinstica vase: Anthony J. Pollard, The Wars of the Roses, Macmillan,
Basingstoke, 2001; Christine Carpenter, The Wars of the Roses. Politics and the constitution in England, 1437-1509,
Cambridge University Press, Cambridge, 1997; Michael Hicks, The Wars of the Roses, 1455-1487, Osprey, Oxford, 2003.
JOS MANUEL NIETO SORIA

todo lo relacionado con el hecho blico. Aqu, ciertamente, no ser tenido en cuenta,
puesto que ya se ha puesto de manifiesto cual habr de ser nuestro enfoque, el propio
de las manifestaciones de la cultura poltica. Sin embargo, no est de ms sealar que,
por exitosa que pudieran ser las iniciativas militares llevadas a cabo por un contendiente
en su lucha por el trono, ste siempre precisaba de poner en escena unos recursos de
legitimacin extrablicos en el camino hacia la consolidacin de sus opciones polticas.
De este modo, el xito militar puede considerarse como un primer paso en el camino
hacia la legitimacin de unas determinadas pretensiones, pero sin que se pueda olvidar
la insuficiencia legitimadora del recurso militar que habr de venir, ms pronto o ms
tarde, acompaado de la apelacin a esos recursos culturales de legitimacin que habrn
de ser aqu objeto de consideracin4.

1. Las crisis dinsticas en la cultura poltica bajomedieval


Para comprender la importancia de las crisis dinsticas en el contexto de lo que fue
la evolucin de la cultura poltica bajomedieval hay que partir de un hecho fundamental
que ha sido puesto de relieve por Christiane Klapisch-Zuber: en el medievo la sombra de
los ancestros parece cubrirlo todo5. Dicho de otra manera, si en la Edad Media hay una
obsesin por la continuidad en el tiempo, en el campo de lo poltico esta continuidad en
el tiempo se hace especialmente exigible para el que ostenta el poder en su ms elevada
expresin. De este modo, no hay mayor legitimidad para la monarqua que justificarla a
partir de la idea del vicariato divino, ni mayor sustento histrico que enraizarla en los
reyes veterotestamentarios. Nada puede ser ms extrao a la cultura poltica medieval que 23
la novedad del linaje regente. Tal circunstancia supone que cualquier atisbo de ruptura
dinstica suponga un contexto particularmente traumtico que exige del despliegue de
todo un proceso de comunicacin que permita proveer de una legitimidad ancestral para
el nuevo linaje y una puesta en duda de la que exhiba el linaje desplazado. Con ello,
habr de situarse en el terreno de la memoria, de la comunicacin y de la elaboracin
legendaria el campo de batalla decisivo de cualquier crisis dinstica.
Pocos textos bblicos podan tener un valor ms decisivo desde el puno de vista
de la legitimidad de un monarca que aquel que en el Libro Primero de los Reyes pona
en boca de Salomn las siguientes palabras:

4 Vase con relacin al proceso de legitimacin de Enrique de Trstamara tras su entrada en Burgos lo
sealado en este sentido en: Carlos Estepa, Rebelin y rey legtimo en las luchas entre Pedro I y Enrique II, Lucha
poltica. Condena y legitimacin en la Espaa medieval, Isabel Alfonso, Julio Escalona, Georges Martin (eds.), cole
Normale Suprieure ditions, Lyon, 2004, p. 54-55.
5 Christiane Klapisch-Zuber, Lombre des anctres. Essai sur limaginaire mdivale de la parent, Fayard,
Pars, 2000, p. 159.
CMO SE LEGITIMA UNA RUPTURA DINSTICA?

Ahora, pues, Jehov Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste,
diciendo: No te faltar varn delante de m, que se siente en el trono de Israel, con tal que
tus hijos guarden mi camino y anden delante de m como t has andado delante de m6.
En efecto, no era fcil encontrar una manifestacin bblica ms oportuna e importante
en un contexto de confrontacin dinstica motivado por la ausencia de varn sucesor.
Era Jehov mismo el que garantizaba la continuidad del linaje reinante asegurndole una
descendencia conveniente, de no hacerlo, acaso no podra pensarse que los titulares
del linaje cuestionado no habran andado delante de Jehov ni haban sabido guardar su
camino lo que bien poda poner en cuestin su legitimidad? No poda, por tanto, extra-
ar que en las invocaciones de los documentos reales castellanos no fuera infrecuente
la alusin a la grant mered que Dios siempre fizo al mio linaje dont yo vengo7. La
continuidad del linaje en el tiempo era expresin de la proteccin divina. As, quedaba
abierta una doble va de legitimacin en caso de ruptura dinstica: o bien demostrar
que, en realidad, no haba tal ruptura, entroncando al pretendiente con el linaje reinante
en el algn momento de su evolucin, por remoto que pudiera ser ese momento; o bien
poner de relieve que el monarca reinante haba perdido la proteccin divina por sus
pecados, por lo que no caba mantener el ancestral compromiso de Jehov con David.
El margen de maniobra de lo que podramos enunciar como la ingeniera genealgica
era inmenso, tanto como para que Fernn Prez de Guzmn pudiera afirmar respecto
de Enrique III Trastamara que en su linaje nunca se haba producido mudamiento de
otra lia nin generacion8. As remontaba el linaje a 800 aos atrs y destacaba la pre-
sencia en l de hasta cinco santos, todos de tiempo de los visigodos, con la excepcin
de Fernando III que aun en los tiempos modernos es auido por santo, aunque bien
24
es cierto que, todava por entonces, sin canonizar9. En consecuencia, sealaba el autor
que tan excepcional mrito de continuidad linajstica se fallar en pocas generaciones
de los reyes christianos10.
Bien es verdad que en el contexto de la poca bajomedieval esa necesidad de
ingeniera genealgica que destacaba antes tampoco resultaba una labor tan compleja.
Basta revisar los libros de armas o de blasn de fines del medievo para comprobar has-
ta qu punto se haba desarrollado tal habilidad justificativa que contaba con extensa
experiencia hacia fines del medievo11.

6 1 Reyes, 8, 25.
7 Jos Luis Martn (ed.), Documentos de los archivos catedralicio y diocesano de Salamanca, Universidad
de Salamanca, Salamanca, 1977, doc. 260 (15-X-1255).
8 Fernn Prez de Guzmn, Generaciones y semblanzas, Jess Domngauez (ed.), Espasa-Calpe, Madrid, 1977,
p. 11.
9 Ana Rodrguez, Fernando III el Santo (1217-1252). Evolucin historiogrfica, canonizacin y utilizacin
poltica, Miscellnia en Homenatge al P. Agust Altisent, Universidad de Tarragona, Tarragona, 1991, p. 573-588.
10 Fernn Prez de Guzmn, Generaciones, p. 11-12.
11 Vase al respecto para Castilla: Pedro Blas Valverde, Manuscritos y herldica en el trnsito a la modernidad:
el libro de armera de Diego Hernndez de Mendoza, 3 vols., Tesis Doctoral leda en la Universidad Complutense de
Madrid, Madrid, 2002; Miguel ngel Ladero, No curemos de linaje ni hazaas viejas Diego Hernndez de Mendoza y
su visin hidalga de Castilla en tiempo de los Reyes Catlicos, Boletn de la Real Academia de la Historia, 198 (Madrid,
JOS MANUEL NIETO SORIA

Por ello, una de las consecuencias de la propia cultura poltica de la poca con
respecto a los conflictos sucesorios era la propia relativizacin del concepto de ruptura
dinstica, puesto que, dadas las frecuentes relaciones familiares dentro de las oligarquas
polticas con aspiraciones al trono, no era difcil demostrar la presencia de alguna
conexin familiar que permitiera obviar la existencia de un conflicto dinstico propia-
mente dicho. Por el contrario, este poda acabar siendo presentado como la disputa entre
miembros de una misma familia con derechos de origen diverso, pero de legitimidad
dinstica suficiente como para que en ningn caso pudiera alegarse completa ausencia
de esta que impidiera optar al trono.
Por otra parte, el insuficiente desarrollo y escasa estabilidad del derecho sucesorio
fue un hecho lo bastante extendido en todo el occidente medieval como para propiciar
que la reivindicacin del trono pudiera hacerse presente en cualquier momento con
posibilidades de xito, en cuanto se diera alguna circunstancia favorable para ello12.
As, incluso partiendo de una dudosa legitimidad de origen, la reivindicacin de una
legitimidad de oficio argumentalmente bien trabajada poda ofrecer opciones reivindica-
tivas insospechadas, incluso frente a monarcas con una legitimidad linajstica de lo ms
asentada. Buena expresin de ello se puede encontrar en cmo Eduardo IV de Inglaterra
pretenda legitimarse desde su posicin como descendiente de Eduardo III, muerto casi
un siglo antes, en 1377, aludiendo a derechos adquiridos tan ambiguos como aquellos
que apelaban a la conquista, eleccin y coronacin, lo que permiti situar as a los
York en el trono frente a los Lancaster tras la deposicin de Enrique VI en 146113.
En cualquier caso, de la concepcin veterotestamentaria del linaje real se supo
desprender en los textos jurdicos medievales derechos polticos especficos para la des-
25
cendencia de la familia real y para el fortalecimiento de una concepcin dinstica de la
monarqua. As, en las Siete Partidas se afirmaba que assi como el pueblo es tenudo de
conocer e de amar e temer e de honrrar e de guardar al rey por Dios cuyo lugar tiene
en la tierra, e otros naturalmente porque es seor e por las otras debdas que diximos,
as son tenudos de fazer todas estas cosas a su fijos por razn del; ca, segund los sabios
antiguos mostraron, el padre e el fijo, assi son como una persona. As, quedaba asentada
en la legislacin alfonsina del modo ms slido la idea de realeza dinstica14. Por otra
parte, la primogenitura como principio dinstico pareca contar con justificaciones que
podan elevarse incluso al terreno teolgico, en coherencia con esa lejana legitimidad
veterotestamentaria a la que antes aluda. Siguiendo con el ejemplo de las Siete Partidas,

2001), p. 205-314; Jos Manuel Nieto, Conflicto poltico e invencin histrica en algunos libros de blasn castellanos en
tiempos de los Reyes Catlicos, Cahiers dEtudes Hispaniques Mdivales, 29 (Lyon, 2006), p. 301-316.
12 Sobre la incidencia de este insuficiente desarrollo del derecho sucesorio sobre las disputas por el trono y las
rupturas dinsticas pueden verse en otros: Ian Mortimer, Medieval Intrigue. Decoding Royal Conspirancies, Continuum,
Londres, 2010, p. 279-305; Michel Bennet, Edward IIIs and the succession to the Crown, 1376-1471, The English
Historical Review, 113 (Oxford, 1998), p. 580-609; Chris Given-Wilson, Legitimation and Succesion to the Throne in
Fourteenth-Century England, Building Legitimacy. Political Discourse and Forms of Legitimation in Medieval Societies,
Isabel Alfonso, Hugh Kennedy, Julio Escalona (eds.), Brill, Leiden-Boston, 2003, p. 89-106.
13 Michael Hicks, English Political Culture, p. 43.
14 Siete Partidas, Partida Segunda, ttulo XV, ley 1.
CMO SE LEGITIMA UNA RUPTURA DINSTICA?

para darle ms fuerza y solidez al orden sucesorio, se recurra a buscar en el propio


orden de nacimiento una cierta forma de juicio divino que legitimaba las opciones del
primognito frente a las de todos los dems descendientes del monarca: mayora en
nacer primero es muy grand seal de amor que muestra Dios a los fijos de los reyes,
aquellos que l la da entre los otros sus hermanos que nacen despus del. Ca aqul a
quien esta honra quiere fazer bien da a entender que lo adelanta, e lo pone sobre los
otros, porque le deven obedecer e guardar as como a padre e seor15.
A pesar de todo, cuando esta inestabilidad del derecho sucesorio se una a circuns-
tancias particulares de la familia reinante, podan originarse contextos de conflictividad
dinstica de larga duracin o de compleja solucin. Pinsese, por ejemplo, en el caso de
Eduardo III de Inglaterra (1327-1377), quien, tras su dilatado reinado, haba de dejar tres
hijos, adems de otros tres ilegtimos, descendencia que se convertira en protagonista
de distintos conflictos dinsticos en Inglaterra durante varias generaciones16. O aquellos
otros casos en los que, sin disponerse de tan extensa descendencia, venan marcados
por la muerte del primognito, dndose lugar a distintas posibilidades alternativas,
como es el caso de la situacin acaecida tras la muerte de Fernando de la Cerda como
primognito de Alfonso X en 1275, o la ausencia de sucesin directa, como en el caso
de Martn el Humano en 1410.
De cualquier manera, parece que estamos en una situacin de tal calado poltico
que, ms all de la presencia o ausencia de un derecho sucesorio suficientemente preci-
so, los intereses de parte podan ser lo suficientemente determinantes como para que el
conflicto pudiera estallar ms all de las disposiciones sucesorias previstas. As, bien de
poco sirvieron las previsiones sucesorias establecidas en las Siete Partidas por Alfonso
26
X el Sabio para evitar que el reinado acabase en guerra civil ante las reivindicaciones
de su hijo Sancho frente a las de su nieto Alfonso tras la muerte del primognito17.
Es evidente que si las pretensiones de don Sancho tuvieron algn xito a pesar de las
previsiones sucesorias que, adems, se vean reforzadas por la voluntad del monarca
reinante an vivo, era porque, ms all de una reivindicacin personal, exista todo un
trasfondo conflictivo que daba una cierta coherencia poltica a la reclamacin del infante.
En efecto, frente a las innovaciones jurdico-polticas promovidas por el Rey Sabio, en
torno a Sancho IV pareci concentrarse rpidamente la aspiracin a la preservacin de
antiguos derechos, fueros, privilegios y franquezas, lo que sirvi para cohesionar a los
nobles, eclesisticos y ciudades que apostaron para la legitimidad sanchista frente a la
literalidad de las leyes sucesorias alfonsinas18.
Con ello queda afirmado otro principio bien caracterstico que cabe contemplar
en el desarrollo de los conflictos dinsticos desde la perspectiva de la cultura poltica.
ste se refiere a cmo las disfunciones o dudas que pudieran suscitarse con relacin al

15 Siete Partidas, Partida Segunda, ttulo XV, ley 2.


16 W. Mark Ormrod, Political Life in Medieval England (1300-1450), Macmillan, Basingstoke, 1995.
17 Siete Partidas, Segunda Partida, ttulo XV, ley 2.
18 Jos Manuel Nieto, Sancho IV, Diputacin Provincial de Palencia-Editorial La Olmeda, Palencia, 1994,
p. 53 y siguientes.
JOS MANUEL NIETO SORIA

sistema de sucesin acaban dando la palabra a aquellos descontentos que, tal como ha
puesto de relieve Gilles Leccupre, pudieron encontrar en estos conflictos la oportunidad
de utilizar la realeza contra la monarqua, oponiendo una persona y una dignidad a un
sistema de gobierno en el que no encontraban el encaje adecuado19. Dentro de esos
descontentos podan coexistir elementos con perfil socio-poltico bien distinto, pudiendo
concitarse demandas exclusivas de oligarquas nobiliarias con otras de ndole especfi-
camente urbana, campesina o clerical.
Habiendo sido la Guerra de las dos Rosas uno de los conflictos dinsticos de ms
amplia dimensin cronolgica y poltica, cabe la posibilidad de encontrar en l, desde el
punto de vista que estamos ahora considerando, rasgos caractersticos que, en realidad
no sera difcil extrapolar a otros conflictos dinsticos. As, Michael Hicks ha sealado
entre estos rasgos los siguientes: una participacin activa del pueblo en conexin con los
principios del aristotelismo y del humanismo cvico, la insercin del conflicto dinstico
en otro de dimensiones internacionales; su coincidencia con contextos de apreciable
limitacin de los recursos de la monarqua, y la indeterminacin de criterios objetivos
de lealtad regia, como la herencia, favoreciendo las aspiraciones de quien a partir de
una legitimidad de oficio se reivindique como rey de facto20.
A los rasgos que acabamos de mencionar podran aadirse otros que tambin se
dieron en aquel conflicto y que tambin ofrecen posibilidades de extrapolacin, tal como
ha puesto de relieve Mlanie Pierrard. As, por ejemplo, la utilizacin del argumento
dinstico a partir de la invencin genealgica, la manipulacin de la memoria regia o
la presentacin de la deposicin como abdicacin como va para facilitar la legitimacin
de la reivindicacin dinstica21. Todo ello nos abre un extenso abanico de posibilidades
27
temticas y argumentales que permiten pensar el conflicto dinstico como una expresin
caracterstica de una cultura poltica en la que el hecho dinstico adquiere una centra-
lidad decisiva en el anlisis del devenir poltico.
Todo lo que se acaba de sealar parece situarnos ante el necesario protagonismo en
estos procesos de alguna forma de opinin pblica, cuya conformacin parece convertirse
en una prioridad en el desarrollo del conflicto, con todo lo que de problemtico pueda
comportar su concepto mismo22.

19 Gilles Lecuppre, Limposture politique au Moyen ge. Le seconde vie des rois, Presses Universitaires de
France, Pars, 2005, p. 374.
20 Michael Hicks, English Political Culture, p. 210.
21 Mlanie Pierrard, Dune dposition lautre. La vision des changements dynastiques dans les Brats et
Chroniques de Londres en Anglaterre au XIVe et XVe sicles, Coups dtat la fin du Moyen ge? Aux Fondements
du pouvoir politique dans lEurope Occidental, Franois Foronda, Jean-Phillipe Genet, Jos Manuel Nieto (eds.), Casa
de Velzquez, Madrid, 2005, p. 134.
22 Bernard Guene, Lopinion publique la fin du Moyen Age daprs la Chronique de Charles VI du Religieux
de Saint-Denis, Perrin, Pars, 2002; Claude Gauvard, Le roi de France et lopinion publique lpoque de Charles VI,
Culture et idologie dans la gense de ltat moderne, Jean-Claude Maire Vigeur, Charles Pietri (eds.), cole Franaise de
Rome, Rome, 1985, p. 353-366; Claude Gauvard, Quest-ce que lopinion publique avant linvention de limprimerie?,
LOpinion. Information, rumeur, propagande. Le Rendez-vous de lhistoire, ditions Pleins, Nantes, 2008, p. 21-59.
CMO SE LEGITIMA UNA RUPTURA DINSTICA?

2. Las lgicas legitimadoras


Dentro de lo que fueron los procesos de legitimacin desarrollados en el marco de
los conflictos dinsticos puede detectarse lo que podra identificarse como campos de
lgicas de debate. Llamar especialmente la atencin sobre cuatro de ellos: el consenso,
la tirana, la comunicacin y la memoria.

Consenso
El trascurso de los siglos XIV y XV, al hilo de los acontecimientos polticos que se
van sucediendo, va conociendo la introduccin de una demanda poltica que se hace cada
vez ms presente en los contextos conflictivos, la preocupacin por impulsar mecanismos
de creacin de consenso y de favorecer formas de representacin de ese consenso23.
De entre los distintos autores que haban llamado la atencin sobre la importancia
de la construccin de consensos en contextos de conflicto poltico, de entre los que cabe
especialmente destacar, entre otros, a Marsilio de Padua24 o a Nicols de Cusa25, tal vez
sea Baldus de Ubaldis (1327-1400) uno de los que haga consideraciones ms aplicables
a los contextos de crisis dinstica. Su posicin al respecto vena a suponer el recono-
cimiento de una cierta forma de jurisdiccin popular cuya interpretacin ha sido objeto
de amplia consideracin por los especialistas y que vendra a reivindicar al consenso
tcito como creador de costumbre y al consenso expreso como creador de ley escrita,
otorgndose a la expresin del consenso una funcin de fuente de legitimacin de una
jurisdiccin popular frente a la autoridad del prncipe en el marco de la concepcin
ascendente del poder26, a la que frecuentemente se apela en los contextos de crisis di-
28 nstica como forma de creacin de una legitimidad alternativa a la del monarca reinante.
De este modo, en los diversos conflictos dinsticos puede comprobarse cmo se
convirti en una prctica comn el llevar a cabo expresiones de consenso mediante las
que se representaba una cierta forma de lo que bien se podra interpretar en clave de
manifestacin de esa jurisdiccin popular a la que se acaba de aludir. La reivindicacin
de ese consenso como fuente de legitimidad del cambio dinstico vino as a convertirse
en una forma de lgica legitimadora irrenunciable.

23 Esta es una cuestin que para el caso castellano he abordado en mis artculos: Jos Manuel Nieto, El
consenso como representacin en la monarqua de la Castilla trastmara: contextos y prcticas, Edad Media. Revista de
Historia, 11 (Valladolid, 2010), p. 36-62; Jos Manuel Nieto,El consenso en el pensamiento poltico castellano del siglo
XV, Potestas. Revista del Grupo Europeo de Investigacin Histrica Religin, Poder y Monarqua, 3 (Castelln, 2010), p.
99-121.
24 Marsilio de Padua, Le dfenseur de la paix (ed.) Jeannine Quillet, Vrin, Pars, 1968, p. 86-87, 332-334,
382, 399, 409, 430, 459, 461 y 509.
25 Claudia F. DAmico, Consensus y representatio en el De concordantia catlica de Nicols de Cusa,
Patristica et Mediaevalia, 22 (Buenos Aires, 2001), p. 45-57; Klaus Reinhardt, Entre autoridad y libertad: el consenso,
idea central de la teora poltica de Nicols de Cusa en el De Concordantia Catholica, Patristica et Medievalia, 24
(Buenos Aires, 2003), p. 27-38.
26 Joseph Canning, The Political Thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge University Press, Cambridge,
1987, p. 100-104.
JOS MANUEL NIETO SORIA

Con relacin a la deposicin de Eduardo II de Inglaterra en 1327, se ha sealado


cmo buena parte de los esfuerzos legitimadores se centraron en presentarla como el
resultado de la voluntad unnime de los ingleses27. En el caso de la deposicin de Ricardo
II se dio especial protagonismo a la intervencin del Parlamento como instrumento al
servicio de la expresin de ese consenso, al considerar que el rey se haba excedido en
sus prerrogativas y haba ejercido de forma abusiva la voluntad regia. As, el Parlamento
se alzaba como alternativa a esos excesos, considerndose investido como representante
de ese consenso de autoridad para deponer al monarca28.
En esa lnea de actuacin, se recurrira a una comisin de expertos que conclui-
ra reconociendo la existencia de numerosos motivos para la deposicin del monarca,
pudindose aplicar para ello la sentencia que diera Inocencio IV en el I Concilio de
Lyon en 1245 contra Federico II. Sin embargo, esta comisin, aunque consideraba que
la deposicin del monarca estaba suficientemente motivada, propona que sta tuviera
lugar por consentimiento del clero y del pueblo, lo que se pretendi plasmar en la sesin
parlamentaria que tuvo lugar el 30 de septiembre de 1399, en la que se proclamaba el
derecho al trono por los mritos de conquista y herencia como descendiente de Enrique
III, por va masculina, de Enrique IV29.
Dado que pareca que ese consenso quedaba especialmente reforzado con la inter-
vencin eclesistica, esta se formaliz mediante la alocucin de apertura del Parlamento
el 6 de octubre de 1399 por el arzobispo de Canterbury, Thomas de Arundel, unos das
despus de la deposicin de Ricardo II bajo forma de un sermn inspirado en el Libro de
los Macabeos bajo el tema Incumbit nobis ordinare pro regno30. Estos mismos propsitos
de expresin de consenso, en este caso informal, sera el que mediante la aclamacin
29
popular por las calles de Londres se llevara a cabo en 1461 a favor de Eduardo IV31.
En el caso de Enrique de Trastmara la legitimidad conseguida mediante las Cor-
tes celebradas en Burgos en febrero de 1367, no pareci resquebrajarse tras la derrota
en el campo de batalla en Njera en abril de aquel mismo ao, lo que permiti que
su reivindicacin al trono pudiera seguir sostenindose. En aquellas Cortes, adems de
proclamarse el aspirante Trastmara rey legtimo ante los representantes de la noble-
za, clero y ciudades, se proceda tambin a la jura del heredero en la persona de su
hijo Juan, lo que, tal como se ha sealado, vena a suponer una perpetuacin de la
legitimidad mediante la existencia de una descendencia legtima32. Por si el consenso
obtenido por la va de las Cortes no era bastante, se estableca una conexin entre lo
que se enunciaba como juicio divino y respaldo popular, pues se afirmaba en la pro-

27 Mlanie Pierrard, Dune dposition lautre , p. 136.


28 Nigel Saul, Richard II, Yale University Press, New Haven-Londres, 1997, p. 404-425; Chris Given-Wilson,
Chronicles of the Revolution, 1397-1400. The Reign of Richard II, Manchester University Press, Manchester-Nueva York,
1993, p. 78-93.
29 Jean-Philippe Genet, Les coups dtat ou les legitimits contraries, Coups dtat la fin du Moyen
ge?..., p. 7.
30 Jean-Philippe Genet, Les coups dtat ou les legitimits, p. 8.
31 Mlanie Pierrard, Dune dposition lautre , p. 146.
32 Carlos Estepa, Rebelin y rey legtimo, p. 57.
CMO SE LEGITIMA UNA RUPTURA DINSTICA?

paganda que respaldaba al Trastmara, tal como el propio don Enrique hizo saber por
carta al Prncipe de Gales, que la intervencin divina habra dado lugar a que de su
propia voluntad todos vinieron a nos e nos tomaron por su rey e por su seor, asi per-
lados como cavalleros e fijosdalgo e ibdades e villas33. As, pues, podra pensarse que
la extensa iniciativa de conformacin de un extenso consenso en torno a don Enrique
ejecutada en las Cortes de Burgos, en cierta medida, aport un considerable blindaje a
su candidatura ante posibles reveses militares que, de otra manera, acaso hubieran sido
suficientes por s mismos para liquidar la opcin por la que se impugnaba la legitimidad
del monarca reinante34.
Acaso bajo una perspectiva legitimadora similar, aunque en este caso fuera a pos-
teriori del desarrollo armado, tambin convendra valorar las Cortes de Toledo de 1480,
tras la guerra por la sucesin del trono castellano con Alfonso V de Portugal. Mediante
aquellas Cortes se llev a cabo la plena legitimacin de la sucesin de Isabel I, apelando
a las necesidades de reformacin del reino tras el marasmo padecido, de acuerdo con
la visin de estas Cortes, durante el reinado de Enrique IV35.
En la expresin de este consenso que necesariamente deba incorporar a todos los
estamentos, pareca ocupar un lugar clave la visualizacin del compromiso del clero
con el proyecto poltico en curso. As, pareca formar parte de esta lgica legitimadora
la apelacin al respaldo pontificio, la intervencin episcopal, aunque esto no evitase la
frecuente divisin del clero y la caracterizacin como hertico y cismtico del rival36.
Ya en el plano exterior, se atendi a la formalizacin de alianzas internacionales, de lo
que da buena expresin, por ejemplo, las que se llevaron a cabo por los trastamaristas
con el rey Carlos V de Francia en 1368, luego ratificadas en 136937; o el tratado de
30
alianza formalizado entre Enrique, duque de Lancaster, y Luis, duque de Orleans, el
17 de junio de 1399, con vistas a la deposicin de Ricardo II38. Del mismo modo, esa
dimensin que se adquira en el plano internacional supuso, por ejemplo, que Enrique
II, en el transcurso de los primeros aos del conflicto que habra de llevarle al trono,
hubo de desarrollar en paralelo una intensa actividad blica y negociadora que afect,
por una va o por otra, adems de las principales ciudades del reino, a Portugal, Navarra,
Aragn, Francia, Inglaterra o el Pontificado39.

33 Jos Ortiz, Compendio cronolgico de la historia de Espaa desde sus tiempos ms remotos hasta nuestros
das, Madrid, 1797, p. 604.
34 Los acontecimientos han quedado detalladamente reflejados en: Julio Valden, Enrique II, 1369-1379,
Diputacin Provincial de Palencia-Editorial La Olmeda, Palencia, 1996, p. 35-61.
35 Vase al respecto: Juan Manuel Carretero, Las Cortes de Toledo de 1480: su importancia en el proceso
centralizador de los Reyes Catlicos, Siglo XXI, Madrid, 1979.
36 Jos Manuel Nieto, La Iglesia en las crisis dinsticas en la Castilla bajomedieval, Gobernar en tiempos de
crisis. Las crisis dinsticas en Espaa, 1250-1800, Slex, Madrid, 2008, p. 221.
37 British Library, Ms. Add. 30.693, fols. 118v-128r (Toledo, 20-XI-1368) y fols. 128r-136v (Pars, 6-IV-1369).
38 Chris Given-Wilson, Chronicles of the Revolution, p. 112-114.
39 Carlos Manuel Reglero, Crisis dinsticas y guerras civiles en Castilla: el ascenso de los Trastmara,
La Corona de Aragn en el centro de su historia, 1410-1412. El interregno y el Compromiso de Caspe, Jos ngel Sesma
(ed.), Gobierno de Aragn, Zaragoza, 2011, p. 100.
JOS MANUEL NIETO SORIA

Todas estas expresiones de consenso nos ofreceran, en definitiva, la comprobacin


de un sistema poltico que, ante estas circunstancias excepcionales de conflicto suce-
sorio, se presentaba como abierto al dilogo entre la voluntad soberana y los deseos de
los sbditos40.

Tirana
Dentro de lo que podra entenderse como manifestacin de ese consenso implcito
al que se aluda antes como fundamento de la costumbre estaba el reconocimiento de
que no haba amenaza ms inquietante para la comunidad poltica que la tirana41. Sin
embargo, ms all del consenso en torno a este punto, las discrepancias eran muchas
sobre qu se pudiera entender como comportamiento tirnico y en qu medida la deposi-
cin del tirano, incluso a costa de producir un cambio dinstico, estaba suficientemente
justificada. As, tal como ya he tratado en otros trabajos, tanto desde la perspectiva
castellana42, como desde la perspectiva occidental43, el problema de la tirana se vio
sometido a un intenso debate con respecto a las implicaciones polticas que su propia
existencia pudiera implicar.
En efecto, a lo largo de lo que fue la evolucin de un debate intelectual con-
tinuado sobre la tirana considerada como la expresin ms preocupante y perniciosa
del mal poltico, tal como el que tuvo lugar entre los siglos XII al XV en el Occidente
medieval, tambin se fue abriendo paso la justificacin de un derecho de resistencia
como instrumento al servicio del perfeccionamiento de la comunidad poltica. As, la
identificacin de un monarca como tirano pudo comenzar a ser considerada como cir-
cunstancia superior a las exigencias de la lealtad dinstica, tal como, ya desde Juan de 31
Salisbury, puede desprenderse de lo defendido por todos aqullos que otorgaron alguna
forma de justificacin al tiranicidio. A partir de este autor recin aludido, el problema
de la identificacin de la tirana pareci valorarse sobre todo bajo el prisma de la forma
en que se produjera la relacin entre rey y ley, siendo sta acaso, su aportacin ms
decisiva al debate en torno a la tirana durante el resto de la evolucin medieval. As,
es esta relacin entre el rey y la ley la que se convierte en principio determinante para
definir lo que sera el espacio del mal en la vida poltica: La nica o principal dife-
rencia entre el tirano y el prncipe consiste en que ste obedece a la ley y, conforme a

40 Jean-Philippe Genet, Les coups dtat ou les legitimits , p. 13.


41 Edward Peters, The Shadow King. Rex inutilis in Medieval Law and Literature, Yale University Press,
New Haven-Londres, 1970; Mario Turchetti, Tyrannie et tyrannicide de lAntiquit a nos jours, Presses Universitaires
de France, Pars, 2001.
42 Jos Manuel Nieto, Rex Inutilis y tirana en el debate poltico de la Castilla bajomedieval, Coups dtat
la fin du Moyen ge?, p.73-92; Jos Manuel Nieto, La gestacin bajomedieval del derecho de resistencia en Castilla.
Modelos interpretativos Cahiers dEtudes Hispaniques Mdivales, 34 (Lyon, 2011), p.13-29.
43 Jos Manuel Nieto, La gestacin bajomedieva; Jos Manuel Nieto, La comunidad poltica amenazada:
debates en torno a la tirana en el Occidente medieval (siglos XII al XV), LEspai del mal, Flocel Sabat, (ed.), Pags Editors,
Lrida, 2005, p.187-204.
CMO SE LEGITIMA UNA RUPTURA DINSTICA?

ella, rige al pueblo del que se estima servidor44. Cuando tena lugar este alejamiento
del rey respecto de la ley, se acababa imponiendo el uso de la fuerza como principal
instrumento de su accin poltica, de modo que mientras el prncipe lucha por las
leyes y la libertad de su pueblo, el tirano piensa que no ha hecho nada, si no infringe
las leyes y lleva a su pueblo a la esclavitud45.
Sin entrar en mayores consideraciones sobre la evolucin de este debate en
torno a la tirana, s conviene poner de relieve desde la perspectiva de su conexin con
las crisis dinsticas que desde el siglo XIII se fue haciendo cada vez ms evidente la
distincin entre el tirano de origen y el tirano de oficio, lo que daba pie a anteponer la
exigencia de combatir al tirano, por muy legtimo que fuera en sus derechos al trono,
frente a la propia exigencia de lealtad dinstica. As, la puerta de entrada a la tirana
se abra por variados medios, tanto relacionados con la forma en que se haba alcanzado
la corona, en contra de los preceptos legales, por fuerza, por engao o por traicin; o
por el mal uso que el mandatario hiciese de sus funciones, lo que se enuncia bajo la
consideracin genrica de actuar contra el bien comn o pro comunal46.
En el contexto de un conflicto dinstico, la apelacin a la tirana tena una
importancia extraordinaria ya que la consideracin del monarca reinante como tirano
poda llegar a ser valorada como razn suficiente para negarle la condicin de rey, del
mismo modo que poda deslegitimar los derechos de sucesin de su descendencia. En
este sentido se movi la propaganda antipetrista en Castilla47. Se acus a Pedro I de
malo tirano que se llamaua rey, con lo que se le acusaba de utilizar la dignidad real
sin ningn derecho, siendo considerado esto motivo suficiente por las Cortes de Burgos
de 1367 para anular todas las rdenes y mandatos de este monarca48.
32
En definitiva, en esta necesidad de consecucin de consenso, el debate en torno
a la tirana habra de convertirse en un terreno de especial relieve, puesto que de la
respuesta que se diera, las posibilidades de consenso podran variar significativamente.

Comunicacin
Fue un rasgo significativo en la sociedad occidental de los siglos XIV y XV la creciente
valoracin de la informacin, lo que se hizo especialmente evidente en el mbito de

44 Juan de Salisbury, Policraticus, ed. Miguel Angel Ladero, Editora Nacional, Madrid, 1984, IV, 1, p.306.
45 Juan de Salisbury, Policraticus, VIII, 17, p.715.
46 Siete Partidas, Partida II, ttulo I, ley X.
47 Vanse al respecto: Julio Valden, La propaganda poltica, arma de combate de Enrique de Trastmara,
Historia. Instituciones. Documentos, 19 (Sevilla, 1992), p.459-467; Mara del Pilar Rbade, Simbologa y propaganda
poltica en los formularios cancillerescos de Enrique II de Castilla, En la Espaa Medieval, 18 (Madrid, 1995),
p. 223-239 y Carlos Estepa, Rebelin y rey legtimo en las luchas entre Pedro I y Enrique II, Lucha poltica. Condena
y legitimacin en la Espaa Medieval, Annexes des Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispaniques Mdivales,
16 (Lyon, 2004), p.43-61.
48 Cortes de los antiguos reinos de Len y Castilla, II, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, p.145,
pet. 1, p.147, pet. 4.
JOS MANUEL NIETO SORIA

las vida poltica49. Ni los miembros de las lites polticas, ni las instituciones princi-
pales pudieron, en consecuencia, sustraerse a la necesidad de atender a los procesos
de comunicacin para asegurar una circulacin de stos que les resultase conveniente,
lo que supuso la rpida multiplicacin de iniciativas tendentes tanto a la informacin
como a la desinformacin50.
En consecuencia, resulta prcticamente imposible sustraer al anlisis de lo poltico
la valoracin de los procesos de comunicacin a l asociados, propicindose la relacin
entre comunicacin, bajo una enorme diversidad de formatos, y posibilidades de difusin
y dominacin simblica51.
Esta valoracin poltica de los procesos de comunicacin en los contextos de conflicto
poltico ha contribuido a otorgar un cierto relieve historiogrfico al concepto de opinin
pblica, cuya aplicacin no ha estado exenta de polmicas; no faltando, en cualquier
caso, los que consideran que su aplicacin al anlisis de lo poltico tiene importantes
posibilidades de aprovechamiento historiogrfico en el contexto bajomedieval52. En efecto,
puesta en duda la conveniencia de hablar propiamente de opinin pblica como una
realidad constatable en el contexto bajomedieval, considerando que poda contribuir ms
a confundir que a esclarecer, la presencia de opiniones manifestadas de una manera
organizada en espacios pblicos, utilizados expresamente para su transmisin colectiva,
tal como sucedera en el caso concreto del pregn, ha sido, no obstante, aceptada en
algunos casos como una expresin caracterstica de una cierta forma de opinin pblica53.
No es por ello de extraar que con relacin, por ejemplo, a la deposicin de 1327
de Eduardo II se haya sealado que con ella se iniciara, en el caso de Inglaterra, una
tendencia que potenciar en los conflictos sucesorios posteriores la utilizacin de la
33
opinin pblica como fuerza poltica de primer orden54. Lo que bien se podra afirmar
con relacin a la entronizacin trastmara en Castilla.
Dentro de esta necesidad comunicativa que conlleva el conflicto dinstico, la
utilizacin del rumor alcanza un protagonismo particularmente destacado. El rumor

49 La circulation des nouvelles au Moyen ge, Socit de Mdivistes dEnseignement Suprieur Publique,
Presses de la Sorbonne y Ecole Franaise de Rome, Pars-Roma, 1994.
50 Jean Verdon, Information et desinformation au Moyen ge, Pars, Perrin, 2010, vase en especial, p.205-
230.
51 Jean Philippe Genet, Image, reprsentation et communication politique, Power and Persuasion. Essays
on the Art of State Building in Honnour of W.P. Blockmans, Peter Hoppenbrouwers, Anthuen Janse, Robert Stein (eds.),
Brepols, Turnhout, 2010, p.275-289.
52 Una aproximacin reciente a este sujeto historiogrfico desde perspectiva contempornea en: Historia,
poltica y opinin pblica, n monogrfico de Ayer, 2010, n 80-4. Vanse tambin: Bernard Guene, Lopinion publique
la fin du Moyen Age daprs la Chronique de Charles VI du Religieux de Saint-Denis, Perrin, Pars, 2002; Claude
Gauvard, Le roi de France et lopinion publique lpoque de Charles VI, Culture et idologie dans la gense de ltat
moderne, Ecole Franaise de Rome, Roma, 1985, p.353-366; Pierre Laborie, Opinion publique Historiographies, II:
Concepts et dbats, Christian Delacroix, Franois Dosse, Patrick Garcia Nicolas Offenstadt (coord.), Gallimard, Pars,
2010, p.802-813; Claude Gauvard, Quest-ce que lopinion publique avant linvention de limprimerie?, LOpinion.
Information, rumeur, propagande, ditions Pleins Feux, Nantes, 2008, p.21-59.
53 Claude Gauvard, Quest-ce que lopinion, p.807.
54 Mlanie Pierrard, Dune dposition lautre , p.136.
CMO SE LEGITIMA UNA RUPTURA DINSTICA?

estuvo bien presente, tanto en la deposicin de Ricardo II55, como en el mantenimiento


de un partido favorable al rey depuesto durante el reinado de su sucesor Enrique IV56.
El recurso a la bastarda del monarca reinante o la denuncia de la falta de sangre real
puede constituir un rumor de larga duracin que facilite la sostenibilidad de un causa
dinstica que, en ausencia de tal rumor, tendra pocas o, al menos, menores posibilidades
de xito57. Pocos ejemplos ms retorcidamente imaginativos cabe hallar de tal prctica
como la que se comprueba en el caso de Pedro I de Castilla. En este caso, se inventaba
la leyenda por la que Pedro I sera hijo de un judo, Pero Gil, que habra sustituido en
la cuna por su propio hijo a una supuesta hija de Alfonso XI, por lo que se le llamar
a los seguidores de Pedro I de manera despectiva los emperejilados, en alusin a esta
descendencia de Pero Gil58. De modo parecido, a Ricardo II se le negaba su filiacin
respecto de Eduardo, el Prncipe Negro, para presentarlo, en realidad, como hijo de un
cannigo perteneciente a la corte de ste ltimo59.
En esta tendencia a situar el rumor en detonante o amplificador de la confrontacin
poltica, aquel mediante el cual se acusaba al monarca de sodoma y homosexualidad
forma parte del repertorio que mayor rentabilidad poda aportar en el desarrollo de un
conflicto dinstico. Su utilizacin estuvo bien extendida en el caso de Eduardo II de
Inglaterra60. Con relacin a Enrique IV de Castilla y la deslegitimacin de su sucesin,
Arturo Firpo seal la utilizacin del rumor de tipo sexual como propaganda y arma
poltica contra este monarca, del que el cronista Alonso de Palencia se hara eco de
manera bien pormenorizada y extensa, denunciando la prctica de costumbres viciosas
y bestiales, que le llevaba a mantener relaciones homosexuales y sodomticas con los
miembros de su guardia mora61. As, durante su reinado, este rumor haba formado
34
parte del discurso de oposicin al rey, contribuyendo a legitimar el golpe de 1465 a
favor de su hermanastro62. Posteriormente, el rumor de su homosexualidad e impotencia,
sera igualmente utilizado para legitimar las aspiraciones de su hermanastra Isabel I,
frente a las opciones de su hija Juana.

55 Simon Walker, Political Culture in Late Medieval England, Manchester University Press, Manchester,
2006, p.139 y siguientes
56 Simon Walker, Rumour Sedition and Popular Protest in the Reign of Henry IV, Past and Present, 166
(Oxoford, 2000), p.31-65.
57 Gilles Lecuppre, La rumeur: un instrument de la competition politique au service des princes de la fin du
Moyen ge, La rumeur au Moyen ge. Du mpris la manipulation (Ve - XVe sicle), Gilles Lecuppre, Elodie Lecuppre-
Desjardin, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2011, p.168.
58 Mara del Pilar Rbade, Simbologa y propaganda poltica, p.228.
59 Jean-Philippe Genet, Les coups dtat ou les legitimits contraries, p.1-18.
60 Ian Mortimer, Medieval Intrigue, p. 45-60.
61 Robert B. Tate, Polticas sexuales: de Enrique el Impotente a Isabel, maestra de engaos (magistra
dissimulationum), Actas del primer congreso anglo-hispano, Richard Hitchock, Ralph Penny (eds.), Castalia, Madrid,
1994, p.165-177.
62 Ana Isabel Carrasco, Enrique IV de Castilla, esbozo de una representacin de la propaganda poltica en
Castilla, Orientaciones. Revista de homosexualidades, 2 (Madrid, 2001), p. 71.
JOS MANUEL NIETO SORIA

De modo parecido, Ricardo II sera acusado de falta de masculinidad, a la vez que


sus partidarios eran catalogados de hermafroditas63.
Junto al rumor, la burla y el escarnio estuvieron tambin presentes como forma de
deslegitimacin dinstica. Desde el punto de vista comunicativo tal prctica encontr una
de sus expresiones ms tpicas en los ritos de deposicin de determinados monarcas64. As
se ha advertido la extraordinaria similitud entre la descripcin que se ofrece de un rito
de deposicin que se habra hecho por los partidarios de los Lancaster sobre la persona
de Ricardo II, por el que se le despojara de los principales signos de la dignidad real,
y la farsa de vila que se llev a cabo en efigie de este monarca en 1465, habindose
observado la posibilidad de conexin entre ambas manifestaciones65.
Seran igualmente estas necesidades de comunicacin en orden a favorecer la
legitimacin de una nueva dinasta, dotndola de nuevos instumentos de representacin
uno de los factores que estara en la base del impulso de las prcticas ceremoniales.
As se han destacado las importantes innovaciones ceremoniales que tuvieron lugar en
Aragn con motivo de la llegada al trono de Fernando I66, de la misma manera que
en el caso de los Trastmara castellanos se asisti a una importante expansin de la
actividad ceremonial67.
Fue tambin en esta lnea de utilizacin de los ritos como instrumentos de comu-
nicacin interesada en la que toma su sentido la exhibicin ritual a cara descubierta
por las calles de Londres del cadver de Ricardo II como forma de desactivacin del
movimiento de resistencia a la entronizacin de la dinasta de los Lancaster que pre-
tendera sustentarse en el supuesto retorno del rey depuesto. A la vez, mediante este
rito se condujo el cadver a la abada de Langley, lejos de Westmisnter, como forma
35
mediante la cual se comunicaba el carcter no regio del difunto68. De la misma manera,
se solemnizar el traslado del mismo monarca a Westminster por Enrique V, cuando se
quiera ofrecer una imagen de reconciliacin dinstica69.
A partir de estos ltimos ejemplos veramos la importancia que adquirira lo que
desde hace algunos aos se viene enunciando en trminos de comunicacin simbli-

63 Miri Rubin, Religious Symbols and Political Culture in Fifteenth-Century England, The Fifteenth Century
IV: Political Culture in Late Medieval Britain, Linda Sue Clark, Christine Carpenter (eds.), Boydell, Woodbridge 2004,
p. 97-109.
64 Romain Telliez, En grand esclandre et vitupere de Nostre Majest. Lautorit royale bafoue par le
rire en France la fin du Moyen ge, La drision au Moyen ge. De la pratique sociale au ritual politique, lisabeth
Crouzet-Pavan (ed.), Presses Universitaires de France, Pars, 2007, p. 241-262.
65 Isabel Beceiro, Argumentos ideolgicos de la oposicin nobiliaria bajo los Trastamara, Cahiers de
linguistique et de civilisation hispaniques mdivales, 25 (Lyon, 2002), p. 226-227.
66 Francesc Massip, Imagen y espectculo en la entronizacin de los Trastmara, XV Congreso de Historia
de la Corona de Aragn, Gobierno de Aragn, Zaragoza, 1996, p. 371-386; Roser Salicr, La coronaci de Ferran
d Antequera: lorganitzaci i els preparatius de la festa, Anuario de Estudios Medievales, 25/2 (Barcelona, 1995),
p. 699-759.
67 Jos Manuel Nieto, Ceremonia y pompa para una monarqua: los Trastmara de Castilla, Cuadernos del
Cemyr, 17 (La Laguna, 2009), p. 51-72.
68 Mlanie Pierrard, Dune dposition lautre , p. 141.
69 Mlanie Pierrard, Dune dposition lautre , p. 142.
CMO SE LEGITIMA UNA RUPTURA DINSTICA?

ca70. Con su aplicacin, ms que transmitir una noticia, mediante distintos procesos de
comunicacin pblica, se inducira una cierta forma de interiorizacin por parte del
espectador, utilizndose recursos tales como la puesta en escena de una voz pblica que
compromete personalmente a los asistentes, la percepcin individual de sentirse part-
cipe de una comunidad celebratoria, la recepcin directa de una imagen de autoridad
o la comprobacin de unas reacciones de adhesin o de rechazo, entre otras posibles
implicaciones polticas de estas prcticas multitudinarias.

Memoria
Nada poda prestigiar ms en la Edad Media una reivindicacin poltica que el que
esta tuviera detrs de s una memoria que la justificase. Memoria y legitimidad quedaban
as inseparablemente asociadas. En cualquier conflicto poltico era necesario comenzar
por demostrar que lo que hasta entonces era legtimo, gracias a una cierta memoria,
dejaba de serlo, demostrando la falsedad de esa memoria o bien su contradiccin con
sus propias exigencias polticas. O la memoria era falsa o la memoria haba sido trai-
cionada. Otro tanto caba hacer para lo que ahora se reivindicaba como legtimo. Esa
nueva legitimidad tena que ser el resultado de una memoria hasta ahora ocultada o de
la reivindicacin de esa memoria traicionada sobre la que se asentaba la legitimidad
del poder que se pona en cuestin71.
Todo ello nos lleva a situar en el terreno de la memoria uno de los campos de
batalla ms decisivos en los conflictos dinsticos, en el que la lucha por la memoria se
produca de forma multidireccional. En efecto, era necesario atender a mltiples fren-
36 tes. Primero, demostrando la falsedad de la memoria o la traicin de la memoria sobre
la que se asentaba el poder legtimo. Segundo, creando una memoria justificadora del
poder emergente que por s misma lo legitimara o bien lo identificara con la defensa
de esa memoria traicionada. Pero, pasado el tiempo, no era extrao que se plantease
la necesidad de adaptar esa memoria legitimadora a nuevas necesidades de justifica-
cin resultante de alianzas emergentes. Este proceso bien poda dar lugar a producir
un efecto de compatibilidad e incluso de complementariedad y de mutuo respaldo de
antiguas memorias enfrentadas.
Son varios los autores que, junto con un reciente artculo al respecto de Cova-
donga Valdaliso, han puesto de relieve cmo la produccin cronstica de Pedro Lpez
de Ayala se puso al servicio de todo un proceso de legitimacin poltica de la nueva

70 Nicole Reinhardt, Pierre Monnet, Bernd Klesmann, Hinnerk Bruhns, (eds.), Culture politique et
communication symbolique, Trivium, 2 (Girona, 2008). Revista electrnica. Vanse en particular los siguientes trabajos
incluidos en este dossier: Barbara Stollberg-Rillinger, La communication symbolique lpoque pr-moderne.
Concepts, thses, perspectives de recherche; Gerd Althoff, De limportance de la communication symbolique pour
la comprhension du Moyen ge.
71 Ha abundado en los mltiples significados de la memoria en los siglos medievales: Mary Carruthers,
The Memory Book. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, Tambin se
aportan puntos de vista de inters al respecto desde una perspectiva ms socio-poltica en: Christiane Klapisch-Zuber,
Lombre des anctres. Essai sur limaginaire mdivale de la parent, Fayard, Pars, 2000.
JOS MANUEL NIETO SORIA

dinasta reinante, predeterminando esta funcin buena parte del sentido de dicha obra
cronstica72. A la vez, Jean-Pierre Jardin ha podido demostrar cmo los mecanismos de
falsificacin y las retricas puestas al servicio de la modificacin de la memoria se van
transformando, atendiendo a las necesidades polticas de justificacin que precisan de
una memoria adaptable a las nuevas demandas que se van produciendo en la evolucin
de los intereses de la monarqua Trastmara73. En este sentido, se ha destacado cmo
los sumarios de crnicas castellanos han actuado como textos especialmente dinmicos
y cambiantes, al objeto de dar una respuesta adecuada a las nuevas necesidades de
una memoria legitimadora durante la poca Trastmara. De ello habr de ser expresin
relevante la Suma de Reyes que, en funcin de estas cambiantes necesidades de la
memoria dinstica, conocer distintas versiones a partir de su redaccin original, entre
1402 y 140574. Dentro de esta acomodacin de la memoria era preciso destacar elemen-
tos cotundentes de deslegitimacin del adversario. En este caso, entre los ms slidos
estaba la atribucin a Pedro I de hasta 168 asesinatos75.
Antes, se apuntaba cmo la importancia concedida a la memoria como lgica legi-
timadora de una crisis dinstica poda implicar la larga durabilidad de los procesos de
adaptacin de esa memoria a las nuevas necesidades legitimadoras que podan superar
ampliamente, desde el punto de vista temporal, la inmediatez de los acontecimientos
desencadenantes del conflicto sucesorio. En tal sentido, se ha puesto de manifiesto
cmo, en el caso de los Trastmara, este proceso de adaptacin de la memoria se hizo
particularmente apreciable a lo largo de ms de cuatro dcadas76.
En efecto, tras las urgencias legitimadoras propias del comienzo de las reivindicacio-
nes trastamaristas, estas necesidades legitimadoras se vieron incrementadas cuando Juan
37
de Gante, duque de Lancaster e hijo de Eduardo III de Inglaterra, contrajo matrimonio
con la heredera de Pedro I, doa Constanza, redoblando rpidamente sus esfuerzos en
la reclamacin del trono castellano, lo que se tradujo en el desarrollo durante dos aos
de una campaa militar desde Portugal que acabara fracasando en 1388. Tras esto se
producira una negociacin cuyo resultado sera su renuncia al trono, compensada con

72 Covadonga Valdaliso, La obra cronstica de Pedro Lpez de Ayala y la sucesin monrquica en la Corona
de Castilla, Edad Media. Revista de Historia, 12 (Valladolid, 2011), p. 194-211.
73 Jean-Pierre Jardin, Comment justifier linjustifiable. La Suma de Reyes du grand dpensier, Cahiers de
linguistique hispanique mdivale, 23 (Lyon, 2000), p. 363-381; Jean-Pierre Jardin, Falsification de lhistoire et qute
de lgitimit dans lhistoriographie Trastamare, Cahiers de linguistique hispanique mdivale, 26 (Lyon, 2006), p. 225-
239; Jean-Pierre Jardin, Les prophties dans la chronique de Pierre Ier de Lpez de Ayala: respect et manipulation
du temps, La concordance des temps. Moyen ge et poque moderne, Presses Sorbonne la Nouvelle, Pars, 2010, p.
189-204.
74 Jean-Pierre Jardin, La difcil llegada al poder de los Trastmara y su representacin en las sumas de
crnicas castellanas del siglo XV: del silencio a la subversin, Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinsticas
en el mbito hispnico (1250-1808), Jos Manuel Nieto, Mara Victoria Lpez-Cordn (eds.), Slex, Madrid, 2008, p.
269-286.
75 Batrice Leroy, La majest en Navarre et dans les couronnes de Castille et dAragon a la fin du moyen age,
Pulim, Pars, p. 25.
76 Covadonga Valdaliso, Historiografa y legitimacin dinstica. Anlisis de la Crnica de Pedro I de Castilla,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2011, p. 169.
CMO SE LEGITIMA UNA RUPTURA DINSTICA?

una importante indemnizacin y con el matrionio de su hija Catalina con el heredero de


Juan I, el futuro Enrique III de Castilla. Tras la llegada al trono de Enrique III, ahora
casado con una Lancaster, sta asuma una suerte de representacin del petrismo, de un
petrismo que as se incorporaba a la corte. Esta circunstancia abra nuevas exigencias
desde el punto de vista de la elaboracin de la memoria, lo que pasaba por conciliar
la legitimidad Trastmara y la legitimidad petrista77.
En la deposicin de Ricardo II de Inglaterra se producir un extenso esfuerzo de
manipulacin de la memoria al servicio de la nueva dinasta de los Lancaster78. As, se
reivindicar la justicia de 1327 como expresin del derecho a deponer un rey incopetente,
lo que era toda una forma de adaptar la memoria a las nuevas necesidades de legitima-
cin. A la vez, se llev a cabo una revisin de la memoria de su reinado que permitira
considerar al monarca como falto de carcter, de seoro, de masculinidad, de ley y de
virtud. De este modo se elabora una memoria del reinado en la que se entremezclan
lenguajes que responden a distintos criterios de legitimacin o de deslegitimacin, desde
la de componente sexual, a la de ndole religiosa, desde la sicolgica, a la legal, entre
otras79. En esta revisin del pasado reciente se llegaba incluso a reinventar el propio
nacimiento del rey para demostrar su ilegitimidad de origen80.
Naturalmente, la manipulacin genealgica siempre formaba parte de estos procesos,
aunque no tuviera un inters exclusivo para los conflictos sucesorios, puesto que, con
carcter mucho ms general, se constitua en un instrumento habitual de construccin
de la legitimidad del poder en cualquier confrontacin socio-poltica, en el contexto ba-
jomedieval81. As, no era de extraar que Juan I de Castilla afirmara que l proceda de
los de la Cerda, por su madre, la reina Juana, que era nieta de don Alfonso de la Cerda,
38
e visnieta del infante don Fernando de la Cerda, que con derecho ava de heredar los
regnos de Castilla, porque fue fijo legtimo primognito del rey don Alfonso82. De este
modo, situaba a su madre doa Juana Manuel en la lnea primognita descendiente del
infante don Fernando de la Cerda, cuando, en realidad, perteneca a la segundognita.
A la vez converta en padre de su madre a quien, en realidad, slo era su to.
Tambin en esta manipulacin de la memoria tena un lugar destacado la acusacin
de perjurio como elemento de deslegitimacin. Esto sera lo que haran, por ejemplo,
yorkistas frente a lancasterianos, acusndolos de que en el origen de su movimiento ha-
ban jurado que su nica pretensin era recuperar su ducado y no apoderarse del reino83.
Finalmente, la invencin de leyendas mediante las cuales se consigue un efecto
de transferencia de la legitimidad tendr una notable eficiacia desde el punto de vista

77 Vase al respecto los artculos citados de Jean-Pierre Jardin.


78 Simon Walker, Remembering Richard; Simon Walker, Political Culture in later, p. 183-197.
79 Miri Rubin, Religious Symbols, p. 98.
80 Jean-Philippe Genet, Les coups dtat ou les legitimits , p. 7.
81 Gerd Althoff, Johannes Fried, Patrick J. Geary, Medieval concepts of the past: ritual, memory, historiography,
Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
82 Fernn Prez, Crnica de Juan II, Manuel Rivadeneyra, Madrid, 1877, vol. 68, p. 112.
83 Michael Hicks, English Political Culture, p. 42.
JOS MANUEL NIETO SORIA

de la utilizacin poltica de la memoria. De ello, se encontrar notable expresion en la


maldicin que supuestamente habra lanzado Alfonso X contra su descendencia, situando
en el ltimo eslabn cronolgico de esa maldicin a Pedro I84.
De este modo, la memoria se nos presenta en los conflictos dinsticos, como en
los polticos, en general, como un factor de importancia central e inexcusable, sometida
a significados mltiples y de compleja evolucin.

Conclusiones
A partir de lo ya considerado, se ha podido comprobar que la superposicin de
diversas lgicas legitimadoras y deslegitimadoras, en forma de recursos argumentativos,
como de instrumentos de comunicacin y puesta en escena, expresivos de distintos cam-
pos semnticos, parece constituir uno de los rasgos ms caractersticos de los conflictos
dinsticos abordados desde la perspectiva de lo que fueron los problemas propios de
la cultura poltica de su tiempo. Tal comprobacin nos puede llevar a considerar las
crisis dinsticas como contextos privilegiados para el acercamiento a las expresiones
ms caractersticas de la cultura poltica en la que surgen y de la que se alimentan.
Del mismo modo, y como directa manifestacin de este significado de las crisis
dinsticas como expresin de problemas de cultura poltica, cabe afirmar que en su
desarrollo se produjo una exacerbacin de las necesidades de comunicacin poltica,
favoreciendo el enriquecimiento y ampliacion de sus medios y posibilidades.
A fines de la Edad Media, entre los siglos XIV y XV, las exigencias de legitimacin
de los actos de usurpacin o de alteracin de la normalidad sucesoria se haban ampliado 39
muy significativamente. Esto supona que, ms all de los resultados concretos de lo que
poda entenderse como la via facti, sobre todo expresada en el campo de batalla y en la
formalizacin de alianzas, era necesario construir consensos legitimadores resultantes, en
una parte muy importante, de los esfuerzos destinados a formar opinin. En ese proceso
de formacin de opinin, la administracin del concepto de tirana, la aplicacin de ins-
trumentos de comunicacin y la construccin de un modelo de memoria adecuada a los
objetivos legitimadores se convertan en instrumentos de extraordinario valor. Adems,
con frecuencia, fue necesario aplicar todo ello en marcos temporales muy variables que
podan superar con mucho el marco temporal en el que se haba desarrollado el conflicto
dinstico, produciendo una exigencia de aplicacin de esas lgicas legitimadoras que
poda llegar a recorrer varias generaciones durante las cuales, el discurso argumentativo
experimentaba procesos de adaptacin a los nuevos contextos polticos.
Varios factores cabe considerar, para concluir, como especialmente determinantes
de estas crecientes exigencias legitimadoras:
1. El crecimiento de las capacidades gubernativas de la monarqua que nece-
sariamente se vio acompaado de una expansin de sus fundamentos de

84 Georges Martin, Alphonse maudit son fils, Atalaya, Revue franaise dtudes mdivales hispaniques, 5
(Lyon, 1994), p. 153-178.
CMO SE LEGITIMA UNA RUPTURA DINSTICA?

legitimidad, en tanto que forma de gobierno, lo que haba de suponer que


cualquier alteracin en su titularidad deba dar respuesta a un extenso expe-
diente legitimador. Esto es lo que, a mi modo de ver, con gran acierto, John
L. Watts ha enunciado en trminos de paradoja del crecimiento de estado85.
2. La ampliacin de la cultura poltica y de su incidencia en las dinmicas de con-
flicto que, a la vez que era resultado de esta paradoja, tambin responda a la
propia expansin experimentada por los referentes culturales en desarrollo en
el mbito del pensamiento poltico. Estos referentes van desde el aristotelismo
de los siglos XII y XIII y su continuado proceso de reinterpretacin, hasta el
emergente humanismo cvico, especialmente potenciador de nuevas demandas
de consenso en el marco de una sociedad con mayores inquietudes polticas.
A esta ampliacin de la cultura poltica no fue ajena la convulsin que en
el terreno de las ideas polticas tuvo todo lo relacionado con la conflictividad
generada en torno al poder pontificio.
3. Finalmente, el mayor protagonismo de la sociedad poltica en los contextos de
legitimidades confrontadas, lo que, a la vez, exiga un mejor ajuste entre
poder soberano y sociedad poltica86. Esto demandaba instrumentos ms
eficaces para la movilizacin de esa sociedad poltica ms activa87.
De este modo, contempladas las crisis dinsticas desde la perspectiva de las intensas
transformaciones experimentadas por la cultura poltica en los siglos bajomedievales, bien
pueden considerarse como uno de los marcos de anlisis ms idneos para comprobar
el extraordinario enriquecimiento de esa cultura poltica, en consonancia con las nuevas
demandas sociopolticas que le daban sustento.
40

85 John L. Watts, Usurpation in England coups: a paradox of State growth, Coups dtat la fin du Moyen
ge?..., p. 126.
86 Jean-Philippe Genet, Les coups dtat ou les legitimits , p. 14.
87 Gerald L. Harriss, Political Society and the Growth of Government in Late Medieval England, Past and
Present, 138 (Oxford, 1993), p. 28-57.
Les ruptures dynastiques dans les
royaumes barbares (Ve-VIIe sicles)
BRUNO DUMEZIL*

D
ans les annes 660, le chroniqueur franc Frdgaire est le premier voquer le
morbus gothicus, la maladie des Goths.1 Selon lui, cette curieuse pathologie
conduirait les habitants de lEspagne rgulirement dposer (ou assassiner) leur
souverain et le remplacer par un nouveau roi issu de laristocratie. Pour Frdgaire,
le schma gnral semble clair. Certains peuples barbares jouissent dune famille royale
prenne, ce qui confre un tat une remarquable stabilit. Et Frdgaire pense natur-
ellement son propre peuple, les Francs, dot de la gens minente des Mrovingiens.
linverse, dautres peuples ne parviennent pas stabiliser une dynastie sur le trne, ce
qui conduit un dsordre intrieur permanent, mme lorsque lon tente dinstaurer la
place une royaut lective. La vision du chroniqueur franc Frdgaire nest pas unique
pour le haut Moyen ge: avec quelques nuances, on la trouve galement formule par
Jordans ou par Paul Diacre, pour qui la continuit biologique des souverains nation-
aux est gage de paix et de prosprit. Dans lespace anglo-saxon, Bde le Vnrable
participe dune mme conception. Remarquons, au passage, que le point de vue des
auteurs anciens se trouve assez largement partag chez les historiens contemporains,
qui envisagent souvent la rupture dynastique comme vecteur de crise majeur pour les
socits anciennes.2 Ainsi le destin heurt du royaume wisigoth serait-il lexemple mme
des consquences nfastes dune rupture dynastique apparue en 531.3
Une telle vision de lhistoire politique nest pourtant pas dpourvue da priori. En
premier lieu, pour que lon puisse parler de rupture dynastique, il faudrait quil existe

* Bruno Dumzil (Blaye, 1976) s professor titular dhistria medieval a lUniversit Paris Ouest Nanterre La
Dfense. Entre les seves obres destaquen : Les racines chrtiennes de lEurope. Conversion et libert dans les royaumes
barbares V-VIIIe sicle (Paris, 2005) ; La reine Brunehaut (Paris, 2008); Pouvoirs, glise et socit dans les royaumes de
France, de Bourgogne et de Germanie aux Xe et XIe sicles (888-vers 1110) (Paris, 2008); Le problme de la christianisation
du monde antique (Paris, 2010).
1 Frdgaire, Chronique, IV, 82 (Bruno Krusch (d.), Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum
Merovingicarum, Hahn, Hanovre, 1888, vol. 2, p.163): morbum Gotorum, quem de regebus degradandum habebant.
2 Lun des modles politiques jugs les plus stables par lhistoriographie mdivale est ainsi la royaut
captienne, qui a bnfici du miracle dune longue continuit biologique de ses dirigeants: Andrew Lewis, Le sang
royal : la famille captienne et lEtat, France, Xe-XIVe sicle, Gallimard, Paris, 1986.
3 Herwig Wolfram, Histoire des Goths, Albin Michel, Paris, 1990, p. 259-230.
LES RUPTURES DYNASTIQUES DANS LES ROYAUMES BARBARES

une conception bien tablie de ce que peut tre une dynastie. Or, pour le dbut du Haut
Moyen ge, ce point est loin dtre assur. En second lieu, quand bien mme existe-
raient-il des dynasties prennes, celles-ci ne constitueraient jamais de simples donnes
biologiques. Une famille royale, au mme titre que toute famille, constitue une construction
mentale et sociale.4 La continuit ou la rupture ne sont donc que des points de vue de la
part des observateurs qui cherchent voir (ou ne pas voir) des liens entre les individus
de gnrations diffrentes. Enfin, il faut souligner que les sources que nous conservons
pour les hautes poques accordent un intrt trs variable la disparition des familles
royales. De mme que la continuit dynastique constitue un argument idologique que
lon avance lorsque le besoin se fait sentir, la rupture est un motif politique que lon
peut choisir de mettre en valeur. Ce sont ces diffrents lments de rflexion qui feront
lobjet de la prsente communication, sans prtention dexhaustivit.
Dans le monde romano-barbare des V-VIIIe sicles, lide selon laquelle les dirigeants
doivent tous appartenir la mme famille est loin dtre neuve. Elle est prsente au sein
du bassin mditerranen ds les origines. Dans le monde romain notamment, appartenir
une gens particulire, cest hriter des charismes quelle vhicule, en particulier la
noblesse.5 Chez les barbares de Germanie, une telle conception existerait galement ds
une date prcoce, si lon en croit Tacite qui affirme que les souverains taient choisis
ex nobilitate, cest--dire comme issus dune souche remarquable.6 Dans les langues
germaniques, le mot pour roi, knig, vient coup sr de la racine indo-europenne
gen*, natre : le roi est celui qui est bien n, cest--dire issu dune famille illustre.7
Dune certaine faon, le droit rgner tait inscrit dans la gnalogie, et le pouvoir
dans la reconnaissance de celle-ci.8
42
Nallons toutefois pas trop loin dans cette direction. Beaucoup de spcialistes
saccordent aujourdhui reconnatre que le monde romano-barbare du haut Moyen ge
tait beaucoup plus romain que germanique.9 Tant en termes de culture que de mode
de vie, lapport de la civilisation impriale tait nettement plus prgnant que celui des
tribus germaniques. Or, force est de constater que le principe dynastique ne constituait
pas une donne de fait dans lEmpire romain. Ou, pour tre exact, il se trouvait sujet
de multiples variations. Durant le Haut Empire, la continuit familiale des empereurs
demeurait une fiction ou, au mieux, une construction; la plupart des successions furent
en effet le fruit dadoptions et non de filiations biologiques. En outre, ds 68 de notre
re, les ruptures devinrent frquentes, sans que cela traumatise outre mesure le monde

4 Rgine Le Jan, La socit au Haut Moyen ge VIe-IXe sicles, Armand Colin, Paris, 2003, p.233-239.
5 Christophe Badel, La noblesse de lEmpire romain, Les masques et la vertu, Champ Vallon, Paris, 2005.
6 Tacite, Germanie, 7 (d. et trad.) Jacques Perret, Les Belles Lettres, Paris, 1949, p.74.
7 mile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-europennes, ditions de Minuit, Paris, 1969,
vol. 2, p. 85.
8 David N. Dumville, Kingship, Genealogies and Regnal Lists, Early Medieval Kingship, PeterH.Sawyer,
Ian N. Wood (ds.), University of Leeds, Leeds, 1977, p.77.
9 Courte prsentation historiographique dans : Magali Coumert, Bruno Dumzil, Les royaumes barbares
dOccident, Presses Universitaires de France, Paris, 2010.
BRUNO DUMEZIL

romain.10 Par la suite, entre 235 et 280, on sait que le principe dynastique sestompa
Rome. Durant les dcennies dites danarchie militaire, la victoire sur les Barbares
ou sur les usurpateurs lemporta en effet sur toute autre forme de lgitimit. Durant
tout ce troisime sicle, et de faon encore plus nette sous la Ttrarchie, la succession
biologique des gouvernants fut en outre concurrence par llection divine : lempereur
prsent avait reu le pouvoir non de son pre, mais des dieux. partir de la bataille
du Pont Milvius de 312, lidologie impriale reprit cette ide en la christianisant: pour
Eusbe de Csare, lEmpire est confi par le Dieu unique un tre lu, Constantin.11 Ce
ne fut en fait quau IVe sicle quapparurent Rome de vritables dynasties impriales
au sens moderne du terme, cest--dire comme des familles biologiques de dirigeants.
Et encore ne furent-elles gure durables : les Constantiniens ne parvinrent pas tenir
le trne plus de soixante-dix ans ; les descendants de Thodose ne firent pas mieux.
Les Barbares qui fondrent leurs tats territoriaux au dbut du Ve sicle ne
furent donc pas prisonniers dun modle dynastique unique. cette poque-l en effet,
peu de sources insistent dailleurs sur les ventuels liens biologiques entre les rois de
gnrations diffrentes ; la conception familiale du pouvoir nintressait pas, ou peu.
Dailleurs, la succession relle parat souvent avoir t heurte. Par exemple, chez les
Wisigoths, rien ne prouve que les premiers souverains historiques aient appartenu un
clan unique. Il semble plutt que les liens familiaux entre Athalaric, Alaric Ier, Athaulf,
Wallia et Thodoric I12 aient t faibles, voire inexistants. La famille royale dite des
Balthes pourrait bien ntre quune pure construction historiographique, puisque le nom
gnrique napparat dans les sources que bien aprs sa disparition.13
Sans doute les Barbares du Ve sicle navaient-ils pas besoin dune continuit
43
dynastique forte chez leurs dirigeants. Dabord, les honores militaires constitutifs de la
puissance relle taient confrs par Rome : dans lpitaphe dun certain Hariulf, on
signale son appartenance au corps militaire dlite des protectores avant son appartenance
la famille royale burgonde.14 Ensuite, il faut souligner que pendant trois gnrations
le monde mditerranen disposa encore dune dynastie impriale prenne, savoir la
dynastie thodosienne, laquelle les Barbares pouvaient se rattacher sils le souhaitaient.
Or force est de constater que les unions avec la famille thodosienne furent extrmement
nombreuses. Ainsi, le gnral vandale Stilicon pousa une princesse thodosienne, puis

10 Isabelle Cogitore, La lgitimit dynastique dAuguste Nron lpreuve des conspirations, cole franaise
de Rome, Rome, 2002.
11 Voir larticle stimulant de: Paul Veyne, Qutait-ce quun empereur romain?, Diogne, 199 (Paris, 2002),
p. 3-25.
12 Thodoric II, fils de Thodoric Ier, est dsign comme le petit-fils dAlaric Ier par le seul Sidoine Apollinaire
(Carmen, VII, v. 505) ; rien ne prouve quil ne sagisse pas dune licence potique. Au mieux Thodoric Ier a-t-il pous
une fille dAlaric Ier.
13 Jordans, Histoire des Goths, 42. De son ct, dans son Histoire des Goths, Isidore de Sville nvoque
aucune famille rgnante particulirement antique pour les Wisigoths.
14 CIL XIII, n 3681. Reinhold Kaiser, Die Burgunder, Kohlhammer, Stuttgart, 2004, p. 24.
LES RUPTURES DYNASTIQUES DANS LES ROYAUMES BARBARES

donna successivement ses filles en mariage lempereur Honorius autour de lan 400.15
Au mme moment, la fille du Franc Bauto pousa lempereur Arcadius; son fils devint
empereur sous le nom de Thodose II.16 Peu aprs, en 414, le roi wisigoth Athaulf sunit
la sur dHonorius, Galla Placidia. Athaulf donna mme au fils n de ce mariage le
nom de Thodose.17 Autant dire que la meilleure lgitimit dynastique restait ses yeux
celle qui provenait de son rattachement au sang des empereurs romains.
Cette filiation, aussi symbolique et lointaine ft-elle, avec la dynastie impriale
resta jusquau VIIe sicle un lment essentiel de la propagande des royauts barbares.
Chez les Ostrogoths et les Wisigoths, le roi portait le gentilice officiel de Flavius. Ce
nom minemment romain avait t port par les Flaviens, par Claude II le Gothique,
par la famille constantinienne puis continuait dtre arbor par chaque basileus byzantin.
Tout roi barbare nomm Flavius tait ainsi rput appartenir, symboliquement au moins,
cette grande famille de rois qutait la dynastie impriale.18
Certes, laura de Rome dclina assez nettement partir du milieu du Ve sicle. En
Occident, la situation gopolitique changeait en effet avec la stabilisation des nouveaux
royaumes. Pour les Barbares qui se territorialisaient, la succession au trne au sein dune
mme famille devint bientt la rgle. Mais comme il y avait parfois un pas important
entre les normes et les pratiques, les dirigeants du Ve et du VIe sicle durent insister
frquemment sur une forte continuit de leur pouvoir.
Un premier signe de cette construction dynastique peut se lire dans les choix an-
throponymiques. Par exemple, les rois francs se rservrent lusage dun certains nombre
de radicaux comme mer-, sig- ou hlot-, ce qui tendit unifier leur famille par-del les
gnrations. Seuls les enfants reconnus par leur pre comme ayant un droit la succes-
44
sion reurent de tels lments dans leur nom.19 Ainsi, nul ne pouvait douter quun roi
nomm Clodomir ou Sigismer ait t un vritable Mrovingien. linverse, on pouvait
disqualifier un enfant biologique problmatique en lui confrent un nom tranger au stock
onomastique mrovingien. On sait ainsi quun personnage comme Gundovald ne parvint
pas convaincre de son appartenance la famille royale franque dans les annes 580;
pourtant, il est bien possible quil ait t un fils de Clotaire Ier, un roi qui avait sem

15 Sur Stilicon: Tido Janssen, Stilicho, Das westrmische Reich vom Tode des Theodosius bis zur Ermordung
Stilichos (395-408), Tectum, Marbourg, 2004.
16 Arnold H. M. Jones, Prosopography of the Later Roman Empire. 1. a. d. 260-395, Cambridge University
Press, Cambridge, 1971, vol. 1, p. 159-160.
17 Ralph Mathisen, Les mariages entre Romains et Barbares comme stratgie familiale pendant lAntiquit
tardive, Parent et stratgie familiale, Christophe Badel, Mireille Corbier (ds.), paratre.
18 Sur lusage du gentilice pour signifier ou recrer une filiation: Christian Settipani, Continuit gentilice
et continuit familiale dans les familles snatoriales romaines a lpoque impriale: mythe et ralit, Prosopographica et
Genealogica, Oxford, 2000.
19 Eugen Ewig, Die Namengebung bei den ltesten Frankenknigen und im merowingischen Knigshaus,
Francia, 18/1 (Paris, 1991), p. 21-69.
BRUNO DUMEZIL

des enfants dans tout le royaume20. Reflet de lambigut de son statut, Gundovald se
vit parfois affubl du surnom Ballomer quelque chose comme mauvais Mrovingien.21
Dans dautres cas, les rois prfrrent rompre prcocement avec les usages ger-
maniques de variation des lments anthroponymiques pour transmettre leurs enfants
des noms royaux anciens, jugs prestigieux. Chez les Wisigoths par exemple, vers 470,
Euric donne son fils le nom dAlaric [II], qui avait t port par le preneur de Rome.22
Dans certains cas, on peut mme se demander si les choix onomastiques ne per-
mettaient pas un roi dinventer ex nihilo une dynastie qui navait jamais exist. Par
exemple, avant son tablissement dans la pninsule, Thodoric donna sa premire fille
le nom dAriane, port par limpratrice byzantine du moment. Mais lorsque Thodoric
le Grand devint roi dItalie en 493, il promut lusage du radical Amal- auprs de ses
descendants sous la forme Amalasonthe, Amalafride ou Amalaric. Un demi-sicle plus tard,
le chroniqueur Jordans clbra la haute antiquit de la noble famille des Amales, dont
il affirma, comme un fait tabli, quelle formait le clan dirigeant des Ostrogoths depuis
le temps des origines scandinaves23. Or, force est de constater quavant 493, personne
navait entendu parler des Amales. Du moins aucune source ne nous mentionne lexist-
ence dun clan dirigeant stable au sein des populations gothiques orientales, populations
dont lunit et lorigine sont dailleurs des plus incertaines. Ds lors, un beau schma
gnalogique comme celui qua tent de reconstituer Herwig Wolfram24 ne correspond
qu une illusion textuelle.25 Certains historiens se demandent mme si les Ostrogoths
ont eu une unit relle avant 493.26 De fait, la princesse Ariane fut surtout connue sous
le nom dOstrogotho lorsquelle passa en Occident.27 Peut-tre les Amales, comme les
Ostrogoths, ne sont-ils quune invention de Thodoric le Grand aprs 493.28 Celui-ci
45
aurait cherch, avec laide de Cassiodore, donner une image prsentable son pouvoir
lorsquil passa du niveau de chef de guerre oriental celle de roi territorial occidental.29

20 Grgoire de Tours lui-mme ne conteste pas totalement cette filiation, mme sil garde une rserve prudente:
Grgoire de Tours, Decem Libri Historiarum, VI, 24 (Bruno Krusch (d.), Monumenta Germaniae Historica. Scriptores
rerum Merowingicarum, Hahn, Hanovre, 1937, vol. 1, p. 291).
21 Grgoire de Tours, Decem Libri Historiarum, VII, 14; VII, 36; VII, 38; IX, 28.
22 Jordans (Jordans, Histoire des Goths, 245) fait explicitement le lien entre Alaric II et celui quil
appelleAlaric le Grand.
23 Jordans, Histoire des Goths, 42 et 79-81.
24 Herwig Wolfram, Histoire des Goths, p.390-391.
25 lments de contestation de cette thse runis dans: Magali Coumert, Origines des peuples. Les rcits du
Haut Moyen ge occidental (550-850), tudes Augustiniennes, Paris, 2007, p. 130-139.
26 Telle est la thse soutenue par: Peter Amory, People and Identity in Ostrogothic Italy, Cambridge University
Press, Cambridge, 1997.
27 Ostrogotho Areagni, cest--direAriane lOstrogothe, est ne au plus tard au tournant des annes 480
et 490, puisquavant elle avait pous le Burgonde Sigismond et en avait eu des enfants avant 506. Par consquent,
au moment de la naissance de la princesse, limpratrice Ariane tait encore la femme de Znon (Arnold H. M. Jones,
John R. Martindale, John Morris, Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge University Press, Cambridge,
1971, vol. 2, p. 140-141), commanditaire de Thodoric pour lexpdition italienne.
28 Peter Heather, Goths and Romans, 332-489, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 34 et suivantes insistait
dj sur lexistence de dirigeants goths non lis par le sang Thodoric.
29 Peter Heather, Theodoric, King of the Goths, Early Medieval Europe, 4 (Oxford, 1995), p. 145-173.
LES RUPTURES DYNASTIQUES DANS LES ROYAUMES BARBARES

Dans tous les cas, le nom construit la dynastie plus efficacement que le sang. Il
invite croire une continuit qui na peut-tre jamais exist. Par exemple, le radical
mer port par de nombreux rois francs a amen plusieurs historiens supposer une
parent entre les Mrovingiens et les chefs francs de lAntiquit comme Mrobaude.30
Mais il sagit peut-tre l dune stratgie consciente et trompeuse de la famille de Clovis.
Que des dynasties germaniques anciennes aient vritablement exist est possible,
quoique fort incertain. Dans tous les cas, ce nest quautour de lan 500 que les royau-
ts barbares se sont construit ce que lon pourrait qualifier dpaisseur dynastique.
Viennent le VIe et le VIIe sicle. Les sources crites se multiplient, dont beaucoup sont
contrles, directement ou indirectement, par un pouvoir qui cherche faire proclamer
lantiquit de la famille du souverain.
Chez les Francs par exemple, les chroniqueurs recourent diffrents procds
pour lgitimer la famille royale. Grgoire de Tours veut ainsi croire une continuit
de sang entre les premiers rois francs dont il a connaissance dans les historiens du Ve
sicle, comme Clodion, et les premiers anctres de Clovis quil connat. Pourtant ce
mme Grgoire nhsite pas formuler ses hsitations devant la maigreur de la docu-
mentation dont il dispose.31 Un sicle plus tard, le chroniqueur Frdgaire na pas ces
scrupules : il considre que les parents de Clovis forment une race royale depuis la
plus haute Antiquit. Deux arguments sont prsents. Dabord, les rois des Francs ont
un nom gnrique, celui de Merovingii, Mrovingiens,32 qui est prsent comme trs
ancien. Ce nest sans doute pas vrai : aucune source du Ve ou du VIe sicle nvoque
les Mrovingiens ; Frdgaire a peut-tre lui-mme invent le terme.33 Le deuxime
argument de continuit biologique est que les rois des Francs sont les descendants de
46
Friga, un prince troyen issu de Priam.34 Leur royaut est donc de la meilleure source.
Ici, cest le modle culturel grco-romain qui ressurgit pour servir la royaut barbare :
en inscrivant lorigine familiale dans le temps du mythe, en la rattachant aux gnalogies
des hros troyens, on fait de la famille barbare lgale des grands gentes snatoriales
romaines.35 Les historiens francs postrieurs exploitrent la veine ainsi ouverte, et ce
jusquau XVIe sicle.
De telles constructions savantes peuvent se retrouver dans dautres espaces. Chez
les Anglo-Saxons, les souverains firent rdiger de longues listes gnalogiques dmon-
trant quils descendaient des hros scandinaves et mme de Wotan, le grand dieu du

30 Une telle reconstitution sinscrit la suite des hypothses dveloppes par: Jean-Pierre Poly, La corde
au cou : les Francs, la France et la loi salique, Gense de ltat moderne en Mditerrane : approche historique et
anthropologique des pratiques et des reprsentations, cole Franaise de Rome, Rome, 1993, p. 287-320.
31 Grgoire de Tours, Decem Libri Historiarum, 8-9. On notera notamment lhsitation manifeste la fin du
chapitre II, 9 De huius [Clodion] stripe quidam Merouechum regem fuisse adserunt, cuius fuit filius Childericus.
32 Frdgaire, Chroniques, III, 9; Bruno Krusch (d.), Monumenta Germaniae Historica, vol. 2, p. 94.
33 Alexander C. Murray, Post vocantur Merohingii : Fredegar, Merovech, and Sacral Kingship, After
Romes Fall: Narrators and Sources of Early Medieval History. Essays presented to Walter Goffart, Alexander C. Murray
(d.), Buffalo, Toronto, 1998, p.121-152.
34 Frdgaire, Chroniques, I, 4 et III, 3.
35 Magali Coumert, Origines des peuples, p.301-305 et 320-322.
BRUNO DUMEZIL

panthon nordique.36 Voil qui suffisait teindre les suspicions quant aux ventuels
accidents biologiques ou politiques. Il a toutefois t constat que les gnalogies
paennes anglo-saxonnes ressemblaient beaucoup la gnalogie du Christ dveloppe
par lvangile de Luc. Il nest donc pas impossible que ce soient des clercs chrtiens
qui se soient livrs ces jeux intellectuels pour lgitimer des royauts incertaines, sans
lien avec une conception sacrale paenne de la royaut.37
Lorsque la dynastie nexiste pas encore, il faut linventer. Et lorsque la dynastie
sinterrompt, mieux vaut gnralement taire la rupture.
En la matire, les Francs comptent certainement parmi les peuples les plus adroits.
En effet, la famille mrovingienne na jamais constitu une structure lignagre simple.
Tout dabord, cette dynastie navait rien de patrilinaire. Dans ce cadre, chaque suc-
cession amenait rebattre les cartes et recomposer les liens. Au besoin, on insistait
seulement sur les niveaux de parent qui semblaient pertinents. Par exemple, dans les
annes 560, lorsque Charibert Ier obtint le royaume de Paris, qui avait t celui de son
oncle Childebert Ier, il se fit prsenter par ses pangyristes comme tant plus lhritier
de Childebert que le fils de son pre biologique, Clotaire Ier.38 Ensuite, ct des rois
rgnants, la famille conserve toujours un lot de personnalits que lon pourrait appeler
des Mrovingiens de second choix. On trouve l des enfants moins lgitimes que les
autres, des indsirables remiss au monastre, des princes otages Byzance ou exils
en Irlande Ce groupe forme une sorte de rserve dynastique dans laquelle on allait
puiser que lorsque la branche principale spuisait.39
Dans un tel systme politique, les factions aristocratiques franques navaient pas
besoin dusurper le trne franc comme ctait le cas en Espagne wisigothique. Elles
47
navaient qu trouver chacune un prince mrovingien soutenir. Par exemple, lorsque
le roi de Neustrie-Burgondie Clotaire III mourut en 673, la succession apparut ouverte
et plusieurs individus purent revendiquer le trne. Tel fut notamment le cas de Childric
II, qui tait dj roi dAustrasie, et qui se trouva soutenu par une bonne partie de la
haute noblesse. Mais on rencontrait aussi comme comptiteur Thierry III, un prince
qui navait reu aucun royaume la mort de Clovis II, et qui se positionnait comme
le candidat du grand vque Lger dAutun. De son ct, le maire du Palais Ebron
amena un enfant nomm Clovis, quil prsenta comme un fils de Clotaire III, et dont il
voulut un moment faire le roi de Neustrie-Burgondie.40 Ici, sans quil y ait de rupture
dynastique apparente, les Grands du royaume purent profiter dune succession pour
tenter de prendre le pouvoir.

