Творчий проект "І геній його музики підносить нашу душу"

Творчий проект "І геній його музики підносить нашу душу"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

I Обгруниування актуальності проекту

У наш час, коли дітей змалечку оточують жорстокість і безкультур’я, коли не кожні батьки мають змогу або бажання прищеплювати почуття прекрасного, школа повинна більше уваги приділяти естетичному вихованню. Гірко слухати як сучасні діти говорять, що не вміють і не люблять співати. А музичні уподобання викликають гострий жаль до дітей, які не знайомі з прекрасними зразками класичної музики, у яких внаслідок відсутності гармонійного виховання розвивається «душевна глухота». Щоб «краса врятувала світ», необхідно знайомити дітей з надбаннями світової культури, розвивати здатність захоплюватися чудовою поезією, прекрасною музикою, співпереживати акторські грі.

Запропонована розробка тижня «І геній його музики підносить нашу душу» розрахована на проведення у молодшій школі для учнів 1-4 класів. Цей проект буде сприяти більш близькому знайомству з творчістю Ф. Шопена, красою і неповторністю його музики, сприяти відродженню духовності, розвитку естетичного смаку молодшого школяра, формувати його загальнокультурну компетентність. Кожного дня діти будуть знайомитися з новими музичними творами великого польського композитора і віртуоза. Участь в учнівському проекті «Дізнаймося більше про Ф. Шопена» під керівництвом вчителя сприятиме розвитку бажання самостійно попрацювати над пошуком фактів з життя і творчості Ф. Шопена, розвивати пошукові і творчі вміння школярів. Різноманітні форми роботи (вікторина, аукціон, вечір присвячений творчості польського композитора і віртуоза, концерт, вечір дитячих творів) сприятимуть розширенню кругозору, розвиватимуть вміння уважно слухати музичні твори і вільно висловлювати свої думки про почуте. Важливим моментом є залучення до творчої співпраці батьків. Це дає можливість і дорослим розширити свої уявлення про творчість великого польського композитора, сприятиме появі спільних інтересів у батьків і дітей, розвитку спільних естетичних смаків. А можливість почути музику Ф. Шопена у живому виконанні безцінна для духовного виховання особистості кожної дитини, формуванню її світогляду. Загалом цей проект сприятиме вихованню любові до класичної музики, почуття поваги до великого польського композитора і віртуоза Ф. Шопена.

Проведення тижня буде лише одним з кроків духовно-естетичного виховання молодших школярів, кроком на якому не слід зупинятися.

II Мета і завдання проекту

Мета: шляхом близького ознайомлення з творчістю Ф. Шопена позбавляти дітей «духовної глухоти», виховувати глибоку повагу до надбань світової культури.

Завдання:

 • організувати освоєння теоретичних і методичних підходів до естетичного виховання учнів початкової школи;

 • розробити інструментально-дидатктичне забезпечення інформаційних потреб учнів;

 • ознайомити дітей і дорослих з великим композитором і віртуозом Ф. Шопеном;

 • сприяти популяризації творів Ф. Шопена серед учнів 1-4 класів та їх батьків;

 • формувати особистісне ставлення до творчості Ф. Шопена;

 • сприяти духовно-естетичному розвитку кожної дитини.

III Термін дії проекту Проект тижня «І геній його музики підносить нашу душу»розрахований на один навчальний тиждень.

IV Учасники проекту Педагогічний колектив. Учні 1-4 класів. Батьки учнів.

V Виконавці проекту

Координатор проекту: заступник директора з НВР.

Координаційна рада у складі:

 • керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів;

 • вчитель музики;

 • педагог-організатор.

VI Шляхи реалізації проекту

Педагогічний цілеспрямований вплив на дитину базується на урахуванні вікових особливостей кожного хлопчика чи дівчинки. Учень першого класу, слухаючи музику Ф. Шопена вже здатен милуватися нею, приймати участь у бесідах, які проводить вчитель, про юні роки і особистість композитора. Ці знання і вміння з часом концентрично розширюються, збагачуючи внутрішній світ дитини.

Для більш ефективної роботи з естетичного виховання доцільно використовувати індивідуальні, групові і масові методи роботи з дітьми. Повсякденні бесіди, розповіді вчителя про творчість Ф. Шопена, слухання його творів, обговорення вражень від почутого сприяють духовно-естетичному розвитку дитини 6-10 років.

Уроки музики, інтегровані уроки музики і читання, музики і природознавства сприяють більш глибокому ознайомленню. З творчою спадщиною великого композитора Ф. Шопена, популяризації його музики.

Обговорення прослуханого музичного твору – це вільна дискусія, це своєрідний синтез колективних почуттів і переживань, якими діти за власним бажанням можуть поділитися з іншими, з різним ступенем активності і ініціативи, хто як може і як хоче.

Тематичні книжкові виставки, присвячені творчості Ф. Шопена, дають можливість кожному ознайомитися з життям і творчістю великого польського композитора і віртуоза самостійно чи разом з батьками. Це підвищує у дітей цікавість до особистості композитора, дає можливість побачити у ньому талановиту, охоплену почуттям любові до музики, відданості Вітчизні ЛЮДИНУ.

Робота з учнями молодших класів насичена ігровими елементами. Це вікторини, подорожі, ігри, конкурси.

Можна ввести і закріплювати добру традицію ведення щоденника уважного слухача, де діти записують прослухані музичні твори, їх автора, а також власні міркування, враження, складають анотації, малюють цікаві ілюстрації до почутого.

У кожному класі потрібно створити куточок «Уважного слухача», де учні зможуть ознайомитися з цікавими фактами, порадами, пам’ятками.

Підсумуємо, шляхи реалізації даного проекту:

  • бесіди про біографію і творчість Ф. Шопена;

  • книжкова виставка;

  • конкурси на кращого знавця творчості Ф. Шопена;

  • залучення наочності та засобів масової інформації (телебачення, радіо);

  • щоденники уважного слухача;

  • цікаві уроки;

  • виховні і музичні години;

  • залучення батьків до знайомства з творчістю Ф. Шопена;

  • свята;

  • вікторини;

  • аукціони;

  • музичний п’ятихвилинки;

  • куточки уважного слухача.

Робочий план тижня естетичного виховання, присвяченого пам’яті

видатного польського композитора і віртуоза Ф. Шопена,

«І геній його музики підносить нашу душу»

День тижня

Дата

з/п

Назва заходу

Для яких класів захід

Відповідальний

Понеділок

1.

2.

3.

4.

Радіолінійка «Великий польський композитора і віртуоз»

Виставка книг про життя і творчість Ф. Шопена.

Музична радіохвилинка Ф. Шопен «Ноктюрн»

Учнівський проект «Дізнаймося більше про Ф. Шопена»

Вівторок

1.

2.

3.

4.

Музична радіохвилинка Ф. Шопен «Вальс».

Виставка-огляд стіннівок «Життя великого польського композитора».

Лекція для вчителів і батьків «Творча спадщина Ф. Шопена»

Музичний аукціон «І лине музика великого Шопена»

Середа

1.

2.

3.

Музична радіохвилинка Ф. Шопен «Мазурка».

Відкритий урок музики «Творчість Ф. Шопен».

Вечір дитячих творів «Коли я слухаю музику Ф. Шопена»

Четвер

1.

2.

3.

Музична радіохвилинка Ф. Шопен «Полонез»

Вікторина «Що я знаю про творчість Ф. Шопена?»

Вечір, присвячений творчості Ф. Шопен.

П`ятниця

1.

2.

3.

Музична радіохвилинка Ф. Шопен «Пісні»

Концерт студентів музичного училища імені

С. Прокоф’єва, присвячений пам’яті Ф. Шопена.

Підсумок тижня

VII Очікувані результати проекту

  • підвищення інтересу до творчості Ф. Шопена;

  • освоєння педагогічними працівниками теоретичних і методичних підходів до естетичного виховання, до ознайомлення дітей з творчим спадком видатного польського композитора і віртуоза Ф. Шопен;

  • розвиток музичної освіти;

  • залучення батьків, небайдужих до творчості Ф. Шопен, для популяризації його спадщини;

  • розвиток в учнів бажання самостійно продовжувати знайомство з творчістю Ф. Шопен.

VIII Література

 1. Всеобщая история музыки/авт. – сост. А. Минакова, С. Минаков. – М.: Эксмо, 2009

 2. И. Прохорова «Музыкальная литература зарубежных стран. – М.: Музыка, 1975

 3. Книга о музыке. Рассказы для школьников. (Сост. О. Очаковская). – М.: Музыка, 1971

 4. Музыка и поэзия /Сост. Е. Н. Домрина. – М.: Музыка, 1986

 5. Попова Т. В., Скудина Г.С. Зарубежная музыка XIX века: Кн. Для учащихся. - М.: Просвещение, 1981

 6. Стихи о музыке/Сост.А. Бирюкова, В. Татаринов. – М.: Советский композитор, 1982

 7. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 2003

 8. Хитрик И. Лирический дневник Шопена: Книга для музыкантов и любителей музыки. - Москва - Париж - Нью-Йорк: "Третья волна", 2001.

 9. Шопен: Оржеховская Ф. М. Шопен: Роман/ Коммент. Л. А. Суровой; Оформление В. Н. Любина - М.: АРМАДА, 1997. - 522 с. - (Великие композиторы).

 10. www.rhapsody.ru/crosswords

11. «Энциклопедия классической музыки». – 2002, «Коминфо».

12. Інтернет-ресурси:

 1. uk.wikipedia.org/wiki/Шопен

 2. bankreferatov.com.ua/referat/muzika/0

 3. uk.wikiquote.org/wiki/Шопен_Фредерік-Франсуа

 4. www.ukrreferat.com/index.php

 5. kpi.ua/chopin

 6. www.castles.com.ua/

 7. www.musicfancy.net/uk/news-ua

 8. history.vn.ua/book/world1

 9. maydan.drohobych.net

 10. www.dt.ua

 11. ru.cantorion.org/composers

 12. music.connect.ua

 13. ledilid.livejournal.com

 14. www.c-cafe.ru/days

 15. taina.aib.ru/biography/friderik-shopen.htm

 16. dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki

 17. dilet.narod.ru/

 18. www.podrobnee.ru/microuho

Мета: ознайомити темою тижня «І геній його музики підносить нашу душу», розповісти

про цікаві факти з життя великого польського композитора і віртуоза Ф. Шопена,

зацікавити дітей його творчістю;

сприяти розширенню кругозору дітей, розвитку їх музичної культури, естетичного

смаку, розвивати бажання самостійно попрацювати над пошуком фактів з життя і

творчості Ф. Шопена;

виховувати любов до класичної музики, почуття поваги до великого польського

композитора і віртуоза Ф. Шопена.

