Amelia of Masovia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Amelia of Masovia (pl: Amelia mazowiecka; 1397/98 – after 17 May 1434), was a Polish princess member from the Masovian branch of the House of Piast.

She was the fourth daughter of Siemowit IV, Duke of Masovia, and Alexandra, a daughter of Algirdas, Grand Duke of Lithuania, and sister of King Władysław II Jagiełło of Poland.

Life[edit]

In 1407 William II, Margrave of Meissen asked her hand in marriage. The wedding by proxy took place on 16 May 1413 at Brześć Kujawski.[1] It is unknown when the marriage took place in person. They had no children.

After her husband's death on 13 March 1425, Amelia returned to Masovia. She was buried in either Płock Cathedral or a nearby Dominican convent.[2]

Notes[edit]

  1. ^ K. Jasiński: Małżeństwo Amelii Siemowitówny z margrabią miśnieńskim Wilhelmem II Bogatym [in:] Genealogia. Polska elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym, ed. J. Wroniszewski, Toruń 1993.
  2. ^ J. Grabowski: Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Kraków 2012, p. 607.

References[edit]

  • K. Jasiński: Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań–Wrocław 1998, pp. 123–125.