Choroba Alzheimera - jak rozpoznać pierwsze symptomy, jak opiekować się ludźmi cierpiących na tę chorobę w różnych jej stadiach?

Już 13 października na VII Forum Seniora online eksperci - Elżbieta Grzeczka, dyrektor Senior Residence oraz Maria Szmyra, kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego Senior Residence - wygłoszą wykład na ten istotny dla seniorów temat. Nie możecie go przegapić!

🔔 Zachęcamy do ustawienia bezpłatnego przypomnienia o Forum - w dniu wydarzenia otrzymacie od nas e-mailem i SMS-em wiadomość o rozpoczęciu spotkania: www.dziennikzachodni.pl/forum-seniora-2020

Alzheimer's disease - how do you recognize the first symptoms, how to take care of people suffering from this disease in different stages of it? On October 13th at @[340559564038805:844:VII Forum Seniora online] experts - Elizabeth Grzeczka, director of Senior Residence and Maria Szmyra, head of the Therapeutic and Care Department Senior Residence - will give a lecture on this important topic for seniors. You can't miss it! 🔔 We encourage you to set a free reminder about the Forum - on the day of the event you will receive a message from us by email and SMS about the start of the meeting: www.dziennikzachodni.pl/forum-seniora-2020
Translated