Хід радіолінійки

Звучить «Полонез ля мажор» Ф. Шопена

Что за звуки! Неподвижен, внемлю

Сладким звукам я:

Забываю вечность, землю, самого себя.

Всемогущий! Что за звуки! Жадно

Сердце ловит их,

Как в пустыне путник безотрадной

Каплю вод живых.

Так писав видатний російський поет Михайло Лермонтов. І хто зна, можливо, саме музика Ф. Шопена натхнула його на ці рядки. Бо вона гарна, неповторна, геніальна.

Більш глибокому знайомству з творчою спадщиною Фредеріка Шопена, видатного польського композитора і віртуоза, буде присвячений наступаючий тиждень «І геній музики підносить нашу душу».

Звучить «Вальс» Ф. Шопена

Фредерік Франсуа Шопен народився у 1810 році. Його життя було коротким і яскравим, як поява комети на небосхилі. Він прожив усього 39 років. Але залишив по собі велику кількість геніальних творів, які пробуджують серця людей, збагатив музику новими образами, ввів нові прийоми її виконання.

На відміну від багатьох видатних композиторів, попередників і сучасників, Шопен

складав музичні твори тільки для фортепіано. Виключенням є одне тріо (для фортепіано,

скрипки та віолончелі), соната для віолончелі, близько двадцяти пісень.

Життя Ф. Шопена склалося теж незвичайно. Поляк за походженням, який гаряче любив Вітчизну, він дорослі роки до самої смерті провів на чужині. Але при цьому він залишився глибоко національним композитором. Ф. Шопен, Як ніхто інший сприяв розвитку польської класичної музики, створивши на основі народних пісень і танців неповторні і геніальні музичні твори. Цей факт був визнаний ще за життя композитора.

Починаючи з 1927 року у столиці Польщі Варшаві кожні п’ять років організовуються конкурси імені Ф. Шопена.

У цьому році ми відмічаємо двохсоту річницю з дня народження великого польського композитора і віртуоза Фредеріка Шопена. Тих, хто бажає ближче познайомитися з його музичними творами, дізнатися цікаві факти з його життя, запрошуємо на виставку стіннівок, відкритий урок музики, вечір, присвячений творчості Ф. Шопена, і концерт, у якому прозвучать полонези, мазурки і вальси великого польського композитора.

Звучить «Мазурка» Ф. Шопена

Попередня робота: збір про життя і творчість Ф. Шопена; створення фотовиставки

«Життя Ф. Шопена у малюнках і фотографіях»; написання творів, створення альбому матеріалів.

Мета: ознайомити з життям і творчістю Ф. Шопена,

формувати загальнокультурну компетентність, підвищувати рівень музичної культури учнів, розвивати пошукові і творчі вміння,

виховання любові до музичної творчості Ф. Шопена, потреби у слуханні його творів.

Обладнання: завдання для виконання групової роботи, матеріали на тему «Життя і творчість Фредеріка Шопена», «Музична спадщина Ф. Шопена»; малюнки, дитячі твори, комп’ютер, музичне обладнання.

Затвердження програми дій

 • Утворити пошукові групи.

 • Усний журнал «Життя і творчість великого польського композитора і віртуоза».

 • Створення фотовиставки «Життя Ф. Шопена у фотографіях і колажах».

Підготовча робота:

 • проведення на духовно-етичної бесіди «як слухати музику»

 • фотографування для шкільної стінгазети «Питайлик»;

 • виконання колажів «життя Ф. Шопена»

Дидактична характеристика проекту

Тип проекту: творчий, груповий.

Об`єкт пізнання: життя і творчість великого польського композитора і віртуоза Ф. Шопена.

Провідна проблема: виховання любові до музики Ф. Шопена, цікавості до його життя і творчості.

Спосіб розв`язання проблеми: збір інформації, слухання музики.

Освітній продукт: створення добірки творів про почуття, які викликає музика Ф. Шопена, організація виставки міні-книжечок, малюнків, проведення вечора, присвяченого творчості Ф. Шопена

План виконання проекту

 1. Обговорити у класі важливу роль музики в житті кожної людини, те, який відгук у їх серцях знаходить музика Ф. Шопена.

 2. Запропонувати ідеї щодо розв’язання проблеми та форми представлення результату.

 3. За допомогою вчителя визначити джерела потрібної інформації.

 4. Розподілити клас на творчі групи, розподілити обов’язки між учасниками.

 5. Збирати матеріали для написання творів, створення міні-книжечок

 6. Оформити газету «Питайлик» на тему «Геніальний син польського народу».

 7. Запросити гостей на вечір, присвячений творчості Ф. Шопена, і продемонструвати перед ними результати проекту.

 8. Оцінити роботу учасників проекту.

Виконання проекту

1.Пошук інформації про життя і творчість Ф.Шопена шляхом опрацювання літератури у бібліотеці, роботі в Інтернеті.

2.Ознайомлення з творчістю Ф. Шопена шляхом у важного слухання музичних п’ятихвилинок по шкільному радіо, відвідування концертів, присвячених творчості великого польського композитора.

3.Створення колекції музичних творів Ф. Шопена.

4.Проведення циклу уроків та виховних заходів, пов’язаних і з темою проекту.

5.Оформлення проекту:

 • написання творів;

 • створення міні-книжечок;

 • підбиття підсумків роботи над проектом провести у формі вечора.

Завдання для груп

Дослідники. Провести опрацювання літератури, переглянути сайти в Інтернеті.

Музиканти. Зібрати колекцію музичних творів Ф. Шопена.

Художники. Виконати колажі, малюнки на тему «Життя великого польського композитора»

Фотографи. Разом з батьками виконати фотографії на тему «Життя великого польського композитора»

Письменники. Написати твори про почуття, які викликає музика Ф. Шопена.

Видавці. Створити міні-книжечки «Життя, присвячене музиці і Вітчизні»

Схема проекту

Хто виконує

Що опрацьовувати

Спосіб подання результатів

Дослідники

Опрацювати літературу, переглянути сайти в Інтернеті, присвячені життю і творчості Ф. Шопена

Повідомлення

Художники

Виконання малюнків, колажів, фотографій.

Виставка робіт

Музиканти

Збір колекції музичних творів Ф. Шопена.

Створення колекції

Фотографи

Збір фотографій родин, які відображували життя Ф. Шопена.

Виставка фотографій

Письменники

Скласти твори про почуття, думки, емоції, які навіює музика Ф. Шопена

Збірка творів

Видавці

Створити міні-книжечки «Життя, присвячене музиці і Вітчизні»

Виставка міні-книжечок

Артисти

Розучування ролей для виступу на святі, підготовка костюмів, реквізиту.

Виступ на святі.

Мета: ознайомити з життям великого польського композитора і віртуоза Ф. Шопена,

зацікавити його творчістю;

сприяти розширенню кругозору, розвитку їх музичної культури, естетичного смаку,

виховувати любов до класичної музики, почуття поваги до великого польського

композитора і віртуоза Ф. Шопена.

Хід лекції

I Організаційний момент. Повідомлення теми і мети лекції

Звучить «Полонез» Ф. Шопена

2010 рік – двохсота річниця з дня народження великого польського композитора-романтика Фредеріка Шопена. “О, Шопен!” – почуються радісні вигуки. Хоча знайдуться, певно, й ті, хто не матиме й гадки, хто це. Спробуймо зараз відволіктися від наших сірих буднів і згадати геніального композитора, що відкрив світу прекрасну душу польського народу і ще за життя став для співвітчизників символом боротьби за визволення пригнобленої Батьківщини. Творчість цього митця через майже сто років після його смерті лишалась настільки живою та актуальною, що під час фашистської окупації Польщі німці під страхом смерті забороняли виконання його творів. Згадаймо людину, серед учнів і друзів якої було чимало поляків і з України.

II Основна частина

 1. Бесіда. Технологія «Мозковий штурм»

 • Чи любите ви слухати класичну музику?

 • Яких композиторів, які створювали класичну музику, ви знаєте?

 • Назвіть геніального польського композитора і віртуоза?

 • Чи знаєте ви переважно для якого інструменту писав музичні твори Ф. Шопен?

 • Чому більшу частину свого життя Ф. Шопен провів вдалині від любимої Польщі?

 • З якими творами Ф. Шопена ви знайомі?

 1. Розповідь лектора

Народився Фредерік Шопен 1 березня 1810 р. неподалік від Варшави в маєтку Желязова Воля в родині гувернера. Батько глибоко національного генія був французом. Рідкісна музична обдарованість Фредеріка проявилась дуже рано. Жадібно вслухався він у гру фортепіано та спів своєї матері, не відходив від інструмента під час музичних занять сестри Людвіки, яка згодом і стала його першим учителем. У п’ятирічному віці Шопен уже впевнено виконував невеличкі п’єси. І якщо врахувати, що “вчителька” його була аж на три роки старша, сама грала на середньому рівні, а “педагогічний досвід” її обмежувався заняттями з братом, то нескладно зрозуміти, що маленький Шопен, по суті, почав грати самотужки. Батьки відреагували на виняткові здібності сина і в шість років віддали хлопчика вчитися до досвідченого та знаменитого у Варшаві чеського педагога Войцеха Живного, який став його єдиним учителем гри на фортепіано.

Фредерік рано починає писати музику. У сім років у привітанні до дня іменин батька він пише: “Мені було б легше висловити почуття за допомогою звуків”. Слава про маленького вундеркінда миттєво розлетілась Варшавою, Польщею, а згодом і світом. Але про це далі.

Перший публічний виступ Шопена відбувся наприкінці лютого 1818 р. З цього часу віртуоз часто грає в домах батькових друзів, а також стає бажаним гостем у салонах польських аристократів і в палаці великого князя Костянтина.

Через слабке здоров’я початкову освіту Шопен здобуває вдома. Згодом вступає до Варшавського ліцею, який закінчує 1826 р. з похвальним листом. Далі продовжує навчання в Головній школі музики в Ю.Ельснера, який згодом називатиме його “музичним генієм”.

Для подальшого розвитку та вдосконалення таланту 1829 р. Шопен відвідує Відень і Прагу, і з кожним наступним його виходом на сцену захоплення все більше, а овації все гучніше, що приємно дивує композитора.

На концерті 1829 р. Фредерік зустрічає своє перше кохання, перший ідеал, першу музу. Нею була співачка Констанція Гладковська. Саме тоді Шопен зближується з молодими прогресивними літераторами, провідниками романтизму, серед яких були також вихідці з України: Маврикій Мохнацький, Стефаній Вітвицький та інші.

