Wikizero - Herb Poznania

Herb Poznania

Herb Poznania
Ilustracja
Typ herbu herb miejski
Projektant Jerzy Bąk (obecna wersja)
Wprowadzony przed 1 maja 1344
Ostatnie zmiany 27 maja 1997
Herb Poznania zatwierdzony w 1936 r., przywrócony w 1991 r.
Herb Poznania używany w okresie PRL
Herb Poznania we wnętrzu Krakowskich Sukiennic

Herb Poznania - jeden z symboli miejskich Poznania.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Tłok pieczętny miasta Poznania z poł. XIV w. (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu)
Herb w kolorystyce stosowanej w 1908

Pierwszy zachowany wizerunek herbu pochodzi z dokumentu z datą 1 maja 1344, od dzisiejszego herbu różnił się jedynie brakiem korony nad tarczą herbową. Spotyka się także uproszczoną wersję herbu, którą stanowiły dwa złote skrzyżowane klucze z krzyżem (widoczne w bramie pełnego herbu) na błękitnym tle. Pojawia się także wersja pośrednia - białe mury z kluczami w bramie na błękitnym tle.

W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego znajduje się zapis:

Herb miasta wyobraża bramę z 3 wieżami; nad środkową z nich unosi się orzeł biały z koroną królewską a na dwóch pobocznych stoją św. Piotr i Paweł, patronowie dyecezyi poznańskiej; w bramie pod wieżą środkową na czarnem polu są złożone na krzyż dwa klucze, jeden srebrny, drugi złoty, a nad nimi gwiazda; po bokach obu apostołów znajduje się półksiężyc z gwiazdą.

W II Rzeczypospolitej herb został zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych 2 lipca 1936 r. Według oficjalnego blazonu przedstawiał w polu błękitnym mur miejski srebrny z trzema basztami, środkowa wyższa z oknem barwy pola. Nad basztą środkową - orzeł biały (srebrny) bez korony, w tarczy czerwonej, zwrócony w prawo. Na skrzydłach orła - przepaska złota z trójlistkami. Na baszcie prawej - postać św. Pawła, na baszcie lewej - postać św. Piotra. Postacie świętych - srebrne. Symbole oby świętych (miecz i klucz) oraz aureole - złote. Po prawej stronie św. Pawła i po lewej stronie św. Piotra sześciopromienne gwiazdy złote, pod gwiazdami półksiężyce złote. W bramie otwartej, barwy pola, dwa klucze złote skrzyżowane. Na nimi - krzyż złoty[1].

Herb ten został przywrócony w 1991 r.[2]

Współczesny herb[edytuj | edytuj kod]

Herb Poznania przedstawia w polu błękitnym mur obronny z trzema basztami i otwartą bramą[3] (białą, co jest wyjątkiem w heraldyce, spotykanym w zaledwie kilku herbach, gdyż zazwyczaj barwa biała oznacza barwę srebrną). Nad najwyższą, środkową (z oknem), znajduje się gotycka tarcza herbowa z orłem piastowskim. Na mniejszych wieżach bocznych znajdują się postacie świętych w białych szatach: Święty Piotr (z kluczem) po heraldycznej lewej i Święty Paweł z Tarsu (z mieczem) po heraldycznej prawej. W bramie znajdują się złote skrzyżowane klucze, nad którymi widnieje złoty krzyż równoramienny (grecki). Bocznie od niższych baszt widnieją złote sześcioramienne gwiazdy i półksiężyce. Nad herbem widać złotą koronę.

W obecnym kształcie został przyjęty przez Radę Miejską Poznania 27 maja 1997 r.[4] Obecnie obowiązuje na podstawie Statutu z 9 listopada 2010 r.[3] Autorem współczesnej graficznej wersji herbu jest artysta Jerzy Bąk. Za opracowanie wersji elektronicznej odpowiedzialny był Maciej Bielaczyk.

Inne rysunki herbu[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat różnie wyglądał rysunek herbu. W wersji sprzed 1996 orzeł nie miał korony, posiadał za to złotą przepaskę. Również nad tarczą herbową - podobnie jak przed II wojną światową - nie było korony.

W XIX wieku władze niemieckie stosowały herb w odmiennej kolorystyce. Mury miejskie miały kolor ceglany, zaś białego orła na czerwonym tle zastąpiono czarnym orłem na złotym tle.

Symbolika herbu[edytuj | edytuj kod]

 • Mur obronny z trzema basztami i otwartą bramą[3] – miasto,
 • Święci Piotr i Paweł – patroni katedry, najstarszej w Polsce. Jako pierwsze biskupstwo w Polsce poznańska katedra otrzymała patronów katedry rzymskiej,
 • tarcza z orłem – herb Przemysła II, za czasów którego miasto pełniło funkcję stołeczną,
 • klucze – symbol samorządności,
 • do dziś heraldycy nie wyjaśnili symboliki gwiazd i półksiężyców przypominających Leliwy,
 • korona nad herbem – choć nie spełnia zasad heraldycznych, podobnie jak korony nad herbami Krakowa, Warszawy czy Gniezna, jednak (tak jak w tych miastach) świadczy o stołeczności.

Pieczęć z herbem[edytuj | edytuj kod]

Na historycznej pieczęci widnieje podpis SIGILLVM CIVITATIS POZNANIE. W 1440 Władysław Warneńczyk nadał miastu prawo pieczętowania czerwonym woskiem. Przywilej ten wiązał się z prawem pozywania przed sąd miejski osób wszystkich stanów, w tym duchownych i szlachty.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego opisuje:

Na dawniejszych pieczęciach, na których nie ma ani korony nad orłem, ani gwiazd, ani półksiężyców, trzyma św. Piotr dwa na krzyż złożone klucze, a św. Paweł miecz spuszczony. Pieczęć z XVI w. wyobrażała orła białego z napisem: Sigillum Civitatis Poznaniensis.

Herb Poznania na kadłubie samolotu "Poznań" PLL LOT
Zabytkowy hydrant nadziemny z herbem Poznania wykonany przez Zakłady Hipolita Cegielskiego

Umieszczenie herbu[edytuj | edytuj kod]

Herb Poznania umieszczony jest m.in. na:

Herb Poznania umieszczony był także na:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Poznania (M.P. z 1936 r. nr 161, poz. 293)
 2. Uchwała Nr XXXIII/178/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 29 czerwca 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Poznania
 3. a b c Uchwała Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 11, poz. 303)
 4. Uchwała Nr LVIII/415/II/97 Rady Miejskiej Poznania z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1997 r. Nr 12, poz. 91)
 5. Szkoły z herbem Poznania (pol.). www.poznan.pl, 2014-11-14. [dostęp 2014-11-14].