Ry2oYg6FrloPf

Jadwiga of Poland on Polish throne

Sarcophagus of Queen Jadwiga in the Wawel Cathedral
Source: Poznaniak, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Link to the lesson

You will learn
  • why Jadwiga became the female monarch of the Kingdom of Poland;

  • what were her services to Poland;

  • what was the ideal of a medieval woman;

  • why Jadwiga married Jogaila.

1
RfWRghAlDRXfV
Nagranie dźwiękowe abstraktu

After the death of Casimir the Great, as a result of treaties on common inheritance, the crown of the Kingdom of Poland was taken over by Louis of Anjou, King of Hungary. Poland and Hungary found themselves in a personal union - they were connected by a monarch. Ludwik died without leaving a male descendant. The young royal daughter Jadwiga, who was crowned King of Poland (in 1384), joined the Polish throne. In 1386, she married Jogaila, strengthening the personal union of Poland and Lithuania. She focused on charitable activities for people in need. She supported the church and her jewels in her will to renew the Krakow Academy.

Exercise 1

Look at the Jadwiga of Anjna's genealogical tree, and then do the exercise.

R1K3iOE5mfyYW
Family tree of Jadwiga of Anjou
Source: Drzewo genealogiczne Jadwigi Andegaweńskiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1CYiFa3g73pA
Complete the text. Władysław Elbow-high was the {uzupełnij} of Elizabeth and Casimir, and the {uzupełnij} of Louis of Hungary. Jadwiga was Elizabeth's {uzupełnij} and Louis' {uzupełnij}. Casimir the Great was Elizabth's {uzupełnij}. Możliwe odpowiedzi: 1. uncle, 2. mother, 3. husband, 4. granddaughter, 5. brother, 6. father, 7. daughter, 8. grandfather.
Task 1

Familiarize yourself with selected elements in Jadwiga's portrait.

RX7T8uRpBbfhc
Ilustracja interaktywna przedstawia Jadwigę. 1. Royal crown korona. Symbolizing the majesty of the ruler, the ruling dynasty and confirmed the sacred character of the king's authority., 2. Scepter One of the rulers' insignia symbolizing royal justice. It was the king who could pardon the convicts and confirm the sentences., 3. Golden cross Symbol of Christian faith and piety Jadwiga., 4. The majestic seal of the ruler pieczec jadwigi, 5. Rational racjonal. One of the liturgical vestments in the form of a belt applied to the chest, hand-made by Jadwiga in 1384. To this day, it is kept in the treasury of the Wawel cathedral., 6. Jagiellonian coat of arms herb. Symbols of Poland - White Eagle and Lithuania - "Pogoń"., 7. The colors of the Hungarian Anjou herb. Golden lilies on a blue background and white and red stripes of the Hungarian chieftain Arpad.
Jadwiga of Poland
Source: Antoni Piotrowski,, Odejea, Herb Jagiellonów, 1900, licencja: CC BY-SA 3.0.
Task 2

Based on the following text, what can you say about Queen Jadwiga? What character traits can you assign to her?

R1FKvwnXgD4OK
Jadwiga's footprint
Wincenty Zaleski Saints for every day

When building the church of St. Mary on the Sand, which exists to this day, Queen Jadwiga herself looked after the works. One day, her watchful eye matured a stonemason who was sad. When she asked about the reason, he replied that he had left a seriously ill wife at home, afraid that he would leave him with small children, and he had no money for a doctor. The queen, without thinking, took her gold buckle from her boot, planted with precious stones, and gave it to the laborer to pay the doctor. She did not notice that she put her foot on the stone covered with lime. Reflected footprint shoe grateful stone carver around and together with the stone laid in the outer wall of the temple. You can see it today.

jadwiga Source: Wincenty Zaleski, Saints for every day.
Task 3
Wymień atrybuty władzy Królowej Jadwigi .
Wymień atrybuty władzy Królowej Jadwigi .
  • coat of arms of the Kingdom of Poland,

  • coronation insignia,

  • a model of university buildings being kept by a student,

  • the emblem of the Academy (two crossed scepters) held by a scholar.

RBfSyBzgghDcY
Establishment of the Main School well-established by transfer to Krakow,
Source: Jan Matejko, Założenie Szkoły Głównej, przeniesieniem do Krakowa, ugruntowane, domena publiczna.
R1GyjA7np4JBt1
Exercise 2
Remind yourself in which year Casimir the Great founded the Krakow Academy and in which year it was renewed. How many years have passed since the foundation of the Academy to its renewal? Możliwe odpowiedzi: 1. sto, 2. trzydzieści sześć, 3. pięćdziesiąt, 4. trzydzieści trzy
R12X5zXNt57Xu1
Exercise 3
Select the truthful statements. Możliwe odpowiedzi: 1. Jadwiga came from the Hungarian Arpad dynasty., 2. In 1384, Jadwiga was crowned King of Poland., 3. Władysław II Jagiełło to become Jadwiga's husband had to convert to Catholicism together with the whole of Lithuania., 4. Jadwiga was the first ruler of the Anjou dynasty on the Polish throne., 5. Being a pious ruler, she commissioned the first translation in our history of the Book of Psalms into Polish, known today as the Florian Psalter., 6. She was an educated ruler who knew Latin and German., 7. She gave her jewels and valuables to renew the dilapidated Krakow Academy., 8. She was known for her charity and her intercession for the wronged ones., 9. She died in 1405 and was buried in Hungary., 10. She was beatified by Pope Benedict XVI in 2007.

Keywords

personal union, dynasty, alliance, canonization

Glossary

personal union
personal union
RPJJKpRAqyFZu
Nagranie dźwiękowe słówka

unia personalna – związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego władcę przy zachowaniu odrębności państwowej.

dynasty
dynasty
R1424luNbUqwu
Nagranie dźwiękowe słówka

dynastia – ród, z którego pochodzą panujący władcy, np. książęta, królowie. Dynastię uznaje się za panującą jeśli co najmniej jej dwaj przedstawiciele panują bezpośrednio po sobie lub z niewielkimi przerwami.

alliance
alliance
RmWaHiCI4lkf1
Nagranie dźwiękowe słówka

sojusz – układ dwóch lub więcej państw lub organizacji, który ma doprowadzić do wspólnego zamierzonego celu.

alms
alms
RunN2diTMr83Y
Nagranie dźwiękowe słówka

jałmużna – datek, ofiara dla biednych i potrzebujących. W chrześcijaństwie należy do uczynków miłosierdzia.

piety
piety
R13jqGVRoktaq
Nagranie dźwiękowe słówka

pobożność – odznaczanie się głęboką wiarą i religijnością jakiejś osoby, która uczestniczy w nabożeństwach religijnych z pokorą oraz szczerością.

patronage
patronage
R174MklktHIQJ
Nagranie dźwiękowe słówka

mecenat – opieka wpływowych i bogatych miłośników nauki i sztuki nad artystami. Wspomagają oni finansowo artystów zatrudniając ich w swoich posiadłościach lub zlecając tworzenie dzieł sztuki, np. obrazów, rzeźb.

canonization
canonization
RgohpkojxRWCZ
Nagranie dźwiękowe słówka

Kanonizacja - oficjalne i uroczyste uznanie zmarłej osoby za świętą przez Stolicę Apostolską (w katolicyzmie) lub Święty Synod (prawosławie), poprzedzone procesem kanonizacyjnym.