2 листопада 1830 р. після блискучого прощального концерту в Національному театрі Шопен назавжди залишає Варшаву. Та попри те, до кінця життя Шопен думками буде вдома. І тільки там – на рідній землі серед рідних йому людей – він по-справжньому почуватиметься щасливим.

1815 р. на політичній карті виникло Царство Польське, що входило до складу Російської імперії, але мало права автономії. З часом ці права все більше урізались, що сіяло невдоволення та роздратування польського народу. Згодом у країні починаються жорстокі репресії, тисячі людей відправляють до Сибіру на каторгу. У час, коли становище в країні не з легких, Шопен найбільше хвилюється за свій народ, але й зарадити нічим не може. Не можна не згадати про лист до Ю. Ельснера, з якого ясно видно, яким патріотом був Фредерік: “З дня, коли я дізнався про події 29 листопада, і до цього часу я не відчував нічого, крім неймовірної тривоги та смутку, і даремно Мальфатті запевняє, що кожен артист – космополіт. Якщо це й так, то артист я ще в колисці, а як поляк уже почав третій десяток…”

26 лютого 1832 р. Шопен дає свій перший концерт у Парижі і займає почесне місце на паризькому Олімпі. Пізніше Ф. Ліст писав: “Пригадуємо його перший виступ у залі Плейєля, коли оплески, що зростали з подвійною силою, здавалось, ніяк не могли відтворити наш ентузіазм…”

Хоча цей концерт, як і попередні, приніс композитору велику славу, давалась взнаки і фінансова скрута. Та вже за кілька місяців він починає педагогічну діяльність, що до кінця його нетривалого життя була суттєвою складовою його доходів. Окрім професійних піаністів, його учнями були представники багатьох аристократичних сімей. У своєму листі другу дитинства Д.Дзевановскому Фредерік іронічно відгукується про свої успіхи в салонах паризької верхівки: “Артисти мене люблять і поважають. Люди з великим ім’ям присвячують мені свої твори раніше за мене; так Піксис свої останні Варіації з воєнним оркестром присвятив мені. Студенти Консерваторії, учні Мошелеса, Герца, Калькбреннера – словом, справжні артисти – беруть у мене уроки, ставлять моє ім’я поряд з іменем Фільда – словом, якби я був іще дурніший, то вважав би, що досяг вершини своєї кар’єри…”

Згодом шопенівські твори починають видавати паризькі нотні видавництва. У Парижі Шопен спілкується з багатьма польськими літераторами, серед яких був і знаменитий А. Міцкевич.

Щодо особистого життя митця, з цим складніше. Чимало жінок викликало у Фредеріка палкі почуття. Та тільки з однією – відомою письменницею Жорж Санд – він пов’язав своє життя. Проте і з нею не судилося митцеві дожити віку. Останні роки життя Шопен проводить один, без сім’ї. 17 жовтня 1849 р. на цьому світі меншає ще на одного Генія.

 1. Слухання музики

Звучить пісня «Бажання» Ф. Шопена

 • Які почуття викликає у вас ця пісня?

 • - Що ви собі уявляли слухаючи її?

Звучить мазурка до-мажор Ф. Шопена

- Ця мазурка відтворює картину сільського свята. Поляки називають її «мазуркою мазурок».І з цим не можна не погодитися. Мазурки Ф. Шопен – це п’єси танцювального

характеру. Шопен значно розширив

виражальні можливості цього танцю,

об’єднавши у ній риси старовинних

трьох танців: мазур, куявяк і оберек,

розповсюджені у різних областях

Польщі. Мазурка була особливо

близька Шопену. Кожна з них має

свій характер. Мазурки Шопена

розраховані на концертне виконання.

 1. Бесіда. Технологія «Кущ»

 • У якій країні народився Ф.Шопен?

 • Ч

  1810р

  ому все доросле життя він прожив на чужині?

 • Для якого музичного інструменту він писав твори?

Як ви гадаєте чому?

- Який з творів вам найбільше сподобався?

Поясніть свій вибір.

 1. Складання «Древа життя Ф. Шопена»

Звучить «Полонез» Ф. Шопена

III Підсумок

Мета: ознайомити з життям великого польського композитора і віртуоза Ф. Шопена,

зацікавити його творчістю;

формувати загальнокультурну компетентність учнів, сприяти розширенню

кругозору, розвитку їх музичної культури, естетичного смаку,

виховувати любов до класичної музики, почуття поваги до великого польського

композитора і віртуоза Ф. Шопена.

Обладнання: сюжетні малюнки, фотографії, музична апаратура, записи творів Ф. Шопена

Хід аукціону

I Організаційний момент

II Повідомлення теми і завдань виховного заходу

Творчість польського композитора Фредеріка Шопена належить до найвеличніших вершин світової музичної культури. В його особистості дивовижно поєдналися обдаровання композитора і виконавця. Він став засновником польської класичної музики й уславився як геніальний піаніст, створивши шедеври у різних фортепіанних жанрах.
У музиці Шопена поєднувалися і краса мелодій Моцарта, і драматизм Бетховена, і суворість Баха. А ще, за влучним висловом Я. Івашкевича, був якийсь особливий «шопенівський сум», «якесь поєднання туги, бездомності, безталання і недуги», що інколи сягало висот справжнього трагізму.

Сьогодні ми зможемо дізнатися, хто з вас найкраще знайомий з життям і творчістю великого польського композитора і віртуоза Фредеріка Шопена.

III Основна частина

Лот №1 Фотографія Ф. Шопена

Аукціоніст Продається лот №1 – фотографія великого польського композитора і віртуоза Ф. Шопена. Хто бажає купити?

Учень. Великий польський композитор Фредерік Шопен народився 1810 р. недалеко

від Варшави. В селі, де він жив в дитинстві і де згодом часто проводив літо, Фредерік слухав народні пісні і танці і палко полюбив їх. Ці музичні враження справили великий вплив на його творчість. Музики Шопен почав учитися дуже рано. Коли йому було вісім років, він уже концертував, мав неабияку славу і викликав загальне захоплення у

Варшаві. В цей же час були надруковані перші його твори. У 1826 Ф. Фредерік поступив у консерваторію по класу композиції. На цей час Шопен був уже закінченим і блискучим піаністом-віртуозом. Успіхи ж його по композиції були настільки виразні, що його вчитель, видатний польський музикант Ельснер, написав про здібності учня: «Безперечно

музичний геній». Восени 1830 р. Шопен поїхав у Відень, звідки незабаром переїхав у Париж. Там він змушений був прожити решту років свого життя на становищі емігранта, тому що у зв'язку з польським повстанням 1831 р. він не мав змоги повернутися до Варшави. Ця вимушена відірваність від батьківщини стала його душевною трагедією на все життя і, безперечно, наклала відпечаток на його творчості. В Парижі Шопен швидко здобув славу чудового композитора і піаніста. Він часто виступав у концертах і в салонах паризької знаті. Найближчими його друзями були передові люди того часу — Гейне, Ліст,

Берліоз. Протягом всіх років життя в Парижі Шопен продовжував інтенсивну творчу діяльність. Фредерік Шопен хворів на туберкульоз. В останні роки його життя хвороба особливо загострившись і привела до передчасної смерті. Шопен помер у 1849 р. на 39 році життя.

Аукціоніст Лот №1 продано!

Лот №2 Рукопис Ф. Шопена

Аукціоніст Продається лот №2 – рукопис Ф. Шопена. Хто бажає купити?

Учень. Творчість Шопена пов'язана переважно з фортепіано. Великий польський композитор змусив фортепіано звучати зовсім по-новому,

розширивши можливості фортепіанної техніки і збагативши її виражальні засоби. А. Рубінштейн називав Шопена «душею фортепіано».

За порівняно коротке життя Шопен написав дуже багато. У творчості для фортепіано у нього було кілька улюблених жанрів, до яких він весь час звертався. Сюди належать 56 мазурок, 25 прелюдій, 27 етюдів, 15 вальсів, 12 полонезів, 20 ноктюрнів і т. д. В основу творчості Шопена покладена польська народна музика, мелодійні і ритмічні особливості польських танців і пісень.

Аукціоніст Лот №2 продано!

Лот №3 Запис «Мазурки» Ф. Шопена

Аукціоніст Продається лот №3 – запис «Мазурки» Ф.Шопена. Хто бажає купити?

Учень. Особливо яскраво

виражена любов до свого народу, до польської народної музики в мазурках,

які є немовби поетичними картинками рідної Польщі. Мазурки Шопена

елегантні, витончені, іноді блискучі.

Аукціоніст Лот №3 продано!

Приз найемоційнішому

За кращий твір про почуття, які викликає прослуховування музики Ф. Шопена

Аукціоніст Вручається приз тому, хто прочитає кращий твір про почуття, які викликає прослуховування музики Ф. Шопена. Хто бажає отримати?

(Заслуховуються твори. За найкращий вручається приз)

Лот №4 Запис «Вальсу» Ф. Шопена

Аукціоніст Продається лот №4 – запис «Вальсу» Ф. Шопена. Хто бажає купити?

Учень. В часи Шопена вальс став одним з найпопулярніших танців, і хоч він є танцем не польського походження, проте вальси Шопена часто також пов'язані з польською національною музикою: в них використовуються інтонації і ритми польської народної музики, особливо мазурки. Вальси Шопена є різноманітними: поряд із спокійними, мрійними, зустрічаються в нього вальси блискучі, бравурні.

Танцювальні твори Шопена — мазурки, вальси, полонези — являють собою не музику для танців, а п'єси для концертного виконання.

Аукціоніст Лот №4 продано!

Лот №5 Запис «Прелюдії» Ф. Шопена

Аукціоніст Продається лот №4 – запис «Прелюдії» Ф. Шопена. Хто бажає купити?

Учень. Прелюдії Шопена є самостійними короткими творами. За своїм змістом вони

контрастні — то бурхливо схвильовані, то тихі і задумливі, то похмурі, то життєрадісні, то поривчасті, то суворо стримані. Ноктюрни Шопена дуже поетичні. У прелюдіях виражено здебільшого один який-небудь настрій. А для ноктюрнів характерна зміна різноманітних почуттів, образів. Ноктюрни Шопена написані звичайно в тричастинній формі. Всі вони співучі, мелодійні, сповнені глибокого почуття. Середні частини в них звичайно більш схвильовані, поривчасті.

Аукціоніст Лот №5 продано!

