magyarul - translation - Hungarian-English Dictionary - Glosbe

magyarul

IPA: /ˈmɒɟɒrul/; Type: noun, adverb;
 • in Hungarian, Hungarian
  (figuratively) to put it clearly, that is (without beating about the bush)
 • Hungarian
  { adverb }
  (in)
  Azt mondják, hogy a magyar az egyik legnehezebb nyelv a Földön.
  They say that Hungarian is one of the most difficult languages in the world.
 • in Hungarian
  { adverb }

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (76)

2. magyar hadsereg
Hungarian Second Army
A középkori Magyar Királyság története
Kingdom of Hungary in the Middle Ages
A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága
Constitutional Court of Hungary
Az osztrák–magyar északi-sarki expedíció
Austro-Hungarian North Pole Expedition
Harmadik Magyar Köztársaság
Third Hungarian Republic
Imre magyar király
Emeric of Hungary
IV. Károly magyar király
Charles I of Austria
magyar
Bing Bar, Hungarian, Magyar, Suez Crisis, Turkey, angol -magyar, berber, brazil, hungarian, kurdish, let sleeping dogs lie, magyar, number one, overkill
Magyar
Hungary
Magyar Államvasutak
Hungarian State Railways
Magyar ATV
Magyar ATV
Magyar Autonóm Tartomány
Hungarian Autonomous Province
Magyar Cserkészlány Szövetség
Magyar Cserkészlány Szövetség
Magyar Demokrata Fórum
Hungarian Democratic Forum
Magyar Dolgozók Pártja
Hungarian Workers' Party
Magyar Ede
Ede Magyar
Magyar filmművészet
Cinema of Hungary
Magyar Görög Katolikus Egyház
Hungarian Greek Catholic Church
Magyar Igazság és Élet Pártja
Hungarian Justice and Life Party
Magyar Iparművészeti Múzeum
Museum of Applied Arts
magyar jelölés
Hungarian notation
magyar kártya
playing card
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Hungarian Double-tailed Dog Party
Magyar kézilabda-bajnokság
Hungarian Championship of Men's Handball
Magyar Királyság
Hungarian kingdom, Kingdom of Hungary
Magyar Koalíció Pártja
Party of the Hungarian Coalition
Magyar Kommunista Munkáspárt
Hungarian Communist Workers' Party
Magyar Kommunista Párt
Hungarian Communist Party
Magyar konyha
Cuisine of Hungary
Magyar kormányfők listája
List of Prime Ministers of Hungary
Magyar Köztársaság
Hungary, Republic of Hungary
Magyar Kupa
Hungarian Cup
Magyar Labdarúgó-szövetség
Hungarian Football Federation
Magyar Légierő
Hungarian Air Force
Magyar Nemzet
Magyar Nemzet
Magyar népdal
archaic folksong
Magyar Népköztársaság
Hungarian People's Republic, Hungary, People's Republic of Hungary
magyar nyelv
hungarian language
Magyar Rádió
Magyar Rádió
Magyar Szocialista Munkáspárt
Hungarian Socialist Workers' Party
Magyar Szocialista Párt
Hungarian Socialist Party
Magyar Szuperkupa
Hungarian Super Cup
Magyar szürke szarvasmarha
Hungarian Grey Cattle
Magyar Távirati Iroda
Magyar Távirati Iroda
Magyar Természettudományi Múzeum
Hungarian Natural History Museum
Magyar tölgy
Hungarian Oak
Magyar történelem
History of Hungary
Magyar Tudományos Akadémia
Hungarian Academy of Sciences
Magyar Űrkutatási Iroda
Hungarian Space Office
Magyar virágdíszbogár
Emerald ash-borer beetle
Magyar vizsla
Hungarian Vizsla
Magyar Wikipédia
Hungarian Wikipedia
Magyar Zoltán
Zoltan Magyar
Magyar zsálya
Mediterranean sage
Magyar–szlovák kis háború
Slovak-Hungarian War
Magyarok
Hungarian, Magyar
Osztrák-Magyar Monarchi
Austria-Hungary, Austro-Hungarian Empire
Osztrák–Magyar Monarchi
Austria-Hungary, Austro-Hungarian Empire
Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége
Convention of the Hungarian Baptist Churches of Romania
Salamon magyar király
Solomon of Hungary
Szlovákiai magyarok
Hungarians in Slovakia
Vencel magyar király
Wenceslaus III of Bohemia