36 David N. Dumville, Kingship, Genealogies and Regnal Lists, Early Medieval Kingship, PeterHayesSawyer,
Ian N. Wood (d.), Leeds University, Leeds, 1977, p.77-96.
37 Eric John, Reassessing Anglo-Saxon England, Manchester University Press, Manchester, 1996, p. 55-56.
38 Venance Fortunat, Carmen, VI, 2.
39 Ian Wood, Deconstructing the Merovingian Family, The Construction of Communities in the Early Middle
Ages, Texts, Resources and Artefacts, Richard Corradini, Max Diesenberger, Helmut Reimitz (ds.), Brill, Leyde-Boston,
2003, p.157-158.
40 Paul Fouracre, Richard A. Gerberding, Late Merovingian France. History and Hagiography, Manchester
University Press, Manchester-New York, 1996, p. 21-24.
LES RUPTURES DYNASTIQUES DANS LES ROYAUMES BARBARES

Ajoutons quau cours des deux sicles et demi de son histoire, il arriva que la
famille mrovingienne arrive au bord de lextinction. Mais toujours on parvint dnicher
un enfant prtendument porteur du sang de Clovis. Une telle dmarche est assez difficile
interprter. On peut considrer que le charisme mrovingien tait si fort quune large
part de la population ne pouvait accepter de roi extrieur la famille de Clovis.41 Telle
est lexplication traditionnelle et sans doute est-elle en partie vraie. Mais dans un mme
temps, ds la fin du VIe sicle, les Grands neurent aucun scrupule lever un individu
dont ils savaient que lappartenance la descendance de Clovis tait des plus douteuses.
Disons donc que ce jeu autour du sang mrovingien servait de cadre aux affrontements
politiques. Il limitait les ambitions des grandes familles, qui pouvaient tenir le Palais,
mais non le trne. En somme, ctait parce quil tait notoirement imparfait que le systme
de succession faisait lobjet dun consensus chez les Francs. Le chroniqueur byzantin
Agathias se disait lui-mme admiratif devant cette souplesse politique, qui vitait les
heurts que connaissait lEmpire de son temps.42
Cela suffisait-il toutefois carter la rhtorique de la rupture dynastique du
champ de laffrontement politique ? Pas totalement, semble-t-il. Il arrivait en effet que
le prtendant mrovingien que lon prsentait pour occuper le trne ft dune qualit
vraiment trs mdiocre. Par exemple, en 584, le roi Chilpric mourut aprs avoir perdu
successivement tous ses fils. Il laissa une veuve, Frdgonde, laquelle dsigna un bb
de quelques mois comme tant le fils de Chilpric. Toutefois, lenfant avait t lev
hors de la cour, il navait pas encore reu de nom et son pre ne pouvait bien sr plus
le reconnatre. Autour de la filiation biologique de cet enfant, le dbat fit rage pendant
plusieurs annes.43 Loin dtre une pure question de continuit dynastique, la discussion
48
refltait en ralit les problmes gopolitiques du Regnum Francorum. titre personnel,
Frdgonde avait assurment besoin dun enfant prsenter pour garder le pouvoir ou,
plus simplement, pour rester en vie. Ds lors, si le vritable bb tait mort, elle avait
des raisons videntes den avoir trouv un autre montrer, ce dont on la souponna. De
son ct, laristocratie neustrienne avait besoin dun roi pour garder son autonomie. Car
sil ny avait pas dhritier Chilpric, le palais de Neustrie disparatrait. Les Grands
de Normandie et du Bassin parisien acceptrent donc de soutenir la thse de la lgiti-
mit du fils de Frdgonde,44 alors quils naimaient apparemment pas beaucoup cette
dame. Inversement, le chroniqueur Grgoire de Tours leva de nombreux doutes sur la
filiation effective du bb45. Toutefois, cette suspicion ntait pas innocente. Car si jamais
lenfant nappartenait pas au sang mrovingien, la Neustrie tomberait dans lescarcelle
de lAustrasie. Or la reine dAustrasie, Brunehaut, tait la protectrice de Grgoire de
Tours. De son ct, le roi de Burgondie Gontran sempara de Paris et mit la main sur

41 Ce charisme sappuierait sur une dimension sacrale de la royaut franque: Rgine Le Jan, La sacralit
de la royaut mrovingienne, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 58/6 (Pars, 2003), p.1217-1241.
42 Agathias, Histoires, I, 2, 8 (trad.) Pierre Maraval, Les Belles Lettres, Paris, 2007, p.41).
43 Bruno Dumzil, La reine Brunehaut, Fayard, Paris, 2008, p.218-219 et 252-253.
44 Grgoire de Tours, Decem Libri Historiarum, VII, 8.
45 Grgoire de Tours, Decem Libri Historiarum, VII, 7 et VIII, 9.
BRUNO DUMEZIL

Frdgonde et sur le petit enfant. Ce faisant, il se plaa en position darbitre. Or Gon-


tran avait tout intrt ce que Chilpric laisse un fils, car il entendait bien devenir le
tuteur de ce neveu qui tait, en droit, le roi de Neustrie. Gontran organisa donc une
prsentation du bb laristocratie, fit clbrer le baptme public de lenfant qui il
servit de parrain et qui il donna un nom bien mrovingien, Clotaire II, lequel visait
carter la suspicion quant la parent relle de ce curieux petit prince.46 Une origine
un peu incertaine nempcha dailleurs pas le nouveau roi de Neustrie de runifier le
monde franc en 613 et dliminer les autres branches de la famille mrovingienne, y
compris celles dont la parent avec Clovis tait moins incertaine.
Spculer sur la filiation relle dun roi victorieux restait certes possible, mais qui
aurait eu y gagner ? En outre, les Mrovingiens disposaient dun marqueur physique
indiscutable de la royaut : le port des cheveux et de la barbe longue.47 Un homme
qui arborait une pilosit dbride dclarait de facto appartenir la dynastie, ce qui
le conduisait soit au trne, soit au monastre, soit la mort. Ce ntait pas le sang
mrovingien qui gnrait le poil, mais le poil qui soutenait lappartenance la dynastie
mrovingienne. Et cela allait jusque dans la tombe: lorsquil fallait tout prix prouver
la mort dun souverain, on se devait de prsenter un cadavre suffisamment chevelu pour
tre crdible. Alors quil avait un besoin urgent de constituer une ncropole dynastique,
Gontran de Burgondie rassembla ainsi des corps dont lidentification tait assez douteuse
mais quil prsenta comme ceux de ses neveux assassins.48
La famille mrovingienne tait une nbuleuse aux contours si incertains que les
Francs taient prts fermer les yeux sur des situations assez surprenantes. Dans cer-
tains cas, ils acceptaient mme des ruptures dynastiques flagrantes. Ainsi, la mort
49
de Sigebert III dAustrasie en 656, le nouveau roi fut un certain Childebert III ; or ce
dernier semble avoir t un fils du maire du Palais Grimoald adopt par Sigebert III
ou un fils de Sigebert III adopt par Grimoald (la seule source sur laffaire tant peu
claire).49 Dans tous les cas, la succession eut lallure dun coup dtat puisque Sige-
bert III avait laiss un fils biologique nomm Dagobert II. Ce Dagobert II fut exil en
Irlande mais il continua pendant deux dcennies dapparatre comme un prtendant
srieux au trne dAustrasie.
On pourrait considrer que le couronnement de Childebert III dAustrasie tait
surtout le signe de la monte en puissance de la famille Pippinide, qui aurait os con-
trevenir au principe dynastique pour mieux affirmer ses ambitions au trne. Laffaire a
souvent t dcrite comme une premire tentative de coup dtat de la part des anctres
des Carolingiens. Mais une telle explication ne suffit pas expliquer la longvit de

46 Grgoire de Tours, Decem Libri Historiarum, X, 28.


47 Parmi une bibliographie touffue sur le sujet: Max Diesenberger, Hair, sacrality and symbolic capital
in the Frankish, The Construction of Communities in the Early Middle Ages, Texts, Resources and Artefacts, Richard
Corradini, Max Diesenberger, Helmut Reimitz (ds.), Brill, Leyden-Boston, 2003, p.173-212.
48 Grgoire de Tours, Decem Libri Historiarum,VIII, 10.
49 Matthias Becher, Der sogenannte Staatsstreich Grimoalds. Versuch einer Neubewertung, Karl Martell
in seiner Zeit, Jorg Jarnut (d.), J. Thorbecke, Sigmaringen 1994, p.119-147.
LES RUPTURES DYNASTIQUES DANS LES ROYAUMES BARBARES

Childebert III. En effet, le maire du Palais Grimoald perdit son poste en 657 et il fut
rapidement excut par les Neustriens. Or, malgr la dbcle de la famille pippinide,
Childebert III fut maintenu comme roi dAustrasie jusquen 662. Et lorsquil mourut, le
trne dAustrasie ne fut pas remis Dagobert II, mais un prince neustrien, Child-
ric II. Pour plusieurs raisons, la veuve de Sigebert III ainsi quune majorit des Grands
semblent avoir prfr une rupture patente avec le principe dynastique plutt que lins-
tallation sur le trne dun prince qui, en bonne logique, aurait d rcuprer lhritage
paternel.50 deux reprises, on avait eu recours des princes trangers plutt que de
laisser un personnage lgitime mais indsirable sasseoir sur le trne dAustrasie.
Tous les peuples navaient pas la chance de possder un instrument de lgitimit
aussi souple que la nbuleuse familiale mrovingienne. Cela ninterdisait pas de lisser
quelque peu les successions difficiles pour les rendre moins anormales quelles ne
ltaient vraiment.
Lune des solutions privilgies pour rtablir de la continuit dynastique l o il
ny en avait pas tait de sappuyer sur certaines femmes. La solution navait rien de
neuf et le monde romain lavait frquemment exploite, notamment au IIIe sicle lorsque
la dynastie des Svre avait perdu la plupart des ses hritiers mles. Autant dire que
le passage par les femmes navait sans doute rien voir avec de prtendues traditions
matriarcales attaches aux peuples germaniques. Lexploitation dune chane dynas-
tique fminine constituait au contraire une tradition romaine et, de fait, elle se trouva
exploite de manire prcoce par les peuples barbares les plus romaniss. Ainsi, en
437, il semble que les Burgondes de Worms subirent une rupture dynastique majeure:
on sait que le roi Guntharius et tous les parents mles furent massacres.51 Lorsque les
50
Burgondes se reformrent en royaume territorial dans les annes 450 autour de Lyon, on
vit apparatre deux rois frres nomms Gondioc et Hilpric.52 Ils ntaient pas apparents
au dfunt roi Guntharius et il est mme probable quils naient pas eu beaucoup de
sang burgonde dans les veines. Plus gnant encore, ces deux personnages taient des
hrtiques ariens alors que les Burgondes de Worms taient catholiques. Pour lgitimer
leur titre de roi des Burgondes, Gondioc et Hilpric choisirent dpouser des princesses
trs probablement issues de lancienne dynastie royale et ils autorisrent ces dames
conserver lorthodoxie nicenne. Par ce biais apparut un courant catholique au sein de
la famille royale burgonde reconstitue ; ce fut de cette souche que naquit Clotilde,
future femme de Clovis.53

50 Ian Wood, The Merovingian Kingdoms (450-751), Longman, Londres-New York, 1994, p.224. Suppose
que Dagobert II ntait pas le fils de la reine Chimnchilde mais quil serait n dune autre union de Sigebert III.
51 Continuation de la Chronique de Prosper, 1322(Theodor Mommsen (d.), Monumenta Germaniae Historica,
Auctores Antiquissimi, Weidmann, Munich, 1981, vol. 9, p. 475): Eodem tempore Gundicharium Burgundionum regem
intra Gallis habitantem Aetius bello obtriuit pacemque ei supplicanti, qua non diu potitus est, sibiquem illum Chuni cum
populo suo ad stirpe deleuerint.
52 Jordans, Histoire des Goths, 231.
53 Bruno Dumzil, La mixit religieuse chez les couples royaux burgondes, Famille, violence et christianisation
au Moyen ge, Mlanges en lhonneur de Michel Rouche, Martin Aurell, Thomas Deswarte (ds.), Presses de lUniversite
Paris-Sorbonne, Paris, 2005, p. 57-66.
BRUNO DUMEZIL

La transmission du trne par la femme est galement atteste chez les Ostrogoths
dItalie. Cest ainsi le cas lorsquen 536 le dernier roi Amale, Thodad, fut dpos par
le vigoureux gnral Vitigs. Ds lanne suivante, Vitigs pousa une princesse amale,
Matasunthe, fille de la reine Amalasonthe et petite-fille de Thodoric le Grand. Pour
loccasion, Cassiodore rdigea un pangyrique destin prouver que la valeur militaire
de Vitigs rendait son union avec la dynastie royale lgitime et que, par consquent, le
nouveau roi ne saurait apparatre comme un usurpateur.54
Chez les Wisigoths de la fin du VIe sicle, ce fut aussi une femme qui permit
dassurer une continuit dynastique apparente alors que la chane biologique tait rompue.
Goswinthe, que lon devine encore jeune vers 550, tait lpouse du gnral Athanagild.
Elle bnficiait dun fort prestige parmi les Wisigoths et on a parfois suppos quelle tait
apparente la vieille dynastie royale dite des Balthes.55 Cela reste extrmement douteux:
les auteurs anciens nauraient sans doute pas manqu de signaler une telle filiation si elle
avait t vidente. Au moins Goswinthe devint-elle reine lorsque son poux Athanagild
sempara du pouvoir en 554-555. Ses deux filles, Galswinthe et Brunehaut, furent alors
maries dans le monde franc. Devenue veuve dAthanagild en 567, Goswinthe suscita
lintrt du nouveau collge royal wisigoth compos des frres Liuva et Lovigild. Elle
pousa Lovigild,56 alors que ce dernier avait dj deux fils, Hermngild et Reccared,
qui taient ns dune prcdente union. Lalliance avec Goswinthe permit Lovigild
de conforter un trne peu assur57 et, mme lorsquil devint seul roi dEspagne partir
de 573, il laissa son pouse mener des entreprises apparemment assez autonomes.58
la mort de Lovigild, Goswinthe revint une nouvelle fois sur le devant de la scne en
montant une sorte de collge royal avec son beau-fils Reccared.59 En 586-587, la vieille
51
reine tenta mme de faire pouser Reccared une de ses petites-filles, une princesse
franque ne de Brunehaut. Comme Reccared se montra plus indpendant que prvu,
il semble que Goswinthe essaya de lvincer, probablement au profit de lun de ses
arrire-petits-enfants, Athanagild, qui tait alors otage Constantinople.60 Reccared

54 Cassiodore, Orationum reliquia (Lud. Traube (d.), Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi,
Weidmann, Munich, 1894, p.465-484. Voir: Sylvie Joye, Arnaud Knaepen, Limage dAmalasonthe chez Procope de
Csare et Grgoire de Tours: portraits contrasts entre Orient et Occident, Le Moyen ge, 111 (Paris, 2005), p. 229-
257.
55 Luis Garca, Gothic Survival in the Visigothic Kingdoms of Toulouse and Toledo, Francia, 21/1 (Paris,
1994), p. 10; Michel Rouche, Brunehaut, wisigothe ou romaine, Los Visigodos. Historia y Civilizacin, Antonino
Gonzlez (d.), Universidad de Murcia, Murcie, 1986, p.103-114.
56 Jean de Biclar, Chronicon, 27, confirm par Grgoire de Tours, DLH, IX, 1.
57 Les Francs considraient Goswinthe comme une actrice importante de la politique espagnole, mme aprs
la mort dAthanagild (Venance Fortunat, Carmen, VI, 5).
58 Malgr ses probables dformations, Jean de Biclar tmoigne de linfluence de la reine autour de 580,
Chronicon, 54 (Roger Collins (d.), Chronicon, Brepols, Turnhout, 2001, p. 71): Nam eodem anno filius eius Ermengildus
factione Gosuinthe regine tirannidem assumens in Ispali ciuitate rebellione facta recluditur.
59 Grgoire de Tours, Decem Libri Historiarum, IX, 1.
60 On comprendrait alors les multiples tentatives de Brunehaut pour rcuprer son petit-fils Athanagild,
quelle qualifie de roi des Wisigoths: Epistulae Austrasicae, 27 et 28.
LES RUPTURES DYNASTIQUES DANS LES ROYAUMES BARBARES

russit toutefois liminer Goswinthe fin 588 ou dbut 589.61 Disparut alors une dame
qui, pendant presque quarante ans, avait raccommod la trame dynastique wisigothique,
transmettant la lgitimit des hommes qui nappartenaient pas sa famille biologique.62
Une situation comparable sobserve chez les Lombards entre les annes 590 et
630. Faute de continuit chez les mles, ce furent les reines et princesses qui offrirent
le trne de Pavie laristocrate quelles pousaient. Ainsi Thodelinde, veuve du roi
Authari, se maria en 591 avec le nouveau roi Agilulf qui, ds lors, obtint une reconnais-
sance gnrale. En 626, une nouvelle rupture dynastique eut lieu la mort suspecte du
roi Adaloald. Gondeberge, fille du roi Agilulf et de la reine Thodelinde, pousa alors
le nouveau roi Arioald, puis peu aprs son successeur Rothari. En 653, le trne passa
enfin un neveu de la reine Thodelinde, Aripert. chaque fois, une transmission de
la lgitimit royale par les femmes avait permis de rduire la rupture de la succession
royale. Il faut dire que, quoique Lombardes, les princesses de Pavie taient dpositaires
dun sang bavarois jug particulirement prestigieux. En outre, leur rputation de grande
pit et leur fonction dinterlocutrice avec la papaut en faisaient des personnages de
premier plan au sein du royaume italien.63
Remarquons que, contrairement une lgende tenace, le passage par la femme
ntait pas totalement inconnu du monde franc. Par exemple, dans les annes 660, on
maria le nouveau roi dAustrasie Childric II sa cousine Bilichilde, fille de Sige-
bert III. Cette union ntait pas canonique et elle suscita lirritation de certains vques.64
Toutefois, ce mariage tait apparemment ncessaire pour renforcer la lgitimit du nou-
veau roi auprs des Austrasiens. Lopration permit en outre Chimnechilde, qui tait
la mre de Bilichilde, de conserver toute son influence au palais dAustrasie.65
52
Assurment, le haut Moyen ge ntait pas uniquement un monde de lgitimit
masculine, mme si recourir une lgitimit fminine ntait quune solution par dfaut.
Cela pouvait savrer toutefois bien utile lorsque apparaissait un besoin intellectuel de
refermer une rupture dynastique, mme si ctait bien longtemps aprs les faits. Vers
lan 800, les Carolingiens tentrent ainsi daffirmer quils avaient une princesse mro-

61 Jean de Biclar, Chronicon, 89: Uldila episcopus cum Gouintha regina insidiantes Reccaredo manifestantur
et fidei catholicae communionem, quam sub specie Christiana quasi sumentes proiiciunt, publicantur. Quod malum in
cognitionem hominum deductum Uldila exilio condamnatur, Gosuintha uero catholicis semper infesta uitae tunc terminum
dedit. Luis Garca, La coyungtura politica del III concilio de Toledo, una historia larga y tortuosa, Concilio III de
Toledo. XIV Centenario, Arzobispado de Toledo, Tolde, 1991, p. 287 remarque que la formule uitae tunc terminum
dedit pourrait toutefois dsigner une mort naturelle.
62 Le maintien de Goswinthe au pouvoir aprs la mort de ses deux maris pouvait en particulier donner delle
limage dune quasi-impratrice byzantine, contrlant et garantissant la lgitimit dynastique; voir: Michel Rouche,
Brunehaut, wisigothe, p. 104.
63 Franois Bougard, Public power and authority, Italy in the early Middle Ages, 476-1000, Cristina La
Rocca (d.), Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 39-44.
64 Passio I sancti Leudegari, 8.
65 Ian Wood, The Merovingian Kingdoms, p. 224.
BRUNO DUMEZIL

vingienne parmi leurs anctres.66 Ainsi, il ny aurait eu aucune csure entre les deux
races royales franques.
Dans quelques cas, assez rares, la meilleure volont du monde ne suffisait pas
rinventer une continuit dynastique. Tel est le cas par exemple chez les Wisigoths,
lorsque Witteric met mort le fils de Reccared en 603. Peut-tre lusurpateur plaide-t-
il alors en faveur dune monarchie forte, capable de rsister aux Byzantins, par rapport
la faiblesse dun roi enfant?67 Ce serait l avancer une lgitimit militaire que les
empereurs romains puis leurs successeurs barbares avaient dj plusieurs fois utili-
se. Une telle justification restait toutefois difficile asseoir et il avait toujours fallu la
conforter par largument religieux, savoir que Dieu avait donn le trne au roi le plus
capable de diriger son peuple. Une fois encore, il ny a pas rechercher des racines
germaniques cette lection divine du souverain. Cest l une tradition romaine, bien
tablie Rome ds lpoque dAuguste. Cette volont cleste dans le choix du souve-
rain prit de limportance au IIIe sicle et se trouva christianise lors de la victoire de
Constantin sur Maxence au pont Milvius.
Pourquoi Dieu dcide-t-il parfois quun nouveau roi doit apparatre en dehors de
la dynastie tablie? Les penseurs du monde romano-barbare ont diffrents arguments.
Llment le plus frquemment avanc est sans doute la puret de la foi. Dieu a
abandonn lancienne dynastie, car elle tait impie ou pcheresse, et Il a tourn son
regard vers un homme pur. Au dbut des annes 580, le prtendant wisigoth Hermngild
tenta de mettre en avant cet argument. Il prsenta sa royaut comme lgitime non parce
quil tait le fils dun roi, mais parce quil tait catholique. On peut ce titre signaler
cette tonnante mission montaire, datant probablement de 58068 et portant la lgende
53
Ermenegildi/ regi a Deo uita, qui a parfois t interprte comme la transcription des
acclamations de lpiscopat lors de son couronnement.69 Il faut dire quHermngild avait
tent de semparer du trne contre son propre pre, le roi arien Lovigild. Il fallait donc
insister lourdement sur la rupture religieuse pour justifier une couronne encore incertaine.

66 Rgine Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc, Publications de la Sorbonne, Paris, 1995, p. 202-
203; Eduard Hlawitschka, Merowingerblut bei der Karolingen?, Adel und Kirch, Festschrift fr G. Tellenbach, Herder,
Vienne, 1968, p. 67-111.
67 Tel semble tre le point de vue dIsidore de Sville (Chronique, 58), qui affirme que malgr ses efforts,
Witteric ne parvint jamais obtenir une gloire suffisante pour assurer son trne.
68 Jocelyn N. Hillgarth, La conversin de los Visigodos. Notas crticas sobre un artculo recente del professor
Thompson, Analecta Sacra Tarraconensia, 34 (Tarragona, 1961), p. 23.
69 Josep Vives, Inscriptiones cristianas de la Espaa romana y visigoda, Consejo Superior de Investigaciones
Cientficas, Barcelone, 1969, p. 153. Voir galement: Jocelyn Nigel Hillgarth, Coins and Chronicles: Propaganda
in Sixth-Century Spain and the Byzantine Backgroud, Historia, 15 (Paris, 1966), p. 485-508, notamment, p.505.
Lhypothse du couronnement avait t propose par: Manuel C. Daz, La leyenda Regi a Deo Vita de una moneda
de Ermenegildo, Analecta Sacra Tarraconensia, 31 (Tarragona, 1958), p. 6-7, sur la base dun rapprochement avec
les acclamations A Deo aeternum meritum et A Deo aeterna corona (Josep Vives, Inscriptiones cristianas de la Espaa
romana , p. 116) formules Tolde III.
LES RUPTURES DYNASTIQUES DANS LES ROYAUMES BARBARES

De la mme faon, un pome lombard de la fin du VIIe sicle clbre longuement


les rois lombards issus dAripert Ier.70 Lauteur ne cache pas que cette famille royale est
rcente, mais il chante sa lgitimit en montrant qu chacune des gnrations quelle
a compt, elle a protg le christianisme en liminant ses ennemis, savoir les ariens,
les juifs et les schismatiques des Trois-Chapitres. Cela justifiait bien que lon renverse
et excute le dernier roi lombard arien, Rodoald.
Un tel argument est aussi trs prsent chez les Wisigoths du VIIe sicle, o il sert
de rponse aux interrogations concernant la lgitimit des rois postrieurs Sisebut.
En effet, en 621, un aristocrate du nom de Suinthila sempara du trne en liminant
Reccared II, le fils de Sisebut. Puis en 631, Suinthila fut son tour dpos par un
certain Sisenand. En tant que nouveau roi, Sisenand se trouva dans lobligation de
justifier sa propre usurpation tout en vitant quune msaventure semblable ne se re-
produise un jour ses dpens. Pour sortir de lornire, Sisenand affirma que Suinthila
avait lui-mme commis un crime innommable en manquant de fidlit la famille du
roi Sisebut. Il ntait donc pas un vritable roi, mais un usurpateur,71 que lon pouvait
sans crainte dposer. Toutefois, quoi reconnaissait-on un vritable roi ? Eh bien, au
fait quil respectait les serments et les engagements faits par ses prdcesseurs lgitimes.
ce titre, Suinthila rouvrit le dossier des lois de Sisebut et relut le texte dun dit de
perscution du judasme de 612. Il y dcouvrit que Sisebut avait autoris la destitution
et la mise mort de tout roi wisigoth qui ne respectait pas la lgislation antijudaque ;
inversement, le souverain qui maintiendrait en application les mesures dictes contre
les juifs verrait sa lgitimit conforte.72 Sisenand comprit tout lavantage quil y avait
tirer de ce texte. En runissant le concile de Tolde IV en 633, il fit de nouveau
54
promulguer les dcisions de Sisebut et, de cette faon, soffrit une image de souverain
incontestable:73 la continuit ntait pas dans la filiation dynastique, mais dans une
mme pense politico-religieuse qui faisait du service de Dieu la mission de chaque
roi des Wisigoths.
Sisenand alla encore plus loin. Il demanda au Pres de Tolde IV de mener une
longue rflexion thorique qui visait prouver quun serment fait Dieu et un serment
fait au roi lgitime avaient une valeur identique. Les vques en vinrent affirmer

70 Carmen de synodo Ticinensi, 1 (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Langobardicarum


et Italicarum saec. VI-IX, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hanovre, 1878, p. 190): Sublimes ortus in finibus Europe /
Langibardorum regale prosapia / rex Haribertus pius et catholicus /Arrianorum aboleuit heresem /et christianam fidem
fecit crescere.
71 Concile de Tolde IV, c. 75. Gonzalo Martnez, Flix Rodrguez (ds.), La coleccin cannica Hispana,
Consejo superior de investigaciones cientficas, Madrid, 1992, vol. 5, p. 257-258.
72 Leges Visigothorum, XII, 2, 14 (Karl Zeumer (d.), Monumenta Germaniae Historica, Leges, Impensis
Bibliopolii Hahniani, Hanovre, 1892, p. 422-423:Successores quoque nostros legis huius instituta seruantes uictrix Christi
uictores faciat dextera et eius solium in ueritate coroboret, cuius in hoc fidem inspexerit diuina clementia. () Audacia
transgressoris et non uenerabiliter conseruantis sit in hoc seculo ignominiosior cunctis hominis, et uita illius eodem tempore
concidat ().
73 Concile de Tolde IV, c. 59. Gonzalo Martnez, Flix Rodrguez (ds.), La coleccin canonica, p. 211-
212.
BRUNO DUMEZIL

que le souverain tait non seulement voulu par Dieu, mais quil tait aussi consacr
par Dieu. Et lon vit apparatre, au sein du canon 75, deux textes promis une belle
postrit en Occident, savoir le passage du Psaume 104: nolite tangere christos meos74
et la parole de David dans le Livre de Samuel Celui qui porte la main contre loint
du Seigneur, comment pourrait-il tre innocent ?.75 On a dit, peut-tre avec raison,
que le concile de Tolde IV tentait par l de conforter la royaut, en remplaant un
charisme dynastique dfaillant par le modle du roi de lAncien Testament.76 Mais il
faut toutefois remarquer que ces textes apparaissent avant tout pour prouver que le
serment fait au roi prsent est infrangible.77 Le dirigeant wisigoth, indpendamment de
son ascendance, est en effet un tre consacr par Dieu; ou mme devrait-on dire sacr,
puisque plusieurs spcialistes pensent aujourdhui que la premire onction royale a pu
avoir lieu au moment du couronnement de Sisenand en 631. Car si le premier sacre
rellement document date dun demi-sicle plus tard, au temps du roi Wamba, le rite
apparaissait cette date comme une norme.78
Il serait sans doute erron de vouloir associer de faon trop claire rupture dynas-
tique et valorisation de llection divine. On en a une illustration dans lun des rares
miroirs des princes conservs pour la priode mrovingienne. Il sagit dune longue lettre
crite par un vque inconnu79 lun des deux fils de Dagobert Ier, sans doute Sigebert
III dAustrasie, vers le dbut des annes 640. Le roi y est dcrit sous deux facettes. En
premier lieu, il est prsent comme lhritier dune dynastie unie par le lien biologique.
Le rdacteur rappelle ce titre la liste des bons rois mrovingiens: Childebert Ier, Clotaire
Ier, Clotaire II, qui doivent servir de modles au roi prsent. Mais tous les anctres
ne sont pas bons. Le pre du roi prsent, Dagobert Ier, a notamment t un dbauch
55
notoire et lauteur du miroir prfre le passer sous silence dans la mesure o une telle
filiation napporte aucune lgitimit. Dans un second temps, le souverain mrovingien est
prsent comme le successeur des rois sacrs de lAncien Testament. Or, le rdacteur
de la lettre explique que lorsque les rois bibliques recevaient lonction, ils priaient pour
obtenir de Dieu non la mort de leurs ennemis, mais la capacit de gouverner le peuple
avec justice.80 La principale lgitimit du roi est donc divine et sincarne dans son bon

74 Ps. 104, 15.


75 I Sam. 26, 9.
76 Sur la complexe conception wisigothique de la royaut, Yves Sassier, Royaut et idologie au Moyen ge.
Bas Empire, monde franc, France (IVe-XIIe sicle), Armand Colin, Paris, 2002, p. 105-115 (not. n 114).
77 Bruno Dumzil, Le crime de parjure dans lEspagne wisigothique du VIIe sicle, Oralit et lien social au
Moyen ge (Occident, Byzance, Islam), Marie-France Auzpy, Guillaume Saint-Guillain (ds.), Collge de France-Centre
National de la Recherche Scientifique, Paris, 2008, p. 27-38.
78 Julien de Tolde, Historia Wambae regis (Wilhelm Levison, Bruno Krusch (ds.), Monumenta Germaniae
Historica. Scriptores rerum Merovingicarum, Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 1979, vol. 5, p. 501.
79 Epitulae aevi merowingici collectae, 15 (Wilhelm Gundlach (d.), Monumenta Germaniae Historica. Epistulae,
Weidmann, Berlin, 1892, vol. 3, p. 457-460.
80 Epitulae aevi merowingici collectae, 15 (Wilhelm Gundlach (d.), Monumenta Germaniae Historica, vol.
3, p. 458: Isti reges supradicti semper, prophetae Domini quod eis denuntiauerunt, intento sensu audierunt. Quamobrem,
gloriosissime domine, modo oportet te, et sacerdotes audias et consiliarios seniores diligas simulque et illum, qui post te
palatium regi.
LES RUPTURES DYNASTIQUES DANS LES ROYAUMES BARBARES

gouvernement. Lauteur de la lettre lcrit sans hsitation: Sache que tu es le ministre


de Dieu, institu cette place par Lui pour que les hommes qui font le bien taient pour
bienveillant auxiliaire, et pour que ceux qui font le mal sachent que tu es un puissant
justicier.81 Nous trouvons ici, pour la premire fois dans le monde franc, une dfinition
de la royaut ministrielle: le souverain na pas reu le trne parce que ses anctres lont
occup, mais parce que Dieu len a investi pour assurer le bien commun de lensemble
des chrtiens. Certes, lvque anonyme nexpose pas clairement comment se manifeste
cette lection divine. Mais il parat assez clair qu ses yeux, cest la reconnaissance de
lglise qui permet de dterminer quun roi est pleinement lgitime.
Dans ce cadre, il est sans doute moins surprenant que la famille pippinide ait
demand au pape de lgitimer son accession au trne en 751.82 Lautorit ecclsiastique
ne venait pas perturber la logique dynastique incarne par la famille mrovingienne.
Elle servait simplement rvler quelle personne jouissait de llection divine un
moment donn au sein du royaume. Ppin le Bref, parce quil tait la fois victorieux
la guerre et protecteur de la foi, avait dmontr quil exerait au sein du royaume les
fonctions rgaliennes normales. Il pouvait donc recevoir le titre royal sans que le geste
apparaisse comme une rvolution ou comme une transgression majeure de lordre du
monde. Cest donc sans doute tort que le changement de dynastie de 751 a t prsent
par lhistoriographie traditionnelle comme une grande date de lhistoire franque.83 En
effet, la royaut franque tait fortement christianise depuis deux sicles et le principe
dlection divine y tait dj largement prsent. En outre, ds le VIe sicle, la principale
lgitimit du roi se fondait sur ses victoires et sur sa capacit protger les chrtiens.
Les Carolingiens navanceront jamais dautres arguments. Enfin, au sein de la nbuleuse
56
dynastique mrovingienne, le sang de Clovis tait dj bien dilu. Ppin le Bref ntait
gure moins prsentable quun personnage comme Gundovald ou Clotaire II.
Remarquons dailleurs que le coup dtat de 751 ne suscita que peu de commen-
taires des contemporains. La continuation de Frdgaire ne lui accorde quune phrase.84
Certes, lvnement a t mis en valeur par lhistoriographie carolingienne, mais seu-
lement partir des Annales Royales une source rdige dans les annes 780. Quant
la Vie de Charlemagne dginhard, elle insiste fortement sur la dposition du dernier
Mrovingien, sa tonsure et sa relgation dans un monastre. Mais une telle mise en
valeur de la rupture dynastique ne date que des annes 830.
Si vritable csure historique il y a, elle nest pas chercher en 751 mais plutt en
754. Lors du sacre de Saint-Denis, le pape tienne II ordonna que les rois des Francs

81 Epitulae aevi merowingici collectae, 15 (Wilhelm Gundlach (d.), Monumenta Germaniae Historica, vol.
3, p. 460: Ministrum te Dei esse scias ad hoc constitutum ab ipso, ut, quicumque bona faciunt, te habeant misericordem
adiutorem, uindicem fortem te cognoscant hi, qui faciunt mala
82 Dernirement, sur le contexte du principat de Ppin le Bref: Roger Collins, Pippin III as Mayor of the
Palace: the Evidence, Der Dynastiewechsel von 751: Vorgeschichte, Legitimationsstrategien und Erinnerung, Matthias
Becher, Jrg Jarnut (ds.), Scriptorum, Mnster, 2004, p. 75-91.
83 Sur ce tournant historiographique: Matthias Becher, Jrg Jarnut (ds.), Der Dynastiewechsel von 751.
Vorgeschichte, Legitimationsstrategien
84 Continuation de la Chronique de Frdgaire, 33.
BRUNO DUMEZIL

soient dsormais choisis uniquement parmi les descendants de Ppin le Bref.85 Aucune
rgle de ce type nexistait jusque-l, mme si un principe tacite avait prvalu aux
temps mrovingiens. En 754, on ne peut pas vraiment parler dune rupture dynastique.
Mieux vaut considrer que lon passe dun tat ancien de la monarchie, qui dpendait
beaucoup du modle imprial romain, un tat nouveau, beaucoup plus mdival, o
la succession familiale prime. Dune certaine faon, partir de 754, les Carolingiens
furent la premire vritable dynastie quont connue les Francs.
Pour conclure, je ne voudrais pas donner limpression que les hommes du haut
Moyen ge nont pas ressenti de rupture lorsquune famille steignait et quune autre
reprenait les rnes du pouvoir. Mais peut-tre les vritables drames se sont-ils jous
dautres moments, notamment lorsque la conversion obligeait redfinir la notion mme
de famille. On peut ce propos voquer les difficults de la dynastie frisonne, telles
quelles sont connues daprs un passage de Vie de Saint Vulfram. Ce texte, compos
la fin du VIIIe sicle, y raconte comment lvque de Sens Vulfram avait obtenu, vers
lan 700, la conversion du roi de Frise Radbod. Le souverain avait dj plong un pied
dans la piscine baptismale lorsquil demanda lvque o se trouvaient ses anctres,
les anciens rois de Frise. Vulfram rpondit que les anctres de Radbod, parce quils
taient morts paens, comptaient certainement au nombre des damns. Radbod se retira
aussitt de la piscine en proclamant bien haut quil resterait solidaire de la longue ligne
des princes de son royaume, de son vivant comme aprs sa mort86. Une telle affaire, ici
fortement romance, nest pas isole. Vers lan 500, le roi des Burgondes connut des
difficults comparables, qui sont documentes par la correspondance dAvit de Vienne:
Gondebaud ne voulait pas se convertir car il craignait de rompre le contact avec ses
57
anctres dfunts87. Les Mrovingiens vcurent certainement des doutes semblables ;
daprs Grgoire de Tours, Clovis eut peur de rompre avec ses divinits ancestrales.88
De fait, cest la christianisation qui induit la seule vraie rupture familiale: elle oblige
reconnatre que les anctres, normalement porteurs de toutes vertus et de toute lgitimit,
avaient vcu et taient morts dans lerreur ainsi que dans le pch.
Heureusement, les hommes du haut Moyen ge taient pragmatiques. Avec un peu
dadresse, il leur tait toujours possible de raccommoder les accrocs faits la mmoire
familiale. Ainsi, dans un de ses dits, Clotaire Ier clbra la grande gnrosit de son
grand-pre Childric, qui avait offert des exemptions dimpt aux glises.89 Voil qui

85 Alain Stoclet, La Clausula de unctione Pippini regis: mises au point et nouvelles hypotheses, Francia
(Paris, 1980), p. 3-42.
86 Vita Wulframni, 9 (Bruno Krusch, Wilhelm Levison (d.), Monumenta Germaniae Historica, Scriptores,
Impensis bibliopolii Hahniani, Hanovre, 1910, vol. 5, p. 668): Pedem a fonte retraxit, dicens non se carere posse consortio
praedecessorum suorum principum Fresionum et cum paruo pauperum numero residere in illo caelesti regno. Voir: Stephane
Lebecq, Le baptme manqu du roi Radbod, Les assises du pouvoir: temps mdivaux, territoires africains, Odile
Redbon, Bernard Rosenberger (dirs.), Presses universitaires de Vincennes, St-Denis, 1994, p. 141-151.
87 Avit de Vienne, Ep., 46 (Clovis, Michel Rouche (trad.), Fayard, Paris, 1996, p. 397-398).
88 Grgoire de Tours, Decem Libri Historiarum, II, 29.
89 Chlotarii Praeceptio, 12 (R. Boretius, Monumenta Germania Historica. Capitularia regum Francorum,
Hahn, Hanovre, 1883, vol. 1, p. 19). Lidentification de lauteur de cet dit Clotaire Ier ne fait toutefois pas lunanimit
parmi les spcialistes.
LES RUPTURES DYNASTIQUES DANS LES ROYAUMES BARBARES

suffisait peut-tre faire oublier que Chilpric avait t un roi paen. De mme, la
fin du VIe sicle, une rumeur circula selon laquelle que le pre de Reccared, Lovigild,
stait converti sur son lit de mort:90 ainsi, le fondateur de la dynastie aurait gagn le
salut in extremis, affirmation aussi rassurante quinvrifiable. Certains allrent plus loin,
en tentant probablement doprer des conversions post mortem. Au Xe sicle, Harald la
Dent Bleue, le roi christianisateur du Danemark, fit apparemment dplacer le corps de
ses parents du tumulus o ils reposaient vers lglise quil venait de faire construire.91
La famille des rois danois tait ainsi christianise.
Dans tous les cas, la rupture dynastique napparat pas avoir t un drame absolu
au haut Moyen ge. Ctait un accident, gnant sans doute, mais non dirimant tant que
la notion de famille royale navait pas t sacralise par lintervention pontificale. Un
tel accident, on en souffrait, mais on pouvait le grer. Pour cela, on avait des armes,
mais aussi des symboles, des discours et des textes.

58

90 Rumeur rapporte, avec une certaine rserve, par Grgoire de Tours, DLH, 8, 46; Suzanne Teillet, Des
Goths la nation gothique, Les Belles Lettres, Paris, 1984, p. 380-383.
91 Peter H. Sawyer, Kings and Vikings, Methuen, Londres, 1982, p. 139.
Ruptura territorial y
legitimidad poltica
GABRIEL MARTINEZ-GROS*

A
l-Andalus resulta de una conquista rabe de la pennsula ibrica. Como tal, la
figura histrica de al-Andalus no se diferencia de muchas otras. Tambin Francia,
o Espaa, o Catalua o Mxico, rastrean parte de sus identidades diversas, y a
veces conflictivas, hasta una conquista fundadora o arrolladora. Conquistaron Francia los
romanos, y desde hace dos mil aos se habla en la Galia, y luego en Francia, un latn
que se fue desdibujando con el tiempo, y al que hoy llamamos francs. De la misma
manera recibi Mxico su idioma nacional de los conquistadores espaoles. As que los
franceses y los mexicanos escribieron su historia nacional, y siguen escribindola, en la
lengua de aquellos a los que, sin embargo, no llaman padres o antepasados, sino
conquistadores o extranjeros. Nos anctres les Gaulois - nuestros antepasados
los galos es una de las frases mas famosas que se pueda sacar de los libros de la
enseanza publica y republicana francesa de finales del siglo XIX, y aunque se maneje
en la Francia de hoy con cierta irona, por haber sido impuesta sin mas precaucin
en las escuelas de las colonias francesas de la frica negra o de Vietnam, nadie pone
realmente su transcendencia en tela de juicio en cuanto al territorio nacional. En los
suburbios de la Francia de hoy, un galo es un francs de estirpe frente a los inmi-
grantes maghrebes o africanos.

1. Soberana del territorio


Territorio es la palabra clave. Se considera el galo Vercingetorix el primer hroe
de una nacin que habla la lengua de su enemigo y vencedor Cesar, porque Francia
no hered la tierra de Cesar Italia sino la de Vercingetorix - Galia. A la figura de
Vercingetorix en Francia responde la de Viriato en Espaa; a los Galos, los Iberos; al
malogrado asedio de Alesia el de Numancia. Ambas naciones construyen su historia

* Gabriel Martnez-Gros (Or, 1950) s profesor a lUniversit Paris Ouest Nanterre La Dfense, desprs
dhaver-ho estat a Paris VII. Entre les seves obres destaquen: Lidologie omeyyade (Madrid, 1992); Identit andalouse
(Paris, 1997); en collaboraci amb Lucette Valensi, LIslam en dissidence. Gense dune confrontation (Paris, 2004); Ibn
Khaldn et les sept vies de lIslam (Arles, 2006).
RUPTURA TERRITORIAL Y LEGITIMIDAD POLTICA

en el siglo XIX sobre una derrota fundadora1. En Espaa, los andaluses se unen a las
filas de los vencidos honrados.
La continuidad de la geografa, de la tierra, supera la continuidad de la lengua
cuando discrepan los dos principios. Por razones que no nos toca aclarar aqu, la defi-
nicin de la nacin moderna, en Francia como en Mxico, en Espaa como en Turqua
o en Irn, no puede prescindir de un marco territorial que le da mas legitimidad que
su linaje lingstico. Espaa, heredera territorial, es decir heredera legtima de todo lo
sucedido en el marco geogrfico que llamamos hoy Espaa, construy con ello, en el
siglo XIX, al igual que Francia o Inglaterra, y segn los mismos principios, una historia
continua desde los ibero-romanos hasta los indiscutibles espaolesdel Medioevo y de la
Edad Moderna; una historia en la que los historiadores espaoles incluyeron los tiempos
andaluses. Cercados por la Espaa romana por un lado y la Espaa moderna por el
otro, los Andaluses no podan desistir de su hispanidad de transicin entre Antigedad
y Modernidad, de su ciudadana espaola de honor, aunque hablaran rabe, y rezaran en
mezquitas. Un enorme esfuerzo historiogrfico fue desplegado en le segunda mitad del
siglo XIX y la primera del XX para naturalizar a los rabes, a pesar de la existencia
de los textos, en rabe, cuya evidencia lingstica se descart como se descartaba, en
aquella misma poca en Francia, la evidencia del latn usado en la Galia romana para
hacer hincapi en los rasgos supuestamente autctonos, galos, de las huellas materiales y
artsticas2. No se trataba, en ambos casos, de negar lo romano o lo rabe, de despojar a
los andaluses, como se dice hoy con frecuencia, de su cultura propia, sino de acogerlos
en la comunidad nacional, de reconocerlos como hijos de la tierra, como compatriotas,
como hermanos arraigados en el mismo suelo popular el que no miente a diferencia
60
de las cpulas del poder, el suelo de la intrahistoria de Unamuno, de los gestos sin
memoria de los humildes y de los cielos impvidos de Castilla.

2. Un poder extranjero
As se juntaron los andaluses, o mejor dicho, el pueblo andalus con el pueblo
espaol. Al revs, el poder, el gobierno, los potentes, en esa lnea divisoria de las aguas
del bien y del mal, caen en la ltima vertiente, la del mal, del ajeno, del extranjero.
Buena parte de la versin liberal de la historia de Espaa en los siglos XIX y XX, his-
toria de una derrota histrica - final del imperio, retraso econmico, tcnico, cientfico,

1 Es preciso decir que los mitos fundadores de Espaa se divisan ya entre les autores del Siglo de Oro,
Cervantes o Mariana, cuando los de Francia cambian con la Revolucin francesa. La monarqua francesa se considera
lgicamente como heredera de los francos o del troyano Francus Clovis es el primero de la larga serie de los Louis
cuyos reinados acaban con el siglo XIX. Los galos desplazan a los francos como padres fundadores en el siglo XIX.
Alesia, la Numancia francesa, se impone en el mito nacional con el reinado de Napolen III en los aos 1860. Este
mismo rgimen poltico (1852-1870) consagra definitivamente el sufragio universal y la bandera revolucionaria de los
tres colores.
2 Entre los partidarios ms destacados de la naturalizacin de la historia andalus, los arabistas Julin
Ribera (1858-1934) y Miguel Asn Palacios (1871-1944), alumno del primero.
GABRIEL MARTNEZ-GROS

y guerra civil se empeo en explicar todos los fracasos de Espaa por la bifurcacin
ajena a su destino propio y natural que le fue impuesto por invasores o reyes forasteros.
Opina Snchez-Albornoz, en su Espaa, un enigma histrico, que Espaa sufri dos
desvos de su rumbo natural, que fueron la invasin rabe el primero; y luego la llegada
del Emperador Carlos V, que abri, con los reinados de los Austrias, un periodo a la
vez brillante y fatal, cuando los intereses de la Monarqua se alejaron de los de sus
pueblos hispanos3. En cuanto al remedio que Snchez-Albornoz preconiza no cabe duda:
la tierra tiene que librarse de la mcula de lo ajeno. De la misma manera, muchos de
los mitos modernos de fundacin de las naciones americanas, y tambin europeas, son
guerras de liberacin : los niveleros (levelers) del ejrcito de Cromwell se consideraban
sajones encargados de librar Inglaterra de su nobleza normanda; a principios de la
Revolucin francesa, Sieys public un opsculo que se hiciera famoso sobre el Tercer
Estado, inmensa mayora de la nacin galo-romana opuesta a la nobleza franca es decir
germnica que se pretenda excluir; mas concretamente, la Espaa moderna sali del
Dos de Mayo madrileo y de una guerra llamada de Independencia al igual que
las de Colombia, Chile, o Mxico ; Alemania surgi en el Sturm und Drang contra las
mismas tropas napolenicas; y entre los colonos ingleses que arrojaron al mar el t de
la discordia en el da famoso de la Boston Tea Party (1775), muchos iban disfrazados de
Indios, una manera de decir su naturaleza americana frente a la madre patria inglesa.

3. Al-Andalus aislada: la ruptura poltica con Oriente


Pero ese tpico de la naturaleza, de la legitimidad territorial, del suelo sagrado 61
de la patria es algo nuevo. Por lo menos, es difcil encontrarlo en el caso andalus,
aunque todo parezca anunciarlo en la configuracin de los acontecimientos fundadores.
La pennsula ibrica fue conquistada por los musulmanes entre 711 y 721 de nuestra
era. Se puede decir que fue la ltima conquista de la poca rabe del Islam. Despus
de Espaa, se detuvo la expansin islmica hasta el siglo XI, cuando reanudaron los
turcos con el avance conquistador. Aun ms, el imperio que los rabes haban extendido
en poco menos de un siglo (634-721) de Espaa a las lindes de la India no tard en
deshacerse. En lo que toca a Occidente, los Berberes de frica del norte se alzaron
en 739-741, y lograron exterminar o expulsar a los rabes del oeste y del centro del
Maghreb lo que corresponde a los territorios de Marruecos y de Argelia de hoy. As
se qued Espaa aislada del resto del imperio fsicamente, y pronto polticamente. De
hecho, en 750, la dinasta de los Omeyas, que reinaba en Damasco sobre el imperio fue
derribada por una rebelin surgida de las provincias del noreste de Irn, e impulsada a la
vez por opositores rabes y por persas recin convertidos al islam. Los Omeyas vencidos
fueron degollados donde se apresaran. Entre los pocos que escaparon a la espada de los
nuevos dueos, los Abbases, un joven que huyo hacia el oeste, atraves el territorio

3 Claudio Sanchez-Albornoz, Espaa, un enigma histrico, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1956.
RUPTURA TERRITORIAL Y LEGITIMIDAD POLTICA

berber y alcanz por fin la pennsula, donde los rabes all establecidos reconocieron su
soberana4. Una metrpoli hostil, una colonia fiel, el esquema recuerda la independencia
de Brasil, que acogi el rey de Portugal cuando los franceses ocuparon Lisboa. Brasil
impuso su legitimidad territorial al mismo soberano, que se hizo emperador de Brasil
despus de la liberacin del territorio portugus, adonde no quiso volver.
Pero no es en absoluto el esquema que prevaleci en la Espaa musulmana. El
joven Abd al-Rahmn no se proclam rey de al-Andalus. Ante la majestad del imperio,
cuyas riendas tenan ahora sus enemigos abases, permaneci mudo. El sentimiento de la
unidad del imperio islmico super las quejas y el rencor del vencido. Hasta principios
del siglo X, los Omeyas de Crdoba se dieron por contentos con gobernar la parte islmica
de la pennsula sin enfrentarse con los califas de Bagdad, implcitamente reconocidos
como sucesores del Profeta y seores del Islam en su conjunto. Cambiaron las cosas
en las primeras dcadas del siglo X. El imperio se desintegraba claramente. En Tnez,
el xito de una rebelin berber permiti a un pretendiente chiita del linaje de Al,
yerno y primo hermano del Profeta proclamarse califa, es decir emperador del Islam.
Este rebelde Fatim cuya dinasta tom el nombre de la hija del Profeta, esposa de
Al, Ftima se atrevi as a dar el paso que los Omeyas en Crdoba no haban dado
en casi dos siglos de poder andalus. Pero la actuacin del poder fatim fue un ejemplo
para el Omeya, cuyo reino, turbado por disturbios graves en la secunda mitad del siglo
IX regresaremos sobre el tema se sosegaba poco a poco. En 929 a su vez, retom
Abd al-Rahmn III el Omeya la dignidad de califa de la que sus antepasados haban
gozado en Damasco hasta el 750.
62

4. La gloria de ser extranjero


Enfrente de los otros contrincantes, el Fatim de Tnez y el Abas de Bagdad, el
califato de los Omeyas quedaba por legitimar. Un poder moderno hubiera insistido en los
mritos derivados de su mbito territorial; los esplendores de Espaa hubieran firmado
las cartas credenciales de sus seores. No fue en absoluto el argumento de los Omeyas.
Oponindose al centro iraqu del imperio, pretendieron ser ms rabes que los mismos
orientales, y ms imperiales que los Abbases. La historia de su reino andalus, que
los Omeyas mandaron escribir por primera vez cuando proclamaron su califato, con la
ambicin obvia de servir su causa, descansa sobre un lema sencillo. Los Omeyas son los
rabes, mientras que los Abbases en Bagdad han entregado su imperio a sus servidores
y partidarios persas, y los Fatimes, en Tnez, y luego en el Cairo, se han apoyado en
tribus berberes5. rabes verdaderos, los Omeyas se aduean con toda legitimidad de la

4 Se puede hallar una versin detenida y pormenorizada de la conquista rabe de Espaa en el tomo primero
de la Histoire de lEspagne musulmane. Evariste Lvi-Provenal, Histoire de lEspagne musulmane, Maisonneuve et
Larose, Paris, 1999.
5 Sobre el tema de la legitimacin del califato de los Omeyyas en Crdoba: Gabriel Martinez-Gros, Lidologie
omeyyade, Casa de Velzquez, Madrid, 1992.
GABRIEL MARTNEZ-GROS

herencia de los suyos, empezando con el islam, que fundaron los rabes. As que son
califas, emperadores del Islam, por ser herederos del rabe Mahoma, fundador del Islam6.

5. Romper con la tierra? Una historia del exilio


Uno se puede preguntar el papel que desempea la tierra en ese pleito. Me parece
doble.
A primera vista, Espaa, o sus moradores naturales, hace de enemiga en un proyecto
de propsito universal, cuya meta poltica es la reconquista del centro del imperio, es
decir Oriente. Al verse favorecidos por la fortuna de las armas, los Omeyas hubieran
emprendido una triunfal campaa de regreso a sus hogares orientales, como lo hicieron los
Fatimes pasando de Tnez a Egipto, cuando conquistaron el valle del Nilo. Al menos, la
historia de al-Andalus que se escribi entonces abri paso a tal oportunidad. En cuanto
a Espaa, tierra medio pagana, su redencin, en las crnicas de los omeyas viene de
Oriente, algunas dcadas despus de su conquista. En el 739 se alzan en el Maghreb
los berberes, por razones que son mezcla de rechazo de los impuestos imperiales y
de hereja. El califa, entonces Omeya, de Damasco, manda una fuerza militar sacada
de las mejores tropas de Siria, de sangre rabe pura, hacia el Maghreb para sofocar la
revuelta. Pero incluso la mejor sangre del mundo no logra prevalecer frente al mar de
la revuelta berber. Los rabes resultan vencidos, muchos mueren en el acto, muchos
otros huyen hacia la parte oriental del Maghreb (Tnez); los mejores de esos mejores,
que han atravesado el mar Rojo del ejrcito berber en una carga gloriosa de caballe-
ra, se encuentran cercados, despus de su victoria, por la derrota de sus compaeros. 63
Rechazados hacia el Oeste, pasan por fin el estrecho y se establecen en Espaa, donde
aplastan los Berberes hijos de los primeros conquistadores. La descendencia de esos
sirios, apenas diez mil hombres que se hacen con un territorio de dos o tres millones
de moradores, dominara durante mas de dos siglos el ejrcito y la administracin del
pas7. Son ellos los que acogen y proclaman en 756 al joven fugitivo Abd al-Rahmn,
ltimo de esos Omeyas que haban servido en Damasco, y a cuyo destino, derrota y
exilio, se haban ellos adelantado algunos aos8.
Un siglo pasa, y de nuevo, la tierra tiene que ser sometida. Esta vez, el peligro
nace de los indgenas hispanos convertidos al Islam, y que se quejan de ser excluidos

6 Se puede encontrar una versin mas extendida de esta tesis en: Gabriel Martinez-Gros, Identit andalouse,
Arles, Sindbad-Actes Sud, 1997, p. 11-17.
7 Sobre la purificacin por la derrota, la sangre derramada y el pasaje del mar, Gabriel Martinez-Gros, Le
passage vers louest. Remarques sur les rcits fondateurs des dynasties omeyyade de Cordoue et idrisside de Fs, al-
Masq, University of Leeds, Oxford, 1995, p. 21-44; Gabriel Martinez-Gros, Le passage du dtroit dans les rcits de
la conqute arabe de lEspagne, Mlanges Jean Devisse, Les assises du pouvoir, Temps mdivaux, territoires africains,
Mdivales, Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 1995, p. 19-30.
8 As que Espaa musulmana es Siria nueva, y saca su legitimidad de la herencia del califato de Damasco
que encarnan las huestes sirias puestas al servicio de Abd al-Rahmn. Como para decirlo an ms claro, a las ciudades
de Espaa ponen las crnicas rabes los nombres de las ciudades sirias de donde proceden los fundadores Granada
se llama Damasco, Sevilla Hims, etc
RUPTURA TERRITORIAL Y LEGITIMIDAD POLTICA

de las cargas pblicas por los nietos de los sirios. Encuentran su campen en un tal Ibn
Hafsn, que alza su bandera en 885, extiende poco a poco su autoridad sobre buena
parte del territorio andalus, y viene a amenazar la misma Crdoba. Rechazado por la
reaccin de orgullo de los rabes, sigue luchando hasta su muerte en 917, y sus hijos
despus de l hasta su rendicin en el 928. Cuando se encontraba en la cima de su
poder, Ibn Hafsn haba renegado el Islam a favor de la fe cristiana de sus antepasados.
La derrota final del movimiento de los muwallad hispanos convertidos al islam abri
paso a la proclamacin del califato9. Aqu, Espaa es la secunda prueba que se ofrece a
los Omeyas. Han fracasado con la primera, la rebelin de los no-rabes recin conver-
tidos de Oriente (los Persas, que animaron el movimiento abas en 750); de superar la
secunda prueba el movimiento de los no-rabes recin convertidos que son los ind-
genas hispanos , ganan el derecho al califato que su fracaso previo les haba quitado.

6. Resistiendo a la corriente de la historia


Podramos quedarnos con esa verdad provisional. Pero nos toca aclarar un ltimo
punto: por qu se aferra el discurso omeya al argumento rabe en su empeo y anhelo
de convencer al mundo islmico en su conjunto de la legitimidad de su poder? Cual
es el punto lgido con el que tropieza su argumento en la consciencia de los letrados
y de las lites del imperio?
Es preciso aqu recurrir a la teora de Ibn Khaldn, la ms ambiciosa que se haya
propuesto nunca para explicar la historia de los viejos imperios. Como los Omeyas, Ibn
64
Khaldn construye una historia segn los pueblos, en la que los rabes se enfrentan con
los persas y los romanos, los turcos y los berberes, y que resta trascendencia tanto al
papel propio de las dinastas como al de los territorios. La civilizacin, que es la meta
ltima del gnero humano, florece en las ciudades, donde se multiplican las tcnicas y
los saberes. Pero no hay ciudad natural, sino que la erige la fuerza de coaccin de un
Estado capaz de cobrar el impuesto sobre pecheros desarmados, pacificados y reducidos
a la condicin de un rebao productor. La ciudad, sus aristcratas, y todo la gente de
arte y ciencia que les sigue toda la cspide de la civilizacin, su franja mas fina
- depende finalmente de un proceso inicial de desigualdad y de violencia fundadora,
que es el impuesto sacado de la mayora por la fuerza o por la amenaza10. Como con-
secuencia, uno puede deducir que los fundadores de estados y ciudades, los creadores
de la vida civilizada son los grupos ms violentos, los lobos mas despiadados, capaces
de imponerse a rebaos ms amplios, de recoger impuestos ms elevados que desem-
bocan en metrpolis ms ingentes. Lo ms alejado de la civilizacin en su principio

9 Sobre Ibn Hafsn: Manuel Acin, Entre el Feudalismo y el Islam, Umar Ibn Hafsn en los historiadores,
en las fuentes, y en la historia, Publicaciones de la Universidad de Jan, Jan, 1997; Gabriel Martinez-Gros, Ibn
Hafsn ou la construction dun bandit, Hommage AlfredLouis de Prmare, Revue des mondes musulmans et de la
Mditerrane, 129 (Aix-en-Provence, 2011), p. 141-154.
10 Sobre la teora de Ibn Jaldn: Gabriel Martinez-Gros, Ibn Khaldn et les sept vies de lIslam, Actes Sud,
Paris, 2006.
GABRIEL MARTNEZ-GROS

el pueblo creador, lo ms fuerte el impulso civilizador que recibe la actividad de su


rebao. Nunca sali del desierto pueblo tan desdeoso e ignorante de las bellezas de
la civilizacin como los rabes, dice Ibn Khaldn, y nunca desemboc conquista tan
brutal en un imperio y ciudades tan provechosas para la humanidad. Pero, la victoria
de la civilizacin a su vez enflaquece el impulso violento del que toma su fuerza. Cada
generacin que pasa acerca ms a los nietos urbanos de los conquistadores rabes de los
pueblos vencidos de su rebao. El imperio necesita violencia renovada, y atrae nuevos
grupos tnicos para mantener y defender lo que fundaron los compaeros del Profeta.
En este mismo siglo X, en el que se declara el califato de Crdoba, se desvanece el
podero del pueblo creador del Islam, cuyos derechos pretenden los Omeyas de Crdoba
poner de relieve. La estrella de los rabes palidece cuando empieza a resplandecer la
de sus servidores, turcos, berberes o francos. La mayora de los contemporneos no
lo entiende, y denuncia como escndalo un deslizamiento doble que la teora de Ibn
Khaldn diagnostica como natural: primero, que los dueos rabes cedan el paso a sus
criados; segundo, que los hombres nuevos procedan de lugares remotos y costumbres
brbaras. De hecho, no puede nacer, ni alargar sus das, un Estado sin la fuerza de
tribus brbaras, ajenas al proceso de civilizacin que fomentan y en el que encontrarn,
tarde o temprano, el malogrado destino de su desaparicin11. Los Omeyas proclaman
su manifiesto de legitimidad rabe a la hora del declive del pueblo del Profeta, y no
tarda su proyecto poltico en hundirse en las corrientes profundas de la historia. En
939, los viejos regimientos sirios de la monarqua de Crdoba sufren en Simancas una
derrota espantosa de manos del rey Ramiro II de Len. En al-Andalus como en todas
las partes del mundo islmico, es tiempo de sustituir nuevas tropas eslavas, luego
65
berberes - a las milicias rabes herederas de la conquista. En 978, el chambeln (hjib)
Ibn Ab Amir al-Mansr se aduea del Estado en detrimento del soberano Hishm II,
y se apresura a renovar el ejrcito, alistando clanes berberes enteros en las fuerzas del
califato. Como en Bagdad setenta aos antes, vizir y guerreros extranjeros aprovechan
el advenimiento de un muchacho para afianzar la realidad de su poder. Lo que sola
denunciar la ideologa omeya en Bagdad acaba por ocurrir en Crdoba: la marginacin
de los rabes, y la sujecin de los naturales andaluses. Las guerras que empiezan con
el derrumbamiento del califato de Crdoba (1009-1031) y se prolongan dos siglos hasta
mediados del siglo XIII y la reconquista de Valencia, Crdoba y Sevilla, las llevan los
mismos protagonistas, cristianos del norte de un lado, berberes del otro. Los andaluses
no desempean papel destacado en estos largos acontecimientos guerreros en los que
se juega su destino, en los que encarnan el precio de la victoria, la presa y el galardn
del vencedor. Las guerras que llamamos de Reconquista son en realidad de conquista
y de fundacin de un reino nuevo, y lo hubieran sido de igual manera si los berberes
del Maghreb hubieran prevalecido sobre el bando cristiano. Conforme a la teora de Ibn

11 El poder mata al que lo logra. Tarde o temprano, la civilizacin allana la violencia fundadora del grupo
conquistador, que se hunde entre las filas del rebao de los productores pacficos, sometidos al impuesto de los nuevos
dueos. El pueblo conquistador desaparece como tal.
RUPTURA TERRITORIAL Y LEGITIMIDAD POLTICA

Khaldun, un territorio rico, urbano y desarmado al-Andalus recibe dueos nuevos y


brbaros oriundos del ms all de las montaas o del mar. El poder nunca emana del
suelo, ni del pueblo morador, sino de la invasin12.

7. La memoria de la tierra
Todo lo contrario sucede con las ciencias y la cultura que se arraigan en las tierras
de remota presencia humana y de antigua civilizacin. La monarqua surge de tierras de
nadie, desiertos o montaas aisladas, y de pueblos que apenas llevaban nombre antes
del inicio de sus empresas conquistadoras rabes, mongoles. Al revs, las ciudades
que mandan construir los nuevos dueos, las lenguas extraas que entregan al mundo, y
que desaparecen al cabo de algunas generaciones en sus cunas beduinas o montaosas,
se salvan y conservan en las tierras conquistadas. Examina detenidamente ibn Khaldn
el ejemplo de la lengua rabe. El idioma del Profeta no se mantuvo entre sus descendi-
entes beduinos. En el Maghreb del siglo XIV, Ibn Khaldn recogi poemas de las tribus
rabes con los que concluye su Muqaddima. Muestran un idioma difcil de entender, mal
conocido, al que el autor otorga sin embargo el nombre de arabiya rabe , cuando
solo concede al rabe clsico el nombre de mudariya - lengua de Mudar, grupo tnico
de los rabes del norte en el siglo VII, al que perteneca Muhammad. Idioma anticuado,
desecado, pero que se utiliza en todo el mundo islmico, incluso en aquellas partes
donde no se habla rabe, para ensear las disciplinas centrales de la vida islmica,
derecho, religin y lengua. Este idioma, del que se exige ms capacidad de comunicacin
66
o extensin geogrfica que color de sentimientos o fuerza potica, fue elaborado por los
secretarios persas de los califas abases en el siglo VIII. Recibi entonces por primera
vez las reglas de gramtica que sus creadores persas le impusieron para domear ese
dialecto beduino de cuyo destino se aduearon al afianzarse en la gestin del califato.
En el siglo XIV no queda de al-Andalus ms que el reino de Granada. Se suele
menospreciar este periodo que se extiende como una larga agona hasta el 1492. Fue,
sin embargo, este supuesto declive andalus el que nos brind el palacio de la Alhambra.
En aquella misma poca vivan dos amigos. El primero, Ibn al-Khatb, vizir del reino
de Granada, es uno de los que dejaron su huella, en forma de poemas, sobre las pare-
des del edificio. Fue probablemente el mejor poeta rabe de su generacin. El otro es
an ms famoso. Se trata de Ibn Khaldn. Como los de Ibn al-Khatb, los antepasados
de Ibn Khaldn eran andaluses. Pero su bisabuelo dej su tierra de Sevilla, cuna de
la familia desde hace cinco siglos, cuando la conquista de la ciudad por Fernando III

12 As que la lengua comn se equivoca cuando describe la Reconquista como enfrentamiento entre espaoles
cristianos y andaluses. Al empuje cristiano de los siglos XII y XIII no se opone la resistencia de los andaluses, sino
la de los berberes de ms all del Estrecho. Gabriel Martinez-Gros, La thorie dIbn Khaldn sur le royaume de
Grenade, El discurso poltico en la Edad Media, Temas Medievales, Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas
y Tecnicas, Buenos Aires, 1995, p. 189-215; Gabriel Martinez-Gros, Lexception ramene la rgle: Ibn Khaldn et
lexpansion chrtienne en Mditerrane aux XIe-XIIIe sicles, Socit des Historiens Mdivistes de lEnseignement
Suprieur Public, Madrid, 23-26 de mayo 2002. Actes, Publications de la Sorbonne, Paris, 2003, p. 195-202.
GABRIEL MARTNEZ-GROS

(1248). Ibn Khaldn naci en Tnez en 1332. La conciencia comn de ser andaluses
favoreci, probablemente, la amistad de los dos hombres. En el curso de una tertulia le
concede Ibn Khaldn a su amigo la ventaja en materia de tcnica potica. A m, aade
Ibn Khaldn, no me sale naturalmente la manera potica, porque aprend demasiadas
obras de derecho o de gramtica cuyo estilo torpe traba la poesa. Al revs, Ibn al-
Khatb, como todos los andaluses, goz de una educacin favorable a la poesa, casi la
nica rama del saber de que se preocupaban los Andaluses. Es que los senderos del
Maghreb y de al-Andalus han bifurcado. En frica del norte dominan, desde finales del
siglo XI, poderes berberes poco conocedores de las sutilezas de la lengua rabe, pero
que han asumido las tareas del poder y la defensa del Islam frente al avance cristiano.
As que del lado africano del Estrecho de Gibraltar, donde naci Ibn Khaldn, se dio
ventaja a los saberes de la religin y del Estado, el derecho y la gramtica,para salvar
las reglas de una lengua rabe ya extranjera. Al contrario, al-Andalus, despojado de la
carga del poder y del combate, llevada por los reyes africanos, se haba distanciado de
sus protectores y a veces dueos dedicndose a la disciplina por antonomasia rabe que
es la poesa13. Al-Andalus, dice Ibn Khaldn, es un museo del imperio de los califas
rabes, sean Omeyas o Abbases, el ultimo rincn del mundo islmico cuyo soberano
hace gala de orgenes rabes, cuando en todas partes reinan los Turcos (desde Egipto
hasta la India) y Berberes (en el Maghreb); el ltimo lugar tambin donde no se copia
poesa, sino que se crea, que se inventa poesa nueva.
Concluyen los andaluses que escriben la mas fina poesa en rabe, o mejor dicho,
en mudariya, por ser de pura cepa rabe. Y se equivocan totalmente. En realidad, dice
Ibn Khaldn, las reglas universales de la historia humana concluyen al revs. Los anda-
67
luses demuestran maestra lingstica, no por ser herederos de sus supuestos antepasados
rabes sino de los romanos que arraigaron la vida urbana en la pennsula. Si bien es
cierto que la legitimidad poltica siempre da la ventaja a los invasores beduinos y a
los hombres nuevos, y nunca se doblega a la ley del suelo, al contrario la legitimidad
cultural, el mantenimiento de la tradicin y del legado religioso, ataen a los mismos
territorios que siempre sobresalieron en las tareas de la civilizacin desde los principios
de la historia humana. Al-Andalus escribe los mejores poemas porque los moradores
de Espaa siempre consiguieron hacerlo. En definitiva, son los territorios de antigua
cultura los que dan legitimidad de civilizacin y vida duradera al derrame de violencia
y de gloria efmera de los conquistadores. La lengua rabe, la religin musulmana en
el siglo XIV sobreviven por el trabajo y el talante urbanos de un amplio rebao de pro-
ductores pacficos, en Egipto, Siria, al-Andalus, muy alejados de sus supuestos abuelos
beduinos. En ese sentido, ellos construyen la herencia a la que escogen pertenecer. Son
los verdaderos creadores de sus antepasados, cuando ya la realidad del poder de los
rabes ha desaparecido. Las permanencias del territorio no dan legitimidad a poderes
de carne y hueso, sino a recuerdos de tiempos pasados, de aventureros venidos de lejos
y de imperios ya desvanecidos.

13 Gabriel Martinez-Gros, Identit andalouse, p. 244-252.


Causas sociales y legitimidad
de la ruptura dinstica en
el mundo tardobizantino
MOSCHOS MORFAKIDIS*

L
a milenaria historia del Imperio Bizantino obliga a tener en cuenta una serie de
factores que incidieron, en cada periodo, en la legalizacin de los cambios del poder
y de la sucesin imperial. En consecuencia, se hace necesario un seguimiento de
las formas en que pervivi la tradicin imperial romana, as como de las transformaci-
ones que sta ha ido sufriendo segn las circunstancias histricas. Es necesario tener
pues presente que, en la teora poltica bizantina, la razn de la propia existencia de la
institucin imperial es salvaguardar de los conflictos y las confrontaciones internas la
res publica () que durante toda la historia de Bizancio fue contemplada como
una institucin autnoma, ms antigua y superior a la dignidad imperial. A su vez, la
pervivencia del sistema jurdico romano y la distincin entre Derecho Pblico y Derecho
Privado, fue factor importante para poner limitaciones al poder imperial y mantener el
derecho a la revolucin1 cuando ste sobrepasase sus competencias2. Precisamente, se
contemplaba una serie de factores tico-morales y espirituales para limitar el -tericamente
ilimitado- poder imperial3: el Derecho Natural en sus competencias legisladoras, las

* Moschos Morfakidis (Drama, 1954) s catedrtic en filologia grega a la Universidad de Granada i president
del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas. Entre les seves obres destaquen: La historiografa bizantina
sobre la presencia catalana en Grecia (Granada, 1985); en collaboraci amb Encarnacin Motos, Bibliografa bizantina
y neogriega en lenguas ibricas (Granada, 1996); Bibliografa de Estudios Neogriegos en Espaol y en otras lenguas
ibricas (Granada, 1998); Karaguiosis. El teatro de sombras griego (Granada, 2000).
1 Una larga tradicin jurdica y una serie de leyes sagradas venan a limitar la voluntad imperial y su
acatamiento legalizaba su poder y lo diferenciaba del tirano. La violacin de estas normas es la que daba al pueblo el
derecho a la resistencia. Dieter Simon, Princeps legibus solutus, Gedchtnisschrift fr Wolfang Kungel, Frankfurt, 1980,
p. 462-463; Hans-Georg Bech, Nomos, Kanon und Staatsraison in Byzanz, Akad, Wien, sterreich. D. Wiss., phil. hist.
Kl. 384.
2 Al respecto: Hans-Georg Beck, Das byzantinische Jahrtausend, Beck, Munich, 1978 (trad. griega:
Hans-Georg Beck, , , Atenas, 1990), p. 59-62;
, [El Estado bizantino], Vanias, Salnica, 1996, p. 294-299.
3 Quod principi placuit legis habet vigorem, Digesta I 4 1pr. Ulpianus.
CAUSAS SOCIALES Y LEGITIMIDAD DE LA RUPTURA DINSTICA

enseanzas de la Iglesia (justicia, filantropa) y la tradicin espiritual griega (eunomia,


prudencia)4.
En el mismo marco terico, la idea imperial continu basndose en el ideal cice-
roniano del monarca como rector o moderator rei publicae que rene las caractersticas
del vir optimus5:
a) Carisma (conjunto de virtudes que protege de los abusos).
b) Auctoritas (prestigio para gobernar) que convierte en lcita su potestas (autoridad
formal).
c) Gracia divina, en el sentido de que el emperador es el elegido de Dios, hecho
que la historiografa u otros gneros (como la retrica), vidas de santos, epis-
tolografa, etc. con frecuencia se dedican a demostrar6.
Sin embargo, el verdadero origen del poder imperial (potestas) proviene del pueblo,
eso es, todos los estamentos del Estado (consensus mnium): ejrcito, senado y demos7,
en un proceso de eleccin que se considera como la revelacin de la voluntad divina8.
En el aspecto formal, la eleccin es seguida por un ritual que incluye la acla-
macin, la imposicin de los smbolos del Imperio, la coronacin por el patriarca de
Constantinopla y la elevacin en el escudo9.
La salvacin del Estado, como bien mximo del individuo, es la razn que justifica
que el poder (al principio, competencias administrativas y militares, y ms adelante tam-
bin legislativas y religiosas), se traspase del pueblo al soberano. Es un proceso en el
que la legitimidad se refuerza con factores como el clientelismo poltico que implica la
concesin de officium y beneficium por parte del que accede al poder10; la sacralizacin,
heredada de la divinizacin (consecratio) del mundo helenstico y romano11 que vena a
70
reforzar, tras la muerte del soberano, la sucesin familiar en el trono. En definitiva -como
se ha sealado repetidas veces- se tratara de un sistema mixto en el que coexistira la
voluntad del pueblo con la imposicin forzosa de la voluntad del monarca12. A partir de

4 , (324-1204)
[El rgimen poltico y las instituciones del Imperio Bizantino (324-1204)], , Atenas, 2004, p. 35-37.
5 milienne Demougeot, La thorie du pouvoir imperial au dbut du Ve s., Melanges, Socit Toulousaine
dtudes Classiques, Toulouse, 1951, vol. 1, p. 194; Hans-Georg Beck, Das byzantinische, p. 47. Sobre la evolucin
de la imagen del monarca ideal y la tradicin isocrtica en Bizancio: Roberto Andrs Soto, Bizancio: teora poltica
y retrica. Los Espejos de Prncipe bizantinos de tradicin isocrtica, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y
Chipriotas, Granada, 2013.
6 , [La teora poltica de los bizantinos],
Vanias, Salnica, 1988, p. 15-22.
7 , , p. 86-94.
8 , ..., p. 19-22.
9 , ..., p. 22-24.
10 , ..., p. 99-102.
11 Elias Joseph Bickerman, Consecratio, Le culte des souverains dans lEmpire romain, Entretiens de la
Fondation Hardt XIX, Fondation Hardt, Ginebra, 1972, p. 1-37; Fernando Lozano, Historias fabulosas: un aspecto de
la construccin de la divinidad de los emperadores romanos, Habis, 39 (Sevilla, 2008), p. 153-162.
12 . , [La
caracterizacin poltica de la forma del Estado bizantino], Kedros Publishers, Atenas, 1977, p. 66-74.
MOSCHOS MORFAKIDIS

la rebelin del Nika, Justiniano marc una poltica tendente a disminuir la importancia
del pueblo como fuente del poder para sustituirlo por la voluntad divina13.
Sin embargo, la terica primaca de la res publica y, en consecuencia, de la ley
sobre el poder imperial no siempre fue tan clara y en numerosas ocasiones las reglas
fueron quebrantadas. Sin ir ms lejos, el requisito del consensus omnium para acceder
al trono14 se demostr con frecuencia utpico al ser manipulado, en la prctica, por
determinados grupos sociales que intervenan activamente en el proceso de la eleccin
del monarca. Por otro lado, la sacralizacin del elegido15, su libertad para configurar
sus rganos administrativos16 y la potestad de cesin de tierras a pequeos y grandes
propietarios, sobre todo en forma de pronoia (grandes tierras fronterizas que conllevaban
la obligacin de mantener unidades militares de primer choque)17 le concedan un poder
infinitamente mayor de lo que tericamente le corresponda.
La eleccin del vir optimus era seguida por el ceremonial de su aclamacin como
augusto, en el periodo protobizantino, y como basileus de los romanos ( ).
En el ao 602 se instaur la ceremonia especial de la coronacin en una iglesia y, por
lo general, en Santa Sofa. Los actos de aclamacin y coronacin no necesariamente
coincidan, siendo la segunda la que sellaba el proceso. La participacin del patriarca
en la coronacin adquiere importancia especial en la legalizacin de la subida violenta
al trono despus de una rebelin, puesto que la Iglesia sacraliza los smbolos imperiales
y pone la corona en la cabeza del nuevo soberano con sus propias manos18. El proceso
conclua con el juramento de fidelidad que prestaban todos los estamentos19.
En la cuestin sucesoria, la preocupacin ya manifiesta con Augusto de mantener
el poder en el seno familiar, empez a convertirse con Constantino el Grande (306-
71
337) en concepto de sucesin dinstica. Sin embargo, la larga historia de Bizancio est
llena de cambios violentos en el poder, donde se han llegado a contabilizar hasta 65
emperadores (es decir, ms de la mitad) que perdieron su trono de forma violenta20. Debido
a la ausencia de un marco legal que regulase la sucesin y con el fin de garantizar la
sucesin normal en el trono y consolidar la idea dinstica, los emperadores bizantinos
recurrieron a la institucin del co-emperador que recaa normalmente en el hijo mayor
del emperador, aunque no se descartaba la eleccin de otro hijo menor o de un ajeno

13 . , , p. 27-29.
14 . , , p. 71-80.
15 Gilbert Dagron, Emperador y sacerdote: estudio sobre el cesaropapismo bizantino, Editorial de la
Universidad de Granada-Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Granada, 2007, p. 155-189.
16 . , , p. 44-50.
17 Cyril Mango, Byzantium. The Empire of the New Rome, Phoenix, Londres, 1998, p. 45-47.
18 , [Proclamacin y
coronacin del emperador bizantino], Estudios de la Academia de Atenas, Atenas, 1956; Raffaele Farina, LImpero e
limperatore cristiano. La prima teologa poltica del cristianesimo, Pas Verlag, Zurich, 1966.
19 Nicolas G. Svoronos, Le Serment de fidelit lempereur byzantin et sa signification constitutionnelle,
Actes du VIe Congrs dtudes Byzantines. Ochride 1961, Office des editions universitaires, Belgrado, 1964, vol. 2, p.
197-202; Nicolas G. Svoronos, Le Serment de fidelit lempereur byzantin et sa signification constitutionnelle, Revue
des tudes Byzantines, 9 (Pars, 1951), p. 106-142.
20 Rodolphe Guilland, tudes Byzantines, Presses Universitaires de France, Pars, 1959, p. 1.
CAUSAS SOCIALES Y LEGITIMIDAD DE LA RUPTURA DINSTICA

a la familia cuando no haba descendencia21. El co-emperador, aunque desprovisto de


poder real, era aclamado por el senado, el ejrcito y el pueblo, a fin de asegurar el
reconocimiento y la continuidad en el trono tras la muerte del emperador, incluso en
el caso de que fuera menor de edad, para lo que entraban en funcionamiento varias
formas de tutora22.
Segn apunta Dagron, son escasas las alusiones a un principio biolgico de
sucesin, mientras que la expresin de sangre real est casi ausente hasta la dinasta
de los Comneno (1057-1185). De hecho, en los fundamentos de la teora poltica se
considera que la basileia es concedida por Dios de forma provisional, lo que permite la
coexistencia de los valores opuestos: la continuidad biolgica o sucesin por nacimiento
real (porfirogeneta) y la ruptura o el ascenso por mrito propio de un particular (idiotes) que
alcanzara el poder por medio de la hazaa, la ruptura y la eliminacin real o simblica
de su predecesor. Respecto a la realeza hereditaria, en el gnero de los Espejos de
prncipe se ve mal que el heredero se vanaglorie de su linaje, hecho que puede incluso
comprometer su legitimidad poltica. De modo que el concepto de porfirogeneta23 slo
tericamente conceda la primaca sobre los dems familiares en el orden de la sucesin.
Pero, una rpida mirada a los rganos constitucionales (ms bien estamentos)
que intervenan en la eleccin del monarca, nos hace ver que su importancia poda
variar segn la poca y las condiciones polticas del momento, a saber: el Senado sufri
una sustancial y constante limitacin de sus competencias que acab convirtindolo en
una institucin de carcter consultivo, en el mejor de los casos. Sin embargo, como
representante de la aristocracia de la capital, su participacin en la eleccin poda
variar segn las circunstancias. Lo mismo ocurri con el Ejrcito, que ganaba peso en
72
periodos de guerras y de fuerte presin externa. Dada la turbulenta historia de Bizancio,
no extraa que de los ochenta emperadores que tuvo, treinta fueran militares. Tampoco
conviene olvidar que, en la mayora de las ocasiones, el ejrcito que aclamaba a los
emperadores no pasaba de ser una guardia personal de los que suban al trono. Por
ltimo, el Pueblo, no era ms que la manipulable masa popular de la capital que se
manifestaba en el hipdromo por medio de la aclamacin (), el reproche (-
) o revueltas callejeras. As mismo, la actitud de los grupos sociales dependa
de los intereses comunes y las posibles alianzas.
Se comprueba tambin que el Imperio poda ser visto como patrimonio trasferible,
aunque el derecho a la sucesin no estaba legislado ni asegurado. En este panorama,
aunque acab imponindose la primogenitura, sin embargo, sta careca de reconocimiento
oficial, mientras que la condicin de porfirogeneta no llegaba a ser ms que un elemento
a valorar que lejos de garantizar la posesin del poder, slo daba juego institucional.

21 Sobre el carcter y las competencias de la figura del co-emperador: ,


, p. 198-303.
22 , ..., p. 43-45.
23 Nacido en la prpura, es decir en palacio, lo que supone ser el hijo de un coronado.
MOSCHOS MORFAKIDIS

De hecho, para asegurar la sucesin dinstica el emperador tena que asociar a su hijo
al trono como co-emperador.
En ausencia de varones en la familia imperial, se sola recurrir a la adopcin o
al matrimonio, hecho que no planteaba serios problemas al predominar la idea de que
las mujeres, al ser las que aportaban la sangre, garantizaban la continuidad dinstica.
Tambin para la eleccin de la esposa del heredero, la bsqueda de la persona adecuada
se basaba en la excelencia. En el caso de acceso violento al trono de alguien ajeno a
la familia imperial, se sola buscar una alianza con ella o con alguna que le precediera.
En el periodo protobizantino (ss. IV-VI), aunque en principio el ejrcito mantuvo
su importancia, sobre todo en periodos de guerra, finalmente Constantinopla y con
ella los crculos palaciegos, la burocracia, el senado y la masa popular, acabaron
convirtindose en los verdaderos factores decisivos para la eleccin del emperador. En
el periodo bizantino medio I (ss. VII-VIII), debido a las invasiones rabes y eslavas,
y a la crisis de identidad que atraves el Imperio por la controversia iconoclasta, el
ejrcito volvi a cobrar su importancia, puesto que las circunstancias imponan la
figura del emperador-soldado. Es en este marco cuando las familias de los Isaurios
y los Amorios se convirtieron en verdaderas dinastas y se pusieron las bases de la
idea dinstica.
Con la dinasta macedonia (ss. IX-XI) la figura del emperador recobra su fun-
cin de rector o moderator rei publicae, cuya misin es la salvacin del Estado (res
publica). En el aspecto formal, la instauracin de una nueva dinasta con la subida
al trono de Basilio I (867-886) se justific como salvacin de la res publica por me-
dio de la eliminacin de un mal monarca, cuyos excesos e inepta gestin constituan
73
un verdadero peligro para la propia supervivencia del Estado. La historiografa de la
dinasta macedonia, y en especial la Vita Basilii de Constantino VII Porfirogeneta24,
nieto de Basilio II, se preocup por desprestigiar la figura de Miguel III como personaje
desequilibrado y preso de los vicios25, y exaltar la figura del usurpador26 que de simple
jefe de las caballerizas lleg a ser -por adopcin- co-emperador27 y al poco tiempo
asesin a su benefactor28.

24 , [Constantino Porfirogeneta, Vida de Basilio], ed.


(Introduccin, traduccin y comentarios) Christine Sider, Kanaki, Atenas, 2010.
25 No en vano se le dio el sobrenombre de El Beodo. Ewald Kislinger, Michael III. Image und Realitt,
Eos, 75 (Washington, 1987), p. 389-400.
26 Romilly James Heald Jenkins, Constantine VIIs Portrait of Michael IIII, Bulletin de la Classe des Lettres
et des Sciences Morales et Politiques, Acadmie Royale de Belgique, 34 (Bruselas, 1948), p. 71-77; ,
867-959, , 40 (Atenas, 1989),
p. 285-232.
27 Nicolas Adontz, Lge et lorigine de lempereur Basile I, Byzantion, 8 (Bruselas, 1933), p. 475500;
Nicolas Adontz Lge et lorigine de lempereur Basile I, Byzantion, 9 (Bruselas, 1934), p. 223-260.
28 Sobre Basilio y su subida al trono: Norman Tobias, Basil I (867-886), the Founder of the Macedonian
Dynasty: A study of the Political and Military History of the Byzantine Empire of the Ninth Century, Rutgers University,
Lewiston, 1969; Shaun Tougher, The Michael III and Basil Macedonian; just good friends?, Desire and Denial in
Byzantium, Liz James (ed.), Ashgate, Aldershot, 1999, p. 149-158.
CAUSAS SOCIALES Y LEGITIMIDAD DE LA RUPTURA DINSTICA

Siguiendo la costumbre bizantina, el arte29 y la literatura se pusieron tambin al


servicio de la exaltacin del emperador30, de la legalizacin del usurpador31 y de la
propaganda imperial32. Para legalizar su situacin, Basilio I recurri al antiguo procedi-
miento del consensus omnium (Senado, ejrcito, pueblo) como resultado de la voluntad
divina33 y se present como protector de la Iglesia34. Paralelamente se preocup de
dar la imagen de un monarca que impone el orden en la administracin, establece la
justicia35, reorganiza el ejrcito, salva al Estado de los peligros externos y emprende
la gigantesca tarea de la reconquista, tanto en Europa como en Asia. No obstante,
quizs su poltica ms efectiva para asegurar su permanencia y la de sus sucesores
en el trono fuera controlar y limitar el poder de las grandes familias de la aristocracia
terrateniente y poner las bases de una poltica centralista que protegera la pequea y
mediana propiedad36.
Con los macedonios, la idea dinstica se fortalece de forma espectacular37,
circunstancia a la que contribuye el hecho de que pese a los frecuentes magnicidios
y usurpaciones que tuvieron lugar a lo largo de los casi dos siglos que estuvieron
en el poder, el trono imperial se convirtiese en asunto familiar a travs de los ma-
trimonios de los usurpadores con mujeres de la familia38.