Лот №6 Запис «Етюда» Ф. Шопена

Аукціоніст Продається лот №4 – запис «Етюда» Ф. Шопена. Хто бажає купити?

Учень. Етюди Шопена дуже важкі для виконання. В кожному з них, як і годиться в етюді, Шопен ставить певне технічне завдання, розвиток якого-небудь технічного прийому. Але кожний етюд виростає в Шопена у художній твір, де техніка є не ціллю, а засобом для виявлення художнього образу. З великих творів Шопена найзначнішими є два фортепіанні концерти, чотири скерцо, друга і третя фортепіанні сонати і, особливо, чотири балади і близька до них фантазія фа-мінор.

Аукціоніст Лот №6 продано!

IV Підсумок

Твори Фредеріка Шопена відрізняються великою глибиною змісту і поетичністю, його лірика багата і різноманітна. Поряд з мрійнозадумливими, смутними, іноді трагічними переживаннями в його творчості звучать життєрадісні і героїчні мотиви. Задушевність, натхненність і щирість творів Шопена створили йому велику популярність і славу.

.

Мета: ознайомити з життям великого польського композитора і віртуоза Ф. Шопена,

зацікавити його творчістю, дати поняття полонезу, мазурки;

формувати загальнокультурну компетентність, вміння уважно слухати музичні твори

і вільно висловлювати свої думки про почуте, сприяти розширенню кругозору,

розвитку їх музичної культури, естетичного смаку,

виховувати любов до класичної музики, почуття поваги до великого польського

композитора і віртуоза Ф. Шопена, вміння співчувати настрою, переданому у музиці.

Обладнання: сюжетні малюнки, фотографії, музична апаратура, записи творів Ф. Шопена

Хід уроку

I Організаційний момент. Повідомлення теми і завдань виховного уроку

Звучить «Вальс» Ф. Шопена. Діти заходять до класу і займають свої місця.

-

Поспівка Зустріч З Музою

Чарівне

дзеркало

Коротенький Зелений дуб перепочинок

Творча

галявинка

У світі музики

Ф. Шопена Чарівне Читання Чарівної завдання книги

Сьогодні на уроці ми будемо мандрувати чудовою країною класичної музики, познайомимося з життям і творчістю видатного польського композитора і віртуоза Ф. Шопена, дізнаємося багато цікавого про танці полонез, мазурка і вальс, які є в творчій спадщині композитора, познайомимося з результатами учнівського проекту «Дізнаймося більше про Ф. Шопена». Мандрувати ми будемо на крилах музики, слідуючи за цією картою.

II Поспівка

 • З чого почнемо урок?

 • У чому нам допомагає поспівка?

 • Я заспіваю початок поспівки. Хто зможе її продовжити, підніміть руки.

Кличе нас шкільний дзвінок Тут ми будемо співати

В клас музичний на урок. І на інструментах грати.

- Заспіваємо цю поспівку від нот ДО, РЕ, МІ, ФА. Хто покаже ці ноти на нотному стані?

(Виконання поспівки)

- Ви гарно справилися із цим завданням і на крилах музики ми за картою вилітаємо куди?

III Теоретичний матеріал

1. Фронтальне опитування. Технологія »Мозковий штурм»

-Ми прийшли у Лукомор`є до зеленого дубу, на якому по золотому ланцюгу гуляє Кіт вчений. Він буде задавати вам питання. Уважно їх слухайте і повно відповідайте.

КІТ. - Як називається давній струнний інструмент, зображення якого є на державному

гербі Ірландії? (Арфа)

- До струнних, ударних чи духових, інструментів належить арфа? (Струнних)

- Назвіть нащадків давньої арфи? (Гітара, балалайка, домра, бандура)

- Як називаються струнні інструменти, звуки в яких видобуваються «щипком»? (Щипкові)

- Як називається російський струнно-щипковий інструмент, у якого три струни?

(Балалайка)

- На якому інструменті грали славетні українські кобзарі? (На бандурі)

- Як називається одночасне звучання трьох або більше звуків різної висоти? (Акорд)

- З скількох звуків складається тризвук? (3) А септакорд (4)

- на яких інструментах можна взяти акорд? (Гітара, кобза, баян, акордеон, піаніно)

- Мур-р-р! Молодці! Шкода відпускати таких розумних дітей. Вік би розмовляв. До речі,

до зеленого дуба прилітає мій гарний друг – соловей. Може ви з ним пограєте?

2. Гра «Відгадай пісню за початком» ( з’являється соловей)

- Чи любите ви співати так, як люблю я?

- То давайте пограємо. Я заспіваю або заграю вам початок вивчено вами пісні, а ви її

вгадаєте. ( Соловей загадує пісні)

- Розумники. Вам просто необхідно познайомитися з життям і творчістю видатного

польського композитора у творчому доробку якого є пісні. Тому далі музика на своїх

крилах віднесе вас аж у Польщу.

3.Слухання розповіді і з супроводженням ілюстраціями на мультимедійному екрані. ( Звучить Вальс Ф. Шопена, під який кружляють дві пари старших учнів. По закінченні з’являється Муза).

МУЗА. Коли ви пишете твір, складаєте твір, виконуєте поробку чи малюнок до вас приходить натхнення або Муза. Тобто я. Саме я перша в невеличкому польському містечку Желязова Воля відшукала хлопчика, який плакав коли чув музику. Всі гадали, що вона йому не подобається. А маленький хлопчик виріс і став великим композитором. Але все по порядку. Послухайте спочатку моїх помічників і подивіться на фотографії у чарівному дзеркалі (на мультимедійному екрані).

ВИСТУП ПОШУКОВОЇ ГРУПИ

На екрані види Польщі, фотографії батьків і сестер Ф. Шопена.

1 учень. Фредерік Шопен народився 1 березня 1810 року неподалік Варшави, столиці Польщі, у містечку Желязова Воля. Мати Шопена була полька, батько - француз. Сім'я Шопена жило маєтку графа Скарбека, де батько був домашнім учителем. Після народження сина Микола Шопен отримав місце вчителя у Варшавському ліцеї (середньому навчальному закладі), і вся родина переїхала до столиці. Маленький Шопен зростав в оточенні музики. Його батько грав скрипці і флейті, мати добре співала і трохи грала на фортепіано. Ще не вміючи говорити, маленький Шопен починав голосно плакати, щойно чув спів матері чи гру батька. Батьки вважали, що Фредерік недолюблює музику, і це їх дуже засмучувало. Але невдовзі вони переконалися, що це було не так. У п'ять років хлопчик вже впевнено виконував нескладні п'єси, розучені під керівництвом старшої сестри Людвіки.

На екрані портрет В. Живного

Невдовзі його педагогом став відомий у Варшаві чеський музикант Войцех Живний. Чуйний і досвідчений вихователь, він прищепив своєму учневі любов до музики класиків і особливо творів І.С. Баха. Твори Баха згодом завжди лежали у композитора на робочому столі.

На екрані види Варшави.

2 учень. Перший виступ маленького піаніста відбувся у Варшаві, коли йому виповнилося сім років. Концерт мав успіх, і ім'я Шопена скоро дізналася уся Варшава. У цей час був виданий один з перших його творів - полонез для фортепіано соль-мінор. Виконавський талант хлопчика розвивався так швидко, що дванадцяти років Шопен не поступався найкращим польським піаністам. В. Живний відмовився від занять із юним віртуозом, заявивши, що нічого більше не може навчити його.

Одночасно з заняттями музикою хлопчик отримав хорошу загальну освіту. Вже в дитинстві Фредерік вільно володів французькою і німецькою мовами, жваво цікавився історією Польщі, читав багато творів класиків. 13-ти років він вступив у ліцей і через три роки успішно його закінчив. Протягом років навчання проявилися різнобічні здібності майбутнього композитора. Юнак добре малював, особливо йому вдавалися карикатури. Його мімічний талант був таким яскравим, що Шопен міг би стати театральним актором. Вже молоді роки Фредерік вирізнявся гостротою розуму, спостережливістю і великою допитливістю.

На екрані люди, які танцюють мазурку.

3 учень. З дитинства у Шопена проявилася любов до народної музики. За розповідями його батьків, під час заміських прогулянок із батьком чи товаришами, хлопчик міг подовгу простоювати під вікном який-небудь хати, звідки доносилися народні наспіви. Буваючи влітку під час канікул у маєтках своїх друзів по ліцею, Фредерік і сам приймав участь у виконанні народних пісень і танців. З роками народна музика стала невід'ємною частиною його творчості.

На екрані портрет Й. Ельснера.

Після закінчення ліцею Шопен вступив у Вищу школу музики. Тут його заняттями керував досвідчений педагог і композитор Й. Ельснер. Ельснер дуже швидко зрозумів, що його учень не просто талановитий, а геніальний. Серед його нотаток збереглася коротка характеристика, дана їм юному музиканту: " Дивовижні здібності. Музичний геній " . На той час Шопен вже було визнаний кращим піаністом Польщі. Досяг зрілості і його талант композитора. Про це свідчить два концерту для фортепіано з оркестром, створені в 1829-1830 роках. Ці концерти незмінно звучать і у наш час, і є улюбленими творами піаністів всіх країн.

4 учень. В 1829 року молодий музикант ненадовго їздив у Відень. Його концерти відбулися з величезним успіхом. Шопен і його друзі зрозуміли, що йому слід вирушити у тривале концертне турне. Але Фредерік все не наважувався зробити цей крок. Його мучили лихі передчуття. Йому здавалося, що він назавжди залишить батьківщину. Нарешті, восени 1830 року Шопен виїхав із Варшави. Друзі подарували йому на прощання кубок, наповнений польської землею. Зворушливо попрощався з ним його вчитель Ельснер. У передмісті Варшави, де проїжджав Шопен, він разом із учнями виконав хоровий твір, написаний саме для цього випадку. Шопену було двадцять років. Щаслива юнацька час, повна пошуків, надій, успіхів, закінчилася. Передчуття Шопена справдилися. Він попрощався з батьківщиною назавжди.

На екрані портрет Ф.Шопена.

Пам’ятаючи гарний прийом, влаштований у Відні, Шопен вирішив розпочати там свої концерти. Але, незважаючи на посилені клопоти, йому не вдалося дати самостійний концерт, а видавці погоджувалися надрукувати його твори тільки безкоштовно.