Example sentences with "magyarul", translation memory

add example
hu A 2001/19/EK irányelvvel, és legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. mellékletével módosított 77/452/EGK irányelv (2) bekezdésének 1. cikke a következőképpen módosul:
en Article 1(2) of Directive 77/452/EEC as amended by Directive 2001/19/EC and most recently by Annex II of the Act Concerning the Conditions of Accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia and the Adjustments to the Treaties on which the European Union is Founded is hereby amended as follows:
hu Egyéb hasonló villamosenergia-tőzsdéket is igénybe lehet venni, de ehhez a Bizottság szolgálatainak beleegyezésére vagy hozzájárulására van szükség, amelyet a magyar hatóságok által megküldött kérelemtől számított két héten belül kell engedélyezniük vagy elutasítaniuk.
en Other similar electricity exchanges can be used subject to the agreement or consent of the Commission’s services to be granted or refused within 2 weeks from the request by the Hungarian authorities.
hu Hetedik jogalap: a Bizottság nem rendelkezett hatáskörrel a Cemex Hungary megszerzésének megtiltására azt követően, hogy az ügylet magyarországi részét a vizsgálat lefolytatása céljából az EUMR 4. cikkének (4) bekezdése alapján áttette a magyar versenyhatósághoz.
en Seventh plea in law, alleging that the Commission lacked competence to prohibit the acquisition of Cemex Hungary after it had referred the Hungarian part of the transaction for review by the Hungarian competition authority pursuant to Art. 4 (4) EUMR.
hu (2) A Bizottság – a 3. cikk (4) bekezdésével összhangban – a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapodik a magyar hatóságokkal a pénzügyi támogatáshoz járuló különös gazdaságpolitikai feltételekről.
en The Commission shall agree with the authorities of Hungary, after consulting the EFC, the specific economic policy conditions attached to the financial assistance as laid down in Article 3(4).
hu A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
en THE REPUBLIC OF HUNGARY
hu Ez a félév igazi kihívás volt, mert nem csak a soros magyar elnökség számára volt új a feladat, hanem maguk a feladatok is újak voltak.
en This half-year has been a real challenge, because it was not only a new task for the Hungarian Presidency, but the tasks themselves were new as well.
hu Az MFB 60 milliárd HUF összegű jegyzett tőkéje a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában áll, részvényei az MFB-törvény értelmében nem elidegeníthetők.
en MFB’s share capital, amounting to HUF 60 billion, is 100 % owned by the Hungarian State, its shares are not subject to trading as stipulated by the MFB Act.
hu 1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a 2005. július 6‐i 2005/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 191., 59. o.) módosított, az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK irányelv módosításáról szóló, 1999. április 26‐i 1999/32/EK tanácsi irányelv (HL L 121., 13. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 24. kötet, 17. o.; a továbbiakban: 1999/32 irányelv) 2. cikke 3g. pontjának és 4a. cikke (4) bekezdésének értelmezésére vonatkozik.
en This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 2(3g) and 4a(4) of Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC (OJ 1999 L 121, p. 13), as amended by Directive 2005/33/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 (OJ 2005 L 191, p. 59) (‘Directive 1999/32’).
hu 6 – A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló, 1992. november 19‐i 92/100/EGK tanácsi irányelv (HL L 346, 61 o.; magyar nyelvű különkiadás: 17. fejezet, 1. kötet, 120. o.).
en 6 – Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (OJ 1992 L 346, p. 61).
hu 8 A 2008/7 irányelv, annak 16. és 17. cikke szerint 2009. január 1‐jétől hatályon kívül helyezte és felváltotta az 1985. június 10‐i 85/303/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 156., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 122. o.) módosított, a tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 1969. július 17‐i 69/335/EGK tanácsi irányelvet (HL L 249., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet 1. kötet 11 o.; a továbbiakban: 69/335 irányelv).
en 8 Pursuant to Articles 16 and 17 thereof, Directive 2008/7 repealed and replaced, as from 1 January 2009, Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital (OJ 1969 L 249, p. 25), as amended by Council Directive 85/303/EEC of 10 June 1985 (OJ 1985 L 156, p.
hu – a magyar kormány képviseletében Fehér M.
en – the Hungarian Government, by M.Z.
hu (2) A 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló, 2002. június 10-i 2002/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 176., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 4. kötet 316. o.)
en (2) Directive of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 amending Directive 97/67/EC with regard to the further opening to competition of Community postal services (OJ 2002 L 176, p. 21).
hu Kroes biztos asszony, a Tanács soros elnöke! Először is szeretném megköszönni Önnek, Kroes asszony, hogy ilyen gyorsan napirendre tűzte ezt a vitát, és hogy tárgyalásokat kezdett a magyar kormánnyal.