29 Catherine Jolivet-Lvy, Limage du pouvoir dans lart byzantin lpoque de la dynastie macdonienne,
Byzantion, 57 (Bruselas, 1987), p. 441-470.
30 Catherine Holmes, Political Literacy, The Byzantine World, Paul Stephenson (ed.), Routledge, Londres,
74 2010; George T. Dennis, Imperial Panegyric: Rhetoric and Reality, Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Henry
Maguire (ed.), Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, 1997, p. 131-140.
31 Athanasios Markopoulos, An Anonymous Laudatory Poem in Honor of Basil I, Dumbarton Oaks Papers,
46 (Cambridge, 1992), p. 225-232; Nicolas Adontz, La porte historique de loraison funbre de Basile I par son fils
Lon VI le Sage, Byzantion, 8, (Bruselas, 1933), p. 501-513.
32 Nike-Catherine Koutrakou, La propagande impriale Byzantine. Persuasion et raction (VIIIe-Xe sicles),
Universite nationale dAthenes, Atenas, 1994.
33 Entonces pues, nada ms sentarse Basilio en el timn del poder, donde subi por la Divina Providencia,
dicen que desde el primer momento se preocup por parecer digno de la importancia del hecho (Vita Basilii, 30);
Raquel Prez, Ana Isabel Moreno, Un nuevo David en la corte de Bizancio? Consideraciones sobre la aplicacin del
modelo de soberano bblico en la Vita Basilii, Analecta Malacitana, 16/2 (Mlaga, 1993), p. 227-255.
34 -, .
[El emperador Basilio I y la Nueva Iglesia. Ideologa imperial e iconografa], , 13 (Atenas,
1993), p. 47-94.
35 , , p. 141-155.
36 Sobre la poltica de alianzas de Basilio I: ,
(9-10 .) [La aristocracia bizantina y el poder estatal (ss. IX-X)], .
, (ed.) [Estado bizantino y sociedad. Orientaciones actuales de la
investigacin], National Hellenic Research Foundation, Atenas, 2003, p. 107-123; B. Blisidou, External policy and
internal reaction in the time of Basil I, Atenas, 1991.
37 Hlne Ahrweiler, O [Constantino VII
Porfirogeneta y la ideologa constantiniana], (, 22-26
1987) [Actas del II Encuentro Internacional (Delfos 22-26 de julio de 1987)], Atenas, 1989, p. 1-4.
38 Sobre las conspiraciones, usurpaciones y castigos a sus protagonistas: . ,
. (867-1056) [ y durante
el periodo bizantino medio], N. Skkoulas, Atenas-Komotin, 1981, p. 35-128.
MOSCHOS MORFAKIDIS

Con la crisis poltica (1025-1081) que sigui a la muerte de Basilio II (1025)39


y la falta de descendencia masculina, la idea dinstica estaba ya tan fortalecida que
el derecho de las mujeres a ostentar el poder o la subida al trono por matrimonio
con una mujer de la familia imperial se mostr ms que consolidado40. Obviamente,
el hecho se convierte en serio obstculo a la llegada del vir optimus con el subsi-
guiente proceso desintegrador en el interior y la debilidad militar que provocaron las
invasiones de normandos, pechenegos y turcos selycidas. La gran propiedad vuelve
a sentirse poderosa y a conseguir exenciones fiscales. La Iglesia se ve tambin forta-
lecida a raz de la pugna entre Constantinopla y Roma por la evangelizacin de los
eslavos, e interviene ya directamente en la eleccin del emperador41. El patriarca de
Constantinopla, Miguel Cerulario, llega incluso a defender la supremaca del poder
espiritual (Constitutum Constantini), aunque finalmente prevalece el poder imperial
en el Concilio de Calcedonia. Miguel Cerulario es depuesto y muere como mrtir42.
En el proceso de coronacin (sucesin) interviene la aristocracia capitalina,
hecho que dio lugar a numerosas intrigas cortesanas. La institucin imperial se
convierte desde ahora en cuestin poltica y capitalina. Pselo comenta: Da
la impresin de que los emperadores hoy, cuando suben en el trono, se creen que
basta con que les aclame el pueblo de la ciudad. Viven en estos crculos polticos
y cuando ven que no tienen que temer ninguna oposicin, se creen que su trono
es inamovible. Pero, en realidad, su seguridad depende de tres factores: la masa
popular, la clase de los senadores y el ejrcito. El hecho da lugar a abdicaciones
(tonsuras) forzosas, derrocamientos, asesinatos y muertes.
Con la dinasta de los Comneno (1081-1185) el proceso de legalizacin del
75
derecho dinstico avanz an ms. Su fundador, Alejo I (1081-1118), destac desde
joven en el terreno militar y fue nombrado general de los ejrcitos del Occidente
(1078)43. Tras ganar la amistad de la emperatriz Mara de Alania, acab siendo
adoptado por Nicforo III Botaniates a quien destron aconsejado por Juan Ducas44.
Para reforzar su legitimidad en el trono, se cas con la nieta de Juan, hecho que
le emparentaba con la poderosa y antao imperial familia de los Ducas45, e incluso

39 En el transcurso de 54 aos, reinaron nada menos que 11 emperadores y dos emperatrices (Zo y Teodora).
40 Lynda Garland, Byzantine Empresses. Women and Power in Byzantium AD 527-1204, Routledge, Londres-
Nueva York, 1999.
41 De hecho, el patriarca Miguel Cerulario intervino activamente en la cuestin de la cada de Constantino
IX Monomaco (1042-1055) y su sucesin por Miguel VI Estratiotico (1056-1057) y a continuacin por Isaac I Comneno
(1057-1059).
42 Deno John Geannakoplos, Church and State in the Byzantine Empire: A Reconsideration of the Problem
of Caesaropapism, Church History, 34 (Chicago, 1965), p. 381-403.
43 Su vida antes de la llegada al trono es descrita por el historiador y yerno suyo Nicforo Brienio. Nicforo
Brienio,Materia de Historia, M Salud Baldrich Lpez (Estudio preliminar, traduccin, notas y comentarios, texto espaol
y griego), Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Granada, 2012.
44 La subida al trono de Alejo es descrita por su propia hija, la historiadora Ana Comnena. Emilio Daz, Ana
Comneno, La Alexiada, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1999, libro II, I-VII, p. 137-159.
45 velyn Patlagean, Un Moyen ge grec - Byzance IXe-XVe sicle, Albin Michel, S.A., Pars, 2007, [edicin
griega . , 9 15 , Pataki, Atenas, 2014, p. 311-314].
CAUSAS SOCIALES Y LEGITIMIDAD DE LA RUPTURA DINSTICA

situ como co-emperador a Constantino Ducas, hijo de Miguel VII y de Mara de


Alania, a quien a su vez comprometi con su primognita Ana. Slo el nacimiento
del hijo de Alejo, Juan, sell el proceso de legalizacin del nuevo emperador y de
su dinasta46.
Aunque se present el acceso al trono de Alejo I como el de un vir optimus
por sus dotes de militar, poltico y diplomtico en un momento crtico para la su-
pervivencia del Estado, en la prctica tuvo que seguir los pasos necesarios para
su legalizacin: abdicacin y tonsura del emperador depuesto (Botaniates), acuerdo
sucesorio con la emperatriz, ritual de la aclamacin e imposicin de las insignias
imperiales. An as, el proceso no estuvo exento de problemas en la hora de conseguir
el consensus omnium a causa de los saqueos que sucedieron a la entrada de sus
tropas en la capital. El nuevo emperador se vio obligado a hacer una declaracin
pblica de sus remordimientos, seguida de una confesin y penitencia. En la prc-
tica sucesoria de la dinasta de los Comneno se impuso tambin la primogenitura,
mientras que la Iglesia vio ms reforzada su posicin. De hecho, tanto su sucesor
Juan II (1118-1143) como Manuel I (1143-1180), adems de la aclamacin popular
y la aceptacin del Senado, tuvieron que aceptar la celebracin previa de un Snodo.
El acceso de Alejo I al trono supuso el triunfo de la aristocracia militar pro-
vinciana e impuso una estructura familiar identificada con el poder47, hecho que
consolid definitivamente la idea dinstica48. En lo sucesivo, la familia sera la clave
del xito de cada emperador y sus miembros controlaran el aparato del Estado.
Desde el punto de vista interno, sus problemas principales fueron el proceso de
feudalizacin y el aumento de las fuerzas centrfugas de los grandes terratenientes
76
y de familias nobles; el control paulatino el comercio por las repblicas italianas;
la occidentalizacin de los usos, la corrupcin gubernamental y finalmente una
fuerte inestabilidad social. Precisamente ahora, el hecho de que la res publica es ya
concebida como cuestin familiar, introduce tambin el fenmeno de la usurpacin
familiar con Andrnico I (1183-1185), quien en 1182, con el pretexto de salvar
el Estado, march sobre la capital y llev a cabo una matanza de los latinos y de
la familia imperial antes de proceder a su coronacin. An as, para asegurar su
posicin, se cas con la joven viuda de Alejo (12 aos) y estableci un rgimen
de terror que hizo perder su popularidad y dio lugar a conspiraciones y a una
rebelin popular en la capital. Pese a sus indudables capacidades en el gobierno,
la imprudencia y falta de lmites morales de Andrnico I, junto al descuido de la
poltica exterior, condujeron a su cada y a la entronizacin de una nueva dinasta.

46 Ferdinand Chalandon, Origine des Comnnes. Jeuneusse et avnement dAlexis, Essai sur le Rgne de
Alexis 1er Comnne (1081-1118), B. Franklin, Nueva York, 1971, p. 21-50.
47 Aleksandr Petrovi Kadan, Silvia Ronchey, Laristocrazia bizantina dal principio del XI alla fine del XII
secolo, Sellerio Editore Palermo, Palermo, 1997.
48 Son significativas las palabras del cronista Juan Zonaras: Cumpla sus obligaciones no como si se tratase
de asuntos pblicos y estatales, y se vea a s mismo no como gobernador, sino como el amo, considerando y llamando
al Estado como su casa, Ioannis Zonarae Epitomae HistoriarumIII, Theodor Bttner Wobst (ed.), Bonn, 1897, p. 766.
MOSCHOS MORFAKIDIS

La instauracin de la dinasta de los ngel (1185-1204) con Isaac II (1185-


1195), sigui un proceso similar a las anteriores deposiciones y usurpaciones violentas
del trono: eliminacin fsica del monarca anterior (Andrnico I), cegamiento de sus
descendientes y bsqueda de lazos familiares con la dinasta depuesta (primo de
Andrnico I). En la cuestin formal, se procedi a la aclamacin y la subsiguiente
coronacin en la iglesia de Santa Sofa. Durante los escasos aos que dur la familia
de los ngel en el poder, la usurpacin se convirti en toda una prctica. Alejo III
(1195-2003) depuso y ceg a su hermano Isaac. Isaac II y Alejo IV (2003-2004)
recuperaron el trono con la ayuda de los occidentales pero, al no poder pagar los
servicios prestados por los latinos, se vieron obligados a imponer fuertes impuestos
a civiles y a la Iglesia. Ante el inminente ataque de los componentes de la IV
Cruzada, una conspiracin apoyada por el partido popular, hostil a los cruzados,
llev al trono a Alejo V Ducas (Murtzuflo) quien fue coronado en Sta. Sofa tras
eliminar a sus antecesores (Alejo IV e Isaac II), hecho que constituy el pretexto de
los cruzados para atacar a la Ciudad. Alejo V Murtzuflo huy a Tracia con la hija
de Alejo III, Eudoxia, pero fue apresado y ajusticiado como asesino de Alejo IV.
La dinasta de los Lscaris (1204-1261) establecida en Nicea busc desde
el principio su legalizacin en los aspectos tradicionales. Su fundador, Teodoro I
Lscaris I (1204-1222), plante como causa de su coronacin la recuperacin del
Estado, hecho que requera enfrentamientos con el otro Estado griego, el Despo-
tado de Epiro, los latinos, los blgaros y los turcos49. Se tratara, en un principio,
de hacer prevalecer los derechos del Estado de Nicea, frente a los del Epiro y de
Trebisonda, como continuador legal del Imperio tras la cada Constantinopla y como
77
instrumento de la Divina Providencia para la salvacin del pueblo elegido de Dios
(los romanos/bizantinos)50. En consecuencia, Teodoro I uni su propia legalizacin
frente a los dems soberanos de los Estados griegos y frente a los derechos heredi-
tarios de los hijos de Andrnico I Comneno, David y Alejo, en su eleccin por la
Divina Providencia como elegido de Dios51. Los eptetos que acompaan al nuevo
soberano revelan la fuerte base ideolgico-religiosa que se pretendi dar a la figura
del soberano: emperador divino, emperador impuesto por Dios, emperador elegido
por Dios, santo emperador, etc.52 Es el medio que conduce a la sacralizacin de la

49 Sobre la teora poltica del Estado de Nicea: Michael Angold, A Byzantine Government in exile. Government
and Society under the Laskarids of Nicea (1204-1261), Oxford University Press, Oxford, 1975, p. 37-45.
50 -, 13 .
[Nicea y Epiro en el s. XII. Debate ideolgico en su intento de
recobrar el Imperio], Salnica, 1991.
51 En una epstola enviada a la tropa, el patriarca Miguel IV Autoriano (1206-1212) escribe: Sabis cmo
nos castig Dios, a causa de nuestros pecados, de manera que falt poco para que fusemos completamente entregados a
las naciones (cruzados), y cmo de nuevo se apiad de nosotros y salv por nosotros el mejor bien, el Imperio (basileia),
y puso como emperador nuestro al hombre incansable y trabajador que requieren las circunstancias. Miguel Autoriano,
Epstola 1118. 42-45. Por su parte, el propio Teodoro se autoproclama padre de todos los romanos: Dios ha impuesto
mi Imperio (basileia) para ser el padre de todo el pueblo romano. Nicetas Coniates, Discurso 13. 121.13-15.
52 -, , p. 107.
CAUSAS SOCIALES Y LEGITIMIDAD DE LA RUPTURA DINSTICA

figura del emperador, en este caso de Teodoro I, hecho que se reflejar tambin en una
terminologa adecuada a las circunstancias. En los discursos retricos se aprecia el
uso encomistico de virtudes y eptetos: (el mejor), (amante
de la patria), (valeroso que ocupa el trono por valor, hecho que justifica
la eleccin divina), buen cristiano (piadoso y filntropo), persona de carcter sa-
grado: De forma divina (), Divino (), Santsimo (),
Escogido de Dios (), Promovido por Dios (), Pode-
roso por Dios (), santo (), emperador guardado por Dios
( ). El simbolismo invade todo el ceremonial a travs de
trminos como Regalo de Dios o Santo militar (). Por la misma
va caminan las comparaciones de Teodoro con No (Nuevo No que salva a los
romanos del cataclismo de 1204), Nuevo Moiss, Nuevo David (por unir a todas las
tribus de Israel, es decir, de los romanos), Nuevo Constantino, Heraclio, Basilio II
e incluso Alejandro Magno. En la misma lnea, Constantinopla es la Nueva Sin
mientras que Nicea simboliza el exilio.
El concepto de vir optimus que elige Dios para convertirlo en el salvador
del pueblo53 descansa en su figura de emperador soldado54, de hbil poltico y
gobernante que organizar el Estado (desde cero) como un Estado de Derecho, lo
consolidar y recuperar su perdidos unidad y territorios55. Se tratara, en definitiva,
de reunir las condiciones que asegurasen el consensus omnium para la sustentacin
del trono imperial. Para ello, Teodoro tuvo que demostrar su vala con varias victorias
militares contra los latinos de Constantinopla e imponer su poder en la regin de Bitinia.
Finalmente en 1206, segn Nicetas Coniates, calz las sandalias rojas y fue proclamado
78
emperador por todas las ciudades del Oriente56. Sin embargo, faltaba la ceremonia de
la coronacin que oficiaba el patriarca y, dado que el patriarca de Constantinopla Juan
X Camaters (exiliado en Didimoticon), se neg a acudir a Nicea, Teodoro convoc un
snodo que en la tercera semana de la Cuaresma de 1208 eligi como patriarca en el
exilio a Miguel IV Autorianos que a su vez ungi y coron a Teodoro el Domingo de
Resurreccin del mismo ao. Es posible que en el mismo acto el patriarca coronara
tambin al hijo de Teodoro, Nicols, de slo tres aos de edad, como acto simblico
de que la Iglesia reconoca los derechos dinsticos de Teodoro. El hecho de proceder
a la eleccin del patriarca antes de Semana Santa se debi a la voluntad de dar
a la Santa Mirra un papel primordial en la uncin imperial y conceder a Teodoro

53 El obispo de Atenas, Nicetas Coniates, en una epstola se dirige a Teodoro I Lscaris en estos trminos:
Slo a ti te reconocemos y te denominamos como salvador y comn libertador. Y buscamos refugio en tu Estado como
lo buscan los nufragos de la tempestad ecumnica y, en general, todos cuantos desean encontrar el calor bajo tus alas
Epstola 136, II.276.24-277.I y en su discurso 14, p. 139.1-12 completa: Que salve el Seor a su pueblo por medio de
tu brazo.
54 -, ..., p. 96-98.
55 Michael Angold, A Byzantine Government in exile
56 Sobre el tema de la legalizacin de Teodoro y del Imperio de Nicea Panaglotys Gounaridis, Formes de
lgitimation de ltat de Nice en tant que Empire, De Roma alla terza Roma: Roma fuori di Roma. Instituzioni e
immagini, Universita degli studi La Sapienza, Roma, 1990, p. 157-161.
MOSCHOS MORFAKIDIS

la primaca frente a los soberanos del despotado griego de Epiro. No en vano, a la


uncin de Teodoro se le dio un simbolismo estrechamente relacionado con el Viejo
Testamento, en el paralelismo del nuevo emperador como Nuevo David que viene
a salvar al nuevo pueblo elegido de Dios (los romanos/bizantinos) y a conducirlo
a la Nueva Sin (Constantinopla)57. El ejemplo de Teodoro I fue seguido por todos
los monarcas de la dinasta de los Lscaris que consolidaron esta prctica ideolgica
estructurada por su fundador58.
El usurpador Miguel VIII Palelogo (1261-1282), fundador de la ltima dinasta
bizantina, se vio forzado a seguir un complicado proceso de legalizacin ante la gran
fuerza de la idea dinstica arraigada ya en el mundo bizantino. Para ello intent utili-
zar el linaje imperial proclamando su parentesco con familias imperiales anteriores y
adoptando los apellidos de ngel, Ducas, Comneno y Palelogo. Sus seguidores dieron
especial nfasis a su condicin de vir optimus (excelente militar, poltico y diplomtico)
necesario para salvar la res publica en la situacin excepcional de peligro en que se
encontraba el Imperio. El historiador Jorge Acropolites, abiertamente favorable a Miguel
VIII, presenta los hechos que justificaban la usurpacin con estas palabras: Entonces los
representantes del pueblo romano, los ms altos cargos polticos y militares, y con ellos
tambin los de la clase sacerdotal [] celebraron una consulta acerca de la situacin
del Estado, sobre quin sera digno de asumir su gobierno y conducirlo mejor que los
dems. Porque pensaban que no era conveniente que semejante Imperio de los romanos
fuese alimentado con frutas y que todava jugaba a los astrgalos, sino que consideraban
lo correcto que se instalara en el timn imperial aquel que pudiera salvar la nave de
los romanos cuando soplaban contra ella muchos vientos contrarios, y la zarandeaban
79
y perturbaban toda clase de oleajes [] por eso se encontraba en una situacin muy
difcil el Imperio romano y los notables buscaban, como es natural, al que los gobernara
bien 59. Pero an as, la consecucin del consensus omnium se vio obstaculizado por la
fuerte oposicin de buena parte del pueblo y de la Iglesia.
El plan de usurpacin de la corona y su consiguiente legalizacin se llev a cabo
en las siguientes fases: primero se procedi al asesinato de Jorge Muzalon, nombrado
tutor del heredero por el propio Teodoro II; acto seguido fue nombrado Gran Duque

57 Acerca de la importancia de la uncin en la ideologa imperial y su antigedad: ,


. [Aspectos de la controversia ideolgica entre
Nicea y Epiro. El papel de la uncin], (ed.), Actas del Simposio Epiro Medieval, Ionnina, 2001,
p. 99-122; .
[La formacin y la consolidacin del Imperio de Nicea. El emperador Teodoro I Comneno Lscaris],
(...). , Atenas, 2008, p. 319-322.
58 , : .
[La dinasta de los lascridas: intentos y anulaciones. Cuestiones de poder y
de sucesin en el llamado Imperio de Niceas], , 24 (Atenas, 2004), p. 213-224.
59 Jorge Acropolites,Narracin histrica. (Estudio preliminar, traduccin, notas y comentarios, texto espaol
y griego) Teresa Vila Vilar, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Granada, 2012, p. 239.
CAUSAS SOCIALES Y LEGITIMIDAD DE LA RUPTURA DINSTICA

y regente, y se hizo con el control de la administracin y del tesoro imperial60; sigui


el consabido proceso de formacin de clientelismo poltico basado en la concesin de
pronoias hereditarias61 y de privilegios a la Iglesia y a los miembros del alto clero; es
nombrado tutor del heredero, con el consentimiento del patriarca Arsenio; tiene lugar
en la ciudad de Magnesia el acto de su aclamacin como basileus subido en el escudo;
poco despus, probablemente en Navidad del 1258, es coronado en Nicea por el patri-
arca en una ceremonia en la que el heredero legal es relegado a un segundo plano; el
patriarca Arsenio alega que ha sido engaado; se convoca un Snodo para elegir nuevo
patriarca quien, sin embargo, muere pronto62.
La reconquista de Constantinopla en 1261 proporcion a Miguel VIII un instrumento
propagandstico sin igual para poder legalizar la tan contestada usurpacin del trono. Su
entrada triunfal en la capital recuperada63 adquiri un fuerte simbolismo religioso con el
fin de conseguir un impacto popular e incluso sirvi para convencer al dimitido patriarca
Arsenio a aceptar de nuevo el trono patriarcal, ahora en Constantinopla, y oficiar el acto
de su segunda coronacin64. Pero incluso as, no sintindose seguro Miguel, procedi
al cegamiento del joven Juan Lscaris, hecho que provoc una situacin inslita para
la realidad bizantina: el patriarca Arsenio excomulg a Miguel quien, haciendo uso de su
poder, lo destituy y procedi a la eleccin de un nuevo patriarca para oficiar el ritual de su
absolucin. La ceremonia tuvo lugar el da de la Presentacin de Jess con una misa
en ausencia de Miguel, quien apareci al final y cay en el suelo ante el patriarca y
los obispos, admiti el pecado e implor el perdn que naturalmente se le concedi!
Acto seguido, dio nuevos privilegios a la Iglesia y amnisti a sus adversarios. El hecho
provoc todo un cisma eclesistico conocido con el nombre de arsenita y tuvo como
80
consecuencias: a) que buena parte del clero sigui al patriarca depuesto; b) la cada vez
mayor resistencia de la Iglesia a aceptar el cesaropapismo de los emperadores bizantinos65;
c) el rechazo a la poltica seguida por Miguel para la unin con la Iglesia de Roma66; d)
la identificacin sentimental de las poblaciones de Asia Menor con la familia reinante
de los Lscaris, acentuada con el abandono que mostr Miguel hacia estas regiones tras
la reconquista de Constantinopla; e) el apego del cuerpo de los akritas (limitanei) que
se rebelaran contra Miguel. El problema arsenita no se resolvera hasta despus de la

60 Deno John Geannakoplos, The Nicene Revolution of 1258 and the Usurpation of Michael VIII Palaeologos,
Traditio, 9 (Nueva York, 1953), p. 420-430.
61 velyn Patlagean, Un Moyen ge grec, p. 448-450.
62 Sobre todo el proceso: Deno John Geannakoplos, Emperor Michael Palaeologus and the West, 1258-1282:
A Study in Byzantine-Latin Relations, Harvard University Press, Cambridge, 1959 (trad. griega Atenas, 1969), p. 39-48;
Michael Angold, A Byzantine Government in exile, p. 80-93.
63 Una descripcin detallada de la entrada triunfal en la capital recuperada se puede ver en: Jorge
Acropolites,Narracin histrica, p. 271-275.
64 Deno John Geannakoplos, Emperor Michael Palaeologus, p. 100-101.
65 Sobre la cuestin de las relaciones Iglesia-Estado en Bizancio: ,
. [Relaciones y funcionamiento
de las instituciones. El entrelazamiento de la poltica y la religin en la sociedad bizantina], Stamoulis, Atenas, 2003,
p. 64-80.
66 Deno John Geannakoplos, Emperor Michael, p. 181-253.
MOSCHOS MORFAKIDIS

muerte de Miguel VIII, con el rechazo oficial de su hijo y heredero a su poltica frente
a la unin con la Iglesia de Roma67.
Con el fin de asegurar los derechos dinsticos y considerando la sucesin familiar
como derecho adquirido, Miguel VIII asoci al trono, en 1272, a su primognito Andrnico
II (1282-1328) coronndole co-emperador68 y exigiendo el juramento de los estamentos
del Estado69. Previamente haba delimitado las competencias del co-emperador y busc un
mayor acercamiento a la Iglesia. Andrnico, por su parte, tuvo que prestar juramentos a
la Iglesia y al emperador, seguidos de los de la Iglesia y del pueblo al nuevo emperador70.
En 1294 Andrnico II coron, a su vez, como co-emperador a su primognito Miguel
IX, quien verdaderamente ejerci los deberes de dada la debilidad de carcter
de su padre71. Pero, la prematura muerte de Miguel IX oblig a Andrnico II a coronar
co-emperador a su nieto Andrnico III con el fin de asegurarles el trono a los hijos de
Miguel y excluir a los de su segunda mujer Irene (Yolanda de Montferrato)72.

Guerras civiles
La debilidad del gobierno de Andrnico II y la falta de entendimiento entre abuelo
y nieto condujeron al primero a excluir a ste del derecho a la sucesin bajo la acusacin
de haber intervenido en el asesinato de su hermano Manuel, y a nombrar como sucesor
a su hijo segundo, Constantino. Sin embargo, Andrnico III (el Joven) consigui ganarse
el apoyo de miembros de la aristocracia y del ejrcito73 y, tras una larga confrontacin
civil (1321-1328), apart del poder a su abuelo a quien encerr en un monasterio. Su

81

67 Sobre el cisma arsenita: ., [Sobre el cisma de los


arsenitas],,11 (Atenas, 1929), p. 267-332 y 3, (Atenas, 1930), p. 15-44; ,
(1261-1310). [El movimiento de los arsenitas
(1261-1310). Disputas ideolgicas en la poca de los primeros Palelogos], Atenas, 1999; Donal M. Nicol, The Last
Centuries of Byzantium (1261-1453), Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 93-106.
68 Sobre las caractersticas del reinado de Andrnico II Palelogo: ,
(1282-1328) [La poltica interior de Andrnico II Palelogo (1281-1328),
Centro de Estudios Bizantinos, Salnica, 2004.
69 De hecho, Miguel VII exigi el juramento no slo para l sino tambin para su esposa, hijo (Andrnico II)
y nieto (Miguel IX), hecho que Juan Cantacuzeno (I.2) consider como innovacin ,
..., p. 49-50. Sobre la cuestin del juramento en Bizancio Nicolas Svoronos, Le serment de fidlit
lempereur byzantin et sa signification constitutionnelle, Revue des tudes Byzantines, 9 (Bruselas, 1951), p. 106-142.
70 Donal M. Nicol, The Last Centuries of Byzantium, p. 44, 88.
71 Donal M. Nicol, The Last Centuries of Byzantium, p. 93, 102-103, 125-132,151-152,
72 Segn Nicforo Gregors (Historia Romana, VII, 5), la emperatriz Yolanda, siguiendo las costumbres
occidentales, exigi que Miguel IX renunciase al trono y que el imperio fuese repartido entre l y los hijos de ella o que
estos ltimos recibiesen como compensacin territorios que podran ser transmitidos de forma hereditaria. El hecho
naturalmente, era incompatible con el centralismo de la ideologa imperial bizantina. Tambin: Eric Trapp, Hans-Veit
Beyer, Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit, Osterreichischen Akademie der Wissenschaft, Viena, 1976-
1996, p. 21437.
73 Cantacuzeno (I. 2)
CAUSAS SOCIALES Y LEGITIMIDAD DE LA RUPTURA DINSTICA

carcter inquieto y su capacidad para reorganizar el Estado y hacer frente a los peligros
exteriores fueron suficientes para que su poder fuera indiscutible74.
La prematura muerte de Andrnico III (1325-1328 / 1328-1341) fue la causa de
un desastroso periodo de luchas civiles en Bizancio que aceleraron su propia cada75.
Sin embargo, ahora se vio cun arraigada estaba ya la idea de los derechos dinsticos,
hecho que oblig al usurpador y a su familia a devolver la corona a la familia de los
Palelogo. Pero veamos lo que ocurri.
La muerte de Andrnico III alcanz a su hijo Juan an en la minora de edad y
sin haber sido coronado co-emperador. Aconteci una fuerte crisis poltica en la que
se hizo cargo del gobierno Juan Cantacuzeno76, amigo ntimo del emperador muerto.
La emperatriz Ana, el patriarca Juan XIV Calecas y Apocaucos se opusieron, y Ana
asumi la regencia hasta 1347. Para consolidar su posicin se recurri al populismo
incitando a las masas populares arruinadas, a la vez que Cantacuzeno buscaba apoyos
en la aristocracia capitalina y provincial. Al final tuvo que huir a la ciudad tracia de
Didimtico, mientras que el patriarca se instalaba en palacio.
En 1341 Cantacuzeno se autocoron emperador en la ciudad de Didimtico, en
una ceremonia en la que fueron aclamados tambin la emperatriz madre, Ana, Juan V
Palelogo, Juan VI Cantacuzeno y su esposa Irene. Para legalizar su situacin busc
el apoyo del alto funcionariado y reparti dignidades a sus fieles. Sin embargo, no fue
capaz de quitarse el estigma de usurpador y el patriarca Juan Calecas lo excomulg
por hereje (hesyquia). El poder poltico del patriarcado aument considerablemente y
el palacio se convirti en la residencia oficial del primado de Constantinopla, quien
adems usaba vestimenta imperial.
82
Las disputas entre Cantacuzeno y los Palelogo desataron tambin unas fuertes lu-
chas sociales que obstaculizaron los planes del primero, especialmente con la revolucin
de los zelotas en Tesalnica, la segunda ciudad del Imperio77. All Apocaucos asumi
un poder dictatorial totalmente incompatible con la tradicin bizantina. Cantacuzeno,
sin embargo, consigui mantenerse tras una serie de victorias, aunque finalmente tuvo
que aceptar el compromiso de entregar el poder a Juan Palelogo cuando llegase a la
mayora de edad. Apocaucos fue asesinado.
En 1346 Cantacuzeno fue coronado en Adrianpolis por Isidoro de Jerusaln y a
la vez coron como emperatriz a su esposa. En 1347 entr en Constantinopla, redujo

74 Donal M. Nicol, The Last Centuries of Byzantium, p. 151-184; velyn Patlagean, Un Moyen ge, p.
407-408.
75 , 1366-1373 [Siete aos de
acontecimientos cruciales en Bizancio durante los aos 1366-1373], Centro de Estudios Bizantinos, Salnica, 2002;
, [Bizancio y su final en las letras
paleologinas], Pournaras, Salnica, 2006.
76 Donal M. Nicol, The Byzantine Family of Cantacouzenos (Cantacuzenus), ca. 1100-1460. A Genealogical and
Prosopographical Study, Dumbarton Oaks, Washington, 1968; Donal M. Nicol The Byzantine Family of Cantacouzenos.
Some Addenda et Corrigenda, Dumbarton Oaks Papers, 27 (Washington, 1973), p. 309-315.
77 , (1342-1349) [El movimiento de
los zelotas en Tesalnica (1342-1349)], Pournaras, Salnica, 1997.
MOSCHOS MORFAKIDIS

el papel de Ana al de emperatriz madre y viuda de Andrnico III, y pidi juramento


de fidelidad para l y para Juan V, hecho al que se oponan grandes sectores de la
poblacin. Acto seguido proclam emperatriz a su hija Elena y a su hijo Juan V, y depuso
al patriarca Calecas que morira poco despus. Cantacuzeno convoc un Snodo en 1347
que eligi como patriarca a Isidoro, que sera quien coron de nuevo a Cantacuzeno en
Constantinopla. De este modo, en la ceremonia estuvieron presentes tres emperatrices
(Irene, Ana, Elena) y dos emperadores (Juan V Cantacuzeno y Juan VI Palelogo).
En la misma ceremonia Cantacuzeno coron de nuevo a su mujer. Cuatro aos ms
tarde (1351) convoc un snodo para dar fin a la controversia del palamismo, reunin
que presidira l mismo siguiendo el ejemplo de anteriores emperadores anteriores
(Constantino, Justiniano).
En el juego de la sucesin pronto entrara tambin su hijo Mateo quien contrajo
matrimonio con Irene, nieta de Andrnico II. En 1352 estall la guerra entre Juan V y
Cantacuzeno, y en 1353 los seguidores de ste pidieron que declarase a Mateo heredero
del trono a lo que se opuso el patriarca Calixto. Finalmente, Mateo fue coronado en
palacio y Cantacuzeno depuso a Juan V, exigi la aclamacin para su nieto Andrnico
(de Elena y Juan V) y convoc un snodo para imponer la uncin de Mateo. El patriarca
Calixto se opuso de nuevo pero fue depuesto. En 1353 Cantacuzeno convoc otro snodo
que eligi de nuevo patriarca a Filoteo. Por ltimo, en 1354 tuvo lugar la coronacin
de Mateo quien a su vez coron a su esposa (cuarta emperatriz!). La oposicin popular
y especialmente la de la Iglesia hicieron que Cantacuzeno fuese culpado de un terre-
moto que tuvo lugar en Galpoli a causa de su alianza con los turcos. Finalmente, Juan
V Palelogo entr con dos barcos en Constantinopla y recibi la aclamacin popular
83
(1354). Cantacuzeno fue tonsurado y Mateo cay prisionero y fue obligado abdicar en
una ceremonia especial (1356)78.
Las restantes disputas por el trono durante las ltimas dcadas de la existencia de
Bizancio, se centraron en el seno familiar de los Palelogos, y su propio carcter denota
la total identificacin del ya menguado y moribundo Estado bizantino con la familia rei-
nante. Basta con seguir las tristes e interminables disputas del primognito de Juan V,
Andrnico IV (1376-1379), quien, una vez fracasado su intento de sustituir a su padre
no pagando el rescate exigido por Venecia para su liberacin, lleg con l a una primera
y fracasada confrontacin armada en 1373, que tuvo como consecuencia su cegamiento
parcial. Una vez recuperada su visin organiz con ayuda genovesa un golpe de Esta-
do (1376) en el que apres a su padre y a su hermano Manuel, quienes escaparon de
prisin (1379) y llegaron a un acuerdo con Andrnico por el que fue reconocido como
co-emperador, se le concedi un territorio en Tracia y el derecho de sucesin para su
hijo Juan VI. ste, sin embargo, al ver sus derechos anulados por su abuelo Juan V,
tom el poder mediante un golpe de Estado y con la ayuda del sultn turco Bayazeto
I. Sin embargo, Juan V recobr el poder ayudado por los Caballeros Hospitalarios de

78 Sobre la larga disputa por el trono entre las familias de los Palelogo y los Cantacuzeno Donal M. Nicol,
The Last Centuries of Byzantium, p. 181- 250; , ..., p. 19-46.
CAUSAS SOCIALES Y LEGITIMIDAD DE LA RUPTURA DINSTICA

Rodas79. La repentina muerte de ste enfrentara ahora a Juan VII con su to Manuel
II (1391-1425). Pero su victoria en 1399 no fue definitiva y en 1403 se vio obligado a
llegar a un acuerdo con su to Manuel, quien se qued con el gobierno de Constanti-
nopla dejando a Juan VII a cargo de la regin de Salnica hasta su muerte en 1408.

84

79 Donal M. Nicol, The Last Centuries of Byzantium, p. 253-295.


La ruptura truncada:
la muerte de Otn III
GLAUCO MARIA CANTARELLA*

1
Otn III es un mito. Sigue reluciendo mitologa desde que Percy Ernst Schramm
en 1929 lo aadi a la lista de las grandes figuras de la identidad alemana. Es desde
la dcada de los 90 que la investigacin histrica est revolvindolo a una dimensin
ms creble y probable. Digamos: a los hechos de la historia.1
Y el primer hecho est en que inexplicablemente l muri con 22 aos sin dejar
ningn heredero. Ni haber hecho aparentemente ningn esfuerzo para procurarse un he-
redero. Lo que luce muy extrao, porque Otn II tena 17 aos cuando lo haban casado
con Teofanu. De Otn III (dejando a parte las fantasas que le se leen en Wikipedia) se
conoce slo un proyecto de matrimonio que dio los primeros pasos slo a final de 995
y que no lleg a cumplimiento precisamente porque su muerte hizo intil el envo de
la promesa de boda a Constantinopla:2 las negociaciones duraron pues muchsimo! Y
evidentemente empezaron muy tarde ya. Sera por las competencias de influencia que
tambin continuaron despus de que la muerte de Teofanu puso fin a la dualidad y a
la rivalidad entre ella y su poderosa e insistente suegra, la emperatriz-madre Adelaida,
cuyo papel se destaca cada da ms en las investigaciones recientes?3 planes distintos

* Glauco Maria Cantarella (Recanati, 1950) s catedrtic dhistria medieval a lUniversit degli studi di Bologna.
Entre les seves publicacions destaquen: La Sicilia e i Normanni: le fonti del mito (Bolonya, 1988); I monaci di Cluny (Tor,
1993); Principi e corti. LEuropa del XII secolo (Tor, 1997); Una sera dellanno Mille: scene di Medioevo (Mil, 2000).
1 Knut Grich, Otto III. Romanus, Saxonicus et Italicus. Kaiserliche Rompolitik und schsische Historiographie,
Thorbecke, Sigmaringen, 1995, p. 11-16; Gerd Althoff, Otto III, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstad, 1996,
p. 1-18; Glauco Maria Cantarella, Otton III et la Renovatio Imperii Romanorum, wity Brunon z Kwerfurt i jego
epoka, Colloquia mediaevalia Gnesnensia, I, Gniezno 6-8 mayo 2009 (en premsa); Glauco Maria Cantarella, Ottone
III, la violenza sulla memoria, il futuro, Potere e violenza. Concezioni e pratiche dallantichit allet contemporanea,
Glauco Maria Cantarella, Angela De Benedictis, Patrizia Dogliani, Carla Salvaterra, Raffaella Sarti (eds.), Edizioni
di Storia e Letteratura, Roma 2012, p. 11-26.
2 Gerd Althoff, Otto III, p. 78 y 182.
3 Vase: Giovanni Isabella, Matilde, Edgith e Adelaide: scontri generazionali e dotari delle regine in
Germania, Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo, Tiziana Lazzari (ed.), Reti Medievali
Rivista, 13/2 (Florncia, 2012), p. 1-43.
LA RUPTURA TRUNCADA: LA MUERTE DE OTN III

que nunca llegaron a cabo y fracasaron porque quienquiera que pudiera lo impidi por
cuanto pudo? y como las negociaciones haban empezado bajo el signo de Adelaida
puede ser que se pararan un tiempo despus de la muerte de ella?
De hecho los lamentos de duelo por la muerte del joven emperador hacen pensar
en otros casos parecidos (aunque ms recientes), cuando la muerte lleva efectos ms
impactantes que por lo normal, los reinos se quedan sin reyes, una poca termina, una
dinasta se extingue: Thietmar de Merseburg, Leo de Vercelli o los Annales Quedliber-
genses me recuerdan un poco Pedro de Eboli y Ricardo de San Germano (Guillermo II
de Sicilia) y hasta Donizone (Matelda de Canossa): el sol se apaga, la paz desaparece,
la ley se hunde, se va la armona del mundo, todo el mundo llora, y con razon, porque
no hay mas quien lo defienda: ricos y pobres lloran juntos, aparte los que acecharon
su potencia y su vida, como escribe la Vita Heinrici IV. imperatoris...4 Tal vez sera
un gnero literario bastante tpico? An ms: tpico de quien no tenga herederos, o
herederos de los cuales no se reconozca la legitimidad?
Sea como sea, con Otn III se rompi la dinasta y se interrumpi el dominio de
los duques de Sajonia. Y se hundieron grandes y hasta grandsimos proyectos. Porque
con Otn III, si, haba empezado un camino y un proyecto totalmente nuevo, durante
su tercera estancia en Italia: arreglar las cuentas con el papado.

2
Es el sentido del famoso (o quizs no bastante famoso) diploma del enero 1001,
en qu por primera vez en la historia y ltima hasta el siglo XV y Lorenzo Valla se
86
negaba la validez del dicho Constitutum Constantini. Este documento pas casi total-
mente inadvertido hasta el 1998, cuando Germana Gandino fue a llamar la atencin
de los investigadores (que no obstante todava parecen bastante distrados, por decirlo
as: al menos a juzgar por la historiografa alemana, por cuanto yo s) por primera vez.
Efectivamente, es un documento llamativo. Pero tenemos que contextualizar.
El papa era Silvestre II, Gerberto de Aurillac, desde 999. l era ya ntimo del
papa precedente, Gregorio V, pariente del emperador y primer papa que no sala del
vientre de Roma, y un proteg de Adelaida, la gran abuela imperial. Su elevacin al
Solio de San Pedro ha sido un asunto de corte, arreglado en el interior de la corte y de
acuerdo con emperador; todo el mundo, entonces, saba perfectamente lo que significaba

4 Vase: Stefan Weinfurter, Heinrich II. (1002-1024), Herrscher am Ende der Zeiten, Verlag Friedrich
Pustet, Regensburg, 2002, p. 227. Vase: Glauco Maria Cantarella, Otn III y el derecho romano, El siglo XI,
marcas de identidad , Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico (en prensa); Glauco Maria Cantarella, Il
pallottoliere della regalit: il perfetto re della Sicilia normanna, Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo
DAlessandro, Pietro Corrao, Igor Mineo, Vincenzo dAlessandro (eds.), Viella, Roma, 2009, p. 37-39; Glauco Maria
Cantarella, Limmortale Matilde di Canossa, Matilde e il tesoro dei Canossa. Tra castelli, monasteri e citt, Arturo
Calzona (ed.), Silvana Editoriale, Milano, 2008, p. 64-66; Wilhelm Wattenbach (ed.), Vita Heinrici IV. Imperatoris.
Monumenta Germaniae Historica, Akademie-Verlag, Berlin, 1959, vol. 58, p. 9: hanc [mortem] in commune divites et
pauperes, praeter insidiatores potentiae viteque eius, lugent.
GLAUCO MARIA CANTARELLA

el nombre que l haba elegido, Silvestre II. Otn III vivira en este espejo: si Silvestre I
fue el papa de Constantino, el primer emperador cristiano de Roma, Silvestre II quiere
situarse en una lnea inmediata de sucesin, pues indica que tambin su emperador
est en una lnea inmediata de sucesin con respecto de Constantino; entonces Otn
III sera un Constantino II, o mejor dicho un nuevo Constantino bajo otro nombre. As
habra enlazado con la raz del imperio cristiano? Es cierto; pero no se tratara slo
de eso. Todo el mundo saba que Constantino se haba convertido en emperador por la
fuerza de sus legiones, su corona le vino de su ejrcito y de ningn otro, y que l fue
emperador antes de ser cristiano: su sublimidad imperial procedi directamente de la
historia de Roma: de Roma, aunque iluminada y dirigida por la Cruz de la Salvacin.
Todos lo saban, hasta estaba escrito en el famoso Constitutum Constantini.
Len de Vercelli, obispo y canciller del imperio, probable autor del diploma, lo
saba mejor que nadie. Su sede se hallaba bajo la titularidad de san Eusebio: Eusebio
de Cesrea, el bigrafo cristiano de Constantino. Era con las obras de Eusebio que se
formaban los clrigos en Vercelli, uno de los mayores depsitos culturales del reino y del
imperio desde mucho tiempo, una escuela de formacin litrgica, canonstica, poltica;
all, medio siglo antes, el obispo Attone haba escrito una de las obras ms enigmti-
cas y ms fascinantes del siglo X, el Perpendiculum (La plomada o El Juicio de Dios),
que ahora la investigacin de un valioso joven, Giacomo Vignodelli, por fin ha hecho
comprensible abriendo nuevas perspectivas y nuevas interpretaciones del siglo X. El
mismo Len escribi el Metrum Leonis, la historia crptica de su lucha contra la belua
Sparonis, Arduino, en un cdigo de interpretaciones de Isaas a partir del comentario de
Aymn de Auxerre: un verdadero lxico-depsito de instrumentos teolgicos, culturales y
87
polticos, que servira de base para lo que se podra llamar discurso proftico-episcopal.5
Bueno: si Otn III sera el nuevo Constantino, es evidente y obvio que lo seria en todo:
su autoridad le viene de la antigua Res Publica Romana, de Roma misma.
Sera la primera vez en el imperio establecido por Carlomagno.
Fue un papa (Len III) quien coron a Carlomagno. Y con eso se abri un problema
cuyas implicaciones estuvieron claras para todos desde el principio: el imperium (no slo
la corona sino la autoridad para atribuir el ttulo que reconoca el poder concreto y real)
a quin perteneca? Eso no iba a dar al papa un poder incalculable de negociacin,
an ms, de chantaje?6 Pero si el emperador se sita en la lnea directa e ininterrumpida
de la historia romana y de sus emperadores, el asunto cambia drsticamente: la corona,
literalmente, se traslada de las manos del papa a las del emperador (y, obviamente, de

5 Germana Gandino, Orizzonti politici ed esperienze culturali dei vescovi di Vercelli tra i secoli IX e X,
Contemplare lordine. Intellettuali e potenti dellalto medioevo, Germana Gandino (ed.), Liguori, Npoles, 2004, p. 74-75;
Vase: Giacomo Vignodelli, Il filo a piombo: il Perpendiculum di Attone vescovo di Vercelli e la storia politica del regno
italico, Centro Italiano di Studi sullAlto Medioevo, Spoleto, 2011, p. 6. Debo a la amabilidad del mismo Dr. Vignodelli,
que est estudindolo, las informaciones sobre el cdigo LXXXII (102) de la Biblioteca Capitolare di Vercelli (siglo X
con manos del principio del siglo XI). Vase: Germana Gandino, Il mondo franco e lideologia dellespansione, Carlo
Magno e le Alpi, Centro Italiano di Studi sullAlto Medioevo, Spoleto, 2007, p. 17-47.
6 Vase: Glauco Maria Cantarella, Il sole e la luna. La rivoluzione di Gregorio VII papa, 1073-1085, Laterza,
Roma-Bari, 2005, p. 48 y siguientes.
LA RUPTURA TRUNCADA: LA MUERTE DE OTN III

sus obispos: los que legitiman los reyes a travs de la uncin).7 Los emperadores seran
liberados de su obligacin hacia los papas, seran ratificados como elementos centrales y
pices en el dicho Reichskirchensystem, es decir el conjunto de las iglesias que susten-
taban los reyes/emperadores y de que los reyes/emperadores reconocan y garantizaban
los derechos, y as se restableceran, por fin, las condiciones reales y efectivas del poder.
Emperador romano en el sentido pleno! El emperador y su Iglesia, que es el Senado de
los tiempos modernos, el manantial de legitimacin formal, una categora poltica
Por Otn III se restableca entonces, en 999, la Romanidad. Este fue el contexto en
que, a principio de 1001, se coloc una pieza clave: Otn III (Len de Vercelli) denunci
como falso y mentiroso el Constitutum Constantini (la llamada Donacin de Constantino,
que en realidad sera mejor decir, ms correctamente, Promulgacin, Ordenanza porque
ste es el sentido del trmino Constitutum):

Estas son las mentiras que han inventado ellos mismos, con que el dicono Juan, llamado
de los dedos cortados, escribi un preceptum con letras de oro y di la falsa apariencia
de un documento antiguo bajo el nombre de Constantino el Grande.

Ellos mismos seran los papas ambiciosos; haban provocado el despilfarro de


los bienes de san Pedro, han pretendido apoderarse de lo que slo pertenece al imperio;
Otn III no va a permitirlo y va a restablecer la verdad. Y aqu surgen los problemas.
El Constitutum Constantini, como se sabe, es un texto romano de la segunda mitad
del siglo VIII (765-768: anque desde hace unos aos la historiografa, sobre todo an-
88 glosajona, pretende que no es romano y que remontara al siglo IX, no se pregunta por
qu y por quienes habra sido escrito en esas fechas): el emperador, curado de la lepra
por los apstoles Pedro y Pablo y por el medio del papa Silvestre I, se haba convertido
al cristianismo y haba decidido alejarse de Roma, dejando al papa las insignias impe-
riales y todo el Occidente, para fundar otra capital en la cual ejercer el poder imperial
(Constantinopla, obviamente); es conocido que esta historia es reproducida fielmente y
con eficacia en los magnficos frescos del oratorio de San Silvestro de la Baslica dei
Quattro Coronati en Roma. El documento tiene mltiples sentidos y se inscribe en el
contexto de la fundacin textual del Patrimonium beati Petri: el papa sera totalmente
libre de la influencia bizantina; l es el heredero de los emperadores de Roma; puede
pretender (porque le compete) un seoro amplsimo.
En 774 la supuesta donacin de Carlomagno reconoci a la Iglesia romana la ma-
yor parte de Italia y sobre todo el Exarcado de Ravenna; ventiseis aos ms tardes el
papa impuso la corona imperial al mismo Carlomagno: Len III, cuando lo hizo, pudo
pretender que l estaba en la plenitud de su derecho: no con respecto de los francos,
sino de los bizantinos. Porque ambos (mejor dicho, los tres: papa, francos y bizantinos)

7 Vase: Glauco Maria Cantarella, Le sacre unzioni regie, Olio e vino nellalto medioevo, Centro Italiano
di Studi sullAlto Medioevo, Spoleto 2007, vol. 2, p. 1291-1334.
GLAUCO MARIA CANTARELLA

saban perfectamente que Carlos era un emperador abusivo y que ese ttulo imperial
sera totalmente nuevo Estamos frente a un conjunto de problemas enredados y que
estn todos conectados con el desarrollo y la construccin del Patrimonium beati Petri
durante el siglo VIII. Un tema, ste, caracterizado por la total falta de documentos, y
que slo se le conoce por la historia oficial de los obispos de Roma (Liber pontificalis
romanus) que, adems, est llena de contradicciones importantes;8 al punto que el
diploma otorgado (es decir: aceptado y autenticado) por Ludovico el Pio en 818 (el
Hlodowicianum) est basado justo sobre las aserciones del Liber pontificalis, aunque con
alguna modificacin menor y no tan relevante: lo ms importante, para el emperador, era
que todo lo que se pretenda en el documento era totalmente irreal! y por lo tanto no
le costaba nada suscribirlo... De todas maneras, ni all se hizo referencia a la supuesta
Donacin (Promulgacin, Ordenanza) de Constantino.
Por qu entonces exhumar el tema a principios del siglo XI? Tal vez Silvestre II
quiso significar que si Otn III era el nuevo Constantino tena que serlo completamente,
sin olvidar nada en su funcin, y le pidi el respeto del Constitutum? Se tratara en-
tonces de un enfrentamiento entre el papa, criatura del emperador, y el emperador, que
haba creado a su papa, en qu Silvestre II, demasiado seguro de s mismo, padeci
una derrota y una ardiente humillacin?
No, todo lo contrario: se trata ms bien de la parte que an faltaba a la invencin
de Otn III como nuevo Constantino. Es suficiente leer sin prejuicios el texto para
darse cuenta.
El emperador rechazaba oficialmente el Constitutum y lo sustitua con un praeceptum,
un documento esta vez s, oficial y verdadero. Por medio de ste el emperador otorgaba a
89
San Pedro, a Silvestre II y a todos sus sucesores ocho condados (Pesaro, Fano, Senigallia,
Ancona, Fossombrone, Cagli, Iesi, Osimo) en la Pentapoli: eran condados estratgicos,
que controlaban el acceso a Roma por el Exarcado de Ravenna.
El Exarcado era importante porque se situaba en las lneas de comunicacin entre
Alemania y Roma, y prcticamente perteneca a la Iglesia de Ravenna, una de las ms
ricas y poderosas instituciones eclesisticas de Italia (tambin por esta razn, aunque
no slo por esta razn, la Iglesia de Roma literalmente hizo papeles falsos para ver
reconocido su derecho a detenerla) y del imperio, cuyos recursos eran imprescindibles
para cualquier emperador alemn; ya lo haba comprendido Otn I que haba confiado
el gobierno de Ravenna y de todo lo que le perteneca a su esposa Adelaida, y por
eso mismo los arzobispos de edad sajona y del siglo XI provinieron todos del rea del
Reichskirchensystem. Dejar al papa el control de una rea de conjuncin situada entre
Exarcado y Roma, como hizo Otn III en 1001, mostraba toda la confianza que aquel
emperador tena en aquel papa, y proyectaba tambin el dibujo estratgico del enlace
profundo e indisoluble, del mutuo acuerdo, entre las dos mximas autoridades: la con-

8 Vase: Glauco Maria Cantarella, Dalle chiese alla monarchia papale, Chiesa, chiese, movimenti religiosi,
Glauco Maria Cantarella, Valeria Polonio, Roberto Rusconi (eds.), Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 6-17.
LA RUPTURA TRUNCADA: LA MUERTE DE OTN III

firmacin del plan poltico y hasta teolgico que tena que gobernar el mundo. Hasta
que no fue derrumbado, quizs involuntariamente?, en la edad de Gregorio VII.
Despus de este acto Otn III poda decirse plenamente un nuevo Constantino,
porque l s, haba escrito la nueva y oficial donacin. Y el papel del mismo Silvestre
II estaba tambin pleno, porque l haba obtenido una donacin imperiale indiscutible,
pues inolvidable. Todo iba a empezar de nuevo, como en los tiempos del primer Silvestro
y del primer Constantino. Otn III era indiscutiblemente romano y cristiano!9
Bajo el pretexto de la referencia a la donacin de Constantino se rechazaba y
anulaba el gran diploma de Otn I para la Iglesia romana (el Ottonianum) y que repe-
ta sustancialmente el Hlodowicianum: escrito precisamente por Juan llamado de los
dedos cortados (porque los enemigos romanos de Otn I le cortaron los dedos durante
la ausencia del emperador) el 13 de febrero 962, cuando el abuelo de Otn III haba
sido coronado en Roma. Era una frmula para evitar decir que el primer emperador de
la dinasta se haba equivocado o haba sido obligado a equivocarse para conseguir la
corona imperial, una manera de solucionar ese error imperdonable... Y una manera de
decir que todo lo que pretenda la Iglesia de Roma no tena fundamento, no obstante
su memoria historica oficial.
S, todo iba a empezar de nuevo!
Fue as que a los dos aos, entre la eleccin de Gerberto y la redaccin de este
documento despus del largusimo viaje que Otn III, desde enero hasta el 15 de
agosto del ao 1000, hizo en su imperio, llegando hasta Gniezno, en Polonia, y de all
hasta Aquisgrn, donde l se declar oficialmente sucesor de Carlomagno, y de vuelta a
Roma se reconcili con la ciudad, herida en 997 por la sangrienta represin imperial de
90
la rebelin de Crescencio: una procesin nocturna en la que la Virgen de Santa Maria
Maggiore (la Theotocos) encontr pblicamente y de manera muy emotiva el Rostro de
Cristo (el Volto Santo romano)10 todo pudo decirse perfeccionado. La historia podra
tomar un nuevo rumbo, totalmente diferente de lo que haba sido hasta entonces. El

9 Hec sunt enim commenta ab illis ipsis inventa, quibus Iohannes diaconus cognomento digitorum mutilus
preceptum aureis litteris scripsit et sub titulo magni Constantini longi mendacii tempora finxit (DD O III, p. 820 (doc.
n 389). Las expresiones del diploma llaman la atencin: Spretis ergo commenticiis preceptis et imaginariis scriptis ex
nostra liberalitate sancto Petro donamus que nostra sunt, non sibi que sua sunt []. Sicut enim pro amore sancti Petri
domnum Siluestrum magistrum nostrum papam elegimus et deo volente ipsum serenissimum ordimavimus et creavimus,
ita pro amore ipsius domni Siluestri pape sancto Petro de publico nostro dona conferimus, ut habeat magister quid principi
nostro Petro a parte sui discipuli offerat. Otto igitur comitatus pro amore magistri nostri domni Siluestri pape sancto
Petro offerimus et donamus, ut ad honorem Dei et sancti Petri cum sua et nostra salute habeat teneat et ad incrementa
sui apostolatus nostrique imperii ordinet. Hos autem sibi ad ordinandum concedimus: Pisaurium, Fanum, Senogalliam,
Anconam, Fossabrunum, Gallim, Hesi et Ausimum, ut nullus unquam ei et sancto Petro audeat aliquam inquietationem
facere aut eum aliquo ingenio fatigare. Quicumque vero persumpserit,omnia que habet amittat et sanctus Petrus que sua
sunt, recipiat. Ut hoc autem in eternum ab omnibus conservetur, hoc preceptum manu nostra diu deo adiutore victura
confirmavimus et nostro sigillo precepimus insigniri, ut sibi suisque successoribus valeat (DD O III, p. 820 (doc. n 389).
Para la traduccin seguimos la interpretacin de: Germana Gandino, Ruolo dei linguaggi e linguaggio dei ruoli. Ottone
III, Silvestro II e un episodio delle relazioni tra impero e papato, Contemplare lordine, p. 144 (doc. n 4).
10 Vase: Glauco Maria Cantarella, Una sera dellanno Mille: Scene di Medioevo, Garzanti, Milano, 2004, p.
12-13 y 223-226.
GLAUCO MARIA CANTARELLA

Patrimonium beati Petri tendra una cara muy diferente, sera bastante lejos de Roma
(por el otro lado de la pennsula), pues desenganchado, desconectado, del antiguo ducado
romano (lo que implica, adems, que ningn papa pueda ambicionar a ser princeps porque
sus races no se encuentran en la zona de su seoro), sin embargo estratgicamente
situado y asomado sobre el mar Adritico con cuatro puertos importantes y contiguos que
aseguran el control de la costa hasta Rimini, donde de hecho, aunque no de derecho,
principia el Exarcado. Y garantizado por la palabra verdadera y autenticada del empe-
rador. Este documento tiene una importancia decisiva, que debe ser reconocida en toda
la plenitud de su absoluta novedad: Otn III no sera el primer nuevo Constantino del
Occidente, ni sera el ltimo, pero si, l y Silvestro II sern al principio de la nueva
historia. Ms, sern el comienzo mismo de la nueva historia!

3
Todo iba a empezar de nuevo, entonces: y no cabe duda que si las cosas hubiesen
continuado tal como aquel diploma las preparaba la historia sera muy diferente: no
slo la historia del papado ni slo la historia de Italia, sino la historia de toda la Eu-
ropa, ya que el problema del dominio temporal de los papas sigui vivo hasta el 1870
y la entrada de los bersaglieri italianos por la brecha de Porta Pia. Pero lo que Hegel
llamara List der Vernunft (astucia de la razn) y un buen catlico Providencia actu de
manera totalmente diferente.
Otn III muri, de repente. Tal vez no tan de repente para impedirle la despedida
ritual de la vida, pero lo que era suficiente para que la sucesin se quedara abierta. 91
Con la muerte de Otn III fracasaron otros proyectos: Bruno de Querfurt volvi del mo-
nasterio del Pereo hacia Alemania y as del experimento en Ravenna de san Romualdo
no quedaron huellas.11
Aspiraban al reino, entre otros, los duques de Suabia, de Oberlothringen, de Sa-
jonia, de los Francos, de Baviera. Enrique, IV como duque de Baviera, consigui la
corona de Alemania y fue Enrique II, pero evidentemente tuvo que pactar alianzas en
el reino, recorrindolo a lo largo y a lo ancho de junio 1002 (coronacin en Maguncia)
hasta enero 1003.12 Logr tambin la corona de Italia (1004), sin embargo enfrentndose
a su enemigo Arduino de Ivrea. Y tuvo que esperar diez aos ms antes que pudiera
aparecer de nuevo por debajo de los Alpes13. Y aunque la situacin pudiera parecer

11 Vase: Paolo Tomea, La colpa e il martirio. Agiografia e autobiografia nella Vita quinque fratrum di Bruno
di Querfurt, San Romualdo. Storia, agiografia e spiritualit, Il Segno dei Gabrielli Editori, Negarine di S. Pietro in
Cariano, 2002, p. 178 y siguientes. Vase: Glauco Maria Cantarella, E esistito un modello cluniacense?, Dinamiche
istituzionali delle reti monastiche e canonicali nellItalia dei secoli X-XII, Il Segno dei Gabrielli Editori, Negarine di S.
Pietro in Cariano, 2007, p. 67-70.
12 Vase: Stefan Weinfurter, Heinrich II. (1002-1024) , p. 36-54. Sobre la sucesin a Otn III, rpido,
pero eficaz: Hagen Keller, Gli Ottoni. Una dinastia imperiale fra Europa e Italia (secc. X e XI), Carocci editore, Roma,
2012, p. 93-97.
13 Stefan Weinfurter, Heinrich II. (1002-1024), p. 231.
LA RUPTURA TRUNCADA: LA MUERTE DE OTN III

muy favorable porque despus de la muerte de papa Sergio IV (1012) las familias de
los Crescenzi y de los Tuscolani estaban competiendo y cada una tena un propio papa,
Gregorio (supuestamente VI) y Benedicto VIII, y ambos pidieron la ayuda del rey de
Alemania y Italia ese mismo fue obligado a pactar alianzas y contraer obligaciones
con las fuerzas que lo ayudaran a conseguir la corona imperial y mejor controlaban a
Roma: es decir, con los Tuscolani, que haban logrado imponer a Benedicto VIII.
El nuevo papa y el rey necesitaban cada uno el apoyo del otro. Y all que a prin-
cipio de octubre 1013 aparece en la catedral de Bamberg un cdigo con una miniatura
hablante, por as decir: los apstoles Pedro y Pablo acompaando a la coronacin imperial
el rey Enrique y su esposa Cunegonda. Era una novedad: los apstoles nunca haban
sido evocados por la coronacin imperial, sino que ellos haban estado a la origen de
la curacin y de la conversin al cristianismo del emperador Constantino y a ellos (y
precisamente a Pedro, y a travs de l al papa) Constantino haba confiado las insignias
imperiales segn el cuento del Constitutum Constantini.14 Y aqu vuelve a aparecer,
por el medio de una imagen, lo que once aos antes haba sido declarado formalmente,
textualmente, una falsificacin!
As que no hay que asombrarse si, cuando el ao siguiente coron emperador a
Enrique II, el papa Benedicto le entreg un regalo muy claro: segn Ral Glaber

aunque la insignia imperial haba sido representada de diversas formas, sin embargo el papa
Benedicto de la sede apostolica orden que se hiciera una con un aspecto significativo.
Prescribi que se fabricara la insignia en forma de una manzana de oro y que se rodeara
por los cuatros lados con las piedras ms preciosas, y encima se colocara una cruz de oro.
92
Pues era semejante al aspecto de este mundo, que se dice que consiste en una especie
de circulo, para que, cuando el prncipe del imperio terreno lo mirase repetidamente, le
recordara que deba gobernar y combatir en el mundo de forma que fuera considerado
digno de ser protegido por la bandera de la cruz vivificadora, y tambin para recordarle
por medio de la decoracin de piedras preciosas que convena que la ms alta autoridad
estuviera adornada de mltiples virtudes. Despus, el mencionado papa en compaa de
una enorme multitud de personas de ambas rdenes sagradas, segn la costunbre, sali al
encuentro del emperador Enrique, que vena a Roma para ese fin, y le entreg la insignia
imperial descrita, a la vista de todo el pueblo romano; l la acept con placer, y tras haberla
observada con detenimiento, como hombre muy sagaz dijo, dirigiendose al papa: Padre,
habis decretado muy acertadamente realizar este objeto que se refiere a nuestra monarqua

14 Stefan Weinfurter, Heinrich II. (1002-1024), p. 234-235. Horst Fuhrmann (ed.), Constitutum Constantini.
Fontes iuris Germanici antiqui in usus scholarum ex Monumenta Germaniae Historica separatim editi, Hahn, Hannover,
1968, vol. 10, p. 82 : tribuentes ei potestatem et gloriae dignitatem atque vigorem et honorificentiam imperialem; Horst
Fuhrmann (ed.), Constitutum Constantini..., vol. 10, p. 86-88: Pro quo concedimus ipsis sanctis apostolis, dominis meis,
beatissimis Petro et Paulo et per eos etiam beato Silvestrio patri nostro, summo pontifici et universali urbis Romae papae, et
omnibus eius successoribus pontificibus [] palatium imperii nostri Lateranense [] deinde diademam videlicet coronam
capitis nostri simulque frygium nec non et superhumerale, videlicet lorum, qui imperiale circumdare assolet collum, verum
etiam et clamidem purpuream atque tunicam coccineam et omnia imperialia indumenta seu et dignitatem imperialium
praesidentium equitum, conferentes etiam et imperialis sceptra simulque et conta atque signa, banda etiam et diversa
ornamenta imperialia et omnem processionem imperialis culminis et gloriam potestatis nostrae.
GLAUCO MARIA CANTARELLA

simbolizndola; y habis mostrado prudentemente cmo se debe gobernar. Despus, lle-


vando la manzana de oro en la mano aadi: Poseer y contemplar este regalo compete de
manera especial a quienes, pisoteadas las pompas del mundo, siguen con ms libertad la
cruz del Salvador. ste inmediatamente se lo envi al monasterio de Cluny, al cual haba
llevado ya otros muchos regalos ornamentales, pues era considerado por entonces el ms
religioso que los restantes de la Galia.

Y efectivamente all se qued como uno de los objetos ms distinguidos de la


gran abada.15
El cuento es muy largo, pero de una claridad ejemplar: Enrique era vir sagacissi-
mus, y no le convena aceptar un regalo tan comprometedor y tan ambiguo, y menos que
nunca en la ocasin de su ritual entrada a Roma (el adventus regis). Pero l tampoco
podra seguir los pasos de su predecesor. No habra podido decir de ningn modo: este
papa es mo! Ni pudo objetar explcitamente que era l, y no el papa, el manantial de
la autoridad imperial: tuvo que adoptar el lenguaje de los gestos, igualmente ambiguo
y que por encima de todo dej todo tal como era.
Fue en 1014; en marzo-abril 1020 el mismo Benedicto VIII (que desde el 1016
tena de nuevo problemas en Roma, de donde los Crescenzi lo haban expulsado) vino
a la nueva Roma de Bamberg y obtuvo del emperador un pergamino de prpura y oro
con una bulla aurea que confirmaba y replicaba hasta bajo el aspecto formal (la pr-
pura, el oro) el privilegio entregado por Otn I en 962: el Heinricianum se agregaba al
Ottonianum y lo reemplazaba. Por qu? Es que desde el principio del siglo el basilus
Basilios II estaba intentando restablecer la presencia efectiva del imperio Romano en la
Italia del Sur; y en el 1017-1018 logr triunfar sobre Melo de Bari y sobre sus aliados, 93

los seores longobardos de Capua y Salerno y sus compaeros nuevos y peligrosos, los
normandos (batalla de Canne, 1018). Confirmar al papa significaba subrayar que el empe-
rador estaba con l, que todo era normal, que el enlace entre las dos autoridades segua
siendo fuerte e indisoluble. Si unos aos antes no haban existido las condiciones para
volcar la mesa, digamos as, menos que nunca ahora, frente a un enemigo comn.16
As se realiz lo que puede parecer paradjico: dos debilidades se encontraron. Y,
como siempre sucede, la amenaza del comn enemigo cristaliz la situacin existente
e inhibi cualquier posible idea (si acaso hubiera habido) de cambio. Si lo viejo haba
planeado un mundo nuevo, lo nuevo perpetu lo viejo. Todo continu como antes, con
sus problemas y sus contradicciones, que todos conocan pero que nadie poda imaginar
que habran estallado sesenta aos despus.
La ruptura dinstica impidi la ruptura histrica. No se habl nunca ms de eso.
El mundo nuevo tendr que esperar.

15 Ral Glaber, Historias del primer milenio, Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, Madrid, 2004,
p. 81-83. Vase: Glauco Maria Cantarella, Una nota su Rodolfo il Glabro, Reti Medievali Rivista, 9 (Florence, 2008),
p. 1-4.
16 Stefan Weinfurter, Heinrich II. (1002-1024), p. 242-245; sin comentario el cuento de Glaber: Ral
Glaber, Historias del primer, p. 238.
LA RUPTURA TRUNCADA: LA MUERTE DE OTN III

Ser otra ruptura dinstica, la que realizaron los nuevsimos reyes de Italia que
descendan de una dinasta medio francesa y que hablaban un idioma medio francs,
la que acabar con lo viejo.
Pero en 1870.

94
Dynastic Ruptures and Legitimacy in an
Elective Monarchy:
The Holy Roman Empire, 1245-13141
MALTE PRIETZEL*

1
The Germans shall elect the king according to the law.2

T
his simple and unmistakable sentence stems from the Mirror of the Saxons, a
collection of north German customary law, compiled in the 1220s by Eike von
Repgow, a court practitioner. The author states what was generally acknowledged
in the Middle Ages: Germany was an elective kingdom. Thus, a kings legitimacy in
a legal sense resulted from his rightful election, not from hereditary or dynastic rights
of any kind. Nevertheless, it happened quite often that a son succeeded to his father.
From the 10th to the 13th century, three dynasties occupied the throne, each for about a
century: Ottonians (919-1024), Salians (1024-1125) and Hohenstaufen (1138-1250/54).
So dynasties had an impact on the election and, one might think, on the legiti-
macy of the elected king, not in a legal, but in a political sense. But which impact had
dynasties exactly? Moreover, it seems plausible that a kings rule had to be legitimized
in a different way when he had been elected and had not succeeded to his father by
hereditary right. But how could this be done?

*
Malte Prietzel (Wolfsburg, 1964) s catedrtic dhistria medieval a la University of Paderborn. Entre les
seves obres destaquen: Guillaume Fillastre der Jngere (1400/07-1473). Kirchenfrst und herzoglich-burgundischer
Rat (Stuttgart, 2001); Kriegfhrung im Mittelalter: Handlungen, Erinnerungen, Bedeutungen (Paderborn, 2006); Das
Heilige Rmische Reich im Sptmittelalter (Darmstadt, 2010); Jeanne dArc. Das Leben einer Legende (Freiburg, 2011).
1 Abbreviation used in the following: MGH Const. = Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta
publica imperatorum et regum, vol. 2, Ludwig Weiland (ed.), vol. 3-5, Jakob Schwalm (ed.), Hahnsche Buchhandlung,
Hannover, 1896-1911. Many thanks to Michael Hicks, who kindly corrected my English.
2 Die Ddischen sullen durch recht den kuning kiesen., Sachsenspiegel, Quedlinburger Handschrift, Karl
August Eckhardt (ed.), Musterschmidt, Gttingen, 1966, reprint 1989, p. 72. For the author, see Peter Landau, Der
Entstehungsort des Sachsenspiegels. Eike von Repgow, Altzelle und die anglo-normannische Kanonistik, Deutsches
Archiv fr Erforschung des Mittelalters, 61, (Cologne etc., 2005), p. 73-101.
DYNASTIC RUPTURES AND LEGITIMACY

When answering these questions, it seems appropriate to concentrate on the most


important and best documented dynastic rupture in German history, which was caused
by the extinction of the Hohenstaufen in the middle of the 13th century.3

1. The dynastic rupture of 1250/1254/1257/1273


In 1245, Pope Innocent IV deposed Frederick II as an emperor and a king.4 He
justified this severe measure by claiming that the Hohenstaufen was a heretic, but po-
litically, his decision resulted from the geostrategic situation. When William II, King of
Sicily, died in 1189, the right to the throne fell to his aunt Constance and her husband
Emperor Henry VI, a Hohenstaufen. As a consequence, the Papal State was squeezed
between the Sicilian realm, ruled by Henry VI as hereditary king, and northern Italy,
dominated by him as ruler of the Holy Roman Empire.5 When Henry died a few years
later, in 1197, Pope Innocent III tried to eliminate this threat to papal independence
by backing an anti-Hohenstaufen coalition and its candidate to the throne, Otto IV, a
member of another German dynasty, the Welfs. But the pope had no success. After
several years of conflicts, the Hohenstaufens power was re-established and Henrys son
Frederick II ruled over the Empire as well as the kingdom of Sicily.6
Thirty years later, Innocent IV also found allies in some German princes. A few
month after the pope had declared Frederick II deposed, they elected a new king: Henry
Raspe, Landgrave of Thuringia, one of the most powerful German princes.7 German his-
torians usually call him an anti-king (Gegenknig). When Henry died a few months
96

3 For German History 1250-1500, see Malte Prietzel, Das Heilige Rmische Reich im Sptmittelalter, 2nd
ed., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2010; Peter Moraw, ber Knig und Reich. Aufstze zur deutschen
Verfassungsgeschichte des spten Mittelalters, ed. Rainer-Christoph Schwinges, Thorbecke, Sigmaringen, 1995; Karl-
Friedrich Krieger, Knig, Reich und Reichsreform im Sptmittelalter, Oldenbourg, Munich, 1992; Hartmut Boockmann,
Stauferzeit und sptes Mittelalter. Deutschland 1125-1517, 3rd ed., Siedler, Berlin 1998; Peter Moraw, Von offener
Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im spten Mittelalter 1250-1490, Propylen, Frankfurt a. M. and Berlin
1989.
4 For the conflicts between Frederick II and the popes Wolfgang Strner, Friedrich II., 2 vol., Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1992-2000, vol. 2, p. 458-592.
5 Peter Csendes, Heinrich VI, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1993, p. 58-67, p. 99-114,
p. 144-158.
6 Stefanie Mamsch, Kommunikation in der Krise. Knige und Frsten im deutschen Thronstreit 1198-1218,
Monsenstein und Vannerdat, Mnster, 2012; Peter Csendes, Philipp von Schwaben. Ein Staufer im Kampf um die Macht,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2003; Steffen Krieb, Vermitteln und Vershnen. Konfliktregelung
im deutschen Thronstreit 1198-1208, Bhlau, Cologne etc., 2000; Bernd-Ulrich Hucker, Kaiser Otto IV., Hahnsche
Buchhandlung, Hannover, 1990; Bernd-Ulrich Hucker, Otto IV., der wiederentdeckte Kaiser, Insel-Verlag, Frankfurt a.
M., 2003.
7 Matthias Werner (coord.), Heinrich Raspe, Landgraf von Thringen und rmischer Knig (1227-1247).
Frsten, Knig und Reich in sptstaufischer Zeit, Lang, Frankfurt am Main etc., 2003; Martin Kaufhold, Die Knige
des Interregnum. Konrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm, Alfons, Richard (12451273), Die deutschen Herrscher des
Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis Maximilian I., Bernd Schneidmller and Stefan Weinfurter (coord.),
C. H. Beck, Munich, 2003, p. 315339, here p. 323-327. For his election: Ulrich Reuling, Von Lyon nach Veitshchheim.
Die Wahl Heinrich Raspes zum Rex Romanorum im Jahr 1246, p. 273-306; Christian Hillen, Rex clericorum. Wahl
und Whler Heinrich Raspes 1246, Zeitschrift des Vereins fr thringische Geschichte, 55 (Jena, 2001), p. 57-76; Jrg
MALTE PRIETZEL

later, the same faction quickly replaced him by Count William of Holland.8 He was a
young man with little experience and his family had never played a role in German
politics, but he was related by blood to several princes who played an important role on
the lower Rhine and in the Netherlands. Only in this part of the Empire was William
acknowledged as king. The rest remained loyal to Frederick IIs only surviving legiti-
mate son Conrad IV, who tried to hold the Hohenstaufen position north of the Alps.9
Meanwhile, the Emperor fought in Italy against the pope and the Lombard league, an
alliance of north Italian city-states.10
After Fredericks death, Conrad left Germany. To him like to his father, it seemed
much more important to claim his hereditary rights on Sicily and to maintain the im-
perial prerogative in Northern Italy than to defend his position in Germany. In 1254,
Conrad IV, too, deceased unexpectedly. He left a five-year-old son of the same name;
historians traditionally call him Conradin, thus adapting the Latin and Italian dimi-
nutive Corradino. As the boy could not defend the Hohenstaufen heritage, his uncle
Manfred, an illegitimate son of Frederick II, fought for Sicily until he fell in the battle
of Benevento in 1266. A few months later, Conradin, who had come of age, tried to
recover this kingdom himself with even less success. In 1268, he was taken prisoner
and executed.11
So after 1250, there were still some Hohenstaufen left. They just did not really
care for Germany and few German princes cared for them. If the dynastys rule was in
danger after Frederick IIs deposition in 1245 and even more after his death in 1250,
this was not due to merely biological facts, but to political decisions of the pope, the
German princes and the surviving Hohenstaufen themselves. Moreover, it is evident that
97
the metaphor of rupture which insinuates one sole, violent act of destruction does not
seem to fit to what was actually a series of events, as crucial as they may have been.
The impact of the Hohenstaufen dynasty on the Empires future even remained im-
portant after Conrad IVs death. William of Holland could expand his zone of influence,
but a few months later, in January 1256, he was killed during a campaign against the
Frisons.12 The German princes had to elect a new king. For the first time ever, seven

Rogge, Die deutschen Knige im Mittelalter. Wahl und Krnung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2006,
p. 47; Martin Kaufhold, Interregnum, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2nd ed., Darmstadt 2007, p. 16-17.
8 For his election and his reign, see Jrg Rogge, Die deutschen Knige , p. 47-48; Martin Kaufhold, Die
Knige ..., p. 327-332; Martin Kaufhold, Interregnum , p. 17-18, p. 22-34; Otto Hintze, Das Knigtum Wilhelms
von Holland, Veit, Leipzig, 1885.
9 Konrad IV. (1226-1254). Deutschland letzter Stauferknig (Karl-Heinz Ruess coord.), Gesellschaft fr
Staufische Geschichte, Gppingen, 2012; Martin Kaufhold, Die Knige ..., p. 315-323; Martin Kaufhold, Interregnum
, p. 6-8.
10 See above, note 3.
11 For Manfred and Conradin, see Herbert Zielinski, Manfred, Neue Deutsche Biographie, 16 (Berlin, 1990),
p. 2426; Romedio Schmitz-Esser, Italienzug Konradins, Historisches Lexikon Bayerns, <http://www.historisches-
lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45752>. Read: 16 June 2014; Martin Kaufhold, Deutsches Interregnum , p. 52-55;
Karl Hampe, Geschichte Konradins von Hohenstaufen, 2nd ed., Khler, Leipzig, 1942.
12 lodie Lecuppre-Desjardins and Gilles Lecuppre: Anno 5. regni sui a Frixonibus occiditur in glacie.
Perceptions de la mort pathtique de Guillaume, comte de Hollande et roi des Romains (1256), Revue du Nord, 93
(Villeneuve-dAscq , 2011), p. 833-849. For his rule above, note 7.
DYNASTIC RUPTURES AND LEGITIMACY

German princes had been assigned the leading role in the election: the three archbishops
of Cologne, Mainz and Trier as well as four lay princes: the Count Palatine of the Rhine,
the King of Bohemia, the Duke of Saxony and the Margrave of Brandenburg. They were
called the prince-electors (Kurfrsten) for the first time in 1298.13
As they could not consent to one single candidate, a double election took place.
Both factions chose a prince closely related to the Hohenstaufen: Richard of Cornwall,
brother of King Henry II of England, and brother-in-law to Frederick II who had mar-
ried Richards sister Isabel; and King Alfonso X of Castile, whose mother Beatrix was
the Emperors cousin.14 So the Germans clung to the dynasty even though Frederick
IIs nearest heir Conradin was, as it seems, never earnestly considered as a possible
candidate. The pope had let no doubt that he would strongly oppose his candidacy, and
the boy was too young.15
On the other hand, one should not overestimate the role which the idea of dynastic
legitimacy played in 1256/57. In favour of Richard of Cornwall, for example, contem-
poraries also counted his well-known wealth and his notorious ambitions which could
not be satisfied in England.16 Moreover, Richard was not only a relative by marriage to
Frederick II, but also a cousin by blood to Otto IV, the Welf who had been elected king
of Romans in 1198 as a rival to the Hohenstaufen pretender Phillip of Swabia.17 It is
even more important that Ottos as well as Richards most important ally was the then
archbishop of Cologne, Adolf I of Altena and Conrad von Hochstaden respectively.18 In
1198 as well as in 1257, these prelates led a group of princes who opposed the Hohens-
taufen candidates, and Conrad von Hochstaden was also the most powerful supporter
of the two anti-kings Henry Raspe and William of Holland. The archbishops and their
98
allies fought for their interests which they did not consider duly respected by the Ho-

13 For the prince-electors, see below.


14 For these elections, see Jrg Rogge, Die deutschen Knige , p. 50-51; Martin Kaufhold, Interregnum ,
p. 50-67; Martin Kaufhold, Deutsches Interregnum und europische Politik. Konfliktlsungen und Entscheidungsstrukturen
1230-1280, Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 2000, p. 27-36. For both rulers, see Martin Kaufhold, Die Knige
..., p. 333-338. For Richard, see: Anton Neugebauer etc. (coord.), Richard von Cornwall. Rmisch-deutsches Knigtum
in nachstaufischer Zeit, Institut fr pflzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern, 2010; Bjrn Weiler, Image
and Reality in Richard of Cornwalls German Career, English Historical Review, 113 (Oxford, 1998), p. 1111-1142;
Bjrn Weiler, Henry III of England and the Staufen Empire: 1216-1272, Boydell, Woodbridge, 2006, p. 172-197; Neil
Denholm-Young, Richard of Cornwall, Blackwell, Oxford, 1947. There is no study about Alfonsos reign as King of Romans
because he rarely acted as such at all. For some thoughts about dynastic thinking in Germany, see Bernd Kannowski,
The impact of lineage and family connections on succession in medieval Germanys elective kingdom, Making and
breaking the rules: succession in medieval Europe, c. 1000-1600 - tablir et abolir les normes: la succession dans leurope
mdivale, vers 1000-vers 1600, Frdrique Lachaud and Michael Penman (coord.), Brepols, Turnhout 2008, p. 13-22.
15 Jrg Rogge, Die deutschen Knige , p. 49; Martin Kaufhold, Deutsches Interregnum , p. 27-36.
16 Jrg Rogge, Die deutschen Knige , p. 50; Martin Kaufhold, Interregnum , p. 54-55, p. 62-64; Martin
Kaufhold, Deutsches Interregnum , p. 30-33.
17 See note 5.
18 Hugo Stehkmper, Der Klner Erzbischof Adolf von Altena und die deutsche Knigswahl 1195-1205,
Kln und darber hinaus, Historisches Archiv der Stadt Kln, Cologne, 2004, p. 49-118; Hugo Stehkmper, Konrad
von Hochstaden, Erzbischof von Kln (1238-1261), Kln und darber hinaus, Historisches Archiv der Stadt Kln,
Cologne, 2004, p. 949-978.
MALTE PRIETZEL

henstaufen. For instance, these princes needed a close relation to the Plantagenets, for
the wealth of Cologne and the whole lower Rhine region depended on the commerce with
England. On the contrary, the Hohenstaufen clung to an alliance with the Capetians.19
Finally, the two factions may have originated from the opposition of the Welf-
Cologne-alliance against the Hohenstaufen and thus were closely related to these rival
dynasties. But the mere existence of the factions assured that they played a role in
conflicts which were only marginally, if at all, related to the fight for the throne and to
fidelity towards a dynasty. Every prince, count or noble who got involved into a conflict
in the years after 1198 or 1245 needed allies, and nobody would support someone who
did not adhere to the same faction as himself. So it is sometimes difficult to tell if a
count or a noble supported a pretender because he really favoured him or just because
he needed the support of a powerful prince who did; maybe this count or noble chose
one faction only because his enemies had found allies among the other group. The fight
for the throne thrust its patterns upon everyday political life.20
The confrontation caused by the double election of 1257 only ended when Richard
of Cornwall died in 1272. As Alfonso X had never appeared in Germany, his supporters
did not cling to him anymore. A new election could be organized. This time, the princes
found a common candidate, most probably because they also had a common enemy, a
prince who fervently wanted to become King of the Romans, but whose power, wealth
and ruthlessness the other princes feared: Otakar II Pemysl, King of Bohemia and ruler
of a huge conglomerate of lands which stretched from the Baltic Sea to the Adriatic.21
On 1 October 1273, six prince-electors voted for Count Rudolf of Habsburg. Otakar
who held the seventh vote had sent an ambassador, but the other magnates had simply
99
denied him the right to participate.22
Rudolfs possessions were situated in the North of today Switzerland and in the
upper Rhine valley. In this region, he was one of the most powerful men. Anywhere else,
he was just a count with appreciable political experience.23 He thus seemed perfectly
capable to accomplish a kings tasks, but he did not represent a considerable danger for
the princes ambitions. Moreover, two secular electors who had voted for Rudolf married

19 Martin Kaufhold, Interregnum , p. 60-61; Martin Kaufhold, Deutsches Interregnum , p. 43-48.


20 Two good examples are the conflicts over the succession of two important princely dynasties, the Babenberger
in Austria and the Ludowinger in Thuringia: Karl Lechner, Die Babenberger, Markgrafen und Herzge von sterreich,
976-1246, 2nd ed., Bhlau, Vienna etc., 1976, p. 299-307, p. 411-415; Hans Patze, Politische Geschichte im hohen
und spten Mittelalter, Geschichte Thringens, id. and Walter Schlesinger, vol. 2, part 1, Bhlau, Cologne and Vienna,
1974, p. 1-214, here p. 1-48.
21 Jrg K. Hoensch, Premysl Otakar II. von Bhmen. Der goldene Knig, Styria, Graz etc. 1989; also Martin
Kaufhold, Deutsches Interregnum , p. 360-367.
22 For Rudolfs election, see Andreas Bttner, Der Weg zur Krone. Rituale der Herrschererhebung im rmisch-
deutschen Reich des Sptmittelalters, 2 Bde., Thorbecke, Ostfildern, 2011, p. 203-208; Jrg Rogge, Die deutschen Knige
, p. 52 f.; Martin Kaufhold, Interregnum , p. 123-139; Martin Kaufhold, Deutsches Interregnum , p. 433-457;
Karl-Friedrich Krieger, Rudolf von Habsburg, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2003, p. 84-102.
23 Karl-Friedrich Krieger, Rudolf von Habsburg, p. 32-37, p. 59-83.
DYNASTIC RUPTURES AND LEGITIMACY

two of his daughters on the day of his coronation. These blood bonds were meant to
strengthen the political alliance between the electors and the king.24
As mere counts, Rudolf and his ancestors had never had a chance to marry any
member of a princely family, let alone the Hohenstaufen. The Habsburgs had been,
however, loyal supporters of this dynasty, and before his election, Rudolf had even been
one of the Hohenstaufen factions leaders in south-west Germany. It seems even possible
that Rudolf was actually, as one chronicler writes, the godchild of Frederick II, thus
spiritually the Emperors son.25 So although the German princes in 1273 did not care
for dynastic relations, thus not for dynastic legitimacy, they observed a kind of political
tradition but very cautiously, for Rudolf and his allies never stressed his relation to the
Hohenstaufen faction. Moreover, as his political life had been limited almost exclusively
to his home region before his election, he had not compromised himself as a too energe-
tic Hohenstaufen supporter from the point-of-view of the important princes or the pope.
The decision of 1273 was the first step to a crucial development which made the
Hohenstaufens extinction much more than only an exchange of one dynasty for another.
Although Rudolf ruled successfully for almost twenty years,26 he did not achieve what
had to be his most important objective. The electors did not elect one of his sons, neither
at his lifetime nor after his death, for they feared to lose their influence and even their
right to elect the king. So dynastic rights to the crown were not acknowledged; they were
even overtly feared, because dynastic power could not be ignored.27
After Rudolfs death in 1291, the electors voted for Adolf of Nassau, a count whose
influence and experience was limited to the region between Frankfurt and Cologne.28 He
proved to be not as clever or, at least, not as lucky as Rudolf. When his politics collided
100
too harshly with the ambitions of no less than four electors, he was deposed and, a few
days later, killed in a battle against Albert of Habsburg, Rudolfs only surviving son.29
Now the electors had no choice. Albert had supported them strongly and he was
the only one whose troops were ready to fight. So he finally became king. Ten years later,

24 Karl-Friedrich Krieger, Rudolf von Habsburg , p. 115.


25 Adolf Hofmeister (ed.), Die Chronik des Mathias von Neuenburg, Weidmann, Berlin, 1924-1940, p. 9; see
Karl-Friedrich Krieger, Rudolf von Habsburg , p. 36.
26 For Rudolfs reign, see Karl-Friedrich Krieger, Rudolf von Habsburg ; Rudolf von Habsburg (1273-1291).
Eine Knigsherrschaft zwischen Tradition und Wandel, Egon Boshof and Franz-Rainer Erkens (coord.), Bhlau, Cologne
etc., 1993.
27 For the electors politics in 1292, see Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 223-224; Jrg Rogge,
Die deutschen Knige , p. 55-56.
28 For Adolfs election, see Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 223-236; Jrg Rogge, Die deutschen
Knige , p. 55-57.
29 For Adolfs deposition, see Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 237-240; Frank Rexroth,
Die Absetzung Knig Adolfs von Nassau in einer europischen Perspektive und im Spiegel der Colmarer
Dominikanerchronik, Herrschaftspraxis und soziale Ordnung im Mittelalter und in der frhen Neuzeit. Ernst Schubert
zum Gedenken, Peter Aufgebauer and Christine van den Heuvel (coord.), Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 2006,
p. 35-49; Ernst Schubert, Knigsabsetzung im deutschen Mittelalter. Eine Studie zum Werden der Reichsverfassung,
Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen, 2005, p. 254-278; Ernst Schubert, Die Absetzung Knig Adolfs von Nassau,
Studien zur Geschichte des Mittelalters. Jrgen Petersohn zum 65. Geburtstag, Matthias Thumser etc. (coord.), Theiss,
Stuttgart, 2000, p. 271-301.
MALTE PRIETZEL

in 1308, he was murdered by his own nephew to whom he had denied his rightful part
of the Habsburg lands.30 The electors once again deliberately voted for a man whose
political situation resembled that of Rudolf and Adolf: Henry VII of Luxemburg, ruler
of a well-administered county at the Empires western frontier. He was the only king in
these years who managed to organize an Italian expedition and who was crowned emperor
in Rome. However, he died soon after this outstanding success, in 1313.31
In almost every election between 1273 and 1308, the electors voted for a mere
count, not because they followed a general strategy, but because concrete political cir-
cumstances induced them to do so. When these kings acceded to the throne, they did
not have enough power to impose their ideas on the princes. They were, and were me-
ant to be, weak rulers. As a consequence, Rudolf, Adolf and Henry VII had no choice
but to use their royal prerogative to expand their political influence. The three of them
tried to establish a power base in central Germany, in Thuringia. Here, the extinction
of the landgraves dynasty had left a political vacuum, and the rulers could foster their
ambitions by leaning on the possessions of the royal fisc in the region. In the long run,
these projects were no success, for the kings encroached on a field which was claimed
by several princes, too.32 Rudolf had better luck when he managed to give the duchies
of Austria and Styria, that is, the north-eastern regions of todays Republic of Austria,
as fiefs to his sons, and Henry VII succeeded in marrying his son John to the heiress
of Bohemia; John thus became king of this country in 1311.33 Two of the three men who
had been elected because of their political weakness used the royal dignity to expand
their dynastys power considerably.
These facts had enormous consequences in 1314, when a new election was pre-
101
pared after Henrys VII death. Habsburgs and Luxemburgs presented a candidate each:
Frederick the Handsome, a son of Albert I, and John of Bohemia respectively. Under
these circumstances, the electors proved unable to choose once more a count whose
power they did not have to fear. Quite to the contrary, each of them supported one of
the powerful dynasties. A few weeks before the election was to be held, the Luxemburg
group exchanged John of Bohemia for Louis of Wittelsbach, duke of Bavaria, who was
considered to maintain good relations to the Habsburgs, too, and thus seemed accepta-

30 For Alberts election and reign, see Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 240-246; Jrg Rogge, Die
deutschen Knige , p. 57-60.
31 For Henrys election, see Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 269-283; Jrg Rogge, Die deutschen
Knige , p. 60-61. For his reign, see Malte Heidemann, Heinrich VII. (1308-1313). Kaiseridee im Spannungsfeld
von staufischer Universalherrschaft und frhneuzeitlicher Partikularautonomie, Fahlbusch, Warendorf, 2008; Vom
luxemburgischen Grafen zum europischen Herrscher. Neue Forschungen zu Heinrich VII., Wolfgang Krauth and Ellen
Widder (coord.), CLUDEM, Luxemburg, 2008. For the county of Luxemburg see Winfried Reichert, Landesherrschaft
zwischen Reich und Frankreich. Verfassung, Wirtschaft und Territorialpolitik in der Grafschaft Luxemburg von der Mitte
des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, 2 vols., Verlag Trierer Historische Forschungen, Trier, 1993.
32 Ernst Schubert, Das Knigsland. Zu Konzeptionen des Rmischen Knigtums nach dem Interregnum,
Jahrbuch fr frnkische Landesforschung, 39 (Neustadt an der Aisch, 1979), p. 23-40.
33 Karl-Friedrich Krieger, Rudolf von Habsburg , p. 155-161. For John of Bohemia: Michel Pauly (coord.),
Johann der Blinde, Graf von Luxemburg, Knig vo n Bhmen 1296-1346, Section Historique de lInstitut Grand-Ducal,
Luxemburg 1997.
DYNASTIC RUPTURES AND LEGITIMACY

ble as a compromise candidate. Nevertheless, the Habsburg group of electors clung to


Frederick the Handsome. In the end, both factions voted for their pretender.34 Frederick
lost the decisive battle in 1322 and died in 1330.35 Now Louis IV, commonly known
as the Bavarian, ruled alone, almost always struggling with the Habsburgs or the
Luxemburgs or both.36 When he deceased in 1347, once again a Luxemburg, Charles
IV, became King.37
Still, Germany was an elective kingdom, but now the power of the Luxemburg
dynasty was so strong that no other family could dare to aspire to the throne. Charles
IV even took care that this supremacy prevailed. As a King of Romans, he systemati-
cally strengthened the power and the privileges of his hereditary kingdom of Bohemia.
And he did even more. In the 1370s, he deliberately gave away most of the remaining
Reichsgut, the possessions of the Imperial fisc, which depended directly from the King
of Romans and, after his death, did not fall to his offspring, but to the next ruler.38 As
a consequence of Charles measures, no dynasty could equal the Luxemburgs power,
and even if any member of another dynasty might accede to the throne, he would not
have the means to exert his royal prerogative.
Charles calculations proved right all too soon. It was an important success that his
eldest son Wenceslaus was elected King of the Romans in 1376, in his fathers lifetime,
but after Charless death in 1378, his position in Bohemia degenerated because of quarrels
with the important noble families, and Wenceslaus himself lacked his fathers political
skill and personal qualities.39 In 1400, the four Western electors declared him deposed
and elected one of theirs, the Count Palatine Rupert III. For imposing his rule, he could
only rely on his own principality and this was, by far, not enough. When Rupert died
102
in 1410, none of his sons even tried to become his successor.40 So the throne fell to

34 For both elections, see Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 294-313; Jrg Rogge, Die deutschen
Knige , p. 61-62; Heinz Thomas, Ludwig der Bayer (1282-1347). Kaiser und Ketzer, Friedrich Pustet and Styria,
Regensburg etc., 1993, p. 43-60.
35 For Frederics reign, see Roland Pauler, Friedrich der Schne als Garant der Herrschaft Ludwigs des
Bayern in Deutschland, Zeitschrift fr bayerische Landesgeschichte, 61 (Mnchen, 1998), p. 645-662; Alphons Lhotsky,
Geschichte sterreichs seit der Mitte des 13. Jahrhundert (1281-1358), Bhlau, Vienna, 1967, p. 169-309.
36 For Louis reign, see Kaiser Ludwig der Bayer. Konflikte, Weichenstellungen und Wahrnehmung seiner
Herrschaft, Hermann Nehlsen and Hans-Georg Hermann (coord.), Schningh, Paderborn, 2002; Heinz Thomas, Ludwig
der Bayer ...
37 For Charles IVs election, see Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 339-367; Jrg Rogge, Die deutschen
Knige , p. 68-70. For his reign, see Ferdinand Seibt, Karl IV. Ein Kaiser in Europa, 1346 bis 1378, 2nd ed., Dtv,
Munich, 1994; Jir Spevcek, Karl IV. Sein Leben und seine staatsmnnische Leistung 1346-1378, Bhlau, Wien etc.,
1978.
38 Ernst Schubert, Knig und Reich. Studien zur sptmittelalterlichen deutschen Verfassungsgeschichte,
Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen, 1979, p. 161-168.
39 Wenceslauss election: Wilhelm Klare, Die Wahl Wenzels von Luxemburg zum Rmischen Knig 1376,
Lit, Mnster, 1989; Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 402-437; Jrg Rogge, Die deutschen Knige , p. 72-73.
For his reign, see Ivan Hlavcek, Wenzel IV., sein Hof und seine Knigsherrschaft vornehmlich ber Bhmen, Das
sptmittelalterliche Knigtum im europischen Vergleich, Reinhard Schneider (coord.), Thorbecke, Sigmaringen, 1987,
p. 201-232.
40 For Ruperts election, see Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 447-477; Jrg Rogge, Die deutschen
Knige , p. 73-74. For his rule, see Peter Moraw, Ruprecht von der Pfalz. Ein Knig aus Heidelberg, Zeitschrift
MALTE PRIETZEL

Wenceslaus younger brother Sigismund.41 When the latter died in 1437, he was the last
male Luxemburg. His daughter inherited his rights to the crowns of Bohemia as well as
Hungary. Her husband, Albert V of Habsburg, became the most powerful prince in the
Empire and was elected King of the Romans in 1438.42 So the Habsburgs simply took
over the Luxemburgs role within the Empires political structures. In most cases, the
election of the King of Romans was now a mere formality. Until its end in 1806, the
Holy Roman Empire was always ruled by a Habsburg, with one sole exception: Charles
VII, a Bavarian Wittelsbach, from 1742 to 1745.
This short overview shows that princely and royal dynasties were quite important
in late-medieval Germany. The Hohenstaufen were fought because their family stood
for certain political principles, above all a strong opposition to the papacy and Italian
city states. In the meantime, they were admired as powerful and magnificent rulers.
When their last male descendants perished, many princes and nobles tried to cling to
the Hohenstaufens political traditions. The electors, however, feared the rise of a new
royal family and did their best to prevent it. Beginning in 1273, they chose men whose
families were well-to-do, but nothing more, so that it would be even misleading to call
them dynasties. But the electors policy was a failure. The two more fortunate kings after
the Hohenstaufen left to their sons and grand-sons more possessions and a much higher
rank among the magnates. They founded a dynasty each, and the Luxemburgs shaped
German politics for a century, the Habsburgs even for much more time.

