Stany Zjednoczone: American National Standards Institute, Flaga Stanów Zjednoczonych, Demografia Stanów Zjednoczonych

Front Cover
General Books, 2011 - 32 pages
?r d?o: Wikipedia. Strony: 31. Rozdzia?y: American National Standards Institute, Flaga Stan w Zjednoczonych, Demografia Stan w Zjednoczonych, Imigracja do Stan w Zjednoczonych, Hymn Stan w Zjednoczonych Ameryki, Wielka Piecz Stan w Zjednoczonych, Dixieland, American Association for the Advancement of Science, American Neurological Association, Ambasada Stan w Zjednoczonych Ameryki w Polsce, American Psychopathological Association, Stowarzyszenie Bibliotek Ameryka?skich, Polska Deklaracja o Podziwie i Przyja?ni dla Stan w Zjednoczonych, Terytorium nieinkorporowane, Spis ludno?ci Stan w Zjednoczonych, American dream, American Sociological Association, Tejano, American Psychiatric Association, National Center for Science Education, Project for Public Spaces, Hollywood Hills, Antyamerykanizm, Yankee Doodle, American College of Rheumatology, American Psychoanalytic Association, Specialized Mobile Radio. Fragment: Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang.: United States, United States of America, US, USA) - pa?stwo w Ameryce P nocnej granicz?ce z Kanad? od p nocy, Meksykiem od po?udnia, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od p nocnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu. Trzecie pod wzgl?dem liczby ludno?ci (po Chinach i Indiach), a czwarte pod wzgl?dem terytorium (po Rosji, Kanadzie i Chinach ). W jego sk?ad wchodz? tak?e pozastanowe wyspy na Pacyfiku (Baker, Guam, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman, Mariany P nocne, Midway, Palmyra, Samoa Ameryka?skie, Wake) i na Atlantyku (Wyspy Dziewicze, Navassa, Portoryko - najwi?ksza z nich, formalnie pa?stwo stowarzyszone z USA). Petroglify Una Vida w Chaco Culture National Historical Park, kultura Anasazi (I w. p.n.e. do ko?ca XIII wieku n.e.) Zr nicowane j?zykowo i kulturowo, wojuj?ce pomi?dzy sob? ludy tubylczych Amerykan w, w tym stosunkowo mniej rozszczepieni Inuit, zamieszkiwa?y obszary dzisiejszych Stan w Zjednoczonych przez co najmniej ostatnie 20 tys. lat. Przed przybyciem Europejczyk...

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information