en (DE) Mr President, Commissioner Kroes, President-in-Office of the Council, I would first like to thank you, Mrs Kroes, for having taken up this debate so promptly and for entering into negotiations with the Hungarian Government.
hu 11 – A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló. 1971. június 14‐i 1408/71 tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.).
en 11 – Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community (OJ, English Special Edition 1971 (II), p. 416).
hu Sokan úgy érzik, vesztett csatát vívnak, amikor megpróbálják a magyar fogyasztókat leszoktatni a Mangónál, Mexx-nél és más üzletekben vásárolt, kevésbé merész öltözékekről, amelyek az ő szemükben csak helyébe álltak a kommunizmusból is ismert uniformizált ruházkodásnak.
en Many in the industry feel they are fighting a losing battle, trying to wean Hungarian consumers off low-risk attire from the Mangos, Mexxes and other shops that merely replaced the communist times with what they see as another form of monolithic dress.
hu 18 Noha az ítéletet az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14‐i 93/36/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet 110. o.) 1. cikkének a) pontja tekintetében hozták, a Bizottság szerint a Bíróság megállapításai minden közbeszerzési irányelvre irányadóak.
en 18 The Commission submits that even though that judgment was given in relation to Article 1(a) of Council Directive 93/36/EEC of 14 June 1993 coordinating procedures for the award of public supply contracts (OJ 1993 L 199, p. 1), the Court’s finding can be applied to all the Community directives on public contracts.
hu 10. cikkére, a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről szóló, 1968. október 15‐i 68/360/EGK tanácsi irányelv (HL L 257., 13. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 27. o.) 1. és 4. cikkére, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás területén a tagállamok állampolgárainak Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről szóló, 1973. május 21‐i 73/148/EGK tanácsi irányelv (HL L 172., 14. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 167. o.)
en 475), Articles 1 and 4 of Council Directive 68/360/EEC of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers of Member States and their families (OJ, English Special Edition 1968 (II), p. 485) and Articles 1(c) and 4 of Council Directive 73/148/EEC of 21 May 1973 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for nationals of Member States with regard to establishment and the provision of services (OJ 1973 L 172, p.
hu Iancu halála után a magyar király katonai helyőrséget csinált benne.
en After Iancu's death the King of Hungary replaced his soldiers with a garrison.
hu A magyar kormány azt állítja, hogy a kontaktlencse‐forgalmazás – amint azt a Bíróság az LPO‐ügyben hozott ítéletében(15) már megállapította – nem olyan kereskedelmi tevékenység, mint a többi, és nem vizsgálható azon egészségügyi szolgáltatásoktól függetlenül, amelyeket vele egyidejűleg nyújtanak.
en The Hungarian Government submits that the sale of contact lenses, as the Court pointed out in LPO, (15) is not a commercial activity like any other and cannot be considered separately from the health services which are provided at the time of its occurrence.
hu (1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.).
en (1) Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation OJ L 303, p.
hu Így tanulok nyelveket c. könyve 1. kiadásában (1970) ezt írja: „Anyanyelvem csak egy van: a magyar.
en In the foreword to the first edition of her book How I Learn Languages (1970), she says: “I only have one mother tongue: Hungarian.
hu A történtek után nem csak a magyar kormány, hanem az Unió Bizottságának szavahihetősége és tevékenységének átláthatósága is kockán forog.
en After these events, the credibility and transparency of the actions not only of the Hungarian Government, but also of the European Commission, are at stake.
hu 2007. november 15-én a Bizottság levelet intézett a kölni TÜV Rheinlandhoz is, amely megfelelőségi tanúsítványt bocsátott ki a DB-82X2A típusú elektromos gyalugépről, amelyet a magyar intézkedés tárgyát képező ST/PL 821-902 típusú elektromos gyalugéppel egyenértékűnek minősített.
en On 15 November 2007, the Commission also wrote to TÜV Rheinland, Cologne, that had issued a conformity certificate No AM 50046679 0001 for an electric planer type DB-82X2A which was claimed to be equivalent to electric planer type ST/PL 821-902 subject to the Hungarian measure.
hu 5 – A 2004. január 20‐i 2004/7/EK tanácsi irányelv (HL L 27., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 2. kötet, 7. o.) által bevezetett módosításokat megelőzően hatályos szöveg.
en 5 – In the version applying prior to the amendments introduced by Council Directive 2004/7/EC of 20 January 2004 (OJ 2004 L 27, p. 44).
hu Néhány, nyilvánvalóan releváns magyar jogszabály kivonata is szerepel az iratban, ám más nem.
en A summary of some apparently pertinent provisions of Hungarian law also appear in the document, but nothing more.
Showing page 1. Found 231 sentences matching phrase "magyarul".Found in 5 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.