2. Legitimizing the Election


103
How could one legitimize royal power when the kings had no hereditary right to
the throne and could not even claim to descent from a royal or at least princely dynasty
and thus be worthy to be elected king? As royal power was based on the election, this
also means: How could one legitimize the election as such?
Until the end of the 12th century at least, elections of the German king differed
in almost every aspect from what we call elections today. The election of Conrad IV in
1237 perfectly demonstrates how a ruler usually assured his sons succession during his
lifetime. Frederick II had asked several princes to join him in Vienna, where he stayed

fr die Geschichte des Oberrheins, 149 (Stuttgart, 2001), p. 97-110; Ernst Schubert, Probleme der Knigsherrschaft im
sptmittelalterlichen Reich. Das Beispiel Ruprechts von der Pfalz (1400-1410), Das sptmittelalterliche Knigtum im
europischen Vergleich , p. 135-184.
41 For Sigismunds election, see Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 477-521; Jrg Rogge, Die
deutschen Knige , p. 76-79. For his rule, see Michel Pauly and Franois Reinert (coord.), Sigismund von Luxemburg.
Ein Kaiser in Europa, Zabern, Mainz, 2006; Sigismund, Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von
Luxemburg 1387-1437, Imre Takcs (coord.), von Zabern, Mainz 2006; Sigismund von Luxemburg. Kaiser und Knig
in Mitteleuropa 1387-1437. Beitrge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds und der europischen Geschichte um 1400, Josef
Macek etc. (coord.), Fahlbusch, Warendorf 1994; Jrg K. Hoensch, Kaiser Siegmund. Herrscher an der Schwelle zur
Neuzeit, 1368 - 1437, C. H. Beck, Munich, 1996.
42 For Alberts election, see Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 521-525; Jrg Rogge, Die deutschen
Knige , p. 80-82.
DYNASTIC RUPTURES AND LEGITIMACY

at that time. On his initiative, seven ecclesiastical and four secular princes elected his
son Conrad. A few weeks later, during a meeting at Speyer, more princes were asked
to acclaim him and did so.43 Those who did not consent probably had never joined the
assembly or had not even been invited.
When a king or emperor died without leaving a legitimate son, the procedure was
more delicate, for the princes were not confronted to the simple alternative either to
consent to one sole candidate or to deny any election at all. On the contrary, they had
to find an appropriate candidate themselves. The best documented case is the election
of Lothar III in 1125.44 The princes had to meet at an appointed place on an appointed
day. During this assembly and already before it, each of them discussed the question
whom to elect with his relatives, friends and allies. The princes tried to find a candidate
on whom most might consent or at least against whom too few would intend to fight. This
candidate was then acclaimed. There was no real voting, let alone that the votes were
counted. The procedure was completed by the coronation in Aachen.45
This kind of election had the enormous advantage that it worked without any po-
litical structures, without any institutions and without any written law, just on the basis
of standard practices to which the magnates were used. However, the lack of structures
and institutions was also an enormous disadvantage. If the princes could not agree on
one sole candidate, there was no peaceful way to determine which one was the rightful
pretender. This was exactly what had already happened in 1198 and what happened
again in 1257.
As the sources are scarce, one cannot know why the negotiations in 1256/57
did not succeed in finding a common candidate. It is even less clear why the seven
104
prince-electors appeared at this occasion for the first time, why seven princes were
assigned such an eminent role and why exactly these seven.46 It is striking, however,
that in 1257 everybody agreed that this was ancient right. At least nobody, not even the

43 MGH Const. 2, no. 329; see Jrg Rogge, Die deutschen Knige , p. 47; Wolfgang Strner, Friedrich II.
, vol. 2, p. 333 f.
44 Wolfgang Petke (ed.), Regesta Imperii IV, 1, Part 1: Lothar III. 1125 (1075)-1137, Bhlau, Cologne, 1994,
p. 52-61 (no. 92).
45 For the elections until 1198, see Jrg Rogge, Die deutsche Knige , p. 3-45; Ulrich Reuling, Die
Entwicklung der Wahlformen bei den hochmittelalterlichen Knigserhebungen im Reich, Wahlen und Whlen im
Mittelalter, Reinhard Schneider and Harald Zimmermann (coord.), Thorbecke, Sigmaringen 1990, p. 227-270; Ulrich
Schmidt, Knigswahl und Thronfolge im 12. Jahrhundert, Bhlau, Cologne and Vienna, 1987; Ulrich Reuling, Die Kur
in Deutschland und Frankreich. Untersuchung zur Entwicklung des rechtsfrmlichen Wahlaktes bei der Knigserhebung
im 11. und 12. Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen, 1987.
46 Armin Wolf, Verwandtschaft Erbrecht Knigswahlen, 2 vols., Klostermann, Frankfurt a. M., 2013;
Alexander Begert, Die Entstehung und Entwicklung des Kurkollegs. Von den Anfngen bis zum frhen 15. Jahrhundert,
Duncker & Humblot, Berlin, 2010; Peter Landau, Eike von Repgow und die deutsche Knigswahl im Sachsenspiegel,
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fr Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, 125, (Vienna etc., 2008), p. 18-49; Franz-
Reiner Erkens, Kurfrsten und Knigswahl. Zu neuen Theorien ber den Knigswahlparagraphen im Sachsenspiegel und
die Entstehung des Kurfstenkollegiums, Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 2002; Knigliche Tochterstmme, Armin
Wolf (coord.), Knigswhler und Kurfrsten, Klostermann, Frankfurt a. M., 2002; Armin Wolf, Die Entstehung des
Kurfrstenkollegs 1198-1298. Zur 700jhrigen Wiederkehr der ersten Vereinigung der sieben Kurfrsten, Schulz-Kirchner,
Idstein, 1998; Ernst Schubert, Knigswahl und Knigtum im sptmittelalterlichen Reich, Zeitschrift fr historische
MALTE PRIETZEL

powerful princes who did not belong to this group of seven, openly refused to acknowl-
edge the procedure. So the German princes may not have been able to consent about a
candidate, but they did consent about the procedure, at least about its general outline,
for the exact details were not defined.
It is most intriguing what one of the two men who were elected, Alfonso X of
Castile, later pretended about the procedure. In 1267, his ambassadors explained to the
pope what the four electors who had voted for him had done exactly. They said that
the four aforementioned catholic and loyal princes ... came together in the lawful and
appointed place ... observed all customs and solemnities of the Roman Empire, which
usually and necessarily are to be observed during the election of a Roman prince ... (and)
elected unanimously and in a manner according to canon law the aforementioned lord,
the illustrious King of Castile and Len, King of the Romans who is to be promoted to
Emperor ... The envoys added that the voters made public this election solemnly and
with great joy, as it must be.47
What does it mean that the election of the German king was performed in a manner
according to canon law (canonice)? Why was it important that the election took place not
only in some appointed place, but in the lawful and appointed place? What exactly
are the customs and solemnities of the Roman Empire, which usually and necessarily
are to be observed during the election of a Roman prince?
To understand these formulae, one has to go back to the double election of 1198.
Each pretender tried to convince pope Innocent III that he was the rightful king. From
the beginning, the Roman pontifex clearly favoured Otto IV, the Welf opponent of the
Hohenstaufen candidate. In 1202, he declared in the bull Venerabilem that Otto was to
105
be considered as the rightful king. This papal decision had no direct political impact,
but a rather astonishing juridical effect. For at the beginning of the 13th century, there
were practically no written laws at all in Germany. The only notable exception was can-
on law which regarded all ecclesiastics and well defined parts of lay life, for example
questions of matrimony and oaths. As Venerabilem became part of canon law, it was the
first written law about the election of the German king.48
In his bull, Innocent III referred to the arguments of both sides and then based
his judgment in favour of Otto IV mainly on the fact that Otto had been crowned by the

Forschung, 4 (Berlin, 1977), p. 257-338; id., Die Stellung der Kurfrsten in der sptmittelalterlichen Reichsverfassung,
Jahrbuch fr westdeutsche Landesgeschichte, 1 (Koblenz, 1975), p. 97-128.
47 quod dicti IV principes catholici et fideles , adveniente predicto termino per eos, ut dictum est, ad
electionem celebrandam statuto, convenientes in loco debito et statuto tum per se tum per alios vel alium servatis
omnibus consuetudinibus et sollempnitatibus Romani imperii, que solent et debent servari in electione Romani principis,
predictum dominum regem Castelle et Legionis illustrem in Romanorum regem promovendum in imperatorum concorditer
et canonice elegerunt MGH Const. 2, no. 397 26, p. 504.
48 Bernward Castorph, Die Ausbildung des rmischen Knigswahlrechtes. Studien zur Wirkungsgeschichte
der Dekretale Venerabilem, Musterschmidt, Gttingen etc., 1978. Already Mitteis argued in his classical study that
the development of the elections of German kings was strongly influenced by canon law. Heinrich Mitteis, Die deutsche
Knigswahl und ihre Rechtsgrundlagen bis zur Goldenen Bulle, 2nd, revised ed., Rohrer, Brnn etc., 1944, reprint:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1969.
DYNASTIC RUPTURES AND LEGITIMACY

archbishop of Cologne, whose right it was to do this,49 and in Aachen, the city where the
ceremony had to take place by right. Alfonsos law experts knew this paragraph. They
drew an analogy and claimed that the rightful and appointed place was crucial for the
election of a king, too. In fact, this was true for ecclesiastical elections. This reference
to Venerabilem might have been one argument for them to claim that the election was
performed in a manner according to canon law.
When the Archbishop of Cologne and the Count Palatine informed the Pope in
1257 that they had elected Richard of Cornwall, they also underlined that this election
had taken place at the right place, but in a slightly different wording: the usual and
due place.50 In 1308 and 1314, the elected candidates or the electors who had voted
for them addressed letters either to the popes or to all German subjects about the re-
sult of these elections; in these texts, they preferred the formula customary and usual
place.51 These words referred to the city of Frankfurt. This becomes clear in a papal
bull which was drafted in 1265 but never publicized. According to this text, Richards
envoys had claimed that the election had to take place in Frankfurt or in its vicinity. In
1273, the electors explicitly mentioned Frankfurt, whereas in 1298, they spoke of the
city of Frankfurt, the due and usual place for this act.52
In 1273 and 1298, the documents also mentioned that before the election, the
prince-electors had asked the Holy Spirit for his help: invocata Spiritus sancti gratia.53 This
precise formula is found in canon law, in a canon concerning ecclesiastical elections.54 It
can refer to the antiphon Veni sancte Spiritus or to a mass dedicated to the Holy Spirit.
Such a mass is mentioned explicitly at Louis IVs election in 1314 and was definitely
celebrated ever since before the election of a German king.55 As the mass or antiphon
106
was probably sung in a church, it is plausible that the whole election took place there,
too. In 1292, this is even mentioned explicitly. In 1308, however, the election probably
took place in the Dominican convent in Frankfurt, for after the election, the electors
and the elected definitely entered the church of this monastery and sang a Te Deum.56

49 Andreas Bttner, Der Weg zur Krone , p. 56-67; Franz-Reiner Erkens, Ex iure regni debitus coronator.
Zum Krnungsrecht des Klner Erzbischofs, Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 104/105 (Aachen, 2002/2003),
p. 25-49; Heinz Wolter, Das Privileg Leos IX. fr die Klner Kirche vom 7. Mai 1052 (JL 4271), Rechtsgeschichtlich-
diplomatische Studien zu frhmittelalterlichen Papsturkunden , id. and Egon Boshof (coord.), Bhlau, Cologne and Vienna,
1976, p. 101-151.
50 In loco consueto et debito. MGH Const. 2, no. 385.
51 In opido Frankevort, loco ad hoc solito et consueto. MGH Const 4, no. 262 (1308), cf. 5, no. 94, 95, 102,
103, 120, 122 (1314). In loco eodem debito videlicet Frankenvort. Ibid., no. 118.
52 Apud opidum de Frankeneford, intus vel extra ipsum opidum, in terra que dicitur Frankeserde loca quidem
ad hoc deputata specialiter ab antiquo. MGH Const. 2, no. 405 (1263). Apud Frankenvort. MGH Const. 3, no. 14 (1273).
In civitate Vrankinvort, loco ad hoc debito et consueto. MGH Const 4, no. 8-10 (1298).
53 MGH Const. 3, no. 14, and 4, no. 9-10.
54 Corpus Iuris Canonici, ed. Emil Friedberg, 2nd part, Tauchnitz, Leipzig, 1879, col. 54, 58 (X.1.6.14, cf.
18).
55 Winfried Dotzauer, Anrufung und Messe zum Heiligen Geist bei Knigswahl und Reichstagen in Mittelalter
und Frher Neuzeit, Archiv fr mittelrheinische Kirchengeschichte, 33 (Mainz, 1981), p. 11-44.
56 MGH Const 5, no. 262 5.
MALTE PRIETZEL

In the text concerning the election of 1308, the electors did not only mention these
criteria for a rightful election, but two more. Both are derived from canon law and concern
the election of prelates, bishops or abbots. Firstly, the electors claimed that before the
election, a text (monitio et protestatio) was read which addressed all bystanders who had
no right to vote; these people were urged not to interrupt or to disturb the procedure.
Secondly, they expressed with the formula clero et populo fecimus publicari that they had
made public the result of the election.57 The publicizing of the decision had already been
underlined by Alfonsos envoys in 1267, but in a different wording.58
All these criteria mentioned from 1257 to 1308 and the corresponding acts show
that the election of the German king deliberately resembled more and more the election
of a bishop or an abbot and, more precisely, that the electors explicitly observed the
rules of canon law concerning ecclesiastical elections. Thus, the claim that the whole
election was performed canonice might not only refer to Venerabilem and the rightful
and usual place, but to the fact that the whole procedure obeyed canon law.59 In any
case, the prince-electors developed a strategy which was meant to legitimize the election.
If it was performed like an ecclesiastical election, nobody could seriously question the
procedure as such and one might even hope their decision was inspired by the Holy Spirit.
Moreover, a quite strange ritual, which also seems to stem from ecclesiastical elec-
tions, was performed for the first time at the King of the Romans election probably in
1308. It is shown on a picture in a precious illustrated manuscript, which Henry VIIs
brother, Archbishop Baldwin of Trier, ordered many years after the election, at about
1340. Its aim was to celebrate the glory of the Luxemburg dynasty and especially of
Henry VII. The recto-side of each folio consists of two pictures. Most of them concern
107
the Kings Italian expedition. One however concerns a ritual which was performed during
the election. A Latin sentence describes it: The elected is put on the altar by the seven
prince-electors in the aforementioned year (13)08.60 As strange as it might seem, this
is exactly what can be seen on the picture: the elected king sitting on the altar, his
legs swinging, the prince-electors standing in front him; it seems that the two next to
the ruler had helped him to climb the altar. By a red cap, one of them is recognizable
as Archbishop Baldwin.61

57 MGH Const 5, no. 262 2, 5.The monitio und protestatio was mentioned in William of Mandagouts
Libellus super electione facienda et eius processibus ordinandis, written before 1285. Theodor Lindner, Der Hergang bei
den deutschen Knigswahlen, Bhlau, Weimar, 1899, p. 10-16.
58 See above, note 46.
59 See Reinhard Schneider, Wechselwirkungen zwischen kanonischer und weltlicher Wahl, in: Wahlen und
Whlen im Mittelalter, id. and Harald Zimmermann (coord.), Thorbecke, Sigmaringen 1990, p. 135-171, here p. 168-170.
60 Electus super altare locatur per septem electors anno predicto VIII. Wolfgang Schmid, Kaiser Heinrichs
Romfahrt. Zur Inszenierung von Politik in einer Trierer Bilderhandschrift des 14. Jahrhunderts, Landesarchivverwaltung
Rheinland-Pfalz, Koblenz 2000, p. 136-137, and Michel Margue etc. (coord.), Der Weg zur Kaiserkrone. Der Romzug
Heinrichs VII in der Darstellung Erzbischof Balduins von Trier, Kliomedia, Trier, 2009, p. 40-41. The pictures < http://
www.landeshauptarchiv.de/index.php?id=69>. Read: 16 june 2014.
61 For the ritual, see above all Michail A. Bojcov, Warum pflegten deutsche Knige auf Altren zu sitzen?,
Bilder der Macht in Mittelalter und Neuzeit. Byzanz Okzident Ruland, Otto Gerhard Oexle and Michail A. Bojcov
DYNASTIC RUPTURES AND LEGITIMACY

This strange ritual becomes even more intriguing when the pictures place in the
manuscript is taken into consideration. Folio 2 shows the banquet Baldwin gave after his
first entry into his archiepiscopal city of Trier in 1308 and, below, the seven prince-elec-
tors with their coat-of-arms. One might infer from their gestures that they are shown
during some sort of deliberation, but one cannot conclude it is an election. A sentence
beneath the picture has to explain it: The electors elected Henry, Count of Luxemburg,
as King of the Romans, in Frankfurt, on the 27th day of November.62 So it is difficult to
represent the election as such, and moreover, the most important person, Henry VII, to
whose glory the whole manuscript is dedicated, cannot be seen on the picture because
he was no elector and thus not present at the election. From Archbishop Baldwins
and the artists point-of-view, these circumstances seem to have required the following
picture on the upper part of folio 3, showing Henry on the altar, thus representing the
result of the election and, at the same time, its last part. Moreover, one can see Henrys
coronation in Aachen below. Thus, both rituals seem equally important.
These conclusions are confirmed by two sources concerning Louis IVs election in
1314. His supporters had to elect Louis IV outside Frankfurt, for the city council did
not want to decide which of the two factions should be allowed to enter the city. A few
days later, however, the Habsburg pretender Frederick the Handsome withdrew with
his followers. Now, the city council let Louis and his supporters in. They went to Saint
Bartholomew, the most prestigious church in the city. A few days later, the members of
the city councillors at Wetzlar, an imperial city in the vicinity of Frankfurt, sent a letter
to their colleagues at Aachen (Aix-la-Chapelle) and informed them about the ceremonies.
Among other things, they wrote: we let our lord Louis, King of the Romans, enter
108
the city of Frankfurt and, after he had been raised onto the altar of Saint Bartholomew,
we thought we had to swear him as our lord in a general manner allegiance and due
obedience.63
For the citizens of Wetzlar, the ritual at the altar was thus an adequate reason for
the oaths of allegiance. It marked the moment when the election in the strict sense was
finished and when the elected had rightfully acquired his new dignity. In this aspect,
the writers of the letter seem to consent to the painter of the picture. For the Wetzlarer,
this meant above all that the kings subjects - the envoys of the imperial cities, but
surely even more the princes and noblemen - had to accept him explicitly as their ruler.
The second source adds some new aspects to this analysis. After Louiss election,
the archbishops of Mainz and Trier sent a letter each to the Holy See. Among other
parts of the election, they described the ritual in Saint Bartolomew: and with all the

(coord.), Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen, 2007, p. 243-314; also Andreas Bttner, Der Weg zur Krone , p. 655-
663; Reinhard Schneider, Wechselwirkungen , p. 151-153.
62 Septem electores eligunt Henricum comitem Lutzillimburgensem in regem Romanorum Frankofordie, XVIIa
die novembris. Wolfgang Schmid, Kaiser Heinrichs Romfahrt ..., p. 134-135, and Der Weg zur Kaiserkrone ..., p. 38-39.
63 domino nostro domino Ludwico Romanorum regi civitatem Frankenfurdensem reseravimus sibique,
postquam super altare sancti Bartholomei exaltatus fuerat, quemadmodum domino nostro homagium et obedienciam
debitam duximus generaliter faciendam. MGH Const. 5, Nr. 112. For the election, see note 33.
MALTE PRIETZEL

solemnities which are necessary and usual on this occasion, we put him on the altar,
as it is a custom, and we sang once more Te deum laudamus. Then, we presented the
elected at the cemetery of the said church to the clergy and the people and made his
election public in a solemn way.64
Here, too, the ritual marks the end of the election. This is clearly demonstrated
by the Te Deum. God was praised, for he had given a new ruler to the Empire who in
the same moment began to accomplish his duties.
Three weeks later, archbishop Baldwin of Trier even wrote that Louis was enthroned
(inthronizatus).65 This can only refer to the raising to the altar which in fact bears some
resemblance to an enthronement; only the king did not take place on a throne, but on the
altar. In this context, it is intriguing that the end of the German coronation ceremony in
Aachen traditionally consisted in the kings enthronement on Charlemagnes throne.66 So
Baldwin, too, saw in the raising to the altar the definite end of the election. Moreover,
his words in 1314 show that in fact he saw the same resemblance between the raising
to the altar and the coronation which is represented the manuscript he commanded
thirty years later.
But there is another noteworthy aspect. In their letters, the archbishops had al-
ready underlined that immediately after Louis election they had made it public to
the clergy and to the people. After the ceremony in Saint Bartholomew, this happened
once more at the cemetery. In both cases, one might assume the prelates referred to an
oral proclamation to a larger public. The raising to the altar, too, can be considered as
publicizing the election, not orally, but by a ritual. The voting might have taken place
in a smaller room, a chapel, as it was afterwards. Even if it took place in a large room
109
in the presence of numerous people, the exchange of words was probably not and
maybe was not meant to be audible or comprehensible for most bystanders. It would
have been even difficult to see the elected when he was fetched after the election. But
when he was raised above all others, on the altar, everybody could see him.
The documents concerning the raising on the altar of 1308 and of 1314 are the first
who mention this peculiar act. Afterwards, it was regularly performed at the elections of
a King of the Romans. From the middle of the 14th century onwards, it is also mentioned
after the elections of bishops and even abbots, but only within the Empire and mostly
in the regions near the Rhine. Only at the election of a pope, this act took place, too;
here, it is mentioned for the first time in a not really reliable source in 1316 and in a
trustworthy text in 1417. These facts make it plausible that the ritual as such stemmed
from ecclesiastical elections. Probably, it was not mentioned for a long time because it
had a ceremonial, but no juridical importance.67

64 et ipsum super altare maius, ut moris et consuetudinis est, adhibitis sollempnitatibus in talibus debitis
et consuetis posuimus, Te deum laudamus denuo decantantes. Deinde in cimiterio dicte ecclesie ipsum electum clero et
populo presentavimus et eius electionem sollempniter fecimus publicari. MGH Const. 5, no. 102-103.
65 MGH Const. 5, no. 122.
66 Andreas Bttner, Der Weg zur Krone ..., p. 681; Reinhard Schneider, Wechselwirkungen , p. 149-151.
67 Michail A. Bojcov, Warum , p. 264-292; Reinhard Schneider, Wechselwirkungen , p. 151-154.
DYNASTIC RUPTURES AND LEGITIMACY

And who else, if not popes, bishops and abbots, should have done this before?
No prince, no monarch except the King of the Romans climbed the altar to sit on it. It
can be easily explained why: This ritual expresses that someone has been chosen from
a group of peers to a higher dignity. For a new king who had inherited his crown, this
ritual would have been more than useless. It would have contradicted the ideology of
hereditary monarchies. If a king ruled simply because he was the deceased kings male
next of kin, a ceremony like the coronation might have seemed necessary to mark his
accession to the throne and to endow him with the grace of god. However, it would have
been inadequate and even dangerous to express that he needed anybodys approval or
even help. So this strange ritual, the raising to the altar, shows strikingly the differences
between elective and hereditary kingdoms.
An elective monarchy with weak monarchs had to compensate for the lack of
legitimacy of which it suffered in comparison to hereditary monarchies. Measures had
to be taken to legitimize the election and even to make it a sacred procedure, above
all when the act of voting as such was not clearly defined by law and custom. In the
Empire, the legitimacy of the kings election was derived from a strong resemblance to
ecclesiastical elections which were precisely described by canon law.

3. A royal burial place


When Rudolf of Habsburg grew old, he felt he needed an adequate church for his
grave. This was not as easy as it seems. Until then, the Habsburgs had buried their
110
dead in different churches in vicinity of the upper Rhine valley, among others in two
monasteries founded by members of the family, Ottmarsheim and Muri.68 But what his
ancestors had achieved as to the care for their soul and as to the representation of their
rank after their death, could not be adequate for King Rudolf any more.
Most of Rudolfs predecessors as rulers of the Empire, on the contrary, rested in
cathedrals. So did all the Hohenstaufen emperors and kings: Conrad III in Bamberg,
Henry VI and Frederick II in Palermo. Even when Frederick I Barbarossa drowned in
the river Saleph on his way to the Holy Land in 1191, his followers took care that his
flesh and his bones were buried in the cathedrals of Antiochia and in Tyrus respectively.69
Of all kings and pretenders in the last 130 years, only the two unfortunate opponents to
Frederick II, Henry Raspe and William of Holland, were buried in monasteries which
resembled those the Habsburgs could dispose of until then: they were situated in the
anti-kings princely possessions and had been founded by their ancestors.70

68 Rudolf J. Meyer, Knigs- und Kaiserbegrbnisse im Sptmittelalter. Von Rudolf von Habsburg bis zu Friedrich
III, Bhlau, Kln etc., 2000, p. 50 with note 76.
69 Jan Paul Niederkorn and Karel Hruza (ed.), Regesta Imperii IV, 1, 2: Konrad III. 1138 (1093/94)-1152,
Bhlau, Vienna etc., 2008, no. 790; Peter Csendes, Heinrich VI , p. 193; Wolfgang Strner, Friedrich II. , vol. 2,
p. 590-591; Knut Grich, Friedrich Barbarossa. Eine Biographie, C. H. Beck, Mnchen 2011, p. 599.
70 Hans Martin Schaller:Heinrich Raspe, Neue Deutsche Biographie,8 (Berlin, 1969), p.334336; lodie
Lecuppre-Desjardins and Gilles Lecuppre: Anno 5. regni sui , p. 844-845.
MALTE PRIETZEL

So Rudolf had to look for a cathedral if he intended to be buried like a king should
be. In Speyer, Conrad II, the first Salian on the throne, had been buried in 1039, and
later rather because of a series of accidents than according to a plan his three suc-
cessors, too: his son, grandson and great-grandson Henry III, Henry IV and Henry V.
Later, the Hohenstaufen Phillip of Swabia, too, was laid to rest in this church, as well
as some female members of this dynasty. Thus, Speyer cathedral only gave shelter for
the graves of a few kings, but it was the sole church which was related in the minds
of Rudolfs contemporaries not with one German king, but with German kingship as
such.71 In other words, it was at least partly for Germany what Barcelona cathedral was
for Aragn, Las Huelgas at Burgos for Castile, Westminster Abbey for England, Saint-
Denis for France.
Rudolf was so keen on this gain of prestige that he did not only want to be buried
in Speyer, but he intended to die there. In June 1291, in Strasbourg, he felt that he
would die soon; he had been of bad health for several months. He travelled north to
Hagenau and then to Germersheim. Here, he bade farewell to his court and rode with a
few men the 10 km to Speyer. He arrived on a Saturday, deceased on Sunday and was
buried on Monday in the cathedral, according to his wish, and with all magnificence
due to a King of Romans, as a chronicler noted.72
Rudolfs two immediate successors Adolf of Nassau and Albert I had to be buried
at other places, because both died by unforeseen acts of violence. Henry VII however
gave order to transfer both bodies to Speyer and to bury them there with all ceremonies
due to a king.73 It might seem the rather weak German rulers were about to establish a
real royal necropolis and thus a symbol for kingship. But the political events stopped this
111
development. Henry VII himself died near Pisa and was buried there.74 After the double
election of 1314, Louis the Bavarian and Frederick the Handsome had to concentrate
their self-representation on their own principalities.75 As a consequence, Louis IV was
buried in Munich and Frederick the Handsome in the charterhouse of Mauerbach near
Vienna which he had founded himself.76 Their successors, too, chose individual burial
places. Only in the 17th century, the crypt of the Vienna capuchin monastery became

71 Caspar Ehlers, Metropolis Germania. Studien zur Bedeutung Speyers fr das Knigtum (751-1250),
Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen, 1996.
72 Cum magna sollempnitate, sicut decuit Romanorum regem. Philipp Jaff (ed.), Ellenhardi Chronicon,
MGH Scriptores, vol. 17, Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 1861, p. 119-134, here p. 134; see Karl-Friedrich Krieger,
Rudolf von Habsburg , p. 227 f.; Rudolf J. Meyer, Knigs- und Kaiserbegrbnisse , p. 19-31.
73 Rudolf J. Meyer, Knigs- und Kaiserbegrbnisse , p. 32-52.
74 Rudolf J. Meyer, Knigs- und Kaiserbegrbnisse , p. 53-66.
75 Michael Menzel, Die Memoria Ludwigs des Bayern, Auxilia historica, Walter Koch etc. (coord.), C. H.
Beck, Munich, 2001, p. 247-283; Katrin Proetel, Groes Werk eines kleinen Knigs. Das Vermchtnis Friedrichs
des Schnen zwischen Disposition und Durchfhrung, Stiftungen und Stiftungswirklichkeiten vom Mittelalter bis zur
Gegenwart, Michael Borgolte (coord.), Akademie-Verlag, Berlin, 2000, p. 59-95.
76 Rudolf J. Meyer, Knigs- und Kaiserbegrbnisse , p. 67-87.
DYNASTIC RUPTURES AND LEGITIMACY

the regular place where the emperors were buried, but many other Habsburgs, too; so
it was rather a dynastic than an imperial necropolis.77
The double election of 1314 deeply changed the political structures and the political
culture in the Empire in many aspects. It was the end of the post-Hohenstaufen epoch
in German history in which the contemporaries tried to consolidate the rule of weak
kings in an elective monarchy. It also marked the beginning of a fierce rivalry between
two and even three dynasties which claimed the throne.

112

77 Magdalena Hawlik-van de Water, Die Kapuzinergruft. Begrbnissttte der Habsburger in Wien, 3rd ed.,
Herder, Freiburg, 1993; Gigi Beutler, Fhrer durch die Kaisergruft bei den PP Kapuzinern zu Wien (Kapuzinergruft),
Beutler-Heldenstern, 3rd ed., Vienna, 2004.
Expressions contradictoires de la
nostalgie captienne au milieu
du XIVe sicle:
rupture ou continuit dynastique?
GILLES LECUPPRE*

A
u terme de trois cents annes dune chance biologique insolente, qui voulait qu
un pre succdt toujours un fils1, le systme de transmission dynastique captien
fut confront ses premiers rats en 1316 et 1322, ce qui contraignit la commu-
naut politique improviser de nouvelles rgles de succession, consistant pour lessentiel
en lexclusion des filles, en vertu dune coutume qui tait jusque-l demeure tacite2.
Lorsque Charles IV, le dernier Captien, mourut sans hritier mle direct en 1328, les
grands ragirent cette situation indite en rintroduisant une dose dlection dans le
processus de dsignation du roi. Cest ainsi quils choisirent Philippe de Valois, dabord
pour rgent, puisque la veuve du dfunt monarque tait enceinte, puis pour roi, lorsquil
savra que lenfant tait une fille3.
Une dcision de cette nature, fonde sur le consensus des personnages influents,
aurait d en bonne logique mettre fin toute hsitation quant lordre de la succession
royale. Par ailleurs, elle tait galement de nature stabiliser lquilibre des pouvoirs

* Gilles Lecuppre (Carvin, 1972) s professor titular dhistria medieval a lUniversit Paris Ouest- Nanterre-La
Dfense. Entre les seves obres destaquen: Limposture politique au Moyen ge. La seconde vie des rois (Paris, 2005);
De lennemi sculaire au serviteur ingrat : regards croiss dhistoriens sur les royaumes de France et dAngleterre au
temps de Commynes , 1511-2011, Philippe de Commynes. Droit, criture : deux piliers de la souverainet, Jol Blanchard
(dir.) (Genve, 2012), p. 165-177; Histoire autorise, biographie hrose : les Douze Triomphes de Henry VII (1497),
Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales,3(Huelva, 2013),p.103-116; Le scandale : de lexemple pervers
loutil politique (XIIIe-XVe sicle), Cahiers de recherches mdivales et humanistes,25(Paris, 2013),p.181-252.
1 La dynastie navait pas, alors, se poser de questions et suivait le droit successoral gnral. Les Captiens
ne se distinguaient ni des autres familles rgnantes, ni mme de celles de laristocratie. Andrew W. Lewis, Le Sang royal.
La famille captienne et ltat, France, Xe-XIVe sicles, Gallimard, Paris, 1986.
2 Processus tudi avec finesse par: Ralph E. Giesey, Le Rle mconnu de la loi salique. La succession royale,
XIVe-XVIe sicles, Les Belles Lettres, Paris, 2007, p. 27-47. Lauteur situe avec prcision lexclusion des femmes au mois
de novembre 1316, soulignant que quatre mois auparavant, dans le pacte de famille connu sous le nom de Convenances,
un droit naturel revendiquer le trne en labsence dhritiers mles tait reconnu aux filles de France.
3 Ralph E. Giesey, Le Rle mconnu, p. 49-55.
EXPRESSIONS CONTRADICTOIRES DE LA NOSTALGIE CAPTIENNE

dans le royaume. Et pourtant, sous couvert de crises fodales et de dcisions politiques


on ne peut plus concrtes, la lgitimit de la nouvelle dynastie fut remise en cause. De
la sorte, des annes 1340 aux annes 1360, quatre rois entrrent en comptition lun
avec lautre dans un pays qui, la diffrence de ses voisins, ntait en rien habitu
une telle division au sommet. La plupart des grands royaumes europens avaient en effet
connu des pisodes douloureux et parfois prolongs de schisme politique, causs par
llection, en Germanie4, permis par une transmission dynastique aux contours encore
incertains, comme en Castille ou en cosse, ou tout simplement par les turbulences
de la vie politique, ventuellement favorises par une intervention trangre, ainsi en
Angleterre, au Portugal, en Sicile ou en Aragon5. Habitu la paix civile, le royaume
de France fut brutalement plong dans une crise sans gale. Les Valois, Philippe VI (r.
1328-1350), Jean II (r. 1350-1364) et Charles V (r. 1364-1380), furent mis aux prises
avec douard III, roi dAngleterre, avec Charles II de Navarre, et avec un marchand
siennois, Giannino Baglioni, qui se faisait passer pour Jean le Posthume, le fils dfunt
de Louis X le Hutin, officiellement dcd en 1316, quelque quarante ans avant la
premire intervention publique de limposteur. Chacun de ces personnages clamait haut
et fort quil tait plus captien que les trois autres, prouvant par l-mme quen dpit
de la quasi-lection de 1328, le sang seul importait.
Toutefois, lintrieur de ce sang captien lui-mme, de subtiles distinctions furent
peu peu opres: si la querelle dans son ensemble reposait initialement sur les degrs
de parent avec feu le roi Charles IV, la figure de lanctre rvr que tous avaient en
partage, saint Louis, mort en 1270 et canonis en 1305, fut rapidement mise au premier
plan comme symbole dune monarchie alternative.
114
Pour commencer, il nous faut, je crois, considrer les droits et les revendications
des diffrents prtendants au prisme de la continuit captienne.
La position de Philippe VI savrait en fait meilleure quon ne la souvent affirm.
Certes, au dbut de son rgne, on pouvait craindre quil ne ft pris en otage par les
pairs, pour ne pas dire par ses pairs, puisquil avait d multiplier les promesses pour

4 Le spectacle des dissensions allemandes est contempl avec tonnement par les chroniqueurs du royaume
de France : Gilles Lecuppre, Ordre captien et confusion germanique. La comptition royale dans les sources
franaises au XIIIe sicle, Convaincre et persuader: communication et propagande aux XIIe et XIIIe sicles, Martin
Aurell (dir.), Universit de Poitiers-Centre National de la Recherche Scientifique-Centre dtudes Suprieures de
Civilisation Mdivale, Poitiers, 2007, p. 513-531; Gilles Lecuppre, Schisme royal, schisme pontifical: le regard des
sources franaises sur les lections doubles de la premire moiti du XIVe sicle, Cahiers de Recherches Mdivales
et Humanistes, 20 (Paris, 2010), p. 145-161.
5 Une synthse programmatique sur une priode plus agite quon ne veut bien le croire: Gilles Lecuppre,
Schismes royaux dans lOccident du XIIIe sicle: lge classique de la division politique? , Mdivales, 60 (Paris,
2011), p. 117-127.
GILLES LECUPPRE

devenir leur champion6, mais cest l un trait caractristique des lections mdivales7.
Il pouvait au contraire tirer argument de cette procdure, qui lui avait valu un soutien
si unanime que, bien des annes plus tard, la Vierge Marie, quand elle se pencha avec
bienveillance sur le cas pineux du conflit franco-anglais, suggra sainte Brigitte de
Sude que Philippe, dans la mesure o il avait t lgalement choisi, devrait adopter
douard III et lui passer le flambeau sa mort. Ainsi, mme aux yeux des mdiateurs
clestes, le titre des Valois tait sujet caution, et en particulier celui du malheureux
Jean II, mais celui de Philippe en tant quindividu semblait bien tay8. Notons au
passage que ce nest certainement pas par accident qudouard a mis tant de temps
rendre publiques ses prtentions il tait parfaitement conscient des atouts dont son
adversaire disposait. Selon la mentalit mdivale, il existait par ailleurs une sorte dad-
quation entre la succession chronologique et la gnalogie: Philippe, dans linconscient
collectif, appartenait au lignage captien par le simple fait quil stait install sur le
trne immdiatement aprs un Captien. Bien que le dossier juridique labor dfendant
la cause de Philippe ne nous soit malheureusement pas parvenu9, contrairement celui
ddouard, comme nous allons le voir, le fait que les Valois aient t eux-mmes des
Captiens tombe sous le sens. Philippe, et avant lui son pre, Charles, avaient toujours
t prsents la cour et avaient jou un rle important dans lexercice quotidien du
gouvernement. Charles avait exerc une influence considrable sur ses neveux Louis X
et Charles IV10. Les historiens anglais soulignent loisir quil ntait quun simple
comte . Cest oublier que ce frre de Philippe IV le Bel avait port les titres de roi
dAragon et dempereur de Constantinople. Ces derniers taient toutefois dnus de
ralit, au point que le chroniqueur catalan Ramon Muntaner lavait surnomm roi du
115
vent . Quant son fils Philippe, il avait tout de mme t dsign rgent par Charles
IV en personne et tait apprci de laristocratie. En endossant les responsabilits de
rgent, puis de roi, Philippe assumait le rle de chef de famille et, en tant quhomme
dge mr, il convenait assurment mieux cette place quun jeune prince tranger11.
Du reste, parmi les femmes de la maison de France, qui allaient se rvler respectes

6 Robert dArtois, proche du candidat dsign et par ailleurs rsolu tout tenter pour recouvrer le comt
dont il sestimait lhritier, est un peu le symbole de cette aristocratie qui a fait le roi et en attend beaucoup en retour:
Il fut conclus par aucuns des nobles et especialment par messire Robert dArtois, si comme len dist, que Phelippe
de Valois, filz de messire Charles, conte de Valois, devoit venir le gouvernement du royaume de France, comme au plus
prochain par ligne de masle (Grandes chroniques de France, Jules Viard (d.), Socit de lHistoire de France-Honor
Champion, Paris, 1937, vol. 9, p.72 (n 2).
7 Quelques exemples dans: Corinne Pneau (dir.), lections et pouvoirs politiques du VIIe au XVIIe sicle,
ditions Bire, Bordeaux, 2008; Corinne Pneau (dir.), lections et pouvoirs politiques II, CRMH Cahiers de Recherches
Mdivales et Humanistes, 20 (Paris, 2010), p. 127-219.
8 Lhistoire est rapporte notamment par: Raymond Cazelles, La Socit politique et la crise de la royaut
sous Philippe de Valois, Librairie dArgences, Paris, 1958, p. 72, 203.
9 Ralph E. Giesey, Le Rle mconnu, p. 68.
10 Sur la biographie de cet homme qui voulait tre roi et qui en engendra un: Joseph Petit, Charles de Valois
(1270-1325), Alphonse Picard et fils, Paris, 1900.
11 Raymond Cazelles, La Socit politique et la crise de la royaut , p.283.
EXPRESSIONS CONTRADICTOIRES DE LA NOSTALGIE CAPTIENNE

et singulirement actives dans la recherche dune rconciliation gnrale12, la propre


pouse de Philippe, Jeanne de Bourgogne, tait une petite-fille de saint Louis et ne ces-
sait de le rappeler, notamment dans les miniatures qui dcoraient les manuscrits quelle
commandait, o elle faisait constamment marteler les droits de son mari, sa pleine sou-
verainet et son indpendance vis--vis de lempereur, lpoque Louis IV de Bavire,
ennemi de la couronne franaise13. Mon ancienne collgue, Anne-Hlne Allirot, a mis
en valeur, dans cet esprit, le frontispice de la traduction du Miroir Historial, par Jean
de Vignay, qui tablit un parallle manifeste entre saint Louis et Vincent de Beauvais,
dune part, et Jeanne de Bourgogne et Jean de Vignay, de lautre limage agit comme
rappel de la parent et de la transmission de la vertu de sagesse; la reine est aussi un
pont entre saint Louis et les Valois14.
En ce qui concerne douard III, il avait beau jeu daffirmer quil tait le plus
proche parent de Charles IV le Bel. Il tait en effet son neveu, tandis que Philippe
VI ntait que son cousin germain, ce qui signifie trois degrs canoniques au lieu de
quatre. Son droit avait t dfendu en 1328, deux reprises, par lenvoi dvques et de
lettres, mais la candidature souffrait alors de quelques faiblesses notables: il ntait pas
majeur et demeurait sous la tutelle de sa mre, Isabelle, la Louve de France, fauteuse
dune rvolution, autant dire de son amant Mortimer ; il ntait pas autochtone et cest
largument coutumier qui fut expressment invoqu contre lui ; surtout, reconnatre le
principe de la transmission par les femmes revenait ouvrir la bote de Pandore et
accepter la possibilit catastrophique dune rivalit entre tous les descendants mles
des Captiennes, y compris ceux qui ntaient pas encore ns15. De nos jours, malgr
quelques exceptions notables16, les historiens tendent souligner que cette prtention
116
la couronne de France navait quun rle instrumental et servait fondamentalement
dautres buts : douard voulait cesser dapparatre comme un vassal rebelle pour les
affaires dAquitaine, souvent flanques dun pnible corollaire cossais ; il entendait
accrotre ses possessions continentales autant quil tait possible, tout en coupant le cordon
fodo-ombilical qui les rattachait au royaume de France. En outre, la royaut franaise
ddouard permettait aux villes de Flandre, promptes au soulvement, de prendre les
armes contre Philippe VI sans prter le flanc une excommunication pontificale17. Cest

12 Raymond Cazelles, La Socit politique et la crise de la royaut , p.284.


13 Jean de Chavenges, dans son Livre royal, souligne que, ds les origines, les Francs ne doivent une quelconque
soumission lempereur (romain et donc, terme, germanique) et il critique plus loin les rcentes trahisons flamandes et
normandes. La traduction du Livre des checs de Jacques de Cessoles par Jean de Vignay contient, quant elle, son lot
dallusions ce quon appellera la loi salique. Voir: Anne-Hlne Allirot, Filles de roy de France. Princesses royales,
mmoire de saint Louis et conscience dynastique (de 1270 la fin du XIVe sicle), Brepols, Turnhout, 2010, p. 478-488.
14 Anne-Hlne Allirot, Filles de roy de France, p. 488-490.
15 Raymond Cazelles, La Socit politique et la crise de la royaut , p. 51.
16 John Le Patourel, Edward III and the kingdom of France, The Wars of Edward III, Clifford J. Rogers
(dir.), The Boydell Press, Woodbridge, 1999, p. 247-264. Cette publication est un avatar rcent dune thse dfendue
par lhistorien depuis 1953, selon laquelle le roi dAngleterre aurait pris ses prtentions au trne de France trs au
srieux.
17 Deux jalons: John Palmer, The war aims of the protagonists and the negotiations for peace, The Hundred
Years War, Kenneth Fowler (dir.), Macmillan, Londres, 1971, p. 51-74, et tout particulirement p. 56-64 ; W. Mark
Ormrod, Edward III, Yale University Press, New Haven-Londres, 2011, notamment p. 212-214.
GILLES LECUPPRE

dailleurs elles qui furent linitiative dans une certaine mesure. Ds octobre 1337, le roi
dAngleterre avait timidement annonc la couleur en nommant Jean, duc de Brabant et de
Lorraine, lieutenant gnral du royaume de France, sur un document rest confidentiel18.
En 1340, il fut reconnu par les sujets flamands rvolts contre leur suzerain Philippe
et prit la tte dune coalition impressionnante de princes du Nord-Ouest europen, qui
comprenait notamment lempereur germanique Louis IV19. douard se donnait le titre
gmin de rex Francie et Anglie roi de France et dAngleterre dans tous les textes
usage continental, tout en prfrant sagement celui de rex Anglie et Francie quand il
sagissait de qumander de largent auprs du Parlement en Angleterre20. Entre 1339 et
1344, les juristes son service firent reposer leur argumentation plutt labore sur le fait
que les femmes pouvaient effectivement tre exclues de la succession, sans pour autant
transmettre leur incapacit leurs fils. Comme Ralph Giesey en a fait la dmonstration,
il est hautement probable que ces hommes de loi anglais furent ceux qui utilisrent
la rfrence la loi salique pour la premire fois21. Mais ils avaient ingnieusement
complt cette allusion historique par diverses remarques pertinentes venues du droit
romain et mme danalogies caractre thologique qui ne pouvaient qubranler leurs
interlocuteurs pontificaux dans ces annes o un arbitrage leur tait demand Jsus
lui-mme ntait-il pas devenu roi des Juifs en fonction de son ascendance maternelle22?
Bien sr, comme les papes taient franais et francophiles, il fallait sattendre ce quils
fissent la sourde oreille aux raisonnements ents sur le Digeste de Justinien comme
ceux qui invoquaient les apports du Nouveau Testament. Tout au moins dmontraient-
ils par ces rticences, sinon leur mauvaise foi, tout au moins leur parti-pris. Quoi
quil en soit, douard seffora de faire concider le droit et le fait lors de la tentative
117
quil mena en 1359 pour se faire couronner roi de France Reims, selon les usages
antiques en vigueur de ce ct-l de la Manche. son grand dplaisir, et peut-tre
sa grande surprise, toutefois, la cit refusa de lui ouvrir ses portes et de laccueillir en
triomphateur de lanarchie qui semblait alors miner la France. Il fut oblig de mettre
le sige, puis de le suspendre avant de se lancer dans une manuvre catastrophique

18 douard anticipe le fait que le royaume de France va [lui] choir lgitimement par droit hrditaire:
Cum nos, attendentes inclitum regnum Franciae ad nos fore jure successorio legitime devolutum, ipsum regnum, ut
haereditatem nostram legitimam, agnoverimus (Thomas Rymer, Foedera, conventiones, [] accurante Thoma Rymer,
John Neaulme, Londres, 1727, vol. 2, p. 1001).
19 W. Mark Ormrod, Edward III, p. 212-246.
20 W. Mark Ormrod, A problem of precedence: Edward III, the double monarchy and the royal style, The
Age of Edward III, J.S. Bothwell (dir.), York Medieval Press, York, 2001, p. 133-153.
21 Ralph E. Giesey, Le Rle mconnu, p.62-63.
22 Dune part, les femmes ne peuvent accder aux charges civiles: Ne sint iudices, quidam natura, quidam
moribus. Natura, ut surdus, mutus, & perpetuo furiosus, & impubes, quia judicio carent. Moribus, foeminae, & servi, non
quia non habent judicium, sed quia receptum est, ut civilibus officiis non fungantur (Digeste, V, 1, 12). Dautre part, Absit
etiam quod Jesu, filii David, regalis successio legalis fuerit solutio seu fractura, cum venerit legem solvere sed implere, avec
largumentaire en faveur de la transmission du titre royal par la Vierge, dans: Thomas Rymer, Foedera, conventiones,
vol. 2, p. 1086. Sur le dploiement de ces arguments, voir aussi: Craig Taylor, Edward III and the Plantagenet claim
to the French throne, The Age of Edward III, p. 155-169.
EXPRESSIONS CONTRADICTOIRES DE LA NOSTALGIE CAPTIENNE

prenant en charpe la Bourgogne et la rgion parisienne. Cest au terme de cette pitre


quipe quil dcida que sa place ntait pas sur le trne de France, tout au moins pas
dans limmdiat. Dans le trait de Brtigny qui sensuivit en 1360, il renonait de bon
gr sa couronne virtuelle pour largir son assise territoriale partir de lAquitaine23.
Entre-temps, un trange personnage avait fait une apparition remarque et apport
un surcrot de confusion la comptition royale. Charles II, roi de Navarre et comte
dvreux, a longtemps souffert dune rputation dplorable. La propagande des Valois a fait
de lui lennemi acharn des intrts franais, un comploteur infatigable et un incorrigible
empoisonneur24. Depuis le XVIe sicle, linitiative dun chroniqueur navarrais dont la
famille avait des raisons de lui en vouloir, il fut surnomm le Mauvais, et ce surnom
na t battu en brche que rcemment dans la communaut historienne, nanmoins
toujours rceptive la critique de son action. En 1898, son biographe, Edmond Meyer,
a dsesprment tent de le rhabiliter25 : il a jet le doute sur un trait que Charles
avait sign avec les Anglais et sest efforc de disculper son hros de tout apptit pour la
couronne de France26. len croire, devenir roi de France ne fut jamais dans les plans
de Charles ; cette accusation provenait simplement de chroniqueurs hostiles dcids
le discrditer par tous les moyens. Naturellement, lhistorien emport par la passion de
lavocat omettait de signaler que lentre de Charles de Navarre dans Paris en juin 1358
empruntait beaucoup un crmonial de nature royale. Il devait aussi rejeter le rcit des
Grandes Chroniques de France, selon lequel tienne Marcel, le prvt des marchands de
Paris, avait envoy des lettres toutes les bonnes villes pour que Charles de Navarre
ft reconnu capitaine gnral du royaume, prlude formel son accession au trne27.
Malgr lnergie dploye par Edmond Meyer, il faut reconnatre que laspiration du
118
Navarrais au pouvoir suprme est trs probable. Il bnficiait dj du prestige royal. Il
tait le fils de deux Captiens, Philippe dvreux, le neveu de Philippe le Bel, et Jeanne
de Navarre, la fille de Louis X le Hutin. Il tait la tte dun clan extrmement fier
de ses origines, comme le prouvent les commentaires, dont nous avons gard la trace,
propos de la circulation du trs rvr Brviaire de S. Louis au sein de la famille, un

23 Sur cette expdition, une sorte de dernier baroud, et sur son rsultat, en retrait par rapport aux exigences
de 1358, voir par exemple W. Mark Ormrod, Edward III..., p. 397-413.
24 Parmi les efforts rcents pour retracer la fabrique de cette mauvaise rputation, il faut citer notamment:
Mara Narbona Crceles, La contribution dEustache Deschamps la construction du mythe de Charles, dit le Mauvais,
partir de la Fiction du Lyon, Eustache Deschamps la cour de Charles VI. Actes du colloque de Vertus, 21-22 octobre
2005, Thierry Lassabatre, Miren Lacassagne (eds.), Publications de la Sorbonne, Paris, 2008, p. 33-47; Marie-Laure
Surget, La mauvaise mort du roi de Navarre, Une Histoire pour un royaume (XIIe-XVe sicle), Perrin, Paris, 2010,
p. 240-263,
25 Edmond Meyer, Charles II, roi de Navarre, comte dvreux, et la Normandie au XIVe sicle, E. Dumont,
Paris, 1898, surtout, p. 219, pour le plaidoyer qui nous intresse.
26 Le trait est dnonc par les chroniqueurs du temps (par exemple, Jean de Venette: Nam regi Angliae
contra ducem et Gallicos, se cum Philippo Navarrae fratre suo confoederavit, et per Normanniam, in terra non sua, damna
intulit non modica hiis diebus (Chronique dite de Jean de Venette, Colette Beaune (d.), Le Livre de Poche, Paris, 2011,
p. 190). Edmond Meyer rfute longuement lexistence dun tel trait (1er aot 1358), sen prend vigoureusement son
devancier, Simon Luce, et parle dun apocryphe: Edmond Meyer, Charles II, roi de Navarre, comte dvreux, p. 129.
27 Franoise Autrand, Charles V, Fayard, Paris, 1994, p. 331-334.
GILLES LECUPPRE

manuscrit apport par un ange au roi crois pendant sa captivit chez les Sarrasins28.
Quelques-unes des citations quon lui prte sont loquentes : il tait des lys de tous
cts, il et t roi si sa mre avait t un homme et sil le voulait, il montrerait
quil tait plus proche du trne que le roi dAngleterre29. Il se considrait donc mieux
plac qudouard III dans la course au trne. Il entra en rbellion ouverte contre Jean
II et le Dauphin, mme sil savra assez prudent ou tortueux pour laisser ses partisans,
lvque de Laon Robert le Coq et tienne Marcel, faire le travail sa place30. Il est
galement possible que des pices de monnaie aient t frappes avec la lgende Karolus
Dei gratia rex Francie et Navarre en prvision de son coup dtat31. Lancien prsident
du Parlement de Paris, Simon de Bucy, tait persuad depuis le dbut de son aventure
que le but de Charles tait la couronne de France32. Les chroniqueurs, qui ne sont
pas tous suspects de reflter le point de vue des Valois, ont rdig des passages sans
quivoque propos de ses intentions33, et, au lendemain des vnements parisiens, le
Dauphin, futur Charles V, utilisa lexpression de grant trahison 34. Tout sest pass
comme si loccasion avait fait le larron, car, tout dabord en qute dune place de choix
dans le conseil et lentourage du roi Valois, Charles en tait venu se poser en leader
de laristocratie, puis de la bourgeoisie un bref instant, le Captien mal aim avait
d esprer un retour sa ligne en sa personne35.
Le dernier candidat est de loin le plus dconcertant, et pas seulement parce que,
sur le plan strictement thorique, il surclasse largement les trois autres. Aprs une vie
dj bien remplie Sienne, en Toscane, o il a trafiqu diverses marchandises et exerc
de menus offices pour la commune, Giannino Baglioni sest laiss convaincre par le
snateur de Rome Cola di Rienzo en 1354 quil tait le fils Jean Ier, le fils de Louis
119
X, que chacun croyait mort depuis 1316. Un change avait eu lieu entre le fils de la

28 Ce brviaire a une riche histoire et une riche historiographie. Reu en hritage par Philippe III le Hardi,
fils de saint Louis, il avait t transmis sa femme, la reine Marie, puis Charles de Navarre, avant que la reine Blanche
ne promette de le restituer Charles III, pour quil ne parte point de la ligne. Voir: Mara Narbona Crceles, La
Discrecin Hermosa: Blanca de Navarra, reina de Francia. Una dama al servicio de su linaje, La dama en la corte
bajomedieval, Eunsa, Pamplona, 2001, p. 75-115; Brigitte Buettner, Le systme des objets dans le testament de
Blanche de Navarre, Clio. Histoire, femmes et socits, 19 (Toulouse, 2004), p. 37-62.
29 Sur ces citations, pour la plupart relayes par Froissart: Andr Plaisse, Charles, dit le Mauvais, comte
dvreux, roi de Navarre, capitaine de Paris, Socit libre de lEure, vreux, 1972, p. 20.
30 Franoise Autrand, Charles V, p. 352-356.
31 Andr Plaisse, Charles, dit le Mauvais, p. 33. Un numismate espagnol a plus rcemment prouv que la
lecture de cette lgende tait fautive elle rsultait de la lecture errone dun gros de Jean II et de son pouse Blanche
de navarre, la soeur de notre Charles le Mauvrais: Miguel Ibez, Tipologa de las monedas emitidas por Carlos II el
Malo rey de Navarra (1349-1387) y circulacin monetaria, Numisma, 238 (Madrid, 1996), p. 91-121.
32 Franoise Autrand, Charles V, p. 331.
33 Chronique dite de Jean de Venette, p. 182: Et tandem, cum ipse rex Navarrae esset de linea et prosapia
regia, ad sceptrum regale et regnum Franciae ascenderet et regnaret. Nam ut dicitur dictus rex Navarrae ad hoc totis
viribus anhelebat.
34 Franoise Autrand, Charles V, p. 349.
35 Raymond Cazelles affirme encore quil nest pas sr que Charles ait vraiment voulu devenir roi de France,
au motif quil sest effac, dans son accord avec douard III, au bnfice de celui-ci. Mais toute sa carrire dit que les
traits ne liaient gure! Raymond Cazelles, Le parti navarrais jusqu la mort dtienne Marcel, Bulletin philologique
et historique du Comit des Travaux Historiques et Scientifiques, 2 (Paris, 1960), p. 862-865.
EXPRESSIONS CONTRADICTOIRES DE LA NOSTALGIE CAPTIENNE

nourrice royale et lui pour viter lassassinat de lenfant roi par sa mchante marraine,
Mahaut dArtois. Puisque Mahaut avait effectivement perptr ce meurtre sur le bb
substitu, le vritable Jean avait t mis en sret en Italie auprs du mari de la nour-
rice. En somme, Giannino tait le dernier Captien direct36. Cette histoire dchange
la mode du temps, qui sinspirait de faits rels collects par Cola di Rienzo, de contes
en circulation et dexemples puiss chez Valre Maxime, ne doit pas seulement prter
sourire, car elle avait dj t mise en pratique dune autre manire en Angleterre
par un opposant douard II et parce quelle fut admise sans discussion par Giannino
lui-mme37. tel point que son tonnante autobiographie commence par une gnalogie
qui remonte S. Louis, qui il prte gnreusement trois croisades, alors que les lettres
manant de Cola di Rienzo ou de ses proches, qui sont lorigine de toute laffaire
ne se hasardaient pas au-del de la mention de Philippe IV le Bel, le petit-fils de S.
Louis et le grand-pre de Jean, alias Giannino38. Profondment chamboul par lhonneur
de son ascendance redcouverte, Giannino gratifia partir de cet instant ses derniers
enfants de prnoms en vigueur dans la famille captienne : Giovanni, Luigi, Clementia
et Isabella39. La mort prcipite de son mentor le laisse cependant isol et le condamne
temporairement au silence. Mais cest pour mieux sortir de lombre en 1356 lorsque
parvient Sienne la nouvelle du dsastre de Poitiers, bataille au cours de laquelle la
chevalerie franaise a t crase et le roi Jean II captur par les hommes du Prince
Noir. ses yeux comme ceux de ses quelques partisans, cette dfaite est un signe
indubitable de la colre de Dieu lui, en tant que Jean Ier, est par dfinition un roi
plus lgitime que lusurpateur Jean II40. Cest ainsi quil commence un long voyage pour
120

36 La source principale de cette affaire est lautobiographie du prtendant: Istoria del re Giannino di Francia,
Latino Maccari (d.), tip. C. Nava, Sienne, 1893. Sur le discours tenu par ce roi de dsir: Gilles Lecuppre, Continuit
captienne, monarchie universelle et martyre rdempteur: la royaut fantasmatique du Siennois Giannino Baglione
(1316-1362), Royauts imaginaires (XIIe-XVIe sicles), Anne-Hlne Allirot, Gilles Lecuppre, Lydwine Scordia
(dir.), Brepols, Turnhout, 2005, p. 103-118. mon sens, louvrage de: Tommaso Di Carpegna Falconieri, LUomo che
si credeva re di Francia, Laterza, Rome-Bari, 2005, appelle quelques rserves, en ce quil prend dcidment le rcit
attribu Giannino au pied de la lettre.
37 Sur la pratique assez rpandue du complot base de tromperie sur la personne: Gilles Lecuppre, LImposture
politique au Moyen ge. La seconde vie des rois, Presses Universitaires de France, Paris, 2005. Le cas du (premier) faux
douard II, qui a lui aussi allgu une histoire de bbs substitus au berceau, y est mis en perspective, ainsi que les
conditions matrielles et culturelles qui prsident de telles mystifications plus dune trentaine pour les derniers
sicles du Moyen ge.
38 Istoria del re Giannino, p. 7: Nel Reame di Francia intra gli altri Re, che vi sono stati, fu uno Re, che
si chiam Luigi, il quale fu santo, ed ebbe quatro figliuoli maschi, et feche il passagio oltre mare tre volte e fu preso da
Saracini.
39 Istoria del re Giannino, p. 28-29: I nomi di figli, che di lei rimasero sonno questi. Il primo ebbe nome
Guccio, il secondo Niccol, il terzo Gabriello; poi prese il detto Giovanni re di Francieschi la seconda donna, la quale
ebbe nome Neccha, e fu figliuola duno merchatante di Siena, ch ebbe nome Vanni di Giello, et ebbe di lei sei figliuoli, tre
maschi et tre femine. Il primo ebbe nome Giovanni, il secondo Luigi, il terzo Franciesco. La prima dele femine Bartalomea,
la siconda Clementia, la terza Isabella, di quali al presente ne so vivi Giovanni de maschi, e Bartalomea, et Clementia
dele femine.
40 Istoria del re Giannino, p. 50: Ben ne parlo, et rivello tutto il fatto a certi suoi segretarii, et intimi amici,
de quali molto si confidava, et cosi si stette fino a tanto che misser Giovanni di Valos, il quale tienne la Corona di Francia,
fu sconfitto, e preso, et esso misser Philippo suo figliolo, et molti baroni, et cavalieri con lui. E la sconfitta fecie il prenze
GILLES LECUPPRE

se faire reconnatre comme ragionevole re, le vrai roi selon le droit. Il se fait faire une
couronne, quil dcrit par le menu, et qui tait notamment dcore dimages de douze
rois franais, ses prdcesseurs, parmi lesquels Clovis, Ppin le Bref, Charlemagne, S.
Louis, Philippe le Bel et Louis X41. Autre signe de cette appartenance familiale quelques
annes plus tard: alors quil est prisonnier Marseille, les habitants de la ville voisine
de Cassis interviennent en sa faveur, en souvenir de sa prtendue mre, Clmence de
Hongrie, qui avait vcu au couvent dominicain dAix-en-Provence et dont le cur tait
enterr dans un monastre non loin de l42.
Adoptons prsent un point de vue moins troitement gnalogique et rsolument
plus politique.
Dans quelle mesure lvnement de 1328 a-t-il marqu une rupture? La question
dynastique, comme nous avons pu le constater, tait un objet de controverse. Si les
Valois avaient dans un premier temps rencontr une approbation presque gnralise,
la rptition de leurs infortunes avait convaincu une minorit de leurs sujets quils
ntaient peut-tre pas, aprs tout, les continuateurs idoines de la ligne captienne. Sans
doute, pour eux, les rgles de succession rcemment formules ou prcises taient-elles
invalides. Mais un enjeu plus politique se dessinait. quel exemple captien au juste
devait-on se rfrer en matire de style de gouvernement? Dun ct, en effet, Philippe
le Bel et ses fils avaient cr et dvelopp des institutions centralises telles que la
Chambre des Comptes43 ; ils avaient aussi manipul, remu la monnaie au gr de
leurs besoins et staient appuys sur la croissance du nombre et de la frquence des
impts44. Dun autre ct, pendant leurs rgnes, les nobles franais avaient idalis le
souvenir attach S. Louis, au point de le transformer en figure de proue de la rforme,
121
ce courant de pense hostile aux mthodes de ltat moderne naissant. Pour eux, dans
la foule de Jean de Joinville, qui avait lev son matre au rang de mythe pour mieux
dnoncer les empitements de Philippe le Bel, le nom mme de S. Louis voquait la
bonne monnaie, lexemption fiscale et la justice, cest--dire en un mot lexact oppos

di Ghalis figlio del Re Adovardo dInghilterra, e fu la sconfitta fatta adi 17 di settembre anno 1356: e la novella venne
in Siena adi 9 dottobre anno detto. Et essendo il detto frate Bartalomeo in Siena parlando di questa sconfitta con molti
Ciptadini nobili, et popolari, et ragionando insieme, come la casa di Francia gia lungissimo tempo sempre andava di
male in peggio, che mostrava di dovere venire in ruina, allora il detto frate Bartalomeo ad alta bocie ringrato Idio e disse:
Ora, si vedra la ragione, e la verita di Giovanni.
41 Istoria del re Giannino, p.135: In prima fiorini xxv migliaia in ducati nuovi di mezo Quarro, anco una
corona di puro, e fino oro di vintiquatro caratte, la quale pes 4 libre et oncie otto fatta con figure rilevate, e smaltate,
le quali erano immaginate deli re, che sono stati in francia, cominciando da Fiovo nipote di Gostantino inparadore di
Roma, il quale fu principio dela Reale casa di Francia, il quale ricevette lo gonfallone, che venne da cielo, ci fu loro a
fiamma, che langnelo d a uno santo romito a radicofini, quando lo detto Fiovo si fuggi da Roma; et poi tutti gli altri Re
nominati, i quali furo virtuosi, s come fu lo Re Pipino, et Carlo Magno, e santo Luigi, che fu re, e lo Re Philippo il bello,
e lo Re Luigi, et pi altri fino in numero di dodici Re, e ciasceduno in sedia Reale coronato, e sopra lo capo di ciascuno
era uno giglio desso oro fino.
42 Istoria del re Giannino, p. 111-112.
43 Philippe Contamine, Olivier Mattoni (dirs.), La France des principauts. La Chambre des comptes, XIVe-
XVe sicles, Comit pour lhistoire conomique et financire, Paris, 1996.
44 Philippe Contamine, Jean Kerherv, Albert Rigaudire (dirs.), Monnaie, fiscalit et finances au temps de
Philippe le Bel, Comit pour lhistoire conomique et financire, Paris, 2007.
EXPRESSIONS CONTRADICTOIRES DE LA NOSTALGIE CAPTIENNE

de la faon de faire de Philippe VI de Valois, qui continuait avec ses conseillers


puiser son inspiration chez ses prdcesseurs immdiats. Lhistorienne franaise Colette
Beaune a jadis soulign la profonde dualit inhrente au personnage de S. Louis dans
sa perception du XIVe sicle: il tait la fois lorigine dune beata stirps, dun lignage
bienheureux dont aucun descendant noubliait de se rclamer, et un modle politique
devenu embarrassant pour la monarchie franaise45.
douard III comprit lopportunit qui soffrait lui et joua sciemment sur cette
corde sensible dans le manifeste quil fit mettre en fvrier 1340 destination de ses
futurs sujets46. Il y promettait de faire prvaloir la justice un attribut certes traditionnel
de la royaut, mais qui avait fini par caractriser la manire du saint roi de respecter
les privilges et les liberts, ainsi que les coutumes anciennes, toutes notions dfendues
par les ligues nobiliaires ds 1314 et concrtises par exemple dans la fameuse Charte
aux Normands de 131547, de prendre soin de senqurir de lavis des grands fodaux,
eux qui se sentaient mis lcart par lirruption au conseil du roi des lgistes et autres
techniciens du pouvoir. Il jurait aussi solennellement quil naurait pas recours la
taxation extraordinaire et la manipulation montaire48. certains gards, ce programme
trs passiste correspondait ce que lon tait en droit dattendre de la part dun roi
dAngleterre parfaitement conscient des droits de la communaut, insrs sous le rgne
de son pre douard II dans le serment du sacre, rappels plusieurs reprises par
des mouvements de barons soucieux de borner les progrs de la monarchie anglaise et
finalement entrins par la dposition dudit douard II et linstauration dun dialogue
plus rgulier avec le Parlement49. Mais ces annonces gardaient avant tout une porte
122

45 Colette Beaune, Naissance de la nation France, Gallimard, Paris, 1985, p. 192-209. Si lon se place sur le
terrain plus troit de lutilisation de la saintet de Louis en tant que telle, on constatera, grce au riche travail dAnja
Rathmann-Lutz, qudouard III na pas vraiment essay den tirer profit, linverse des Valois: Anja Rathmann-Lutz,
Images Ludwigs des Heiligen im Kontext dynastischer Konflikte des 14. und 15. Jahhunderts, Akademie Verlag, Berlin,
2010, surtout, p. 158-189. Pour le saint Louis originel, bien sr: Jacques Le Goff, Saint Louis, Gallimard, Paris,
1996.
46 Thomas Rymer, Foedera, conventiones, vol. 2, p. 66-67.
47 Andr Artonne, Le Mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, Flix Alcan, Paris, 1912.
48 Une lettre envoye par lchevinage de Gand celui dArras sinspire du double manifeste en latin et
en franais. Lextrait qui suit donne une ide de sa tonalit: Et si savons de certain que li rois no sires avant nomm
sera grasieus et deboinaires avoec ceus qui devers lui voudront faire leur devoir, et que sa intensions nest mie de vous
tollir indeuement vos droitures, mais faire droit tous, et reprendera, par laide de Dieu, les bonnes lois, franchises et
usanches qui furent ens ou roialme ou tamps de son prougniteur saint Los, et aussi ne dsire il conquere son gaaing
ne pourfit en vostre damages par escanges ou par exactions ou maletotes indeues, ains voeut et voudra de sa bnit roial,
vous, nous et tous ses subgis obissans lui aidier et sauver, et les liberts et privilges de sainte Eglise deffendre et
maintenir du tout son povoir, et es besoignes dou roiaume vouldras li rois nos sires dessus dis avoir et sievir le boin
consel des pers, prlas, nobles et autres sages ses fauls dou dit roialme, sans riens soudainement faire ou commenchier
par sa volent (Documents indits sur linvasion anglaise et les tats au temps de Philippe VI et de Jean le Bon, Adolphe
Guesnon (d.), Imprimerie nationale, Paris, 1898, p. 12).
49 Pour apprcier lvolution du pouvoir royal sur la longue dure: Michael Prestwich, The Three Edwards:
War and State in England 12721377, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1980. Sur le rgne ddouard II: Roy Martin
Haines, King Edward II: Edward of Caernarfon, his Life, his Reign, and its Aftermath, 12841330, McGill-Queens
University Press, Montral-Londres, 2003; Natalie Fryde, The Tyranny and Fall of Edward II: 1321-1326, Cambridge
University Press, Cambridge, 2004. Sur la fronde des barons : James Conway Davies, The Baronial Opposition to Edward
GILLES LECUPPRE

spcifiquement franaise, comme en attestait la mention explicite au rgne de S. Louis,


vritable ge dor dune socit quilibre vers laquelle il fallait de nouveau tendre
de concert. En bref, douard III donnait entendre quil souscrivait aux grands traits
du programme rformateur aristocratique, dans lespoir de dtacher de la fidlit aux
Valois certaines rgions jalouses de leur libert de mouvement, notamment commerciale,
linstar de la Flandre50, ou certains nobles dus par les vexations imposes leur
ordre par un pouvoir brutal entre les mains de parvenus51. Pourtant, la situation ntait
pas mre et il nobtint gure de ralliements supplmentaires52.
Mme au cours de la seconde moiti des annes 1350, il ne parvint pas faire
progresser sa cause au bnfice de limpopularit des Valois, dans la mesure o il se
heurta, sur le front de la propagande sditieuse, Charles de Navarre, qui montra sa
capacit tirer parti des solidarits rgionales, particulirement en Normandie. Lui aussi
encourageait les particularismes. Il affectait de faire grand cas des bonnes villes, et
singulirement de Paris, o il reut un accueil chaleureux aux heures les plus sombres
de la crise de 1358. Form la rude cole des dbats aux cortes de Navarre, il avait
dvelopp ses qualits dorateur unanimement reconnues53. Il excellait dnoncer les
officiers royaux et, comme il avait t emprisonn pour conspiration, il se prsentait de
manire assez crdible en victime des abus de la justice royale54. Cette dernire, dsor-
mais pntre des ides de souverainet et de lse-majest, stait rvle dans toute sa
svrit depuis le dbut du rgne de Philippe VI, et autant sous Jean II, aux dpens
de nobles dArtois ou de Normandie55. Les liberts et la justice taient deux thmes qui
pouvaient lui confrer quelque ressemblance avec son prestigieux anctre. Cest encore
sur la perspective dun accord avec les Anglais que son projet avorta, car elle effrayait
123
les universitaires et les bourgeois qui rvaient de rforme, mais dans un cadre national.

II: its Character and Policy, a Study in Administrative History, Cass, Londres, 1967; John Robert Maddicot, Thomas of
Lancaster, 13071322: a Study in the Reign of Edward II, Oxford University Press, Oxford, 1970.
50 Sur les relations entre le roi dAngleterre et cet espace toujours rebelle: W. Mark Ormrod, Edward III...,
p. 179-246.
51 Le milieu et les mthodes du gouvernement royal sont reconstitus par: Raymond Cazelles, La Socit
politique et la crise de la royaut Lexcution dOlivier de Clisson en 1343, en particulier, a marqu les esprits
aristocratiques. Sur la corruption des officiers, le cas un peu extrme de Nicolas Braque est devenu clbre: Nol
Valois, Notes sur la rvolution parisienne de 1356-1358. La revanche des frres Braque, Mmoires de la Socit de
lHistoire de Paris, 10 (Paris, 1883), p. 100-126.
52 Seule une poigne dindividus ayant manifest leur sympathie pour le roi anglais est rvle par les lettres
de rmission dun pouvoir pourtant mfiant. Voir: Jacqueline Hoareau-Dodineau, Les fondements des prfrences
dynastiques au XIVe sicle daprs quelques lettres de rmission, La France anglaise au Moyen ge: Actes du IIIe
congrs national des socits savantes (Poitiers, 1986), ditions du CTHS, Paris, 1988, p. 113-121.
53 Andr Plaisse, Charles, dit le Mauvais, p. 32-35.
54 Un sermon quil livre aux Prs-Saint-Germain joue singulirement sur ce pathos: Dictus rex Navarrae
stans supra muros incoepit praedicare ad populum alta voce, assumens pro themate in latino valde pulchro ista verba:
Justus Dominus et justitias dilexit; aequitatem vidit vultus ejus. Quae quidem verba ad propositum suum exponens,
ostendit coram omnibus, sermone valde prolixo, quomodo et qualiter sine causa, ut dicebat, fuerat tractatus, captus et
carceribus mancipatus, dolores, anxietates, timores quod in dictis locis sustinuerat, in tantum quod populum ad fletum et
ad lacrymas provocabat (Chronique dite de Jean de Venette, p. 158).
55 Raymond Cazelles, Socit politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, Droz, Paris-Genve,
1982.
EXPRESSIONS CONTRADICTOIRES DE LA NOSTALGIE CAPTIENNE

Quant aux conceptions monarchiques de Giannino Baglioni, elles semblaient plutt


en porte--faux avec les usages franais56. Les illusions de grandeur de Cola di Rienzo
lavaient durablement marqu de leur empreinte. Fondamentalement, la royaut de Gian-
nino est dessence romaine, universelle, presque impriale, et tourne vers la paix. Son
premier mouvement fut de contacter les autres princes europens. Il est vrai que certains
de ses interlocuteurs, ne sachant que faire de cet importun, le renvoyaient loccasion
vers une instance plus haute. Il nen reste pas moins que la qute de reconnaissance,
de soutien, dalliance et de concorde fut le grand objet de sa vision. Il essaya donc de
rencontrer les grands de ce monde, en Hongrie, Naples ou Avignon, ou encore de
leur envoyer des ambassades ou des lettres. Cest tout au moins ce quil croyait ou ce
que lui disaient quelques-uns de ses serviteurs ou amis autoproclams. Il pensait avoir
t plac au centre dun rseau de taille mondiale, reliant la Normandie la Perse, et
comprenant Philippe de Longueville, le frre de Charles de Navarre57, Gaston, comte de
Foix, le calife de Bagdad ou le sultan de Babylone. Il aurait manifest quelque faveur
envers les juifs et les musulmans, sans toutefois rompre avec les vnrables usages de sa
famille ou renoncer lide de supriorit chrtienne brillamment illustre par son aeul,
S. Louis le crois58. Bien sr, il demeura si crdule jusquau bout que lhistorien peut
tre tent de balayer ses piteux exploits comme autant de fables ou de farces. Pourtant,
il existait bien quelquun, quelque part, qui finanait ses prgrinations, ses dpenses
somptuaires, les cadeaux quil se devait doffrir aux intermdiaires, parmi lesquels des
cardinaux, et pour finir lexpdition quil mena la tte ou la trane dune compagnie
de mercenaires lintrieur des tats pontificaux. Il passa les deux dernires annes de
sa vie dans une gele Naples et son autobiographie le dpeint complaisamment aux
124
portes du martyre59. On pourrait l encore rapporter cette fin tragique et cette aspiration

56 Ce paragraphe reprend la substance de larticle que jai consacr ce personnage pour plus de dtails,
par consquent, voir: Gilles Lecuppre, Continuit captienne, monarchie universelle et martyre rdempteur.
57 Cest sans doute la personnalit la plus susceptible davoir effectivement soutenu le prtendant pour causer
quelque difficult Jean II. Au moment o Giannino dit avoir pris langue avec les Navarre, Charles est prisonnier
Chteau-Gaillard. Mais il sy trouve bien entendu pour un tout autre motif que son soutien au pauvre Siennois. Istoria
del re Giannino , p. 58: E dInghilterra, e di Navarra, e del papa ogni volta quelli che vandaro, per paura di dare le
letare a que signori non ebbero mai risposta, salvo che da misser Filippo conte di Longha Villa fratello del re di Navarra
ebbe risposta, la qual risposta fecie il signore dAlto Pascie, et alo detto Giovanni non rispose, che non voleva scrivare se
non come ad Re, come si conveniva; e lass per cagione, che lo Re di Navarra suo fratello era allora prigione in castello
Gagliardo, il quale aveva fatto per questa cagione inpregionare il Re di Francia prima che fusse stato sconfitto, perci
che l Re di Navarra s aveva gi cominciato ad parlare, et era disposito dessare nel servigio suo; ed aveva mosso a questo
molti baroni, et cavalieri delo Reame di Francia.
58 Istoria del re Giannino , p. 62-63: Di che il detto Giovanni udendo questo molto si confort e fu molto
allegro di queste parole, et rispose al detto Daniello, che in quanto faciesse, che giuderi gli prestassero muneta per potere
cominciare sua inpresa, esso lo farebbe ogni honore, e darebbeli ogni francheza, e libert, che potesse, et quanto ne sappessero
adomandare, pure che non fusse contra la nostra fede xpiana, n contra lusanza deli antichi, e santi Re, che son stati in
Francia.
59 Istoria del re Giannino , p. 125: Et tutte queste cose il detto G. patientemente conporto, e sostenne, e
sempre ringratiando Idio, e mai non si turbo, ed era contento nellanimo suo di patire, et dudire quanta villania di lui
dovessero dire, e quanto, e quanto stratio, et tormento, e pena gli volessero fare patire, et di qualunche morte lo volessero
far morire; et era contento di tutto cio Dio promettesse, che di lui fusse fatto, quasi come se morisse per la fede nostra, et
cosi si reputava, dicendo infra se medescimo, che Idio gli faceva grandissima gratia di darli questa tribulatione, e pena
GILLES LECUPPRE

la paix universelle un parallle avec S. Louis, quavaient dj recherch ses trois


rivaux, quoique de manire totalement diffrente.
En fait, chaque Captien avait non seulement la capacit mais aussi lobligation
de se rclamer de S. Louis. Loin de constituer une gaffe, cette rfrence possdait sa
ncessit propre. Comme Colette Beaune lavait dj not, les Valois ne se faisaient
pas dfaut de mentionner leur dsir de retourner la bonne monnaie de monseigneur
S. Louis chaque fois que, mcaniquement, une rvaluation simposait60. Par ailleurs,
leur politique, loin de suivre une tendance rectiligne bien arrte, tait susceptible de
variations de dtail, de sorte que leur rgime peut tre compar un vritable labora-
toire qui a test toutes les formules de gouvernement61. Une sorte daffinit naturelle,
moins quil ne sagisse dune logique interne de laction, les poussait lvidence se
rapprocher du modle de ltat moderne. Mais ils pouvaient tout aussi bien promouvoir
une rforme dinitiative royale dont ils espraient contrler les effets. Cest pourquoi, par
exemple, dans lespace des 22 annes du rgne de Philippe VI, les gens de la Chambre
des Comptes qui avaient fini par investir compltement le conseil, principalement parce
que le roi cherchait tout prix rationaliser les ressources du domaine, furent pousss
vers la sortie. La Chambre des Comptes perdit tout rle moteur, se vit cantonne sa
dimension routinire et fut remplace au premier rang des organes centraux par le Par-
lement: la justice primait ouvertement lexpertise technique62. Ce tournant tait lourd de
symbole quel meilleur hommage pouvait tre rendu au roi qui prenait le temps, selon
la toute nouvelle lgende, de dispenser la justice sous un chne ? Charles V, pour sa
part, aprs les annes de troubles du milieu du XIVe sicle, sut rconcilier avec sagesse
lidal monarchique et les exigences de la rforme, ne serait-ce, pour commencer, quen
125
accueillant dans son quipe gouvernementale, des rformateurs loyaux63. Ce nest pas un
hasard sil promut de nouveau officiellement le culte de S. Louis64, tout en dmlant une
affaire de famille particulirement embrouille, dans la thorie comme dans la pratique.
Il dissipa ou amenuisa considrablement les prtentions des rois de Navarre et dAngle-
terre et fixa par lcrit les rgles de la succession par la promulgation de lois telles que
celle qui concerne la rgence en 137465. Ce faisant, il ralisait la synthse de politiques
apparemment contradictoires menes par plusieurs gnrations de rois captiens.

in questo mondo, riputando, che fusse per salute, e per bene dellanima sua, et per sodisfatione di peccati suoi comessi per
lo tempo passato, et che come per questa ragione sperava che Idio gli faciesse gratia di menarlo in paradiso come si fusse
martorio, percio che contra ragione, et per falsa cagione era morta.
60 Colette Beaune, Naissance de la nation, p. 194-200.
61 Les deux ouvrages de Raymond Cazelles sont indispensables pour suivre ces fluctuations conjoncturelles.
62 Franoise Autrand se montre trs cazellienne dans son analyse: Franoise Autrand, Histoire de la fonction
publique en France. Des origines au XVe sicle, Marcel Pinet (dir.), Nouvelle librairie de France, Paris, 1993, vol, 1, p.
362.
63 Franoise Autrand, Charles V, p. 356.
64 Anja Rathmann-Lutz insiste cependant sur laltration du vieux modle hagiographique opre sous ce
rgne: Anja Rathmann-Lutz, Images Ludwigs des Heiligen im Kontext dynastischer, p. 208-219.
65 Une mise au point rcente, qui plaide pour le caractre fondateur de ce texte: Albert Rigaudire, La lex
vel constitutio daot 1374, premire loi constitutionnelle de la monarchie franaise, Un Moyen ge pour aujourdhui.
EXPRESSIONS CONTRADICTOIRES DE LA NOSTALGIE CAPTIENNE

Quelques mots de conclusion, prsent. Laccession au trne des Valois correspond


au seul moment de faiblesse du systme dynastique franais. Giannino Baglioni fut par
consquent le seul imposteur mdival qui ait pu briguer la couronne de France. Le
phnomne des rois de contrefaon tait bien plus rpandu en Germanie ou en Angleterre
la fin du Moyen ge, ce qui est en soi rvlateur66.
Il va de soi que le sacrosaint sang captien servit de prtexte dautres ambitions
de nature fodale ou territoriale. Mais il permit galement la radicalisation soudaine du
conflit, dont les consquences se sont rvles disproportionnes. La seule expression
de guerre de Cent Ans parat un dfi limagination.
Les bricolages, les ajouts la coutume ont prouv leur fragilit. Une fois encore,
selon lexpression anglaise, il sest avr que le droit avait un nez de cire, quon pouvait
tordre dans un sens ou dans lautre, la faon de cette autre matire molle quest lhis-
toire. Choisir un roi, ctait choisir une politique, mais aussi rveiller de vieux dbats
dj en circulation au dbut du XIVe sicle. Tout coup, au moins quatre options furent
disponibles presque simultanment sur le grand march des exprimentations : ltat
moderne, la rforme, le compromis entre ces deux formules ou mme leur dpassement
imprial et onirique. Au bout du compte, la rupture fut moins dynastique quidologique.