Неочікувано з батьківщини прийшла тривожна звістка. У Варшаві почалося повстання проти російського самодержавства, організоване польськими патріотами. Шопен вирішив перервати концертне турне і повернутися до Польщі. Він знав, що серед повсталих - його друзі, можливо і батько. Адже у дні молодості Микола Шопен брав участь в народному повстанні під керівництвом Тадеуша Костюшко. Але рідні та друзі наполегливо радять у листах не приїжджати. Близькі Шопену люди бояться, що переслідування влади може торкнутися і його. Нехай краще він залишиться вільним та служить батьківщині своїм мистецтвом. З гіркотою композитор скорився й вирушив у Париж. Дорогою Шопена спіткало та приголомшила звістка: повстання жорстоко придушене, його керівники кинуті до в'язниць, заслані у Сибір.

С роздумами щодо трагічної долі батьківщини безпосередньо був пов'язаний створений ще до приїзду у Париж найвідоміший етюд Шопена, який отримав назву " революційного " . У ньому втілився дух листопадового повстання, гнів і скорбота композитора.

На екрані види Парижу.

5 учень. Восени 1831 року Шопен прибув Париж. Тут він прожив до кінця свого життя. Але Франція не стала другою батьківщиною композитора. І у своїх уподобаннях, і у своїй творчості Шопен залишався поляком. І навіть своє серце по смерті він заповідав відвезти до Варшави.

Шопен "завоював" Париж спочатку як піаніст. Він відразу ж вразив слухачів своєрідним і незвичним виконанням. Тоді у Парижі було багато музикантів із різних країн. Найбільшою популярністю користувалися піаністи-віртуози: Калькбреннер, Герц, Гіллер. Гра їх відрізнялася технічним досконалістю, блиском, які приголомшували публіку. Саме тому перше ж концертне виступ Шопена пролунало таким різким контрастом. За спогадами сучасників, виконання його було навдивовижу духовним і поетичним.

Про перший концерт Шопена зберігся спогад прославленого угорського музиканта Ференца Листа, який також почав тоді свій блискучий шлях піаніста і композитора: "Нам згадується його перший виступ у залі Плейеля, коли оплески, які збільшувалися з подвійною силою, здавалося, не могли досить висловити наш ентузіазм перед талантом…". Шопен підкорив Париж, як колись підкорили Відень Моцарт, Бетховен. Подібно Листу, він визнали найкращим піаністом світу.

На концертах Шопен здебільшого виконував свої власні твори: концерти для фортепіано з оркестром, концертні рондо, мазурки, етюди, ноктюрни, Варіації на тему з опери Моцарта "Дон -Жуан". Саме про ці варіаціях писав видатний німецький й критик Роберт Шуман: "Шапки геть, добродії, перед вами геній " .

Музика Шопена, як та її концертні виступи, викликала загальне захоплення. Вичікували лише музичні видавці. Вони публікували твори Шопена, але, як й у Відні, безплатно. Тому перші видання не принесли Шопену доходу. Він мусить був давати уроки музики по п'ять - сім годин щодня. Ця робота забезпечувала його, але забирала занадто багато часу сил. І навіть згодом, будучи композитором зі світовим ім'ям, Шопен не міг дозволити собі припинити ці уроки, що так сильно виснажували його.

На екрані портрети Ф. Листа, Г Берліоза, Е. Делакруа, Г. Гейне.

6 учень. Разом зі зростанням популярності Шопена як піаніста і композитора розширюється коло його знайомих. У числі його - Лист, видатний французький композитор Берліоз, французький художник Делакруа, німецький поет Гейне. Та як не цікаво Ф. Шопену було спілкуватися з новими друзями, перевагу він віддавав завжди своїм співвітчизникам. Заради гостя з Польщі він зраджував суворому порядку свого робочого дня, показуючи йому визначні пам'ятки Парижа. Годинами міг слухати розповіді про батьківщину, про життя рідних і друзів. З юнацької ненаситністю насолоджувався народними польськими піснями, але на вірші, що сподобалися, нерідко писав музику. Найчастіше ці вірші, перетворені на пісні, потрапляли знову на Польщу, ставали надбанням народу.

На екрані портрет А. Міцкевича

Якщо ж приходив близький друг, польський поет Адам Міцкевич, Шопен відразу сідав за фортепіано і відігравав йому годинами. Змушений, як і Шопен, жити вдалині від Батьківщини, Міцкевич теж сумував за нею. І тільки музика Шопена трохи послабляла біль цієї розлуки, переносила його туди, далеко, в рідну Польщу. Саме завдяки Міцкевичу народилася Перша балада.

7 учень. Зустрічі з польськими друзями були особливо дорогими композиторові оскільки своєї сім'ї в Шопена не було. Його надія взяти шлюб із Марією Водзиньською, дочкою одного з багатих польських вельмож, не здійснилася. Батьки Марії не побажали бачити свою дочку одруженою з музикантом, хоча б й відомим на весь світ. Багато років його близьким другом була знаменита французька письменниця Авророю Дюдеван, що виступала у пресі під псевдонімом Жорж Санд.

На екрані портрет Ж. Санд.

З роками Шопен давав концерти дедалі рідше, обмежуючись виконанням у колі друзів. Він віддався повністю творчості. З'явилися його сонати, скерцо, балади, експромти, нова серія етюдів, найпоетичніші ноктюрни, прелюдії і досі улюблені мазурки і полонези. Поруч із світлими ліричними п'єсами дедалі частіше з-під його пера виходили твори, повні драматичної глибини, а то й трагізму.

8 учень. Життя Шопена в Парижі склалася щасливо і сприятливо для творчості. Талант його досяг вершини. Видання творів Шопена не зустрічає перешкод, брати в нього уроки вважається за велику честь, а почути його гру - рідкісним щастям, доступним небагатьом обраним. Останніми роками життя композитора були сумні. Помер його друг Ян Матушиньский, слідом за - палко любимий батько. Сварка і розрив із Жорж Санд зробили її зовсім самотнім. Шопен не зміг оговтатися після цих жорстоких ударів. Загострилася хвороба легень, якою Шопен страждав з юних літ. Останні два роки композитор майже не писав. Кошти його вичерпалися.

Щоб поправити своє тяжке матеріальне становище, Шопен поїхав до Лондона по запрошенню англійських друзів. Зібравши останні сили, хворий, він дає там концерти, уроки. Палкий прийом спочатку тішить його, вселяє бадьорість. Але сирий клімат Англії має згубну дію на композитора. Неспокійне життя, повне світських, часто порожніх і беззмістовні розваг, почало втомлювати його. Листи Шопена з Лондона відбивають його похмурий настрій, а то й страждання. " А я ні тривожитися, ні радіти не можу - зовсім перестав щось відчувати - лише скнію і чекаю, щоб це швидше скінчилося " , - писав Фредерік Шопен одному з своїх друзів.

9 учень. Свій останній концерт у Лондоні, який виявився останнім у житті, Шопен дав на користь польських емігрантів. За порадою лікарів він поспішно повернувся до Парижа. Останнім твором композитора була Мазурка фа-мінор, яку він не міг зіграти і записав тільки папері. На його прохання із Польщі приїхала його старша сестра Людвіка, на руках якої він помер.

Похорон Шопена був урочистим. Найкращі артисти Парижа виконали Реквієм так улюбленого їм Моцарта. Прозвучали і його власні твори, у тому числі - похоронний марш з фортепіанної Сонати сі-бемоль мінор у виконанні оркестру. Друзі принесли на його могилу кубок з польською землею. Похований Шопен у Парижі, поруч із могилою свого приятеля Белліні. А серце його, як і заповідав, було відправлено у посудині в Польщу, до Варшави, де досі бережно зберігається у колишньому костьолі Св. Хреста.

4. Короткий перепочинок. Фізкультхвилинка

МУЗА. Велика подяка моїм помічникам, які самі гарно ознайомилися з життям великого Шопена і розповіли про це нам. Щоб трішки перепочити і краще запам’ятати, слухаючи «Вальс» Ф. Шопена за мною повторюємо отакі прості рухи. (Діти виконують танцювальні рухи під музику).

 1. Читання Чарівної книги.

Читання статті «Фредерік Шопен» ( у кожного лежить на парті)

МУЗА. У чарівній книзі ми прочитаємо статтю про життя і творчість Ф.Шопена «ланцюжком».

 1. Бесіда. Технологія «Кущ»

 • Як називається країна, де народився Ф. Шопен?

 • На чому грав батько? Мати?

 • Коли Фредерік склав свій перший твір?

 • Чи давав він концерти у Відні?

 • У якому місті оселився Ф. Шопен після від’їзду з Польщі?

 • Для якого інструменту створював свої твори Шопен7

 • Чи давав польській композитор уроки в Парижі?

 • Як оцінив його гру і творчість Р. Шуман?

 • Чи зміг Ф. Шопен повернутися у Польщу?

 • Які цікаві факти з життя польського композитора і віртуоза ви запам’ятали?

 1. Чарівне завдання. Написання тесту

Муза. Той, хто уважно слухав з легкістю виконає моє чарівне завдання.

 1. Як називалася країна, де народився і виріс великий польський композитор і віртуоз Фредерік Шопен?

а) Україна; б) Польща; в) Росія.

2. Скільки років було Фредеріку Шопену, коли він дав свій перший концерт у Варшаві і

було надруковано його перший твір – полонез соль-мінор?

а) 7 років; б) 12 років; в) 17 років;

3. З якої причини Шопен від’їжджає з Польщі?

а) навідати родичів; б) розпочати концертний тур;

в) подивитися інші країни світу.

4. Чому Ф. Шопен не зміг повернутися до Польщі?

а) у Варшаві почалося повстання;

б) лікарі рекомендували йому пожити у більш теплому кліматі;

в) йому сподобалося жити у Європі.

5. Для якого музичного інструменту переважно складав твори Ф.Шопен?

а) для скрипки; б) для бандури; в) для фортепіано.

6. Про кого німецький композитор сказав:«Капелюхи геть, панове, перед вами геній!»:

а) Про В. А. Моцарта; б) Про Л. ван Бетховена;

в) про Ф. Шопена.

7. У якій країні жив до самої смерті Ф. Шопен?

а) в Україні; б) у Франції; в) у Польщі.

8. Що заповідав Ф. Шопен:

а) всім вчитися грати на фортепіано; б) любити свою Вітчизну;

в) відправити після смерті його серце у Варшаву У Польщу.

IV Слухання музичних творів

 1. У світі музики Ф. Шопена

Слухання музичних творів, їх аналіз

МУЗА. І ось ми попали до світу музики Фредеріка Шопена, великого польського композитора і віртуоза.

На екрані люди, які танцюють мазурку і відомості про те, скільки мазурок створив Ф. Шопен.

Мазурка - польський народний танок у трьохдольному розмірі. Це танок дуже жвавий, він вимагає від танцюючих великої спритності.