126

Mlanges offerts Claude Gauvard, Julie Claustre, Olivier Mattoni, Nicolas Offenstadt (dirs.), Presses Universitaires
de France, Paris, 2010.
66 Outre: Gilles Lecuppre, LImposture politique au Moyen ge, on pourra consulter, du mme auteur: Gilles
Lecuppre, De lessence du coup dEtat sa ncessit: limposture, entre fausse lgitimit et complot vritable (XIIIe-XVe
s.), Coups dtat la fin du Moyen ge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, Franois Foronda,
Jean-Philippe Genet, Jos Manuel Nieto (dirs.), Casa de Velzquez, Madrid, 2005, p. 529-541; Gilles Lecuppre, Ideal
kingship against oppressive monarchy? An analysis of the discourses and practices of royal imposture at the close of
the Middle Ages, Mystifying the Monarch. Studies on Discourse, Power and History, Gita Deneckere, Jeroen Deploige
(dirs.), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2006, p. 65-76; Gilles Lecuppre, Limposture politique dans les
terres dEmpire (XIIe-XVe sicles), Francia. Forschungen zur westeuropischen Geschichte, 35 (Sigmaringen, 2009),
p. 49-62.
Discursos de legitimacin de la
dinasta Trastmara (1366-1388)
COVADONGA VALDALISO*

1
Introduccin
El golpe de estado contra Pedro I de Castilla que su medio hermano Enrique de
Trastmara, hijo ilegtimo del rey Alfonso XI, protagoniz al entrar en el reino y au-
toproclamarse rey, en el ao 1366, dio lugar a una guerra civil en el transcurso de la
cual Pedro I fue asesinado. Las consecuencias de este conflicto se extendieron hasta
la firma del Tratado de Bayona de 1388, cuando Juan I, hijo de Enrique, y John of
Gaunt, duque de Lancster y esposo de Constanza, hija de Pedro I, acordaron zanjar el
problema dinstico casando a sus herederos, Enrique y Catalina. A partir de entonces
prcticamente no volvi a hablarse de la falta de legitimidad de los Trastmara. Sin
embargo, en las dos dcadas anteriores la fundamentacin de los derechos al trono de
los reyes nuevos fue una de las principales preocupaciones de Enrique II y Juan I.
La bastarda de Enrique, el asesinato de don Pedro y la oposicin de un activo grupo de
nobles jugaban en su contra. Tras haberse consumado el regicidio, el rey Fernando
de Portugal, primero, y Constanza de Castilla con el apoyo de los hijos del rey de In-
glaterra, despus, reclamaron la Corona. Adems de las luchas armadas que los Tras-
tmara llevaron a cabo, y de la represin a los partidarios del legitimismo, hubo de
ponerse en marcha un programa propagandstico destinado a construir, para el presente
y para la posteridad, los cimientos de la nueva dinasta de manera que la esencia de la
monarqua la posesin del poder en manos de una familia no se viese afectada. En
las siguientes pginas se repasarn los argumentos defendidos dentro de este programa
y se analizarn los canales utilizados para difundirlos, observando en todo momento la
legitimacin como un proceso de comunicacin poltica.

* Covadonga Valdaliso (Torrelavega, 1973) s investigadora al Centro de Histria da Sociedade e da Cultura


(CHSC) de la Universidade de Coimbra. Entre les seves obres destaquen: Vivir en un castillo medieval (Madrid, 2009);
Historiografa y legitimacin dinstica: un anlisis de la Crnica de don Pedro de Pedro Lpez de Ayala (Valladolid, 2010).
1 Este texto ha sido redactado en el marco del proyecto Lugares de poder e configurao poltica do reino
portugus (1279-1383) (FCT-SFRH/BDP/73087/2010).
DISCURSOS DE LEGITIMACIN DE LA DINASTA TRASTMARA

1. Un nico proceso con varias fases


A lo largo del encuentro que dio lugar a estas pginas se habl de la legitimacin
como un proceso a largo plazo, ininterrumpido y constante, relacionado con la justifi-
cacin del hecho monrquico. Este postulado hace de la legitimacin una pieza clave
dentro de un marco de grandes dimensiones: el estudio del desarrollo de las monarquas
bajomedievales2. De este modo, el anlisis de programas de legitimacin concretos abre
la posibilidad de estudiar perodos acotados como episodios dentro de la evolucin de
la institucin monrquica. Emprender un anlisis de este tipo requiere identificar un
programa y establecer con precisin los lmites del perodo en el que dicho programa fue
desarrollado. Para hacerlo, y de acuerdo con la definicin que aporta la Real Academia
Espaola, debe partirse de que la legitimacin, accin y efecto de legitimar, implica
convertir algo en legtimo, es decir, en lcito, justo, conforme a la ley; de donde se
deduce que se legitima lo que no siendo legtimo, o lcito, es necesario que lo sea. En
otras palabras, se legitima lo que se debe legitimar. En consecuencia, la legitimacin
es tambin, adems de un proceso a largo plazo, una necesidad inmediata: la necesidad
de hacer legtimo algo que de entrada no lo es, para as mantener vigente un estado
o ilusin de legalidad. El perodo que corresponde a un determinado programa de
legitimacin se establece, por tanto, en funcin de cundo fue necesario legitimar.
Al contemplar los tres sucesos ilcitos en los que se apoyan las bases de la hoy
llamada dinasta trastmara la idea de la necesaria inmediatezde la legitimacin cobra
pleno sentido. Veamos brevemente cules son estos tres sucesos. En 1366, y tras varios
aos de revueltas e insurrecciones, Enrique de Trastmara, hijo ilegtimo de Alfonso XI
128
y medio hermano de Pedro I, se autoproclam rey; en 1369, y tras tres aos de guerra
civil, asesin en Montiel al rey legtimo, Pedro I; en 1379 Enrique muere y le sucede
su hijo Juan, lo que consolida la ruptura dinstica o, si se quiere, restablece el sistema
de sucesin tal y como haba funcionado hasta entonces, esto es, en sentido lineal,
padre-hijo, dndose preferencia al sexo masculino y a la primogenitura. Los tres sucesos
fueron irregulares, ilegtimos. Con todo, la falta de legitimidad del tercero vena dada
porque derivaba de los dos anteriores; por lo que no slo cuando tuvieron lugar, sino
tambin aos ms tarde, dos acontecimientos, una autoproclamacin y un regicidio, que
no se podan repetir ni normalizar, debieron ser justificados y aceptados para mantener
vigentes las normas de un sistema la monarqua entendida como la posesin del poder
en manos de una familia habindolas transgredido.
Contemplando la legitimacin de estos acontecimientos en su contexto ms inme-
diato, es decir, en el intervalo 1366-1371, que se corresponde con la cronologa de la
guerra civil a la que dio lugar el primero y en la que se encuadra el segundo, pueden

2 Vanse: Jos Manuel Nieto, El conflicto como representacin: expresiones de la cultura poltica
Trastmara, El conflicto en escenas. La pugna poltica como representacin en la Castilla bajomedieval, Jos Manuel
Nieto (dir.), Slex, Madrid, 2010, p. 15-55; Jos Manuel Nieto, La monarqua como conflicto de legitimidades, La
monarqua como conflicto en la Corona castellanoleonesa (c. 1230-1504), Jos Manuel Nieto (dir.), Slex, Madrid, 2006,
p. 13-71; Jos Manuel Nieto, La realeza, Orgenes de la monarqua hispnica: propaganda poltica y legitimacin (ca.
1400-1520), Jos Manuel Nieto (dir.), Dykinson, Madrid, 1999, p. 25-60.
COVADONGA VALDALISO

identificarse y singularizarse mltiples argumentaciones3. Sin embargo, despus de que


finalizase la guerra hubo otras coyunturas en las que la monarqua se vio amenazada
y, conforme a ese carcter de necesidad y de inmediatez de la legitimacin, debi
reaccionar argumentando nuevamente sus derechos. En dichas coyunturas surgieron
argumentaciones nuevas, y algunas de las antiguas fueron abandonadas. Ello se explica
atendiendo a cmo la sucesin de presentes, y los cambios que conllevaba, hacan que
determinados argumentos dejasen de ser vlidos. Podemos, de este modo, identificar una
serie de momentos, cada uno de ellos caracterizado por un tipo de argumentaciones, y
observarlos como una secuencia. Dicha secuencia constituye la base sobre la que se
desenvolvi el proceso de legitimacin; un proceso que debe distinguirse, por lo tanto,
de los diferentes momentos que lo integraron. Pensemos, de este modo, simultneamente
en esa sucesin de presentes y en un perodo conjunto de poco ms de veinte aos; y
retengamos la idea de que los dos monarcas que lo protagonizaron tuvieron que actuar
con inmediatez, para no perder el trono, pero tambin pensando a largo plazo, para
conservarlo y dejarlo como legado.
La cronologa escogida para este estudio se corresponde con las primeras fases del
proceso de legitimacin trastmara, las ms tempranas y cercanas a los sucesos funda-
dores de la hoy llamada dinasta, encuadradas en tres reinados. Dichas fases o etapas
fueron cuatro: la primera parte de la guerra civil (1366-1369), en vida de don Pedro; la
segunda parte, posterior al regicidio (1369-1371); los ocho ltimos aos de reinado de
don Enrique (1371-1379); y los aos de reinado de Juan I que precedieron a la firma del
Tratado de Bayona (1379-1388)4. Las dos primeras comprendieron perodos ms breves;
pero, en lo referente a la legitimacin, y de nuevo debido a su carcter de necesidad
129
inmediata, fueron ms intensas que las dos siguientes. La ltima, en cambio, fue ms
rica en argumentaciones. Estas cuatro fases solo cobran sentido cuando se contemplan
como parte de un proceso, pues todos y cada uno de los argumentos utilizados en ellas
estaban destinados a justificar en el presente un suceso pasado de cara a la posteridad.
Por el mismo motivo, dichos argumentos cambiaban, se abandonaban o se rechazaban,
a medida que dicho proceso iba avanzando.
Los principales argumentos utilizados para llevar a cabo la legitimacin de la
nueva dinasta ya han sido analizados con anterioridad, por lo que nos limitaremos a
exponer brevemente cules eran sus bases5. Cuando se observa el proceso de legiti-
macin trastmara en el perodo escogido (1366-1388) como un todo, se detectan en
las distintas argumentaciones fundamentalmente cuatro elementos: la ilegitimacin de
los opositores, el apoyo del reino, el providencialismo y la continuidad. El primero se

3 Partimos de esta cronologa considerando que la guerra se desat con la autoproclamacin de Enrique de
Trastmara y slo finaliz con la derrota del ltimo bastin de la resistencia dentro del reino, Carmona.
4 Posteriormente siguieron ponindose en marcha mecanismos de legitimacin, pero se conceban como
instrumentos propagandsticos de mayor alcance cronolgico, y no respondan a una necesidad de inmediatez.
5 Covadonga Valdaliso, La legitimacin dinstica en la historiografa Trastmara, Res Publica. Revista
de Filosofa Poltica, 8 (Murcia, 2007), p. 307-321; Covadonga Valdaliso, Historiografa y legitimacin. Anlisis de la
Crnica de Pedro I de Castilla, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2010, p. 155-179.
DISCURSOS DE LEGITIMACIN DE LA DINASTA TRASTMARA

enfoc fundamentalmente hacia el rey don Pedro, que fue acusado tanto de no ser hijo
de Alfonso XI como de haber perdido su legitimidad por hacer un mal uso del poder;
pero tambin fue utilizado en contra de la hija y heredera del monarca, Constanza de
Castilla, cuando reclam la corona. El segundo se esgrimi para legitimar el irregular
acceso por parte de Enrique de Trastmara al trono elegido por el reino y para
deslegitimar a don Pedro y a sus herederos rechazados. El tercero se manifest en el
fatalismo con el que se envolvi a la figura de don Pedro, y en el mesianismo con el
que se present la de don Enrique. El cuarto fue utilizado tanto al hacer de Enrique II
heredero directo de su padre como al hacer de Juan I heredero de Enrique, en los
momentos ms tempranos, y de los monarcas del siglo XIII, ms tarde.
Comencemos por ver qu uso se dio a estos elementos en las argumentaciones
creadas en la primera de las cuatro fases del proceso de legitimacin. Los documentos
que mejor representan esta fase son los relacionados con la reunin de Cortes que, por
orden de Enrique de Trastmara, se celebr en Burgos en 1367. Un ao antes el conde
se haba autoproclamado rey y, con el apoyo de mercenarios extranjeros, conforme rela-
tara su crnica algunas dcadas ms tarde, haba empujado a don Pedro a abandonar
Castilla6. En la carta de convocatoria a Cortes, fechada en Burgos el 13 de abril de
1366, se recogan las principales acusaciones lanzadas contra Pedro I7, anuncindose
que en la reunin se mostrara cmo haba perdido el derecho a gobernar8, al tiempo
que se explicaba cmo Enrique lo haba adquirido9. Con todo, en dicha reunin imper

6 As lo cont Pedro Lpez de Ayala: Ouieron ally en Calahorra todos su acuerdo e su consejo. E de todas las
130 gentes de estrangeros que ally venian eran los que hordenauan todo el fecho dos, por quanto auian visto muchos fechos
de armas e de guerra, los quales eran el vno mossen Beltran de Claquin, que era breton del seorio del rrey de Frania,
e el otro mossen Hugo de Carualoy, que era ingles de Ingla terra. E estos e todos los otros estrangeros dixeron al conde
don Enrrique que, pues tan nobles gentes commo aquellos que venian con el eran acordados de lo guardar e tener por
mayor en esta caualgada, e el auia cobrado vna ibdat de Castilla, que le rrogauan que se fiziesse llamar rrey de Castilla
e tomasse titulo de rrey. () E luego que llego alli en la dicha ibdat de Calahorra le nonbraron rrey, e andudieron por
la ibdat llamando Real por el rrey don Enrrique. E luego los que alli venian con el le demandaron muchos donadios
e meredes en los rregnos de Castilla e de Leon, e otorgogelos de muy buen talante, ca assi le cunplia e avn estauan
por cobrar. E luego que esto assi fue fecho el dicho conde de aqui en adelante se fizo llamar rrey. Citamos a partir de:
Pedro Lpez de Ayala, Crnica del Rey Don Pedro y del Rey Don Enrique, su hermano, hijos del rey don Alfonso Onceno
(ed.) Germn Orduna, SECRIT, Buenos Aires, 1997, vol. 2, p. 121 (Ao XVII [1366], captulo 3).
7 Sentiendonos del destruyemiento de los regnos e de las tierras que agora son en nuestro seorio, que aquel
tiranno malo enemigo de Dios e de la su santa Madre Eglesia fizo e fazia en ellos continuada miente, acreentando sienpre
en maldat e crueldat, destruyendo las eglesias e los [] dellas, matando e desastrando los fijosdalgo e desterrandolos
e faziendolos pecheros, e despechando los ibdanos e los labradores de toda la tierra, e acrecentando e enrrequiiendo
los moros e los iudios e enseorandolos e abaxando la fe catolica de nuestro Seor Jhesu Christo, oviemos de venir a
sacar e librar estos regnos de tanta subjecion e de tanto desafu ro e de tanta catividat, e poner todos e cada uno en
su grado e en su estado e en sus libertades. Se cita a partir de la carta dirigida a Covarrubias, publicada en: Luciano
Serrano, Cartulario del Infantado de Covarrubias, Silos, 1907, vol. 2, p. 217-219.
8 Aquel malo destruydor de los regnos e de vos por los sus pecados malos que el fizo con derecho perdio
los regnos; lo qual vos sera mostrado en las nuestras cortes por muchas razones (Luciano Serrano, Cartulario del
Infantado, vol. 2, p. 217-219).
9 Desque entramos en el regno de Castilla rezibieronnos por rey e por seor luego todos () e conquiriemos
e ganamos la tierra fasta la muy noble ibdat de Burgos, cabea de Castiella e nuestra camara, donde aquel malo enemigo
de Dios e de los regnos non nos oso esperar, mas antes se fue dende fuyendo de noche (Luciano Serrano, Cartulario
del Infantado, vol. 2, p. 217-219).
COVADONGA VALDALISO

la prisa10, y se dio preferencia a la necesidad inmediata de confirmar los privilegios


no respetados para restaurar un orden que se haba transgredido, introducindose as
la idea de continuidad; que se reforzaba con las alusiones de don Enrique a los reyes
onde nos venimos11. En las acusaciones a don Pedro tachado como responsable de
ahogar al reino con pechos y tributos se evit registrar su nombre, hablndose de un
malo tirano que se llamaba y no llama rey12. El reinado de Pedro I quedaba
as confinado a un parntesis cerrado, y Enrique II emerga como sucesor directo de su
padre, su verdadero heredero poltico y continuador13.
La lectura de otros documentos emitidos por Enrique ese mismo ao permite cons-
tatar el protagonismo de las descalificaciones y acusaciones en esta primera fase del
proceso14, como ya ha sido subrayado en otros estudios dedicados a esta temtica15. Un
texto datado en las mismas fechas, la carta que Enrique de Trastmara envi al Prncipe

10 Por quanto nos ffeziemos estas dichas Cortes de priesa, por que tenemos de ffazer e de librar otras cossas
algunas que son nuestro seruiio e pro e onrra de nuestros rregnos, et non podemos declarar algunas cosas que teniamos
de ordenar. Ordenamiento de peticiones otorgado por D. Enrique de Trastmara en las Cortes que celebr en Burgos,
despus de haber sido proclamado rey por los de su partido en la era de MCCCCIV y fenecidas en la de MCCCCV
(ao 1367) (Real Academia de la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos Reinos de Len y de Castilla, publicadas por
la Real Academia de la Historia, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid, 1863, vol. 2, p. 144-154). En el
Ordenamiento otorgado a Toledo una semana ms tarde, Enrique se excusaba por no poder atender a ms demandas
fasta que nos salgamos deste mester en que estamos, () pero con la meret de Dios nos saldremos con nuestra onrra
muy edo deste mester, et faremos meret a Toledo segunt que lo ellos mereen (Luciano Serrano, Cartulario del
Infantado, vol. 2, p. 163).
11 Que todas las ibdades e villas e lugares e los que en ellos moran, anssy perlados e clerigos commo
ffiios dalgo e caualleros e escuderos e de Ordenes e ibdadanos e todos los otros, que estan muy pobres por los grandes 131
dapnos e males que han rescibido fasta aqui, e por los muy grandes menesteres que han auido, e por queles non fueron
guardados los fueros e preuilleios e libertades e franquezas e otras cartas e mercedes que ovieron delos rreyes onde nos
venimos, e buenos husos e buenas costunbres que auian en los tienpos pasados e les fueron quebrantados; e que nos
pedien por merced que gelos mandasemos conffirmar e guardar (Luciano Serrano, Cartulario del Infantado, vol. 2,
p. 163).
12 Otrossy alo que nos dixieron que por quanto la tierra estaua muy pobre e menesterosa e despoblada, por
los grandes pechos e tributos queles fazia pagar aquel malo tirano que se llamaua Rey, e por aquellas conpanas estranas
que venieron connusco en nuestro seruiio, por quanto ffizieron muchos rrobos anssy de pan e vino e ganados commo
de bestias e de otras cosas muchas, e mataron omes e mugeres, e prendieron e cohecharon a muchos, e los rredemyeron
por muy grandes quantias de mr. (Luciano Serrano, Cartulario del Infantado, vol. 2, p. 163).
13 A esto rrespondemos que nos plaze e quelo tenemos por bien, e que les sean conffirmados e guardados
segund quelos ovieron delos rreyes onde nos venimos et juramos a Dios e alos santos Euangellios en la mano del
dicho Arobispo, que gelos guardemos e ffagamos guardar e conplir en todo segunt que en ellos se contiene; pero que
tenemos por bien quelos preuilleios que dio aquel malo tirano que se llamaua Rey, que non ssean confirmados , e los
quelos touieren vengan a nos e nos fazerles hemos merced. () Conffirmamos todos los ordenamientos que el dicho Rey
nuestro padre, que Dios perdone, mando fazer en las Cortes de Alcala. Et otrossy confirmamos las Partidas e las leyes
que ffueron ffechas en el tienpo delos rreyes onde nos venimos, e mandamos que sean guardadas e conplidas ssegunt
que se guardaron e conplieron en el tienpo del dicho Rey nuestro padre (Luciano Serrano, Cartulario del Infantado,
vol. 2, p. 163).
14 A manera de ejemplo, vase: Covadonga Valdaliso, La primera fase del proceso contra Pedro I de
Castilla. Propaganda antipetrista en un documento de la catedral de Valladolid, Castilla y el mundo feudal. Homenaje
al profesor Julio Valden, M Isabel del Val, Pascual Martnez (dirs.), Universidad de Valladolid-Junta de Castilla y
Len, Valladolid, 2009, vol. 2, p. 573-582.
15 Fundamentalmente, Julio Valden, La propaganda ideolgica arma de combate de Enrique de Trastmara
(1366-1369), Historia, Instituciones, Documentos, 19 (Sevilla, 1992), p. 459-467; Mara del Pilar Rbade, Simbologa
DISCURSOS DE LEGITIMACIN DE LA DINASTA TRASTMARA

Negro poco antes de la batalla de Njera, esgrime argumentos similares. En este caso no
nos encontramos ante una exposicin, sino ante una respuesta frente a las acusaciones
que el ingls haba lanzado16. Dicha defensa se centra en atacar a don Pedro presentando
su salida de Castilla como un designio divino17, y en defender la legitimidad de Enrique
como monarca elegido por los habitantes del reino y por la divinidad18. Reforzando esta
idea, se aade una asuncin por parte de Enrique de la responsabilidad de defender
no ya su posicin, sino al propio reino19. Ante la precipitacin de acontecimientos se
responda con premura, lanzando acusaciones y justificando acciones recientemente lleva-
das a cabo o a punto de emprenderse. Con todo, y a pesar de las prisas y las presiones
que condicionaron esta primera fase del proceso, todos los elementos del programa de
legitimacin estaban ya en juego: ilegitimacin de don Pedro, de origen y de ejercicio;
eleccin de Enrique por el reino; providencialismo y mesianismo; continuidad.

2. Una multiplicidad de procesos simultneos


La mayor parte de los discursos de legitimacin que debieron emitirse en el pero-
do 1366-1388 no ha llegado hasta nosotros20. Hemos de suponer que muchos estaran

y propaganda poltica en los formularios cancillerescos de Enrique II de Castilla, En la Espaa Medieval, 18 (Madrid,
1995), p. 223-239.
16 Don Enrrique por la graia de Dios, rrey de Castilla e de Leon al muy alto e muy poderoso prinipe don
Eduarte, fijo primo genito del rrey de Ingla terra, prinipe de Gales e de Gujana, duque de Cornualla e conde de estre.
Resibi por vn haraute vna carta vuestra, en la qual se contenian muchas rrazones que vos fueron dichas por parte de ese
132 nuestro adversario que es, e non nos parese que vos auedes seydo bien enformado commo esse nuestro adversario, en
los tienpos que touo estos rregnos, los rrigio en tal manera que todos los que lo saben e oyen se pueden dello marauillar
por que el haya tanto a seer sofrido en el seorio que touo. Citamos a partir de: Pedro Lpez de Ayala, Crnica del
Rey Don Pedro y del Rey Don Enrique, vol. 2, p. 175 (Ao XVIII [1367], captulo 11). Sobre los originales de estas
cartas y su adaptacin por parte del cronista vanse: Pedro Lpez de Ayala, Crnica del Rey Don Pedro y del Rey Don
Enrique, vol. 2, p. 173 y 174; Jos Luis Moure, La correspondencia entre Enrique II y el Prncipe de Gales en las
versiones vulgar y abreviada de las Crnicas del Canciller Ayala, Incipit, 4 (Buenos Aires, 1984), p. 93-109.
17 Dios por su mered ouo piedad de todos los de estos rregnos por que non fuese este mal cada dia mas, e
non le faziendo omne en todo su seorio ninguna cosa, saluo obedienia, e estando todos con el para le ayudar e seruir
e para defender los dichos rregnos en la ibdat de Burgos, Dios dio su sentencia contra el que el de su propia voluntad
los desanparo e se fue. E todos los de los rregnos de Castilla e de Leon ouieron ende muy grand plazer teniendo que
Dios les auia enbiado su misericordia para los librar de su seorio (Pedro Lpez de Ayala, Crnica del Rey Don Pedro
y del Rey Don Enrique, vol. 2, p. 175, Ao XVIII [1367], captulo 11).
18 E todos los de los dichos rregnos de su propia voluntad vinieron a nos e nos tomaron por su rrey e por
su seor assi perlados commo caualleros commo fijos dalgo e ibdades e villas, e por tanto entendimos por estas cosas
sobre dichas que esto fue obra de Dios (Pedro Lpez de Ayala, Crnica del Rey Don Pedro y del Rey Don Enrique,
vol. 2, p. 175, Ao XVIII [1367], captulo 11).
19 E si batalla ouiere de seer, sabe Dios que nos desplaze dello; pero non podemos escusar de poner nuestro
cuerpo en defender estos rregnos, a quien tan tenudo somos, contra qual quier que contra ellos quiera seer. Por ende
vos rrogamos e rrequerimos con Dios e con el apostol Santiago que vos non querades entrar assi poderosa mente en
nuestros rregnos faziendo en ellos dao alguno, ca faziendolo non podemos escusar de los non defender (Pedro Lpez
de Ayala, Crnica del Rey Don Pedro y del Rey Don Enrique, vol. 2, p. 175, Ao XVIII [1367], captulo 11).
20 Las fuentes escritas de que disponemos para estudiar hoy el proceso de legitimacin de los primeros
trastmara son, bsicamente, la documentacin conservada y la cronstica. La primera es coetnea al proceso, por lo
que nos acerca a su da a da. La segunda fue y es una de las principales armas propagandsticas puestas en marcha
por la monarqua, pero se data en fechas posteriores a las escogidas para este estudio.
COVADONGA VALDALISO

en documentos escritos que no se han conservado; pero no deben olvidarse los que se
transmitieron a travs de canales que impedan que perdurasen. Basta pensar en las
arengas que precedieron a los enfrentamientos armados; o en otros discursos orales que
sin duda fueron pronunciados por Enrique de Trastmara y Juan I, y por sus agentes
en su nombre. De manera paralela, y utilizndose vas secundarias, debieron tambin
funcionar como instrumentos de legitimacin los rumores propagados, por ejemplo, bajo
la forma de romances. Obligados como estamos a trabajar sabiendo que apenas dispone-
mos de una mnima parte del material que debi dar forma al proceso que estudiamos,
hemos de admitir que no es posible analizar dicho proceso de modo concluyente, ni en
lo relativo a la totalidad del perodo abordado, ni a ninguna de sus partes. Sin embargo,
s podemos identificar algunos mecanismos de legitimacin observando los hechos que
conocemos con independencia de los discursos que los acompaaron.
Adoptando esta perspectiva se pueden contemplar las reuniones de Cortes como
un mecanismo de legitimacin en s mismas. Las Cortes permitan a Enrique construir
un escenario en el que exponer la justificacin de sus acciones; y, paralelamente, las
convocatorias estaban impregnada de un simbolismo poltico de gran peso, pues ma-
nifestaban el deseo del rey de fomentar un dilogo con el reino dirigido a obtener un
consenso, transmitindose con ello la imagen de un monarca dialogante y de un gobierno
consensual, en oposicin a lo que haba existido o a lo que se deca que haba exis-
tido durante el reinado de Pedro I. Todo ello puede aplicarse a las Cortes celebradas
en Toro a fines de 1369, unos ocho meses despus del regicidio. En el ordenamiento
conservado no aparecen nuevos argumentos legitimadores, y los principales temas discu-
tidos parecen haber sido los relacionados con las mercedes concedidas por el monarca,
133
el antisemitismo del pueblo, las consecuencias de los conflictos y la inseguridad que
se sufra en determinados lugares y, sobre todo, en los caminos. Podra decirse que se
consideraba que gobernar adecuadamente era lo que legitimaba al nuevo rey; y, en ese
sentido, se subrayaba la importancia de la justicia21. Constantes referencias a Alfonso
XI consolidaban el lazo entre este monarca y su hijo Enrique; y tambin legitimaban
las acciones de gobierno del segundo por remitirse a las del primero22.
Algo similar puede decirse de las reuniones de Medina del Campo de 1370 y
Toro de 1371. Las primeras se convocaron para tomar nuevas medidas de control de

21 Et por que los rreyes biuen e rregan por la justiia, en la qual son tenudos de mantener e guardar los sus
pueblos, e sennalada mente entre todas las otras cosas queles Dios encomendo la deuen guardar, por el estado e lugar
que del tiene en la tierra (Real Academia de la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos Reinos de Len y de Castilla,
vol. 2, p. 164).
22 Cosas que se usaron e acostunbraron en el tiempo del dicho Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, lo que solian leuar en tiempo del Rey don Alfonso nuestro padre, quanto el Rey don Alfonso, nuestro
padre, que Dios perdone, orden en las cortes de Alcala de Fenares, asi como el Rey don Alfonso nuestro padre,
que Dios perdone, orden, e que pase e se use en esto como el Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, lo
orden e mand (Real Academia de la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos Reinos de Len y de Castilla, vol. 2,
p. 164-184).
DISCURSOS DE LEGITIMACIN DE LA DINASTA TRASTMARA

la inseguridad23, y en ellas se subray el carcter consensual y no autoritario del


gobierno al derogarse, a peticin del reino, el ordenamiento del ao anterior que tal
y como el monarca quiso registrar se haba redactado con acuerdo de todos24. Las
segundas, celebradas despus de la cada de Carmona, estaban destinadas a organizar
una vez la guerra se haba dado por finalizada25. La frecuencia anual con la que las
Cortes fueron convocadas en estas primeras fases del proceso de legitimacin es muestra
tambin de una voluntad de mantener abierto el dilogo con el reino26. En las Cortes de
Toro de 1371 se refleja, adems, un firme propsito de que ese dilogo fuese directo: del
rey con los representantes del reino, eliminando a los agentes de la monarqua27. Para
medir en todo su alcance el significado de estas palabras debe contemplarse el proceso

23 Et otrossi nos pidieron que guardasemos e deffendiesemos los nuestros rregnos de fueras e de rrobos e
de otros males que en ellos se fazien, para que fuesen defendidos en justiia e commo deuien. () Otrossi alo al que nos
pidieron que escarmentasemos la tierra de rrobos e de males, nos la principal cosa por que fezimos este ayuntamiento
aqui en Medina, fue sintiendonos delas fuercas e rrobos e males que sse fazien enlos nuestros rregnos e por poner
escarmiento e fazer ordenamiento ssobrello, en manera por quelos nuestros rregnos fuesen guardados e defendidos en
justicia e commo deuien, et non se fiziesen enellos rrobos nin fuercas nin males , e los caminos se andudiesen sseguros.
Et por ende otorgamosles la dicha peticion et nos faremos tal ordenamiento ssobrello por quela justiia se cunpla commo
deue e los caminos delos nuestros rregnos se anden seguros (Cortes de Medina del Campo de 1370. Real Academia de
la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos Reinos de Len y de Castilla, vol. 2, p. 185-186).
24 Et pidieronnos por merced queles otorgasemos las dichas peticiones. Et nos commo quier quel dicho
ordenamiento que fezimos en Toro le fezimos con acuerdo de perlados e de rricos omes e procuradores de las ibdades
134 e villas e lugares delos nuestros rregnos, diziendonos todos que era grand nuestro seruiio e pro e guarda dolos nuestros
rregnos: pero pues vosotros e los otros delas ibdades e villas e lugares delos nuestros rregnos dizen que es dannoso
el dicho ordenamiento e non prouechoso, et que el tirado, que arrahasaran las viandas e las otras cosas; nos por fazer
merced a vos e a todos los otros dlos nuestros rregnos otorgamos vos la dicha petiion e tiramos el dicho ordenamiento.
(Real Academia de la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos Reinos de Len y de Castilla, vol. 2, p. 186).
25 Uno de los principales problemas parece haber sido regularizar las confiscaciones, compras y ventas llevadas
a cabo en cada una de las partes en conflicto: Alo que nos pedieron por merced que non diesemos nin mandsemos dar
ningunas cartas nin alualaes nuestras para que alguno nin algunos fuesen apremiados que conprasen apremiada mente
algunas cosas, avnque se vendiesen por los nuestros mr., fallando quien las conprase por precio aguisado; et otrosi quelos
que conpraran algunas cosas apremiada mente por cartas de aquel tirano que se llamaua Rey, que fuese nuestra merced
de mandar quelas tales vendidas e conpras que asi fueren fechas que fueren balederas. A esto rrespondemos que nos
plaze que finquen valederas las dichas conpras e vendidas, saluo las que se fezieren delos bienes que fueron tomados
e vendidos de aquellos que andauan connusco en nuestro seruiio fuera delos nuestros rregnos (Real Academia de
la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos Reinos de Len y de Castilla, vol. 2, p. 186). Ntese cmo se mantienen los
argumentos de ilegitimacin de Pedro I evitando registrar su nombre y hablndose de un tirano que se llamaba rey.
26 Como ya ha sido sealado con anterioridad. Vase: Julio Valden, Las Cortes de Castilla y Len en tiempos
de Pedro I y los primeros Trastmaras, Las Cortes de Len en la Edad Media, Cortes de Castilla y Len, Valladolid,
1988, vol. 1, p. 183-207.
27 Otrosi ordenamos e mandamos que quando algunos omes delas nuestras ibdades et villas et logares
venieren ala nuestra corte con mensajerias et negocios de sus concejos et suyos, que vengan ante nos mesmo, por que
nos puedan dezir et mostrar et pedir syn detenimiento alguno los fechos e las mensajerias et negocios por que venieren a
nos; que dizen que vienen y muchas vegadas et que non pueden vernos nin librar connusco los fechos sobre que vienen,
nin nos pueden dezir algunas cosas que son contra nuestro seruiio, et por esta rrazon que rrecebimos grant deseruiio
e toda la nuestra tierra grant despachamiento et grant dapno; ssegunt que esta ordenado por el Rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, en el ordenamiento de Madrit (Real Academia de la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos
Reinos de Len y de Castilla, vol. 2, p.199).
COVADONGA VALDALISO

de legitimacin dentro del marco de estudios dedicados a la comunicacin poltica en


la baja Edad Media28.
El dilogo formaba parte una parte esencial del gobierno en el perodo; pero
tena mucha ms importancia en los momentos en los que era necesario legitimar ese
gobierno. Por ello, al ponerse en marcha el proceso de legitimacin se puso tambin
en marcha un conjunto de procesos de comunicacin destinados a obtener el consenso
para garantizar la continuidad. Del consenso derivaran la unidad del reino del con-
junto de territorios y habitantes de la Corona de Castilla y la aceptacin unnime.
La continuidad slo se conseguira si se obtena el consenso. Las reuniones de Cortes
representan uno de estos procesos, pero hubo muchos ms. El repaso de los cartularios
reales conservados en Murcia, por ejemplo, permite comprobar hasta qu punto tanto
Pedro I como Enrique II se preocuparon por mantener al reino informado de sus accio-
nes, y de las justificaciones de stas29. Adems de contener discursos de legitimacin,
estas cartas tambin cumplan la funcin de actuar como instrumentos legitimadores en
s mismas, pues su envo era una prueba del inters de los monarcas por hacer que ese
dilogo estuviese abierto de manera constante.
Dado que los discursos de legitimacin se encuentran en los mensajes emitidos
por los monarcas, son estos mensajes los que ms inters tienen a la hora de analizar
los mecanismos de legitimacin. Con todo, al observar la legitimacin como un proce-
so o conjunto de procesos de comunicacin poltica, se debe atender tambin a
los receptores de los mensajes, para tratar de ver qu alcance tuvieron los discursos
legitimadores, cmo fueron acogidos y cul fue su recepcin a corto y largo plazo. Ello
resulta bastante difcil pues, como suele suceder cuando se estudia cualquier aspecto
135

28 Sobre la comunicacin poltica en la Edad Media vanse: Jan Dumolyn, Political communication and
political power in the Middle Ages: a conceptual journey, Edad Media. Revista de Historia, 13 (Valladolid, 2012),
p. 33-55; Jean-Philippe Genet, Image, reprsentation et communication politique, Power and persuasion. Essays on the
art of state building in honour of W.P. Blockmans, P. C. M. Hoppenbrouwers, Antheun Janse, Robert Stein (eds.), Brepols,
Turnhout, 2010, p. 275-289; Jean-Philippe Genet, Culture politique et communication symbolique (Politische Kultur
und symbolische Kommunikation), Trivium, 2 (Pars, 2008), con especial atencin a: Barbara Stollberg-Rilinger, La
communication symbolique lpoque pr-moderne. Concepts, thses, perspectives de recherch, <http://trivium.
revues.org/793>. Read: 10 October 2013.
29 Sobre ello vase: Covadonga Valdaliso, El control de los petristas: Integracin y segregacin en los inicios
del reinado de Enrique de Trastmara, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 18 (Alicante, 2012),
p. 39-66. Entre los muchos ejemplos, vase la carta en la que don Enrique informaba al concejo de Murcia, en el ao
1371, de la cada de Carmona, que simboliz el fin de la guerra: Fazemos vos saber que oy sabado, diez dias andados
deste mes de mayo, cobramos esta villa de Carmona et, maguer que andauan en sus pleitesias connusco, tamanno fue
el desacuerdo que ouo en todos ellos que non quisieron esperar dichas pleitesias, saluo los vnos que se salieron a la
nuestra mered e los otros que tomaron nuestra voz en la uilla, en tal manera que nos acojeron luego en ella e nos
entregaron luego el alcaar que dizen de la reyna e el alcaar de la puerta de Seuilla, e el traydor de Martin Lopez des
que se vio perdido encerrose con muy pocos en el otro alcaar del rey et estos que se encerraron con el han nos enbiado
dezir questa noche o eras por todo el dia nos entregaran el dicho traydor muerto o biuo e eso mesmo a los fijos de Pero
Gil e a todo el algo que y esta. Otrosy eso mesmo la muger de don Ferrando de Castro e sus fijos estan ya en nuestro
poder para fazer dellos lo que la nuestra mered fuere, et estas nueuas vos enbiamos dezir porque somos ciertos que
vos plazera. Provisin real al concejo de Murcia, comunicndole que haba sido ocupada la villa de Carmona (Archivo
Municipal de Murcia, Cartulario Real, fol. 40r.), publicada en: Lope Pascual, Documentos de Enrique II, Consejo Superior
de Investigaciones Cientficas, Murcia, 1983, p. 105.
DISCURSOS DE LEGITIMACIN DE LA DINASTA TRASTMARA

de la poca medieval, los testimonios que nos restan son, en su mayora, los emitidos
por el poder. Sin embargo, las voces del reino pueden a veces detectarse en los mismos
documentos que registran los anteriores. En los cuadernos de Cortes, por ejemplo, se
copiaban las peticiones de los procuradores30, y en ellas se muestra que se aceptaron
tanto las acusaciones a don Pedro como la idea de continuidad31. Aunque ms importante
es el hecho de que ante cada convocatoria el reino responda acudiendo, y reconocien-
do as el pacto que subyaca tras ella. De este modo, la presencia de procuradores en
las Cortes de Burgos de 1367, las primeras convocadas por Enrique de Trastmara, se
traduca en un reconocimiento, por parte de las ciudades a las que dichos procuradores
representaban, de Enrique como rey. Los asistentes pasaban a ser el pblico voluntario
de una puesta en escena planificada por el nuevo monarca; y su participacin implicaba
una aceptacin a participar en el dilogo que les era propuesto. Lo mismo se aplica a
las otras reuniones que se dieron en el perodo estudiado.
Las cartas enviadas por los monarcas a las ciudades y villas son, quiz, el meca-
nismo de comunicacin poltica ms fcil de analizar. En el proceso de comunicacin
puesto en marcha por cada una de estas cartas el monarca emisor , utilizando un
escrito canal verbal , haca llegar a la ciudad o villa a la que se diriga recep-
tor un mensaje en el que se contenan varios significados: el propio contenido de la
carta, con noticias o mandatos; la voluntad de comunicacin por parte del rey; distintos
cdigos polticos, En el dilogo rey-reino existieron muchos otros canales, verbales

136

30 Al final del cuaderno de las Cortes de Toro de 1371, por ejemplo, se dice: Et destas dichas peticiones que
nos fezieron e respuestas que nos dimos a ellas mandamos alos nuestros escriuanos que fagan ende quadernos para que
den a cada vna delas ibdades e villas e lugares delos nuestros rregnos, e mandamos al nuestro Chanceller que gelos
den, sellados con nuestro sello de plomo, quitos de chancelleria, segund que por nos es ordenado en las dichas Cortes
(Real Academia de la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos Reinos de Len y de Castilla, vol. 2, p. 216).
31 En las peticiones no se nombra nunca a Pedro I y se remite a Alfonso XI. Citaremos dos ejemplos extrados
de las Cortes de Toro de 1371: Alo que nos pedieron que fuese la nuestra merced de guardar para nos e para la corona
delos nuestros rregnos todas las ibdades e villas et castiellos e fortalezas, segund que el Rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, lo otorgo e prometio en las Cortes que fizo en Valladolid despues que fue de hedat, e quelas
tales ibdades e villas e lugares e castiellos commo estos quelas non disemos a algunos, e si las auiamos dado, quelas
tornasemos ala corona delos nuestros rregnos, e que de aqui adelante que fuese la nuestra merced delas non dar nin
entregar a otras partes. A esto rrespondemos quelas villas e lugares que fasta aqui auemos dado a algunas personas, que
gelas dimos por seruiios que nos fezieron; mas de aqui adelante nos guardaremos quanto podiermos delas non dar, et
si algunas dieremos, quelas daremos en manera que sea nuestro seruiio e pro delos nuestros rregnos; Alo que nos
pedieron que sopiese la nuestra merced que algunos grandes omes delos nuestros rregnos que non dexauan husuar la
nuestra jurediion e sennorio rreal en sus lugares, deziendo que nos nin la nuestra justiia que non teniemos quebeer
en ello; non seyendo ello asy commo ellos dezien, ante seyendo vsado e acostunbrado enel tienpo del Rey don Alfonso
nuestro padre, que Dios perdone, ante e despues, quelas alcadasdelas sentencias que se fazen delos alcalles delos
tales sennorios que benien antes alos nuestros alcalles dela nuestra corte () et quenos pedien por mered que todas
estas cosas e todo lo al que pertenesie al nuestro sennorio rreal, que ordenasemos e mandasemos que se guardase e
se husase en los otros lugares delos dichos sennorios, segund que se guardo e se huso en los tienpos pasados. A esto
rrespondemos que nos plaze, e mandamos que se guarde e se huse segund que se vso e se guardo en el tienpo del Rey
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone (Real Academia de la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos Reinos de
Len y de Castilla, vol. 2, p. 205-206).
COVADONGA VALDALISO

y no verbales, a travs de los cuales se transmitieron mensajes polticos y, dentro de


ellos, argumentos de legitimacin. Algunos gestos simblicos, como el tratamiento dado
al cadver del rey don Pedro32 o la invalidacin de los documentos emitidos durante
su reinado, estaban dirigidos a ilegitimar al monarca asesinado. Otros, como la corona-
cin de don Enrique en Burgos, se destinaban a crear una idea de continuidad con
Alfonso XI33. Desde el punto de vista de la comunicacin poltica rey-reino, las reuniones
de Cortes son quiz los procesos ms ricos y ms complejos, pues implicaban cartas,
dilogos orales entre el rey y los representantes del reino, mensajes visuales que no
han llegado hasta nosotros, y un largo etctera de emisiones y recepciones, la mayora
de las cuales hoy apenas imaginamos.

3. Un proceso de legitimacin y mltiples discursos


A pesar de todo lo perdido o no conservado, una vez identificados los emisores
monarcas y los receptores reino de los mensajes, y tratando de tener en cuenta todo
tipo de canales, aparentemente se pueden abarcar todos los procesos de comunicacin que
se pusieron en marcha en el primer perodo de la legitimacin de la dinasta trastmara.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, en este conjunto de dilogos rey-reino intervino
un segundo emisor: los opositores a los trastmara. Ello cre un clima de disputa poltica
en el que los argumentos legitimadores fueron contestados; y, a su vez, muchos de ellos
se crearon en respuesta a los esgrimidos por el contrario. En consecuencia, los Trast-
mara no construyeron no pudieron construir un discurso cerrado, sino que se vieron
obligados a estructurarlo en funcin de unos oponentes que, tal y como ellos, dirigan 137
discursos de legitimacin o ilegitimacin al reino; y con los cuales en ocasiones
tambin dialogaban. En dichos dilogos intervinieron la violencia, el castigo, el perdn,
las gracias y las muy famosas mercedes34. A la larga, lo que se consigui con todo ello fue
la tan ansiada unidad del reino; aunque para llegar a ella fue preciso luchar, reprender35,

32 Las versiones varan dependiendo de los autores, pero las que ms detalles ofrecen la de Jean Froissart,
por ejemplo cuentan que el cadver fue descuartizado y la cabeza llevada a Sevilla, en donde se perdi. Los restos
del cuerpo permanecieron en Montiel un tiempo indeterminado, fueron despus trasladados a Puebla de Alcocer y, ms
tarde, al convento de Santo Domingo el Real de Madrid.
33 Alfonso XI tambin se haba autocoronado en Burgos.
34 Vanse: Julio Valden, Enrique II de Castilla: la guerra civil y la consolidacin del rgimen (1366-1371),
Universidad de Valladolid, Valladolid, 1966; Jos Manuel Nieto, Los perdones reales en la confrontacin poltica de
la Castilla Trastmara, En la Espaa Medieval, 25 (Madrid, 2002), p. 213-266; Covadonga Valdaliso, El control de
los petristas: Integracin y segregacin.
35 En castigo por haber resistido dos aos sin reconocerle como rey, tras la cada de Carmona, en 1371,
Enrique II parece haber cortado, con tijera o cuchillo, el diploma de Alfonso X por el que se aprobaba la delimitacin
de su trmino. Vase: Manuel Gonzlez, La Carmona medieval, Fundacin Jos M. Lara, Sevilla, 2006, p.46-48.
DISCURSOS DE LEGITIMACIN DE LA DINASTA TRASTMARA

resolver los conflictos que crearon algunas de las medidas tomadas36, y debilitar en gran
medida el patrimonio de la Corona37.
En el contexto de esta red de dilogos, los cuatro principales elementos del pro-
grama de legitimacin de los Trastmara se testimonian a lo largo de todo el perodo
1366-1388, pero la lectura de la documentacin muestra una cadencia en los discursos
de legitimacin38, consecuencia de que hubo momentos en los que los que no fue ne-
cesario crear nuevas argumentaciones; del mismo modo que hubo otros en los que los
discursos debieron enriquecerse. En este sentido, el documento que mejor refleja el
programa de legitimacin trastmara es el que se redact en el contexto de las Cortes
de Segovia de 1386, ayuntamiento convocado por Juan I ante la llegada a Castilla
de los enemigos ingleses; es decir, John of Gaunt y su esposa Constanza de Castilla,
hija y heredera de Pedro I39. El texto es un llamamiento destinado, fundamentalmente,
a informar al reino de cul era la situacin y de cules los derechos que asistan al
Trastmara, con el claro fin de mantener el apoyo de los castellanos. Se divide en dos
partes: en la primera se exponen las razones por las que los habitantes del reino deban
servir y ayudar al rey, y en la segunda se refiere la carta que el propio Juan I haba
enviado al duque de Lancster.

36 En las Cortes de Toro de 1371 se documentan el regreso de los petristas, los recelos que ello causaba y la
negativa de Enrique II a impedir que regresasen: Otrosi alo que nos dixieron que algunos vezinos e moradores de las
ibdades e villas e lugares delos nuestros rregnos que tomaran boz contra nos e contra nuestro seruiio en atreuimiento
e esfuero de aquel tirano que se llamaua Rey, que fezieran muchos males e dapnos en los lugares donde eran, matando
138 e feriendo e rrobando a otros vezinos delos dichos lugares , e corriendo con ellos fasta quelos fezieron yr e foyr delos
dichos lugares, e que andauan asi desterrados fasta que nos tornaramos alos nuestros rregnos , et que agora los dichos
querellosos a quien ellos fezieron los dichos maleficios e dapnos e desonrras, que aurian con ellos muy grandes peleas
e contiendas si alos dichos lugares tornasen; e que nos pedien por merced que por escusar esto tal , que mandsemos e
defendisemos alos quelos dichos maleficios fezieron que non entren en los dichos lugares donde morauan sus contrarios
nin fuesen vezinos e moradores en ellos, et que si entrasen y sobre nuestro defendimiento, quelos alcalles e oficiales
delos dichos lugares quelos prendiesen e matasen por justiia. A esto rrespondemos que non demandan en ello rrazon
nin derecho, enpero es nuestra mered que qual quier persona que deste fecho se sentiere e alguna demanda o querella
ouier contra los tales, que nos lo vengan dezir e mostrar, e nos mandaremos sobrello lo quela nuestra mered fuere e
fallaremos por derecho (Real Academia de la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos Reinos de Len y de Castilla, vol.
2, p. 213-214).
37 En las Cortes de Burgos de 1373, y ante la peticin del reino de que algunas ibdades e villas e lugares de
nuestros rregnos que fueran sienpre dela corona de los rreyes por costunbre antigoa e por priuillegios, e que non podian
seer dados a infanones e rricos omes e caualleros e escuderos e rricas duennas; e que fasta aqui algunos auian seydo
agrauiados en esta rrazon, e que nos pedian por mered quelas nuestras cibdades e villas e lugares de nuestros rregnos
que fueran sienpre dela corona dolos rreyes onde nos veniamos e auian los dichos priuillegios, quelos mandasemos
guardar e que fuesen dela nuestra corona, e en esto que fariamos nuestro seruiio e alos delos nuestros rregnos mucho
bien e merced, Enrique II responda que fasta aqui non podimos escusar de fazer mered alos que nos seruieron, e de
aqui adelante gelo guardaremos asi commo cunple a nuestro seruiio e a pro e onrra e guarda delos nuestros rregnos
(Real Academia de la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos Reinos de Len y de Castilla, vol. 2, p. 263).
38 Como puede verse en los cuadernos de las Cortes de 1373, 1374 y 1377, todas ellas celebradas en Burgos,
que completan el reinado de Enrique II, los elementos del programa de legitimacin seguan presentes, pero aparecen
de manera muy puntual. Algo similar, e incluso ms acentuado, puede decirse de las Cortes celebradas en el reinado
de Juan I hasta el ao 1386.
39 Real Academia de la Historia (ed.), Cortes de los Antiguos Reinos de Len y de Castilla, vol. 2, p. 350-
359.
COVADONGA VALDALISO

En cierto modo, nos encontramos ante una arenga previa al conflicto que se ave-
cinaba40; pero formalmente se exponen en este texto una serie de razones, estructuradas
y numeradas, que comienzan apelando a la legitimacin divina mostrar e en formar
enla verdat de quantas rrazones avedes por que nos seruir e ayudar anos e avos otros
mesmos adefender este rregno que Dios nos quiso dar y al vnculo de naturaleza que
una a los castellanos, y al propio Juan I, con el territorio de la Corona de Castilla
[rregno] de que nos e todos vosotros somos naturales , a diferencia de lo que ocurra
con los ingleses, gente estranna. En la primera parte del documento se numeran las
cuatro cosas por las que un hombre debe trabajar y morir: la ley, el rey, la tierra y por
s mismo, en este orden. Los ingleses naion desta gente que son venidos contra nos
e contra nuestro rregno atentaban contra la ley castellana en tres maneras: contra la
Iglesia, por asesinar a mrtires, y concretamente a Toms Becket o de Canterbury To-
mas de Conturbel , y por ser cismticos, por lo qual Dios les puso iertas manzillas
en sus cuerpos; contra la Cristiandad, por tener por costumbre llevar adelante guerras
injustas entre cristianos empujados por el orgullo y la soberbia; y contra la Corona
de Castilla, por estar pactando con el rey de Granada, de tal modo que si ganasen, y
en compensacin por la ayuda prestada, le daran una parte del reino. Tres elementos
definen, as, la ley: el papado, la Cristiandad y la Corona; todos ellos relacionados
con la posicin de Castilla en el mbito del mundo cristiano, como soporte del papa de
Avin y escudo constante contra los musulmanes.
Al apelar a la defensa al rey, y sealar al reino que enesto podedes ver bien
vosotros clara mente commo estos son venidos por nuestra muerte e deseredamiento
de nos que nos fizo Dios vuestro Rey e sennor natural, Juan I expone largamente
139
porqu no slo Constanza de Castilla, sino tambin Pedro I, Alfonso XI, Fernando IV y
Sancho IV no tenan derecho a la corona. Su propia legitimidad derivaba de ser hijo de
Juana Manuel, descendiente de lina derecha del infante don Manuel, y de Enrique II,
esposo de Juana y rey elegido rresibido e tomado por Rey e por Sennor eneste rregno
despues quelos del rregno fueron contra el Rey don Pedro por non auer derecho enel
regno e por sus meresimientos. Vemos cmo aqu se ponen en juego la ilegitimacin
de origen y la de ejercicio; as como la legitimacin de origen y la de eleccin. En la
apelacin a la defensa de la tierra se subraya de nuevo la oposicin entre los naturales
y la gente estranna, recordndose el desastre de Njera vegada en la que fue
desonrrado este rregno e fueron muertos e presos todos los mas delos grandes del rregno
e sacados e gastados muchos delos algos deste rregno y establecindose un claro
paralelismo con aquella batalla por coincidir los bandos; aunque tambin se anuncia
el peligro de que se pierda aquello que, con afan delos rreyes nuestros anteesores e
delos otros de cuyo linaje venimos e venides, eneste rregno fue acreentado e onrrado

40 Como tal lo califica Michel Garcia en su estudio de una copia de este documento. Vase: Michel Garcia,
El historiador en su taller. Texto 3. Arengas que propuso el Rey don iohan en cortes enla iudat de segouia enel ao
de mill & trezientos & ochenta & seys aos, Atalaya, 10(Pars, 1999), p. 38-43.
DISCURSOS DE LEGITIMACIN DE LA DINASTA TRASTMARA

e ganado con trabajo de sus cuerpos, entregndose las tierras a los reinos limtrofes;
de tal modo que se presenta la invasin del duque como una conquista.
En cuanto a la idea de que qual quier omme deue trabajar e morir por sy mes-
mo, se desarrolla sealando a los castellanos que John of Gaunt viene derecha mente
contra vos, e viene para vos echar de vuestras casas e de vuestras onrras. A ello siguen
cuatro razones que cobran ya una clara forma de arenga: la demanda de los ingleses
contaba ya diecinueve aos pues se remontaba a 1367 y hasta ese momento no se
haba puesto en marcha; los ingleses presentaban inferioridad numrica; las dimensio-
nes de la Corona de Castilla hacan inviable una conquista; los nobles nunca apoyaran
a Constanza, acordandose en commo todos los mas delos que oy son biuos fueron
desonrrados por su padre della. En suma, el duque de Lancster no tena posibilidades
de ganar. Y, por ello, Juan I haba enviado a tres mensajeros con una carta, y el man-
dato de quelo dijesen primera mente enla mayor plaza que pudiesen, respondiendo
a sus provocaciones.
Los ataques al enemigo estn centrados, por tanto, en la oposicin naturales-
extranjeros, en la consiguiente conquista que supondra la victoria de John of Gaunt y en
la condicin de cismticos de los invasores. Aunque tambin se utilizan elementos del
programa de legitimacin; y, en este sentido, encontramos en estas razones argumentos
nuevos, que no haban sido utilizados en poca de Enrique II, como la ilegitimacin de
los monarcas anteriores a Pedro I paralela a una lgica omisin del papel de Enrique
como heredero poltico y continuador de Alfonso XI. Otros argumentos ya conocidos,
como los que hacan referencia a los orgenes ilegtimos de don Pedro, desaparecen. Del
mismo modo, desaparecen tambin tanto el fatalismo relacionado con don Pedro como
140
el mesianismo asociado con don Enrique. Es ms: se habla del derecho que asisti a
Enrique como monarca elegido por un reino que antes se opuso a don Pedro, transmi-
tindose la idea de que fue llamado a ocupar el trono, y ocultndose que lo tom. Nos
encontramos ante un discurso elaborado, tal vez el ms completo y coherente dentro de
los que nos han restado de este proceso de legitimacin, y en el que se hacen patentes
las transformaciones que a lo largo de casi veinte aos tuvieron lugar en dicho proceso.
Aparte de ello, interesa en este discurso destacar lo que podra considerarse su
esencia: fue creado y construido para obtener el apoyo del reino. Como se ha visto, el
texto se divide en dos partes, de tal modo que en la primera se exponen las razones
para que el reino asista al rey, y en la segunda se informa de cul es la situacin en
ese momento. Esta segunda parte representa muy bien la importancia del dilogo dentro
del proceso de legitimacin. Se indica en ella que la carta que Juan I envi al duque
de Lancster fue mandada leer en la mayor plaza que los mensajeros encontrasen;
pero se estaba leyendo en la plaza ms importante del reino, la que reuna a todos los
habitantes de la Corona de Castilla a travs de sus representantes. Toda convocatoria
de Cortes pona en marcha un proceso de comunicacin que comenzaba con el envo
de misivas por parte del rey quando vos enviamos nuestras cartas en que viniesedes
a este ayuntamiento nuestro , continuaba con la recepcin y lectura pblica de esas
cartas en las ciudades y villas, era seguido por la redaccin de las respectivas cartas
COVADONGA VALDALISO

de procuracin y por el envo de procuradores, se materializaba en la reunin del rey


con los representantes del reino, y culminaba con el regreso de los procuradores a sus
lugares de origen y la lectura pblica de lo que de ellas hubiese resultado. La pluralidad
de mecanismos de representacin que se ponan en juego a lo largo de este proceso es
buena muestra de la complejidad que poda alcanzar el dilogo rey-reino, aun conside-
rando apenas el papel de los emisores.
El hecho de que no hayan perdurado la mayor parte de los canales utilizados para
transmitir los discursos de legitimacin nos impide ahora, no slo estudiar en profundidad
todos esos discursos, sino utilizar el proceso para comprender mejor cmo funcionaban
en el perodo los mecanismos de comunicacin poltica. Aunque tambin puede decirse
que el hecho de que an sean limitados nuestros conocimientos sobre dichos mecanis-
mos dificulta estudiar mejor el proceso de legitimacin. Para hacerlo nos sera de gran
ayuda, por ejemplo, establecer cules eran los espacios de dilogo, a dnde iba el rey,
a qu lugares se diriga, en dnde se reuna con los representantes del reino, quin
representaba y qu estaba representado. Todo ello perfilara una cartografa poltica que
definira el reino en un sentido fsico y, al mismo tiempo, simblico. El trabajo sera
arduo, siempre incompleto y con resultados no concluyentes; pero ayudara a conocer
la imagen de la Corona de Castilla del territorio y de sus habitantes que tenan los
reyes del perodo.

Conclusiones
El enlace entre el futuro Enrique III y Catalina de Lancster, pactado en Bayona
141
en 1388, puso fin al conflicto por la Corona. La necesidad inmediata de legitimar
desapareci, y los discursos creados para ello a lo largo de las dos dcadas anteriores
dejaron de emitirse, quedando inmortalizados en los pocos documentos que han llegado
a nuestros das. Tomndolos como base se elaboraron otros argumentos destinados a
legitimar de cara a la posteridad el irregular acceso al trono de los Trastmara. Los
mecanismos utilizados para difundirlos fueron tambin variados: desde la cronstica, que
trat de justificar el asesinato de don Pedro presentando al monarca como un antimodelo
de rey41, hasta la construccin de la despus llamada Capilla de los Reyes Nuevos de la
catedral de Toledo, mensaje visual de continuidad y estabilidad monrquica42. Se abra
as un nuevo proceso de legitimacin, continuacin del anterior pero con caractersticas

41 Vanse sobre ello los trabajos de: Jorge Norberto Ferro, El intertexto poltico en las crnicas del Canciller
Ayala, Incipit, 10 (Buenos Aires, 1990), p. 66-89; Jorge Norberto Ferro, La elaboracin de la doctrina poltica en
el discurso cronstico del canciller Ayala, Incipit, 11 (Buenos Aires, 1991), p. 23-106; Jorge Norberto Ferro, tica,
poltica y lenguaje en textos medievales, Incipit, 15 (Buenos Aires, 1995), p. 115-138. La redaccin de las crnicas
parece haber obedecido a un mandato de Enrique II que comenzara a tomar forma en el reinado de Juan I, pero las
versiones conservadas fueron escritas en poca de Enrique III.
42 De nuevo, aunque se trat de un proyecto de Enrique II que comenz a concretarse en el reinado de Juan I,
el monumento slo se completara con posterioridad. Vase: Juan Carlos Ruiz, Capillas Reales funerarias catedralicias
de Castilla y Len: Nuevas hiptesis interpretativas de las catedrales de Sevilla, Crdoba y Toledo, Anuario del
Departamento de Historia y Teora del Arte, 18 (Madrid, 2006), p. 9-29.
DISCURSOS DE LEGITIMACIN DE LA DINASTA TRASTMARA

diferentes. En consecuencia, comenzaba un nuevo captulo dentro del desarrollo de la


monarqua. Primaron en l las ideas de sucesin, continuidad y entronque, en oposicin
a la novedad, la ruptura y la separacin. Expresiones hoy frecuentemente utilizadas, y
que condicionan mucho nuestros estudios, como dinasta Trastmara o reyes nuevos,
fueron creadas siglos ms tarde, y responden a una concepcin de los hechos muy
diferente a la que se quiso imponer en la poca. En el proceso de legitimacin de los
Trastmara, emprendido por Enrique II y continuado por sus herederos, hubo por enci-
ma de todo un claro intento de empalmar los reinados; de tal modo que la deposicin
de don Pedro, y su posterior asesinato, fuesen entendidos como consecuencias de los
aos de mal gobierno que deslegitimaron al monarca. Por no haber sabido gobernar,
Pedro I haba convertido su reinado en un desgraciado parntesis, que deba ser recordado
apenas como mal ejemplo para los futuros reyes. Enrique II habra jugado, de acuerdo
con ello, el papel de sucesor de su padre ante la ausencia de herederos legtimos, con
el apoyo del pueblo y de la divinidad. Referirnos a l como el primer monarca de una
nueva dinasta supone negar todas sus argumentaciones; pero no las invalida. Gracias
a ellas, y a otros mecanismos como la violencia o la concesin de mercedes, consigui
mantenerse en el trono hasta su muerte, y dejrselo en herencia a su primognito.

142
El comtat dUrgell
i el Comproms de Casp
PRIM BERTRAN*

Introducci
Voldria precisar, dentrada, que la intervenci que tan amablement se mha confiat,
no es centrar estrictament sobre el Comproms de Casp, del qual enguany celebrem el
VI centenari. s un tema que ha estat mpliament tractat, fins i tot en aquesta mateixa
Ctedra fa ben pocs anys, per part del professor Esteban Sarasa Snchez, quan el 1997,
i en el marc del II Curs dEstiu, ens parl de La ltima crisis del condado de Urgel en
el contexto peninsular.1 Ms recentment ho ha fet tamb el professor Flocel Sabat, que
plantej el tema dins el marc duna histria mplia de la Corona dArag,2 com ho feren
tamb els professors Ernest Belenguer,3 i ngel Casals.4 Mentre el darrer XIX Congrs
dHistria de la Corona dArag, celebrat a Casp, Alcanys i Saragossa, es dedic mono-
grficament a aquest tema.5 Tanmateix el professor Sabat interv en la Reuni cientfica
daquest any amb la ponncia Comproms de Casp: ruptura dinstica o model destat?,
a la que caldria afegir-hi tamb la seva resposta al Per qu hi va haver un Comproms

* Prim Bertran (Bellcaire, 1948) s professor titular dhistria medieval a la Universitat de Barcelona. Entre
les seves obres destaquen: Notcies histriques del Palau dAnglesola (Lleida, 1981); Bellcaire dUrgell, perfil histric
(Bellcaire dUrgell, 1982); Els senyors jurisdiccionals i els crrecs dels municipis de les terres de Lleida a les acaballes del
regnat de Carles III (1785) (Lleida, 1986); Sobre els inicis duna instituci benfica baixmedieval: lHospital de Santa
Maria de la ciutat de Lleida (1435-1519) (Tarragona, 1992).
1 Dins de: Flocel Sabat, Joan Farr (eds.), El comtat dUrgell a la Pennsula Ibrica, Pags Editors, Lleida,
2002, p. 33-44.
2 Flocel Sabat, El Comproms de Casp, Histria de la Corona dArag. Lpoca medieval (1137-1479). De
Peronella i Ramon Berenguer IV a Ferran II, Ernest Belenguer (dir.), Edicions 62, Barcelona, 2007, vol. 1, p. 287-304.
3 Ernest Belenguer, El com i el perqu del Comproms de Casp (1412). Histria i debat, Rafael Dalmau,
Barcelona, 2012.
4 ngel Casals (ed.), El Comproms de Casp: Negociaci o Imposici, Galerada, Barcelona, 2013.
5 Mara Isabel Falcn (coord.), El Compromiso de Caspe (1412), cambios dinsticos y constitucionalismo
en la Corona de Aragn, Obra social de Ibercaja, Zaragoza, 2013. Precedida per: ngel Sesma (coord.), La Corona de
Aragn en el centro de su historia. 1410-1412. El Interregno y el Compromiso de Caspe, Gobierno de Aragn, Zaragoza,
2011.
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

de Casp?,6 dobligada lectura per entendre millor labast de la problemtica suscitada


arran de la successi de Mart lHum i la percepci del comte i del comtat urgellencs
en altres mbits de la Corona catalanoaragonesa.
No crec que calgui recordar, per la seva evidncia, que el nostre comtat dUrgell
tingu una relaci ben directa amb tot lafer de la successi de Mart I lHum. El
candidat que seria perdedor era el comte dUrgell Jaume II.
Amb ms o menys repercussions tant lmbit sencer del comtat com la seva capital,
Balaguer, aix com moltes altres poblacions urgellenques es veieren implicades en aquest
procs complex que va de la mort del rei Mart (30 de maig de 1410) a la liquidaci
de la revolta del comte Jaume contra el nou monarca (Tot Sants de 1413).
Penso que si cal entrar en el tema del Comproms a Urgell, sens dubte que la figura
del comte hi ha de tenir un paper rellevant i clarament protagonista. I pel que fa a les
seves conseqncies i desenvolupament, tamb cal tenir ben present la figura del bisbe
dUrgell, aquell contra-poder eclesistic ubicat al nord del territori, ara ja definitivament
autnom. En el nostre cas, la figura episcopal que marca tot aquest intens perode s
la de Galceran de Vilanova. Li dedicarem un espai especial.

1. Jaume dUrgell, el darrer comte


Jaume II, conegut com el Dissortat (1408-1412), el gran protagonista dels esde-
veniments que feren dUrgell un dels grans problemes de la Corona catalanoaragonesa
entre 1410 i 1413, fou el fill gran i hereu del comte Pere el Savi, o Pere II dUrgell,
144
i fill de la seva segona muller, Margarida de Montferrato.7 Nascut en data incerta, que
podem situar entre 1378 i 1380. Fou educat de forma exquisida, aprenent llat i hu-
manitats dels frares dominics, i la seva relaci i coneixena de llibres i tractats potics
no foren una simple ancdota.8 Afeccionat de ben jove a la caa, hom el veu rastrejant

6 Flocel Sabat, Per qu hi va haver un Comproms de Casp?, Els valencians en el comproms de Casp
i en el Cisma dOccident, Ricard Bellveser (coord.), Institut Alfons el Magnnim, Valncia, 2013, p. 45-119. Voldria
reproduir un fragment ben significatiu de laportaci de lautor: En pretendre estudiar el comproms de Casp, la
densitat del recoregut historiogrfic, la transcendencia reiteradament atribuda als fets historiats i la facilitat amb qu
la problemtica del fet histric enllaa amb el context social i poltic que envolta els historiadors, han acabat atrapant
el mateix relat historiogrfic. El tema sevidencia segrestat i contaminat, fins al punt que disposar de nombroses fonts
no s suficient per extreure lhistoriador dun marc absorvent.
7 Era filla de Joan II el Paleleg, marqus de Monferrato i vicari imperial a Itlia, descendent dels emperadors
palelegs; i dIsabel de Mallorca, filla del destronat Jaume III de Mallorques. Margarida devia tenir una slida cultura
artstica forjada al nord de la pennsula itlica, a la Lombardia, dins els dominis de la famlia paterna. Cal suposar-li,
doncs, una formaci elevada i un contacte directe amb productes artstics de qualitat. Ho prova el seu domini del llat,
la cultura antiga, la msica i la poesia, segons es desprn de la seva correspondncia amb Violant de Bar, segona muller
del cos del comte Pere, el rei Joan I (Alberto Velasco, Francesc Fit, Els comtes dUrgell, promotors artstics, Orei,
o res. A 600 anys de la fi del comtat dUrgell, Museu de la Noguera, Balaguer, en premsa). Agraeixo als dos autors que
mhagin perms la consulta daquest treball indit, de forma tan generosa.
8 Diu dell i sobre aquest punt, Anton M. Espadaler, Jaume dUrgell no visqu al marge de les inquietuds
culturals prpies de la seva nissaga com ho demostra el fet prou eloqent que projects de completar un tractat sobre
Gaia Cincia (Anton M. Espadaler, Urgell, urgellisme i literatura. La literatura i el comtat dUrgell a la baixa Edat
Mitjana, Cultura i poder, Flocel Sabat, Joan Farr (eds.), Pags Editors, Lleida, 2002, p. 64; Andrs Gimnez, Don
PRIM BERTRAN

les serralades del Montroig i del Montsec, les ribes del Segre, o les terres planes de
lUrgell. La seva joventut transcorregu en lambient cortes de Balaguer i Agramunt,
mentre el pare, Pere el Savi, organitzava i ampliava la gran biblioteca comtal, edificava
els claustres de Sant Pere dger, promovia la reforma del castell dAgramunt, la casa
forta de la comtessa, tocant al Segre i al costat del pont, aix com la finalitzaci del
convent dels dominics, fundat per Ermengol X, el retaule de lesglsia dAlbesa, que
llueix les armes de Pere el Savi i de dona Margarida, i sobretot ladaptaci a nous mo-
dels arquitectnics i esttics del castell forms o residncia principesca a la suda de
Balaguer, per no parlar tamb de tapissos i nombroses i belles joies.9 Va ser el mateix
rei Mart qui el crid mltiples vegades a fer estada a la cort reial, fins i tot li lliur
generosament 500 florins dor, i, com diu el rei, per o com sabem que prenets plaer
en caar, trametem-vos per lo feel cambrer nostre en P. de Ravanera, portador de la
present, I falc grifant ab que caets per amor de ns.10
s ben probable que fos el mateix sobir qui impulss el matrimoni del jove Jaume
amb la sega germana Isabel dArag, filla del Cerimonis i de Sibilla de Forti. Les
esposalles se celebraren el 18 de juliol de 1405 al mateix palau reial de Barcelona, amb
la presncia dels dos Mart, el Vell i el Jove, i de la clerecia i la noblesa. La infanta
duia com a dot 50.000 lliures barcelonines cal recordar-ho perqu ser una qesti
que retrobarem desprs de lensulsiada del comtat com a conseqncia de la revolta
del marit. I desprs de unes llargues i inexplicables dilacions per part del rei11
finalment ce celebraren les solemnes noces a Valncia, el dia de la festa de sant Pere
del mes de juny de 1407,12 en la que el comte Pere no hi escatim recursos, ni tampoc
hi manc la collaboraci generosa de les viles del comtat, incls el bisbe dUrgell hi
145
envi domassos i tapissos historiats per a ladequat decrum del Reial on tingu lloc
la fastuosa cerimnia.13 Fins i tot el contraent fou distingit amb la lloctinena dArag,
amb amplssims poders per frenar les bandositats, sobretot a Osca. Era una manera
dapropar-lo ms al cercle de poder, a la vegada que cre esperances ben vanes com es
demostraria ms tard en la successi al tron. Era a la vegada tamb un regal enverinat,
tota vegada que no era fcil controlar les bandositats aragoneses; ho havia provat temps
enrere el comte de Dnia, que hagu de dimitir del crrec.

Jaime de Aragn, ltimo conde de Urgel, Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, Barcelona, 1899, p. 202
(doc. n 7).
9 Alberto Velasco, Francesc Fit, Els comtes dUrgell, promotors..., en premsa.
10 Andrs Gimnez, Don Jaime de Aragn, ltimo..., p. 234 (doc. n 45). Citat a: Francesca Vendrell, ngels
Masi, Jaume el Dissortat, darrer comte dUrgell, Aedos, Barcelona, 1956, p. 27.
11 El rei Mart es justific dient que volia per a la seva germana les millors festes i celebracions, tota vegada
que era la nica membre de la famlia que quedava per casar.
12 Dimecres a XXVIIII dies del dit mes de juny lo dit senyor [rei] en Valncia. Aquest dia la senyora infanta
dona Ysabel hisqu del palau del bisbe de Valncia ella a la seu on pres benedicci e aprs torn en lo Regal del dit
senyor on ab gran sollemnitat feren les noces de la dita senyora ab don Jayme dUrgell (Daniel Girona, Itinerari del
Rey en Mart (1403-1410), Institut dEstudis Catalans, Barcelona, 1915, p. 614 (doc. n 44).
13 Andrs Gimnez, Don Jaime de Aragn, ltimo..., p. 231 (doc. n 41); Daniel Girona, Itinerari del Rey...,
p. 611 (doc. n 32).
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

El comte Pere mor entre el 20 de maig, data en qu va dictar el seu testament,14


i fou el 23 del mateix mes de 1408 quan la notcia va ser comunicada al rei Mart.15
Deixava una herncia ben slida, en bona part pel fet dhaver estat un bon adminis-
trador; va tenir cura atenta de les seves possessions, tant a Catalunya, com a lArag
i Pas Valenci; fou molt parc en les despeses, i lxit del seu regnat es pales en la
bona moneda, la moneda dAgramunt.
Jaume II inici el regiment del comtat a ledat de 30 anys, tericament en unes
condicions ptimes i en un entorn cortes rellevant. Tot i la seva formaci i educaci en
un ambient de cert recel envers la cort reial, desprs de la sempre recordada experincia
de lavi Jaume I, el comte Dissortat eix del seu allament a Balaguer i de la distracci
de la caa, per introduir-se en els entorns del seu cunyat, el rei Mart lHum.16 Amb
lagreujant que es vincul, per inexperincia i potser tamb per lleugeresa, en el joc
de les complexes faccions nobiliries aragoneses.17 El comte Jaume de forma incauta,
en tant que bar aragons, com a hereu dEntena, Antilln, Fraga, havia liderat una
de les faccions en lluita en el reialme, i havia encapalat els que soposaven al paga-
ment dun fogatge votat per les corts de Maella (1404), fet que li valgu les queixes
del seu cunyat, el rei Mart.18 Amb tot, aix no fou obstacle per a qu la confiana i
lafecte del monarca es manifestessin en actes com el seu nomenament com a lloctinent
dArag (juliol 1407). Com a tal tenia lobligaci de posar pau i ordre en els conflictes
que amenaaven el regne, i sobretot afectaven la ciutat dOsca (primavera de 1407).19
Com havia passat anteriorment amb el comte de Dnia, Jaume dUrgell tampoc reeix,
ja sigui pel seu carcter com sobretot per lactitud dels aragonesos i del seu justcia,
Jimnez Cerdn. Com diu ngela Masi20, lactuaci de Jaume no fou gens afortunada,
146
per cal reconixer que el seu cunyat, el rei Mart, va ser en gran part culpable del
fracs de lactuaci del seu Lloctinent, a causa de les constants vacillacions. Com era
desperar, una part dels aragonesos veieren en ell un antic comproms i belligerant en
el conflicte de bandositats, i per tant mancat de la necessria imparcialitat. La manca
de consens i les queixes duna part de la noblesa feren que Mart el Vell acabs re-
vocant el nomenament de Lloctinent. Noms la mort de lhereu de la corona, Mart el

14 Va atorgar testament el 20 de maig de 1408, i el coneixem per lextracte que va redactar Diego de Monfar
a: Diego de Monfar, Historia de los condes de Urgel, Establecimiento Litogrfico y Tipogrfico de Jos Eusebio Monfort,
Barcelona, 1853, vol. 2, p. 267-276.
15 Dimecres a XXIII dies del dit mes [1408] lo dit senyor en Barchinona. Aquest dia vench nova al senyor
Rey com lo comte d Urgell oncla seu era passat d esta vida (Daniel Girona, Itinerari del Rey..., p. 626 (doc. n 15).
16 Sobre la presncia i el reclam a Jaume dUrgell a la cort reial, vegis: Andrs Gimnez, Don Jaime de Aragn,
ltimo..., p. 202-203 (doc. n. 8), 203 (docs. n. 9, 10), 245-246 (doc. n. 59), 250 (doc. n. 64), 255 (doc. n 69), 261
(doc. n. 76), 262 (doc. n. 78).
17 Vegis les interessants observacions sobre bndols i bandositats, sobretot a lArag, a: Ernest Belenguer,
El com i el perqu del Comproms de Casp..., p. 21-33.
18 Francesca Vendrell, ngels Masi, Jaume el Dissortat, darrer comte..., p. 31. Tamb: ngels Masi, El
dissortat comte dUrgell, Rafael Dalmau, Barcelona, 1997, p. 11; Andrs Gimnez, Don Jaime de Aragn, ltimo..., p.
243-244 (doc. n 56).
19 Andrs Gimnez, Don Jaime de Aragn, ltimo..., p. 241 (doc. n 53).
20 ngels Masi, El dissortat comte..., p. 12.
PRIM BERTRAN

Jove el 1409, a Cller (Sardenya), recondu la situaci a favor del comte. El monarca,
mancat de fills mascles per heretar, li confi de nou la lloctinena dArag, i fins el
feu Governador General (25 dagost de 1409), investit de facultats omnmodes.21 De fet
semblava declarar-lo hereu. Per la pusillanimitat del monarca, i el seu inters ben
legtim i comprensible pel seu nt natural, Frederic de Luna, a qui desitjava legitimar
i esperava de Benet XIII dAviny que ho fes amb la mateixa rapidesa amb que solia
fer-se sempre, va capgirar les coses per al comte dUrgell: ja no era el candidat pre-
ferit. Caldria pensar en la posici de lantipapa, amb una fortssima influncia sobre la
casa reial i sobre tots els territoris de la Corona dArag. No s desbarrat imaginar que
Benet XIII, den de la mort de lnic hereu directe i legtim, maquinava per trobar una
soluci al seu propi problema: anar a Roma i ocupar lautntic soli de Pere. La soluci
dun Frederic de Luna legitimat i hereu, com tamb la del comte dUrgell, de qui se
sospitava una inclinaci filoromana, i amb contactes amb el papa de Pisa, no li obririen
amb facilitat el seu projecte de cam per triomfar en el Cisma. El papa Luna sempre
mir amb recel Jaume dUrgell, del qui deia amb menyspreu qui reputat se futurum
regem. 22 Daqu que Benet XIII dilats al mxim la legitimaci del jove Frederic,23 i
que, en fallir la consecuci de descendncia masculina amb el segon matrimoni del rei
amb Margarida de Prades, es poss en consideraci el suport a Llus de Calabria, fill
de Llus dAnjou, rei de Npols i de Violant dArag, filla de Joan I.
La pusillanimitat del monarca i el sempre incert recolzament a favor del comte
Jaume dUrgell, es mostraren de nou en lanullaci, per segona vegada, del nomenament
com a lloctinent dArag (18 de maig de 1410),24 a pressions de larquebisbe de Saragos-
sa, Garca Fernndez de Heredia, del justcia dArag, Gimnez Cerdn, del governador
147
del regne, Gil Ruiz de Lihorri, i les pressions tamb dels Urrea, enemics a ultrana
dels Luna, favorables a la casa i a la causa dUrgell. La manca dautoritat davant de
les autoritats aragoneses abocaren a la trista situaci denfrontament pblic entre les
hosts de larquebisbe i les del comte dUrgell, a la plaa de la seu de Saragossa, mentre
aquest estava a punt de jurar els furs. Mancat de recursos i de recolzament per part del
monarca, Jaume hagu de fugir de Saragossa, damagat, i dirigir-se a Balaguer. Fins i
tot no gos anar-sen a Barcelona, fos perqu a la ciutat comtal hi havia pesta o perqu
estava profundament avergonyint pels darrers esdeveniments.25 Sigui com sigui, el que
s evident s que Mart I no es comport de forma lleial amb el lloctinent i governador

21 Per era per curta durada, a lespera que el presumpte hereu, Frederic de Siclia, compls ledat de quatre
anys.
22 David Garrido, Ferran I el dAntequera, un rei de convenincia, Edicions 3 i 4, Valncia, 2011, p. 152.
Pedro de Luna no perdon mai a Jaume II que, en contra del seu parer i desig, el comte dUrgell afavors la candidatura
de lardiaca de Santa Maria del Mar, Berenguer de Barutell, com futur bisbe de Barcelona. Finalment, el Luna impos
el seu candidat, el bisbe de Tortosa Francesc Climent. Benet volia assegurar-se la fidelitat de la seu barcelonina, en un
moment transcendental per la seva supervivncia eclesistica.
23 Antoni Closas, El nt del rei Mart, Rafael Dalmau, Barcelona, 1972, p. 39-46.
24 Andrs Gimnez, Don Jaime de Aragn, ltimo..., p. 283-284.
25 ngels Masi, El dissortat comte..., p. 19.
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

general, amb intenci o sense, ajud a lerosi del seu prestigi, i agreuj el refredament
de les relacions entre els dos cunyats.
Mart lHum, desprs dun segon matrimoni amb Margarida de Prades, amb les-
perana daconseguir un successor mascle, mor el darrer dia del mes de maig de 1410,
a la cella de la priora del monestir de Valldonzella, a Barcelona. En la seva agonia el
varen visitar una pretesa representaci de les Corts catalanes. Suposadament, en el llit
de mort, li arrencaren el consentiment, amb un enigmtic hoc, a la pregunta formulada
per Ferrer de Gualbes, conseller de Barcelona, per tal que el regne pervinga a aquell
que per justcia deur prevenir. Sobria a partir dara un interregne de dos anys al
llarg dels quals el nostre comte, com diu S. Sobrequs, va mostrar un excs descrpols,
un empatx de constitucionalitat i una manca de realisme, tot el contrari del que seria i
faria el seu gran rival, linfant castell Ferran dAntequera.
En els primers moments de linterregne tot semblava favorable al comte dUrgell.
Els altres candidats obtingueren suport ms que pels seus drets, pel recel que inspi-
rava el noble catal.26 Tanmateix el dUrgell era el candidat amb millors ttols dacord
amb la tradici successria, tot i que no escrita, per s testamentria i per consuetud,
almenys al Principat.
En el llarg temps datesa, al comte Jaume dUrgell se li anaren tancant portes,
per part duns i altres. A ms ell mateix shi ajud per massa confiat en acceptar a ulls
clucs la decisi del Parlament de Catalunya de retirar els seus exrcits, quan en canvi
no ho feu linfant Ferran dAntequera; va tolerar que la Governaci lexercs un clar
enemic seu, Guerau Alemany de Cervell, i encara el van ensarronar a lAlmnia de
doa Godina, per a que renuncis a la Lloctinncia, quan hi tenia dret legal i legtim
148
en virtut del nomenament fet pel rei traspassat.
No hi ha dubte que el comte Jaume es trob tamb en una situaci compromesa en
haver hagut dexercir la seva autoritat, qestionada, a lArag; i tamb amb els coneguts
problemes per les bandositats al regne de Valncia, entre Centelles i Vilaraguts partidaris
i detractors de la causa urgellista; lassassinat de larquebisbe de Saragossa a lAlmnia
(1 de juny de 14111), i encara ms, la qesti del Cisma, amb els interessos de Benet
XIII per aconseguir i assegurar-se valedors a favor de la seva causa considerava que
Trastmares a Castella i a Arag havien de garantir-li un suport indiscutible pel triomf
de la seva candidatura , foren determinants a lhora de decidir a qui corresponia el
tron dArag. La sentncia de Casp es feu pblica el 28 de juny de 1412, davant la
porta de lesglsia.
Fra Vicent Ferrer fervent seguidor de Benet XIII i lder dels compromissaris
amb la seva capacitat oratria i la seva fama de santedat, va arrossegar els vots del
seu germ, fra Bonifaci, el dels tres aragonesos (Berenguer de Bardax, el bisbe dOsca,
Domnec Ram, i el cartoix Francesc dAranda), a ms del vot del ciutad honrat de
Barcelona, Bernat de Gualbes. Larquebisbe de Tarragona, Pere de Sagarriga, divid el vot
entre Alfons II de Gandia i el comte dUrgell. El jurista Guillem de Vallseca, sinclin

26 Ernest Belenguer, El com i el perqu del Comproms de Casp..., p. 51.


PRIM BERTRAN

per Jaume II. El valenci Pere Bertran sabstingu. Ja sha discutit a bastament sobre
la equitat i la justcia de la sentncia dels compromissaris;27 sens dubte la causa del
comte dUrgell qued bandejada per mltiples interessos i servituds, entre ells el de
lantipapa Pedro de Luna i els interessos tamb de la burgesia barcelonina, representada
per la nissaga Gualbes.
La reacci del comte en saber la decisi dels compromissaris ha estat qualificada
dindecisa per Sobrequs. Es neg a prestar homenatge personalment al nou rei, i ho feu
a Lleida per nuncis, a la Seu vella (28 doctubre de 1412). Fins i tot el nou monarca
savingu a tractar el matrimoni de la filla Isabel amb linfant Enric, i a donar-li 50.000
florins en compensaci de les despeses ocasiones per la defensa de la seva candidatura.
Per Jaume dUrgell, desbordat pels Luna dArag, que comenaren pel seu compte
la dissidncia des del castell de Loarre, tamb pel noble urgellenc Berenguer de Fluvi
i sobretot per la influencia de la mare Margarida de Montferrato (fill, o rei o res, ha
quedat com a fora impulsora de la revolta), acab sortint de la seva indecisi. Dentra-
da desautoritz els nuncis que en nom seu havien fet homenatge al nou monarca.28 La
presncia de companyies ultrapirenenques, de gascons i anglesos, que ocuparen territoris
urgellencs i altres del Principat, a ms del Pirineu aragons, convertiren lempresa en
una guerra impopular, ms encara quan no comptava amb el suport de cap dels grans
barons catalans, ni de la Diputaci del General ni de la totpoderosa burgesia barcelo-
nina. I com diu S. Sobrequs,29 Ferran I tenia al seu favor la legitimitat derivada de la
sentncia i la defensa de la pau i la constitucionalitat.30 El seu gran valedor, Anton de
Luna, es movia per interessos personals i els mercenaris estrangers, no cal dir-ho, hi
participaven per motius crematstics. La revolta deix exhausta leconomia del comtat
149
i el tresor comtal. Iniciada al maig de 1413 i finida el 31 doctubre, lempresa militar
qued condemnada en no poder prendre la ciutat de Lleida, que es mantingu fidel a
Ferran dAntequera. Agramunt, per sobretot Balaguer, estigueren al costat del comte, i
sobretot la segona resist un dur assetjament que acab el 31 doctubre de 1413.
El procs contra el comte dUrgell sobr amb anterioritat a la caiguda de Balaguer
i, per tant, abans del lliurament del comte al rei. La sentncia condemnatria va suposar
la pres perptua per al comte, la confiscaci dels seus bns com tamb els bns de
la comtessa mare Margarida de Montferrato, i de la germana Elionor. Des de finals del
1413, Jaume, ara ja el Dissortat, peregrin de pres en pres, comenant per la de
Lleida, passant per la dUrenya (Valladolid), Mora de Toledo (1420) i lalcsser de Madrid
(1422). La seva mare, condemnada tamb a pres, pass pel castell dAlacant, i mor
finalment en rgim de privaci de llibertat en una casa particular de Morella. Noms
amb la mort de Ferran I, el seu fill Alfons el Magnnim suavitz el rgim carcerari

27 Vegis, especialment, les aportacions de: Flocel Sabat, Per qu hi va haver un Comproms... i, tamb,
Ernest Belenguer, El com i el perqu del Comproms de Casp..., igualment esmentats en anterioritat.
28 Andrs Gimnez, Don Jaime de Aragn, ltimo..., p. 298-300 (doc. n 118).
29 Santiago Sobrequs, Els barons de Catalunya, Editorial Vicens Vives, Barcelona, 1957, p. 157-163.
30 Ernest Belenguer, El com i el perqu del Comproms de Casp..., p. 37 i 50.
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

del comte, i decid de traslladar-lo a Xtiva on hi mor el dia 1 de juny de 1433 i on


encara reposen les seves suposades despulles.31

2. El bisbe dUrgell, Galceran de Vilanova


Es tracta de tot un personatge i dun llarg pontificat, que va del 1388 al 1415.
Sovint sel coneix ms pel seu missal gtic i pel calze tamb gtic que es pot admirar
en el Museu Episcopal de la Seu dUrgell.32
Del nostre bisbe en desconeixem una gran part de la seva biografia, fins i tot
lorigen. Sabem que era ardiaca de Besal, a la seu gironina, quan fou nomenat bisbe
dUrgell. Decretalista, tot i que tampoc no sabem on estudi. Galceran de Vilanova
fou decidit partidari del papa dAviny, i la seva promoci episcopal per Climent VII
fou en bona part el pagament a aquella fidelitat. Coneixem tamb la seva presncia al
concili de Perpiny, convocat per Benet XIII, entre 1408 i 1409, i davant laband de
molts dels pares conciliars, a mesura que avanaven les sessions, Galceran de Vilanova
es mantingu present i ferm en lobedincia al papa Luna, i arrib fins al final de les
sessions conciliars, i en sign les actes.33 Amb tot, el bisbe dUrgell no fou un home de
submissi incondicional, i manifest sovint la seva opini no sempre concordant amb
la de lantipapa.
Fou conegut per la seva opci immaculista i per tant profranciscana, tot i que
recolz tothora els dominics i feu aixecar el nou convent de Sant Domnec, situat al
costat mateix del portal de Cerdanya, de La Seu dUrgell, on es troba encara avui dia,
reconvertit en altres usos.
150
Home profundament vinculat amb lespiritualitat dels mendicants, tamb simplic
en qestions destat, i aix sort en defensa de Mart I lHum, del comte de Pallars i del
dUrgell, el 1396, quan Mateu de Foix, marit de la infanta Joana dArag, reivindicava
els drets a la herncia de la Corona per part de la seva muller, primognita de Joan
I.34 El comte de Foix tenia grans possessions a terres catalanes, com el vescomtat de
Castellb, part dAndorra i de Vic, per fracass perqu no aconsegu arribar fins als
seus dominis de Martorell i Castellv de Rosanes, des don hauria amenaat Barcelona;
aquests llocs foren ocupats per les tropes barcelonines immediatament; en canvi, penetr

31 Andrs Gimnez, Don Jaime de Aragn, ltimo..., p. 430-432 (a lapndix 274, p. 438-439, hom pot llegir
la carta consolatria de la reina Maria a la infanta-comtessa Isabel, informant-la de la mort del seu marit presoner al
castell de Xtiva, datada el 6 de juny de 1433).
32 Benigne Marqus, Galceran de Vilanova, bisbe dUrgell, 1388-1415, Esglsia dUrgell, 64 (La Seu
dUrgell, 1978), p. 17-20; Joan Domenge, El calze de Galceran de Vilanova, Bisbe dUrgell, Esglsia dUrgell, 407
(La Seu dUrgell, 2012), p. 7-12.
33 Prim Bertran, Lesglsia catalana en el marc del concili de Perpiny (1408-1409), tudes Roussillonnaises.
Revue dhistoire et dArchologie mditerranennes, 24 (Perpiny, 2009-2010), p. 159.
34 Maria Teresa Ferrer, La sucesin de Juan I por Martn I y la invasin del conde de Foix. La participacin de
Barcelona en la defensa de Catalua (1396-1397), Homenaje al prof. Julio Valden, Isabel del Val (coord.), Universidad
de Valladolid, Valladolid, 2009, vol. 2, p. 381-396.
PRIM BERTRAN

fins als entorns de Balaguer, per no pogu accedir ni a Osona ni al Bages i hagu de
retirar-se cap a lArag, des don entr al Bearn.35
Tanmateix, el motiu que ens porta a parlar aqu daquest personatge s el fet que
hagus estat membre de lorganisme executiu del Parlament de Catalunya entre 1410 i
1412, i president del parlament el 141136 i, com diu S. Sobrequs, lnic dels prelats
catalans sincerament urgellista fins al darrer moment. Potser per aix, un cop presa la
decisi a Casp, el bisbe dUrgell i Guillem de Montcada es feren presents al moment
solemne de pronunciar la sentncia, en representaci del Parlament de Catalunya, junt
amb el comte de Cardona,37 i foren tamb els dos primers, i en representaci del par-
lament de Tortosa, els encarregats dinsistir davant del comte per tal de convncer-lo
que se sotmets a Ferran i accepts la soluci arbitral de Casp. Tamb els dos primers,
bisbe i el Montcada, soferiren en nom del Parlament i del Principat a intercedir prop
del nou rei perqu aquest tracts el comte dUrgell tal com mereixia la seva dignitat i
la seva nissaga.
Francesca Vendrell i ngels Massi destaquen com el comte, vacillant i pusil
lnime, no es decant per cap opci: ni feu cas dels consells del seu bisbe, ni va trencar
obertament amb Ferran, com li suggeria el seu fidel Berenguer de Fluvi, per tampoc,
segu lexemple dels altres pretendents, tot i haver comissionat Dalmau Sacirera per
presentar al rei les condicions de la seva submissi.38
El bisbe Galceran de Vilanova, fracassat en la seva opci urgellista, deix de banda
qualsevol altra velletat dintervenci poltica. No arrib a recolzar la revolta del comte,
ni tampoc aprovar-la. Sen mantingu distant, tot i que shavia enfrontat amb antiurgel
listes conspicus com Hug Roger de Pallars i dhuc Roger Bernat III de Castellb.39
151
Lantagonisme del bisbe amb el comte de Pallars era ja secular, i rebrotava de tant en
tant, i ara de nou sota la forma de prendre partit oposat en aquest moment decisiu.
Galceran de Vilanova es retragu als seus dominis urgellesos a partir de la Sen-
tncia de Casp i de la desfeta del comtat, i mai ms no fou personatge de lentorn reial,
com ho havia estat en temps de Mart I, entre altres coses per la seva edat i per la
mort just als tres anys desprs de la Sentncia (1415), per tamb perqu Ferran I sel
mir amb reticncies desprs de la seva decidida opci prourgellista prvia i durant
la reuni de Casp.
Galceran es dedicar en endavant a tenir cura de les seves coses, i de la ciutat
episcopal. Aix trasllad el palau episcopal a lactual ubicaci, deixant lantic espai com
a casa del deg, espai que avui ocupa el Museu Dioces.

35 Santiago Sobrequs, Els barons de Catalunya..., p. 216-218; Maria Teresa Ferrer, El rei Mart I lHum
(1396-1410), Llibre de Tona, Ajuntament de Tona, Tona, 2001, p. 65-71.
36 Santiago Sobrequs, El comproms de Casp i la noblesa catalana, Curial, Barcelona, 1973, p. 249.
37 Santiago Sobrequs, El comproms de Casp i la noblesa..., p. 260.
38 Francesca Vendrell, ngels Masi, Jaume el Dissortat, darrer comte..., p. 110.
39 Santiago Sobrequs, Altres barons de Catalunya i el Comproms de Casp, Rafael Dalmau, Barcelona, 1968,
p. 77.
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

De fet, no fou lnic eclesistic del bisbat que tingu un cert protagonisme en el
marc i context de Casp. El canonge urgellenc Berenguer de Monrav, ser el promotor
del bra eclesistic al llarg del 1411 i un clar i decidit urgellista tamb, com el bisbe.
No deixa de ser simptomtic que, a la mort de Galceran de Vilanova, Benet XIII
safanys rpidament a cobrir la vacant episcopal amb un personatge de mxima i pro-
vada fidelitat i fiabilitat tant del papa com del nou monarca. Es tracta de Francisco de
Tova (15 de novembre de 1415), prior de Daroca i cambrer pontifici. Fou confirmat en
el crrec per Mart V Colonna, desprs del Cisma, i a diferncia del seu predecessor,
assist puntualment a totes les convocatries de corts, el 1426, 1419, 1421, 1429 i 1431.
A ms, el trobem com a conseller reial i dhuc reformador, especialment actiu pel que
fa al govern de les Valls dAndorra, i al Consell de la Terra.40
Poca cosa podem dir del paper dels altres grans eclesistics urgellencs. Sobretot
del primer abat de la cannica de Santa Maria de Solsona, Pere de Torrent, que amb
Benet XIII i per primera vegada (1409), el prebost o prepsit de la cannica, reb el
ttol dabat, i aix fins a la secularitzaci de la cannica.41 bviament, agrat a Benet
XIII, fou fidel servidor del papa a Perpiny, en el concili ja referit, i en moltes altres
ocasions. Fet i fet aquesta fou una prctica ben habitual en Benet XIII. Ho feu tamb a
Montserrat, el 1410, transformant el vell priorat depenent de Ripoll en abadia autnoma.
Fins i tot shi podrien apuntar les reformes profundes de Poblet en collocar-hi labat
Martnez de Mengucho, imposat per Pedro de Luna el 1413, desprs de deposar labat
Carb, i abans tamb labat Vicen Ferrer, clar partidari del papa de Roma.42
Seria interessant aprofundir tamb en el rol i opci dels dominics de Balaguer,
tan vinculats a la casa dUrgell des dels temps fundacionals del convent per Ermengol
152
X. Sorprn que en sortissin afavorits en les donacions reials, com la casa forta de la
comtessa o la restauraci dels edificis conventuals danyats per lassetjament.43 De grat o
per fora, el convent de Sant Domnec fou un dels epicentres de la batalla per conquerir
la ciutat per part del duc de Gandia i de les tropes del Trastmara, i com diu Monfar,
hall en la gente que estaba dentro de l brava resistencia, y el conde le haba muy
bien fortificado. En canvi, els premonstratencs de Bellpuig de les Avellanes s que foren
inicialment prourgellistes, per acabaren decantant-se finalment per lacceptaci del nou
monarca un cop vista la ineficcia i inviabilitat de la revolta del comte.

3. La noblesa urgellenca
s prou conegut que la gran casa noble dUrgell, el seu pal de paller, s la famlia
comtal, que es comptava entre els grans barons de Catalunya, i que fou protagonista,

40 Benigne Marqus, Episcopologi de lesglsia dUrgell, Urgellia, 14 (La Seu dUrgell, 1998-2001), p.
68-69.
41 Domingo Costa, Memorias de la Ciudad de Solsona y su Iglesia, Balmes, Barcelona, 1959, vol. 1, p. 300-
302.
42 Agust Altisent, Histria de Poblet, Abadia de Poblet, Poblet, 1974, p. 339-344.
43 Diego de Monfar, Historia de los condes..., vol. 2, p. 491.
PRIM BERTRAN

passiu, de les determinacions preses a Casp ara fa sis segles. Per sota seu shi trobaven
els vescomtes de Castellb, eterns rivals dels bisbes urgellencs. El titular del vescomtat,
Arquimbau de Foix, torn de Sardenya un cop mort Mart el Jove, i pacta amb Jaume
dUrgell, a qui veia un versemblant hereu de la Corona. Aprofit el buit de poder per
recuperar Martorell i Castellv de Rosanes, sense resultats,44 com hem comentat.
Al seu reds hi ha les famlies de la baixa noblesa, cavallers, donzells, generosos,
homes de paratge, castlans. Hi destaca sobremanera la figura de Berenguer de Fluvi,
vinculat per origen a Guissona i Torre de Fluvi (dita tamb Torre de Bondia), prop de
Cubells. Fou lhome ms proper al comte dentre tots els nobles del pas. Fou ell qui
li aconsell la revolta, i tamb que fugs fora de Catalunya per tal de trobar suports
externs.45 Fou un germ seu, Joan, qui pass el Pirineu durant el mes de juny de 1413,
emportant-se someres i mules carregades amb 14.000 florins, una crrega de safr, tres
quintars dargent i altres joiells. Deuria ser una part del capital acumulat pacientment
i racionalment pel comte Pere el Savi, el pare de Jaume II, qui deix al seu fill una
hisenda sanejadssima, per que el fill esmer i dilapid intilment, amb estades a la
cort, lactuaci desafortunada com a lloctinent i lafer de la successi, de la que volgu
resquitar-se demanant al nou rei una compensaci adient a la seva dignitat.
Junt amb Berenguer de Fluvi, cal comptar-hi, un petit grup molt slid, compacte i
influent sobre el comte Jaume, NAndreu Barutell, Dalmau dez Palau, Alfono Suare,
Pere Gravalosa, Johan de Flovi, Johan de la Torre e Tristany de Lu.46
Berenguer de Fluvi fou qui intent laventura forassenyada dapoderar-se de la
ciutat de Lleida (24 de juny de 1413). En plena indeterminaci i manca de recursos
per part del comte, i amb lopini de la comtessa mare47 i de na Isabel dArag i Urgell
153
totalment en contra, que des de Castell de Farfanya intentava intilment dimpedir-ho.
Ms quan Lleida, defensada per Riambau de Cabrera, no podia de cap manera caure en
mans urgellenques. Berenguer de Fluvi, pel juny de 1413, pass per Corbins, Albesa i
Menrguens, de forma intil, i desprs de latac a Lleida, tamb sense xit, en recular
trencaren les rescloses dels molins fariners de la ciutat i acabaren per destrossar els
llocs de Vilanova i la Portella, que eren de labadessa dAlguaire,48 i estaven situats a

44 Joaqun Miret, Investiagcin historica sobre el vizcondado de Castellb. Con datos inditos de los condes de
Urgell y de los vizcondes de ger, J. Puigvents, Barcelona, 1900, p. 303.
45 Francesca Vendrell, ngels Masi, Jaume el Dissortat, darrer comte..., p. 110.
46 Manuel de Bofarull, Proceso contra el ltimo conde de Urgel y su famlia. Coleccin de documentos inditos
para la historia de Espaa, Kraus Reprint, Vaduz, 1964, vol. 1, p. 89.
47 En linterrogatori de Joan Figuera, prevere dger, afirma que per anar o haver Leyda justaven la gent et
lavors la dita comtessa man a ell testimoni que encontinent ans a Balaguer a son fill et que li digus com ella havia
entesa tal cosa et que li dehie ell pregava que a per res no fas, car si ho fahie all serie destrucci dell et de tota sa
terra. Manuel de Bofarull, Proceso contra el ltimo conde de Urgel..., vol. 1, p. 445.
48 Francisca Vendrell, ngels Masi, Jaume el dissortat, darrer comte..., p. 131-133. Fins i tot la mateixa
vila dAlguaire fou assaltada, segons la deposici que feu Joan Ximenis de Solanova, cavaller: Item dix ms interrogat
que ells anaren davant la vila dAlguayra et ax com aquells que havien alguna fretura de moneda menaaren-los de
robar et de cremar et los hmens del dit loch rescataren-se en DCC florins los quals foren compartits a la gent de cavall
(Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 236).
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

lextrem del comtat dUrgell.49 Els testimonis declarants en el judici contra el comte i
la famlia comtal, celebrat a la suda de Lleida, com Pere Tribanat, pags de Benavent
de Segri, afirmava que
recorda b que an en lo temps de les eres e messes prop passat ell testimoni stant en
lo loch de Benavent on ell testimoni s poblat, veu que vench a aquell mossn Fluvi ab
gran gent darmes tro en numero de M de cavall e de peu e ms a sos vigares ab penons
stesos, e entr en lo dit loch et pres aquell e lo castell de aquell a sa m per fora, cridant
altes veus la sua gent Viva lo rey don Jayme e desonestant ab veus altes dient mala hi
sn venguts a ell testimoni e altres del dit loch que trayds sn perqu haveu pres lo rey
carreter e strany e haveu jaquit lo de la terra, e trencant les portes robaren totes les cases
de ell testimoni e dels altres del dit loch e portaren-sen les robes e bns daquells et
aprs quant foren reposats lo dit mossn Fluvi feu manament a ell testimoni e los altres
prohmens del dit loch prestessin sagrament et homenatge en poder den Loren e den
Lembr, scuders e de sa companya qui eren aqu presents de haver per rey et per senyor
al senyor rey don Jayme, dient-ho del dit Jayme dUrgell.50
En canvi, tot i la derrota davant la ciutat de Lleida, Berenguer de Fluvi senfront
amb xit a la companyia que havia enviat el governador de Catalunya, Guerau Alemany
de Cervell, i dirigia Francesc dErill, amb la missi demparar-se de viles i ciutats
del comte dUrgell. La victria de Fluvi sobre lErill en el cam de Trrega a Lleida
ensuperb el partit rebel o urgellista. El notari balaguer, Arnau Rotllan, ho recorda en
aquests termes:
...mas s ver que ell testimoni veu eixir de Balaguer mossn Fluvi ab molta gent darmes
de peu et de cavall e segons oyr dir an et daqu feren-ne tornar los hmens de peuy vers
Balaguer, et los de cavall segons fou dit a ell testimoni anaren-sen al loch de Margalef et
154 metern-se aqu en aguayt et aqu meteix hagueren encontre ab lo dit mossn Franc dErill,
lo qual encalaren fins a Torregrossa, et com los dits hmens de cavall tornaren a Balaguer,
veu ell, tstimoni, que menaren scuders et troters armes et robes, los quals rocins, robes
et armes veu ell testimoni vendre pblicament al bell encant dins Balaguer, et metre los
hmens en la pres comuna de la dita ciutat, et ell testimoni entervench per scriure en la
venda de les dites coses...51
Berenguer de Fluvi, contra el parer dels paers de la ciutat de Balaguer, aconsell
tothora el comte a fer-se fort i a resistir a la ciutat, opini en la que tamb hi coincid la
mare, la comtessa Margarida de Monferrato. Daqu que Balaguer fos el darrer reducte i
escenari del final trgic de la casa dUrgell. En lassalt a la ciutat, menat per Ferran I,
a la tardor del 1413, Berenguer de Fluvi sentrevist amb Pere Maa de Liana, per tal
de pactar una rendici honorable. La negativa del rei i ladvertncia del mateix Maa de
Liana provocaren una esbandida massiva de la ciutat, sobretot per part dels mercenaris.

49 Flocel Sabat, El territori de la Catalunya medieval. Percepci de lespai i divisi territorial al llarg de
lEdat Mitjana, Fundaci Vives Casajuana, Barcelona, 1997, p. 378-379. Del mateix autor: Flocel Sabat, Organitzaci
administrativa i territorial del comtat dUrgell, El comtat dUrgell, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida,
Lleida, 1995, p. 17-70.
50 Manuel de Bofarull, Proceso contra el ltimo conde de Urgel..., vol. 1, p. 137.
51 Manuel de Bofarull, Proceso contra el ltimo conde de Urgel..., vol. 1, p. 152.
PRIM BERTRAN

Berenguer de Fluvi, junt amb Margarida de Montferrato, Andreu Barutell, Dalmau


des Palau, Alfons Surez, Pere Gravalosa, Joan de Fluvi, Joan de la Torre i Joan de
Llu, seran objecte de processament per Francesc dErill, com a partidaris del comte i
afectes de la revolta. Berenguer de Fluvi, finalment escapolit, trob refugi a la Savoia,
on es pos al servei del duc Amadeu VIII, i des dall intent sense cap xit afavorir
revoltes i hostilitzar els Trastmara aragonesos, i dhuc els Cardona, que en patiren les
conseqncies durant el seu pas cap a terres alemanyes.
Estretament vinculat a lopci de Berenguer de Fluvi fou el seu cunyat Tristany de
Llu, doctor en lleis, marit dElionor de Fluvi, conseller del comte Jaume, senyor de
Montcls i castl major de Tartareu.52 Tot i que no fou jutjat perqu mor abans (el 14
doctubre de 1413 ja era difunt), hom el considera cabdal per entendre la revolta, junt
amb la mare del comte, la seva germana Ceclia i el mateix Ramon Berenguer de Fluvi.53
Un altre personatge de la noblesa urgellenca favorable al comte dUrgell fou Pon
de Ribelles, senyor de Montsons i dArtesa,54 home que jug entre dos focs a partir de
la revolta del comte Jaume i que, tot i urgellista des dels inicis, opt i defens la via
de la concrdia amb el rei, especialment a principi de la tardor de 1412.55 I amb ell
Toms Sacosta, senyor dAlmenara, disposat des del primer moment a favor dels drets del
comte Jaume. I amb aquests dos, Dalmau dAlentorn, un dels participants en lexpedici
contra la ciutat de Lleida a finals de juny de 1413.56
Tamb shi vincularen amb ms o menys complicitat els Orcau, els Bellera, els
Esps, els Josa57 o els Pins, tot i que fossin originaris del comtat de Pallars o del de
Ribagora, i altres territoris del Principat. En canvi, entre aquesta baixa noblesa contrria
a la posici i revolta del comte dUrgell, cal comptar-hi els Cervell, els Mur, els Pegue-
155
ra o els Erill, aix com alguns fadristerns dels Queralt i dels Orcau. No podem deixar
sense esment el cavaller Gispert dAguilaniu, de la casa del comte, i que sencarreg,
entre altres coses de guiar tropes franceses encapalades per Toms de Monbr, a les
que pag i que finalment fugiren.58

52 Xavier Mora, Un poble del comtat dUrgell: Alberola, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida,
Lleida, 2010, p. 79 i 83.
53 Francesca Vendrell, ngels Masi, Jaume el dissortat, darrer comte..., p. 169. La relaci dels acusats
com a rebels la dna el propi Ferran I, el 21 docubre de 1413. Hi figuren, a ms Andreu Barutell, Dalmau dez Palau,
Alfonso Suari, P. Gravalosa i Joan de Fluvi, tots els quals sn stats ab lo dit Jacme participants, ajudants e culpables
e al dit Jacme e a sos cmplices han donat ajuda, obra, conseyll e consentit, adherit, favoregat e ajudat; Manuel
de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 45. Una relaci ms completa de la denncia dels
implicats en la revolta es pot trobar en la deposici del notari de Balaguer, Nicolau Cerd, feta a Lleida davant Bernat
de Gualbes, el 18 de novembre de 1413. Vegeu, tamb les pgines 109-136.
54 A aquest personatge es deu la cessi de lindret de Salgar per fundar-hi el convent de carmelites calats
el 1404.
55 Francesca Vendrell, ngels Masi, Jaume el Dissortat, darrer comte..., p. 116.
56 Virgnia Costafreda, Agramunt a la fi del comtat dUrgell, Si, 595 (Agramunt, 2013), p. 39.
57 Josep Maria Pou, Histria de la ciutat de Balaguer, Impremta i Enquadernaci de Sant Josep, Manresa,
1913, p. 351, ap. XXVI bis.
58 Diego de Monfar, Historia de los condes de Urgel..., vol. 2, p. 494. Pel testimoni de Nicolau Cerd, es
constata que finalment el comte, excitadssim i irat, senfront amb en Gispert dAguilaniu, a qui lo dit don Jayme li
volch donar de la spasa dient bacallar, traydor, que tu ho fas per ton barat; daltres men as ja fetes; ves-ten e tornay
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

Sn els ms rellevants, i encara no pas tots de la diversitat dels membres de


la baixa noblesa urgellenca que feren lopci urgellenca, amb el ben ents que nhi
hagueren altres, siusplau-per-fora, com aquells que de forma genrica, i en expressi
del notari balaguer Nicolau Cerd, lo dit don Jayme [dUrgell] aempr los hmens de
paratge del comdat et altres... tot i que alguns li proferiren valena e altres qui non
volgueren res fer...59

4. Les ciutats i viles del comtat


Coneixem poc el paper que jugaren viles i ciutats del comtat en el desenvolupament
dels esdeveniments que portaren i es derivaren de Casp. Els arxius municipals sn molt
parcs en aquest camp. Dels nuclis urbans ms importants del comtat dUrgell, no hi ha
dubte que el ms destacat s la capital, Balaguer. Em referir a ella en primer lloc i en
altres passatges, donada la seva centralitat en aquest context poltic i militar. No entrar
en el procs concret, cronolgic i precs de defensa, fortificaci i desprs dassetjament
i conquesta de Balaguer i altres viles del comtat. s una qesti prou coneguda, i far
referncia de manera genrica a moments i contextos en els que es veieren implicades
al llarg daquests mesos que dur la revolta del comte.
Tot fa pensar que la ciutat, dentrada, fou favorable i fidel al seu senyor, el com-
te dUrgell i estava disposada a fer el necessari per ajudar i collaborar en la causa
urgellista. Aix, el 23 de febrer de 1412 es congregaren a la plaa de Sant Salvador,
dins de lesglsia, el representants del com per poder vendre un censal i amb el ca-
pital aconseguit contribuir a lajut de 20.000 florins ofertat al comte per part de totes
156
les universitats del comtat. La ciutat de Balaguer, en aquesta ocasi i amb la creaci
i venda del censal nhauria aportat 5.540 florins, o sigui, el 27 % del total reclamat
arreu del territori comtal.
La soluci de Casp, contrria a la casa dUrgell, no podia ser pas inimaginada,
sobretot den dinicis de 1412, veient com es descabdellaven les coses i el paper que
hi jugava tant lantipapa Benet XIII com el seu fidel fra Vicen Ferrer. Desconec la
reacci immediata que deuria produir larribada de la nova a Balaguer entre els seus
grups dirigents. Ells i el poble tamb havien posat, i molt, de la seva part per afavorir
la causa del comte, i com el comte, tamb hi perderen, tota vegada que diners i gestions
foren intils.
A larribada del nou monarca es convocaren Corts per al 25 dagost de 1412, per
tal que els reialmes el reconeguessin com a sobir i li juressin fidelitat tant a ell com
al prncep hereu, Alfons. A aquestes Corts hi fou convidat tothom, tant els addictes de
primera hora, com els que en recelaren i dhuc els que shi oposaren. Tots menys Jaume
dUrgell i Anton de Luna. La gesti del bisbe Galceran de Vilanova i de Guillem Ramon

tost e dnals tot lo pilatges e ms si ms ne volen Manuel de Bofarull, Proceso contra el ltimo conde de Urgel...,
vol. 1, p. 127-128.
59 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 111.
PRIM BERTRAN

de Montcada, en nom del Parlament de Catalunya i del Principat fu canviar les coses.60
Finalment, la posici vacillant semblava esvair-se amb els intents daproximaci entre
vencedor i venut, que menaren Jaume dUrgell a retre obedincia al nou monarca a
Lleida, el 28 doctubre de 1412, mitjanant procurador. Balaguer fou el retir del comte
venut, i fins i tot vexat i arrunat per lenorme cost de defensar la seva candidatura. I
fou a Balaguer, retirat amb el nucli familiar ms proper que el comte es deix a merc
de dues persones de fort carcter i orgull, el gaireb bandejat i excomunicat Anton de
Luna, i la seva mare, la comtessa Margarida de Monferrat, molt conscient que era he-
reva de Palelegs, i descendent dels darrers reis de Mallorca. Una i altre linduren a
la revolta a partir del maig de 1413, just en plena reuni de Corts a Barcelona, mentre
sevaporava el possible ajut angls a la causa dUrgell.
La noblesa recolz el rei elegit i jurat de manera majoritria, cosa que no va fer
part del clero, sobretot el petit i mitj, i la majoria de les viles i ciutats del comtat, com
Balaguer. Ja hem parlat de Bereguer de Fluvi com a defensor de la ciutat de Balaguer
enfront les tropes reialistes i el mal aconsellament del comte a lhora de resistir-hi,
somiant que la ciutat era inexpugnable i que arribarien reforos i ajuts de fora. Sn
diversos els testimoniatges que en aquestes circumstncies posen de relleu la complicitat
o aquiescncia, si vols per fora, de la ciutat. Ho recorda en la seva declaraci el notari
balaguer Arnau Rotllan, quan afirma que encara altra vegada a pregria del dit don
Jayme, los hmens de Balaguer per via de universitat donaren diners al dit don Jayme
per o com dehie que ab aquells farie son fet et obtendrie lo regne lo qual li era stat
levat a tort...61 Narcs Feliu de la Penya i el P. Pou ens ofereixen una extensa relaci
dels qui defensaren la ciutat amb total fermesa, tot i que no sabem segur que fossin
157
habitants de Balaguer.62 Tanmateix, el cansament del setge i dels requeriments de nous
i gravosos tributs acab cansant una part dels habitants de Balaguer, si fem cas de la
deposici de Joan Corretger, qui st a Balaguer et [diu] que los hmens de Balaguer
possaven querelles al dit don Jayme com los diners neren anats et la gent [darmes]
no venie....63
Exigncies de noves i urgents talles nhi hagueren tamb a altres poblacions del
comtat, com declara Pere de Llimiana, habitant de Castell de Farfanya:
Interrogatus si sap ni ha ents qu diners se sien plegats en lo loch de Castell los quals
devien anar a les companyes que devien passar. Resps et dix que el testimoni ha plegats
diners en una taylla que alguns singulars foren aemprats per la senyora comtessa e que
devien anar an Anton de Luna perqu nos sap et que aprs ho dir que los dits dins
avien tornats a Balaguer e que falsia ere estada.64

60 Francesca Vendrell, ngels Masi, Jaume el dissortat, darrer comte..., p.110.


61 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 151.
62 Narcs Feliu de la Penya, Anales de Catalunya..., vol. 2, p. 420.; Josep Maria Pou, Histria de la ciutat...,
p. 200.
63 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 151.
64 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 479. En una delcaraci similar,
Pere Pon, ferrer de Castell, declarava que en lo loch de Castell sen ploega dins en una taylla que la dita senyora
[comtessa] aempra als singulars, los quals devien servir al pagament de les companyes... (vegeu, tamb, la pgina 484).
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

Sobretot Os i Castell de Farfanya, foren poblacions sobre les que sexigiren


prestacions de serveis darmes i de diners, fins gaireb darrera hora; tot fa pensar que
aquestes viles, com altres, quedaren profundament cansades i esgotades duna guerra
que sentreveia des del principis sense futur. Aix, a principis de setembre de 1413, la
germana del comte, com tamb la seva mare, sadonaren de les exigncies excessives
sollicitades, daqu que Elionor, adreant-se als paers i prohoms dOs de Balaguer, els
digus que
vosaltres no podets laborar ni treballar en vostres fahenes ax com custumat havets e
haurets mester, per atenent que encara non havets haut destrich per via de combat o seti
havem acordat que totes quantes rendes, drets e imposicions en lo dit loch [dOn] fins al
jorn davuy a nos sien caygudes, aquelles vos sien relaxades, e volem que aquelles nos
cullen nes pleguen , ans ab tenor de la present, graciosament les vos relaxam et donam en
sustentaci e ajuda de vostres necessitats e que aquelles puxats convertir e convertiscats
en vostres propriis usos e de la universitat de dit loch.65
Semblantment, la comtessa Margarida escrivia als paers i prohoms de Castell
dient-los que
volem que de les rendes que son caygudes fins al jorn de vuy et cauran daci avant durant
aquests temps no paguets res a mos oficials. E som certa que amats tant vostra lealtat,
perque, sen que us sia posat per cremament dalberchs per talament del terme, no farets
cosa que a vosaltres toch en gran vergonya ni a nos en dan. Perqu merexets que per
nos et per nostre molt car fyll perpetualment siats afranquits perqu prohmens esforau
ms b et lo treball prenets ab plaer car sens tot dubte en breu veurets tal socors que us
tenrets per benaventurats e penrets gran venyana dels malvats que per defaliment de cor
han desonrats ells mateis et tots sos linatges...66
158 Castell de Farfanya dominada i refugi de la comtessa-mare Margarida de Mont-
ferrato fou escenari de grans focs i lluminries per simular larribada de tropes auxi-
liars, i daquesta manera mantenir els nims dels balaguerins assetjats, tot i que, com
diu Monfar, los vecinos de Balaguer conocan muy bien que todo aquello que ella [la
comtessa Margarida] deca a mentira67
Linyola, al sector ms meridional del comtat, junt amb Agramunt i Balaguer, eren
les que asseguraven el dot de la comtessa-infanta Isabel,68 a ms tingu un paper relle-
vant en la defensa del comtat. En ple projecte datacar Lleida (juny 1413) i de lactivitat
de Francesc dErill, per assegurar-la i defensar-la, el comte Jaume orden la sortida de
Balaguer de 200 cavalls i mes de 300 ballesters destinats a Linyola, per controlar pre-
cisament la marxa de Francesc dErill, fins que les dues forces, reial i comtal aquesta,
dirigida per Berenguer de Fluvi , toparen prop de Lleida, a Margalef, on hi perderen
la vida alguns membres de la companyia reial.69 La mateixa infanta-comtessa havia pres

65 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 448.


66 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 447.
67 Diego de Monfar, Historia de los condes de Urgel..., vol. 2, p. 495.
68 Ho reconeix la mateixa comtessa-mare, Margarida Montferrat. Manuel de Bofarull, Proceso contra el
litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 381.
69 Josep Maria Pou, Histria de la ciutat..., p. 169.
PRIM BERTRAN

determinacions, com la que comunic a Joan de Pinell, a qui (27 de juny de 1413)
demanava que vista la present, ab aquella ms gent que porets a caval e de peu e ben
armats vengats a la nostra vila de Liniola e aprs siats al scrivits-ne a nos, e darem
manera que entrets en Balaguer e sabrets qu haurets a fer, e no dubtets per vostre
bandejament ne dalcuns qui sien ab nos...70 El paper de Linyola en aquest context
denfrontament amb el reialista Franc dErill, ens el descriu tamb un dels declarants
en el judici contra el comte dUrgell, el cavaller Asbert de Vilafranca, segons el qual
posa en boca de Berenguer de Fluvi
que aytamb si haurien a parar com ells vinguesen et aix que ms valie que ara anas-
sen a ells et que si cuytassen. E de fet tots ensemps feren la via de Lineola et daqu
meteren-se en aguayt en cert loch, et venint lo dit mossn Francesch dErill et sa gent
encanlaren et desbarataren-lo et apresonaren de ses gents et rocins et robes, les quals
coses totes menaren et meteren dins Balaguer, sabents et consentint-ho lo dit don Jayme
et la comtessa sa mare, la qual se mostr sser fort alegra com lo dit mossn Franci era
stat desbaratat... 71
Linyola tamb fou escenari dun altre acte contra els trastamaristes, com denuncia
Nicolau Borrs, de Cervera, missatger reial, el qual afirma
que ell portant letres del senyor rey en Arag fou pres per gent del comte prop de Si-
damunt e que mossn Flovi li pres les letres e aprs fou menat a Liniola e aqu veh
que tota la vila havian derinclida e sen eran pugats en la forca e aqu en la forca e per
fosses lo tingueren pres XI jorns e aprs soltaren-lo e que lo dit mossn Flovi partiren
dal ab tota la gent e dehan que anaven per exir al cam an Franc dErill qui devia fer
lo cam de Saragoa.72
Tamb s un altre testimoni del paper jugat per la vila de Linyola la carta de la
159
comtessa-infanta Isabel a lescuder Joan de Pinell (27 de juny de 1413) en qu li diu:
vos pregam molt affectuosament que vista la present ab aquella ms gent que porets
a cavall et de peu et ben armats vengats a la nostra vila de Lineola...73 Ramon Roger
dErill, informava al cap de poc son germ, Francesc dErill, que s del tot cert ha
exida gent de Balaguer en nombre de CC hmens a cavall e altres tants a peu, e sn
a Lineola venguts...74 La quantitat dhomes darmes que mogu en Fluvi, difereix
substancialment segons els informants. Martn Lope de Lanuza dix que a oyt dir ell
testimoni stant malalt oy dir en lo loch dOs que mossn Fluvi era exit de Balaguer ab
CCLXX hmens darmes e ab CCC de peu e sera mes en Linerola et sper dos jorns
mossn Franc dErill qui de Trrega devia passar vers Leyda...75 La vila segu lexemple
de Castell, defensant-se de forma heroica, fins que fou retuda i conquerida Balaguer.76

70 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 355-356.


71 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 243-244.
72 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 299.
73 Josep Maria Pou, Histria de la ciutat..., p. 351 (doc. n XXVI).
74 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 290.
75 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 224.
76 Josep Maria Pou, Histria de la ciutat..., p. 180.
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

Menrguens, vila comtal, fou tamb escenari de les conteses, especialment les
resultants de la pretesa conquesta de la ciutat de Lleida per Berenguer de Fluvi, a
darreries de juny de 1413. En ella shi aplegaren una gran quantitat de gent darmes,
dartilleria, descales i tota mena de pertrets per combatre contra la Lleida en mans del
rei Ferran.77 Fou cedida a Elionor dUrgell, germana del comte, com declar Bernat de
Torremorell, senyor de Pelagalls i les Puelles, en el judici contra el comte.78 El mateix
deposant deix ben patent tot el trasbals que supos per a Menrguens el fet dhaver
estat punt estratgic en lintil intent de conquerir la ciutat de Lleida (24 de juny de
1314), i de com afect la presncia de nombroses tropes i animals de trag,79 tant per
subvenir les necessitats quotidianes com per la necessitat indefugible datipar les bs-
ties de crrega, amb el consegent resultat de saqueig de collites en greu detriment de
la pagesia i, de retruc, de la germana del comte, Elionor dUrgell, senyora de la vila.
La professora Virgnia Costafreda ha estudiat amb deteniment els efectes de la revolta
i la prdua del comtat a la comtal vila dAgramunt.80 Destacadssima i rellevant com a
centre econmic i monetari dUrgell, la vila fou lescenari de la trobada de la parella
comtal (estiu de 1411) amb el bisbe de Lleida, el prourgellista Pere de Cardona,81 que
fins i tot arrib a aixecar-se en armes per defensar Jaume dUrgell. La mort prematura
i inesperada del bisbe de Lleida, tingu greus repercussions en perdre un suport a tota
prova, capa de frenar lantiurgellisme de la famlia lleidatana dels Sescomes, que no
dubtaren a fer enviar espies a la vila dAgramunt.
Agramunt, segona capital del comtat, acoll lassemblea de prohoms de tots els
indrets del comtat per posar-se al servei i disposici del comte, endeutant-se fins i tot
per fer front a les intervencions militars forasteres i per preparar la defensa a ultrana
160
dels drets de la casa dUrgell.
Davant de la imminent revolta comtal enfront de la decisi de Casp, i preveient
posteriors conseqncies, i amb la finalitat de garantir la conservaci de part del pa-
trimoni, Jaume II don a la infanta-comtessa Isabel la ciutat de Balaguer i les viles

77 Francesca Vendrell, ngels Masi , Jaume el Dissortat, darrer comte..., p. 131.


78 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 46: lo dit don Jayme empenyor
et mes entre mans a la dita dona Elionor la vila de Menargues, lo castell dOs, Montmagastre et la honor daquell ab
tota aquella senyoria que lo dit don Jayme ho tenie et possehie, et los hmens habitants en aquells feren sagrament et
homenatge a la dita dona Elionor de haver-la per lur dona et senyora.
79 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 47: ...part la dita cavalcada
de la dita vila de Menargues on les gents darmes del dit don Jayme havien allotjat tres o quatre jorns et dels presoners
que havien presos de la ciutat de Leyda et presa de bous et daltres bestiars meteren les dites gents darmes en la dita
vila de Menargues, e all dix lo batle de la dita vila de Menargues que supplicarie a la senyora comtessa et a la senyora
dona Elionor que per lur merc lus plagus que si a exir ne havien que no li manassen anar tants hmens de la dita vila
de Menargues com ni hagus anats ben XXX o XXXX, et que si havien a cavalcar almenys ni anassen la meytat del
nombre daquells... les dites gents darmes del dit don Jayme havien preses et donades a lurs rocins gran quantitat de
garbes de blats de hmens de la dita vila en lo dit alotjament, et axi quel pregava que fos bo ab les dites senyores que
los dits hmens de la dita vila fossen reintegrats e pagats de les dites garbes...
80 Virgnia Costafreda, Agramunt a la fi del comtat..., p. 35-41.
81 Josefina Pars, Episcopologi (segles XIII-XV), Arrels cristianes. Presncia i significaci del Cristianisme
en la historia i societat de Lleida. Temps de consolidaci. La Baixa Edat Mitjana. Segles XIII-XV, Pags Editors-Bisbat
de Lleida, Lleida, 2008, vol. 2, p. 652-653.
PRIM BERTRAN

dAgramunt, Linyola i el vescomtat dger. Tot intil, tota vegada que, com veurem, el
comtat fou embargat i trossejat.
Agramunt fou assetjada per Guerau Alemany de Cervell, governador de Catalunya,
i ferm enemic i rival de Jaume II, den de principis dagost de 1413. El 13 dagost
es varen pactar les condicions de capitulaci davant del governador general. Batlles,
paers i prohoms agramuntins, liderats pels germans Francesc i Toms Sacosta, intentaren
i suplicaren al monarca que no aliens la vila, ans la retorns a la infanta. Igualment
pregaren que es fes remissi general de penes als agramuntins, pel qualsevol ra o
motiu, fins i tot per als homes del Forcall prourgellistes valencians que havien cercat
refugi a la vila dAgramunt. Cap de les demandes fou escoltada. Ben al contrari, el nou
monarca reclam tributs honerosos, adduint les necessitats de la guerra, i encara ms, les
despeses de la seva coronaci. Foren intils les reclamacions, tot i que els agramuntins
argumentaren, i amb ra, que nestaven exempts per antics privilegis.82 I encara pitjor,
el 1417, com direm ms endavant, Alfons el Magnnim ced la vila al seu germ, el
futur Joan II, que, ms endavant, lempenyoraria i vendria als Cardona.
A la vegada caigueren tamb poblacions com Albesa, Ivars de Noguera, Os i Les
Avellanes.83 Lonze dagost de 1413, el mateix monarca feia saber que ja shavien retut
les viles aragoneses del comte (Albalate, Alcolea, Os, entre altres), e ia ques era retut
Ivar e Gerp, e vuy ques deu donar Agramunt... e que ja st en tracte Muntmagastre
de donar-se....84 Mentrestant, els canonges de Bellpuig de les Avellanes es passaven
amb el seu abat al capdavant, al bndol trastmara, el 20 dagost, dia en qu se apar-
taron del conde, y el rey les concedi perdn general.85 Abans eren clars partidaris
de Jaume dUrgell, tota vegada que el casal urgellenc havia estat el gran protector i
161
fundador del monestir.
Tot fa pensar que els habitants de Balaguer acabaren abatuts i extenuats de laventura
sense futur de Jaume el Dissortat. Les referncies a dissensions, fugides i desafeccions
de la poblaci aix com dels exrcits mercenaris sn reiterades, i palesades sobretot en
les declaracions de testimonis del procs contra el comte.86

82 Andrs Gimnez, Don Jaime de Aragn, ltimo conde de Urgel..., p. 336-341 (doc. n CLV); Virgnia
Costafreda, Agramunt a la fi del comtat..., p. 41.
83 Pere Sanahuja, Histria de la ciutat de Balaguer, Ajuntament de Balaguer, Balaguer, 1984, p. 307.
84 Josep Maria Pou, Histria de la ciutat..., p. 359 (doc. n XL).
85 Diego de Monfar, Historia de los condes..., vol. 2, p. 503.
86 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 125-127. El notari balaguer
Nicolau Cerd explica amb detall la situaci dels paers i consellers de Balaguer davant el clar abandonament del
comte, i les amenaces del rei si la ciutat no es lliurava, mentre el comte, fins al darrer moment insistia en no adonar-se
de la situaci que ja era irreversible en contra seva. ...digueren al dit Jayme que li plagus de sser en algun loch los
pahers e prohmens de la ciutat li poguessen dir certes coses que li havien a dir, e de fet lo dit don Jayme fou ab ells
a la sglsia de Sent Salvador e viu e ho ell testimoni [Nicolau Cerd] que aqu los pahers digueren al dit don Jayme
semblants paraules en acabament Senyor o que nosaltres vos volem dir no deym perqu nons tinguan per dit de fer
vostres manaments e de morir ab vos, mes per o com vehem que tot hom daquesta gent stranhera que hic era vos ha
lexat heus lexen e sen van de jorn en jorn, e no vehem que vos hajats socors alg, volriem que vos Senyor prenguessets
remey alg de salvar vostra persona he nosaltres, car daltres veguades vos ho havem dit e prengus consell ab vos
ensemps que provehsseu que vostra persona fos salvada majorment ara que veus lo Senyor Rey queus ha feta tal
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

La fidelitat al comte tenia un lmit, com va passar a Agramunt. Retornant a la


consideraci sobre aquesta vila, observem com les dues cartes adreades pel comte als
paers agramuntins, pocs dies abans que es rendissin, denoten la manca de realisme del
comte Jaume i dels seus partidaris i consellers. Aix sadreava el comte al batlle, paers
i prohoms dAgramunt el 16 dagost de 1413:
...en remuneraci del gran servey que ens havets fets vos remetem perpetualment la
qustia que tots anys nos fets e aquella vos prometem de remetre e quitar si per res ere
enganada, e a vos farem fer e confermar a nostra cara tia e muler la infanta, pregant-vos
molt affectuosament que ara mils que jams vos deffensats e us guanyets ax com de vostra
innada naturalesa e lealtat se pertany e nos indubitadament ne confiam; certificant-vos que
a breu nos haurem tal esfor quen sirets molt alegres e confortats per tal forma que nostra
iustcia ser vista contra tots aquells qui tiranament nos perseguexen. Del seti que s ai
[Balaguer] vos ceritificam que nos lo speram molt ni fins a hich an guanyat gaire ne ab
Du hic avanaran de aqu avant molt, e estets avisats que males persones no us enganen,
ans si conexets lo contrari hich previt, de continent prenent-los e liurant aquells a mort
dura, per tant que a els sie cstich, e als altres exemple...87
bviament que la revolta del comte i la seva sufocaci implicaren moltes altres
viles i ciutats de Ponent, sobretot quan es produ lintent dassalt a Lleida per part de
Berenguer de Fluvi amb la consegent reacci reialista de Francesc dErill. Ja hem
parlat de com afect algunes poblacions del Segri. Tanmateix el propi Francesc dErill
donava compte del fet que les cavalcades de certa gent darmes del comte dUrgell
arribaren a Sidamon i Belllloc:
mas segons so certificat, los hmens de Belloch tant tost quels hagueren vist feren un
home qui feu la via de Trrega per avisar-ne tot hom altre a m ac ax que lo dit en Franc
162 [dErill] ses aturat a Trrega segons se diu, e la dita gent darmes del comte han stat vuy tot
dia entre Castellser en Anglesola, en los camps fora cam, esperant lo no s qu ser.88
La presncia de Franc dErill en la perifria del comtat implic tamb poblacions
que eren de la senyoria del Consell de Cent de Barcelona, com Trrega i Vilagrassa,89 I
evidentment els mateixos lmits dUrgell enfront Lleida, com informa el mateix Erill al rei:

requesta recitant-la segons que damont, e si nosaltres noy responem o no fem a que si cont o non havem alarch
dinbs lo temps seriem traydors e non volriem sser per res, ax que voldrem que vos prenguessets quaqlque expedient
per slavar vostra persona anant-vosen o en qualque altra manera, e que nosaltres ab beniplcit vostre poguessem
respondre a la dita letra o almenys exir algun defora per parlar ab lo Senyor Rey e per haver alargament del temps e
de fet li feren aqu mostrar a juristes la constituci damunt dita e alguns dits o scrits de juristes antichs sobre a fets.
E lo dit don Jayme dix Vosaltres per no satisfer a la requesta quel quel Infant dient-ho del Senyor Rey, ha feyta non
sou traydors, car b sabets que vosaltres nol havets per Rey ans vos tenits per dit que ho sia jo, o que lo dret sia meu
perqu jo no vull quen respongau ni ysqueu defora, mas sofferits sol uns XV dies car jom tinch per dit que haur pres
algun partit de mi matex. E ells respongueren al dit don Jayme que nos podie fer si donchs alarh no havien del Senyor
Rey, e da li par a ell testimoni que don Jayme fes pendre carta e anaren-sen...
87 Francesca Vendrell, ngels Massi, Jaume el Dissorta, darrer comte..., p. 151-152.
88 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 288.
89 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 289. Com informa Franc dErill,
des de Trrega, el 29 de maig: ...continuant mon cam son plegat a Trrega don aqu de continent un home de mon frare
lo comanador de Berbens [Ramon Roger dErill] ab una letra la qual tramet a vostra senyoria en sa forma e aprs molt
excellent Senyor qui hagu lesta la letra de mon frare me vench lo batle, veguer, capit e pahers e consellers daquesta
vila, em digueren per son descrrech pus jo anava per manament de vostra senhyoria, me notificavan que ells havian
PRIM BERTRAN

...s vengut en Balaguer mossn Bernat de Coa rasa, qui s gasc, ab C rocins e C ba-
lests, e sn a Albesa aleujats e corren e roben tot lo mn qui troben. Ax mateix molt
excellent senyor, los altres qui eren venguts contra mi, exint-me al cam, sn aleujats a
Liniola e esperen a mi. Plcieu-us molt alt senyor de provehir-hi car tota aquesta terra sta
aromorada e dien que si tal recapte hi dna lo senyor rey, que perdut s tot.90
Un dels cops ms forts per als assetjats i que deuria frapar la ciutat de Balaguer
fou la presa de la casa de la comtessa, ubicada a la riba esquerra del Segre, prop del
convent de Predicadors, o de Sant Domnec, i de la Fassina.91 La traci dun dels de-
fensors, Llus Carbonell, que pact amb els assetjants el lliurament de la casa-fortalesa,92
i la presa daquest puntal que assegurava el pont i creuament del riu, ati encara ms
la defecci de molts dels assetjats (20 doctubre), que sacolliren al perd reial, com
Martn Lpez de Lanuza, y Juan de Ses, amb ms duna quarantena de persones.93
Sobre el cansament del setge aplicat a la ciutat de Balaguer tots els testimonis fan
palesa la fugida duna part de la poblaci cansada o atemorida.94 En part per lesgota-
ment derivat de les dificultats dabastament dels aliments ms essencials.95 Es nota en
els grups dirigents de la ciutat fins i tot una manca dimplicaci en la causa del comte,
que ell havia condut personalment, com declaren els propis consellers de la ciutat, un
cop reunits paers i consell amb el comte a lesglsia de Sant Miquel, on els deman
consell sobre qu hauria de fer, en paraules de Monfar,
...y ellos le suplicaron les diese lugar para conferir y tratar el negocio entre ellos, y
despus de un buen rato le respondieron: Seor, vos en lo hecho hasta aqu no nos habis
llamado ni pedido consejo alguno, y as, en el caso presente, no sabemos qu deciros; pero
parcenos, que pues el rey y la condesa se han metido en esto, que vos, seor, hagas lo
que llos os aconsejaren.96
163
Un cop rendit el comte, i lliurat al Trastmara, (Tots sants de 1413) i presos els
comtes en una barraca del Reial, lanaren a veure el notari Arnau Rotllan, els paers de
la ciutat i Joan de Ros, nunci de Balaguer. Els representants de la ciutat reconegueren

trams dos de cavall a Vilagrassa quels fessen recollir ac en aquesta vila, e com foren al dit loch de Vilagrassa horen
repicar a Anglesola e a Barbens, e ells volen saber qu era, anaren a Anglesola e aqu veheren tota la vila rumorada e
vench un hom que havia vist la gent del comte dUrgell, la qual sumava a D rocins e D de peu e sn a Lineola qui s en
lo cam o fort prest per la hon jo he a passar, ...
90 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 1, p. 290-291. (Trrega, 1.VI.1413).
91 Pere Sanahuja, Historia de la ciutat..., p. 280.
92 Josep Maria Pou, Historia de la ciutat..., p. 186.
93 Diego de Monfar, Historia de los condes..., vol. 2, p. 517.
94 y a la puerta de las tapias haba puesto muy buenas guardas porque el conde no se le pudiese escapar
pensando de esta manera impedir las huidas del conde, de que haba te nido noticia de los que salan de la ciudad y
se venan a su servicio [de Ferran I], que contaban todo lo que pasaba dentro y an algo ms Todo eso atemorizaba
mucho a los sitiados, en espacil a los ciudadanos, como gente menos ejercitada en el peligro y ms interesada en el dao,
y que les pareca temeridad querer ms aguardar, y estaban cansadsimos de tan largo cerco, y teman que la ciudad
no fuese entrada y ellos y sus haciendas perdidos, porque el rey estaba muy enojado y la artillera que haba trado de
Lrida los tena acabados Diego de Monfar, Historia de los condes..., vol. 2, p. 518.
95 Josep Maria Pou, Histria de la ciutat de Balaguer..., p. 180. era tanta la manca de provisions que nhi
havia molts que les compraven als enemics, lo qual senta molt la comtessa Na Marguerida i deia que ella menjaria
rates, gats i altres coses ms immundes, abans de cercar les subsistncies entrels enemics de son fill.
96 Diego de Monfar, Historia de los condes..., vol. 2, p. 528-529.
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

i servaren fidelitat al comte derrotat fins al darrer moment. Fins i tot presoner se li
oferiren en aquests termes: Senyor, per tant com vos sou ac ens sou ms en les mans
e poder del senyor rei, manat-nos senyor que farem de nosaltres e de la dita ciutat e
donat-nos conseyll per salvetat de la dita ciutat y singuls de aquella. 97
Balaguer tenia a ms una comunitat jueva important. La coneixem relativament b,
grcies al fet que el 1412 es redact el Llibre de lEstima, que ens dna 61 caps de
casa, que representarien el 9 % de la poblaci de la ciutat. Aquesta poblaci estava
repartida entre 18 membres de la m major (64,3 %) i 45 de les mans mitjana i menor
(35,7 %), i estava ubicada als actuals carrer de Barri Nou, de Sant Josep i del Miracle,
fora del Mercadal,98 i amb lHospital dels jueus al ja referit carrer del Miracle, segons
el capbreu de 1506-1507.99 El pitjor per a la comunitat arribaria no pas de la derivaci
del problema del comproms de Casp i la revolta del comte dUrgell, sin dels efectes
de la Disputa de Tortosa, del 1415, i de lactitud radicalitzada i intolerant per part del
nou bisbe dUrgell, Francisco de Tova.100 Tanmateix les evidncies palesen que els jueus
tamb es dividiren entre partidaris i detractors de lopci de Jaume dUrgell. Alguns dels
jueus, en ple setge, fugiren i es passaren a Ferran dAntequera, com Salom Coffn;101
mentre altres, com Isaac Maim i Moiss Goioso, i versemblantment Ferrer Auravaylla,
alias Jaffi, que ere assignat en distribudor de les monedes de mossn Fluvi,102 es
mantingueren ferms partidaris del comte.
Entre les conseqncies de la nova situaci cal comptar-hi la supressi de la
sinagoga (1414) que pass a ser propietat de Diego Fernndez de Vadillo, el qual la
ced a les monges clarisses dAlmat.103 En qualsevol cas, el 1415 Ferran I reconeixia
que els jueus de Balaguer eren pocs i molt pobres i no sels podia exigir la qustia.
164
En canvi, no foren tan negatives les conseqncies de la desfeta del comte dUrgell
sobre els jueus dAgramunt, que aguantaren fins a lexpulsi (1492) al carrer de lAspi
i carrer de la cria.104 Alguns jueus dAgramunt foren acusats dhaver pres partit de
forma decidida i activa pel comte dUrgell, especialment en el moment de lintent de
presa de Lleida (juny 1413). Els dos jueus agramuntins denunciats foren Isaac Baruch
i Samuel de Piera, un i altre, tot i declarar-se innocents, i ser gent davanada edat,
passaren una temporada a la pres.105

97 Josep Maria Pou, Histria de la ciutat..., p. 193; Dolors Domingo, Pergamins de Privilegis de la ciutat de
Balaguer, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida-Institut dEstudis Ilerdencs, Lleida, 1997, p. 165 (doc. n
40).
98 Montserrat Casas, Els jueus de Balaguer en el llibre de lEstima de 1412, Actes Ir. Colloqui dhistria
dels jueus a la Corona dArag, Institut dEstudis Ilerdencs, Lleida, 1991, p. 321-333.
99 Pere Sanahuja, Historia de la ciutat..., p. 173.
100 Pere Sanahuja, Historia de la ciutat..., p. 176.
101 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 2, p. 45.
102 Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo conde de Urgel..., vol. 2, p. 44.
103 Josep Maria Pou, Histria de la ciutat..., doc. LVII.
104 Josep Bertran, Viatge al passat de lAgramunt jueu, Si, 577 (Agramunt, 2012), p. 29-35.
105 Virgnia Costafreda, Agramunt a la fi del comtat..., p. 41.
PRIM BERTRAN

Aix, doncs, els anys 1412 i 1413, entre els inicis de la revolta i la rendici del
comte i la presa de la ciutat de Balaguer, foren de fort trasbalsament, no cal dir la ca-
pital, Balaguer, la ms damnificada pels atacs militars com per haver estat sotmesa un
llarg setge; els moviments de tropes, la inseguretat amb qu shagueren de moure viles
com Menrguens, Castell, Linyola, Albesa, les ms meridionals del comtat, amb pas i
trasps de tropes, ordres i contraordres, fins i tot abusos fiscals, tant durant la revolta
com desprs per exigncies del triomfador; el manteniment de les tropes passavolants
o establertes sobre els termes i viles, a qui shagu dofertar aliments per a soldats i
per als animals; i no cal dir de les tensions humanes derivades de la presa de partit a
favor duna o altra part, molt visible sobretot a Balaguer, deixarien rastre per temps. Si
hi afegim el posterior canvi de senyor, el pas del domini comtal a mans diverses, amb
la consegent prdua de cohesi de les viles meridionals del comtat, i el qestionament
dantics privilegis i costums per part dels nous senyors, havien de capgirar substanci-
alment lorde antic. Les conseqncies directes i indirectes de Casp es farien notar per
molt de temps.

5. La disgregaci del comtat


El professor Flocel Sabat va perfilar i precisar el procs de meridionalitzaci del
territori comtal urgellenc,106 com tamb la seva incardinaci dins de ladministraci reial
ja des del regnat de Jaume II el Just, de manera que per al comtat dUrgell, com per a
la resta de territori catal, implicava ignorar lestructura prpia del comtat i definir el
territori en funci de les vegueries reials.107 Per aix, en el moment de la incorporaci
165
del comtat al patrimoni reial, com a conseqncia de la presa de Balaguer (1413), no sols
fou la ciutat la que conegu la seva runa total, amb la destrucci del Castell forms, la
prdua de les joies108 i sobretot de la imponent biblioteca comtal, acumulada pel comte
anterior, Pere II.109 Moltes ms coses i ms importants es perderen en aquell moment,
com la mateixa concepci i existncia i pervivncia del comtat.

106 Flocel Sabat, Organitzaci administrativa i territorial del comtat dUrgell, El comtat dUrgell..., p. 17-
70.
107 Flocel Sabat, Organitzaci administrativa..., p. 68.
108 La confiscaci de les joies fou duta a terme amb exquisida precisi. Com que moltes de les que formaven
el tresor reial havien estat empenyorades per pagar les enormes despeses de la defensa de la terra, Ferran I orden una
minuciosa recerca. Una de les que es cerc amb ms atenci fou el fermall empenyorat a Joan de Prxida, pel qual
rebia cada any 85 lliures. Desprs de diverses recerques, fou retrobat en poder dun argenter barcelon, Joan Fumat.
Ms precisions a: Francesca Vendrell, ngels Masi, Jaume el Dissortat, darrer comte..., p. 174-175; Andrs Gimnez,
Don Jaime de Aragn, ..., doc. CCIX. Ens reporta tamb altres documents relatius a lembargament de tresors i joies,
tant ds religis com personal; vegis, per exemple els documents CLI i CCXII.
109 Anton M. Espadaler, Un canoner a la cort dels comtes dUrgell, Canoner dels Comtes dUrgell, Servei
de Publicacions de la Universitat de Lleida-Institut dEstudis Ilerdencs, Lleida, 1999, p. 11; Del mateix autor, Anton M.
Espadaler, Urgell, urgellisme i literatura. La literatura i el comtat dUrgell a la baixa Edat Mitjana, Cultura i poder,
Flocel Sabat (ed.) Pags Editors, Lleida, 2002, p. 53-69; Josep Alany, Procs inquisitorial contra el castell dAmposta
Fra Pedro Roi de Moros a la cria pontificia del papa Benet XIII (1414-1418), Anuario de Estudios Medievales, 32/1
(Barcelona, 2002), p. 201.
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

Ferran I dAntequera nomen un administrador-collector general del comtat i


del vescomtat dger, en la persona de Joan de Montgai, que era el batlle general del
comtat dUrgell en temps del comte desposset, i poc desprs el substitu per Fernando
de Bardax, encara que com diu Monfar este oficio dur pocos aos, porque el rey,
de la hacienda del conde, pag todos los servicios que le haban hecho hasta aquel
punto, y tuvo harto que dar a todos aquellos que con l haban venido de Castilla y le
haban servido...110
El nou monarca es desfeu molt aviat dels territoris i senyorius que els comtes dUrgell
tenien a terres aragoneses (octubre de 1414), com la baronia dAntilln a favor del futur
Justcia dArag, Berenguer de Bardax, junt amb els llocs de Castellfollit, Albelda, Os
de Cinca, i altres; i al cavaller hospitaler, Joan de Bardax, fill de lanterior, el castell i
lloc de Grado. 111 Albalate de Cinca, una altra de les importants baronies que els comtes
tenien a lArag, fou donada a Pedro Maza de Lizana, conseller i majordom reial. 112
Tamb es benefici duna part de les baronies aragoneses, Juan de Mencaj, amb els
castells i llocs de La Clamosa i Pueyo de Cinca.113 Sempre tamb en terres aragoneses,
el 20 de novembre de 1414, Juan de Hxar reb per haver prestat ajut constant en el
setge de Balaguer, els llocs de Rfols, Mombr i Fontclara, de les baronies urgellenques
dins del regne dArag.114 I encara el 12 de juliol de 1415, des de Valncia, Ferran I
regalava a Alfons el Jove, duc de Gandia, el castell i la vila dAlcolea de Cinca, una
de les joies baronials del comtat a lArag, i que finalment retorn a la comtessa Isabel
en concepte de la recuperaci del dot que aport en les seves noces amb Jaume II el
Dissortat.115 Daquesta manera es pagava al duc de Gandia pel suport i recolzament
que prest al Trastmara durant la revolta del comte dUrgell, i el setge de Balaguer,
166
bloquejant la ciutat pel portal de Lleida, i negociant la rendici del perdedor.
El primer esberlament a terres urgellenques es feu el mateix any 1414 en qu
foren cedits a Antoni de Cardona i dAnglesola i de Luna fill dHug II de Cardona I,
el castell i la vila dOliana, per haver-lo ajudat en el setge de Balaguer, i haver-ho fet
amb els seus propis recursos econmics. Al donzell Pere Blanc, pel mateix motiu, li
atorg les viles de Tiurana i Vilaplana, valuoses per la producci de lli. Un altre dels

110 Diego de Monfar, Historia de los condes..., vol. 2, p. 626.


111 Ho recorden els jurats de Tamarit, en una carta adreada al rei, i annexa al procs contra el comte, el 24
de maig de 1413: Al molt alt e molt escellent princep et poders nostre Senyor lo Senyor Rey dArag.
tem Senyor ja sia moltes noves se compten emper som certs de aquells sino que s ver que mossn
Fluvi de casa del comte dUrgell passa dissapte pus prop passat ab XXII de cavall et VI de peu per una
aldea de aquesta vila damada la Campell e diuse que anaren al Grado que es del dit comte e que portava
certa quantitat a don Anthon de Luna per haver gent darmes (Manuel de Bofarull, Proceso contra el litmo
conde de Urgel..., vol. 1, p. 183-184).
112 Diego de Monfar, Historia de los condes..., vol. 2, p. 630.
113 Diego de Monfar, Historia de los condes..., vol. 2, p. 632.
114 Diego de Monfar, Historia de los condes... , vol. 2, p 631.
115 Diego de Monfar, Historia de los condes... , vol. 2, p. 632-633. La infanta-comtessa, Isabel dArag, mor
al seu castell dAlcolea de Cinca el 7 de noviembre de 1424.
PRIM BERTRAN

grans beneficiats fou Jofre de la Bracerola,116 cavaller i secretari de la reina Leonor de


Alburquerque, que reb els territoris i viles del Marquesat,117 o sigui, Cubells, Montgai,
Camarasa i Torre de Bondia, que fins aleshores havien estaven en mans de Berenguer
de Fluvi, el ms rellevant dels defensors de la causa urgellista dins del propi comtat.
La vila i castell dAlbesa un dels punts emblemtics del comtat, com Linyola i Os foren
cedits el primer dia de juliol a Diego Fernndez de Vadiello,118 sobretot per la seva
fidelitat al llarg de la campanya per reduir la revolta del darrer comte dUrgell.119 El
cavaller Pasqual de Sads, collaborador actiu en el setge final de la ciutat, reb el lloc
de Mill, a la Vall dger, i que havia estat confiscat a un declarat urgellista, Francesc
de la Torre.120 Finalment el cinc de desembre daquell any, Guerau Alemany de Cervell
i de Queralt, Governador de Catalunya i enemic declarat del comte dUrgell, reb el
castell, la vila i terme de Linyola,121 junt amb les salines dIvars, que reclamaven els
canonges dUrgell, com a extensi del seu domini sobre la vila.122 I aix ho reb junt
amb els delmes del Pedrs (Bellcaire dUrgell), les qusties dels Planells, i les cenes de
Corbins i dAlguaire, tots ells llocs vinculats amb lOrde de lHospital.
El 25 de febrer de 1415 continu el procs de disgregaci del comtat amb la cessi
a favor de Joan Vivot, cavaller de Mallorca, sempre pels mateixos motius de presncia
activa en lassetjament de la ciutat tamb per haver ajudat amb una galera el difunt
rei Mart I, el castell i vila dOs de Balaguer. A Ramon de Bages, membre del consell
del rei i camarlenc, el gratific el 19 de juny amb el castell i vila de Montmagastre,
un altre dels indrets significatius del comtat tant per la seva cannica dedicada a Sant
Miquel arcngel, com per haver custodiat larxiu comtal, haver estat cap de procuraci i
un dels referents del territori en plena poca comtal.123 El dos de juliol don a Francesc
167
de Vilamar i de Palau, antic conseller de Mart lHum, els llocs de Vilves i Collfred,
en compensaci pel temps que estigu presoner al castell dger, per ser partidari del
nou monarca.124
A ms de totes aquestes donacions, els Trastmara acabaren dissolent el vell
comtat amb vendes mltiples, que, com diem, serviren per refer-se de les despeses de
les campanyes militars. Tanmateix la major part de les vendes les feu el fill del primer
Trastmara, el rei Alfons el Magnnim. La primera venda rellevant, va ser determinaci

116 Carlos Lpez, Epistolari de Ferran I dAntequera, amb els Infants dArag i la reina Elionor (1413-1416),
Universitat de Valncia, Valncia, 2004, doc. 757.
117 Rafael Dalmau (edit.), Els castells catalans, vol. VI, 1 part, Barcelona, 1979, p. 330.
118 Manuel Ribera, Centvria primera del Real y Militar Instituto de la inclita religion de Nuestra Seora de la
Merced, Imprenta Campins, Barcelona, 1726, p. 429.
119 Diego de Monfar, Historia de los condes... , vol. 2, p. 632.
120 Diego de Monfar, Historia de los condes... , vol. 2, p. 633.
121 Esteve Mestre, Histria de Linyola, Virgili i Pags, Lleida, 1987, p. 51.
122 Josefina Mutg, Notcies histriques sobre Ivars dUrgell I el seu estany, Miscellnia Homenatge a Josep
Lladonosa, Institut dEstudis Ilerdencs, Lleida, 1992, p. 185-202. Especialment la referencia a les salines, a p. 197, on
shi remarca que el 14 de juny de 1378, Pere el Cerimonis infeud a Pere II dUrgell, Nebot seu, el dret de la sal que
es produa a lEstany dIvars.
123 Flocel Sabat, El territori de la Catalunya medieval..., p. 229 i 239.
124 Diego de Monfar, Historia de los condes..., vol. 2, p. 633.
EL COMTAT DURGELL I EL COMPROMS DE CASP

de Ferran I, el 7 de febrer de 1415, a favor de Ramon de Perells, conseller i munter


major de linfant Alfons, per 4.000 florins dor pels drets sobre Algerri,125 que a finals
del mateix any revertiren a Joan de Luna.126 Aquest, encara el 1421, fou agraciat per
Alfons el Magnnim amb el dret de redimir el vescomtat dger.
La venda ms important fou la realitzada a favor del monestir de Poblet, i del
seu abat, fra Joan Martnez de Mengucho un home de Benet XIII, no ho oblidem, el
5 de desembre de 1414. El nou monarca, Ferran I, havia reunit corts a Montblanc, a
lesglsia de Sant Francesc, i donat que aquestes li rebutjaren un subsidi de 80.000
florins per les despeses de la defensa de Siclia, va optar per vendres una srie de llocs
i de drets del comtat recentment annexionat, encara que a un preu molt ms baix , de
13.500 florins dor dArag.127 La joia de la compra era la vila de Menrguens, amb tota
la jurisdicci i domini privat i pblic. La compra-venda es feia de forma conjunta amb
tota la jurisdicci sobre Bellcaire dUrgell, Montsuar, la Torre NEral, Bellmunt dUrgell,
Butsnit dUrgell, Bold, la Fuliola, el Tarrs, Tornabous, el mas den Guillot, Montal i
Granyanella. Anys ms tard (1465), el monestir de Poblet completaria el seu domini a
terres urgellenques amb la compra de Filella i Falcons i Castellser. Daquesta manera
Poblet arrodonia amb tota la jurisdicci antics dominis territorials.
Tamb a darreries de 1415, el rei va vendre una de les fortaleses i viles ms relle-
vants del vescomtat dger, Castell de Farfanya, que havia estat escenari de la defensa
del comtat per part dels urgellistes, i resist fora temps els atacs de Juan Delgadillo,
Juan Carrillo i Pedro Nez de Guzmn, aguantant fins al 7 de novembre de 1413,
desprs de la capitulaci de Balaguer. Castell i vila passaren al comte de Foix, per
34.000 florins.128 Aix explica lostentosa presncia de les armes dels Foix a lesglsia
168
de Santa Maria del castell.129 Les alienacions de lany 1415 acabaren el dia de Nadal,
amb la venda feta a favor dOlf de Prxida i de Centelles de la vila de Tartareu, per
2.000 florins dor.130
Alfons el Magnnim, entre 1416 i 1418, acab amb el repartiment dels ms impor-
tants castells i viles del que quedava del comtat dUrgell. Es tracta de vendes rellevants,
com la baronia i vila de Ponts, a favor de Pon de Perells (13 de novembre de 1416),
que havia estat empenyorada per Jaume II dUrgell per obtenir recursos immediats en
el context de la revolta.131 Lalt esberlament del comtat fou la donaci del castell i vila
dger, el 31 dagost de 1416, a ttol personal a favor de larquebisbe de Tarragona,

125 Rafael Dalmau (edit.), Els castells catalans..., p. 246.


126 Diego de Monfar, Historia de los condes..., vol. 2, p. 634.
127 Agust Altisent, Histria de Poblet..., p. 379.
128 La venda amagava una permuta, tota vegada que el comte de Foix renunciava als drets que la casa de Foix
tenia sobre la baronia de Castellv de Rosanes i la vila de Martorell, en tant que hereu i successor del comte Mateu de
Foix, oncle del comprador.
129 Rafael Dalmau (edit.), Els castells catalans..., p. 348.
130 Diego de Monfar, Historia de los condes..., vol. 2, p. 636.
131 Diego de Monfar, Historia de los condes... , vol. 2, p. 637.
PRIM BERTRAN

Pere de Sagarriga132 recordem-ho, un dels compromissaris de Casp, que posteriorment


ho pass a la mensa episcopal, la qual ho conservaria fins a la Desamortitzaci.
Pel que fa a les dues capitals, Agramunt i Balaguer, que des de la segona meitat
del segle XIII havien representat els epicentres de les dues parts dun comtat que feia
temps shavia definitivament meridionalitzat, i dividit entre una partida dess Segre
i una partida dell Segre.133 La primera fou cedida a linfant Joan (futur Joan II) el
30 de gener de 1417;134 i Balaguer la hi ced el 30 de mar del 1418, amb el ttol de
senyor, ttol que, a partir daleshores qued incorporat als dels hereus de la Corona
catalanoaragonesa,135 fins a lactualitat.
Daquesta manera, entre 1413 i 1418, qued completament liquidat el vell comtat
dUrgell. El comtat, sense dinastia comtal, amb el territori repartit entre els vencedors,
desaparegut el ttol de comte dUrgell i substitut pel de senyor de Balaguer, deixava
dexistir. Ni el record del vell i bell Castell forms de Balaguer o la imponent i famosa
biblioteca formada pel comte Pere II el Savi, restaren en peu.
Mentrestant, la mare, lesposa, les germanes i les filles del comte corregueren futurs
molt diferents i profundaments marcats per la decisi del comte Jaume. No entrarem en
el futur de cadascuna,136 per no voldria deixar de fer esment de la vexaci que supos
per a les perdedores que fossin obligades a assistir a la coronaci, on van haver de
suportar i veure de manera humiliant com es representaven pels carrers de Saragossa
entremesos allegrics a la conquesta de Balaguer i la derrota de Jaume dUrgell. Una
part de les joies confiscades a la casa dUrgell serviren per decorar fastuosament la
corona amb qu Ferran I fou coronat a la Seu de Saragossa. 137
Heus aqu algunes, les ms notries i transcendents conseqncies de la decisi
169
de Casp, i la seva derivaci, la revolta del comte. A partir daquell procs el comtat
dUrgell quedava tan sols en la memria i record, que el text annim de La fi del com-
te dUrgell sencarregaria de mantenir en la memria collectiva.138

132 Llibre de Privilegis de la vila dAger (propietat privada de la famlia Fontdevila, originria dger), f.
93r.-97v. Actualment en procs de transcripci, estudi i edici per part de Robert Cuellas, citat a Francesc Fit, Recull
dhistria de la Vall dger. I. Perode antic i medieval, Centre dEstudis de la Vall dAger, ger, 1985, p. 353.
133 Flocel Sabat, Organitzaci administrativa..., p. 70.
134 Diego de Monfar, Historia de los condes... , vol. 2, p. 638.
135 Prim Bertran, El Seoro de Balaguer, ttulo jurisdiccional de los prncipes herederos de la Corona de
Aragn, Hidalgua (Madrid, 1990), p. 395-399.
136 Remetem a lobra de: Francesca Vendrell, ngels Massi, Jaume el Dissorta, darrer comte..., p. 177-208.
Tamb: Virgnia Costafreda, Elionor dUrgell, filla del comte Jaume el Dissortat, i la seva trajectria pel regne de
Npols, Urtx, 16 (Trrega, 2003), p. 55-73; De la mateixa autora: Virgnia Costafreda, Ceclia dUrgell, germana de
Jaume el Dissortat, darrera representant daquesta famlia comtal a Catalunya, Urtx, 25 (Trrega, 2011), p. 277-303;
Teresa Vinyoles i Vidal, Les dones que perderen a Casp: Les dissortades dones del casal dUrgell, El comproms de
Casp: negociaci o imposici?..., p. 213-240.
137 Alberto Velasco, Francesc Fit, Els comtes dUrgell, promotors..., en premsa.
138 Anton Espadaler, Urgell, urgellisme i literatura..., p. 66.
Forme della legittimazione e
aspirazioni dinastiche. Note sui regimi
signorili dellItalia nord-orientale
(secoli XIII-XIV)
GIAN MARIA VARANINI*

Premessa
lapalissiano constatare che, perch si possa porre il problema di una rottura
dinastica e della sua legittimazione o per meglio dire della legittimazione o ri-legit-
timazione del potere esercitato dopo quel momento di rottura , occorre innanzitutto
che una dinastia si sia affermata, sia stata legittimamente riconosciuta, e veda messa
in questione in un modo o in un altro la sua continuit. quanto accade nelle diverse
esperienze europee, che sono al centro della riflessione di questo convegno.
Ma per quanto riguarda lItalia centro-settentrionale del Trecento, quantunque la
storiografia italiana abbia a lungo adottato correntemente (in modo un po irriflesso) non
solo il termine di casata o famiglia signorile, ma talvolta anche tout-court quello
di dinastia signorile, quel dato di partenza non affatto scontato; al contrario, la
dinastizzazione e la trasmissione automatica del potere politico sono per i regimi
personali1 cos largamente diffusi nelle citt italiane del tardo medioevo un traguardo
agognato, che non mai o quasi mai raggiunto una volta per tutte e consolidato in modo
definitivo. E non lo sar neppure nel Quattrocento: il momento della successione e della

*
Gian Maria Varanini (Pisa, 1950) s catedrtic dhistria medieval a lUniversit di Verona. Entre les seves
obres destaquen: Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati (Verona, 1980);
Gli Scaligeri 1277-1387 (Verona, 1988); (ed. i comentaris) Marin Sanudo, LItinerario per la Terraferma veneziana del
1483 (Roma, 2014).
Il testo qui pubblicato riproduce, con poche integrazioni e con laggiunta delle note, la relazione letta al convegno.
Nel tempo intercorso tra lo svolgimento del convegno di Balaguer del luglio 2012 e la pubblicazione di questi Atti,
stato pubblicato limportante volume di Jean-Claude Maire Vigueur (ed.), Signorie cittadine nellItalia comunale,
Viella, Roma, 2013, nel quale compreso il saggio di Dario Canzian, Condivisione del potere, modalit di successione
e processo di dinastizzazione, p. 439-464, dedicato a una tematica assai vicina a quella qui trattata. A questo saggio
si fa in alcuni punti esplicito riferimento.
1 Per ladozione di questa definizione, vedere qui sotto, nota 3 e testo corrispondente.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE

trasmissione del potere continuer ad essere presso gli Sforza cos come presso gli
Estensi o i da Montefeltro una congiuntura estremamente delicata.2
La cultura politica derivante dalla tradizione comunale della civitas superiorem
non recognoscens, infatti, e la consapevolezza del fatto che la legittimit del potere
signorile affonda pur sempre le sue radici nella tradizione comunale, non perdono imme-
diatamente di vigore e di consistenza nel momento nel quale a partire dalla seconda
met del Duecento, ma con particolare diffusione nella prima met del secolo successivo
in molti centri urbani si realizza il passaggio formale dal governo comunale al governo
signorile, dal regimen ad populum al governo di uno solo. E ci viene affermato con
tanta maggior forza oggi, in un momento nel quale la contrapposizione netta tra comune
e signoria, tra democrazia e tirannide, viene con forza contestata dalla storiografia,
e si preferisce anzi usare il termine pi generico e meno compromettente di forme
di governo personale rispetto a quello tradizionalmente usato di governo signorile.3
Scopo di queste note dunque quello di illustrare brevemente, per il laboratorio
italiano, le lontane premesse di quei meccanismi di rottura/legittimazione che in Cata-
logna o in Inghilterra o in altri regni europei sono effettivamente operanti nel corso del
Trecento e del Quattrocento: per un verso la ricerca degli automatismi o delle garanzie
dinastiche, per laltro la legittimazione o ri-legittimazione dopo una usurpazione o una
congiura allinterno della medesima casata, che deve continuare a gestire un patrimonio
simbolico unitario e condiviso.

1. Ricerca della legittimazione(e dellereditariet): legittimazione dal


172 basso, legittimazione dallalto. Il caso degli Estensi di Ferrara e degli
Scaligeri di Verona tra Duecento e Trecento
Il problema della legittimazione del potere signorile, e quello connesso della sua
trasmissione, stato al centro della riflessione storiografica sulla signoria cittadina in
Italia sin dai primi anni del Novecento : ma gi in precedenza la storiografia tedesca
se nera occupata, con un saggio del celebre diplomatista Theodor von Sickel che in
modo significativo si colloca proprio agli albori della storiografia scientifica sul me-

2 Per una narrazione venmentielle molto precisa e affidabile, ancora utile la vecchia compilazione di
Luigi Simeoni, Le signorie, Casa editrice dottor Francesco Vallardi, Milano, 1950, voll. I-II.
3 Questa scelta terminologica figura, ad esempio, in tre delle quattro relazioni-quadro che compongono la
sezione I del volume Jean-Claude Maire Vigueur (ed.), Signorie cittadine nellItalia comunale, qui sopra citato: Paolo
Grillo, Signori, signorie ed esperienze di potere personale nellItalia nord-occidentale [1250-1396], p. 19-44; Gian
Maria Varanini, Esperienze di governo personale nelle citt dellItalia nord-orientale [secoli XIII-XIV], p. 45-76;
Andrea Zorzi, La diffusione delle forme di governo personale e signorile in Toscana, p. 77-104.
GIAN MARIA VARANINI

dioevo europeo,4 e poi con un famoso studio di Salzer,5 prima ancora che in Italia si
consolidasse la cosiddetta scuola economico-giuridica. A lungo ha tenuto il campo
la contrapposizione tra una legittimazione dal basso, che riconosceva nella sovranit
popolare e nellarengo la fonte primigenia dellautorit del dominus che riceve in tale
sede larbitrium sugli statuti, e una legittimazione dallalto, mediante la concessione di
un vicariato (imperiale o papale): in ogni caso, una concessione vitalizia e non ereditaria.
Secondo Francesco Ercole, il giurista e storico delle dottrine politiche che un se-
colo fa impost questo problema studiando in particolare le signorie venete del Trecento
(gli Scaligeri di Verona, i Carraresi di Padova, i Caminesi di Treviso),6 la legittimazione
popolare avrebbe prevalso in modo esclusivo nella prima fase delle vicende delle si-
gnorie duecentesche e trecentesche dellItalia nord-orientale (a quelle sopra menzionate
va aggiunto il caso dei Bonacolsi di Mantova, al potere in quella citt dal 1272 al 1329
quando furono soppiantati dai Gonzaga).

Per quello che concerne la legittimazione dal basso, significativo il confronto


tra le due signorie cittadine pi precoci e pi longeve dellItalia duecentesca: gli Estensi
di Ferrara e gli Scaligeri di Verona, che propongo in questo paragrafo. Gli Estensi erano
signori della citt dal 1240 (e lo sarebbero rimasti sino al 1598, quando dopo lestinzione
del ramo principale della casata i diritti sovrani su Ferrara tornarono alla Santa Sede,
con la cosiddetta devoluzione); il primo ad affermare durevolmente e stabilmente la
propria autorit sulla citt fu Azzo VII, che vinse la concorrenza del leader del partito
avverso, Salinguerra Torelli.7 essenziale ricordare che Azzo VII era anche marchese
della Marca Trevigiana e Anconitana: quanto alla trasmissione del potere ai successori,
173
inserito comera nella gerarchia ufficiale del potere pubblico, si trovava dunque in una
posizione di grande vantaggio. Baster ricordare al riguardo che il conseguimento del
titolo di duca fu un traguardo che la maggiore dinastia signorile italiana, i Visconti,
raggiunsero dopo un secolo di sforzi (nel 1395, con Gian Galeazzo Visconti),8 e che il
titolo di marchese fu conseguito da Gian Francesco Gonzaga, signore di Mantova, negli

4 Theodor von Sickel, Das Vikariat der Visconti, Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften. Philosophisch-historische klasse, 30 (Wien, 1859), 1, p. 3-90. Non va dimenticato che il 1859 un anno
importante per la formazione dello stato nazionale italiano: in quellanno la seconda guerra dindipendenza port alla
conquista della Lombardia da parte del regno di Sardegna.
5 Ernst J. S alzer , ber die Anfnge der Signorie in Oberitalien. Ein Beitrag zur italienischen
Verfassungsgeschichte, Ebering, Berlin, 1900 (ristampa anastatica: Kraus, Vaduz, 1965).
6 Francesco Ercole, Comuni e signori nel Veneto (Scaligeri Caminesi Carraresi), Dal comune al principato.
Saggi sulla storia del diritto pubblico del Rinascimento italiano, Francesco Ercole Vallecchi, Firenze, 1929; il saggio
risale al 1909.
7 Anna Laura Trombetti Budriesi, La signoria estense dalle origini ai primi del Trecento: forme di potere e
strutture economico sociali, Storia di Ferrara, V (Il basso medioevo), Corbo editore, Ferrara, 1987, p. 159-198; Andrea
Castagnetti, Societ e politica a Ferrara dallet postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII), Patron, Bologna,
1988.
8 Paolo Grillo, Signori, signorie ed esperienze di potere personale, p. 41.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE

anni Trenta del Quattrocento, oltre un secolo dopo che la sua famiglia aveva assunto il
potere in citt.9
Eppure, anche per gli Estensi il consolidamento di una tradizione dinastica in
quanto signori di Ferrara fu tuttaltro che privo di ostacoli, di problemi, di rischi, no-
nostante in partenza tutto sembrasse andare liscio. Nel 1262 Azzo VII dEste convoc
nella Cattedrale cittadina una curia vassallorum, che ne rinnovava una precedente del
1252: lobiettivo era quello di manifestare attraverso lesibizione dei vassalli la propria
centralit, il proprio capitale sociale imperniato sui vincoli di fedelt personale, per
far avallare anticipatamente, dalla vassallit estense, la legittimazione del giovanissimo
Obizzo II dEste, nipote del signore e suo successore designato, quantunque fosse
figlio illegittimo. Nella circostanza, si trattava di gestire non soltanto la successione
nella carica di signore di Ferrara, quanto in generale tutti i beni e tutti i diritti della
casa dEste e la carica marchionale; e la cerimonia fu preparata con grande cura, nella
piena consapevolezza del fatto che programmare una successione, creare un precedente
dinastico, non era unoperazione n semplice n scontata. Pertanto, si previde minuta-
mente nella stesura del testamento il fatto che Obizzo II sarebbe stato affidato al legato
papale, allarcivescovo di Ravenna e ai comuni guelfi. Ma al di l della documentazione
ufficiale, conosciamo i retroscena di questo evento grazie allattento racconto del cronista
Riccobaldo da Ferrara, che mostra piena cognizione della situazione politica e degli
orientamenti dei protagonisti. Il consiglio cittadino non un attore passivo: vengono
espressi dubbi sullaffidabilit di un dominus adolescente, sui comportamenti futuri del
quale non v certezza. Il disincanto con il quale llite ferrarese guarda a questi eventi
espresso efficacemente dai pungenti giudizi raccolti da Riccobaldo: Non debbono
174
gioire gli avversari politici della famiglia estense: abbiamo questo adolescente, di buon
carattere, che promette molto. Se poi ci mancano i dEste adatti a dominare, ci faremo
un signore di paglia. Acclamava la moltitudine presente, sic sic, ma non tutti i citta-
dini lo facevano, bens solo quelli che possedevano i beni degli esuli. Tutto procedette
secondo le previsioni, dunque. Ma per quanto riguarda la legittimazione e i contraccolpi
sullereditariet della funzione signorile, a fare la differenza fu indiscutibilmente il fatto
che gli Estensi erano s i signori di Ferrara, ma erano anche una domus di marchesi,
una casata dallaltissimo e indiscutibile prestigio aristocratico. Pertanto Obizzo II pot a
tempo debito, alcuni decenni pi tardi, riproporre come proemio degli statuti della citt
(1287) latto del 1264, e addirittura progettare gli eventi futuri: verum etiam post eius
decessum heredem ipsius volumus in locum suum gubernatorem et rectorem et generalem
dominum civitatis Ferrariae et districtus et habeat dominium et imperium et potestatem
et iurisdictionem plenam sicut supra continetur in omnibus et per omnia.10
per significativo che, nonostante questi elementi di facilitazione, in realt anche
a Ferrara gli avvicendamenti signorili, pur cos attentamente preparati su queste basi,

9 Isabella Lazzarini, Fra un principe e altri stati: Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nellet di
Ludovico Gonzaga, Istituto storico italiano per il medioevo, Roma, 1996.
10 Anna Laura Trombetti Budriesi, La signoria estense, p. 172-175, e p. 174 per le citazioni.
GIAN MARIA VARANINI

furono in pi casi traumatici. Alla morte di Obizzo II, che non design il proprio succes-
sore come avrebbe potuto in forza del principio sopra affermato, fu eletto il primogenito
Azzo VIII, e il figlio minore Aldobrandino si oppose duramente alleandosi con Padova e
aprendo una seria crisi dinastico-familiare. E anche alla morte di Azzo VIII, nel 1308,
laver forzato la situazione a vantaggio di Folco figlio dellillegittimo Fresco determin
in ultima analisi la crisi con Venezia, una dura guerra e per qualche anno linterruzione
del dominio estense su Ferrara, la sottomissione al papa nel 1310 e il dominio angioino
(sostenuto dai mercenari catalani).