Свої перші мазурки Шопен складає у віці 14-15 років. Як правило, це веселі, задорні мажорні п’єси. Але дуже швидко, поряд з простими п’єсами, які відновлюють атмосферу польського балу, з’являються ліричні мазурки, задумливі і ніжні.

Я иду за музыкою Шопена, В черно-белых клавишах рояля

Открываюсь радости сама: Есть волынки, скрипки, контрабас,

Плещут искры Вислы белопенной, Разом загудели, заиграли –

И мазуркой взвихрена корчма. И кого же не подхватит в пляс!

(Эдди Огнецвет)

Мазурки Шопена – це п’єси танцювального характеру. Шопен обдав у них характерні риси трьох старовинних танців: це куявяк, мазур і оберек, які розповсюджені в різних областях Польщі. Мазурки були особливо дорогі Ф. Шопену.

Звучить Шопен Мазурка op. 56, № 2

 • Які почуття викликає у вас ця музика?

 • Яка вона за настроєм весела, мажорна чи сумна, мінорна?

 • Які картини намалювала вам уява, коли ви слухали цю мазурку?

Ця мазурка відображує атмосферу сільського свята. Поляки називали її «мазуркою мазурок». Спочатку на протязі декількох тактів звучить квінта, ніби сільський оркестр. А на фоні цього звучить весела і рухлива мелодія.

Прослуховування уривка з мазурки

Далі загальний танок ніби змінюється сольним номером. Після нього звучить ніжна, легка музика, ніби танцюють дівчата.

Прослуховування уривка з мазурки

І знову повертається головна тема мазурки, що придає їй закінчену форму.

Прослуховування уривка з мазурки.

2. Творча галявинка

Слухання дитячих творів на тему «Коли я слухаю музику Ф. Шопена»

МУЗА. Музика Ф. Шопена настільки геніальна, що пробуджує творчі здібності в душах наших дітей. Зараз ми відпочинемо на творчій галявинці, де послухаємо твори дітей про емоції і почуття, які в них викликає музика великого польського композитора. Признаюся без мене – Музи – не обійшлося.

3. Слухання музичних творів, їх аналіз

На екрані люди, які танцюють полонез і відомості про те, скільки полонезів створив Ф. Шопен.

Полонез – пишний бальний танок – хід. Основою полонезу став національний танок - «польський», який з часом отримав французьку назву «полонез».

Колись полонез був святковим церемоніальним ходом. У старину у ньому брали участь тільки воїни-рицарі. Народившись у народному оточенні, полонез сформувався в колі польського дворянства і ввійшов у бальну музику.

Полонези Ф. Шопена, як і його мазурки, призначені для концертного виконання. За характером вони різні. Поряд з полонезами ліричними зустрічаються твори, повні драматизму. А бравурні, блискучі полонези, ніби переносять нас до лицарських часів.

Один з найвідоміших полонезів – полонез Шопена ля мажор.

Звучить Шопен Полонез op. 40, № 1

 • Які почуття викликає у вас ця музика?

 • Яка вона за настроєм весела, мажорна чи сумна, мінорна?

 • Які картини намалювала вам уява, коли ви слухали цей полонез?

Цей полонез відрізняється звучністю. Головна тема його має величний, переможний характер.

Прослуховування головної теми полонезу

Цю тему доповнює заклична, фанфарна друга тема, яка звучить в середині музичного твору.

Прослуховування уривка з полонезу.

4. Творча галявинка

Демонстрація виставки дитячих малюнків.

МУЗА. А зараз ми знову відпочинемо на творчій галявинці, де подивимося на малюнки, створені вашими однокласниками та їх батьками під впливом музики Ф. Шопена. І знову без мене не обійшлося.

5. Чарівне завдання від Музи. Розгадування кросворду

МУЗА. Мені, хоч і сумно, вже час з вами прощатися. Але не надовго, бо я знаю, ви мене ще покличете. НА прощання я вам дарую чарівне завдання. Цікаво, чи зможете ви виконати його?

Ш

У

М

А

Н

П

О

Л

Ь

Щ

А

Ф

О

Р

Т

Е

П

І

А

Н

О

П

О

Л

О

Н

Е

З

Ж

И

В

Н

И

Й


1.Кому з відомих композиторів і критиків належить фраза, яка найкраще характеризує творчість Ф. Шопена: «Шапки геть, добродії, перед вами геній!»

2.У якій країні народився Фредерік Шопен?

3. Інструмент, для якого Ф. Шопен склав більшість творів?

4. Про який танок йде мова «Пишний бальний танок – хід»?

5. Як прізвище викладача музики Ф. Шопена, який вчив його у дитинстві?

V Підсумок

Сьогодні ім’я Шопена не забуто: по всьому світу про водять конкурси і фестивалі імені Фредеріка Шопена, про нього складають вірші, пишуть романи, знімають кінофільми, а також є багато пам’ятників цьому великому композитору і віртуозу.

На екрані пам’ятники Ф. Шопену.

Без усілякого сумніву, цей великий композитор прожив насичене і важке життя. Для усього світу він залишив свій спадок – свою творчість.

Не молкнет сердце чуткое Шопена, И нощно слышит сердце все, и денно, -

Звучит громоподобно, как орган, Оно недремно, словно океан, -

В «Святом кресте» вмурованное в стену, Прах гения покоится над Сеной,

Не для одних лишь здешних прихожан. Но он живой для всех людей и стран!

Мета: ознайомити з життям великого польського композитора і віртуоза Ф. Шопена,

зацікавити його творчістю;

сприяти розширенню кругозору, розвитку їх музичної культури, естетичного

смаку,

виховувати любов до класичної музики, почуття поваги до великого польського

композитора і віртуоза Ф. Шопена.

Обладнання: сюжетні малюнки, фотографії, музична апаратура, записи творів Ф. Шопена

Хід вікторини

I Організаційний момент

II Повідомлення теми і завдань виховного заходу

Сьогодні ми продовжимо шукати знавців життя і творчості Ф. Шопена.

III Основна частина

1. Вступне слово вчителя

У музиці Шопена поєднувалися і краса мелодій Моцарта, і драматизм Бетховена, і суворість Баха. А ще, за влучним висловом Я. Івашкевича, був якийсь особливий «шопенівський сум», «якесь поєднання туги, бездомності, безталання і недуги», що інколи сягало висот справжнього трагізму.

На відміну від багатьох своїх попередників і сучасників, Фредерік Шопен не писав опер або симфоній. Він став душею фортепіано, а воно — виразником його душі. Усі свої невисловлені почуття, особливо самотності безмежного смутку й розпачу, що не полишали його на чужині, він втілив у музиці.

2. Проведення вікторини

1.Яка визначна подія відбулася 1 березня 1810 року? (Народився Ф. Шопен)

2 У якій країні народився Ф. Шопен? (У Польщі)

3 Місто, у якому виріс Ф. Шопен? (Варшава)

4 Національність батька Ф. Шопена? (Француз)

5 Викладач музики Ф. Шопена у дитинстві? (В. Живний)

6 Один з перших опублікованих творів Ф. Шопена? (Полонез)

7 Хто був керівником Ф. Шопена у вищій школі музики? (Й. Ельснер)

8 Інструмент, для якого Ф. Шопен склав більшість творів? (Фортепіано)

9 Польський танок, жанр творчості Ф. Шопена? (Мазурка)

10 Місто, до якого Шопен у 1829 г. їздив з концертами. (Відень)

11 Улюблений композитор Ф. Шопена? (Й. С. Бах)

12 Ним Ф. Шопен, окрім того, що був видатним композитором. (Піаністом)

13 Жанр творчості Ф. Шопена, призначений для розвитку техніки гри, який у Ф. Шопена

став концертним жанром. (Етюд)

14 Подарунок друзів Ф. Шопену перед його від`їздом із Польщі, наповнений землею?

(Кубок)

15 Туди направився Ф. Шопен, коли дізнався, що не може повернутися до Польщі.

(Париж)

16 Угорський піаніст і композитор, друг Ф. Шопена? (Ф. Лист)

17 Французький художник, який написав портрет Ф. Шопена? (Е. Делакруа)

18 Граф, у якого Ф. Шопен слугував вчителем? (Скарбек)

19 Польський поет, друг Ф. Шопена? (А. Міцкевич)

20 Вокальні твори Ф. Шопена? (Пісні)

21 Найвідоміша з пісень Ф. Шопена? (Пісня «Бажання»)

22 Італійський скрипаль, музика якого вразила Ф. Шопена? (Н. Паганіні)

23 Місто, в якому Ф. Шопен побував перед смертю? (Лондон)

24 Саме його Ф. Шопен заповідав відправити до Польщі після його смерті? (Серце)

25 Організовується у Варшаві з 1927 р., носить ім`я Ф.Шопена. (Конкурс)

26 Твори Ф. Шопена, які склали цикл з 24 п’єс? (Прелюдії)

27. Знаменитий піаніст двадцятого сторіччя, виконавець творів Ф. Шопена? (В. Ріхтер)

28. Жанр творчості Ф.Шопена, "нічна пісня"? (Ноктюрн)

3. Слухання «Мазурки» Ф. Шопена

4. Підведення підсумків журі. Нагородження переможців.

III Підсумок

Мета: ознайомити з життям великого польського композитора і віртуоза Ф. Шопена,

зацікавити його творчістю;

сприяти розширенню кругозору, розвитку їх музичної культури, естетичного смаку,

виховувати любов до класичної музики, почуття поваги до великого польського

композитора і віртуоза Ф. Шопена.

Обладнання: сюжетні малюнки, фотографії, музична апаратура, записи творів Ф. Шопена

Хід вечора

Мечтатель пылкий, благородный, Кудрявой музыке внимая,
Властитель фортепьянных сцен, Я слышу волн бурлящий плеск,
Поэт мелодии народной - И брызги солнечного мая,
Все это Фредерик Шопен. И октября стеклянный блеск,

И зов Отечества суровый, Звеня аккордом фортепьянным,
И революции простор. Играет пенная волна.
Вот пианист насупил брови, Наплывом колдовским и странным
Вступая в "Си-бемоль-минор". В себя вбирает зал она.
Расправив, словно крылья, плечи,
Как ангел, невесом и чист,
Парит весь фортепьянный вечер
Над залом хрупкий пианист.
(Владимир Ефремович Шостак)

Ведучий. Фредерік Шопен – великий польський композитор, який прославив свій народ, оспівуючи його трагедію.

На екрані види Польщі, фотографії батьків і сестер Ф. Шопена.