Non meno interessante il caso degli Scaligeri di Verona, che mantennero ininter-
rottamente il potere in Verona dal 1260 al 1387. essenziale osservare che in questo
caso il punto di partenza fu diametralmente opposto a quello degli Estensi. Dal punto
di vista della tradizione familiare, i della Scala non avevano carte da giocare: la loro
era una famiglia di tradizione cittadina, non aristocratica, neppure troppo in vista in et
comunale. Tutte le loro possibilit di legittimazione dovevano essere giocate sul piano
delle istituzioni comunali, che a partire dal 1277 quando Mastino I della Scala, che
aveva gestito il potere in citt in modo informale, da primus inter pares, fu ucciso da un
avversario politico conferirono ad Alberto I della Scala, che in precedenza aveva rico-
perto (dintesa col fratello) anche la carica di capitano del popolo e di podest perpetuo
della Domus mercatorum (dunque la pi importante carica politica e la pi importante
carica economica previste dalla costituzione cittadina), larbitrium sugli statuti cittadini.
Il consenso reale riconosciuto dalla societ veronese ad Alberto I, che rest al potere per
un quarto di secolo (1277-1301), fu ininterrotto e indiscusso, e sicuramente non meno
175
efficace rispetto al potere degli Estensi a Ferrara. E Alberto I non manc di svolgere una
politica di annobilimento familiare, perseguendo una politica matrimoniale che lo port
a imparentarsi con i discendenti dellimperatore Federico II. Ma per quanto riguarda
il meccanismo di trasmissione del potere, consapevole del fatto che la sua legittimit
derivava solo ed esclusivamente dal consenso della societ cittadina, il capitano del
popolo di Verona si mosse con estrema accortezza e con estrema prudenza, escogitando
per primo tra i signori italiani lespediente dellaffiancamento al potere da parte del figlio
designato come successore, coinvolto anchesso nella fiducia conferita dalle istituzioni
cittadine. A partire dal 1290 infatti Bartolomeo della Scala, il primogenito di Alberto I,
figura a fianco del padre come capitaneus penes se, una sorta di apprendista signore. Il
meccanismo si riproduce anche nel primo decennio del Trecento, al momento dellavvi-
cendamento tra Bartolomeo (che fu signore soltanto per tre anni, dal 1301 al 1304) e i
fratelli minori, Alboino e Cangrande I.11

11 Per una esposizione degli eventi Gian Maria Varanini, Istituzioni, societ e politica nel Veneto dal comune
alla signoria (secolo XIII-1329), Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, Andrea
Castagnetti, Gian Maria Varanini (eds.), Banca Popolare di Verona, Verona, 1991, p. 379-382; Gian Maria Varanini,
Della Scala, Alberto, Dizionario biografico degli italiani, 37, Istituto dellEnciclopedia Italiana, Roma, 1989, p. 369;
Gian Maria Varanini, Della Scala, Bartolomeo, Dizionario biografico degli italiani, 37, Istituto dellEnciclopedia
Italiana, Roma, 1989, p. 382.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE

Come noto, questultimo fu vicario imperiale durante la spedizione italiana di


Enrico VII di Lussemburgo (1310-1314), e poi nuovamente ottenne il vicariato impe-
riale anche da Ludovico IV il Bavaro nel 1328: aspir dunque anchegli, come tutti i
domini civitatis contemporanei, a una legittimazione dallalto della propria autorit
di signore, una legittimazione che prescindesse anche formalmente dal consenso delle
istituzioni comunali; e anche i suoi successori cercarono ed ottennero la carica di vicari
(Mastino II della Scala fu per qualche tempo vicario pontificio, negli anni Trenta).12 Si
tratt in ogni caso, nonostante non siano mancati i tentativi di considerare ereditaria
la concessione della funzione vicariale, di cariche vitalizie. Ma importante osservare
che con particolarit che qui non possibile illustrare, e corredato naturalmente dalle
prevedibili eliminazioni violente di possibili rivali il meccanismo del coinvolgimento
di pi successori funziona anche nella prima met del Trecento, e soprattutto fu rispet-
tata in tutti i casi la forma tradizionale della concessione dellarbitrium al signore da
parte del consiglio maggiore o dellarengo. Gli avvicendamenti signorili, nel caso della
signoria scaligera, sono un evento di delicatezza eccezionale, da allarme rosso, proprio
perch da parte dei signori e del loro entourage c la netta percezione della persistente
importanza del riconoscimento da parte dellassemblea comunale.
Si badi: gli Scaligeri sono forse la famiglia signorile che, tra tutte quelle italiane,
godette forse del consenso pi pieno e indiscutibile da parte delle lites della propria
citt dorigine. Ancora alla met del Trecento, il notaio e cronista visconteo Pietro Azario
osservava con vero stupore omnes de Verona sunt de la Scala, abituato comera alle lotte
di fazione che devastavano le citt lombarde. Eppure, nessun automatismo si afferma
nella trasmissione del potere da un signore allaltro, tanto forte, sul piano della cultura
176
politica, la stigmata comunale, cittadina dellorigine di quel potere. I comportamenti
concreti dei signori, la costante drammaticit e concitazione delle circostanze nelle quali il
potere passa da uno Scaligero allaltro provano in modo quanto sopra in modo indiscutibile.
Nel 1311, quando apprende della morte del fratello e co-signore Alboino della Scala,
Cangrande I si trova a Genova, insieme con il re dei romani Enrico di Lussemburgo: ma
abbandona precipitosamente la citt ligure e accorre a Verona, conscio dei rischi che
una sua assenza al momento del trapasso avrebbe potuto determinare. Allo stesso modo,
quando tocca a Cangrande di passare a miglior vita (il 22 luglio 1329, nella citt di
Treviso appena conquistata), il suo cadavere trasportato a tempo di record in Verona,
con una marcia notturna a tappe forzate, perch possa con la sua presenza cerimoniale
addobbato regalmente facilitare la concessione dellarbitrium che larengo cittadino
si apprestava a conferire ad Alberto II e Mastino II. Eppure, Cangrande I al momento
della morte era allapice del potere e del prestigio. Non solo era vicario imperiale, ma
appena un anno prima, con lesibizione della sua magnificentia e della sua munificentia
aveva quasi umiliato lo stesso imperatore Ludovico IV il Bavaro, in occasione della sua

12 Aggiornamenti su Mastino II della Scala in Gian Maria Varanini, Immagini di Mastino II della Scala nei
testi cronistici trecenteschi, Larca di Mastino II. Storia fortuna e conservazione del monumento scaligero, Maristella
Vecchiato (ed.), La Grafica, Vago di Lavagno (Verona, 2005), p. 9-28.
GIAN MARIA VARANINI

incoronazione a Milano. Ma chi incaricato di redigere il verbale della riunione degli


organismi collegiali del comune di Verona (il consiglio degli anziani e dei gastaldioni
delle arti, e il consiglio minore del comune) che a fine luglio 1329, dopo il funerale
del defunto signore, conferisce larbitrio ai due giovani nipoti, si premura di annotare
che il signore morente aveva dato mandato a un suo stretto collaboratore di sollecitare
presso il podest del comune la procedura, che segu pertanto un iter regolarissimo,
conforme agli statuti. Il podest infatti propone e requirit consilium, dopodich si delibera
di nominare Alberto II e Mastino II generales capitanei, rectores et domini comuni et
populi civitatis et districtus Verone imperpetuum, menzionando i predecessores sui vale a
dire Alberto I e i suoi figli Bartolomeo I, Alboino e appunto Cangrande I che si erano
succeduti nel reggimento.
Invero, quando nel 1359 mor Cangrande II della Scala (che nel 1351 era succe-
duto, insieme con i fratelli Cansignorio e Paolo Alboino, al padre Mastino II, rimasto al
potere dal 1329 al 1351), compare per la prima volta nella documentazione concernente
questa signoria la menzione del principio ereditario: alla morte di Cangrande II uno
statuto recita infatti stabiliamo e ordiniamo che i nobili e magnifici signori Cansignorio
e Paolo Alboino della Scala e ciascuno di essi in solido per s e per i propri eredi siano
in perpetuo e in perpetuo siano considerati liberi e generali signori. Ma nonostante
questo, lesigenza di riferirsi a una qualche forma di volont, o meglio di ratifica
popolare dellavvicendamento signorile, pur imposto con la forza, resta insopprimibile
presso gli Scaligeri. Pochi giorni dopo in effetti Cansignorio della Scala e Paolo Alboino
ricevettero nuovamente larbitrium dallassemblea cittadina, e furono i cives a conferire ai
signori lautorit indiscriminata sugli statuti (arbitrium) e il merum et mixtum imperium.13
177
E lo stesso accadde 15 anni pi tardi, allavvicendamento successivo. Lo prova
lefficacissima narrazione di Conforto da Costozza: si tratta di un cronista di Vicenza, la
sola citt che a partire dal 1342 era rimasta insieme con Verona soggetta agli Scaligeri,
dopo che Cangrande I aveva allargato i confini della dominazione scaligera allintero
territorio della Marca Trevigiana (entro il 1329), e dopo la fulminea espansione degli
anni Trenta (dominante Mastino II della Scala) e la successiva crisi. Gli eventi raccon-
tati da Conforto da Costozza si riferiscono al 1375, quando Cansignorio della Scala (al
potere dal 1359), in punto di morte, fece uccidere il fratello Paolo Alboino della Scala
(incarcerato gi a partire dal 1365) e impose come propri successori i figli illegittimi
Bartolomeo e Antonio della Scala.

Die lune XV octobris, summo mane, curialiter detempti fuerunt ultra LXXX ex
melioribus civibus Vincentie, de quorum numero fui unus, in palatio comunis in quodam
camino, ubi frequenter comedit potestas, ubi territi, ignorantes causam, steterunt usque ad

13 Aggiornamento bibliografico su Cansignorio della Scala in Gian Maria Varanini, Cansignorio della Scala:
profilo di un signore del Trecento, Lintervento di conservazione, restauro e valorizzazione dellarca di Cansignorio della
Scala a Verona, Ettore Napione (ed.), Ministero per i Beni e le attivit culturali-Direzione regionale per i Beni culturali
e paesaggistici del Veneto-Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza, Verona, 2011, p. 22-38.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE

horam terciarum, qua intraverunt ad eos dominus potestas, capitaneus et Gilinus tercius
cum litteris Domini, de ipsius Domini gravi egritudine inter cetera specialem memoriam
facientes et quod mandabat quod per maius consilium et populum vincentinum ipse et
adolescentes filii sui Bartholomeus et Anthonius fratres crearentur in Dominos civitatis et
districtus in solidum generales et quod, si contingeret ipsum ex humanis rebus ad me-
liorem vitam transire, ipsi fratres deberent equaliter dominari. Quare omnes suprascripti
cives descripti per nomina iuraverunt sacramento fidelitatem in manibus supradictorum
trium rectorum pro Dominis antedictis, statimque pulsato consilio eoque coadunato et
generali populi multitudine per generalem reformacionem creati fuerunt domini memorati
in solidum, ut premissum est, in Dominos generales traditumque fuit dominium et vexi-
lum populi per virum nobilem Iohannem Petrum de Protis, ad hec per ipsum consilium
specialiter constitutum, ubi etiam omnes singulariter descripti iuraverunt fidelitatem in
manibus sepedictorum trium ut supra.

Abbiamo dunque in successione limprigionamento di un gruppo informale di citta-


dini maggiorenti; lordine del signore in carica, morente, che prevede un atto formale da
parte del consiglio maggiore e del popolo; il giuramento e poi la riunione del consiglio.
Lespediente adottato quello consueto: collegialit signorile, perch anche il signore
stesso che chiede di essere creato dominus civitatis insieme coi due figli adolescenti (e
ancora una volta illegittimi).14
Unultima prova, estremamente significativa a mio avviso, conferma in modo de-
finitivo lestrema difficolt, per una signoria dalle indelebili stigmate popolari come
quella scaligera, nata dal cuore stesso delle istituzioni comunali, di consolidare un
178
principio dinastico. Due congiure particolarmente importanti scandirono, a distanza
di un settantennio, la vicenda della signoria veronese. Nel 1277, proprio alle origini
della parabola della dinastia, Mastino (I) della Scala fu ucciso, nei pressi del palazzo
comunale. Nel 1354, un figlio illegittimo di Mastino II, Fregnano della Scala, sfruttando
il malcontento di un certo numero di famiglie importanti dellentourage signorile, ord
una trama contro il fratellastro e signore Cangrande II (figlio legittimo del citato Mastino
II, e in quel momento al potere anche per conto dei giovani fratelli Cansignorio e Paolo
Alboino), prese il potere in citt per alcuni giorni, ma fu alla fine catturato e ucciso.
Secondo una pratica piuttosto diffusa nella vita politica italiana, tanto nel 1277 quanto
nel 1354 il potere signorile decise di immortalare le immagini dei traditori facendoli
ritrarre si presume impiccati . Orbene, quale fu il luogo nel quale questa operazione,
risarcitoria del bene comune e infamante per la memoria dei congiurati, fu realizzata?
Ove furono dipinte le immagini di chi aveva osato assassinare il leader della famiglia
della Scala, Mastino I, ovvero di chi aveva tramato contro il signore legittimo? Non in

14 Valorizz questo passaggio, per primo, Girolamo Arnaldi, Realt e coscienza cittadine nella testimonianza
degli storici e cronisti vicentini dei secoli XIII e XIV, Giorgio Cracco (ed.), Storia di Vicenza, 3 (Let medievale), Neri
Pozza editore, (Vicenza, 1988), p. 306. Sulla cronaca di Conforto da Costozza, Marino Zabbia, I notai e la cronachistica
cittadina italiana del Trecento, Istituto storico italiano per il medioevo, Roma, 1999, p. 77-84, a p. 78-79.
GIAN MARIA VARANINI

piazza, o in un altro luogo pubblico ed aperto: bens nella sala del palazzo comunale;
e nel 1354 si scelse, appunto di dipingere le pitture infamanti sulla parete di fronte a
quella che ancora ospitava le immagini dipinte nel 1277.15
In conclusione, il problema della dinastizzazione o della rottura dinastica si pone,
almeno per alcune famiglie signorili italiane, sullo sfondo di un rapporto costante, sempre
aperto, e non eliminabile con le istituzioni cittadine.

2.Le signorie cittadine di Treviso e Mantova fra Duecento e Trecento


Mi sono soffermato sui casi degli Estensi e degli Scaligeri, e dunque su due re-
gimi signorili particolarmente longevi, perch il fattore tempo, la durata, un dato
essenziale, se si vuol anche semplicemente porre come negli intenti, eminentemente
comparativi, di questo incontro di studio il problema di una possibile dinastizzazione, e
in prospettiva di una sua rottura. Ma al di l dei due casi sopra rapidamente esaminati,
e dellesempio visconteo (per il quale rinvio al contributo di Marco Gentile, compreso
in questo stesso volume), gli esempi disponibili nellItalia centro-settentrionale del Tre-
cento e del primo Quattrocento non sono molti. E lo conferma un recente importante
volume, che ha fatto il punto sul problema storiografico della signoria cittadina nellItalia
dei secoli XIII-XV, contestando la definizione stessa di signoria e la sua implicita
stabilit (tendenzialmente) dinastica, insita nellaggettivazione (signoria scaligera,
signoria estense, signoria viscontea, e cos via). Come si detto allinizio, stata
infatti proposta, efficacemente, ladozione del termine pi neutro e meno impegnativo
governo personale. Questa definizione pi generica e onnicomprensiva, priva di con-
notazioni o di echi giuridici, si attaglia molto bene alla estrema variet di situazioni 179

che caratterizzano a partire dalla fine del Duecento tutta lItalia centro-settentrionale,
conducendola alle profonde trasformazioni della carta politica e territoriale, che si pos-
sono facilmente constatare allaltezza cronologica della prima met del Quattrocento e
della pace di Lodi (1453).
evidente che quanto or ora accennato riduce ancora i termini di confronto pos-
sibili tra Italia ed Europa occidentale a proposito di Ruptura dinstica y legitimacion, e
configura il caso italiano come unanomalia ancora pi accentuata. Proprio per questo,
tuttavia, importante analizzare alcuni altri casi significativi, anchessi concernenti citt
dellItalia nord-orientale. Esamineremo pertanto sotto il profilo dei meccanismi di suc-
cessione e della possibile ereditariet i case-studies dei Caminesi signori di Treviso,
dei Bonacolsi e Gonzaga al potere in Mantova, e infine dei da Carrara signori di Padova.

15 Per ambedue gli episodi citati cfr. Gian Maria Varanini, La classe dirigente veronese e la congiura di
Fregnano della Scala (1354), Studi storici Luigi Simeoni, XXXIV (Verona, 1984), p. 64-66. Per la pittura infamante
in generale, Gherardo Ortalli, pingatur in palatio. La pittura infamante nei secoli XIII-XVI, Jouvence, Roma,
1979.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE

La signoria sulla citt veneta di Treviso, esercitata da alcuni esponenti di una grande
casata aristocratica, solidamente radicata nel territorio prealpino e alpino, dur appena
un trentennio, dal 1283 al 1314. In questo trentennio si colloca, nel 1306, lavvicenda-
mento tra Gherardo da Camino, capitano di Treviso, che godeva di altissimo prestigio e
di grande popolarit, e il figlio Rizzardo. La casata dei da Camino una delle magne et
excellentes domus della Marca Trevigiana secondo la definizione del cronista Rolandino
da Padova; e non sorprende che ancor prima di succedere al padre il giovane Rizzardo
avesse ottenuto dai cittadini di Treviso il medesimo titolo di capitano (1301), e sin
dal 1303 agisse non solo ex vigore sui arbitrii generalis, ma anche ex bailia sibi data et
concessa ab egregio viro domino Gerardo de Camino eius patre et per comune Tarvisii. In
queste condizioni, il problema della trasmissione del potere dal padre al figlio non si
pone; e anzi alcuni anni pi tardi, nel 1314, testimoniando in un celebre processo nel
quale si discusse del concetto di tirannide, il giudice trevigiano Pietro de Arpo ricord
che egli stesso aveva confezionato il documento in base al quale il nuovo capitano di
Treviso, Rizzardo da Camino, aveva giurato nel palazzo comunale:

interfuit una cum certis sapientibus ad dictandum statutum et instrumentum capita-


narie et (dominus Riardus) fuit factus capitaneus dicte civitatis et districtus et vidit
dictum dominum Riardum iurantem dictam capitanariam in palacio comunis Tervisii in
plena concione Dictus dominus Riardus ipsam civitatem et districtum rexit tyranico
modo et tanquam tyranus per dictum tempus septem annorum vel incirca, et plus efficie-
batur tyranus tempore mortis sue quam fuerat dominus Gerardus pater eius.
180
Secondo un altro testimone, il giudice Rolandino de Frana, nel documento in
questione

continebatur inter cetera quod de voluntate patris sui domini Gerardi homines Tervisii
elligebant et faciebant dictum dominum Riardum capitaneum generalem civitatis Tervisii
et districtus, sicut erat ipse dominus Gerardus, ut capitaneus esset deberet post mortem
ipsius Eam civitatem et districtum [Riardus] rexit ad suum beneplacitum et volunta-
tem et magis tyranico more quam pater fecerat per septem annos et plures faciens ipse
dominus Riardus ultra iusticiam et contra fieri condempnaciones et processus, et quas et
quos volebat pro suo libito voluntatis faciendo cancelari et exigi, et homines interfici et
clam et furtive, sina causa, cognitione et sine iusticia..

Infine, il notaio Iacopo de Arpo testimoni che

ante mortem ipsius domini Gerardi dominus Riardus eius filius fuit factus capitaneus
generalis civitatis Tervisii et districtus et Paulus de Richardo notarius fecit instrumentum
dicte capitanerie in palacio minori comunis Tervisii in arrengo publico ad sonum campa-
narum, presentibus pluribus trecentis hominibus civitatis Tervisii.
GIAN MARIA VARANINI

La pienezza illimitata dei poteri e del padre e del figlio dunque indiscutibile; e
si aggiunga che nei brevi anni del suo reggimento, Rizzardo da Camino ottenne anche la
legittimazione dallalto della sua autorit di capitano, conseguendo da Enrico VII (grazie
a un cospicuo esborso in denaro) il titolo di vicario imperiale. Ma in nessun modo venne
messa in questione la modalit della successione, e il fatto che essa avvenga mediante le
istituzioni comunali viene percepito come un dato assolutamente scontato e fisiologico.16

Per quello che riguarda Mantova, i Bonacolsi, signori della citt sin dal 1272, si
uniformarono agli schemi elaborati dalla signoria scaligera, retta nella seconda met del
Duecento da Alberto I della Scala (che mantenne del resto, con la dinastia amica, una
colleganza strettissima). La pratica della associazione al potere fu applicata due volte.
Dapprima, gi verso la fine degli anni Ottanta del Duecento, Pinamonte Bonacolsi (il
fondatore della signoria) coopt il figlio Tagino; ma nel 1291 Bardellone Bonacolsi depose
entrambi. Nel 1308 poi fu la volta di Guido (detto Botticella) Bonacolsi, che con lap-
provazione del consiglio cittadino associ al potere il fratello Passerino.17 Il successivo
passaggio fu la concessione da parte di Enrico VII del vicariato imperiale, evidentemente
non ereditario, che si venne anche in questo caso ad affiancare alla legittimazione dal
basso: lo statuto cittadino infatti affermava che larbitrium concesso a Passerino e Bu-
tirone Bonacolsi era stato riconosciuto loro per serenissimum dominum Henricum olim
imperatorem et ex forma statutorum comunis Mantue et per comune Mantue.18 Ma quando
nel 1328 si verific lavvicendamento tra Passerino Bonacolsi e Luigi Gonzaga, si torn
anche in questo caso a una mera legittimazione comunale e cittadina. Infatti il comune
di Mantova approv uno statuto de capitaneatu magnifici domini Loysii de Gonzaga
181
comunis et populi Mantue capitanei generali, che prevedeva la possibilit di allium seu
allios penes se in vita sua et post decessum eius eciam in locum suum capitaneum vel
capitaneos elligere, instituere, constituere et substinere et ordinare.19
Nella seconda met del Trecento, e nei primi decenni del secolo successivo, la
signoria gonzaghesca su Mantova si manifest come una delle pi stabili: la famiglia
arriv a identificarsi con la citt, e non si manifestarono quelle inquietudini e quelle

16 Per quanto sopra, resta valida la monografia di Giovanni Battista Picotti, I Caminesi e la loro signoria in
Treviso dal 1283 al 1312. Appunti storici, Tipografia di Raff. Giusti, Livorno, 1905 (ristampa anastatica Multigrafica
editrice, Roma, 1975 [aggiornamento e documentazione fotografica a cura di Giovanni Netto]), p. 169-171 e p. 303
ss. (doc. LIV) per ledizione parziale della fonte documentaria, nota come processo Avogari. Questo importantissimo
dossier processuale stato integralmente edito in Giampaolo Cagnin (ed.), Il processo Avogari (Treviso, 1314-1315), ed.
Viella, Roma, 1999, con un saggio introduttivo di Diego Quaglioni (Il processo Avogari e la dottrina medievale della
tirannide, p. V-XXIX).
17 Richiama questi eventi Pietro Torelli, Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi
della signoria bonacolsiana, in Pietro Torelli, Scritti di storia del diritto italiano, Giuffr, Milano, 1959, p. 375-480;
il saggio risale al 1921-23 (Atti e memorie della r. Accademia virgiliana di Mantova, n.s., XIV-XVI, 1921-23).
18 Francesco Ercole, Impero e Papato nel diritto pubblico italiano del Rinascimento (secc. XIV-XV), in
Francesco Ercole, Dal comune al principato, p. 299 nota 1.
19 Pietro Torelli, Capitanato del popolo, p. 461; puntuale ricostruzione in Dario Canzian, Condivisione
del potere, modalit di successione, p. 451, dal quale riprendo anche la citazione.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE

rivolte che scossero ad esempio la signoria estense a Ferrara, negli anni Ottanta.20 Ma
neppure in questo caso si giunse alla definizione di meccanismi di successione paci-
ficamente riconosciuti, e lassassinio politico e lintrigo furono ripetutamente praticati.
Come le altre signorie, i Gonzaga chiesero e ottennero dallimperatore (in quel momento
Carlo IV di Boemia) la legittimazione in quanto vicari imperiali, ma neppure questa
carica pot garantire nulla. Emblematicamente, anzi, nel 1360, al momento dellinsigno-
rimento di Guido Gonzaga il consiglio degli anziani del comune di Mantova recuper
deliberatamente la consuetudine istituzionale ormai quasi secolare della designazione
di un capitano e signore: secondo quanto si osserva in quel momento, esso viene eletto
a longis et longissimis temporibus citra, qui fere attingunt ad nonaginta annos continue.
E in base a questo principio, fu ancora il consiglio ristretto del comune ad assumere
liniziativa e a proporre al consiglio generale la nomina di Guido come capitano del po-
polo.21 Dovevano passare ancora settantanni, allincirca, prima che i Gonzaga ottenessero
dallimperatore la carica marchionale, e grazie ad essa nellambito della gerarchia del
potere pubblico imperiale regole almeno in via di principio pi certe per la suc-
cessione. Ma ancora nel 1430, pochissimi anni prima del conseguimento dellagognato
titolo, Gianfrancesco, il futuro primo marchese, consult informalmente i maggiorenti
della popolazione cittadina in un famoso referendum conoscitivo, per acquisire pareri a
proposito del governo della cosa pubblica.22

3.Padova carrarese nel Trecento


degno di particolare interesse, infine, il caso di Padova, particolarmente ben
182 studiato negli anni recenti.23 Sino al secondo decennio del Trecento, la citt era stata
lorgoglioso campione della democrazia comunale, rivendicando con grande enfasi cul-
turale, grazie a intellettuali influenti come Albertino Mussato, la propria autonomia e
libertas. Ma le discordie tra le grandi casate aristocratiche covavano sotto la cenere e il
sistema politico padovano non resse allo stress politico-militare posto in essere dallattacco
di Cangrande I della Scala e dello schieramento politico e militare da lui coordinato.
Lorigine dellautorit signorile dei da Carrara, a partire dallarbitrium concesso a Iacopo
da Carrara nel 1318, non dunque paragonabile a quella fisiologica evoluzione che si
riscontra a Verona; essa va al contrario concepita come laffidarsi di una citt disperata e
discorde a un leader politicamente e militarmente autorevole, ma culturalmente estraneo

20 John Easton Law, Popular Unrest in Ferrara in 1385, The Renaissance in Ferrara and its European
Horizons/Il Rinascimento a Ferrara e i suoi orizzonti europei, June Salmons, Walter Moretti (eds.), University of Wales
Press- Mario Lapucci edizioni del Girasole, Ferrara, 1984, p. 41-60.
21 Pietro Torelli Capitanato del popolo, p. 463, riportato anche da Canzian, Condivisione del potere,
modalit di successione, p. 451.
22 Maria Antonietta Grignani et al., Mantova 1430. Pareri a Gianfrancesco Gonzaga per il governo, Arcari,
Mantova, 1990.
23 Seguo in particolare Silvana Collodo, I Carraresi a Padova: signoria e storia della civilt cittadina,
Padova carrarese, Oddone Longo (ed.), il Poligrafo, Padova, 2005, p. 19-48. Ma anche Dario Canzian, Condivisione
del potere, modalit di successione, p. 450, 452-454.
GIAN MARIA VARANINI

alla citt e portatore, almeno alle origini, della cultura politica tipica dellaristocrazia
rurale che vive nei castelli del contado piuttosto che non in citt.
Senza che vi sia alcun vulnus apparente al quadro costituzionale vigente, Iacopo
da Carrara si vede attribuita nel 1318, dal consiglio cittadino che lo nomina capitano
generale, una gamma di poteri molto ampia: oltre allarbitrium sullo statuto, in materia
di giustizia, di fiscalit, di patrimonio comunale, di nomina degli officiali del comune e
di tutela sullannona e sullUniversit24. Gli avvicendamenti signorili, che si susseguirono
numerosi nel corso del Trecento, furono spesso segnati dalla violenza e dallassassinio
politico. Ma in nessun caso manc un passaggio in consiglio comunale; lorgano col-
legiale ratific sempre la presa di possesso da parte del nuovo signore.
Particolarmente interessante, come stato di recente osservato, lepisodio del
1350: al momento della presa di potere in sostituzione del padre Iacopo II, anchegli
assassinato, Francesco I da Carrara (poi detto Francesco il Vecchio), promosse la re-
dazione di uno statuto che a quanto consta ha un solo precedente, quello dello statuto
che aveva normato il conferimento della signoria a Iacopo I, nel 1318, proprio agli inizi
dellesperienza signorile carrarese.25 Analogamente a quanto visto per Verona, dunque, lo
statuto, risalente al 1351, pu essere considerato una sorta di rifondazione della signoria
padovana,26 e segna uno scarto rispetto al tormentato decennio precedente quando si
erano in breve tempo avvicendati Ubertino da Carrara, Marsilietto Papafava e Iacopo
II. Non stupisce che questa normativa si guardi bene dal fare cenno alla successione.27
Anche nella seconda met del Trecento, anche dopo che i signori di Padova avevano
ottenuto la legittimazione imperiale con la concessione del titolo di vicario, anche dopo
che lantico istituto di rappresentanza dei cittadini stato pesantemente depotenziato
183
dalla signoria, neanche allora la supremazia del signore non riusc mai a dissolverne
del tutto limpronta di legale depositario del diritto della comunit politica. Il consiglio
resta in qualche modo un organo di legittimazione dei dinasti, e per esempio traduce
nelle forme della tradizione comunale le loro iniziative normative: i decreti signorili
vengono riscritti in forma di statuto e inseriti nel libro degli statuti cittadini. Al contra-
rio una sapiente politica culturale condusse, negli anni pi felici e vivi dellesperienza
signorile carrarese, quelli del reggimento di Francesco il Vecchio da Carrara (tra i primi
anni Cinquanta e il 1388), a una identificazione molto stretta tra il signore carrarese,
che si presenta come pater patriae, e la citt.

24 Silvana Collodo, I Carraresi a Padova, p. 23.


25 Dario Canzian, Condivisione del potere, modalit di successione, p. 452-453; Silvana Collodo, I
Carraresi a Padova, p. 23.
26 Dario Canzian, Condivisione del potere, modalit di successione, p. 453.
27 Il testo fu pubblicato molti anni fa da Vittorio Lazzarini, Statuto che conferisce la signoria a Francesco
I da Carrara, Archivio veneto, n.s., XVI (1935), p. 289-290, come ricorda Dario Canzian, Condivisione del potere,
modalit di successione, p. 453. Cfr. anche Benjamin G. Kohl, Padua under the Carrara. 1318-1405, The John Hopkins
University Press, Baltimore-London, 1998, p. 95-96.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE

4.Il vicariato imperiale e papale: via alla legittimazione e a una


successione ordinata?
Dunque un ostacolo vischioso, poco appariscente ma reale impedisce, in buona
sostanza, laffermazione di un principio di successione dinastica nelle serie talvolta
lunghe di esperienze di governo personale che in varie citt dellItalia centro-setten-
trionale (Verona, Padova, Treviso, Ferrara, Mantova) furono ripetutamente sviluppate
da esponenti di una medesima famiglia: talvolta sino a costituire strisce cronologiche
plurisecolari. Questo ostacolo costituito dalla oggettiva, sorda resistenza frapposta dalla
dimensione citt, che accetta e metabolizza ogni torsione e ogni stravolgimento del
quadro politico-istituzionale di tradizione comunale, ma non legittima e non riconosce,
in quanto tale, la dinastizzazione.
Molte trasformazioni della vita civica, molti stravolgimenti della tradizionale costi-
tuzione comunale vengono accettati o subiti dalle popolazioni cittadine trecentesche, alle
quali non devessere anacronisticamente attribuita la passione o lamore moderno per
la democrazia partecipativa. I consigli cittadini possono essere aboliti o ridotti a una vita
larvale; si creano nuovi spazi sociali per la vita della corte incipiente, e si sviluppa
levergetismo e la politica della magnificentia. Ovviamente importante lo sviluppo delle
cancellerie, alimentate peraltro dalla cultura notarile di tradizione comunale, e difficile
da ricondurre a una imitazione regia. Una delle pi significative sicuramente lorga-
nizzazione del sistema della supplica e della grazia come meccanismo di eccezione alla
giustizia. In questo quadro costituzionale e culturale, con questi impacci evidente che
una ideologia regia non pu che essere adottata in modo parziale e contraddittorio da
184
questi regimi monarchici spurii, di incerta continuit dinastica e di incerta legittimit,
che sono le signorie italiane del Trecento. Beninteso, il tema sempre ben presente
nella comunicazione politica e letteraria, anche se gi i contemporanei accusarono i
principali tiranni, come Mastino II della Scala o Gian Galeazzo Visconti, di aspirare
al regno dItalia e di essersi fatti fabbricare una corona doro, e i cronisti chiamano
senzaltro regno il loro dominio.28
Si tratta comunque di un grandioso processo di trasformazione della vita politica
e pubblica, ed fondamentale osservare che si tratta di aspetti ai quali la storiografia
degli ultimi venti o trentanni ha guardato con molta attenzione, molto pi di quanto
non abbia guardato alle forme del governo (democrazia comunale versus tirannide). Si
sono insomma studiate in modo acuto e attento le tante specificit locali, le modalit
concrete che i tanti governi caratterizzati dal denominatore comune della forma personale
di potere hanno adottato per governare leconomia, per gestire la fiscalit e lesercito
(professionale, e popolare), per creare e per mantenere consenso grazie alla politica

28 impossibile in questa sede anche semplicemente individuare i rinvii pi pertinenti in una massa di studi
sconfinata; mi limito pertanto a richiamare limportante volume di Paolo Cammarosano (ed.), Le forme della propaganda
politica nel Due e nel Trecento, Relazioni al convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste,
dallcole franaise de Rome e dal Dipartimento di Storia dellUniversit degli studi di Trieste (Trieste, 2-5 marzo 1993),
cole franaise de Rome, Rome 1994, e limpressionante bibliografia di Signorie cittadine nellItalia comunale (cit.
sopra, nota *), p. 561-616.
GIAN MARIA VARANINI

urbanistica e al mecenatismo, e anche costruendo un discorso propagandistico che non


esita a usare il lessico nella regalit.

Ma senza il riconoscimento di un principio di successione levoluzione monarchica


delle forme di governo personale delle citt dellItalia centro-settentrionale del Trecento
resta inevitabilmente imperfetta. E mi sembra lecito sostenere a questo riguardo che il
ruolo del vicariato imperiale o papale, al quale una tradizione storiografica pluridecennale
ha conferito una grande importanza come allo strumento, alla scorciatoia adottata dai
signori per conseguire stabilit e legittimazione, ha nellinterpretazione storiografica recente
forse un significato meno rilevante di quanto non si pensasse alcuni decenni or sono.
Indubbiamente il vicariato sana quella condizione di illegittimit, quel defectus tituli
che nella valutazione dei giuristi trecenteschi, e soprattutto di Bartolo da Sassoferrato,
costituiva la stigmata tirannica del governo personale. E ovviamente sin dagli inizi
del Trecento un buon numero di signori cittadini considerano insufficiente il consenso
sempre precario dei consigli cittadini che fondano la loro autorit, desiderano eman-
ciparsene, e aspirano a vedere la loro autorit legittimata dalle potest universali. La
legittimazione in forma vicariale del potere signorile indica laspirazione dei signori a
realizzare il proprio potere, distaccandosi dalla mera signoria di fatto e inaugurando
la strada che avrebbe condotto allo Stato moderno, come stato scritto (da Pierangelo
Schiera,29 riallacciandosi allimpostazione di un saggio famoso di Francesco Ercole). Si
tratta di un problema di grande importanza, che come si sa al centro della spedizione
in Italia di Enrico VII, tra 1310 e 1313, quando come si via via sopra accennato
limperatore conferisce il ruolo di vicario imperiale vitalizio a Matteo Visconti di Milano,
185
ad Alboino e Cangrande I della Scala di Verona, a Passerino Bonacolsi di Mantova, a
Rizzardo da Camino di Treviso, a Giberto da Correggio su Reggio Emilia e a Filippo
dAcaia su Vercelli, Novara e Pavia.30
Tuttavia, come si cercato di dimostrare nelle pagine precedenti, il precario rico-
noscimento imperiale non soppiant n priv dimportanza il processo di legittimazione
fondato sul consenso delle istituzioni comunali: un rapporto, questultimo, che non poteva
essere rimosso. Infatti, non appena limperatore mor, alcuni signori abbandonarono la
carica di vicario imperiale e vollero trovare la base giuridica del loro potere ancora una
volta nellautorit dei consigli cittadini. Fu questa per esempio la scelta di Galeazzo Vi-
sconti, che si fece eleggere dominus perpetuus civitatis Placentie dal partito ghibellino.31

29 Pierangelo Schiera, Legittimit, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello stato moderno,
Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed et moderna, eds. Giorgio Chittolini, Anthony
Molho, Pierangelo Schiera, il Mulino, Bologna, 1994, p. 17-48, a p. 19.
30 Vedere ora i saggi di Riccardo Rao, Federica Cengarle, Pierpaolo Bonacini, Paolo Grillo, Patrizia Merati,
Vicari imperiali in Italia 1310-1313, ed. Gian Maria Varanini, <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm>, 2014 fasc.
1. Read: 16 June 2014.
31 Riccardo Rao, Federica Cengarle, Pierpaolo Bonacini, Paolo Grillo, Patrizia Merati, Vicari imperiali in
Italia 1310-1313, Gian Maria Varanini (ed.), <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm>, 2014 fasc. 1. Letto: 16 Giugno
2014.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE

Inoltre, i giuristi si interrogarono sul problema se il vicariato vitalizio avesse valore anche
dopo la morte del concedente, come si arriver ad affermare alcuni decenni pi tardi.
Solo raramente, e sui tempi medi e lunghi, la concessione del titolo di vicario
ebbe effetti stabilizzanti sui meccanismi successori. Accadde ad esempio per gli Estensi
nella seconda met del Trecento, quando la signoria su Ferrara pass con regolarit
a ciascuno dei fratelli [figli di Obizzo III dEste: Aldobrandino, Niccol II e Alberto]
investiti del vicariato, sia papale che dopo il 1361 anche imperiale.32
In ultima analisi, la vera svolta per quanto riguarda la successione e la creazione
di una tradizione dinastica fu costituita, per le signorie italiane, dalla trasformazione
tardo-trecentesca o quattrocentesca dei signori titolari di vicariato, beninteso in duchi
e marchesi, cio in principi dellimpero, dotati di una potest sui territori in relazione
ai quali rivestivano i rispettivi titoli completamente svincolata dal riconoscimento delle
collettivit urbane. Fu quello che accadde a Milano, con Giangaleazzo Visconti, nel
1395,33 e a Mantova, con Gianfrancesco Gonzaga, nel 1434. Lorientamento dinastico a
quel punto poteva davvero svilupparsi iuxta sua propria principia, il cordone ombelicale
tra il potere del signore e la sua placenta cittadina e comunale risultava ormai defini-
tivamente reciso; la legittimazione proveniva solo dallalto e il distacco tra governanti e
governati appariva, nei regimi principeschi, ormai incolmabile.34

186

32 Dario Canzian, Condivisione del potere, modalit di successione, p. 457.


33 Vedere a questo proposito il contributo di Marco Gentile in questo stesso convegno, e nellampia letteratura
recente su questo tema Jane Black, Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza
1329-1535, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 68 ss. (Chapter 3, Giangaleazzos Investiture and its Legacy).
34 Giovanni Tabacco, LItalia delle signorie, Signorie in Umbria tra medioevo e Rinascimento: lesperienza
dei Trinci, Deputazione umbra di storia patria, Perugia, 1989, p. 10.
Rupture and legitimacy in Scandinavia
(11th-15th centuries)
KURT VILLADS JENSEN*

I
n 1294, the Danish archbishop and primas over the whole of Scandinavia explained at
the papal curia that he had had absolutely nothing to do with the clandestine murder
of the Danish King Eric V Glipping eight years earlier. He was not present during
the murder, he knew nothing about it, his closest relatives who had been accused of the
murder were totally innocent, and even if they were not, he had certainly not helped
them in any way. He then added that the whole case was a great fuss about nothing,
and that it was not worth giving so much attention to, because it was quite normal for
Danish and Scandinavian kings to be murdered. There was nothing extraordinary in the
death of King Eric.1
The description given by the archbishop is actually accurate. A remarkable number
of Scandinavian rulers were killed in the 12th and 13th centuries by rivals in battles for
power, after which the new rulers sought by various means to legitimize their position.
In the first part of this article, some examples of high medieval rupture and legitimacy
in Scandinavia will be presented, with an emphasis on Denmark.
After 1300 fewer rulers were killed by rivals. Violence and war were, of course,
still important elements in struggles for power, but a new system with more stable le-
gislative and administrative institutions emerged and developed, in 1397 culminating
in the founding of the Kalmar Union, comprising all the Scandinavian countries. The
kings of the union were among the most powerful rulers of northern Europe and legi-
timized their right to the Unions three kingdoms in different ways. The second part of
this presentation will discuss the power system of the Kalmar Union. Between the first
and the second part, there will be an intermezzo on the chaotic political situation in the
first half of the 14th century, when power was legitimized in a fashion totally different

* Kurt Villads Jensen (Odense, 1957) s catedrtic dhistria medieval a la Syddansk Universitet. Entre les
seves obres destaquen: Politikens bog om korstogene (Copenhague, 2005); Korstogene (Oslo, 2006); Korstog ved verdens
yderste rand: Danmark og Portugal ca. 1000 til ca. 1250 (Odense, 2011); For de toerster nemlig uophoerligt efter de
kristnes blod: kristne middelalderlige skrifter om islam (Odense, 2013).
1 Acta processus litium inter regem danorum et archiepiscopum lundensem (eds.) Alfred Krarup, William
Norvin, Gottlieb Ernst Clausen Gad, Copenhagen, 1932.
RUPTURE AND LEGITIMACY IN SCANDINAVIA

from either before or after. As a conclusion, different models for legitimizing power in
Scandinavia in the Middle Ages will be summarized very briefly.2

1. Killing Kings 1100 to 1300


Let us move to the first part, to the period of killing kings. It is possible to discern
two examples of major ruptures and changes of rulers, in the mid-12th and the mid-13th
century, but it is important to stress that changes of rulers took place within the same
families. No contender was a total outsider with the possible exception of one new king
in Norway with a very obscure background, but he also sought to build up credibility by
claiming to be of royal descent.3 The right to be king seems to have been restricted to
certain families before this era, and it may have been so even before the conversion of
Scandinavia to Christianity in the 10th-12th century. It was deeply rooted mentally and a
constitutive element in the legitimization of authority, so that Scandinavian kings, after
having conquered new areas, stressed their family connections to older rulers. Someti-
mes they did this with good right, sometimes by inventing a tradition. In 1014 -1016,
when Canute the Great finally conquered all England, he had his court poets compose
laudatory poems in which they explained that he had only claimed back what rightfully
belonged to him as a descendant of Ivar, who had conquered York in 866 and ruled it
for some time.4
Such an adherence to family background could perhaps be connected to old, pagan
or Germanic ideas about sacred blood, but in reality we know next to nothing about the
existence of such pre-Christian beliefs. They are very much a construction of 19th- and
188 20th-century northern European nationalistic history writing, without any basis in me-
dieval source evidence. The monopoly of kingship held within certain families is, first
of all, neither Germanic nor northern, but can be found all over Europe in the Middle
Ages, and secondly it is not even necessarily bound to blood, but can stem from a legal
concept about inheritance, perhaps even from Roman law.

2 General introductions to the period are: Peter H. Sawyer, Birgit Sawyer, Medieval Scandinavia, University
of Minnesota Press, Minneapolis, 1993; Knut Helle (ed.), The Cambridge History of Scandinavia. Prehistory to 1500,
Cambridge University Press, Cambridge, 2003, vol. 1; Michael Bregnsbo, Kurt Villads Jensen, Det danske imperium.
Storhed og fald, Aschehoug, Copenhagen, 2004. For the Christianization period and the formation of Scandinavian
kingdoms, see: Nora Berend (ed.), Christianization and the Rise of Christian Monarchies. Scandinavia, Central Europe,
and Rus c. 900-1200, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
3 King Sverre (died 1202) was born on the Faroe Islands, but claimed to be an illegitimate son of King Sigurd.
See: Sverre Bagge, From Gang Leader to the Lords annointed: Kingship in Sverrisaga and Hkonar saga Hkonarsaga,
Odense University Press, Odense, 1996. Also in general: Bjrn Weiler, The Rex renitens and the Medieval Ideal of
Kingship, Ca. 900 ca. 1250, Viator, 31 (Berkeley, 2000), p. 1-42. For succession within the royal family, see for
fourteenth-century Sweden: Corinne Pneau, La succession royale dans la royaume de Sude, entre coutume hrditaire
et loi lective (XIIIe-XIVe sicles), Making and Breaking the Rules: Succession in Medieval Europe, c. 1000 - c. 1600,
Frdrique Lachaud, Michael Penman (eds.), Brepols, Turnhout, 2008, p. 23-41.
4 Roberta Frank, King Cnut in the verse of his skalds, The Reign of Cnut: King of England, Denmark and
Norway, Alexander R. Rumble (ed.), Leicester University Press, London, 1994, p. 106-124, here p. 110-113.
KURT VILLADS JENSEN

Be that as it may, the implications are clear in the 11th and 12th century. All sons,
and not only the oldest, had an equal right to become king. The most striking example
of this is the Danish King Svend, who died in 1074 and was succeeded one after the
other by five sons, the last of whom died in 1034, half a century later. This inevitably
created a problem in the next generation because all the numerous sons of these five
brothers were, in principle, potential kings.

The result of King Svend having so many sons was internecine warfare between
the different descendants of kings. This became endemic in Denmark throughout the
189
mid-12th century, in Norway and Sweden for some generations longer.
In the 1130s, for example, King Niels of Denmark had involved his son Magnus
more and more in the royal duties, had him married into the influential Polish royal/
ducal family, and sent him on important crusades.5 In 1131, however, Magnus killed his
cousin Canute Lavard, who was a son of King Niels older brother, King Eric I Ejegod.
Another cousin, Canutes half-brother Eric II Emune, raised a rebellion and was elected
king at the general assemblies of Scania and Jutland, in the most easterly and the most
westerly provinces of Denmark at that time.
This illustrates the other prerequisite for becoming king. To be member of the
royal family was insufficient in itself, but in addition the candidate had to get support or
approval from the free men at the provincial assemblies. What should be understood by
the term free men has been much discussed among modern scholars. Earlier there was
a tendency to interpret them as some kind of proto-democratic organisation that had its
origin far back in a distant Viking age, but today most historians would agree that the
general assemblies comprised only the highest and most powerful magnates, or aristocrats.
In any case, their support was decisive for giving legitimacy to any king. Only in the

5 John lind, Ane bysted, Kurt Villads jensen, Carsten selcH, Jerusalem in the North. Denmark
and the Baltic Crusades, 1100-1522, Brepols, Turnhout, 2012.
RUPTURE AND LEGITIMACY IN SCANDINAVIA

very late 13th century were the assemblies supplemented by the council of the king or
the council of the realm, which from the late 14th century became the most important
factor in the approval of new kings. The assemblies continued to exist throughout the
Middle Ages and far into early modern times, but their role was reduced to providing
passive approval of the decisions of the council and they were deprived of real authority.

190

Let us return to King Eric II Emune, who, immediately after having become king,
began to fight against his cousin Magnus, who was also a king of Denmark and co-ruler
with his father. After a couple of years fighting, Magnus fell in the famous battle at
Fotevik in 1134, in which five bishops and 60 clerics also lost their lives.6 King Niels
tried to escape and fled to Canute Lavards home town of Schleswig, where he was killed
by the citizens. Eric Emune was now the victorious sole ruler and wanted to secure his
new position from other claimants to the throne. One of his first acts as king was to have
his own brother killed. Of his brothers 11 sons, two had died earlier, and eight were
now hunted down and killed by King Eric. The last and only surviving son escaped to
Sweden disguised as an old woman and later, predictably, raised a rebellion against Eric
and attempted to become king himself.
Conflict continued in the following decade, as the assemblies of three provinces
elected three different kings, the sons of Eric Emune, Canute Lavard and Magnus. A

6 On this battle as a crusade against the unjust king, see: Janus Mller jensen, King Erik Emune (1134-
1137) and the Crusades. The Impact of Crusading Ideology on Early Twelfth-Century Denmark, Cultural Encounters
during the Crusades, Kurt Villads jensen, Kirsi salonen, Helle vogt (eds.), University Press of Southern Denmark,
Odense, 2013, p. 91-94.
KURT VILLADS JENSEN

new round of wars began in 1146 and continued till 1157, when Canutes son Valdemar
became sole ruler after one of his rivals had been killed during peace negotiations and
the other in open battle.
In the same decades, similar wars took place in Norway and Sweden, where members
of royal families killed, blinded, dismembered, and castrated each other. In Norway, the
period from 1130 till 1240 is called The Civil Wars borgerkrigene, in modern histo-
riography and has been considered a period of chaos and unstable political structures,
which was eventually ended with the formation of a state under the rule of a strong
king. This tradition has recently been challenged by the Norwegian historian Hans Jacob
Orning, who argues that the internal fighting between claimants to the throne and their
followers did not represent a prolonged period of instability, but a system for conflict
solving which was different from the social organisation of a later, strong kingship, but
nevertheless within its own logic was well ordered and functioning.7
However, no matter whether these wars were system-inherent or a deviation from
the optimal political ordering of the time, the archbishop of Scandinavia was certainly
right when he claimed in 1294 that there was nothing unusual in a king being killed.
On the contrary.

2. Building up legitimacy
During the 12th century, various attempts were made to consolidate power within
fewer lines of the families, and endow them with more legitimacy than the other and
competing lines.8 On the one hand, some rulers allied with powerful neighbours and
especially the German Roman emperor, on the other hand new institutions were created 191

and a new ideology of kingship developed.


The relationship to the German empire was of very great importance for rulers in
Denmark, but almost negligible for Norway and Sweden. The empire was simply too far
away from these two countries to present any real political challenge.
In Denmark, kings had worked together with or against the emperor at least since
the 9th century, but an imperial alliance was always a double-edged sword. One ruler
could gain military support against rivals, but would invariably lose his independence to
some extent, which these rivals could use as an argument to gather supporters against
him. When Canute Lavard had been killed in 1131, he had been a vassal of the later
German-Roman Emperor, King Lothar of Supplinburg, who demanded compensation for
the killing of Canute. Niels and Magnus were now forced to agree to hold Denmark as
a fief under the empire. During the wars in Denmark in the 1150s, Emperor Frederick
Barbarossa intervened and divided and distributed Denmark between the three contesting

7 Hans Jacob Orning, Unpredictability and Presence, Leiden, Brill, 2008. For Sweden in this period, see:
Peter H. Sawyer, The Making of Sweden, Viktoria, Alingss, 1989.
8 For Denmark generelt, see: Thomas Riis, Les institutions politiques centrales du Danemark 1100-1332,
Odense University Press, Odense, 1977.
RUPTURE AND LEGITIMACY IN SCANDINAVIA

cousins and thus demonstrated his power over all of them, although they did not observe
his decision for long, but soon resumed their wars again. During the 25 years of his
reign as sole ruler, King Valdemar I (1157-1182) remained a vassal of Barbarossa and
had, for example, to follow the imperial church policy. During the schism in the 1160s
and 70s, King Valdemar supported the imperial pope Victor IV against Alexander III.
Archbishop Eskil of Denmark disagreed and sided with Alexander and, like other high-
ranking ecclesiastics in Latin Europe, he was forced to go into exile for years. King
Valdemars church policy was held against him by some of his cousins and used as
an argument for attempting to raise a rebellion against him. Some of the cousins were
exiled, while others were blinded and castrated.
From a political cost-benefit analysis, the empire was not always the most advanta-
geous means to gain legitimacy. This is probably the reason why Valdemars son, Canute
VI, demonstratively refused to renew his fathers oath of fidelity to Barbarossa in 1182,
which gained him political good will in Denmark - a fact that his court historian and
propagandist did not hesitate to spell out to the readers of his History of the Danes:
King Canute and the emperor has equal right to their thrones, and Canute reigns in
the Danish kingdom as freely and independently as the emperor reigns in the Roman
empire.9 This formulation is actually in consonance with the political science of Saxos
time, in which canonists modified the status of the emperor in the new Roman law and
stated that rex in regno suo est imperator regni sui.10
Increasingly, throughout the 12th century, rulers drew authority from church insti-
tutions and ideology. Around 1140, King Niels became the first Scandinavian ruler to
call himself rex dei gratia in the arenga to his letters.11 Royal unction and coronation
192
were introduced into Scandinavia during the twelfth century, in Norway in 1163-64,
in Denmark in 1170, and in Sweden probably in 1210. During the thirteenth century
queens also began to be crowned, and members of the royal families now married into
other royal families rather than acquiring their spouses from among the nobility.12
The cult of royal saints flourished in Scandinavia in the 12th century, as in many
other countries in Europe.13 Saint (King) Canute of Denmark had been killed in 1086
and was canonized in 1103. He became the patron saint of the royal family, a national
symbol for the whole of the Middle Ages, and also the centre for a widespread popular
cult, parallel to the cult of Saint (Duke) Canute Lavard, to whom we will return shortly.

9 Proinde Syfridum nosse debere Kanuto Caesarique aequum regnandi ius esse neque minore cum libertate
hunc Danici regni quam illum Romani imperii gubernacula continere (Saxo, Gesta Danorum (ed.) Karsten Friis-Jensen,
Gads forlag, Copenhagen, 2005, vol. 1-2, book16, chapter 3, section 3).
10 Joseph Canning, A History of Medieval Political Thought 300-1450, Routledge, London, 1996, p. 124-125.
11 Nanna Damsholt, Kingship in the Arengas of Danish Royal Diplomas 1140-1223, Medieval Scandinavia,
3 (Odense, 1970), p. 66-108.
12 Sverre Bagge, Ideologies and Mentalities, The Cambridge History, vol. 1, p. 469-470.
13 Erich Hoffmann, Die heilige Knige bei den Angelsachsen und den scandinavischen Vlkern: Knigsheiliger
und Knigshaus, K. Wachholtz, Neumnster, 1975; Gabr Klaniczay, Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults
in Medieval Central Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
KURT VILLADS JENSEN

In Norway, King Olav had been killed in battle in 1030, and a popular cult developed.14
Later Norwegian kings supported the cult lavishly, and the shrine of Olav in Nidaros
became one of the most important medieval pilgrim-centres. In certain periods it almost
equalled Saint Nicolaus in Bari and Santiago de Compostella in importance. In Sweden,
King Eric IX was murdered in 1160 by a Dane who wanted to be king of Sweden.
Miracles began at the place where the killing had taken place, a cult developed, and
although he was never officially canonized with papal sanction, Eric became a strong
unifying symbol for one of the royal Swedish lines in their wars against the other.15
In Denmark, the Duke Canute who was killed in 1131 soon began to work miracles,
he became venerated by the local population, and his cult was strongly supported by his
son, King Valdemar.16 The important point is probably that all lines of the royal dynasty
were descended from Saint (King) Canute, but only Valdemar was also descended from
Duke Canute, and to have his sainthood recognized officially would give Valdemar more
legitimacy than any of his cousins. This actually happened in an elaborate ceremony in
1170, after Valdemar had won a decisive crusading victory in the Baltic and demolished
the largest pagan cult site of northern Europe. The response from Pope Alexander III
was to include Duke Canute in the list of official saints. In combination with the trans-
lation ceremony, King Valdemar Is young son also named Canute was crowned as
king and co-ruler with his father, and the magnates present had to swear fidelity to him.
A saint in the family gave legitimization and authority, so it is little wonder that more
attempts were made to have others canonized. A cousin of King Valdemar II of Denmark
attempted to have his own father canonized and had his vita written, but met with little
success. Sources are few, but it seems that the archbishop, perhaps the papal curia, and
193
certainly King Valdemar strongly opposed the attempt, and it all came to nothing. As in
the 12th century, so in the mid-13th: three brothers were kings in succession. The second
murdered the first, and the third attempted to have the first canonized as a tool in his
own struggle against brother number two. A vita was written, petitions were sent to the
pope, but without eliciting any positive response. A popular cult developed, but brother
number one was never officially canonized. This may be for reasons of ecclesiastical
politics, or it may simply be because papal canonizing of kings became extremely rare
from the 13th century onwards.
The crowning of young Canute in 1170 in Denmark was clearly an attempt to
introduce a new principle of inheritance, that of primogeniture, so that the throne was
passed on from father to the oldest son and from him to his son, so that the claims of
younger sons and cousins were only secondary and became active solely in the case that

14 Sverre Bagge, Warrior, King, and Saint: The Medieval Histories about St. lfr Haraldsson, Journal of
English and Germanic Philology 109 (Illinois, 2010), p. 281-321.
15 Tracey R. Sands, The Cult of Eric, King and Martyr, in Medieval Sweden, Sanctity in the North. Saints,
Lives, and Cults in Medieval Scandinavia, Thomas A. Dubois (ed.), University of Toronto Press, Toronto, 2008, p. 203-
238.
16 Kurt Villads Jensen, Creating a Crusader Saint. Canute Lavard and others of that ilk, Of Chronicles and
Kings, John Bergsagel (ed.), Museum Tusculanum, Copenhagen (forthcoming).
RUPTURE AND LEGITIMACY IN SCANDINAVIA

all older sons died or a king did not have any sons. The new principle became applied
in Denmark from then on, grosso modo and with some exceptions in practice, and a few
generations later it was also accepted in Norway and Sweden.
Late 12th-century theology about marriage was in some instances used actively as a
means to legitimize a kings own line and delegitimize competing persons. In a propaganda
war, or an exchange of letters between the Danish king and his cousin and the pope
in the 1190s, it was stressed that the cousin was the result not only of an illegitimate
marriage, but of a double illegitimate marriage, because his parents were too closely
related to each other in many ways. Similarly, the royally supported history writing from
around 1200 carefully pointed out whether all members of the huge royal family from the
late 11th century were properly and canonically married or not and how closely they all
were related to their spouses. Upon closer inspection it turns out that the only person
without blemish and stemming from perfect marriages was the ruling king in 1200, while
the entirety of his cousins and members of more remote lines of the family all, at one
or more stages in their pedigree, had a forefather who was born in illegitimate marriage
and that therefore they could not qualify as king.17 This genealogical exercise may
be no more than a construction, and it was certainly an anachronism in the sense that
it imposed canonical rules that were applied only in the very late decades of the 12th
century on the early part of the century. It illustrates, however, how descent and family
continued to be of prime importance for legitimizing the ruler in Scandinavia, and how
ecclesiastical regulations were adopted and utilized by rulers to further their own ends.
Since the late 12th century, kings in Scandinavia obtained enhanced legitimacy by
gaining a monopoly on promulgating laws that were general for a whole province or for the
194
whole country.18 Lower princes and magnates, lay or ecclesiastical, could give privileges
to towns and institutions within their jurisdiction, but only the king could promulgate or
sanction general laws. These laws were concerned with a number of different matters,
including heritage, ownership of land or mobile goods, conscription of men and ships to
the royal armies, and to a lesser degree with questions of belief and church life. A new
king, whether or not he had inherited the throne or had killed his predecessor, would
begin his reign by promulgating a new law or, more often, amend the old ones and add
some new paragraphs, to demonstrate that he was a legitimate king.
As was the case with the imperial connection, the giving of laws was also a
double-edged weapon that needed to be used carefully. New claimants to the throne
could criticise by saying that the king had invented too many new paragraphs, and that
they all served only the kings interests and were an infringement upon old established
customs. Therefore, most kings would solemnly declare that their sole concern was to
return the laws to the original version, back to the legendary Laws of King Valdemar

17 Tyra Nors, gteskab og politik i Saxos Gesta Danorum, Historisk Tidsskrift, 98 (Copenhagen, 1998), p.
1-33.
18 Per Andersen, Legal Procedure and Practice in Medieval Denmark, Brill, Leiden, 2011.
KURT VILLADS JENSEN

or Laws of King Harald, which does not really designate any specific law codex, but
does refer to a mythical past, the golden age of justice and good kings.
The last element in legitimization to be mentioned in this context concerns the
relation of the king to his men, to the vassals and magnates around him. From different
narrative sources, it seems that the ideal king should be able to combine forms of be-
haviour that were seemingly totally contradictory.19
On the one hand, he should be a comrade to his men, and he should be equal
with them [on a par / equal is there a difference?]. Before big battles, he would tell
them that they fought together, and that he would be alongside them in the front ranks.
After battle he would line up the surviving warriors and walk from one end to the other
and kiss each man on the mouth, to show that they were equal.20 He would enter into
warrior organisations and into merchants guilds as an equal partner, and he would be
member of his own palace guard and promise that he would succumb to any judgement
they made on him concerning the regulations of guard life. In practise, he may or may
not have done so, but it was clearly presented as an important ideal for a king to be
equal with his men.
On the other hand, the king should also be elevated far above everybody else. He
should, as one arenga to a royal letter explained, like the wise King Solomon, be seated
on his throne, from which he could see the whole wide earth and judge everyone upon
it.21 The king should be the arbitrator in disputes between magnates. This developed
during the second half of the 13th century into the kings parliament, to which magnates
could make an appeal about a judicial decision, and in which their peers could give
advice and express their opinion, but in which the king alone took the final decision.
195
There must have been some logic in the kings judgement, based on law, custom,
political strength at the moment, etc. But it seems clear from the sources that a really
king was expected to be unpredictable. That was especially the case in all questions
involving rebels against the king or magnates who had expressed an opinion that diffe-
red from the kings. Sometimes, the king would decide on humiliating treatments and
capital punishment, but at other times he would forgive the rebel, receive him back into
his entourage and continue as if nothing had ever happened. The kings decisions were
presented as totally arbitrary, which probably emphasised that he was elevated above
others, so that he was uninfluenced by anyone or anything beyond himself.

3. The Holsteinian regime


Between the high and the later middle ages, there was a short period without any
king in Denmark, lasting from 1320 to 1340. This was the period of chaos or of disso-

19 For Norway, see: Hans Jacob Orning, Unpredictability and Presence


20 Saxo, 15, 1, 6.
21 King Canute VI of Denmark: Cum sederem in solio in ciuitate Lundensium a reference to I King 1,13.
Diplomatarium Danicum (ed.) Niels Skyum-Nielsen, Munksgaard Reitzels, Copenhagen 1938, vol. 1, ser. 3 (doc. n 134).
RUPTURE AND LEGITIMACY IN SCANDINAVIA

lution, as modern historians have presented it since the nineteenth century or, in the
case of most of them, since the middle ages. It is an interesting period in this context,
because government for a short while was legitimized by other means than those applied
in either the preceding or the subsequent period.
The political background was a dynastic rupture in the mid-13th century. In 1250,
Abel murdered his brother King Eric IV, who had no heirs, and thus became king him-
self. When Abel died in battle only two years later, the third brother Christopher took
over as king, despite the fact that Abel had a son that should have inherited the throne
according to the principle of primogeniture. Very conveniently for Christopher, this son
was, however, held prisoner by the archbishop of Cologne and could not return in time
to claim his heritage. When at last he was set free, he could succeed his father as duke
of Schleswig, but not as king of Denmark. This created a schism between the two lines
of the royal family, the descendants of Abel and the descendants of Christopher, which
lasted for 90 years with almost constant warfare. The Abel line held the largest, richest,
and politically most important duchy of the realm, the Duchy of Schleswig, as fief from
one generation to the next. The Christopher line inherited the throne.22

196

22 Kaj HRby, Status regni Dacie. Studier i Christofferlinjens gteskabs- og alliancepolitik 1252-1319, Den
danske historiske forening, Copenhagen, 1977.
KURT VILLADS JENSEN

In 1319, King Eric VI Menved of the Christopher line, who had no heir, had
brought the kingdom to bankruptcy. He had fought many unsuccessful wars and the
financial crisis had also been furthered by a decline in royal income resulting from crop
failure, famine and peasant rebellions. Most of Erics wars had been financed by the
son of his mothers second husband, count Gerhard of Holstein, who now held almost
all of the royal possessions in Denmark in mortgage. The successor of Eric, his brother
Christopher, had no chance whatsoever to redeem the land. In 1326 count Gerhard
therefore led a rebellion with a coalition of nobles, deposed Christopher and placed his
own 11-year-old nephew, Valdemar Ericson of Schleswig, on the throne. The Abel-line
had won over the Christopher-line, at least for the moment, but only through the military
and economic power of the count of Holstein, who understood how to make sure he was
well paid for his service.
Only four years later, Count Gerhard decided that he did not need a king at all, and
released Valdemar Erikson from his duties and sent him back to be duke of Schleswig
again. For the next ten years Gerhard and his half brother ruled Denmark, simply be-
cause they had an economic claim on all royal income. The central institutions of royal
government dissolved. There was no minting of Danish coins, which had in any case
lost their value because of galloping inflation. There was no central, royally controlled
army, no royal council, and the castles that had formerly been the backbone of the royal
control over income were now held by local magnates or vassals of the Holstein counts.
Gerhard and his brother seem to have exacted income according to local customs,
and often with the support of the local petty nobility. Juridical matters were settled in
courts with the counts presiding, and sentences were passed according to local provincial
197
laws or Holstein law, depending upon place and circumstances.
It would have been interesting to see what would have happened if this situation
without a king had continued for a longer time. It was an unusual construction, but it
seems to have worked relatively smoothly and to the satisfaction of most among the
nobility of the country. It was, however, ended abruptly. In 1340, a local petty noble-
man murdered the aged Count Gerhard at night in his bed. We do not know why. Older
historiography saw it as the resistance of the Danish people against German oppression,
but that is probably totally wrong. In any case, it opened the road for a young and up-
coming claimant to the throne, another Valdemar, of the Christopher-line. He immediately
married the sister of the duke of Schleswig and thereby reconciled the two dynastic lines
that had competed since 1250. Thereafter, it took him more than 20 years of constant
warfare to gain control over the territory of the kingdom of Denmark, warfare, it should
be noted, not against rival royal candidates, but simply against nobles families who had
experienced the sweet taste of freedom in a society without a king. Valdemar legitimized
his fight for power by his right of inheritance, by military might, with support from the
German emperor, and with a huge import of vassals from northern Germany who owed
their loyalty to him alone and normally had no connection to local Danish families,
whom they could therefore fight without compunction.
The successful policy of King Valdemar created the basis for the foundation of
the Kalmar Union, which was a political construction of a very different kind than the
RUPTURE AND LEGITIMACY IN SCANDINAVIA

high medieval kingdoms of Denmark, Norway, and Sweden, and certainly differed con-
siderably from the short period of ducal power without a king. We will turn now to the
second part of this article, which concerns the conditions of rule and rulers in the late
medieval Scandinavian Union.

4. The Kalmar Union


The Kalmar Union was founded in 1397 by a combination of fortunate marriage
politics and prosperous military expeditions.23 The daughter of King Valdemar, Margaret,
was married to King Hkon of Norway, with whom she had a son, Olav. When Valdemar
died in 1375 without any male heir to succeed him, Margaret installed her five-year
old son as new king of Denmark instead of Valdemars son-in-law, whom the late king
himself had preferred. When Hkon died in 1380, Olav also became king of Norway.
In both cases, Margaret functioned as regent for her son in his minority. Olav died in
1387, but instead of choosing a new king, the royal councils of Denmark and of Norway
elected Margaret as True Husband and Mistress, an extraordinary title, which is not
known to have been used elsewhere.
Through Hkon, Olav had also had a claim on the Swedish throne, and in the late
1380s Margaret allied with rebellious Swedish nobles, defeated the Swedish king in a
battle and imprisoned him for years. She now needed a firmer juridical and political
foundation for ruling Sweden and therefore adopted a great grandson of her father, Bu-
gislav of Pomerania, who was elected king and took the name Eric.
In 1397, representatives of the royal councils from Denmark, Norway, and Sweden
198
met in the city of Kalmar, on 13th July, the Day of the Holy Trinity. The date was not
chosen coincidentally, but as a good omen of what was to come. At the meeting Eric VI
was solemnly crowned as king of all three countries, and a constitution for the Union
of Kalmar was ratified, specifying the rights of the ruler in the different countries, and
regulating how successors should be elected.
The Kalmar Union, comprising all three kingdoms, existed until the 1520s and
experienced some major ruptures in this period. One ruler was deposed, a dynasty was
made extinct, and factions among the Swedes presented a special problem by electing a
rebel king again and again. This provides ample opportunities for studying the different
means of legitimization of rulers.
The main problem that faced all rulers in this period was how to create a union
out of three kingdoms and to establish a common governmental structure, and to some
extent also a common ideology.

23 On the Kalmar Union in general, see: Harald G ustafsson , A state that failed? On the Union
of Kalmar, especially its dissolution, Scandinavian Journal of History, 31 (London, 2006), p. 205-220; Thomas
Riis,Skandinavien im Sptmittelalter. Zwei Knigreiche und eine halbe Republik, Europa im Spten Mittelalter,
Rainer Christoph Schwinges, Christian Hesse, Peter Moraw (eds.), Oldenbourg, Mnchen 2006, p. 125-143; Jens E.
Olesen, Inter-Scandinavian Relations, The Cambridge History, p. 710-770; Herman Schck, The Political System,
The Cambridge History, p. 679-709.
KURT VILLADS JENSEN

The king of the union was the sovereign head of the law. In all three countries, there
was a tendency to replace provincial laws with a general law for the whole kingdom, but
no real attempts to make a common law for the entire union. The highest appeal courts
of the laws were the royal courts, which functioned in Denmark and in Sweden, and in
which the king actually often presided in person. In Norway, the power to preside over
this royal court was sub-delegated to members of the royal council.
The three kingdoms kept their separate royal councils, but a new royal administra-
tion, responsible especially for the finances, was slowly built up and replaced the three
national ones. It was not done openly as result of a clearly formulated policy, but simply
by not replacing the positions in the old administrations when old members died. The
king still had to have major expenditure, as for example for wars, confirmed by the royal
councils, but during the fifteenth century he became economically more independent. In
1429, King Eric began to charge a toll of every ship sailing through resund between the
Atlantic and the Baltic Sea, a toll that became the kings personal income and a major
source of royal revenue until it was eventually abolished in 1857.
After 1460, the king of Denmark also automatically became Duke of Holstein and
therefore one of the main princes in the Holy Roman Empire, and he could use the
huge income from Holstein without asking permission from the royal councils of the
Union. When it concerned such a fundamental and practical aspect of legitimization as
financing warfare, kings in the late middle ages could refer both to the fact that they
were rulers of the Kalmar Union, but also Dukes of Holstein, and that in addition they
had a personal income from the resundstoll.
On an ideological level, there were more attempts to introduce common symbols.
199
An elaborate, common coat of arms combining the national ones was composed and used
in the official seal of the union. For letters of minor importance a much simpler seal
was used, displaying only three crowns. An attempt was made to introduce a common
flag of a red cross on a yellow field, and yellow and red colours were used at official
ceremonies by the rulers. King Eric decreed, for example, that the ten priests who had
to sing masses daily for his deceased wife should be clothed in yellow tunics with red
crosses. The flag of the union also became the naval banner of the royal fleet. The he-
raldic system was standardised with the creation of a general herald for the whole union.
The former three national saints of Canute, Olav, and Eric now became united in a
sort of saintly trinity and were depicted together on frescos and statues, especially in the
border areas between the three kingdoms and in the main churches that were favoured
by the rulers.24 In 1393, the Swedish prophetess and mystic, Birgitta from Vadstena,
had been canonized only twenty years after her death. She was a favourite of Queen
Margaret, and the cult of Birgitta was promoted strongly by all the rulers of the Kalmar
Union. She came to function almost as a common saint for the Union.
In the early decades of the 14th century, king Eric created a new knightly order
common to the whole Union. Little is known about it, and it did not exist for long.

24 Tracey R. Sands, The Cult of Eric, King and Martyr, p. 216.


RUPTURE AND LEGITIMACY IN SCANDINAVIA

But the idea was revived in 1459 when King Christian I founded what later became
known as the Order of the Elephant, which is still the highest decoration in the Danish
system.25 In the 15th and early 16th century, it was given to selected members of the
highest aristocracy in the Kalmar Union, who swore loyalty to the ruler, to the union,
and to the three patron saints of the Union. The Orders main chapel was built in the
royal burial church, the cathedral of Roskilde in Denmark, and decorated with frescos
of the unions patron saints, with the conspicuous omission of Eric because the Swedes
had rebelled at exactly the moment when the decoration was finished.
The rulers of the Kalmar Union also presented their power and represented their
legitimacy by their international engagements. This was not a new thing, but it was now
pursued on a much grander scale than in the high Middle Ages. Many of the rulers
were active on a high level in European crusading plans.26 Christian I promised in
1457 and again in 1471 to lead a great army of warriors from all the countries of the
Kalmar Union through Russia and conquer Constantinople from the Turks, so the way
would be open to continue to Jerusalem. He was certain of victory because Birgitta of
Sweden had prophesized that Jerusalem would be liberated by a ruler named Christopher,
which happened also to be one of Christians many names, he explained. The crusading
plans never materialised, which has led Scandinavian historians to claim that Christian
was insincere or perhaps simply a dreamer. That is not the case, because Christians
crusading plans were taken seriously on the highest political plane in Europe and well
received and discussed at the imperial diets in Germany.
Crusading was a traditional way of showing royal strength and a means to control
aristocrats. By contrast, the representative political journeys through Europe with their
200
splendid shows of conspicuous consumption were more peculiar to the 15th century.
King Eric in the 1420s and King Christian in 1470 became centres of attention all
over Europe because of such journeys. Eric went on pilgrimage in 1423-25 and actually
reached Jerusalem, where he was dubbed a Knight of the Holy Sepulchre. It is possible
to follow Erics route from the enormous bills he left unpaid and from the substantial
loans he managed to procure from princes and cities such as Venice, which provided
him with 20,000 ducats.27 He never paid back a single cent. In Cracow, King Eric
participated in the crowning of the Polish queen and mingled with the emperor who
was his distant cousin and other princes, including the representative of the Ottoman
sultan. Cardinal Piccolomini, later to become Pope Pius II, wrote a letter in which he
described Erics manly and attractive figure, which touched the hearts of all the ladies
who saw him, even the heart of the empress.

25 DA J.D. Boulton, The Knights of the Crown. The Monarchial Orders of Knighthood in Later medieval
Europe 1325-1520, Boydell, Woodbridge, 2000, p. 399-402; Jrgen Pedersen, Riddere af Elefantordenen 1559-2009,
Universitetsforlaget, Odense, 2009.
26 John Lind, Ane Bysted, Kurt Villads Jensen, Carsten Selch, Jerusalem in the North, p. 333-346.
27 Mladen Ibler, Kong Erik af Pommerns rejse igennem Kroatien 1424-1425, Historie/Jyske Samlinger
(Arhus, 2001), p. 310-318.
KURT VILLADS JENSEN

Equally important, Eric used the time for political negotiations, including the re-
current alliances with or against the Teutonic Order, the only power in the Baltic area
that could challenge the Kalmar Union. He also obtained the emperors confirmation
that Schleswig belonged with full and unlimited right to the kingdom of Denmark, and
other similar concessions that secured a firmer legal basis for wielding power in the
border areas of the Union.
In comparable fashion, King Christian I later took the grande tour of Europe, had
everything paid by others, was splendidly received at the papal curia in Rome and dec-
orated with the papal order of the Golden Rose, and repaid the favour with a barrel of
salted herring from Iceland. He secured papal confirmation of his Order of the Elephant,
a concession to establish the University of Copenhagen, and he acted as negotiator and
mediator between emperor and other princes in Europe.
In the 50-year period from King Eric to King Christian, such conspicuous journeys
became more common among European princes, but Eric seems to have been among
the first to make them. They had a diplomatic function, but first of all they presented
the ruler as something excellent and exalted. Only a legitimate ruler could afford such
a journey or rather, only a legitimate ruler could make others pay for it.

5. Ruptures in the Union


The Kalmar union saw some significant ruptures in the exercise of power. In the
1430s, a minor rebellion in Sweden with some local support gained momentum, and a
majority of the Swedish royal council expressed their lack of confidence in King Eric.
They were soon followed by the Danish and two years later by the Norwegian royal coun- 201

cils. The king was deposed by subsequent declarations in 1439-1441, which he did not
accept. He spent the next 8 years in the strong royal castle of Visby on Gotland, where
he still used the title king, until he eventually gave up and retreated to his paternal
possessions in Pomerania, where he lived the last ten years of his life.
The three councils accused the king of not having prevented rebellions and popular
uprisings, of having used the treasure of the union for his own purposes, and of having
installed foreigners in important political positions. Eric denied it all and answered that
the so-called foreigners were his own family, and that earlier councils had accepted and
confirmed their appointment to the aforementioned positions. This was actually true.
Most of the accusations against the ruler were invented for the occasion. What was at
stake, then?
In the documents from the establishment of the Kalmar Union in 1397, two diffe-
rent and competing philosophies of authority are presented. In 13th and 14th century
political science they were labelled regimen regale and regimen politicum.28 According

28 In general: Nicolai Rubenstein, The history of the word politicus in early-modern Europe, The languages
of political theory in early-modern Europe, Anthony Pagden (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1987, p.
41-56. For the use of these concepts for the Kalmar Union, see the classical study by: Erik Lnnroth, Sverige och
RUPTURE AND LEGITIMACY IN SCANDINAVIA

to the first principle, the ruler is autocratic and not bound by the people, and this was
actually the content of the crowning agreement in Kalmar. According to regimen politi-
cum, the ruler is restricted by the laws and decision of the people. This was suggested
at the Kalmar meeting by more of the members of the royal councils, but never agreed
upon and ratified. It is probable that the royal councils in the 1430s reacted against the
concentration of power in the hands of the ruler and simply enforced his abdication in
an attempt to create, if not an aristocratic republic, at least a political system in which
the ruler could act only within the limits defined by the nobility.
The royal councils now elected Erics sisters son, Christopher of Bavaria, as the new
king, but first made him sign a hard constitution that ensured noble control alongside
the king in the future. Once crowned and accepted, Christopher chose to use the strange
title of Archirex, probably to indicate that he was not only king of three kingdoms, but
something more elevated, although not as elevated as the emperor. Christopher married
Dorothea of the northern German march county of Brandenburg, but less than three
years later he died suddenly without having produced any heir.
This left the royal councils with a new problem. Dorothea had been given enormous
areas of land in all three countries as a morning gift, and it was impossible to claim
them back. Worse, it would be a heavy drain on the resources of the union, if a new king
should give similar morning gifts to a new queen. The lucky solution was found in the
22-year old Christian of the small county of Oldenburg, whose great-great-great-grandfather
had been Danish king. Christian was offered the Kalmar Union, if he would marry Do-
rothea. She was only 18 years old at that time and not unattractive, so he accepted and
was crowned in 1449. Christian also had to sign constitutions with the royal councils,
202
which severely limited his power. For various reasons, the political balance had tipped
in favour of the king only a little more than ten years later, when King Christian could
dictate his will to the aristocracy of the important duchies of Schleswig and Holstein.
When he acquired the throne, however, King Christians legitimacy was weak, and
the marriage to the widow of the former king was insufficient to secure undisputed support
from all circles. Shortly after his election, a faction within the Swedish royal council
decided that they would rather have a certain Karl Knutson of the noble family Bonde
as king. The Norwegian council followed suit, but only for a year, before it changed
back again and supported Christian.
Karl Knutson was one of the wealthiest landowners in Sweden and had earlier
functioned as regent on behalf of the ruler of the Kalmar Union, but his connection to
the royal families of Scandinavia was so remote that it was not even taken into account
when he was proposed as king. He was an aristocrat, and it may be more correct to see
his election as a successful attempt to establish a regimen politicum with aristocratic

Kalmarunionen 1397-1457, Elander, Gteborg, 1934; more recently: John P. Maarbjerg,Regimen politicumandregimen
regale: political change and continuity in Denmark and Sweden (c. 1450 - c. 1550), Scandinavian Studies, 72 (Menasha,
2000), p. 141-162.
KURT VILLADS JENSEN

power and thus a significant rupture in the whole dynastic and political structure of
Scandinavia in the Middle Ages.
Opinion shifted in Sweden, as did the military pressure from King Christian I, and
Karl Knutson was deposed and taken back as king twice. When he acted as king, he
attempted to gain legitimacy from his election by the royal council, by his legislation,
and by his attempts to regulate the finances. The latter included confiscation of church
property and private estates, which led to more uprisings against him. He did not,
however, undertake any of the conspicuous travels abroad, and he did not attempt to
use a dynastic marriage to connect himself to royal families. His first wife was from a
high-ranking noble family, and his second was of more obscure origin, having been his
mistress for many years before they married.
Karl Knutson died in 1470, but King Christians attempt to use the situation to
regain control over Sweden came to nothing, when new rebellions broke out and factions
among the Swedish nobility elected another member of the aristocracy as leader, but
significantly, not as king. This remained the situation for the remainder of the Middle
Ages. The rulers of the Kalmar Union were nominally also rulers of Sweden, and for
periods they were in practice. In other periods, however, Sweden and the Eastern provin-
ces were de facto ruled independently by a regent or vice-king. In 1523, the nobleman
Gustav Vasa was elected king of Sweden and founded a new dynasty. The Kalmar Union
was now reduced to comprising only two kingdoms, Denmark and Norway, and a shifting
number of duchies and counties of which Schleswig and Holstein were undoubtedly the
most important. On the other hand, it was a remarkably stable construction that lasted
until 1814, when Norway became independent and elected its own king, and 1864 when
203
Schleswig and Holstein became part of the German Federation.

Conclusions
In conclusion, it is possible to list briefly the most important among the factors that
rulers in Scandinavia in the Middle Ages referred to in order to legitimize their power.
1. Royal descent was a prerequisite for being considered a credible candidate for
the throne. It seems to have been the case as far back as our sources can take us, and
it remained an important element also in the later middle ages. However, two changes
seem to have occurred over time.
The first was the introduction in the high Middle Ages of primogeniture, so that
the oldest son of the ruler had precedence over other members of the family. This was
implemented at different times in the Scandinavian countries, but became the generally
accepted principle everywhere.
The second change was that it became possible, in the fifteenth century, to imagine
and even to elect a king from the aristocracy who was not of royal descent.

2. Dynastic marriages. Marrying the widow of the predecessor was an accepted


strategy in the violent struggles between different lines of the royal families in the early
RUPTURE AND LEGITIMACY IN SCANDINAVIA

and high Middle Ages. In the late middle ages it was very unusual, King Christian I of
the Kalmar Union being an exception.
Marrying into other royal or imperial families was, as is well known, a very com-
mon element of political and military alliances and therefore also a means for a ruler
to strengthen his own position at home.

3. Lawgiver. It was the prerogative of the ruler to promulgate general laws and
important for a new ruler to mark his status and legitimacy.
The laws in the early and high Middle Ages were locally defined and normally
only in use at a provincial level. During the later Middle Ages, kings increasingly pro-
mulgated laws that were general for more provinces or for an entire kingdom, and they
even attempted to create a common law for the Kalmar Union.

4. Royal saints were created in the high Middle Ages and important in the
struggle between competing lines within the royal family. In the later Middle Ages, these
saints cults were used to support the ruler and to legitimize new political entities, such
as the Kalmar Union.

204
Dynastic Ruptures in the
Wars of the Roses
MICHAEL HICKS*

L
ate medieval England suffered from repeated dynastic ruptures. There were rival
claimants to the throne on ten different occasions between 1200 and 1500, all of
which were resolved violently, by the defeat and in most cases by the death of
the unsuccessful party. This paper discounts the earliest of these, in which the future
King Louis VIII of France (1223-8) challenged King John (1199-1216) and his son King
Henry III (1216-72), and that of 1326-7, which merely advanced the moment when King
Edward III (1327-77) succeeded his father King Edward II (1307-27). That leaves for
discussion here the usurpations of 1399, 1460-1, 1470, 1471, 1483, 1485, 1487 and
1491-7. The period from 1459 is known as the Wars of the Roses and is notorious for
its dynastic ruptures.
Ironically these ruptures were all rivalries between branches of a single dynasty, the
Plantagenets. The Norman Duke William had conquered England in 1066 and became
King William I. Since then there have been kings of England from Anjou, Wales, Scotland,
the Netherlands, Hanover, Saxe-Coburg and (indirectly) Denmark. Philip Mountbatten,
the current prince consort, although formerly a prince of Greece, derives from the Danish
royal family. Everyone of these kings and their rivals claimed descent from William the
Conqueror (William I, 1066-1087) and Henry II of Anjou (1154-89). Henry IIs descen-
dants were generally known by their place of birth Henry of Winchester (Henry III),
Henry of Bolingbroke (Henry IV), Henry of Monmouth (Henry V) and Henry of Windsor
(Henry VI) for instance and not as Plantagenets, a name invented for their dynasty
after three hundred years and supposedly derived from yellow broom badge of Henry
II (the plantagenesta).1 Plantagenet is first known to have been used by Richard Duke
of York in 14602 and was probably invented by him. The Plantagenet dynasty endured

* Michael Hicks (Tunbridge Wells, 1948) s catedrtic dhistria medieval a la University of Winchester. Entre
les seves obres destaquen: Richard III and his Rivals: Magnates and their Motives in the War of the Roses (Londres,
1991); Warwick the Kingmaker (Oxford, 1998); The Wars of the Roses 1455-1485 (Nova York, 2003); The Wars of the
Roses (New Haven, 2010).
1 John S. Plant, The Tardy Adoption of the Plantagenet Surname, Nomina, 30 (Hull, 2007), p. 57-58.
2 Chris Given-Wilson (ed.), Parliament Rolls of Medieval England 1275-1504, Boydell Press, London-
Woodbridge, 2005, vol. 12, p. 517.
DYNASTIC RUPTURES IN THE WARS OF THE ROSES

from 1154 to 1485 and the last true Plantagenet, in the direct male line from Henry II,
was Edward Earl of Warwick, who was executed in 1499.
The English had no separate law defining the succession to the crown. There was
no Salic law (like that in France) that confined the succession to males in the direct
male line. Theoretically at least the crown was not hereditary: rulers required three tit-
les, hereditary right certainly, but also conquest - actual occupation of the crown and
election.3 Conquest applied in the case of King Henry VII in 1485. Although disqualified
as a traitor who had been condemned in parliament, his judges wisely ruled that, since
he had made himself king by conquest, he actually was king. The sentence against him
need not be repealed.4 Election usually involved no more than acceptance by the royal
council and acclamation at the coronation, when only the most formal consent was asked
of the congregation. Henry IV in 1399, Edward IV in 1461, Henry VI in 1470, Richard
III in 1484, and Henry VII in 1485 ensured that parliaments validated their succession.
No legitimate authority had existed when Richard II, Henry VI, and Edward V were
deposed, so pseudo-elections were staged by those in attendance in 1399, 1461 and
1483 that deemed themselves to be assemblies of the three estates.5 All kings however
were selected from members of the royal house. On each occasion a case was made out
that they were the rightful heirs.
However there were rules of inheritance for other kinds of property, whether land
or chattels. The rules for the division of chattels do not apply here. Bastards had no
rights of inheritance in England under the statute of Merton of 1234. Bastards could not
inherit from their parents or from other relatives, but they had no family of their own
at all.6 Elsewhere in Europe, bastards were legitimated by the subsequent marriage of
206
their parents or by royal grant and could therefore inherit, but this was not the case in
England. There is only one example in England where those who were legitimated under
canon law, by the marriage of their parents, were also legitimated under secular law,
by parliament. Those involved were the Beauforts, the four children of John of Gaunt,
Duke of Lancaster (d. 1399) by his mistress and eventual third wife Katherine Swinford
(d. 1403).7 The Beauforts half-brother King Henry IV tried to ensure in 1407 that their
new legitimacy did not extend to the crown,8 but this subsequent restriction cannot have
invalidated their legitimation by parliament in 1397.

3 Stanley Bertram Chrimes, English Constitutional Ideas in the Fifteenth Century, Cambridge University
press, Cambridge, 1936, p. 23.
4 Stanley Bertram Chrimes, English Constitutional Ideas p. 51.
5 Chris Given-Wilson, Chronicles of the Revolution 1397-1400, Manchester University press, Manchester,
1993, p. 188; Charles Arthur John Armstrong, The Inauguration Ceremonies of the Yorkist Kingsand their Title to the
Throne, Transactions of the Royal Historical Society 4th ser., 30 (London, 1948), p. 51-73.
6 Frederick Pollock, Frederic William Maitland, History of English Law, Cambridge University press,
Cambridge, 1898 , vol. 2, p. 396-397.
7 Chris Given-Wilson (ed.), Parliament Rolls of Medieval , vol. 7, p. 322-323.
8 Mortimer Levine, Tudor Dynastic Problems 1460-1571, Allen and Unwin, London, 1973, p. 16.
MICHAEL HICKS

Another uniquely English rule was that those who were born abroad had no rights
to inherit in England.9 This meant that Charles the Bold of Burgundy (d. 1476), who
nourished his distant claim to the English throne, and such other descendants of John
of Gaunt as the kings of Castile, Portugal, or Denmark really had no claim at all in
English law. A special act of parliament was passed in 1351 that allowed Edward IIIs
sons Lionel and John, born respectively at Ghent and Antwerp, to inherit in England.10
Edward IV and his brother George, born respectively at Rouen in France and Dublin
in Ireland, although not the sons of kings, were nevertheless born to parents within the
allegiance of the king of England and were thus covered by other clauses in the statute.11
The intervening son Edmund Earl of Rutland had also been born at Rouen. Allegations
that Edward was son to Cecily Duchess of York but not Duke Richard have recently
received some support.12 In strict canon law a son born within his parentss marriage
could not bastardised, nor indeed could he be bastardised after his parents death (as
applied both to Edward IV and Edward V). Although incorrect in canon law, it may
have been the popular understanding that such adultery disqualified the heir and that it
was necessary to be born in England to inherit. Richard III implied in 1483-4 that only
his birth at Fotheringhay of all the sons of Richard Duke of York was certain.13 Whilst
denying the rights of foreigners to inheritances in England, the English nevertheless
laid claim to the throne of France through the female line, even though that kingdom
had developed a Salic law.
What is relevant is the law for the inheritance of land: primogeniture. This gave
priority to males over females in the same generation and priority to the direct line over
collaterals. If there were no descendants to the landholder, the land passed to collateral
207
relatives brothers, then sisters, then uncles, then aunts. If there were no males in that
generation, females could inherit: sisters inherited equally.
Did normal land law and the custom of primogeniture apply to the English crown?
If so, it meant that females could succeed. Henry I made his leading subjects swear to
accept his daughter Empress Matilda as his heir,14 but in practice they rejected her. The
magnates preferred her cousin Stephen, an adult male. Matilda did transmit her claim to
her son Henry II, who succeeded as the first Plantagenet king in 1154. Precisely what the
rules were scarcely mattered for 200 years after 1199, since every king was succeeded
by his eldest son. In 1399 however, when King Richard II was deposed, he had no son
to succeed him and decisions had to be made. Applying primogeniture, the heir was

9 Mortimer Levine, Tudor Dynastic Problems, p. 125; Frederick Pollock; Frederic William Maitland,
History of English Law, p.458.
10 Chris Given-Wilson (ed.), Parliament Rolls of Medieval , vol. 5, p. 22.
11 Strictly speaking, both were born within Henry VIs realm and were not aliens (Frederick Pollock, Frederic
William Maitland, History of English, p. 458), but so too were the sons of Edward III who claimed from 1340 to be
king of France.
12 Michael K. Jones, Bosworth 1485: Psychology of a Battle, Tempus, Stroud, 2002, p. 67-68.
13 Chris Given-Wilson (ed.), Parliament Rolls of Medieval, vol. 15, p. 16; George E. Cokayne, Complete
Peerage of England, St. Catherine Press, London, 1910-1959, vol. 5, p. 737.
14 David Crouch, The Reign of King Stephen, 1135-1154, Longman, Harlow, 2000, p. 25.
DYNASTIC RUPTURES IN THE WARS OF THE ROSES

Edmund Mortimer, Earl of March, the infant great-grandson through the female line of
Lionel Duke of Clarence (d. 1368), second son of King Edward III. Actually however
Richard II was succeeded by Henry Duke of Lancaster, son of John Duke of Lancaster
(d.1399), the third son of Edward III. Clearly primogeniture was not the successful ar-
gument. That the king ideally needed to be an adult male is part of the answer.