Ведучий. Фредерік Франсуа Шопен народився в Желязовій Волі 1 березня 1810 року. Його батьками Були Микола Шопен – іммігрант з Франції, учасник польського повстання, освічена людина, і Юстина Кшижаноська, дворянка за походженням. Родина Шопенів жила в помісті графа Скарбека, де батько слугував домашнім вчителем. Після народження сина Микола Шопен отримав місце учителя у Варшавському Ліцеї, і вся родина переїхала до столиці. В родини Шпенів Було четверо дітей – Людвіка, Фредерік, Ізабелла і Емілія. Усіх батьки ніжно любили, але виховували строго.

В этом доме родился Шопен. Смотрим в детскую эту тетрадь,

Тишина здесь как пауза в хоре. Где стихи и смешные фигурки,

И так властно берет меня в плен А сердца начинают стучать

Ощущенье восторга и горя. Окрыляющим тактом мазурки.

На столе, простоявшем сто лет, Через парк, где дубы высоки,

Возле свечки раскрытая книга Вьется речка в сиянье заката.

И овальный девичий портрет: Я спросил про названье реки,

То сестра Фредерика – Людвига. И поляк мне ответил: «Утрата». (Л. Хаустов)

На екрані портрет В. Живного

Ведучий. Маленький Шопен ріс в оточенні музики. Батько грав на скрипці і на флейті, мати гарно співала і трохи грала на фортепіано. Ще не вміючи говорити, дитина починала голосно плакати, як тільки чув спів матері чи гру батька. Батьки думали, що Фредерік не любить музику, і це їх дуже сильно засмучувало. Але дуже скоро вони побачили, що це не так.

У п’ять років хлопчик вже впевнено виконував нескладні п’єси, які вивчив під керівництвом старшої сестри Людвіки. В шість з половиною років Фредерік став займатися у Войчеха Живного – чеського музиканта, який виховав у Шопена любов до класики, особливо до творів Й. С. Баха. Шопен любив свого вчителя і присвятив йому багато творів. З 1816 року він починає виступати в салонах варшавських аристократів, виконуючи як власні твори, так і твори інших композиторів.

На екрані види Польщі.

Ведучий. Фредерік не відрізнявся міцним здоров’ям, тому кожного літа його відправляли до сільської місцевості, щоб свіже повітря відновили його сили. Перший виступ маленького піаніста відбувся у Варшаві, коли йому виповнилося сім років. Концерт мав успіх, і ім’я Шопена вже скоро знала вся Варшава. У цей же час був надрукований перший з його творів – полонез для фортепіано соль-мінор. Виконавський талант хлопчика розвивався настільки швидко, що до дванадцяти років Шопен грав не гірше найкращих польських піаністів.

Одночасно з заняттями музикою хлопчик отримав хорошу загальну освіту. Вже в дитинстві Фредерік вільно володів французькою і німецькою мовами, жваво цікавився історією Польщі, читав багато красного письменства. 13-ти років він вступив у ліцей і через три роки успішно його закінчив. Протягом років вчення проявилися різнобічні здібності майбутнього композитора. Юнак добре малював, особливо йому вдавалися карикатури. Його мімічний талант був такий яскравим, що міг би стати театральним актором. Вже молоді роки Шопен вирізнявся гостротою розуму, спостережливістю і великий допитливістю.

До 15 років він об’їздив усю Польщу – він був у Лодзі, у Гданську, в Кракові, у Полоцьку і інших містах. У кожній місцевості була своя музика: в Мазовії – мазури, В Полоцьку – куявяки, під Краковом – стрімкий і веселий краков’як. З жанрами народної музики тісно пов’язані більшість творів Ф. Шопена. І в першу чергу його танцювальні п’єси, мазурки, вальси, полонези.

На екрані люди, які танцюють мазурку і відомості про те, скільки мазурок створив Ф. Шопен.

Ведучий. Свої перші мазурки Шопен складає у віці 14-15 років. Як правило, це веселі, задорні мажорні п’єси. Але дуже швидко, поряд з простими п’єсами, які відновлюють атмосферу польського балу, з’являються ліричні мазурки, задумливі і ніжні.

Я иду за музыкою Шопена, В черно-белых клавишах рояля

Открываюсь радости сама: Есть волынки, скрипки, контрабас,

Плещут искры Вислы белопенной, Разом загудели, заиграли –

И мазуркой взвихрена корчма. И кого же не подхватит в пляс! (Э. Огнецвет)

Звучить Шопен Мазурка op. 6, № 1

Ведучий. Деякі з мазурок ніби малюнки сільського побуту, замальовки з натури. Їх веселі або ліричні мелодії начебто звучать на фоні народних мелодій. Можна почути звук волинки і дудок, сільських скрипок, доноситься гудіння саморобного контрабасу.

Звучить Ф. Шопен Мазурка C-dur, оп. 56 № 2

На екрані люди, які виконують полонез і відомості про те, скільки полонезів створив Ф. Шопен.

Ведучий. У багатьох полонезах Шопен розповідає про напружену драматичну боротьбу польського народу за свою незалежність, про його шлях до волі. У деяких полонезах оживають картини величі Польщі минулих століть, в інших звучить сум за великі страждання народні, відчутний заклик до цілеспрямованої боротьби за краще майбутнє.

На екрані види Польщі.

Звучить Ф. Шопен Полонез A-dur,оп.40 № 1

На екрані будівля Головної школи музики у Варшаві, портрет Ю.Ельснера

Ведучий. З 1826 по 1829 рік Фредерік вчиться у Головні школі музики у Варшаві у Ю. Ельснера, де удосконалюється у грі на фортепіано і вивчає теорію композиції. У звітах головної школи музики Ельснер писав:»Учень першого року Ф. Шопен – особливе дарування», «Учень третього року Ф. Шопен. Виключна обдарованість, музичний геній»

На екрані міста Берлин і Відень.

Ведучий. У 1829 році Шопен відвідує Берлин, а в 1829 – Відень, де виступає як піаніст і композитор, виконавши серед інших своїх творів «Варіації на тему Моцарта для фортепіано з оркестром. З цього приводу газети написали: «Він грав власне Рондо, а також Варіації на тему Моцар та і був прийнятий із загальним задоволенням, після кожного його соло відновлювалися бурні аплодисменти». (Gazeta Polska",1829, 30 sierpinia).

На екрані види Польщі.

Ведучий. Шопен збирався відправитися підкорити увесь світ – завоювати Відень, Париж – і повернутися до Польщі визнаним композитором. Але доля вирішила інакше. Шопен довго не міг зважитися на цей крок. Його мучили важкі передчуття. Фредеріку здавалося, що він назавжди покидає Вітчизну. Восени 1830 році він відправляється у концертне турне. Друзі подарували йому на прощання кубок, який наповнили польською землею. Розчулено попрощався з ним його вчитель Ельснер. В передмісті Варшави, де проїжджав Шопен, він разом із своїми учнями виконав спеціально для цього випадку написаний ним хоровий твір. Шопену було двадцять дев’ять років. Щаслива пора юності, наповнена пошуками, надіями, успіхами закінчилась.

Когда Шопен отчизну покидал, В неизъяснимой грусти дни текли.

Друзья ему любовно поднесли Средь разных стран, холодных, чуждых зал

В старинном кубке горсть родной земли, Он свято кубок свой оберегал,

Чтоб милый дар его сопровождал. В нем видя край, оставленный вдали.

У Відні Шопен не зустрічає теплого прийому – віденці були налякані бунтами, епідемією холери, яка насувалася. У цей же час у Польщі починається повстання. Шопен не може залишатися осторонь, він теж хоче воювати за Вітчизну. Його друг, Тіт Войцехівський, який прибув із ним до Відня, як і батько Шопена говорять йому про іншу його долю6 він – Художник. Він повинен створювати свої музичні твори заради Польщі.

Шопена не пустили до Польщі. Протиріччя терзають Ф. Шопена, І він направляється до Парижу. Новини про поразку повстання застигають його у Штутгарті. У своєму щоденнику Шопен напише: …Неможливо описати моє горе: я ледь його переношу!» Потрібні були не слова, а щось інше. Всі почуття, всі думки про незалежність Польщі, весь пил повстання він втілить за фортепіано – створить фортепіанний етюд c-moll, названий "Революційним".

На екрані слайди повстання і поразки Польщі.

И не буря лист срывает ржавый, Он каноны музыки степенной

И не громы с молниями бьют, - Рвал началом горя и тревог.

То гремит над осенью Варшавы Там звучала музыка Шопена,

Грозный Героический этюд. Где Мицкевич говорить не мог.

Царские сатрапы в ус не дули

И не знали, что ноктюрн – удар.

Что в мазурке, как в обойме, пули,

В полонезе – гневный звук фанфар. (Эдди Огнецвет)

Звучить Ф. Шопен Етюд c-moll, "Революційний" оп.25 № 12

Ведучий. Прибувши до Парижу, Шопен вражений цього різноманітністю і можливими перспективами. В Парижі Шопен Знайомиться з відомими музикантами: Ф. Міллером, Ф. листом, Дж. Мейєрбером, Ф.Калькбреннером, Г.Берліозом, Ф.Мендельсоном і іншими.

На екрані портрети композиторів, їх вислови про Шопена

Ведучий. Ференц Лист був ненабагато молодшим за Шопена, але вже встиг завоювати Париж своєю віртуозною виконавською майстерністю. Композитори по-справжньому

Подружилися. Фредерік був у захваті від чесності і відкритості ще одного свого друга Гектора Берліоза, але так і не зміг полюбити його екстравагантну музику.

На екрані фото Ф. Шопена.

Ведучий. За своїм характером Ф. Шопен був справжнім аристократом, який не любив відсутність смаку. У його поведінці і зовнішності не був нічого фальшивого. У його серці була любов до людей, він намагався їм допомагати. Окрім цього Ф. Шопен мав прекрасне почуття гумору і був талановитим співбесідником. Шопен був дуже гарним, незважаючи на блідий вигляд. Його манери гри була досконала, неперевершена, вона підкорювала з перших хвилин і вела за собою, примушуючи забути про все і тільки слухати і сприймати музику.

Ни слова… И только мельканье То чудом рожденные трели,

Бегущих по клавишам рук, То лепет ручья поутру,

Невидимых струн рокотанье, То голос поющей свирели,

За звуком взлетающий звук. То птиц щебетанье в бору. (Николай Браун)

Нема нічого дивного у тому, що Ф. Шопен дуже швидко підкорив Париж. У цей починається і педагогічна діяльність Шопена – він дає уроки гри на фортепіано для паризької знаті. Крім цього починають друкуватися твори Шопена. Але, незважаючи на активну концертну, творчу, педагогічну діяльність, незважаючи на знайомства з творчими людьми, представниками вищого світу, Фредерік залишався одиноким. Він не міг нікому відкритися, не міг розповісти про те розчарування, про ту тугу, яку він відчував за Вітчизною, за близькими людьми. Будучи люблячим сином і братом, він ніколи не дозволяв собі жалітися в листах, писав тільки про гарне – про свої успіхи, про плани на майбутнє.