The key decisions here seem to have been made by Edward III (king, 1327-77).
His grandfather Edward I (1272-1307) did make provision for succession by his eldest
daughter if he had no son.15 Please note one daughter only: nobody it seems thought
daughters could partition the kingdom. (This applied also to Edward IVs daughter Eli-
zabeth in 1483-5: her sisters were never considered as coheiresses). Edward III did not
invent the male entail, but he was the first to apply it to the royal line. This meant that
the male line could take precedence over females, who were disqualified.16
Edward III foreshadowed this decision in 1337 when he made six new earls (counts),
three royal, giving precedence to his second cousin in the male line over first cousins in
the female line. He repeated the decision in 1362, when he made his two sons Lionel
of Antwerp and John of Gaunt dukes of Clarence and Lancaster respectively. Lionel
retained precedence over his younger brother John, but both the titles and endowments
were in the male line and thus deliberately intended to exclude Lionels existing daughter
Philippa.17 Not yet thirty years of age, Lionel intended still to father sons. Philippas son
Roger Earl of March was further downgraded in 1385 when Edward IIIs two youngest
sons Edmund and Thomas were created dukes of York and Gloucester in tail male
during their fathers lifetimes.18 King Richard II acted very similarly in 1397when the
208
sons of Duke John and Duke Edmund were also made dukes,19 obviously with prece-
dence over Philippas son Roger Earl of March. The message that King Edward III and
King Richard II were promulgating was that primogeniture did not apply to the crown
of England, for which the male entail applied. But could kings decide such matters?
Was there not a higher law, divine or natural law? As we have seen Edward I, Edward
III, and indeed Henry IV tried to shape future succession. And since most people and
most of the nobility practised primogeniture, was this the custom of the realm that they
took for granted and what they expected of the crown?20 In 1460 it was a parliament of
landholders governed by primogeniture who decided on the succession.

15 Marc Morris, A Great and Terrible King.Edward I and the Forging of Britain, Hutchinson, London, 2008,
p. 234.
16 Michael Bennett, Edward IIIs Entail and the Succession to the Crown, English Historical Review, 113
(Oxford, 1998), p. 591-592.
17 J. Enoch Powell, Keith Wallis, The House of Lords in the Middle Ages, Weidenfeld & Nicolson, London,
1968, p. 363.
18 George E. Cokayne, Complete Peerage, v. 722, xii (2), p. 897.
19 Chris Given-Wilson (ed.), Parliament Rolls of Medieval, vol. 7, p. 358-359.
20 Michael Bennett, Henry IV, the Royal Succession, and the Crisis of 1406, The Reign of Henry IV: Rebellion
and Survival 1403-13, Gwilym Dodd, Douglas Biggs (eds.), Boydell & Brewer, Woodbridge, 2008, p. 19.
MICHAEL HICKS

As we have seen, the first crisis in 1399 resulted in preference for Henry IV of
Lancaster over his cousin Edmund Mortimer. From 1399-1461 there were three Lan-
castrian kings: John of Gaunts son, grandson, and great-grandson. King Henry VI, the
great-grandson, fathered one son himself (Edward of Lancaster), born in 1453. By that
stage there were very few members of the Lancastrian royal family. The next heir in
the male line was either Richard Duke of York, grandson of King Edward IIIs fourth
son Edmund Duke of York, or Edmund Beaufort, son of the eldest legitimated bastard
of Edward IIIs third son John Duke of Lancaster. However Richard Duke of York was
also the Mortimer heir and through Philippa was heir of Lionel Duke of Clarence. He
could not inherit the dukedom of Clarence, nor any lands granted to Lionel himself,
which were entailed in the male line, nor Lionels coat of arms,21 nor assert any title
to the crown, which was treasonable. When the Wars of the Roses became dynastic in
1460, therefore, there were two alternative royal lines:
The house of Lancaster the male line of Henry IV, Edward III, and the Plantagenets.
The house of York heirs by primogeniture of Mortimer, Philippa, Lionel, Edward
III and the Plantagenets.
In 1460 Richard Duke of York claimed the crown in parliament in place of Henry
VI because he was heir by primogeniture. Primogeniture permitted his mother Anne
Mortimer and great-grandmother Philippa to inherit and transmit their rights to him.
Richard displayed a pedigree that showed merely that Lionel was older than his brother
John. Parliament decided that his claim could not be defeated. The Lancastrian royal
family itself and most of those nobles governed by male entails were absent, whilst most
of those present had inherited by primogeniture. However parliament refused to replace
209
Henry VI, who remained king: Duke Richard became Henry VIs heir.22 But this claim
was not universally accepted and war followed. Chief Justice Fortescue was to write a
series of treatises arguing against female succession. When the Lancastrians were finally
destroyed in 1471, Fortescue refuted his own works.23

There were actually three Wars of the Roses:

1st War 1459-61. Lancaster v York. Henry VI was challenged by Richard Duke
of York who was killed in 1460. Yorks son succeeded as Edward IV (1461-
83).

2ndWar 1469-71. Edward IV was replaced by Henry VI (again) and then won
his throne back in 1471 (his Second Reign).

21 For causes not unknowen to the entire realm, Chris Given-Wilson (ed.), Parliament Rolls of Medieval,
vol. 12, p. 521, Note that Henry IV regarded the Clarence title as vacant when he bestowed it on his second son Thomas
in 1412.
22 Chris Given-Wilson (ed.), Parliament Rolls of Medieval, vol. 12, p. 521.
23 This is now best approached via Margaret Lucille Kekewich, Though shalt be under the power of man:
Sir John Fortescue and the Yorkist succession, Nottingham Medieval Studies, 42 (Cambridge, 1998), p. 188-230.
DYNASTIC RUPTURES IN THE WARS OF THE ROSES

3rdWar 1483- Edward IV died and his brother Richard III deposed his son
Edward V. Henry Tudor deposed Richard III and became King Henry VII.
Subsequently Yorkist claimants opposed Henry VII.

All these contests involved dynastic rupture, but it is important to realise that the
Wars were not fought primarily for dynastic reasons. Very few people were prepared to
rebel simply to change the person of the king. A change of dynasty was the solution to
other, deeper problems. A cure for bad government was one. Foreign affairs were another
cause: France and Burgundy backed rival candidates. Repeatedly they sheltered those
who were exiled and helped them assemble the ships and men to invade England.
The First War came at the lowest point in late medieval England. The English lost
the Hundred Years War in 1453. They blamed it not on French superiority, but on treason
by the commander Edmund Duke of Somerset, which was the cause of much political
disagreement. There was a grave economic depression and the government was virtually
bankrupt, which was blamed on corruption. There were repeated calls for reform, which
was an extremely popular cause, and there were attempted coups detats led by Richard
Duke of York designed to seize the king and govern in his name. Henry VI was also
an unimpressive king and briefly mad. The First War was therefore about changes in
foreign policy and government: there were two phases of war, won by the Lancastrians
and then the Yorkists, before York put forward his title to the crown.
Edward IV achieved a decisive victory in 1461. The Lancastrians continued to resist
from abroad, but attracted little support. However Edward failed to deliver the reforms
he had promised or to win back France and his attempts to win over former Lancastri-
210
ans alienated his own supporters. Again the Second War was at first about reform the
seizure of the king and government in 1469. When that failed, Warwick agreed with
King Louis XI on the restoration of King Henry VI. Edward IV allied with Burgundy
and reconquered his kingdom. The Lancastrian dynasty was destroyed. 24
The Third War from 1483 was different. Edward IVs Second Reign was successful.
Probably there was no need for reform and the crisis was a dynastic crisis provoked by
Edward IVs brother Richard III. He manufactured a claim that disqualified his rivals:
His brother Edward IV as a bastard: a very doubtful claim.
His brother Edward IVs children Edward V etc were bastards because
Edward IV was precontracted to Lady Eleanor Butler when he married Queen
Elizabeth. This story is unsubstantiated and of doubtful validaty in law.
The children of his second brother George because George was condemned
as a traitor.
These stratagems raised Richard from about tenth in line for the throne to become
king.25

24 Michael. A. Hicks, The Wars of the Roses, Yale University Press, New Haven, 2010, ch.11.
25 Chris Given-Wilson (ed.), Parliament Rolls of Medieval, vol. 15, p. 15-17.
MICHAEL HICKS

However Richards claim was not accepted. There was a rebellion in favour of
Edward V almost at once. Edward V and his brother disappeared, probably killed, and
their rights passed to their sister Elizabeth of York (d. 1503), who however needed a
husband. Richard III may have planned to marry her himself. Henry Tudor agreed to
do so and even secured a papal dispensation without her consent. There was opposition
to Richard III as a wrongful king and as a tyrant. Richard was the victim of a highly
effective propaganda campaign.26
Who was Henry Tudor (Henry VII 1485-1509)? Henry had four enormous advantages:
he was not Richard III;
he was an adult;
he was single and able to marry Elizabeth of York;
nobody knew anything against him because he was brought up in Wales until
12 and thereafter in exile in Brittany.
His own claim was weak: through the female line from John of Gaunts legitimated
bastard. Remember that the Lancastrian title came through the male line. Moreover his
mother Margaret Beaufort (d. 1509) was still alive: like the Empress Matilda, Philippa
and Anne Mortimer, Margaret could apparently transmit a claim but could not become
sovereign herself. What made the difference was that Henry Tudor had agreed to marry
Elizabeth of York and thus became the candidate of the Yorkist establishment.27He titled
himself as king before he conquered the kingdom.28 As the Crowland Chronicler said,
Elizabeths title made up all the defects in Henry VIIs own.29 Henry and Elizabeth
quickly married and produced a son, Prince Arthur (d. 1502): the union of the two roses
and the end of the Wars of the Roses.
211
But it was not to be. Further Yorkist claimants emerged: Edward Earl of Warwick,
son of Edward IVs brother George Duke of Clarence (d. 1478); Richard Duke of York,
the younger of the two Princes in the Tower; and the De La Poles, sons of Edward IVs
sister Elizabeth Duchess of Suffolk (d. 1503). These were dynastic rivals. Warwick and
York represented the male line of the house of York rather than the female. The reb-
els themselves, Lambert Simnel and Perkin Warbeck, were frauds, but the titles they
asserted were genuine threats to Henry VII. The two pretenders claimed actually to be
king King Edward VI and King Richard IV before they invaded England.30 But
each also perhaps promised reform once again. Evidence is generally lacking about what
they stood for, but in 1496 Perkin Warbeck certainly stood for reform against Henry
VIIs tyranny.31 All benefited from foreign backing. France, Burgundy, and Scotland at

26 Michael A. Hicks, Richard III, Tempus, Stroud, 2000, p. 179-182.


27 Michael. A. Hicks, The Wars of the Roses, p. 227-228.
28 Rosemary E. Horrox, Henry Tudors Letters to England during Richards Reign, The Ricardian, 80
(London, 1983), p. 155-156.
29 Nicholas Pronay, John C. Cox (eds.), The Crowland Abbey Chronicles 1459-86, Richard III and Yorkist
History Trust, London, 1986, p. 194-195.
30 Michael Bennett, Lambert Simnel and the Battle of Stoke,St. Martins Press, Gloucester, 1987, p. 66-67;
Ann Wroe, Perkin. A Story of Deception, Random House, London, 2003, p. 141.
31 Robert Henry, History of Great Britain, P. Byrne and J. Jones, London, 1794, vol. 6, p. 622-625.
DYNASTIC RUPTURES IN THE WARS OF THE ROSES

various points supported each of these rivals militarily. There were further invasions of
England in 1487, 1495, 1496, and 1497. All failed. Henrys Tudor line survived and
was successful. The Wars of the Roses have been described as the war between France
and Burgundy that was fought on English soil. When foreign powers turned elsewhere,
towards Italy, the Wars petered out. Henry VIII, the son of Henry VII and Elizabeth of
York, outlived the de la Poles, the last of whom died in his custody in 1539. However
Henry VIII had difficulty in fathering a son and left an uncertain succession. The next
challenge came from 1553, when only females were available to succeed to the throne:
queens regnant could no longer be avoided.

212
Debats
Primer debat
Sobre la ruptura i la legitimaci
Moderador: Flocel Sabat
Ponents: Gilles Lecuppre Gabriel Martinez-Gros -
Hlne Millet Jos Manuel Nieto
Interventors: Glauco Maria Cantarella Antonio
Domingo Dolors Domingo Emili Mangues Fermn
Miranda Moschos Morfakidis Rosa Roger Gian
Maria Varanini
Flocel Sabat
Merci toutes et tous. Alors, comme il est prevu, on va faire le dbat tous
ensemble. Certament, Jos Manuel Nieto Soria, Gabriel Martnez-Gros, Gilles Lecuppre
i Hlne Millet han emmarcat perfectament el debat sobre ruptura i legitimaci a ledat
mitjana. Aix, tan ben plantejat cal obrir pas a la discussi sense cap temor a entrecreuar
argumentacions. A los autores presentes en la mesa, exponentes de investigaciones sobre
el tema desarrolladas desde perspectivas muy diferentes y por tanto complementarias,
se aadir la reflexin efectuada por parte de todos los presentes en la sala. Sin ms
dilacin, por tanto, cedo la palabra a todos los asistentes.

Emili Mangues
Para el profesor Dr. Gabriel Martinez-Gros. Usted ha hablado del emir Abderramn
I, el inmigrante, el fugitivo, el que vino de Siria. Me gustara evocar este personaje, en
gran parte porque yo he vivido muchos aos en Crdoba, y siempre me ha atrado el
palacio de verano construido por este emir en La Ruzafa, transformado y popularizado
como Parador Nacional dentro de las estrategias del franquismo sobre el patrimonio
cultural. Lo cierto es que, si como indica Pierre Vilar, hay que situar geogrficamente
los hechos histricos, aqu hay que empezar destacando la ubicacin de este palacio,
en la carretera conocida por los cordobeses como del Brillante, con una excelente vista
sobre toda la ciudad, el Guadalquivir y su ribera. En este lugar dice la leyenda que,
dada la aoranza sentida por Abderramn I, se trajo desde Siria una palmera, con su
tierra dentro de un recipiente para que sobreviviera al traslado, con toda la finalidad
de que el emir recordara sus aorados orgenes y para dar lugar a todas las palmeras
existentes en la Pennsula. Como todas las leyendas seguramente no ser cierta, pero
creo que es un buen ejemplo de extraterritorialidad, de relacin entre culturas, en de-
finitiva, entre sociedades y poderes.
PRIMER DEBAT

Gabriel Martinez-Gros
S, perfecto. Es un ejemplo de la extraterritorialidad de la relacin cultural. La
palmera viene de Siria y es una marca de que los Omeyas son extranjeros en esta tierra
espaola, en un primer momento por lo menos. Es interesante saber que el trmino mismo
de Ruzafa es un trmino sirio. En rabe significa la calzada generalmente romana. Hay
que decir que Ruzafa fue tambin el nombre de un palacio construido en Siria por el
abuelo de Abderramn, el califa Hixem. Abderramn I puso el mismo nombre al primer
palacio que tuvo en Espaa. Es tambin significativo el hecho que, contrapuesto a la
palmera siria, est el ruman, la fruta de los rum; es decir, de los romanos. sta es la
granada. Ruman significa granada en rabe.

Flocel Sabat
Es interesante que el palacio construdo por el emir e incluso la palmera que pu-
diera tener en el jardn nos evocan el origen sirio. Este comentario, hecho por Gabriel
Martinez-Gros sobre la legitimacin mediante la construccin y evocacin del palacio
primigenio no puede menos que evocarnos las aportaciones del mismo autor sobre la
necesidad que tienen los musulmanes asentados en la pennsula para plantear discursos
de legitimacin. Estoy pensando por ejemplo en la revuelta de Omar ibn Hafsun, que
como l mismo ha publicado, habra sido magnificada por el propio poder omeya a fin
de crear un discurso adecuado para afianzar el propio.

Gabriel Martnez-Gros
Ciertamente, habra que atender todos los hechos histricos, tanto las crnicas
216
como el patrimonio cultural, con una visin crtica, porque nos ha llegado a travs de
un contexto especfico, sometido a intereses muy concretos. Sin este ejercicio contex-
tualizador, no acertaremos la interpretacin.

Gilles Lecuppre
Une question pour Madame Millet. Je voudrais que vous reveniez sur le cas parti-
culier de lantipape Nicolas V, dsign en 1328. Cest assez intressant parce que cest
le tlescopage dun empereur illgitime avec un pape illgitime. Louis de Bavire, roi
des Romains, tait descendu Rome pour se faire couronner par le pape, mais le pape
dAvignon, Jean XXII, lui tait hostile, et donc il en a cr un pour se faire couronner.
Les chroniques ou les rapports contemporains hsitent sur qui a eu linitiative, entre
lempereur lui-mme ou le peuple romain, qui aurait voulu faire plaisir Louis de
Bavire. Mais, toujours est-il que la procdure a t trs archaque, voire archasante.
Il sagit dune acclamation lancienne faisant fi de llection par les cardinaux, et
pire encore, si jose dire, oubliant totalement la rforme dont vous avez parl tout
lheure qui, en 1274, je crois, fixe les modalits canoniques de llection. Comment les
partisans de Nicolas V, quels quils soient, ont-ils pu expliquer ce retour une forme
dlection archaque ?
PRIMER DEBAT

Hlne Millet
Je suis bien en peine de vous le dire parce que je nai pas explor particulirement
ce domaine. Nanmoins, il faut bien se rendre compte que la procdure antique dlection
par acclamation ntait pas non plus spcifique au sige piscopal de Pierre, mais elle
tait mutatis mutandis la mme pour tous les siges piscopaux, donc a ntait pas loin
dans la mmoire. Pour les vques il y avait aussi cette forme lectorale qui persistait,
mme si, comme pour Pierre, le corps lectoral stait rduit non pas seulement aux
cardinaux mais au corps capitulaire. La ralit morale tait prsente dans la mmoire.
Et au concile de Vienne donc peu de temps aprs (1309-1310), il y a des rcriminations
contre le fait que les lections piscopales sont rendues difficiles par la mainmise du pape
sur la collation des bnfices. Donc, cette notion de droit lectoral nest pas aussi loin
que a quon puisse le penser dans les mmoires. Mme si, videmment, lacclamation
par le peuple est abandonne depuis belle lurette, mais llection proprement dite est
une notion qui perdure et quil ne faut pas se hter de penser quelle tait oublie.

Glauco Maria Cantarella


Tengo una pregunta para los tres profesores, empezando por la ltima dirigida a la
profesora Millet. Entonces, le pido disculpas y trato de hacrsela en francs.
Lacclamation tait, si lon peut dire, lissue de secours des papes. Grgoire VII
avait t lu par acclamation. Aucun pape du XIe et trs peu de papes aussi du XIIe
sicle nont t lus rgulirement: le fameux dcret rformant llection pontificale de
1059 avait t rdig prcisment pour rgler une lection conteste et personne ne la
jamais suivi, pas mme Grgoire VII bien quil avait souscrit ce document. Lacclamation
217
ne serait-elle assez normale, aussi bien dans la papaut que dans la monarchie (je pense
a Roger de Sicile)? Je voudrais vous demander galement une autre chose: le Decretum
de Gratien semble poser une question trs dlicate, mais Gratien savait trs bien quau
moment mme o il posait cette limite, le pape ne pouvait tre remis en question par
personne. Prcisment parce que cest seulement le pape qui peut juger tout le monde
et non pas linverse. Et il y avait un cas assez rcent lpoque de Gratien, ctait le
cas de Pascal II : tous les gens qui ont essay de juger Pascal II ont d rapidement
battre en retraite car ils pouvaient tre taxs dhrtiques selon lusage canonique. Il
est trs difficile de dire que le pape peut tre a fide devius, parce quau XIe sicle le
clbre fragment attribu sans aucune raison Humbert de Moyenmoutier avait dcid
quun pape tait protg par Pierre (vangile selon saint Luc, chapitre 22, verset 32).
Le Christ assura saint Pierre quil va prier pour la foi de saint Pierre : si un pape
na pas de foi, a veut dire que le Christ ne prie pas plus pour saint Pierre et pour ses
successeurs, et cest une catastrophe ontologique comme la dfini Capitani, mon maestro.
Innocent III se chargera de reprendre cet argument. Cest pour a quil me semble que
laccusation dhrsie porte sur le pontife lors du concile de Constance ne serait pas
sur la foi et sur les croyances du pape, mais parce quil a port atteinte lunicit et
lexistence mme de lglise.
PRIMER DEBAT

Hlne Millet
Non, ce nest pas vraiment une question, cest une prcision et je vous remercie
de lavoir apporte. Pour le cas de Pascal II, donc, cest effectivement intressant. Et
chaque fois quon regarde les cas particuliers avec une loupe, les contours se prcisent
et on voit cette complexit dont a parl aussi Monsieur Nieto Soria.

Glauco Maria Cantarella


Dos cosas ms. Para el profesor Martnez-Gros. Cuando usted estaba hablando de
la identidad del territorio en el siglo XIX y principios del siglo XX, me dio para pensar
en un libro de Ingo Haar que sali en 2002, y que estoy leyendo en estos das, sobre la
investigacin histrica en el III Reich que cita el Volksbodenparadigma como paradigma
por el historiador ya presente y activo en 1925. O sea, el problema de la identidad
entre territorio, nacin y nacionalidad es muy fuerte en toda Europa en los siglos XIX
y XX (obviamente en Alemania las cosas se complicaron excepcionalmente, digmoslo
as...). En todo caso, hay cosas que yo reconozco en las fuentes del siglo XII y hasta
en el siglo XI, por ejemplo la acusacin de sodoma sobre el emperador Enrique IV (el
obispo Guido de Ferrara acusaba a Enrique IV de gustarle demasiado las mujeres y los
jvenes lindos); y cuando usted hablaba de la legitimidad, de la antigedad de linaje,
no s por qu pens en Jimnez de Rada y su gran obra histrica y ideolgica, en qu
remonta la antigedad de su rey a los visigodos, no obstante todas las rupturas y no
slo dinsticas. Pero lo que yo quera preguntar trata de la tirana y las reflexiones que
se hacen en el siglo XIV y XV en Espaa y en Europa sobre la condicin de tiranos:
hay alguna reflexin sobre la tirana de cualquier clase que pueda ser comparada con
218
las reflexiones polticas y jurdicas (Tolomeo de Lucca, por ejemplo) que se hicieron en
Italia desde al menos la mitad del siglo XIII y el siglo XIV, donde los seores hasta el
siglo XIV eran llamados tiranos? Gracias.

Jos Manuel Nieto Soria


S, s que hubo una conexin bastante directa. Con relacin a autores italianos
que tengan alguna presencia en la reflexin sobre la tirana en la pennsula, sobre todo
Brtolo de Sassoferrato que escribi especialmente un texto dedicado a esta cuestin,
est presente en algunas bibliotecas nobiliarias de la Castilla del siglo XV. Es decir
que es conocido de una manera directa. Coluccio Salutati, que tiene otra obra clave
sobre el asunto, en cambio apenas tuvo difusin en Espaa desde el punto de vista
del manejo directo de la obra. Pero tengo la impresin de que debi ser conocido de
odas, por decirlo de alguna manera, como consecuencia de la difusin que alcanz en
el mbito sobre todo del Concilio Basiliense, como tambin del Concilio de Constanza.
Yo creo que en ese contexto s que pudo llegar a ser conocido por autores como por
ejemplo Alonso de Cartagena. Hay que tener en cuenta que, en general, todo lo que
es la reflexin dentro del mundo italiano del pensamiento poltico en el transcurso
del siglo XV en Espaa tiene una aceptacin realmente importante. Por tanto s que
sera una pista a seguir la presencia de influencias indudables. Con relacin a lo otro
que comentaba sobre sodoma de acusaciones que vienen ya del siglo XI, yo creo que
PRIMER DEBAT

all lo que ocurre es que hay un modelo neotestamentario donde estas cuestiones ya
estn presentes y que forman parte un poco de lo que podramos entender como los
tpicos acusatorios que se pueden utilizar en un contexto de debate poltico. As que
probablemente son referentes que recorren toda la poca medieval aunque tengan su
relieve especfico en cada contexto histrico concreto, tal como yo he sealado para el
Bajomedieval, su significacin particular.

Flocel Sabat
La sodoma crece conceptualmente de gravedad cuando se asume un planteamiento
teleolgico de la relacin sexual en el marco fisiolgico aristotlico. Es el escenario ba-
jomedieval: las relaciones sexuales son aceptables e incluso recomendables si se usan
para la nica finalidad en que Dios las ha diseado, la reproduccin humana. Esto exige
la conduccin de la semilla masculina al receptculo femenino, por lo que la prctica
homosexual masculina pasa a ser antinatural contranatural- y por tanto su prctica
y tolerancia enojara a Dios de manera muy contundente. Desde esta gravedad, muy
significativamente, la acusacin se aplica con especficas finalidades polticas. Todos
recordaremos que los templarios recibieron esta acusacin cuando se pretenda anular la
orden, e incluso en la misma cronologa de inicios del siglo XIV en Catalua el conde
de Ampurias fue acusado de homosexualidad precisamente cuando su posicin poltica
y seorial era discutida por el rey, contexto en el que fue sometido a un proceso que
ya fue objeto de atencin historiogrfica hace un siglo. Este mismo caso nos refleja que
la gravedad de la acusacin facilita tanto la utilizacin de la acusacin como que la
resolucin sea claramente poltica: los acusados de homosexualidad reciben las penas
ms duras y de forma ms ignominiosa en los estratos populares, pero en cambio se 219

puede solucionar pactadamente en el caso del conde de Ampurias acosado por el rey,
o puede, en otro caso, sumarse al conjunto de acusaciones que han de tejer un trgico
final, como sucede con los templarios.

Jos Manuel Nieto Soria


S. Para m realmente lo atractivo de ese tipo de argumentos es hasta qu punto
lograron calar como elemento de movilizacin popular para favorecer adhesin o todo
lo contrario con relacin a un determinado objetivo poltico. Es decir, la capacidad de
penetracin de estos rumores que verdaderamente se revela como muy eficaz en los
contextos histricos que estamos valorando. Esto me parece ms relevante que el argu-
mento en s mismo que ciertamente forma parte de una especie de tpico acusatorio.

Gian Maria Varanini


Sur la question de la tyrannie, je vais en dire quelques mots aprs-demain, car ma
question portera justement sur la tyrannie, le consensus et la lgitimation dans les villes
italiennes. Au dbut du XIVe sicle, il y a des sources trs importantes en Vntie,
Trvise, Padoue, etc., qui discutent justement propos de la question de la tyrannie,
encourage le mme lieu o nat la pense de Marsile de Padoue. Il y a justement une
circulation prcoce de ce dbat. Et la question que je voudrais vous poser est lie
PRIMER DEBAT

cette chartre, justement pour les questions que je vais traiter aprs-demain. Cest le
problme central dans les villes de lItalie du Nord, surtout dans la seconde moiti
du XIIIe et dans la premire moiti du XIVe sicle, le problme du consensus, cest la
lgitimation de la cration du projet royal, cest grave. Et lidologie civique, cest ce
qui fait obstacle la politique de seigneurs. Alors, je voudrais connatre le sens que
possde le concept dhumanisme civique dans votre thorie.

Jos Manuel Nieto Soria


Para m la utilizacin del concepto humanismo cvico, tal como se percibe en
el mbito castellano, sobre todo en lo que se refleja es en el derecho de participacin
poltica del individuo en el destino del reino. Es la cuestin central. Digo esto porque
sobre todo es en el contexto del pensamiento universitario castellano en el que hay
una presencia muy importante de este tipo de consideraciones. Autores como Alonso
de Madrigal o Fernando de Roa plantean ante todo, a partir de la reinterpretacin del
aristotelismo y a partir sobre todo de las nuevas versiones que de Aristteles ha produ-
cido Leonardo Bruni, que en gran medida es un poco el ncleo de la expansin de este
humanismo cvico, lo que reclaman es el homo politicus. Esta es la cuestin. Un homo
politicus, por tanto, partcipe en los conflictos del reino y en su destino poltico. Esto
acaba dando lugar a teoras bastante interesantes. Una de esas teoras ms interesantes
es, por ejemplo, la que define Fernando de Roa, que lo que acaba reivindicando es una
monarqua electiva, ni ms ni menos. Fernando de Roa es un catedrtico de Salamanca
que, tal como ha estudiado Castillo Vegas, escribe una repetitio hacia el ao 1450 en
donde lo que reclama es que el rey sea elegido por el pueblo. Pero qu pueblo? Bueno
220 aqu establece unos lmites. No pueden participar las mujeres ni tampoco los nobles.
nicamente podr participar el hombre que sepa leer y escribir que carezca de algu-
na forma de estatuto privilegiado. Bueno, para la poca ya era mucho, era un avance
considerable. Tal como ha sealado el estudioso de su obra citado sera una especie de
monarqua electiva de las clases medias, por decirlo de algn modo. Bueno, hasta esto
llega el humanismo cvico. En definitiva, el ncleo de lo que en Castilla se percibe como
humanismo cvico es aquel que reclama, insisto, el homo politicus. Esto se conecta, por
tanto, con uno de mis planteamientos principales de lo que implica una crisis dinstica:
la posibilidad de reivindicacin de otra forma de dilogo entre el poder soberano y los
sbditos que siempre se plantea desde esa perspectiva de apertura de nuevos espacios
de dilogo, aunque luego los hechos acabaran diciendo otra cosa distinta.

Dolors Domingo
Mi pregunta es para el profesor Nieto. Se trata de la argumentacin para el cambio
dinstico. Ha hablado de la memoria y a m me parece que tambin es un argumento la
eliminacin de la memoria igual que se deca en el caso de los papas. Sera un argumento
muy antiguo. Ya en Egipto los faraones borraban a sus antecesores cuando stos no les
interesaban y tambin en documentos en un aspecto quizs ms refinado siglo XIII en
documentos del condado de Urgel que he estado estudiando. En la controversia entre
la primera dinasta de Urgel que acaba con Aurembiaix y su primo, que era Guerau de
PRIMER DEBAT

Cabrera, ste redacta un documento en el que habla de sus ancestros y olvida comple-
tamente a Aurembiaix. Da unos privilegios a Agramunt y cita a todos sus antecesores,
pero, en cambio, sospechosamente olvida a su prima Aurembiaix. Creo, no s si es as,
que en los documentos del siglo XIV tambin se produce este tipo de argumentacin.

Jos Manuel Nieto Soria


Sin duda alguna se dan argumentos de todo tipo. Se da el argumento sencillamente
del rasgado de documentos como forma de damnatio memoriae de reyes digamos incon-
venientes. Se da el argumento de la no inclusin de determinados miembros en lo que
es el linaje real y se da el argumento tambin de la invencin de miembros que sin
pertenecer a ese linaje aparecen incluso en forma de personajes legendarios. Digamos
que la memoria, como he sealado en mi intervencin, es un campo de batalla que se
manifiesta en la ms amplia diversidad de posibilidades. Recreacin, olvido, elaboracin
de algo nuevo, desaparicin de personajes, aparicin de personajes legendarios, la me-
moria en la ms amplia diversidad de usos. En el siglo XIV, y antes, en Castilla y en
cualquier otro mbito occidental, forma parte de la prctica conflictiva en esos contextos.

Fermn Miranda
Quisiera dirigirme al profesor Lecuppre a propsito de Carlos de Navarra. Ma
question est propos de Charles le Mauvais et elle est une simple curiosit. Dans les
chroniques navarraises du XVe sicle, les successeurs navarrais de saint Louis, cest--
dire Charles II et Charles III, taient encore considrs comme les meilleurs monarques
dEurope, au-dessus du roi de France, parce que son sang avait plus de sang de saint
Louis que le roi de France. Et cest pour cela quau milieu du XVe sicle Charles de 221
Navarre a crit une Chronique des rois de Navarre o il estime quil doit tre le souverain
de Navarre parce que, parmi dautres motifs, le sang de son pre Jean dAragon tait
moins noble que le sien, car il descendait de Saint Louis. Je parle de 1453. Et jai une
autre question sur le rle des femmes. Charles le Mauvais tait le fils de Jeanne de
Navarre, et il est un candidat de seconde gnration parce quil monte sur le trne de
Navarre en 1349. Sa mre, Jeanne II reine de Navarre et comtesse dEvreux, la veuve
de Philippe III dvreux, change son titre en 1343, quand son mari meurt lors du sige
dAlgsiras, est devient alors Jeanne, fille ane du roi de France, reine de Navarre
et comtesse dEvreux . Ma question est la suivante : quel est le rle de la mre sur
les intrts de son fils pour tre roi de Navarre et de France ?

Gilles Lecuppre
Je serais l aussi bien en peine de vous rpondre. Il y a plusieurs choses autour
de Jeanne de Navarre. Dabord, elle a t plusieurs reprises carte de la succession
franaise ou navarraise, parce quelle tait une fille, cest ce quon a dit. En ralit, il
y avait un doute supplmentaire sur sa btardise, puisque sa mre avait t convaincue
dadultre. Mais cest une question un peu taboue quon a toujours contourne, notam-
ment pour ne pas effrayer le tuteur de Jeanne, qui tait le duc de Bourgogne. Donc, on
dit quon carte toutes les filles, mme celles qui sont lgitimes. Quant lvolution de
PRIMER DEBAT

sa pense, je pense quelle est lie, il faudrait regarder la chronologie dans le dtail,
son dpit, sa tristesse accumule de se voir prendre tous les territoires quon lui
avait promis en change de la renonciation au trne de France. Elle devait rcuprer
la Navarre, la Champagne, ensuite on lui a dit non, pas la Champagne parce quon te
donnera des possessions ailleurs, Angoulme, etc. Et l, chaque fois, on a diminu
un petit peu le nombre de territoires ou de places quelle pouvait avoir et cela a d
accentuer des rancurs de la part de quelquun qui se savait aussi Captienne. Donc,
je pense quelle a d un certain moment considrer que, comme on dit en franais, la
coupe tait pleine, et quil fallait frapper l o a faisait mal, cest--dire directement
la question de la Couronne de France, dont elle avait t carte bien avant et pour
laquelle elle ne stait jamais plainte pendant trs longtemps. Donc, cest la question
de la rcupration de ces hritages, notamment maternels, du ct de sa mre Jeanne
de Navarre, qui est en jeu. Quant lautre question, pour le milieu du XVe sicle, je
connais trop mal la situation navarraise elle-mme. Mais bon, il est vident que sur le
papier ctait, effectivement, un trs bon candidat par les femmes. Il est un candidat
de seconde gnration, mais comme douard III lest aussi, puisquil tient le droit de
sa mre, donc ils sont au mme niveau gnrationnel.

Antonio Domingo
Quisiera volver al tema de la palmera de Abderramn I. Se deduce de ellos que
las palmeras llegaron a Espaa con los rabes. Yo me pregunto si quizs los romanos,
ya que estuvieron en Oriente y en Egipto, no trajeron esa planta a ningn jardn de la
Pennsula.
222
Gabriel Martinez-Gros
Es un asunto ideolgico simplemente. No se trata de botnica en absoluto. Proba-
blemente haya palmeras en Espaa mucho tiempo antes de la poca de Abderramn I.
Simplemente hay un juego de trminos sobre el trmino palmera en rabe, la planta de
los rabes por antonomasia, y ruman, que suena como rum de los romanos, es decir la
granada de Espaa. Nada ms.

Antonio Domingo
Quisiera plantear la posibilidad de que Mahoma no hablara rabe.

Gabriel Martinez-Gros
Es un planteamiento imposible, que no entiendo. El profeta no hablaba en rabe?
Eso sera nuevo y habra que probarlo de manera fehaciente.

Antonio Domingo
Era una hiptesis.

Flocel Sabat
El profeta slo hablaba rabe. Adems es la lengua de Dios. Dios escogi el rabe.
Esta es precisamente la gran diferencia con otras religiones monotestas: no es que Dios
PRIMER DEBAT

inspire al receptor del mensaje divino sino que Dios dicta el Corn en la lengua que
ha escogido, el rabe.

Gabriel Martinez-Gros
Simplemente esto plantea la pregunta de saber lo que es rabe. Se ha dicho mu-
chas cosas y se puede decir an ms porque no tenemos testimonios escritos en rabe
antes del Islam. Es decir, lo que era el rabe, o mejor dicho lo que eran los dialectos
de Arabia. No haba probablemente un dialecto rabe sino que probablemente haba una
serie de dialectos segn las tribus, o ms bien las partes de Arabia. No sabemos mucho,
sino que en el siglo VIII y en el siglo IX las escuelas de gramtica rabe se esforzaron
en recoger todas las formas que ofrecen los dialectos de Arabia para un solo trmino,
una sola significacin. Eso explica por ejemplo que muchos trminos rabes tienen entre
cinco y diez formas posibles de plural. Por ejemplo, existen cuatro o cinco formas posi-
bles para referirse a los caballos. Simplemente se trata de formas dialectales diferentes.

Antonio Domingo
En la universidad actual, qu uso tiene el rabe?

Daniel Martinez-Gros
Actualmente?

Antonio Domingo
S.
223
Gabriel Martinez-Gros
Es una pregunta larga. Generalmente se suele distinguir dos o tres niveles de rabe:
la lengua que podemos considerar clsica, que casi nadie la utiliza salvo algunos sabios;
la forma media, que es la que se habla en la televisin y en los cursos universitarios o
acadmicos, que es una forma un poco simplificada; y el dialecto, que es la lengua real
de la gente en la calle y que difiere segn el pas. El dialecto de Marruecos no es el
de Argelia e incluso dentro de estos mismos pases hay ms de un dialecto.

Rosa Roger
Jai une petite question pour Madame Millet. Est-ce que les papes daujourdhui
peuvent tre juges ou non ?

Hlne Millet
Non, non ! Pas davantage maintenant que jadis. Et il y a mme certaines personnes
qui estiment que la rforme du droit canonique actuel a eu tort de laisser de ct le
cas dhrsie pontificale. Bon, je vous laisse cela rflexion.

Moschos Morfakidis
Volviendo a la cuestin de la tirana, simplemente para hacer paralelismos, quera
comentar que en la teora de Estado bizantina se consideraba tirana no al abuso del
PRIMER DEBAT

monarca legal sino al que se haca con el poder y no respetaba los elementos claves
o bsicos del Estado, sobre todo el Derecho. Esta situacin otorgaba el derecho a la
resistencia al pueblo porque se rompa el consenso. De paso, quera preguntarle un
detalle sobre el consenso que no me ha quedado muy claro. No intervenan los esta-
mentos? Es decir, a lo largo de la historia tuvo que haber evoluciones, verdad? Esto
es para el profesor Nieto. Y una pregunta quera hacer yo al profesor Martnez-Gros:
en el intermedio, me explic muchas cosas sobre las dinastas granadinas y la cuestin
de la poesa. En Granada se desarroll la poesa y me qued la duda de si los poetas
eran de origen rabe o eran de origen local. En la poca de los nazares y los zires,
donde se desarroll mucho la poesa, qu eran ellos realmente?

Gabriel Martinez-Gros
Eran de origen local, evidentemente. Hay 2 o 3 grandes poetas del siglo XIV que
han ilustrado las paredes de la Alhambra. Parte de sus poemas estn en las paredes
de la Alhambra misma. Lo que dice simplemente Ibn Haldn es que se cree que son
buenos poetas por ser de pura cepa rabes y resulta que son todo lo contrario. Son
buenos poetas porque, como buenos alumnos sedentarios y civilizados, han aprendido las
reglas de la escuela de la poesa y no tienen nada que ver con sus supuestos abuelos
del desierto, los beduinos. Son sedentarios y espaoles. Bueno, l no dice espaoles
sino andaluses, pero tiene casi el mismo sentido de contraposicin al trmino rabe.
Un andalus no es, en la teora de Ibn Haldn, un rabe, evidentemente. Un rabe se
define por su manera de vivir; es decir, especialmente la manera beduina. l mismo,
que tiene realmente antepasados rabes y se puede probar, no se define como rabe.
224
Jos Manuel Nieto Soria
Con relacin a lo que me preguntaba de la intervencin de los estamentos. S,
por supuesto era lo que sealaba en la conferencia. As hablamos de estamentos refi-
rindonos a clero, nobleza y ciudades en el mximo de formalizacin a travs de las
Cortes. Es lo que sucedi, por ejemplo, con el uso del Parlamento en la deposicin de
Ricardo II o en el caso de Enrique Trastmara con las Cortes de Burgos en 1367. Ms
all de las Cortes, haba otras formas de participacin estamental. Si hablamos de la
nobleza, por ejemplo, una de estas formas es a travs de la constitucin de alianzas, de
cartas de confederacin, de pactos de amistad, etc. El clero, por su parte, igualmente
se organizaba en forma de hermandades clericales. En el caso de las ciudades haba
hermandades concejiles y diversas vas de asociacin que, por tanto, ofrecan una serie
de instrumentos para que lo que cabe entender como participaciones estamentales fueran
posibles a travs de recursos diversos.

Moschos Morfakidis
Haba alguna correlacin de fuerzas? Haba consenso o haba ms fuerza de
unos o de otros?
PRIMER DEBAT

Jos Manuel Nieto Soria


Habra que entrar ya en una casustica muy variada. Si hablamos por ejemplo
de Cortes o de Parlamentos digamos que era una forma de conseguir una centralidad
de consenso. Es decir, una visualizacin mediante la cual se perciba el consenso del
conjunto del reino en tanto que las instituciones se entendan que reunan a la globa-
lidad de los representantes de la sociedad poltica del reino. En los otros casos, bueno
ah estamos en situaciones enormemente conflictivas, en donde la divisin de fuerzas
se puede multiplicar en trminos muy amplios y distintos segn cada caso concreto.

Flocel Sabat
B, com tots els debats, aquest ha circulat per vies no sempre ben previstes en el
moment de comenar, per aquesta s la finalitat, la vivor, i de fet, tots els temes ens
han acabat portant, duna i altra manera, a raonar sobre ruptura i legitimaci. Moltes
grcies a tots plegats, als que heu intervingut i als que heu escoltat. Per a tots ha estat
molt enriquidor.

225
Segon debat
LEuropa septentrional i les ruptures
dinstiques

Moderador: Carlos Laliena


Ponents: Bruno Dumezil Michael Hicks Kurt
Villads
Interventors: Flocel Sabat
Carlos Laliena
Muchsimas gracias. Creo que ahora un breve coloquio puede ser el punto final
para esta jornada francamente larga. Contamos con los profesores Kurt Villads, Michael
Hicks y Bruno Dumezil, a fin de plantear un debate comparativo. Con todo, es muy
tarde, la sala puede estar cansada y el debate podra resultar breve.

Flocel Sabat
I have a question for Kurt Villads. You said an interesting thing about the circulation
of ideas, because you explained about the disposition of the different sense of sovereignty,
if it belongs to the king or it belongs to the people, and this is similar to what we had
here, but here it happened between the estates. So I think that it was a common Europe
where the political ideas were very similar but perhaps the circumstances were different:
here the towns were very important but the argumentation was not different according to
the common ideas during the late Middle Ages. The circulation of ideas could reflect an
important line of exchanges in medieval Europe, and to explain a common ideological
set, where the ideas were adapted the each context.

Kurt Villads
Yes, and it is peculiar in the Middle Ages that the towns and cities in Scandinavia,
never get the same political role as they do elsewhere in Europe, but you have it very close
to the cities in northern Germany; the Hansa city or whatever, have very often very, very
great power between the nobles and between the king or emperors. I think that most of the
cities in Scandinavia are simply too small, too insignificant economically to be part of that,
but you have the same ideas, the same discussion about where does authority come from.

Flocel Sabat
A follow up question. You stated one of the different reasons for the cohesion and
power of the sovereign: you mention that he is the promulgator of law, and I remem-
bered, when you explained this, that Saxonus Grammaticus said that in the region of
the Danish people there exist a ruler that was a creator of rulers. In other places the
medieval myth of origins went to other figures, but in your country, the national begin-
ning was draw according to a creator of ruler. I think that it is an interesting and long
tradition in your case.
SEGON DEBAT

Kurt Villads
You could say that, not Norway and Sweden, but Denmark is strange in the Midd-
le Ages, because the big narrative from 1200 claims that Danes have always lived in
Denmark; it started there, while in all other countries, they came from somewhere, the
Visigoths came to Spain or the Turks came to Norway, they came from Turkey, or from
Troy, Troya; so all countries have the idea of people coming and founding the place,
but this narrative from 1200 says that, well, it started in Denmark, the first rulers were
mighty Danes, so there is no good explanation why this story is different from other
European countries, but you can say its very, very strong. It is still believed in Denmark
that Danes have always been there, which is nonsense of course.

Carlos Laliena
Alguna cuestin ms? Pues yo creo que ha llegado el momento de clausurar esta
jornada que ha sido francamente agotadora. Recordemos que empezbamos a las 9:30 de
la maana. Hace ya 11 horas. Muchas gracias a todos y maana continuar el programa.

228
Tercer debat
Discursos de legitimaci a la pennsula
Ibrica
Moderador: Pau Cateura
Ponents: Prim Bertran Antoni Riera Covadonga
Valdaliso
Interventors: Carlos Estepa Marco Gentili
Miguel ngel Ladero Fermn Miranda
Ferran Garca-Oliver Flocel Sabat
Gian Maria Varanini
Pau Cateura
Molt b. Segons el programa, ara sobre un espai dedicat al debat. Per conseqent
el podem fer de dues maneres. Que inicialment es concentrin les preguntes als diferents
ponents o es mesclin les seves intervencions. Mhan donat llibertat, o sigui que vosts
poden plantejar les qestions ms obertament. Per obrir el foc demanaria a cadascun
dels tres doctors que han parlat en aquesta sessi alguna qesti i aix obrir el debat.
Ho far per ordre. Al doctor Antoni Riera. Jo crec que sha oblidat un altra sistema
monetari que hi havia en el regne de Mallorca, que s el dels musulmans de Menorca,
els quals tenien tamb una moneda prpia arrel del pacte dinfeudaci de Jaume I, per
conseqent seria un quart referent monetari. I una pregunta que tamb li faig a ell com
a reflexi. Quan Pere el Gran es presenta a Perpiny a la recerca de proves contra el
seu germ, com s que no es va decidir a ocupar el Rossell? s a dir, fa una ocupaci
armada, amb un exrcit, per amb conseqncies molt limitades, sense rematar i ocupar
el territori. s una reflexi que em faig al respecte.

Antoni Riera
S, sest referint al Tractat de Perpiny de 1279?

Pau Cateura
S.

Antoni Riera
Jo crec que hagus pogut rematar-ho si hagus volgut, per el problema s que
Pere el Gran al 1279 t molt avanada la guerra de Siclia. El que linteressa s donar
prioritat a la guerra siciliana respecte a crear un conflicte que exigiria una altra guerra.
Una guerra que afectaria les illes Balears i el comtat del Rossell i la Cerdanya, que
shaurien de conquerir, i la posici de les illes Balears respecte a Siclia era impor-
tantssima estratgicament. Per tant, crec que lobjectiu de Pere el Gran era reintegrar
TERCER DEBAT

el regne de Mallorca quan pogus. Si no ho va fer va ser perqu va donar prioritat al


regne de Siclia. Per a ell, en aquell moment, era ms interessant Siclia que el regne
de Mallorca. A canvi va aconseguir del rei de Mallorca un fet ben clar. Automticament
li va imposar dues coses molt importants tamb de cara a la guerra de Siclia. Primer
de tot, al convertir-lo en vassall li va obligar, encara que desprs no va servir de res,
a posar tots els seus recursos militars i econmics al costat del comte-rei a la guerra
de Siclia. Pere el Gran sabia que Jaume II de Mallorca tenia un predicament bastant
acceptat a Frana, no lajudaren per encara hi tenia contacte. Tamb la Santa Seu era
sensible a les seves pretensions. Per tant, resumint molt breument, la situaci de fora
hagus perms perfectament que el mateix exrcit que es presenta al castell reial i obliga
a Jaume II de Mallorca a acceptar el Tractat de Perpiny hagus pogut comenar una
guerra que, evidentment, shauria hagut destendre tamb a Montpeller i a Mallorca. Si
no ho va fer jo crec que va ser per la prioritat del seu plantejament. Es a dir, resolt
el problema de Valncia i de la noblesa, i assentada la base ja en aquell moment de
Siclia, no podia obrir un altre conflicte perqu entre altres coses li marcaven el temps
els seus propis aliats a Siclia. Mentre ell preparava aquestes coses, sestaven produint
una srie de plantejaments diplomtics entorn a les negociacions amb limperi bizant i
tot aix tenia un tempo que no es podia aturar. s a dir, quan es va posar en marxa el
sistema era molt complicat. Hi havia una revolta interna a Siclia, hi havia un exrcit
a Tunis i una quantitat de diners espectacular que evidentment Miquel VIII Paleleg
invertiria en loperaci. A ms, calia la neutralitat de Gnova. Aconseguir tot aix era
complicadssim i per lo tant el plantejament diplomtic estava molt madur i no es podia
crrer en aquell moment el risc dobrir una petita guerra que shagus guanyat sense
230
cap dubte. Aquesta s la meva opini. s lestratgia de Siclia la que li fa impossible
qualsevol altra actuaci.

Gian Maria Varanini


Volevo chiedere alla dottoressa, se fra le fonti visuali che lei ha citato figurano
anche affreschi in luogo pubblico, nei palazzi pubblici, per celebrare o soprattutto per
infamare la memoria dei nemici diciamo come accade nelle citt italiane anche ad opera
non solo delle fazioni allinterno dei comuni, ma anche ad opera dei signori. Tutto qua.
Come ha parlato, poi non ha sviluppato il discorso di queste fonti visuali.

Covadonga Valdaliso
No he entendido bien la pregunta, me la puede volver a hacer?

Gian Maria Varanini


It was a question actually, it was not a comment, it was a question. It was a ques-
tion that is: have you ever found or do you know pictures or frescos in public buildings
where the memory or the persons of ennemies or traitors are described in order to stain
their memory, for instance the tipically people hanged by their feet and stuffed, which
in Italy are very common in white spread.
TERCER DEBAT

Covadonga Valdaliso
S, por esta ltima observacin pens que era slo un comentario que deca que
en Italia existen este tipo de pinturas. En Castilla, no. Yo pienso que lo que se intenta
en todo momento es no dejar constancia del regicidio. Es decir, se legitima el de Pedro
I, pero es muy mal ejemplo para los reyes siguientes el hacer publicidad de la muerte
de un rey. Lo que siempre me llama la atencin, a m personalmente, es que toda la
iconografa y sobre todo las inscripciones del alczar de Sevilla, que son propagandsti-
cas de Pedro de Castilla, nunca se tocaron y an se pueden ver, y en ese sentido es la
nica iconografa propagandstica que se conserva del reinado. La referente a don Pedro
y despus a don Enrique, pero no hay ninguna del enfrentamiento.

Marco Gentili
Avevo anche io una domanda visto che mi sono impossessato del microfono. Parlo
in italiano. una domanda che vale un po per tutti perch mi colpisce molto, una
domanda che riguarda le fonti, luso del volgare e non del latino in lettere, che sono
lettere di governanti a governati perch a queste altezze cronologiche cio seconda met
del 300 o primi anni del 400 nellItalia settentrionale per esempio non comune in
questo tipo di fonti. Anche se un conte, che potrebbe equivalere al conte di Urgell, scrive
ai suoi propri ufficiali, scrive in latino di solito o anche i duchi di Milano. Quindi volevo
sapere se il fatto di scrivere, cio di avere queste fonti, questo tipo di fonti, cio lettere
di governo in volgare catalano o castigliano molto antico, molto risalente e diciamo...
se molto comune, cio se prevalgono sul latino e da quando, ecco. chiaro? Grazie.

Covadonga Valdaliso 231

Lo que yo conozco de esa segunda mitad del siglo XIV, y conozco mejor el caso
de Portugal y Castilla, y es cierto que eran prcticamente la misma familia. A lo largo
de la primera mitad del siglo XIV las madres de casi todos los reyes castellanos son
portuguesas. Las cortes son mixtas y en toda la documentacin que se conserva los reyes
portugueses escriben en portugus a los reyes castellanos y los castellanos en castellano
a los portugueses. Tambin tengo entendido, por lo menos lo que yo he visto, que Pedro
el Ceremonioso no escribe en cataln a Pedro de Castilla.

Flocel Sabat
La Cancillera regia utiliza el latn. Cuando utiliza el vulgar usa el cataln en los
dominios de lengua catalana; es decir, en Catalua, Baleares y Valencia. Y cuando se
dirige a Aragn o el resto de la pennsula utiliza el castellano, o una lengua similar al
castellano. Quiero decir que la lengua con la que se dirige a Aragn es la misma con
la que se dirige a Castilla. Es interesante de sealar, por tanto, esta coincidencia: tanto
en Aragn como en los otros reinos peninsulares siempre utiliza la misma lengua, que
es distinta del cataln. Son las dos que utiliza la cancilleria a parte del latn oficial.
TERCER DEBAT

Gian Maria Varanini


Un conto, una cosa la comunicazione allo stesso livello fra i re, fra le corti e un
conto, che era quello che se non sbaglio chiedeva il dottore Gentile, dallautorit al
suddito che perlomeno in Italia, raro che si usi la lingua volgare e si usa largamente
il latino fino ad unet molto avanzata.

Flocel Sabat
molto facile comparare ci nel caso catalano perch, molto spesso, disponiamo di
entrambi i documenti. La lettera, scritta nella cancelleria regia, viene copiata nei registri
corrispondenti e, per questo, possible ritrovarla oggi nellArchivio Reale di Barcellona.
Quando arriva nella citt ricevente, il documento conservato tra le pergamene reali e,
se il potere locale ritiene possegga una particolare importanza, viene copiato nel libro
dei privilegi del luogo. In maniera particolare, quando il re espleta disposizioni che
riguardano linter popolazione, quali possono essere la chiamata alle armi o comuni-
cazioni su argomenti fiscali, il documento viene diffuso in tutte le strade, seguendo un
percorso ben programmato. In queste circostanze, inoltre, il documento tradotto in
catalano cos oggi possiamo, a volte, disporre di due versioni: la versione latina, in cui
il documento stato scritto e spedito alla popolazione, e la versione catalana, con cui
stato promulgato e diffuso tra la gente.

Ferran Garcia-Oliver
Al tempo di Giacomo I la corrispondenza emessa dalla Cancelleria , se non sba-
glio, ancora tutta in latino. Con suo figlio Pietro il Grande, cio verso gli anni Ottanta
232
del secolo XIII, si inizia ad usare il volgare, ma con Giacomo II, alla fine dello stesso
secolo, il catalano e laragonese appaiono pi frequentemente.

Prim Bertran
Su questo argomento non so, vorrei ricordare che tra la famiglia reale si scrivono
abitualmente in catalano anche i Trastmara. Ferdinando I scrive ad Alfonso V in cata-
lano. Alfonso V scrive a suo fratello Giovanni II in catalano e sono castigliani.

Antoni Riera
En el caso del reino de Mallorca la situacin es un poco mas complicada. La Can-
cillera del reino de Mallorca existi pero se perdi con la desaparicin del reino. De la
Cancillera se salva curiosamente el Libro de Privilegios que Pedro el Ceremonioso se
lleva consigo y traduce del latn al cataln prcticamente sin cambio, en este caso. La
Cancillera, en cambio, quedara en manos de los herederos complicados de Jaime IV y
acabara en manos de Lus de Anjou, que an tena la Cancillera, aunque despus se
ha perdido y no sabemos dnde est. Por lo tanto sabemos que existi pero no tenemos
una prueba como la Cancillera Real para saberlo. Tenemos solamente una muestra para
el reino de Mallorca en la poca privativa, se trata de un registro que se llama Lletres
Reials. Fjense en el nombre: Lletres Reials. Se trata de la correspondencia que el rey
enva a las autoridades de las islas, de Mallorca en concreto. Entonces, una gran parte
TERCER DEBAT

de la correspondencia que el rey enva a las autoridades est en latn. A este nivel, el
rey se dirige al gobernador en latn. En cambio, tenemos otra serie que se llama Lletres
Comunes que es la correspondencia que genera relacin con las autoridades territoriales
reales. El gobernador se comunica con los bailes locales y con los concejos rurales. El
90% de las Lletres Comunes est en vulgar. Y tambin la idea que tenemos es que la
lengua familiar, la correspondencia privada del rey con sus parientes, tambin se hace
en vulgar. En el caso de la Corona de Aragn tenemos un ejemplar magnfico. Es decir,
Jaime II supervisa muy cuidadosamente la formacin de los prncipes y las princesas
cuando son jvenes prcticamente de 10 o 12 aos. Las mujeres estn en monasterios
como Sigena, por ejemplo. Entonces, toda la correspondencia que Jaime II dirige a sus
hijas y a hijos acerca de problemas estrictamente familiares o particulares est siempre en
vulgar. O sea, siempre se dirige a sus hijas como: Querida hija. Entonces ella explica
que ha aprendido matemticas, francs o latn. l se dirige siempre como lengua familiar
en vulgar. El latn es para las cosas oficiales, evidentemente. El rey utiliza el latn para
referirse a los oficiales de primer rango. En cambio, la lengua horizontal es el vulgar.

Ferran Garcia-Oliver
Voldria fer uns comentaris en primer lloc a la intervenci del professor Antoni Riera.
Jo subscric absolutament els arguments exposats a propsit de les veritables dificultats,
gaireb la impossibilitat, de sostenir un regne independent com el de Mallorca, sota la
llosa, a ms, del vassallatge imposat al Tractat dInfeudaci de Perpiny. Si jo he seguit
b el fil de lexplicaci, em sembla que sobretot has insistit en dos punts. Per una banda,
la manca dunitat econmica del regne de Mallorca, i per altra la feblesa del seu Estat.
Jo diria que aquesta manca dunitat s generalitzable al conjunt de la Corona dArag i 233

que larrossegar per sempre ms fins a esdevenir la causa duna fractura interna, i es
fonamenta en el fracassat projecte dun nic sistema fiscal daplicaci arreu de la Coro-
na. No va ser possible establir una Diputaci General per a tots els territoris. I alhora
sens presenta aquesta feblesa de lEstat. Qu s un Estat feble a finals del segle XIII
i primeria del XIV? Vet ac un punt de meditaci que hauria destar present en futures
investigacions, i que ara mateix ens interpella perqu alludeix a la qesti bsica que
ens ha reunit aqu, la de poder. Em demane si la manca dun desenvolupament institu-
cional, en mbits com ara la simbologia i la propaganda, a ms de la difcil i complexa
relaci entre la societat poltica i la societat civil, estaran darrere del fracs mallorqu. El
context poltic, en efecte, no afavoria la independncia. Els mercaders catalans la veien
amb mals ulls, i quan arriba la notcia a Valncia de la presa de Mallorca, la ciutat ho
celebra amb vol de campanes i una process general per agrair al Nostre Senyor la
grcia e victria que ha donada al senyor rei.

Antoni Riera
s llarga de comentar la teva pregunta. Estic totalment dacord per la pertinen-
a de lobservaci. Certament, disposar de 45 minuts obliga a ser molt esquemtic i
matisar poc; fer una exposici breu, i que sigui entenedora, obliga a qu els matisos
se sacrifiquin. De vegades, per, els matisos sn ms importants que la realitat, i tal
vegada el tra que surt, apareix una mica de brotxa gruixuda. Reflexionem atentament
TERCER DEBAT

les tres suggerncies. Primer, la manca dintegritat econmica del territori. La mateixa
existncia de les tres o quatre monedes ja evoca que al comenament all ja funciona
com una suma despais econmics.

Ferran Garcia-Oliver
Una pregunta sobre la moneda, que se mhavia oblidat. Com cal contemplar aquesta
diversitat monetria: des de la perspectiva dexercici de sobirania, s a dir, estrictament
poltica, o ms aviat des de la perspectiva econmica, com un til destinat a lubrificar
els intercanvis i tota mena doperacions?

Antoni Riera
S, s. Evidentment que la moneda s sobirania i qui la t en fa ostentaci, amb
totes les conseqncies. I el rei de Mallorca no la t en aquest sentit. Per tant, sempre
la Corona dArag tindr els mateixos problemes que el regne de Mallorca, s un pro-
blema de magnitud. Mentre que a partir duna determinada magnitud els problemes es
poden tolerar, per davall duna determinada magnitud els problemes esdevenen irreso-
lubles, aquesta s la meva hiptesi. Per tant, sempre dic que hi ha tres economies o
rees monetries a la Corona dArag o quatre, com recordava Pau Cateura respecte del
regne de Mallorca. El problema no s que hi hagi tres rees monetries sin la magni-
tud de les rees monetries, s a dir, com en sn, de petites, com palesen la seva fe-
blesa quan es posen en una concurrncia monetria oberta. Jaume III ho veu clarssim
amb el real dor de Mallorca, que havia estat una moneda dun prestigi extraordinari.
He de repetir que es tracta de la primera encunyaci dor de la pennsula ibrica al
234 1310, cosa que el conegut autor Peter Spufford no sap, evidentment perqu no estudia
el regne de Mallorca. s tan petit el regne de Mallorca que els historiadors de la mo-
neda desconeixen aquesta encunyaci del real dor de Jaume I al 1310, malgrat que
sha trobat arqueolgicament. Tampoc s que es fes una emissi molt forta, per s que
sha trobat el real dor. El diner gros que crea, evidentment, consisteix en monedes que
funcionen a escala del mercat interior. Mentre gaireb no hi ha moneda uria, el real
dor de Mallorca s una bona credencial exterior del regne de Mallorca. Per quan
loferta de florins en el mercat internacional sincrementa, lequivalncia del real dor
amb el flor s complicada per la prpia llei i el propi pes. No s fcil passar de florins
a real dor en aquest sentit. Per tant, quan Jaume III ho sacrifica tot perqu sadona
que ja est al final, i ja no t sentit cap altra opci, intenta alinear el sistema moneta-
ri. Vol crear un sistema monetari nic per a tot el regne basat en el real de bill de
Mallorca, el flor de Florncia i el torns de Montpeller. Va fer una sntesi amb un
sistema monetari nic basat en les monedes ms fortes i ms tils a cada territori. De
Mallorca agafa la de bill, la moneda petita, que noms sempra en el mercat interior.
En canvi, agafa el gros torns, que funcionava a Montpeller al costat del melgors i el
flor dor de Florncia per facilitar lintercanvi. s molt important distingir, malgrat que
en la meva explicaci he hagut danar molt de pressa, el que s una falsificaci del que
s una rplica. En el procs a Jaume II lacusen de dues coses. Lacusen tamb de
falsificar florins amb lleis i tornesos. Falsificar vol dir que les encunya en nom del rei
de Frana, en nom de la Repblica de Florncia, etc. Ell bat moneda com si aquesta
TERCER DEBAT

moneda passs desapercebuda i lacusen daix. Lacusen tamb de fer rpliques signa-
des daquestes monedes; o sigui, que el flor lencunya amb el nom de Jaume III de
Mallorca i no lencunya amb el nom de la repblica florentina. Lencunya exactament
alineat en pes i llei. I el diner gros torns que encunya, lencunya amb el seu nom, el
nom del rei de Mallorca, Gratia Dei. Limportant s que shan trobat arqueolgicament,
el treball den Miquel Crusafont s clarssim en aquest sentit. Per tant, en un moment
final, quan aparentment no hi ha soluci perqu no hi ha possibilitat de tornar enrere,
la soluci proposada per Jaume III consisteix en passar dels tres sistemes monetaris a
un. Un sistema monetari alineat amb les monedes ms efectives i eficaces internacio-
nalment del seu temps. Aquesta s la primera cosa. La segona cosa s el concepte
dEstat feble i de lEstat fort. Tampoc no s noms qesti de magnitud ni de territori.
Seria molt esquemtic dir que els estats grans serien els ms forts i aix no s aix
perqu tamb hi havia estats petits que eren forts. Quin s el problema en el cas del
regne de Mallorca? La meva opini, si pogussim parlar molt rpid de la prpia estruc-
tura del regne, s que el regne de Mallorca s un regne molt autoritari, i aix en Pau
Cateura ho pot certificar. Jaume II passa per ser un rei tolerant i humanista. Qu s un
rei tolerant i humanista si quan recupera la ciutat de Mallorca el 1298 suprimeix prc-
ticament el rgim municipal, convertint el Consell de Mallorca en funcionariat del rei
amb un sou i prohibint lacci directa? Fins al restabliment del sistema, fet pel rei San
al segle XIV, tot el regnat de Jaume II, i especialment en la seva segona etapa, s una
autntica repressi damunt la ciutat. s a dir, ell ha ents que el regne va caure perqu
la ciutat no va resistir i en tota la seva poltica interior va afavorir i desenvolupar les
viles rurals i va prendre represlia envers el mn de la ciutat. Primer de tot va suprimir
235
lautonomia municipal, no suprimeix el Consell sin lautonomia i els converteix en
funcionaris amb sou. Per tant, qu hi trobo a faltar en el regne de Mallorca? Doncs una
assemblea representativa on les distintes forces puguin experimentar i exterioritzar la
seva opini. Aix hauria ajudat a crear legitimisme entorn a la Corona. Una Corona que
no escolta a ning i que imposa les seves opcions s difcil que la gent surti a defen-
sar-la quan hi hagi un problema. Torno a dir, sempre hi ha problemes, de fet. El Ge-
neral i el Gran Consell, anem alerta, no s un Parlament ni sn unes Corts. Per comen-
ar, cada illa t un General i Gran Consell. O sigui, hi ha un General i Gran Consell
a Mallorca, un altre a Menorca i un altre a Eivissa-Formentera. El General i Gran
Consell s bsicament un mecanisme per distribuir la pressi fiscal i no per discutir el
tema jurdic del regne, no per crear llei, per crear normes o per crear govern sin,
senzillament, per gestionar una pressi fiscal que no poden controlar i que el rei no t
mesura. s el rei qui posa pressi fiscal, lnic que fa el General i Gran Consell s
intentar distribuir la pressi perqu la gent del camp no acabi pagant ms del que toca.
Perqu la prepotncia de la ciutat, que s com una ciutat-estat, no acabi desclafar
aquesta part de la zona rural. Tenint en compte, tamb, que la mateixa idea de qu el
legitimisme es ms ben vist a la zona rural que a la zona urbana, la Casa Reial de
Mallorca, evidentment, sempre tindr una especial predilecci i sensibilitat pel tema
rural. Per tant, la primera constataci s el fet de qu no hi hagi autonomia municipal,
com funciona per exemple a Perpiny, s a dir al Rossell, on ni tant sols hi ha un
General i Gran Consell. El consell municipal de Perpiny resta com interlocutor, men-
TERCER DEBAT

tre que a la Cerdanya ho fa el consell municipal de Puigcerd, bastant petita encara,


com a interlocutor. En canvi, fixem-nos en una cosa, no tenim unes Corts o una assem-
blea representativa, per tenim un procurador general fiscal del Rossell que Pere el
Cerimonis mantindr. Quan incorpori el Rossell i la Cerdanya, el rei trobar que
funciona tan b aquest sistema que no integrar aquests comtats a la batllia general de
Catalunya sin que mantindr la procuraci del Rossell. O sigui, a nivell fiscal per-
fecte. Tot el que sigui generar pressi i generar impostos, el rei ho t b. I tot el que
sigui discutir els impostos o la llei, no hi ha una plataforma on discutir aix. Si la gent,
la burgesia, laristocrcia, la noblesa no t una plataforma on contrastar, cadascuna
opera lliurement perqu no hi ha un organisme que permeti amalgamar la gent i discu-
tir els seus interessos. Per tant, quan hi ha una invasi la ciutat va per un cant i la
noblesa per un altre completament diferent. Perqu aix no ho van pactar, no ho van
discutir perqu no tenien lloc on fer-ho. Aix s el que jo crec que fa inviable el regne
i no pas la magnitud i la immaduresa del regne de Mallorca. Els historiadors de Ma-
llorca, amb petites excepcions, han presentat sempre el rei de Mallorca com un rei molt
bondads. De San de Mallorca tamb acaben dient que era quasi cndid. De Jau-
me II, el gran emprenedor. De Jaume III, un eixelebrat, per tot el que va passar de-
sembocant en la fi del regne. Per tant, encara vivim duna historiografia romntica que
no resisteix dos minuts darxiu. s a dir, que la monarquia mallorquina, a escala de
regne, va ser molt ms autoritria que no pas Pere el Cerimonis en el pitjor moment
del paritarisme en la Corona dArag perqu sempre va tenir un fre constitucional que
els reis de Mallorca no van tenir, sobretot des del moment en qu va aparixer la Di-
putaci del General: a Mallorca, en canvi, no hi ha Corts a cap territori. Aix s el que
236
explica una mica la falta de legitimitat. s a dir, que al rei sempre li falta legitimitat,
no genera un entusiasme i una identitat perqu totes les forces poltiques sidentifiquen
amb el legitimisme. Per tant, no hi ha la construcci dun relat, no hi ha la construcci
duna legitimitat ni hi ha una explicaci del Tractat de Perpiny, hi ha una queixa
privada a Jaume II. Aix s el que trobo a faltar, un relat i una legitimaci reials, a
ms de concedir una part del poder als grups, tal con es reparteix a la resta dEuropa;
s a dir, a lalta noblesa, lalta burgesia i el clergat. Crec que Pau Cateura hauria din-
tervenir.

Pau Cateura
Voldria afegir una nota al que acaba de dir el doctor Antoni Riera. Hi ha una
immaduresa al regne de Mallorca perqu manca la creaci duna instituci comuna al
Rossell i que representi tamb al regne de Mallorca insular. s a dir, no hi ha una
instituci que vingui de baix que representi la noblesa, el bra reial, etc. De baix no
existeix una instituci comuna. El que passa s que es fan petits avenos. Aquests
avenos vnen provocats per exemple amb la primera guerra de Gnova. Aleshores es
planteja un problema: com es paguen les despeses de guerra? Les paga noms el regne
de Mallorca o les paga independentment el Rossell?, com es fa aix? Per primera vegada
veiem que hi ha una quota de distribuci de despeses entre el regne de Mallorca i el
Rossell. No s com es va aconseguir aquesta quota, mimagino que amb discussions
bilaterals amb uns representants dels territoris afectats. Que els 2/3 de la crrega ans
TERCER DEBAT

a crrec el regne de Mallorca i 1/3 a crrec del Rossell. s a dir, una fase poltica
on sarriba a la conclusi de dividir la crrega de construcci de vaixells, darmaments,
etc., i dividir-la en 3 parts: dues van pel regne de Mallorca i una pel Rossell. Com es
va arribar a aquesta avaluaci? Perqu aix respon a una avaluaci prvia de la riquesa
respectiva, mimagino. Qui va fer aquesta avaluaci? Com es va fer? Es va acceptar o
no es va acceptar? En quin medi es va discutir? Fou en els consells reials o amb els
representants dalguna de les parts? Quina representaci hi havia? s a dir, s un procs
que va avanant molt lentament que seria provocat per la guerra i es queda interromput,
no es va ms enll. De forma que, quan en 1343 es produeix la reincorporaci del regne
de Mallorca, es produeix una reincorporaci rarssima. I s que al regne de Mallorca
es reincorpora a la Corona dArag, per el Rossell se lincorpora a Catalunya. Aix
s una situaci rarssima. s a dir, desprs de 70 anys no shavia produt una unitat
poltica, no hi havia lligams, no havien crescut arrels entre els dos territoris.

Prim Bertran
La presncia dels mallorquins a les Corts de Catalunya quan sacaba?

Pau Cateura
Al 1470, amb la Guerra Civil.

Antoni Riera
Per altra part, quan fem un balan del que va significar el regne privatiu de
Mallorca veiem que els efectes no sacaben al 1343 sin que es prolongaran durant
tota lEdat Mitjana. Perqu el fet de qu la presncia dels mallorquins a les Corts 237
de Catalunya sigui una presncia poc regulada, per dir-ho dalguna manera, fa que la
seva situaci a lhora de defensar els seus interessos a les Corts catalanes tamb sigui
molt mancada. La prova ms clara s que al Comproms de Casp ning sen recorda
de Mallorca. Si hi hagus hagut unes Corts mallorquines shaguessin reunit i haguessin
triat els compromissaris. Ning convoca a ning en aquest sentit. s que no visqueren
el Comproms a Mallorca? I tant que el visqueren i el discutiren! I tant que hi havia
urgellistes i trastamaristes! Tot aix no va importar a ning, comenant per Catalunya.
Arag i Valncia no tenien perqu preocupar-se, al cap i a la fi els mallorquins no ana-
ven a les seves Corts. Ells anaven a les Corts de Catalunya i aquests els van barrar el
pas completament, no tenien cap inters. s una prova clarssima de com shavia fet la
reintegraci desprs de la separaci del regne. s a dir, quan es fa reintegraci no es
diu: correspondran a Mallorca tants diputats, tants del bra reial, etc., sin que senvia
una representaci simblica. Una espcie de representaci tolerada, diria jo. Ms que
negociada, tolerada. Que quan les coses venen mal donades aix va molt malament. Per
exemple, a la Guerra Civil Catalana, Mallorca s lnic territori que paga dues vegades
la guerra. Amb la situaci horrorosa en qu es trobava desprs de la revolta fornia,
Mallorca pagar dues vegades la guerra. Ara explico com. Primer de tot: una part de les
finances municipals de Mallorca est en mans de barcelonins. s a dir, el deute pblic
que emet el regne de Mallorca, que acaba essent absolutament runs, i sha de fer el
contracte a manera de deute dalt risc, un edge found, que direm avui. Un daquest
TERCER DEBAT

fons de pensions especialment arriscats, perqu ning preveia que poguessin tornar el
que devien. Per tant, havien de pagar uns interessos altssims per emetre deute pblic.
A Barcelona hi havia gent arriscada que comprava deute pblic de Mallorca malgrat el
risc de no cobrar-lo. Quan es produeix la Guerra Civil resulta que la gent que paga les
pensions dels censals est en el territori de Joan II i els que cobren el censals estan en
el territori de la Diputaci del General. Joan II diu: heu de pagar les pensions, faltaria
ms, i me les pagueu a mi. O sigui, el que heu de pagar als vostres creditors de Bar-
celona ho pagueu a la monarquia. Aquesta ser la vostra contribuci a la guerra. Els
mallorquins pagaren voluntriament i puntualment les pensions dels censals cada any i
es va nombrar un procurador reial que les va recollir. Quan es produeix la capitulaci
de Pedralbes els mallorquins es pensen que Joan II anullar la Diputaci del General.
s evident, tamb ho pensava la gent de Valncia i la gent dArag en aquell ambient
de derrota total. Qui havia encapalat la guerra? Doncs la Diputaci del General, per
aix pensaven que seria dissolta i que es quedarien amb les Corts. Evidentment Joan
II no dissol la Diputaci del General, per s que immediatament diu que els venuts
han de recuperar les pensions que no han cobrat durant la Guerra Civil. Llavors diuen
als mallorquins que durant 12 anys no han pagat les pensions. Ells contestaren que
ja les hi havien pagat, per el rei respongu que no, que aix era un impost. Per tant,
els obliga pagar no sols el dara sin lendarreriment de 12 anys. Sortint de la crisi de
Mallorca, imagineu el que s pagar dues vegades els censals, aix s el resultat de com
se va fer la reintegraci del regne dins de la Corona dArag. s a dir, qui defensava
aquests creditors? Ning els defensava, ells mateixos es defensaven. Aquesta manca de
maduresa poltica s el que jo critico, bsicament.
238
Miguel ngel Ladero
Sigo con mucho inters estas exposiciones sobre las peculiaridades institucionales
del reino de Mallorca y quiero preguntar dos cosas. Aunque es cierto que los condados
de Roselln y la Cerdaa se incorporan a Catalua, porque si no recuerdo mal Per-
pin participa en las Cortes catalanas. Pero en la documentacin del siglo XV que he
manejado con ms frecuencia siempre se distingue por un lado el principado y por otra
los condados de Roselln y de Cerdaa. Da la sensacin de que no forman parte del
Principat, aunque estn en Catalua. Por ejemplo, en la titulacin misma de Enrique de
Castilla como seor del Principat de Catalunya y de los comtats del Rossell, Cerdaa,
etc. sa es una pregunta. La otra es para el profesor Prim Bertran porque escuchn-
dole me ha interesado especialmente lo que ha dicho sobre la biblioteca del conde de
Urgel. Si pudiera ampliar un poquito ms o indicarme ahora o cuando le venga bien
qu bibliografa hay al respecto. Si est estudiada esa biblioteca, su contenido o si hay
algn inventario.

Antoni Riera
Realmente, esta peculiaridad es correcta. Tericamente los condados de Roselln y
la Cerdaa fueron segregados del Principado de Catalua. Entonces, cuando se produce
la reintegracin del reino, tericamente tienen que reintegrarse como una regin ms o
como dos distritos ms del principado. Pero ya deca antes que fiscalmente tampoco se
TERCER DEBAT

integra en la baila general sino que se deja un ente autnomo, como si an existiera el
reino de Mallorca, que es el procurador general del Rossell y Cerdaa. Entonces, todas
las rentas que se cobran, las cobra el procurador general que despus rinde cuentas
directamente con el maestro racional del rey, pero no a travs de la baila general de
Catalua. Entonces, si fiscalmente el Roselln y la Cerdaa no se integran en la baila
general, no nos tiene que extraar que poltica y administrativamente, aunque asistan a
Cortes, haya esta ficcin del Principado de Catalua ms los condados del Roselln y
la Cerdaa. Hay esta ficcin pero fiscalmente tambin hay una realidad, en este caso.
El problema es llegar hasta el fondo de lo que significan las palabras en un momento
determinado; es decir, si tuviramos literatura podramos ver como los roselloneses se
sienten o no se sienten formando una unidad autnoma dentro del Principado de Ca-
talua. Pero no tenemos literatura de este tipo. Hemos perdido una gran parte de las
fuentes, pero es exactamente correcta la idea de que ellos son el Principado ms los
condados, en este caso concreto.

Flocel Sabat
Agradezco al profesor Riera haber conducido la reflexin hacia este planteamiento,
que a mi entender encaja perfectamente en el diseo del poder en Catalua, sobre el
que tendramos que hablar de municipalismo. En el caso del Roselln y Cerdaa haba
una capitalidad ejercida de manera muy ntida desde Perpin. No slo se perciba una
capitalidad socioeconmica, sino que se exiga que fuera debidamente correspondida a
modo institucional, desde Perpin, hasta el fondo occidental, es decir, hasta el extremo
del conjunto de los condados de Roselln y Cerdaa. Este en el contexto en el que el
profesor Riera ha expuesto la singularidad de la procuracin general, que asentada en 239

Perpin asume las competencias que en resto de Catalua corresponden a la baila


general. Pero tambin podemos observar otra figura derivada de la poca del reino de
Mallorca: la del gobernador. Es decir, existe el gobernador general en Catalua, pero
estos condados tienen un gobernador propio. En este marco institucional, ms que in-
terpretar estas singularidades como consecuencia de un territorio diferente de Catalua,
en realidad se trata de que el gobierno municipal de Perpin interpreta que mediantes
figuras reales ejerce su influencia sobre el territorio. La jurisdiccin contina siendo
regia, pero el gobierno municipal de la capital aprecia esta capitalidad como un prestigio
y un reconocimiento muy especficos. Tanto es as que el diseo de la jurisdiccin real
se ha mostrado como objeto de discusin entre gobiernos municipales. Cada vez que el
gobierno municipal de Puigcerd hablaba en nombre de la regin ms alejada, Cerdaa,
para exigir figuras propias que evitaran el desplazamiento a la lejana Perpin, era el
gobierno municipal de esta poblacin quien replicaba a fin de defender el mantenimiento
de las figuras reales segn el esquema tradicional. No cabe duda que el Roselln y la
Cerdaa participan de los estmulos comunes de Catalua, en la actividad comercial y
en la dinmica institucional, como evidencia la participacin de sus villas en el brazo
real de las cortes catalanas; por ello la singularidad institucional hay que enmarcarla
en la tradicin propia y, sobre todo, en este ejercicio municipalista protagonizado por
Perpin, que precisamente es la segunda poblacin del pas, inmediatamente despus
de Barcelona.
TERCER DEBAT

Antoni Riera
Es interesante tu observacin. Ahora, saqumosle ms partido, a esta observacin,
dmosle ms vuelta. Si es verdad, concretamente, que Perpin tiene un peso demogrfico
y poltico desproporcionado en el condado, tambin Barcelona lo tiene a escala no s
si decir de Catalua o de la baila de Barcelona. Entonces, lo que quiero plantear es
lo siguiente, y me gustara tu opinin. La pervivencia de gobernador y la pervivencia
del procurador no cuestionan la catalanidad de los territorios. El problema es si ellos
entienden que les confiere un grado de autonoma diferente a los territorios normales
del Principado. Es decir, si ellos tienen algn plus de autonoma respecto a las bailas
normales de Catalua.

Flocel Sabat
Existe una polmica a mediados del siglo XIV entre Perpin y Puigcerd, porque
Puigcerd invoca la lejana para poder tener juzgados de apelacin propios y as no
tener que ir ante la corte de apelacin situada en Perpin. Con lo cual, yo interpreto
que, tal como sucede coetneamente en otros lugares del pas, detrs del oficial real lo
que la poblacin ve no es al rey sino el lugar de donde viene. As, en esta perspectiva
institucional, tambin se concluye tal como apuntaba el profesor Riera, en tanto que
no se aprecia una diferencia respecto del resto de Catalua. Habra, por tanto, que
subrayar una perspectiva municipalista: Perpin est tejiendo una regin propia sobre
los condados de Roselln y Cerdaa. La definicin administrativa se adapta a la preemi-
nencia socioeconmica de su capital, y ello comporta el uso de las figuras reales, como
excusa y como va de vehiculacin de la proyeccin urbana. La ciudad de Perpin
240
incluye entre sus privilegios que las apelaciones procedentes de cualquier jurisdiccin
regia de los condados de Roselln y Cerdaa tienen que verse en Perpin, reaccionado
con contundencia cuando desde la alejada Puigcerd se pretende contar con una figura
propia invocando la lejana fsica. Desde el punto de vista conceptual sera difcil de
entenderlo porque estamos hablando de cmo administrar la jurisdiccin real. Si el rey
puede organizar su propia administracin como quiera y por tanto situar la corte de
apelaciones donde mejor le convenga, entonces cmo puede estar este documentos entre
los privilegios municipales de Perpin? Y porqu si se habla de cmo racionalizar la
administracin regia, quienes pugnan son dos gobiernos municipales, el de Puigcerd y el
de Perpin? La nica explicacin, ciertamente se sita en la capitalidad municipal y la
funcin de la regin, una regin socioeconmica que adquiere su traduccin institucional
gracias a la tensin ejercida desde los gobiernos municipales. Muy significativamente, la
pujanza de Perpin impide cualquier cambio invocado desde Puigcerd, discutiendo,
repito, desde gobiernos municipales ante el rey en torno a cmo articular la adminis-
tracin regia, en concreto, las apelaciones. Es un caso muy evidente, porque Perpin
se impone como capital de los condados de Roselln y Cerdaa, pero hay que tomarlo
a modo de paradigma a fin de comprender el peso municipal en la perfilacin del pas.
TERCER DEBAT

Prim Bertran
Profesor Ladero, sobre el tema de la biblioteca. Esta biblioteca desgraciadamente
no existe porque fue objeto de saqueo durante el asalto de la ciudad, pero slo en parte.
De estos volmenes, quiz el que llam ms la atencin fue el famoso cancionero de los
condes de Urgel, que ha sido estudiado y contextualizado en la biblioteca por Antonio
Maria Espadaler. El artculo lo encontrar en una de las actas precedentes de las Jor-
nadas de Balaguer que nos acogen, del ao 1999. Bien, hay una parte de la biblioteca
que se conserv, que est descrita de forma somera, y es la que el conde Pedro prest
a Pedro Ruiz de Moros, comendador del Hospital de Miravet. Esta parte la estudi Jos
Ala en un artculo del Anuario de Estudios Medievales del ao 2002.

Miguel ngel Ladero


Me gustara preguntar, aprovechando el turno de palabra, al profesor Prim Bertran.
Este obispo del que nos habla, Galcern de Vilanova, al final qu comportamiento
tuvo en el Compromiso de Caspe respecto a la sucesin de Martn el Humano? Quin
era su candidato? Y ya que estuvo muy prximo a las asambleas de compromisarios
presidi alguna de ellas?

Prim Bertran
Decididamente no toma partido oficial por nadie. Ahora, yo creo que est muy
claro que su candidato es Jaime de Urgel. Excepto un primer momento, en el cual es
muy amigo de Violante de Bar y su candidato a m me da la impresin que sera Lus
dAnjou, tambin conocido como Lus de Calabria.
241
Antoni Riera
ste era el candidato oficial a la muerte de Martn el Humano, estaba muy claro.

Prim Bertran
S, y adems hay que tener en cuenta de que Galcern es consejero de Martn el
Humano. Despus se pasa a Jaime de Urgel. Es un hombre que sufre por la segunda
etapa de la vida de Jaime cuando se encierra en Balaguer y se enfrenta al rey. No s
si contesto a su pregunta.

Miguel ngel Ladero


S, perfectamente. Tambin una pequea observacin a Covadonga Valdaliso, una
reflexin al hilo de lo que ha dicho: si no cree que el mejor discurso legitimador, ms
que el que ha explicado, no era la concesin de mercedes y quitaciones por parte de
los reyes. Estas concesiones tal vez movan las voluntades ms que los discursos.

Covadonga Valdaliso
Bueno, concediendo las mercedes lo que hacan era ganarse apoyos, pero no legiti-
maban su situacin. La bastarda de Enrique segua siendo un problema. Quiz no tanto
para los castellanos a los que les entregaba mercedes, como para otros candidatos al trono.
TERCER DEBAT

Antoni Riera
Es interesante, respecto a lo de la bastarda, el hecho de cmo es diferentemente
valorada en Castilla y en Aragn. En Castilla tienen reyes bastardos, los Trastmara. En
la Corona de Aragn el problema de Federico de Luna, aunque es el candidato del rey,
es que Martn el Humano pone en duda si constitucionalmente puede heredar el reino
un bastardo y convoca una reunin de juristas. Estos juristas trabajan tan lentamente y
de una manera tan dividida que el rey muere antes de que tenga el dictamen. Pero ni
siquiera todo el peso del rey es suficiente para que las Cortes de Catalua, que al revs
del reino de Mallorca son muy fuertes, y la Diputacin del General acabasen aceptando
como legtimo un heredero bastardo. Lo peor que tuvo el nieto del rey Martn, Federi-
co, fue su bastarda. Muerto el rey nadie ms opt por l y decay como candidato. Se
mantuvo hasta el final pero no recibi apenas apoyos.

Ferran Garcia-Oliver
Eiximenis dir: el bord e la mula sempre en fan una. Per ara magradaria
intervenir en relaci a aquests discursos de legitimaci, que minteressen moltssim.
En la teua exposici has fet referncia al fet que en aquests discursos hi caben tamb
el dileg amb loposici. s una llstima que no haguesses disposat de ms temps per
aprofundir en el tema. Jo crec, en efecte, que la legitimaci no sols cal aconseguir-la
amb els teus, sin tamb amb els adversaris. Hi posar un parell dexemples. El primer
referit als urgellistes, en particular als urgellistes valencians. Mentre que la capital del
regne, Valncia, en mans dels Centelles valedors de Ferran dAntequera, postula i
executa una repressi ferotge contra els partidaris de Jaume dUrgell, el nou rei sin-
242
clina per solucions conciliadores amb la fi de reintegrar els opositors, en consonncia
amb la tasca de seducci engegada per sant Vicent Ferrer per tal de convncer els uns
i els altres de las bondats del rei castell. Tot i que el cas ms palmari, i sorprenent,
daquesta necessitat de tenir present ladversari s el subministrat pels jueus, amb els
quals ha acabat Prim Bertran la seua intervenci. Tota lartilleria ideolgica contra els
hebreus es difuminava en els mbits de la vida quotidiana. El malalt cristi, incls el
senyor rei i el fogs francisc, s ats pel metge jueu, perqu s un bon professional
i segurament perqu cobra menys. I la societat en pea es beneficia de les activitats
creditcies, artesanes i mercantils dels jueus, els quals de vegades assumeixen responsa-
bilitats collectives. Per descomptat que lEsglsia els hi t posat lull. Els combat amb
les armes que t, les de la paraula per damunt de tot. Mentre els fustiga, es reafirma en
el seu lideratge espiritual i li recorda al cristi condescendent que lenemic s a casa.
Els jueus, com els moros, sn una lcera que cal saber portar.

Covadonga Valdaliso
Bueno, muy brevemente. Los judos en el caso castellano son utilizados constantemen-
te, como deca Julio Valden, de chivo expiatorio. En el momento en el que cualquier
rey, y Enrique de Trastmara es quiz el mejor ejemplo, llega al poder lo primero que
hace es apoyar a los judos porque son sbditos directos; protegerlos, ms bien. Pero
Enrique utilizar el antisemitismo constantemente en la propaganda contra don Pedro.
TERCER DEBAT

Y antes de autoproclamarse rey lo primero que hace al llegar a cada ciudad es saquear
la judera porque eso le trae muchos apoyos. Por tanto, el antisemitismo yo creo que
es algo que les permite jugar mucho, por lo menos en Castilla durante la Guerra Civil.
Respecto a este dilogo, yo digo dilogo pero no es un dilogo pacfico. Realmente es
un dilogo poltico entre dos posturas muy polarizadas que es paralelo a un enfrenta-
miento violento en todos los casos: entre Pedro y Enrique, entre Enrique y Fernando
de Portugal o entre Enrique y los petristas, y que despus se prolonga durante bastante
tiempo, y ya no entrara en esta cronologa, en la historiografa. Hay una polarizacin
tambin entre las dos posturas y es un dilogo muy vivo, intenso y tenso porque forma
parte del enfrentamiento. Lo que pasa es que, y agradezco la intervencin porque es
lo que ms quera subrayar, estudiamos siempre el discurso como si fuese cerrado, sin
ningn tipo de intercambio. Y en todo momento, estos dos primer