Звучить Ф. Шопен Ноктюрн, оп.9 № 1. На екрані портрети батьків Шопена.

Ведучий. У 1835 році, через п’ять років після розлуки, Шопен зустрічається зі своїми рідними в німецькому містечку Карлсбаді. Ось що писав Шопен з цього приводу своїм сестрам у Польщу: «Нашу радість неможливо описати! Обіймаємося і цілуємося – і що ще можна сказати? Шкода тільки, що ми не усі разом! Але Господь милостивий до нас!.. Ні про що більше думати! Насолоджуватися щастям, до якого дожив!...»

На екрані портрети Клари Вік, Роберта Шумана. Нижче – портрети родини графів Водзиньських і Марії Водзиньської.

Ведучий. У цьому ж році Шопен знайомиться З Кларою Вік і Робертом Шуманом, який пізніше скаже про нього: «Капелюхи геть, панове, перед вами геній!» Поїздка по Германії була для нього свіжим ковтком, і його яскравий талант зустрів найгарячіший прийом. Шопен закохується у дочку графів Водзиньських, Марію. Ось що пише у своєму щоденнику сестра Марії Ю. Косьцельська: «В день від’їзду, який був опівдні, Шопен подарував Марії тільки що написаний для неї фа-мінорний Вальс, який нам і зіграв перед як сісти до диліжансу».

Звучить Ф. Шопен Вальс, оп.69 № 1

Ведучий. Марія спочатку відповіла йому взаємністю. Але вони так і не одружилися. У 1836 році Марія пише його акварельний портрет.

Лікарі ставлять йому діагноз – сухоти. Знаходячись у важких умовах, хворий, Фредерік продовжує творити. Були хвилини, коли йому здавалося, що всі померли – і нема більше ні Парижу, ні Відня, ні Італії Але в його серці була Італія – і він грав за фортепіано за неї, він згадував її красу, згадував свій дім.. Так створювалася друга балада.

Звучить Ф. Шопен Балада № 2 оп.38. На екрані портрет Шопена

Ведучий. В березні 1839 року Шопен повернувся до Парижу зовсім хворий – при кашлі нього йшла горлом кров. Але відпочинок відновив його сили. У цей час він знайомиться із французькою письменницею Авророю Дюдеван, яку сучасники знали під псевдонімом Жорж Санд. Це благотворно впливає на Ф. Шопена, він створює чимало творів. Одним з них є соната b-moll з похоронним маршем У цій сонаті історія цілого покоління підкореного, але не зломленого.

Вся соната – порив і туга. Задум цього твору глибоко трагічний. Ведуча ідея – нерозривний зв'язок особистої і народної долі, показаний складний перехід від психологічної драми до епічної картини загального горя, а похоронний марш третьої частини став центром усього твору.

На екрані слайди поразки Польщі, похоронна процесія, природа Польщі.

Опять Шопен не ищет выгод, Гремит Шопен, из окон грянув,

Но, окрыляясь на лету, А снизу, под его эффект

Один прокладывает выход Прямя подсвечники каштанов,

Из вероятья в правоту. На звезды смотрит прошлый век.

Как бьют тогда в его сонате,

Качая маятник громад,

Часы разъездов и занятий

И снов без смерти и фермат. (Борис Пастернак)

Звучить Ф. Шопен Соната b-moll, оп. 35, 3 частина.

Ведучий. Здоров’я Шопена було підірване і стало погіршуватися. В 1848 році Шопен дає останній паризький концерт і відправляється у концертне турне по Англії. В листопаді важкохворий Шопен повертається до Парижу. Навесні 1849 року він знову намагається почати педагогічну діяльність, але сили залишають його. Влітку 1849 року Фредерік робить нарис свого останнього твору.

Звучить Ф. Шопен Мазурка f -moll, №4 оп.68

Вперше за все життя Шопена покидають сили, і він пише своїм рідним у Варшаву: «Якщо можете, приїжджайте. Я хворий, і ніякі лікарі не допоможуть мені так, як ви…»

17 жовтня 1849 року у присутності сестри Людовіки, Соланж і декількох друзів Фредерік Шопен помер.

На екрані місце поховання Шопена, зображення костелу Св. Хреста, далі пам’ятники Ф. Шопену, його портрети.

Ведучий. Похорон Шопена був урочистим. Найкращі артисти Парижу виконали Реквієм улюбленого ним Моцар та. Прозвучали його власні твори, серед них похоронний марш з фортепіанної сонати b-moll у виконанні оркестру. Друзі принесли на його могилу кубок з рідною польською землею. Похоронений Шопен у Парижі, поряд з могилою композитора Бєлкіні. А серце його, як він і заповідав, було відправлено в сосудів Польщу, в Варшаву, де до сьогодні зберігається у костьолі Св. Хреста.

Великий композитор помер. Але його музика продовжувала жити, будити до життя інших, підтримувати важку хвилини, кликати до свободи. Навіть у часи Великої Вітчизняної війни твори Шопена не мовчали. Вони давали людям віру у перемогу, вели у бій. Багато втрат переніс польський народ у цій кривавій війні, але серце великого Шопена зберіг.

Сердце Шопена в костеле Святого Креста.

Тесно ему в замурованной каменной урне.

Встал бы владелец его, и немедля с листа

В мир полетели бы вальсы, этюды, ноктюрны.

Сердце Шопена в фашистские черные дни

Черным погромщикам и палачам не досталось.

Около предков и около близкой родни

Сердце Шопена с корнями деревьев срасталось

Как ты не лопнуло, сердце Шопена? Ответь!

Как твой народ уцелел в этой схватке неравной?

Вместе с Варшавой родной ты могло бы сгореть,

Остановили б тебе огнестрельные раны!

Ты уцелело! Ты бьешься в груди варшавян,

В траурном марше, и в трепетном пламени воска.

Сердце Шопена – ты воин, герой, ветеран,

Сердце Шопена – ты музыки польское войско. (Виктор Боков)

Сьогодні ім’я Шопена не забуто: по всьому світу про водять конкурси і фестивалі імені Фредеріка Шопена, про нього складають вірші, пишуть романи, знімають кінофільми, а також є багато пам’ятників цьому великому композитору і віртуозу.

На екрані пам’ятники Ф. Шопену.

Те, що Фредерік Шопен зробив у галузі фортепіано неможливо оцінити. Якщо кажуть, що Ференц Ліст шукав оркестр у фортепіано, то Шопен шукав у фортепіано — фортепіано. За словами Гете, «в обмеженні виявляється майстерність».

Під впливом лише звукової палітри, чистої музики (абсолютної, безсюжетної) в уяві слухачів постають майже реальні образи, картини, виникають асоціації. Музика Ф. Шопена настільки геніальна, що пробуджує творчі здібності в душах наших дітей. Подивіться, які малюнки створили діти разом з батьками під впливом мазурок і полонезів Ф. Шопена.

Послухаємо твори наших хлопчиків і дівчаток про те, які емоції і почуття пробуджує у них прослуховування музики Ф.Шопена.

Технологія «Мікрофон». Слухання дитячих творів.

Без усілякого сумніву, цей великий композитор прожив насичене і важке життя. Для усього світу він залишив свій спадок – свою творчість.

Не молкнет сердце чуткое Шопена, И нощно слышит сердце все, и денно, -

Звучит громоподобно, как орган, Оно недремно, словно океан, -

В «Святом кресте» вмурованное в стену, Прах гения покоится над Сеной,

Не для одних лишь здешних прихожан. Но он живой для всех людей и стран!

Великий сын земли многострадальной, То сердце, что стучало в лад с народным

Мир покорили до окраин дальних Во имя жизни светлой и свободной

Навеки звуки музыки твоей. И камнем взято, всех живых – живей!

(Мамед Фанк)

Завіса.

Мета: підвести підсумки тижня «І геній музики його підносить нашу душу»;

сприяти розвитку музичної культури, естетичного смаку учнів, розширювати їх кругозір, виховувати почуття поваги до великого польського композитора і Ф. Шопена.

Хід радіолінійки

Звучить Ф. Шопен Полонез A-dur,оп.40 № 1

Фредерік Шопен залишив по собі слід у світовій культурі як найяскравіший представник романтизму в музиці й неперевершений віртуоз-піаніст.

З раннього віку концертував, об’їхав мало не всю Європу, яка була в захваті від молодого польського генія. З 1831 року мешкав у Відні, згодом переселився до Парижу, де й жив і творив до кінця свого надто короткого, але бурхливого мистецького життя. Власне паризькій період був для Шопена найпліднішим.

Як композитор майстер був першим, хто звертається до найтонших, найінтимніших людських переживань. Про це власне й написав Максим Рильській у вірші „Коли торкався клавіш Фредерік, то сам Міцкевич, сам Міцкевич плакав…”.

Найголовнішим у творчості Фредеріка Шопена були фортепіанні твори. Але створив він також низку пісень на слова відомих польських поетів. Щоправда, цей бік творчості генія знаний набагато менше. Писав і музику для фортепіано з оркестром. Салонні танці (полонез, мазурку) підніс на рівень шедеврів. Відродив прелюдію, скерцо зробив самостійним жанром. Здійснив вплив на багатьох музикантів і композиторів наступних поколінь. Приміром, у нас, на Україні, його традиції продовжував і розвивав Кароль Микулі.

Цей рік у світі – Шопенівський. У 2010 р. виповнюється 200 років із дня народження генія й 150 – з часу відходу у Вічність. Та заходи, присвячені геніальному синові народу польського вже розпочалися. Проходять вони й в Україні. Тиждень, який закінчується, у нашій школі був присвячений знайомству з життям і творчістю великого польського композитора і віртуоза. Ми дізналися цікаві факти з його біографії, познайомилися з його музичними творами. І найголовніше кожен свій день розпочинали із слухання музики великого Шопена. Саме ця музика дала нам можливість піднестися над буденною метушнею. Вона немов би підняла нас трохи над світом. Затонула кожну струну нашої душі, щоб та озвалася нашою творчістю, душевністю, добрими вчинками. Спасибі тобі, великий композитор, геніальний Фредерік Шопен, за твою музику!

Звучить Ф. Шопен Вальс, оп.69 № 1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.